Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ВОЕВ - СОФИЯ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр.София, район Красно село, ул.Владайска №56, ет.3, ап.6
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/8519962; 02/8519375; 0888893280
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Атанасов Воев
Удостоверение:099 / 11.02.2008
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Kомбиниран стол за тоалет и баня 806053 14.11.2014
2 Kомбиниран стол за тоалет и баня 806063 14.11.2014
3 Kомбиниран стол за тоалет и баня 806777 14.11.2014
4 Kомбиниран стол за тоалет и баня 808370 14.11.2014
5 Kомбиниран стол за тоалет и баня 808376 14.11.2014
6 Kомбиниран стол за тоалет и баня 808378 14.11.2014
7 Kомбиниран стол за тоалет и баня 808396 14.11.2014
8 Kомбиниран стол за тоалет и баня 808487 14.11.2014
9 Kомбиниран стол за тоалет и баня KY691 11.02.2008
10 Kомбиниран стол за тоалет и баня RPM68076 11.02.2008
11 Kомбиниран стол  за тоалет и баня RPM68076 11.02.2008
12 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 806051 14.11.2014
13 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 806052 14.11.2014
14 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 806068 14.11.2014
15 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 806071 14.11.2014
16 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 806159 14.11.2014
17 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 806161 14.11.2014
18 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 807612 14.11.2014
19 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 807613 14.11.2014
20 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 807806 14.11.2014
21 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 807949 14.11.2014
22 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 808301 14.11.2014
23 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА 808341 14.11.2014
24 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА LEO 404 27.04.2012
25 АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА LEO 408 27.04.2012
26 Акумулаторна инвалидна количка 1022 12 02.06.2014
27 Акумулаторна инвалидна количка 17.82 11.02.2008
28 Акумулаторна инвалидна количка 18.82N 11.02.2008
29 Акумулаторна инвалидна количка 4022 12 02.06.2014
30 Акумулаторна инвалидна количка 4025 12 02.06.2014
31 Акумулаторна инвалидна количка 700 EXTRA 11.02.2008
32 Акумулаторна инвалидна количка 700 MAGIC 11.02.2008
33 Акумулаторна инвалидна количка 710 MAGIC 11.02.2008
34 Акумулаторна инвалидна количка 715 MAGIC 11.02.2008
35 Акумулаторна инвалидна количка 730 MAGIC 11.02.2008
36 Акумулаторна инвалидна количка 740 MAGIC 11.02.2008
37 Акумулаторна инвалидна количка 750 MAXI 11.02.2008
38 Акумулаторна инвалидна количка 806139 14.11.2014
39 Акумулаторна инвалидна количка 808387 14.11.2014
40 Акумулаторна инвалидна количка 808388 14.11.2014
41 Акумулаторна инвалидна количка 808405 14.11.2014
42 Акумулаторна инвалидна количка 808460 14.11.2014
43 Акумулаторна инвалидна количка 808461 14.11.2014
44 Акумулаторна инвалидна количка 808606 14.11.2014
45 Акумулаторна инвалидна количка 808607 14.11.2014
46 Акумулаторна инвалидна количка 809242 14.11.2014
47 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 24.09.2010
48 Акумулаторна инвалидна количка Agin 11.02.2008
49 Акумулаторна инвалидна количка Ambassador 12 02.06.2014
50 Акумулаторна инвалидна количка BORA 24 27.07.2018
51 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 100 19.07.2011
52 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 200 19.07.2011
53 Акумулаторна инвалидна количка COLIBRI 24 27.07.2018
54 Акумулаторна инвалидна количка COMET ALPINE PLUS 24 27.07.2018
55 Акумулаторна инвалидна количка COMET PRO 24 27.07.2018
56 Акумулаторна инвалидна количка COMET ULTRA 24 27.07.2018
57 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 110 26.07.2010
58 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 121 12 02.06.2014
59 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 122 12 02.06.2014
60 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 140 12 02.06.2014
61 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 152 12 02.06.2014
62 Акумулаторна инвалидна количка CPW – 154 12 02.06.2014
63 Акумулаторна инвалидна количка CPW – 155 12 02.06.2014
64 Акумулаторна инвалидна количка CPW – 160 12 02.06.2014
65 Акумулаторна инвалидна количка Cityliner 410+ 1.364 12 02.06.2014
66 Акумулаторна инвалидна количка Clou 9.500 12 02.06.2014
67 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 24.09.2010
68 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON VERTIC 24 27.07.2018
69 Акумулаторна инвалидна количка EQ10AA 12 02.06.2014
70 Акумулаторна инвалидна количка EQ20CA 12 02.06.2014
71 Акумулаторна инвалидна количка EQ20CC 12 02.06.2014
72 Акумулаторна инвалидна количка EQ30BB 12 02.06.2014
73 Акумулаторна инвалидна количка EQ35BA 12 02.06.2014
74 Акумулаторна инвалидна количка EQ35BC 12 02.06.2014
75 Акумулаторна инвалидна количка EQ35CB 12 02.06.2014
76 Акумулаторна инвалидна количка EQ35CC 12 02.06.2014
77 Акумулаторна инвалидна количка EQ40BA 12 02.06.2014
78 Акумулаторна инвалидна количка EQ40BC 12 02.06.2014
79 Акумулаторна инвалидна количка EVERY WAY 11.02.2008
80 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 24.09.2010
81 Акумулаторна инвалидна количка Enigma Energi 12 02.06.2014
82 Акумулаторна инвалидна количка Enigma Energi + 12 02.06.2014
83 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 4 12 02.06.2014
84 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 6 12 02.06.2014
85 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 8+ 12 02.06.2014
86 Акумулаторна инвалидна количка Express 2000 17.01.2008
87 Акумулаторна инвалидна количка Express 2009 26.07.2010
88 Акумулаторна инвалидна количка FDX 24 27.07.2018
89 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 100 19.07.2011
90 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 200 19.07.2011
91 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 500 19.07.2011
92 Акумулаторна инвалидна количка FOX 24 27.07.2018
93 Акумулаторна инвалидна количка FS 110 11.02.2008
94 Акумулаторна инвалидна количка G50 24 27.07.2018
95 Акумулаторна инвалидна количка GR 123 12 02.06.2014
96 Акумулаторна инвалидна количка Gazelle S420XR 26.07.2010
97 Акумулаторна инвалидна количка Geo Micro 12 02.06.2014
98 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 1 26.07.2010
99 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 2 12 02.06.2014
100 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 3 12 02.06.2014
101 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 4 12 02.06.2014
102 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 5 12 02.06.2014
103 Акумулаторна инвалидна количка HERO STAND UP 12 02.06.2014
104 Акумулаторна инвалидна количка HS 666 11.02.2008
105 Акумулаторна инвалидна количка HS665 11.02.2008
106 Акумулаторна инвалидна количка Image EC 12 02.06.2014
107 Акумулаторна инвалидна количка J-WAI 11.02.2008
108 Акумулаторна инвалидна количка KITE 24 27.07.2018
109 Акумулаторна инвалидна количка KV10 12 02.06.2014
110 Акумулаторна инвалидна количка KY110A 11.02.2008
111 Акумулаторна инвалидна количка KY120 11.02.2008
112 Акумулаторна инвалидна количка KY160 01.11.2012
113 Акумулаторна инвалидна количка KY160A 01.11.2012
114 Акумулаторна инвалидна количка King Kobra 12 02.06.2014
115 Акумулаторна инвалидна количка Kobra 12 02.06.2014
116 Акумулаторна инвалидна количка LEO 24.09.2010
117 Акумулаторна инвалидна количка LEO-707 19.07.2011
118 Акумулаторна инвалидна количка LEO-708 19.07.2011
119 Акумулаторна инвалидна количка M48 GT 12 02.06.2014
120 Акумулаторна инвалидна количка MIRAGE 24 27.07.2018
121 Акумулаторна инвалидна количка MPW – TT 12 02.06.2014
122 Акумулаторна инвалидна количка Nemo Vertikal / Junior 1.595 12 02.06.2014
123 Акумулаторна инвалидна количка Neo 4 12 02.06.2014
124 Акумулаторна инвалидна количка Neo 6 12 02.06.2014
125 Акумулаторна инвалидна количка ORION METRO 24 27.07.2018
126 Акумулаторна инвалидна количка ORION PRO 24 27.07.2018
127 Акумулаторна инвалидна количка Optimus 2 / Optimus 2 S 2.322 12 02.06.2014
128 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1610 - DE LUXE 12 02.06.2014
129 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1810 - DE LUXE 12 02.06.2014
130 Акумулаторна инвалидна количка PCO 1600 26.07.2010
131 Акумулаторна инвалидна количка PHFW-1120 11.02.2008
132 Акумулаторна инвалидна количка Prism 3 12 02.06.2014
133 Акумулаторна инвалидна количка Prism 4 12 02.06.2014
134 Акумулаторна инвалидна количка Prism Sport 12 02.06.2014
135 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 19.07.2011
136 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 19.07.2011
137 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 19.07.2011
138 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 500 19.07.2011
139 Акумулаторна инвалидна количка Regatta 8 12 02.06.2014
140 Акумулаторна инвалидна количка Royale 3 12 02.06.2014
141 Акумулаторна инвалидна количка Royale 4 12 02.06.2014
142 Акумулаторна инвалидна количка S344 26.07.2010
143 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 100 26.07.2010
144 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 111 12 02.06.2014
145 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 112 12 02.06.2014
146 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 24 27.07.2018
147 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 MAX 24 27.07.2018
148 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 X-PLORE 24 27.07.2018
149 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 3 19.07.2011
150 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 4 19.07.2011
151 Акумулаторна инвалидна количка Scout 12 02.06.2014
152 Акумулаторна инвалидна количка Sport Rider 12 02.06.2014
153 Акумулаторна инвалидна количка Sunfire General 12 02.06.2014
154 Акумулаторна инвалидна количка Sunfire Plus GT 12 02.06.2014
155 Акумулаторна инвалидна количка Super 6 12 02.06.2014
156 Акумулаторна инвалидна количка Super 8 12 02.06.2014
157 Акумулаторна инвалидна количка TDXSP2 24 27.07.2018
158 Акумулаторна инвалидна количка TWIST 11.02.2008
159 Акумулаторна инвалидна количка Venus 3 19.07.2011
160 Акумулаторна инвалидна количка Venus 4 19.07.2011
161 Акумулаторна инвалидна количка WAY 11.02.2008
162 Акумулаторна инвалидна количка Wisking 1018 26.07.2010
163 Акумулаторна инвалидна количка Wisking 4029 26.07.2010
164 Акумулаторна инвалидна количка Wisking 4030 26.07.2010
165 Акумулаторна инвалидна количка iChair MC1 1.610 12 02.06.2014
166 Акумулаторна инвалидна количка iChair MC2 1.611 12 02.06.2014
