Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ПРОМЕД" ЕООД
Населено място:с. Славяново
Седалище:с. Славяново, обл.Хасково, ул. Иван Вазов № 5
Адрес за кореспонденция:
Телефон:038602445; 0888617006
Факс:
E-mail:
Представляващ:Стефка Цветанова Стамова
Удостоверение:093 / 17.01.2008
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково пл. Градска болница №1, ет.3, офис 9 038/602445 Стефка Стамова НЕ 17.01.2008
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Ал.Стамболийски"№10 038 510 248 Таня Георгиева Христова Тошко Христов Атанасов 24.04.2017 24.04.2017