Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ЕНДОМЕД 2020" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ж. к. "Тракия", бл. 82, вх. Б, ет. 1, ап. 3
Адрес за кореспонденция:бул. "Княгиня Мария Луиза" № 38
Телефон:0888/594 265
Факс:
E-mail:endomed2020ltd@gmail.com
Представляващ:Златка Спасова Бързакова
Удостоверение:693 / 25.11.2020
Статус: Регистриран
В сила от:25.11.2020


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" № 38 0882/900 225 Румяна Пенева НЕ 25.11.2020 25.11.2020
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул. "Белград" № 8 0882/900 225 Румяна Пенева Румяна Пенева 25.11.2020 25.11.2020
гр. Пловдив ул. "Македония" № 73 0878/751 112 Господин Йорданов Йорданов Господин Йорданов Йорданов 25.11.2020 25.11.2020
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" № 38 0882/900 225 Румяна Пенева 25.11.2020 25.11.2020