167 Акумулаторна инвалидна количка iChair MC3 1.612 12 02.06.2014
168 Акумулаторна инвалидна количка iChair XXL 1.614 12 02.06.2014
169 Акумулаторна инвалидна количка Р 101 11.02.2008
170 Акумулаторна инвалидна количка Р 110 11.02.2008
171 Акумулаторна инвалидна количка (детска)-Vermeiren Sunny 27.04.2012
172 Акумулаторна инвалидна количка (детска-активна)-Vermeiren Sagitta kids 27.04.2012
173 Акумулаторна инвалидна количка (детска-активна)-Vermeiren Sagitta kids Sl 27.04.2012
174 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Agin-745 12 27.07.2018
175 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Alvaro 12 27.07.2018
176 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Carvo 12 27.07.2018
177 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-101 12 27.07.2018
178 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-110 12 27.07.2018
179 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 141 B 12 27.07.2018
180 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Luggie 12 27.07.2018
181 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Minko 12 27.07.2018
182 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Varga 12 27.07.2018
183 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1018 27.04.2012
184 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1021 27.04.2012
185 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1021 plus 27.04.2012
186 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1032 27.04.2012
187 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1038 27.04.2012
188 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W4028 27.04.2012
189 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W4029 27.04.2012
190 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W4030 27.04.2012
191 Акумулаторна инвалидна количка-Fazzini FS 110 27.04.2012
192 Акумулаторна инвалидна количка-Kaiyang KY110A 27.04.2012
193 Акумулаторна инвалидна количка-Kaiyang KY120 27.04.2012
194 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1018 27.04.2012
195 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1018L 27.04.2012
196 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1018LX 27.04.2012
197 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1021 27.04.2012
198 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1021 plus 27.04.2012
199 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1024 27.04.2012
200 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1029 27.04.2012
201 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1032 27.04.2012
202 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1033 27.04.2012
203 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4017 27.04.2012
204 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4028 27.04.2012
205 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4029 27.04.2012
206 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4030 27.04.2012
207 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4035 27.04.2012
208 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1220 27.04.2012
209 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1420 27.04.2012
210 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1600 27.04.2012
211 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1610 27.04.2012
212 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1800 27.04.2012
213 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1810 27.04.2012
214 Акумулаторна инвалидна количка-MDH S148 27.04.2012
215 Акумулаторна инвалидна количка-MDH S344 27.04.2012
216 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux CPW - 110 27.04.2012
217 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux CPW - 120 27.04.2012
218 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux Gepard - 1 27.04.2012
219 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux SPW - 100 27.04.2012
220 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux SPW - 110 27.04.2012
221 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE Gazelle S420XR 27.04.2012
222 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE PCO 1600 27.04.2012
223 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE S344 27.04.2012
224 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Ascend 27.04.2012
225 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Express 2009 27.04.2012
226 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Forest 27.04.2012
227 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Rapido 27.04.2012
228 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Squod 27.04.2012
229 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Tracer 27.04.2012
230 Акумулаторна  инвалидна количка Brisk 100 11.02.2008
231 Акумулаторна  инвалидна количка Brisk 200 11.02.2008
232 Акумулаторна  инвалидна количка Express 2000 11.02.2008
233 Акумулаторна  инвалидна количка FLIT 100 11.02.2008
234 Акумулаторна  инвалидна количка FLIT 200 11.02.2008
235 Акумулаторна  инвалидна количка FLIT 500 11.02.2008
236 Акумулаторна  инвалидна количка LEO-707 11.02.2008
237 Акумулаторна  инвалидна количка LEO-708 11.02.2008
238 Акумулаторна  инвалидна количка RAPID 100 11.02.2008
239 Акумулаторна  инвалидна количка RAPID 200 11.02.2008
240 Акумулаторна  инвалидна количка RAPID 300 11.02.2008
241 Акумулаторна  инвалидна количка RAPID 500 11.02.2008
242 Акумулаторна  инвалидна количка Saturnus 3 11.02.2008
243 Акумулаторна  инвалидна количка Saturnus 4 11.02.2008
244 Акумулаторна  инвалидна количка Venus 3 11.02.2008
245 Акумулаторна  инвалидна количка Venus 4 11.02.2008
246 Акумулаторни  батерии 11.02.2008
247 Антидекубиталeн дюшек BioFlote 2000 26.07.2010
248 Антидекубиталeн дюшек-Reha Fund BioFlote 2000 27.04.2012
249 Антидекубитален дюшек 14001Е 12 02.06.2014
250 Антидекубитален дюшек 14025N 12 02.06.2014
251 Антидекубитален дюшек 14400 12 02.06.2014
252 Антидекубитален дюшек 14428 12 02.06.2014
253 Антидекубитален дюшек 15019 12 02.06.2014
254 Антидекубитален дюшек 15076 12 02.06.2014
255 Антидекубитален дюшек 195 LV-WF -r8030 11.02.2008
256 Антидекубитален дюшек 195-Nf+ 7000 11.02.2008
257 Антидекубитален дюшек 223005 14.11.2014
258 Антидекубитален дюшек 223018 24.11.2020
259 Антидекубитален дюшек 390 LV - WF 8003P 11.02.2008
260 Антидекубитален дюшек 390 WF + 8030 11.02.2008
261 Антидекубитален дюшек 806591 14.11.2014
262 Антидекубитален дюшек 808910 24.11.2020
263 Антидекубитален дюшек 808911 24.11.2020
264 Антидекубитален дюшек ADM 1000 19.07.2011
265 Антидекубитален дюшек ADM 2000 19.07.2011
266 Антидекубитален дюшек ALESE 24.09.2010
267 Антидекубитален дюшек ATMOS 24.09.2010
268 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 24.09.2010
269 Антидекубитален дюшек Academy 19.07.2011
270 Антидекубитален дюшек BioFlote 100 26.07.2010
271 Антидекубитален дюшек BioFlote 1000 11.02.2008
272 Антидекубитален дюшек BioFlote 200 01.11.2012
273 Антидекубитален дюшек BioFlote 2000 11.02.2008
274 Антидекубитален дюшек BioFlote 300 01.11.2012
275 Антидекубитален дюшек BioFlote TMS 300 26.07.2010
276 Антидекубитален дюшек CLINIC 24.09.2010
277 Антидекубитален дюшек CSI 02 RO 11.02.2008
278 Антидекубитален дюшек CSI 13 RO 11.02.2008
279 Антидекубитален дюшек CSI 17 RO 11.02.2008
280 Антидекубитален дюшек CSI 19RO 11.02.2008
281 Антидекубитален дюшек CSI 53 RO 11.02.2008
282 Антидекубитален дюшек CSI 59 RO 11.02.2008
283 Антидекубитален дюшек CSI 69 Rp 11.02.2008
284 Антидекубитален дюшек CSI 72 RO 11.02.2008
285 Антидекубитален дюшек CSI 79 RO 11.02.2008
286 Антидекубитален дюшек CSI 82 RO 11.02.2008
287 Антидекубитален дюшек CSI 89 RO 11.02.2008
288 Антидекубитален дюшек CSI18RO , 11.02.2008
289 Антидекубитален дюшек E250 19.07.2011
290 Антидекубитален дюшек E250+OLA Q1-02 01.11.2012
291 Антидекубитален дюшек EA-001/A 24.09.2010
292 Антидекубитален дюшек EFFECT 2500F 11.02.2008
293 Антидекубитален дюшек ESCAL 24.09.2010
294 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300/T 19.07.2011
295 Антидекубитален дюшек GM 3000 24.09.2010
296 Антидекубитален дюшек GM 3100 11.02.2008
297 Антидекубитален дюшек GM 3100/E 11.02.2008
298 Антидекубитален дюшек GM 8002+A 19.07.2011
299 Антидекубитален дюшек LIBER 24.09.2010
300 Антидекубитален дюшек MA001 CO01 11.02.2008
301 Антидекубитален дюшек OASIS 24.09.2010
302 Антидекубитален дюшек RC-202 24.09.2010
303 Антидекубитален дюшек RESPOS 24.09.2010
304 Антидекубитален дюшек RICANT 19.07.2011
305 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 24.09.2010
306 Антидекубитален дюшек SR 195 WF + 8040 11.02.2008
307 Антидекубитален дюшек SR 306 + SR 102LV 11.02.2008
308 Антидекубитален дюшек T 3036 12 27.07.2018
309 Антидекубитален дюшек T 4040 Е 11.02.2008
310 Антидекубитален дюшек T 6036 11.02.2008
311 Антидекубитален дюшек VCM 202 17.06.2011
312 Антидекубитален дюшек VCM 502 17.06.2011
313 Антидекубитален дюшек WMS-100 24.09.2010
314 Антидекубитален дюшек МВ-300 28.05.2010
315 Антидекубитален дюшек Н-15 24.09.2010
316 Антидекубитален дюшек “E250 + OLA Q1-02” 11.02.2008
317 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 250E+Q1-01 12 27.07.2018
318 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 418+Q2-01/50 12 27.07.2018
319 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 12 27.07.2018
320 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 F 12 27.07.2018
321 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 V 12 27.07.2018
322 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 VF 12 27.07.2018
323 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5000 12 27.07.2018
324 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5200 12 27.07.2018
325 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5400 12 27.07.2018
326 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5600 12 27.07.2018
327 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8200 12 27.07.2018
328 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8400 12 27.07.2018
329 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8600 12 27.07.2018
330 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRPAD 12 27.07.2018
331 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери CODICE 5 12 27.07.2018
332 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 250 12 27.07.2018
333 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 350V 12 27.07.2018
334 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 412 12 27.07.2018
335 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 512 12 27.07.2018
336 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 623 12 27.07.2018
337 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 934 12 27.07.2018
338 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери GM 105 12 27.07.2018
339 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери SY200 12 27.07.2018
340 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери TKS2012-A 12 27.07.2018
341 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM202 12 27.07.2018
342 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM502 12 27.07.2018
343 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери 2000S 12 27.07.2018
344 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери 223005 12 27.07.2018
345 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери 806591 12 27.07.2018
346 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери 808024 12 27.07.2018
347 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери 810160 12 27.07.2018
348 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 300 12 27.07.2018
349 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 400 12 27.07.2018
350 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери We Care AIS-AE5 12 27.07.2018
351 Антидекубитален дюшек-Apex Air Junior 2000 27.04.2012
352 Антидекубитален дюшек-Apex Excel 2000 27.04.2012
353 Антидекубитален дюшек-Apex OASIS 2000 27.04.2012
354 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 27.04.2012
355 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 F 27.04.2012
356 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 V 27.04.2012
357 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 VF 27.04.2012
358 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5000 27.04.2012
359 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5200 27.04.2012
360 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5400 27.04.2012
361 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5600 27.04.2012
362 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8200 27.04.2012
363 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8400 27.04.2012
364 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8600 27.04.2012
365 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRPAD 27.04.2012
366 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 100 27.04.2012
367 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 200 27.04.2012
368 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 300 27.04.2012
369 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 400 27.04.2012
370 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 500 27.04.2012
371 Антидекубитален дюшек-Days Casa Solo 27.04.2012
372 Антидекубитален дюшек-Days Casaflex 27.04.2012
373 Антидекубитален дюшек-Gi-emme GM 105 27.04.2012
374 Антидекубитален дюшек-Gi-emme GM 8002+A 27.04.2012
375 Антидекубитален дюшек-Mobilex E250 27.04.2012
376 Антидекубитален дюшек-Mobilux AIRLUX 1000 27.04.2012
377 Антидекубитален дюшек-Mobilux AIRLUX 2000 27.04.2012
378 Антидекубитален дюшек-Mobilux FLEXLUX 100 27.04.2012
379 Антидекубитален дюшек-Mobilux FLEXLUX 200 27.04.2012
380 Антидекубитален дюшек-Organika T 6036 27.04.2012
381 Антидекубитален дюшек-ProMedis Dynacell 27.04.2012
382 Антидекубитален дюшек-ProMedis Dynapad 27.04.2012
383 Антидекубитален дюшек-Reha Fund BioFlote 100 27.04.2012
384 Антидекубитален дюшек-Reha Fund BioFlote TMS 300 27.04.2012
385 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3000 27.04.2012
386 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3001 27.04.2012
387 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3006 27.04.2012
388 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3009 27.04.2012
389 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3015 27.04.2012
390 Антидекубитален дюшек-VITEA CARE VCM 202 27.04.2012
391 Антидекубитален дюшек-VITEA CARE VCM 502 27.04.2012
392 Антидекубитална възглавница 14880 12 02.06.2014
393 Антидекубитална възглавница 14891 12 02.06.2014
394 Антидекубитална възглавница 40407 11.02.2008
395 Антидекубитална възглавница 4117 11.02.2008
396 Антидекубитална възглавница 45503 11.02.2008
397 Антидекубитална възглавница 45504 11.02.2008
398 Антидекубитална възглавница 45505 11.02.2008
399 Антидекубитална възглавница 45506 11.02.2008
400 Антидекубитална възглавница 45507 11.02.2008
401 Антидекубитална възглавница 45508 11.02.2008
402 Антидекубитална възглавница 45509 11.02.2008
403 Антидекубитална възглавница 45510 11.02.2008
404 Антидекубитална възглавница 45511 11.02.2008
405 Антидекубитална възглавница 604012 11.02.2008
406 Антидекубитална възглавница 604014 11.02.2008
407 Антидекубитална възглавница ADC 10 19.07.2011
408 Антидекубитална възглавница ADC 20 19.07.2011
409 Антидекубитална възглавница BP 1001 12 02.06.2014
410 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 24.09.2010
411 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 24.09.2010
412 Антидекубитална възглавница CU 004 11.02.2008
413 Антидекубитална възглавница DRQE 12 02.06.2014
414 Антидекубитална възглавница DRQE0D 26.07.2010
415 Антидекубитална възглавница DRQЕ0C 26.07.2010
416 Антидекубитална възглавница DRQК0А 26.07.2010
417 Антидекубитална възглавница DRVF01 12 02.06.2014
418 Антидекубитална възглавница HEAD PILLOW 12 02.06.2014
419 Антидекубитална възглавница KID PILLOW 12 02.06.2014
420 Антидекубитална възглавница KY564 11.02.2008
421 Антидекубитална възглавница KY567 11.02.2008
422 Антидекубитална възглавница MDQ001104 26.07.2010
423 Антидекубитална възглавница MDQ001105 26.07.2010
424 Антидекубитална възглавница MDQ001108 12 02.06.2014
425 Антидекубитална възглавница MDQ001109 12 02.06.2014
426 Антидекубитална възглавница Matrx 12 27.07.2018
427 Антидекубитална възглавница Matrx - Libra 12 27.07.2018
428 Антидекубитална възглавница Matrx Flo - tech 12 27.07.2018
429 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 007 12 02.06.2014
430 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 008 12 02.06.2014
431 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 009 12 02.06.2014
432 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 010 12 02.06.2014
433 Антидекубитална възглавница RTL14910 12 02.06.2014
434 Антидекубитална възглавница RTLPC23388 12 02.06.2014
435 Антидекубитална възглавница RTLPC23395 12 02.06.2014
436 Антидекубитална възглавница SC 1001 12 02.06.2014
437 Антидекубитална възглавница SC 1001 V 12 02.06.2014
438 Антидекубитална възглавница SC 1002 12 02.06.2014
439 Антидекубитална възглавница SEAT CUSHION 11.02.2008
440 Антидекубитална възглавница SLIM PILLOW 12 02.06.2014
441 Антидекубитална възглавница SuperJez 4115 26.07.2010
442 Антидекубитална възглавница SuperJez 4117 26.07.2010
443 Антидекубитална възглавница Twin 19.07.2011
444 Антидекубитална възглавница UNIWERSAL 26.07.2010
445 Антидекубитална възглавница VD 1001 12 02.06.2014
446 Антидекубитална възглавница VD 1002 12 02.06.2014
447 Антидекубитална възглавница VD 1004 12 02.06.2014
448 Антидекубитална възглавница VP 1001 12 02.06.2014
449 Антидекубитална възглавница VP 1002 12 02.06.2014
450 Антидекубитална възглавница VP 1003 12 02.06.2014
451 Антидекубитална възглавница VP 1004 12 02.06.2014
452 Антидекубитална възглавница VP 1005 12 02.06.2014
453 Антидекубитална възглавница VP 1008 12 02.06.2014
454 Антидекубитална възглавница VP 2002 12 02.06.2014
455 Антидекубитална възглавница VP 4001 12 02.06.2014
456 Антидекубитална възглавница VP 4003 12 02.06.2014
457 Антидекубитална възглавница VP 4005 12 02.06.2014
458 Антидекубитална възглавница VT 1002 12 02.06.2014
459 Антидекубитална възглавница VT 1001 12 02.06.2014
460 Антидекубитална възглавница Н-6 24.09.2010
461 Антидекубитална възглавница Н-9 24.09.2010
462 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 001 27.04.2012
463 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 002 27.04.2012
464 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 003 27.04.2012
465 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 004 27.04.2012
466 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 005 27.04.2012
467 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 006 27.04.2012
468 Антидекубитална възглавница-Grand Healthcare SEAT CUSHION 27.04.2012
469 Антидекубитална възглавница-MED STAR Butterfly Pillow 27.04.2012
470 Антидекубитална възглавница-MED STAR Chair Cushion 27.04.2012
471 Антидекубитална възглавница-MED STAR Comfort Pillow 27.04.2012
472 Антидекубитална възглавница-MED STAR Contour Pillow 27.04.2012
473 Антидекубитална възглавница-MED STAR Convoluted Ring Cushion 27.04.2012
474 Антидекубитална възглавница-MED STAR Health Pillow 27.04.2012
475 Антидекубитална възглавница-MED STAR Health Shoulder Pillow 27.04.2012
476 Антидекубитална възглавница-MED STAR Lumbar Cushion 27.04.2012
477 Антидекубитална възглавница-MED STAR Neck Support Pillow 27.04.2012
478 Антидекубитална възглавница-MED STAR U-Shape Traveling Pillow 27.04.2012
479 Антидекубитална възглавница-MED STAR О – Shape Cushion 27.04.2012
480 Антидекубитална възглавница-Mobilux LUMBOSTAR 27.04.2012
481 Антидекубитална възглавница-Mobilux MEMOSTAR 27.04.2012
482 Антидекубитална възглавница-Mobilux SEATSTAR 27.04.2012
483 Антидекубитална възглавница-Qmed DRCVT 27.04.2012
484 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQE0D 27.04.2012
485 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQЕ0C 27.04.2012
486 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQК0А 27.04.2012
487 Антидекубитална възглавница-Qmed MDQ001104 27.04.2012
488 Антидекубитална възглавница-Qmed MDQ001105 27.04.2012
489 Антидекубитална възглавница-Qmed UNIWERSAL 27.04.2012
490 Антидекубитална възглавница-Reha Fund 4117 27.04.2012
491 Антидекубитална възглавница-Reha Fund SuperJez 4115 27.04.2012
492 Антидекубитална възглавница-Reha Fund SuperJez 4117 27.04.2012
493 Антидекубитална възглавница-Thuasne W0465 27.04.2012
494 Антидекубитални дюшеци Q 1-02/50+250E 11.02.2008
495 Антидекубитлен  дюшек BioFlote 200 11.02.2008
496 Антидекубитлен  дюшек BioFlote 300 11.02.2008
497 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10145 11.02.2008
498 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10146 11.02.2008
499 Бастун - нерегулируем 10080 11.02.2008
500 Бастун - нерегулируем 10090BL/C 11.02.2008
501 Бастун - нерегулируем 10090BL/F 11.02.2008
502 Бастун - нерегулируем 10090BL/H 11.02.2008
503 Бастун - нерегулируем 10090BL/O 11.02.2008
504 Бастун - нерегулируем 10090BLU/F 11.02.2008
505 Бастун - нерегулируем 10090BZ/C 11.02.2008
506 Бастун - нерегулируем 10090BZ/F 11.02.2008
507 Бастун - нерегулируем 10090BZ/H 11.02.2008
508 Бастун - нерегулируем 10090BZ/O 11.02.2008
509 Бастун - нерегулируем 10090S1/C 11.02.2008
510 Бастун - нерегулируем 10090S1/F 11.02.2008
511 Бастун - нерегулируем 10090S1/O 11.02.2008
512 Бастун - нерегулируем 10090SI/H 11.02.2008
513 Бастун - нерегулируем 1010010107S/SL 11.02.2008
514 Бастун - нерегулируем 10107/BI 11.02.2008
515 Бастун - нерегулируем 10107/BZ 11.02.2008
516 Бастун - нерегулируем 10107/SL 11.02.2008
517 Бастун - нерегулируем 10107S/B1 11.02.2008
518 Бастун - нерегулируем 10108/BI 11.02.2008
519 Бастун - нерегулируем 10108/BZ 11.02.2008
520 Бастун - нерегулируем 10108S/BI 11.02.2008
521 Бастун - нерегулируем 10108S/BZ 11.02.2008
522 Бастун - нерегулируем 806177 14.11.2014
523 Бастун - нерегулируем 806179 14.11.2014
524 Бастун - нерегулируем 806180 14.11.2014
525 Бастун - нерегулируем 806524 14.11.2014
526 Бастун - нерегулируем 806528 14.11.2014
527 Бастун - нерегулируем 809397 14.11.2014
528 Бастун - нерегулируем 809398 14.11.2014
529 Бастун - регулируем 10120/BL/LADY 11.02.2008
530 Бастун - регулируем 10120/BZ/LADY 11.02.2008
531 Бастун - регулируем 10121/91/BL/1 11.02.2008
532 Бастун - регулируем 10121/91/BZ/1 11.02.2008
533 Бастун - регулируем 10121/91/SL/1 11.02.2008
534 Бастун - регулируем 10121/BL/LADY 11.02.2008
535 Бастун - регулируем 10121/BZ/LADY 11.02.2008
536 Бастун - регулируем 1315 11.02.2008
537 Бастун - регулируем 1315 G 11.02.2008
538 Бастун - регулируем 806520 14.11.2014
539 Бастун - регулируем 806523 14.11.2014
540 Бастун - регулируем 806525 14.11.2014
541 Бастун - регулируем 806526 14.11.2014
542 Бастун - регулируем 807633 14.11.2014
543 Бастун - регулируем 809246 14.11.2014
544 Бастун - регулируем 809256 14.11.2014
545 Бастун - регулируем 809377 14.11.2014
546 Бастун - регулируем FS910L 11.02.2008
547 Бастун - регулируем FS920L 11.02.2008
548 Бастун - регулируем FS929L 11.02.2008
549 Бастун - регулируем FS930L 11.02.2008
550 Бастун - регулируем FS939L 11.02.2008
551 Бастун - регулируем GZL103 11.02.2008
552 Бастун - регулируем GZL104 11.02.2008
553 Бастун - регулируем GZL108 11.02.2008
554 Бастун - регулируем GZL110 11.02.2008
555 Бастун - регулируем GZL111 11.02.2008
556 Бастун - регулируем KY9201L 12 27.07.2018
557 Бастун - регулируем KY920L 12 27.07.2018
558 Бастун - регулируем KY927L 12 27.07.2018
559 Бастун - регулируем KY9282L 12 27.07.2018
560 Бастун - регулируем KY9283L 12 27.07.2018
561 Бастун - регулируем KY9288L 12 27.07.2018
562 Бастун - регулируем KY928L 12 27.07.2018
563 Бастун - регулируем KY929L 12 27.07.2018
564 Бастун - регулируем KY930L 12 27.07.2018
565 Бастун - регулируем KY938L 12 27.07.2018
566 Бастун - регулируем KY939L 12 27.07.2018
567 Бастун - регулируем Rebotec 12 27.07.2018
568 Бастун - регулируем триопорен 807662 12 27.07.2018
569 Бастун - регулируем триопорен FS926 12 27.07.2018
570 Бастун - регулируем триопорен KY926 12 27.07.2018
571 Бастун - регулируем четириопорен 806510 12 27.07.2018
572 Бастун - регулируем четириопорен 806529 12 27.07.2018
573 Бастун - регулируем четириопорен 809361 12 27.07.2018
574 Бастун - регулируем четириопорен 809667 12 27.07.2018
575 Бастун - регулируем четириопорен 810066 12 27.07.2018
576 Бастун - регулируем четириопорен FS921 12 27.07.2018
577 Бастун - регулируем четириопорен FS9212L 12 27.07.2018
578 Бастун - регулируем четириопорен FS922 12 27.07.2018
579 Бастун - регулируем четириопорен FS924 12 27.07.2018
580 Бастун - регулируем четириопорен FS932 12 27.07.2018
581 Бастун - регулируем четириопорен FS9322 12 27.07.2018
582 Бастун - регулируем четириопорен FS934 12 27.07.2018
583 Бастун - регулируем четириопорен FS941 12 27.07.2018
584 Бастун - регулируем четириопорен FS942S 12 27.07.2018
585 Бастун - регулируем четириопорен FS945 12 27.07.2018
586 Бастун - регулируем четириопорен FS946S 12 27.07.2018
587 Бастун - регулируем четириопорен KY921 12 27.07.2018
588 Бастун - регулируем четириопорен KY922 12 27.07.2018
589 Бастун - регулируем четириопорен LK3021 12 27.07.2018
590 Бастун - регулируем четириопорен LK3023 12 27.07.2018
591 Бастун - четириопорен 10047 11.02.2008
592 Бастун - четириопорен 10110 11.02.2008
593 Бастун - четириопорен 10111 11.02.2008
594 Бастун - четириопорен 10113 11.02.2008
595 Бастун за незрящи лица FS9361L 12 27.07.2018
596 Бастун за незрящи лица FS936L 12 27.07.2018
597 Бастун за незрящи лица KY936L 12 27.07.2018
598 Бастун регулируем 100 11.02.2008
599 Бастун регулируем 110 11.02.2008
600 Бастун регулируем - триопорен 130 11.02.2008
601 Бастун регулируем - четиреопорен 140 11.02.2008
602 Бял и сензорен бастун за незрящи лица 10352 12 02.06.2014
603 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-120 12 02.06.2014
604 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-121 12 02.06.2014
605 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 19.07.2011
606 Бял и сензорен бастун за незрящи лица-Kaiyang KY936L 27.04.2012
607 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 11.02.2008
608 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BABY HERO 12 27.07.2018
609 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BINGO 12 27.07.2018
610 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVB08 12 27.07.2018
611 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF03 12 27.07.2018
612 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF04 12 27.07.2018
613 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVL0G 12 27.07.2018
614 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVRX 12 27.07.2018
615 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания HERO 12 27.07.2018
616 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PD 12 27.07.2018
617 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PDN 12 27.07.2018
618 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJM 12 27.07.2018
619 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMC 12 27.07.2018
620 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMP 12 27.07.2018
621 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSL 12 27.07.2018
622 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSN 12 27.07.2018
623 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PST 12 27.07.2018
624 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания RAINBOW 12 27.07.2018
625 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания S-3 12 27.07.2018
626 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания SPRING 27.07.2018
627 Говорен апарат AMPLICORD-95-S 19.07.2011
628 Говорен апарат EL1000 12 02.06.2014
629 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 1 11.02.2008
630 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 10 11.02.2008
631 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 11 11.02.2008
632 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 12 11.02.2008
633 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 13 11.02.2008
634 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 14 11.02.2008
635 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 2 11.02.2008
636 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 3 11.02.2008
637 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 4 11.02.2008
638 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 5 11.02.2008
639 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 6 11.02.2008
640 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 7 11.02.2008
641 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 8 11.02.2008
642 Гръдна Епитеза NearlyMe Овална 9 11.02.2008
643 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 1 11.02.2008
644 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 10 11.02.2008
645 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 11 11.02.2008
646 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 12 11.02.2008
647 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 2 11.02.2008
648 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 3 11.02.2008
649 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 4 11.02.2008
650 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 5 11.02.2008
651 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 6 11.02.2008
652 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 7 11.02.2008
653 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 8 11.02.2008
654 Гръдна Епитеза NearlyMe Триъгълна 9 11.02.2008
655 Гръдна епитеза-Serena 9201 27.04.2012
656 Гръдна епитеза-Serena 9301 27.04.2012
657 Гръдна епитеза-Serena 9311 27.04.2012
658 Гръдна епитеза-Serena 9341 27.04.2012
659 Гръдна епитеза-Serena 9371 27.04.2012
660 Гръдна епитеза-Serena 9381 27.04.2012
661 Гръдна епитеза-Serena 9431 27.04.2012
662 Гръдна епитеза-Silima T661071 27.04.2012
663 Гръдна епитеза-Silima T662201 27.04.2012
664 Гръдна епитеза-Silima T662271 27.04.2012
665 Гръдна епитеза-Silima T663601 27.04.2012
666 Гръдна епитеза-Silima T663651 27.04.2012
667 Гръдна епитеза-Silima T663681 27.04.2012
668 Гръдна епитеза-Silima T663701 27.04.2012
669 Гръдна епитеза-Silima T663741 27.04.2012
670 Гръдна епитеза-Silima T663751 27.04.2012
671 Гръдна епитеза-Silima T663771 27.04.2012
672 Гръдна епитеза-Silima T663781 27.04.2012
673 Гръдна епитеза-Silima T663801 27.04.2012
674 Гръдна епитеза-Silima T663871 27.04.2012
675 Гръдна епитеза-Silima T663901 27.04.2012
676 Гръдна епитеза-Silima T663981 27.04.2012
677 Детска инвалидна количка 3404 12 27.07.2018
678 Детска инвалидна количка 6800 12 27.07.2018
679 Детска инвалидна количка 806778 12 27.07.2018
680 Детска инвалидна количка 807985 12 27.07.2018
681 Детска инвалидна количка 808377 12 27.07.2018
682 Детска инвалидна количка 808488 12 27.07.2018
683 Детска инвалидна количка 808489 12 27.07.2018
684 Детска инвалидна количка 808505 12 27.07.2018
685 Детска инвалидна количка 808612 12 27.07.2018
686 Детска инвалидна количка 808818 12 27.07.2018
687 Детска инвалидна количка 808837 12 27.07.2018
688 Детска инвалидна количка 809639 12 27.07.2018
689 Детска инвалидна количка AIS958LBCGPY 12 27.07.2018
690 Детска инвалидна количка AIS958LBPYF8 12 27.07.2018
691 Детска инвалидна количка AIS985LBGY 12 27.07.2018
692 Детска инвалидна количка Aris 12 27.07.2018
693 Детска инвалидна количка DRVB08 12 27.07.2018
694 Детска инвалидна количка DRVF04 12 27.07.2018
695 Детска инвалидна количка DRVG0C 12 27.07.2018
696 Детска инвалидна количка DRVG0E 12 27.07.2018
697 Детска инвалидна количка DRVG0F 12 27.07.2018
698 Детска инвалидна количка DRVG0G 12 27.07.2018
699 Детска инвалидна количка DRVG0H 12 27.07.2018
700 Детска инвалидна количка DRVG0J 12 27.07.2018
701 Детска инвалидна количка DRVRX 12 27.07.2018
702 Детска инвалидна количка MSW-3200 12 27.07.2018
703 Детска инвалидна количка MSW-3300 12 27.07.2018
704 Детска инвалидна количка MSW-3400 12 27.07.2018
705 Детска инвалидна количка MSW-3500 12 27.07.2018
706 Детска инвалидна количка OPTIMUS 12 27.07.2018
707 Детска инвалидна количка PLIKO 12 27.07.2018
708 Детска инвалидна количка Patron Ben 4 Plus 12 27.07.2018
709 Детска инвалидна количка Patron Corzino Basic 12 27.07.2018
710 Детска инвалидна количка Patron Corzino Classic 12 27.07.2018
711 Детска инвалидна количка Patron Corzino Xcountry 12 27.07.2018
712 Детска инвалидна количка Patron Dixie Plus 12 27.07.2018
713 Детска инвалидна количка Patron Jacko Clipper 12 27.07.2018
714 Детска инвалидна количка Patron Jacko Streeter 12 27.07.2018
715 Детска инвалидна количка Patron Tom 4 Classic 12 27.07.2018
716 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Clipper 12 27.07.2018
717 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Streeter 12 27.07.2018
718 Детска инвалидна количка VCWB001 12 27.07.2018
719 Детска инвалидна количка VCWR211 12 27.07.2018
720 Детска рингова инвалидна количка 4800 12 27.07.2018
721 Детска рингова инвалидна количка 5900 12 27.07.2018
722 Детска рингова инвалидна количка 6100 12 27.07.2018
723 Детска рингова инвалидна количка 6120 12 27.07.2018
724 Детска рингова инвалидна количка 808505 24.11.2020
725 Детска рингова инвалидна количка 808612 24.11.2020
726 Детска рингова инвалидна количка ACTION 3 JUNIOR 12 27.07.2018
727 Детска рингова инвалидна количка AIS980LA-35 12 27.07.2018
728 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF3-30 12 27.07.2018
729 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF8 12 27.07.2018
730 Детска рингова инвалидна количка DRVL0G 12 27.07.2018
731 Детска рингова инвалидна количка GR 101 12 27.07.2018
732 Детска рингова инвалидна количка Invacare CLEMATIS 12 27.07.2018
733 Детска рингова инвалидна количка KY980LA-35 12 27.07.2018
734 Детска рингова инвалидна количка MSW-3000 12 27.07.2018
735 Детска рингова инвалидна количка MSW-3100 12 27.07.2018
736 Детска рингова инвалидна количка Pinguino 12 27.07.2018
737 Детска рингова инвалидна количка REA AZALEA MINOR 12 27.07.2018
738 Детска рингова инвалидна количка VCWR211R 12 27.07.2018
739 ЕДНООПОРЕН БАСТУН LEO 381 27.04.2012
740 Инвалидна количка 17.60 11.02.2008
741 Инвалидна количка 200 CLASSIC 11.02.2008
742 Инвалидна количка 200 LARGE 11.02.2008
743 Инвалидна количка 22251 11.02.2008
744 Инвалидна количка 223004 14.11.2014
745 Инвалидна количка 223016 14.11.2014
746 Инвалидна количка 500 CLASSIC 11.02.2008
747 Инвалидна количка 500 EXTRALARGE 11.02.2008
748 Инвалидна количка 500 LARGE 11.02.2008
749 Инвалидна количка 500.10 11.02.2008
750 Инвалидна количка 565 GRAZIELLA 11.02.2008
751 Инвалидна количка 585 GRAZIELLA 11.02.2008
752 Инвалидна количка 595 ARS 11.02.2008
753 Инвалидна количка 600 CLASSIC 11.02.2008
754 Инвалидна количка 700.10 11.02.2008
755 Инвалидна количка 777 GRAZIA 11.02.2008
756 Инвалидна количка 777 LARGE 11.02.2008
757 Инвалидна количка 787 GRAZIA 11.02.2008
758 Инвалидна количка 787 LARGE 11.02.2008
759 Инвалидна количка 806059 14.11.2014
760 Инвалидна количка 806060 14.11.2014
761 Инвалидна количка 806061 14.11.2014
762 Инвалидна количка 806062 14.11.2014
763 Инвалидна количка 806105 14.11.2014
764 Инвалидна количка 806500 14.11.2014
765 Инвалидна количка 806778 14.11.2014
766 Инвалидна количка 807985 14.11.2014
767 Инвалидна количка 808270 14.11.2014
768 Инвалидна количка 808351 14.11.2014
769 Инвалидна количка 808359 14.11.2014
770 Инвалидна количка 808361 14.11.2014
771 Инвалидна количка 808363 14.11.2014
772 Инвалидна количка 808365 14.11.2014
773 Инвалидна количка 808367 14.11.2014
774 Инвалидна количка 808375 14.11.2014
775 Инвалидна количка 808377 14.11.2014
776 Инвалидна количка 808379 14.11.2014
777 Инвалидна количка 808380 14.11.2014
778 Инвалидна количка 808383 14.11.2014
779 Инвалидна количка 808384 14.11.2014
780 Инвалидна количка 808385 14.11.2014
781 Инвалидна количка 808472 14.11.2014
782 Инвалидна количка 808480 14.11.2014
783 Инвалидна количка 808481 14.11.2014
784 Инвалидна количка 808482 14.11.2014
785 Инвалидна количка 808483 14.11.2014
786 Инвалидна количка 808484 14.11.2014
787 Инвалидна количка 808485 14.11.2014
788 Инвалидна количка 808486 14.11.2014
789 Инвалидна количка 808487 14.11.2014
790 Инвалидна количка 808488 14.11.2014
791 Инвалидна количка 808489 14.11.2014
792 Инвалидна количка 808505 14.11.2014
793 Инвалидна количка 808527 14.11.2014
794 Инвалидна количка 808565 14.11.2014
795 Инвалидна количка 808566 14.11.2014
796 Инвалидна количка 808567 14.11.2014
797 Инвалидна количка 808568 14.11.2014
798 Инвалидна количка 808569 14.11.2014
799 Инвалидна количка 808570 14.11.2014
800 Инвалидна количка 808571 14.11.2014
801 Инвалидна количка 808572 14.11.2014
802 Инвалидна количка 808573 14.11.2014
803 Инвалидна количка 808580 14.11.2014
804 Инвалидна количка 808581 14.11.2014
805 Инвалидна количка 808612 14.11.2014
806 Инвалидна количка 809236 14.11.2014
807 Инвалидна количка 809239 14.11.2014
808 Инвалидна количка 809241 14.11.2014
809 Инвалидна количка 809348 14.11.2014
810 Инвалидна количка COMPACT 11.02.2008
811 Инвалидна количка FLY 11.02.2008
812 Инвалидна количка LEVIS 11.02.2008
813 Инвалидна количка LUNA 11.02.2008
814 Инвалидна количка LUNA 566 11.02.2008
815 Инвалидна количка LUNA 588 11.02.2008
816 Инвалидна количка LUNA 599 11.02.2008
817 Инвалидна количка LUNA 789 11.02.2008
818 Инвалидна количка MINI , MINI WC 11.02.2008
819 Инвалидна количка PANDA 11.02.2008
820 Инвалидна количка PAPERINA 11.02.2008
821 Инвалидна количка Primo basico18.50.02.0088 11.02.2008
822 Инвалидна количка Primo basico18.50.02.3022 11.02.2008
823 Инвалидна количка S 10 11.02.2008
824 Инвалидна количка S 12 11.02.2008
825 Инвалидна количка S 13 11.02.2008
826 Инвалидна количка S 14 11.02.2008
827 Инвалидна количка S 15 11.02.2008
828 Инвалидна количка SQUILLINA 11.02.2008
829 Инвалидна количка SQUILLO 11.02.2008
830 Инвалидна количка - детска BACZUS APPLAUSE 26.07.2010
831 Инвалидна количка - детска-VITEA CARE BACZUS APPLAUSE 27.04.2012
832 Инвалидна количка - рингова 1618 C0103SP 11.02.2008
833 Инвалидна количка - рингова 1618 C0104SP 11.02.2008
834 Инвалидна количка - рингова 1618 C0203SP 11.02.2008
835 Инвалидна количка - рингова 1618 C0303SP 11.02.2008
836 Инвалидна количка - рингова 1618 P0103SP 11.02.2008
837 Инвалидна количка - рингова 1618 P0104SP 11.02.2008
838 Инвалидна количка - рингова 1618 P0203SP 11.02.2008
839 Инвалидна количка - рингова 1618 P0303SP 11.02.2008
840 Инвалидна количка - рингова 1700 СОЗОЗМР 11.02.2008
841 Инвалидна количка - рингова 4318 С0103М 11.02.2008
842 Инвалидна количка - рингова 4318 С0303М 11.02.2008
843 Инвалидна количка - рингова 4318С0304М 11.02.2008
844 Инвалидна количка - рингова 7118 СОЗОЗМР 11.02.2008
845 Инвалидна количка - рингова 7118С0304МР 11.02.2008
846 Инвалидна количка - рингова 7700 СОЗОЗМР 11.02.2008
847 Инвалидна количка - рингова 7П8С0603МР 11.02.2008
848 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 24.09.2010
849 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 24.09.2010
850 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 24.09.2010
851 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 24.09.2010
852 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 24.09.2010
853 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 24.09.2010
854 Инвалидна количка - рингова BKE-3 24.09.2010
855 Инвалидна количка - рингова BKE-4 24.09.2010
856 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 24.09.2010
857 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 24.09.2010
858 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 24.09.2010
859 Инвалидна количка - рингова S-Top 24.09.2010
860 Инвалидна количка - рингова SPIN 24.09.2010
861 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 24.09.2010
862 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 24.09.2010
863 Инвалидна количка - рингова XLT 24.09.2010
864 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, комфортна VCWK9C 12 02.06.2014
865 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708 Delight 19.07.2011
866 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708D T30 26.07.2010
867 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 925 19.07.2011
868 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 100 19.07.2011
869 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 101 19.07.2011
870 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 200 19.07.2011
871 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 202 19.07.2011
872 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 500 19.07.2011
873 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Boreal 19.07.2011
874 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Breeze 100 Entree 26.07.2010
875 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Breeze 110 26.07.2010
876 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Breeze 121 26.07.2010
877 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване EZ-1 19.07.2011
878 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Eclips 19.07.2011
879 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Elara-118 19.07.2011
880 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Jazz 19.07.2011
881 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 200 19.07.2011
882 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 201 19.07.2011
883 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 500 19.07.2011
884 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 501 19.07.2011
885 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY908LAH-46 19.07.2011
886 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY958LС-46 19.07.2011
887 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY959L-35 19.07.2011
888 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY964LAJ-46 19.07.2011
889 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY969LA-46 19.07.2011
890 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY980LA-35 19.07.2011
891 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY988LA 19.07.2011
892 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-100 19.07.2011
893 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-104 19.07.2011
894 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-802 19.07.2011
895 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO -120 19.07.2011
896 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-100 19.07.2011
897 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-165 19.07.2011
898 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-170 19.07.2011
899 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-180 19.07.2011
900 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-183 19.07.2011
901 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-190 19.07.2011
902 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-195 19.07.2011
903 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-280 19.07.2011
904 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-290 19.07.2011
905 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-700 19.07.2011
906 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-800 19.07.2011
907 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-900 19.07.2011
908 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-100 19.07.2011
909 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-104 19.07.2011
910 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-105 19.07.2011
911 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 400 19.07.2011
912 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 500 19.07.2011
913 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 600 19.07.2011
914 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 700 19.07.2011
915 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 800 19.07.2011
916 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 300 19.07.2011
917 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 333 19.07.2011
918 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 500 19.07.2011
919 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 600 19.07.2011
920 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 200 19.07.2011
921 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 202 19.07.2011
922 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване RPMWCFS1803P 01.11.2012
923 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100 19.07.2011
924 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-D 19.07.2011
925 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 19.07.2011
926 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110 19.07.2011
927 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-D 19.07.2011
928 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 19.07.2011
929 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121 19.07.2011
930 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121-D 19.07.2011
931 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121-P 19.07.2011
932 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200 19.07.2011
933 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200-D 19.07.2011
934 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200-P 19.07.2011
935 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210 19.07.2011
936 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210-D 19.07.2011
937 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210-P 19.07.2011
938 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214 19.07.2011
939 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214-D 19.07.2011
940 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214-P 19.07.2011
941 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230 19.07.2011
942 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230-D 19.07.2011
943 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230-P 19.07.2011
944 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300 19.07.2011
945 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300-D 19.07.2011
946 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300-P 19.07.2011
947 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310 19.07.2011
948 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310-D 19.07.2011
949 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310-P 19.07.2011
950 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320 19.07.2011
951 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320-D 19.07.2011
952 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320-P 19.07.2011
953 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100 19.07.2011
954 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100-D 19.07.2011
955 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100-P 19.07.2011
956 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110 19.07.2011
957 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110-D 19.07.2011
958 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110-P 19.07.2011
959 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120 19.07.2011
960 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120-D 19.07.2011
961 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120-P 19.07.2011
962 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100 19.07.2011
963 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100-D 19.07.2011
964 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100-P 19.07.2011
965 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110 19.07.2011
966 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110-D 19.07.2011
967 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110-P 19.07.2011
968 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120 19.07.2011
969 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120-D 19.07.2011
970 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120-P 19.07.2011
971 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100 19.07.2011
972 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100-D 19.07.2011
973 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100-P 19.07.2011
974 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110 19.07.2011
975 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110-D 19.07.2011
976 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110-P 19.07.2011
977 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120 19.07.2011
978 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120-D 19.07.2011
979 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120-P 19.07.2011
980 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK4 19.07.2011
981 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK42L 12 02.06.2014
982 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK42М 12 02.06.2014
983 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK43L 12 02.06.2014
984 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване “Breezy 100 Entree” 19.07.2011
985 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване (алуминиева)-Vermeiren V100 27.04.2012
986 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване (алуминиева)-Vermeiren V200 27.04.2012
987 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване (алуминиева)-Vermeiren V300 27.04.2012
988 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена AVIATOR 12 02.06.2014
989 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена TORNADO 12 02.06.2014
990 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена VCWK9AC 26.07.2010
991 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена VCWK9AH 26.07.2010
992 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена-VITEA CARE VCWK9AC 27.04.2012
993 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена-VITEA CARE VCWK9AH 27.04.2012
994 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване – алуминиева, олекотена, изправяща се DRVL0G 12 02.06.2014
995 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване – изправяща се DRVL0F 12 02.06.2014
996 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 100 Entree 27.04.2012
997 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 110 27.04.2012
998 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 121 27.04.2012
999 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK4 27.04.2012
1000 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK42 27.04.2012
1001 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK43 27.04.2012
1002 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708 Delight 27.04.2012
1003 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708D AMP 27.04.2012
1004 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708D S 27.04.2012
1005 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708D T30 27.04.2012
1006 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren V drive 27.04.2012
1007 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб VCWK702 12 02.06.2014
1008 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб VCWK703 12 02.06.2014
1009 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб VCWK7C 26.07.2010
1010 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб и с тоалетна функция VCWK7T 12 02.06.2014
1011 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, за лица с ДЦП VCWK7CP 12 02.06.2014
1012 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб-Thuasne W5450 27.04.2012
1013 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб-VITEA CARE VCWK7C 27.04.2012
1014 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с тоалетна функция VCWK4T 12 02.06.2014
1015 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 925 11.02.2008
1016 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 500 11.02.2008
1017 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-190 11.02.2008
1018 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 200 11.02.2008
1019 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-290 11.02.2008
1020 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-800 11.02.2008
1021 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 202 11.02.2008
1022 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване 708 Delight 11.02.2008
1023 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване AKTIV 100 11.02.2008
1024 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване AKTIV 101 11.02.2008
1025 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване AKTIV 202 11.02.2008
1026 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване AKTIV 500 11.02.2008
1027 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Boreal 11.02.2008
1028 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване EZ-1 11.02.2008
1029 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Eclips 11.02.2008
1030 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Elara-118 11.02.2008
1031 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Jazz 11.02.2008
1032 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване KROS 200 11.02.2008
1033 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване KROS 201 11.02.2008
1034 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване KROS 501 11.02.2008
1035 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване KY908LAH-46 11.02.2008
1036 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване KY958LС-46 11.02.2008
1037 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване KY964LAJ-46 11.02.2008
1038 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване KY980LA-35 11.02.2008
1039 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Kale-100 11.02.2008
1040 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Kale-104 11.02.2008
1041 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Kale-802 11.02.2008
1042 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване LEO-100 11.02.2008
1043 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване LEO-165 11.02.2008
1044 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване LEO-170 11.02.2008
1045 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване LEO-180 11.02.2008
1046 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване LEO-183 11.02.2008
1047 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване LEO-195 11.02.2008
1048 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване LEO-280 11.02.2008
1049 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване LEO-700 11.02.2008
1050 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване LEO-900 11.02.2008
1051 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Leda-100 11.02.2008
1052 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Leda-104 11.02.2008
1053 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Leda-105 11.02.2008
1054 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване MERIT 400 11.02.2008
1055 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване MERIT 500 11.02.2008
1056 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване MERIT 600 11.02.2008
1057 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване MERIT 700 11.02.2008
1058 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване MERIT 800 11.02.2008
1059 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване ORTIS 300 11.02.2008
1060 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване ORTIS 333 11.02.2008
1061 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване ORTIS 500 11.02.2008
1062 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване ORTIS 600 11.02.2008
1063 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване ROL 200 11.02.2008
1064 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 100 11.02.2008
1065 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 100-D 11.02.2008
1066 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 100-P 11.02.2008
1067 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 110 11.02.2008
1068 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 110-P 11.02.2008
1069 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 121 11.02.2008
1070 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 121-D 11.02.2008
1071 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 121-P 11.02.2008
1072 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 200 11.02.2008
1073 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 200-D 11.02.2008
1074 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 200-P 11.02.2008
1075 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 210 11.02.2008
1076 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 210-D 11.02.2008
1077 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 210-P 11.02.2008
1078 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 214 11.02.2008
1079 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 214-P 11.02.2008
1080 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 230 11.02.2008
1081 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 230-P 11.02.2008
1082 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 310-D 11.02.2008
1083 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 310-P 11.02.2008
1084 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 320 11.02.2008
1085 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 320-D 11.02.2008
1086 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid 320-P 11.02.2008
1087 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid D100 11.02.2008
1088 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid D100-D 11.02.2008
1089 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid D100-P 11.02.2008
1090 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid D110 11.02.2008
1091 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid D110-P 11.02.2008
1092 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid D120-D 11.02.2008
1093 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid D120-P 11.02.2008
1094 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid P100 11.02.2008
1095 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid P100-D 11.02.2008
1096 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid P100-P 11.02.2008
1097 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid P110-D 11.02.2008
1098 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid P120 11.02.2008
1099 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid P120-D 11.02.2008
1100 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid P120-P 11.02.2008
1101 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid S100-P 11.02.2008
1102 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid S110 11.02.2008
1103 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid S110-D 11.02.2008
1104 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid S110-P 11.02.2008
1105 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid S120 11.02.2008
1106 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid S120-D 11.02.2008
1107 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid S120-P 11.02.2008
1108 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване Rolid P110-P 11.02.2008
1109 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване VCWK4 11.02.2008
1110 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно  задвижване “Breezy 100 Entree” 11.02.2008
1111 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux TSW - 2000 27.04.2012
1112 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux ТSW - 1000 27.04.2012
1113 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY959L-35 11.02.2008
1114 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY969LA-46 11.02.2008
1115 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ VCWB001 12 02.06.2014
1116 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева DRVG0C 12 02.06.2014
1117 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева DRVG0E 12 02.06.2014
1118 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева JUNIOR 12 02.06.2014
1119 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева UMBRELLA 12 02.06.2014
1120 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева VCWR 211 12 02.06.2014
1121 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева VCWR 211R 12 02.06.2014
1122 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3000 26.07.2010
1123 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова RPM - SBCW1001S-14 26.07.2010
1124 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3100 27.04.2012
1125 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3200 27.04.2012
1126 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW-3000 27.04.2012
1127 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Uniforce RPM - SBCW1001S-14 27.04.2012
1128 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Vermeiren 925 27.04.2012
1129 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Vermeiren Gemini 27.04.2012
1130 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ BACZUS RELAX 26.07.2010
1131 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ-VITEA CARE BACZUS RELAX 27.04.2012
1132 Инвалидна количка с чужда помощ 806778 12 27.07.2018
1133 Инвалидна количка с чужда помощ 807985 12 27.07.2018
1134 Инвалидна количка с чужда помощ 808377 12 27.07.2018
1135 Инвалидна количка с чужда помощ 808488 12 27.07.2018
1136 Инвалидна количка с чужда помощ 808489 12 27.07.2018
1137 Инвалидна количка с чужда помощ 809639 12 27.07.2018
1138 Инвалидна количка – задвижвана с чужда помощ FS984L 11.02.2008
1139 Инвалидна количка – задвижвана с чужда помощ РИК-4007 11.02.2008
1140 Инвалидна количка – рингова „We Care” AIS 6565 01.11.2012
1141 Инвалидна количка –задвижвана с чужда помощ FS904B 11.02.2008
1142 Инвалидна количка –задвижвана с чужда помощ РИК-4006 11.02.2008
1143 Инвалидна количка –рингова FS802-35 11.02.2008
1144 Инвалидна количка –рингова FS901B 11.02.2008
1145 Инвалидна количка –рингова FS902C-46 11.02.2008
1146 Инвалидна количка –рингова FS908A 11.02.2008
1147 Инвалидна количка –рингова FS909B 11.02.2008
1148 Инвалидна количка –рингова РИК-4001 11.02.2008
1149 Инвалидна количка –рингова РИК-4002 11.02.2008
1150 Инвалидна количка –рингова РИК-4003 11.02.2008
1151 Инвалидна количка –рингова РИК-4004 11.02.2008
1152 Инвалидна количка –рингова РИК-4005 11.02.2008
1153 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO -120 11.02.2008
1154 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-D 11.02.2008
1155 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100 11.02.2008
1156 Инвалидни колички рингови G R 103 11.02.2008
1157 Инвалидни колички рингови серия G R 102 11.02.2008
1158 КАНАДКИ LEO 320 27.04.2012
1159 КАНАДКИ LEO 330 27.04.2012
1160 КОМБИНИРАН СТОЛ ЗА ТОАЛЕТ И БАНЯ LEO 272 27.04.2012
1161 Комбиниран стол за тоалет и баня 1,073 12 02.06.2014
1162 Комбиниран стол за тоалет и баня 10522 11.02.2008
1163 Комбиниран стол за тоалет и баня 10581С 11.02.2008
1164 Комбиниран стол за тоалет и баня 10585 11.02.2008
1165 Комбиниран стол за тоалет и баня 10591 11.02.2008
1166 Комбиниран стол за тоалет и баня 10592 11.02.2008
1167 Комбиниран стол за тоалет и баня 10593 11.02.2008
1168 Комбиниран стол за тоалет и баня 10598 11.02.2008
1169 Комбиниран стол за тоалет и баня 10677/W 12 27.07.2018
1170 Комбиниран стол за тоалет и баня 11101W 12 02.06.2014
1171 Комбиниран стол за тоалет и баня 11112 12 02.06.2014
1172 Комбиниран стол за тоалет и баня 11114KD 12 02.06.2014
1173 Комбиниран стол за тоалет и баня 11120 12 02.06.2014
1174 Комбиниран стол за тоалет и баня 11120KD 12 02.06.2014
1175 Комбиниран стол за тоалет и баня 11120SV 12 02.06.2014
1176 Комбиниран стол за тоалет и баня 11590 11.02.2008
1177 Комбиниран стол за тоалет и баня 139B 26.07.2010
1178 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP 11.02.2008
1179 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP 1 26.07.2010
1180 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP AV 11.02.2008
1181 Комбиниран стол за тоалет и баня 139В 19.07.2011
1182 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-10 12 27.07.2018
1183 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-20 12 27.07.2018
1184 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-30 12 27.07.2018
1185 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-40 12 27.07.2018
1186 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-50 12 27.07.2018
1187 Комбиниран стол за тоалет и баня 3004 26.07.2010
1188 Комбиниран стол за тоалет и баня 3005 26.07.2010
1189 Комбиниран стол за тоалет и баня 306 26.07.2010
1190 Комбиниран стол за тоалет и баня 809155 24.11.2020
1191 Комбиниран стол за тоалет и баня 809156 12 27.07.2018
1192 Комбиниран стол за тоалет и баня 809177 24.11.2020
1193 Комбиниран стол за тоалет и баня 9012 26.07.2010
1194 Комбиниран стол за тоалет и баня 9062 26.07.2010
1195 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4001 12 27.07.2018
1196 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4009 12 27.07.2018
1197 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691 12 27.07.2018
1198 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691S 12 27.07.2018
1199 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS692 12 27.07.2018
1200 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS696 12 27.07.2018
1201 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS7992L 12 27.07.2018
1202 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005 12 27.07.2018
1203 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005W 12 27.07.2018
1204 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS813 12 27.07.2018
1205 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8133 12 27.07.2018
1206 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8831L 12 27.07.2018
1207 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8832U 12 27.07.2018
1208 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS883L 12 27.07.2018
1209 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894 12 27.07.2018
1210 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894L 12 27.07.2018
1211 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8962 12 27.07.2018
1212 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8964 12 27.07.2018
1213 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8997 12 27.07.2018
1214 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS943 12 27.07.2018
1215 Комбиниран стол за тоалет и баня Atlanta 12 27.07.2018
1216 Комбиниран стол за тоалет и баня Augsburg 12 27.07.2018
1217 Комбиниран стол за тоалет и баня Berlin 12 27.07.2018
1218 Комбиниран стол за тоалет и баня Bonn 12 27.07.2018
1219 Комбиниран стол за тоалет и баня Boston 12 27.07.2018
1220 Комбиниран стол за тоалет и баня CWC002 12 02.06.2014
1221 Комбиниран стол за тоалет и баня CWC004SV 12 02.06.2014
1222 Комбиниран стол за тоалет и баня Chicago 12 27.07.2018
1223 Комбиниран стол за тоалет и баня DB-05-01 26.07.2010
1224 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW01 12 02.06.2014
1225 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW011 12 27.07.2018
1226 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW02 12 27.07.2018
1227 Комбиниран стол за тоалет и баня Dallas 12 27.07.2018
1228 Комбиниран стол за тоалет и баня Denver 12 27.07.2018
1229 Комбиниран стол за тоалет и баня FS1B6 11.02.2008
1230 Комбиниран стол за тоалет и баня FS1B601 11.02.2008
1231 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691 11.02.2008
1232 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691S 11.02.2008
1233 Комбиниран стол за тоалет и баня FS692 11.02.2008
1234 Комбиниран стол за тоалет и баня FS693 11.02.2008
1235 Комбиниран стол за тоалет и баня FS694S 11.02.2008
1236 Комбиниран стол за тоалет и баня Frankfurt 12 27.07.2018
1237 Комбиниран стол за тоалет и баня GR 129 12 27.07.2018
1238 Комбиниран стол за тоалет и баня Genf 12 27.07.2018
1239 Комбиниран стол за тоалет и баня HCDA 12 02.06.2014
1240 Комбиниран стол за тоалет и баня Hamburg 12 27.07.2018
1241 Комбиниран стол за тоалет и баня JSU 1 11.02.2008
1242 Комбиниран стол за тоалет и баня KY690 12 27.07.2018
1243 Комбиниран стол за тоалет и баня KY691 12 27.07.2018
1244 Комбиниран стол за тоалет и баня KY692 12 27.07.2018
1245 Комбиниран стол за тоалет и баня KY696 12 27.07.2018
1246 Комбиниран стол за тоалет и баня KY697 12 27.07.2018
1247 Комбиниран стол за тоалет и баня KY800 12 27.07.2018
1248 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810 12 27.07.2018
1249 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810-A 12 27.07.2018
1250 Комбиниран стол за тоалет и баня KY813L 12 27.07.2018
1251 Комбиниран стол за тоалет и баня KY814 12 27.07.2018
1252 Комбиниран стол за тоалет и баня KY815 12 27.07.2018
1253 Комбиниран стол за тоалет и баня KY816L 12 27.07.2018
1254 Комбиниран стол за тоалет и баня KY817 12 27.07.2018
1255 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 27.07.2018
1256 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 27.07.2018
1257 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 27.07.2018
1258 Комбиниран стол за тоалет и баня KY895L 12 27.07.2018
1259 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 27.07.2018
1260 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899 12 27.07.2018
1261 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899-A 12 27.07.2018
1262 Комбиниран стол за тоалет и баня Kiel 12 27.07.2018
1263 Комбиниран стол за тоалет и баня Konstanz 12 27.07.2018
1264 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO 290 01.11.2012
1265 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-215 19.07.2011
1266 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-270 19.07.2011
1267 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 19.07.2011
1268 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-D 19.07.2011
1269 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 19.07.2011
1270 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 19.07.2011
1271 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-D 19.07.2011
1272 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 19.07.2011
1273 Комбиниран стол за тоалет и баня MCR 100 19.07.2011
1274 Комбиниран стол за тоалет и баня MCR 300 19.07.2011
1275 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 10 26.07.2010
1276 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 20 26.07.2010
1277 Комбиниран стол за тоалет и баня McWet 12 02.06.2014
1278 Комбиниран стол за тоалет и баня Miami 12 27.07.2018
1279 Комбиниран стол за тоалет и баня NRS185006 12 02.06.2014
1280 Комбиниран стол за тоалет и баня NRS185007 12 02.06.2014
1281 Комбиниран стол за тоалет и баня New York 12 27.07.2018
1282 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA ECO H440 12 27.07.2018
1283 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H407 12 27.07.2018
1284 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450 12 27.07.2018
1285 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450LA 12 27.07.2018
1286 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68076 26.07.2010
1287 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68088F 26.07.2010
1288 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68088W 26.07.2010
1289 Комбиниран стол за тоалет и баня STYXO 9630 12 27.07.2018
1290 Комбиниран стол за тоалет и баня TSS 12 27.07.2018
1291 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 12 27.07.2018
1292 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU/10585-SV 12 27.07.2018
1293 Комбиниран стол за тоалет и баня UMC-140 19.07.2011
1294 Комбиниран стол за тоалет и баня Ulm 12 27.07.2018
1295 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 26.07.2010
1296 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - COMPACT 12 27.07.2018
1297 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Eсо 74 12 27.07.2018
1298 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Premium 12 27.07.2018
1299 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS 4747 12 27.07.2018
1300 Комбиниран стол за тоалет и баня КИК-2001 11.02.2008
1301 Комбиниран стол за тоалет и баня КИК-2002 11.02.2008
1302 Комбиниран стол за тоалет и баня МСТ-30 24.11.2020
1303 Комбиниран стол за тоалет и баня МСТ-30XXL 24.11.2020
1304 Комбиниран стол за тоалет и баня МСТ-50 24.11.2020
1305 Комбиниран стол за тоалет и баня-Apex DB-05-01 27.04.2012
1306 Комбиниран стол за тоалет и баня-Days Casa Clean II plus 27.04.2012
1307 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 10 27.04.2012
1308 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 20 27.04.2012
1309 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund 3004 27.04.2012
1310 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund 3005 27.04.2012
1311 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund 306 27.04.2012
1312 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund DB-05-01 27.04.2012
1313 Комбиниран стол за тоалет и баня-Thuasne V1214540 27.04.2012
1314 Комбиниран стол за тоалет и баня-Thuasne W1960 27.04.2012
1315 Комбиниран стол за тоалет и баня-Uniforce RPM68076 27.04.2012
1316 Комбиниран стол за тоалет и баня-Uniforce RPM68088F 27.04.2012
1317 Комбиниран стол за тоалет и баня-Uniforce RPM68088W 27.04.2012
1318 Комбиниран стол за тоалет и баня-VITEA CARE VCWK2 27.04.2012
1319 Комбиниран стол за тоалет и баня-VITEA CARE VCWK21 27.04.2012
1320 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139B 27.04.2012
1321 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP 27.04.2012
1322 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP 1 27.04.2012
1323 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP AV 27.04.2012
1324 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 9012 27.04.2012
1325 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 9062 27.04.2012
1326 Комбиниран тоалетен стол 171 SURACINA 11.02.2008
1327 Комбиниран тоалетен стол 232 SURACINA 11.02.2008
1328 Комбиниран тоалетен стол 233 SURACINA 11.02.2008
1329 Комбиниран тоалетен стол 424 STELLINA 11.02.2008
1330 Комбиниран тоалетен стол AQUA 11.02.2008
1331 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 24.09.2010
1332 Комбиниран тоалетен стол Cascade 24.09.2010
1333 Комбиниран тоалетен стол DOCCIA 69 11.02.2008
1334 Комбиниран тоалетен стол Iagon 24.09.2010
1335 Комбиниран тоалетен стол S95 11.02.2008
1336 Комбиниран тоалетен стол Silla 11.02.2008
1337 Комбиниран тоалетен стол TS-1 24.09.2010
1338 Комбиниран тоалетен стол TSS 11.02.2008
1339 Комбиниран тоалетен стол TSU 11.02.2008
1340 Комбиниран тоалетен стол и стол за баня DB-05-01 11.02.2008
1341 Комбиниран тоалетен стол „We Care” AIS 4747 01.11.2012
1342 Комбиниран  стол за тоалет и баня 139SP AV 11.02.2008
1343 Комбиниран  стол за тоалет и баня 139В 11.02.2008
1344 Комбиниран  стол за тоалет и баня LEO-215 11.02.2008
1345 Комбиниран  стол за тоалет и баня LEO-270 11.02.2008
1346 Комбиниран  стол за тоалет и баня MC 100 11.02.2008
1347 Комбиниран  стол за тоалет и баня MC 100-D 11.02.2008
1348 Комбиниран  стол за тоалет и баня MC 100-P 11.02.2008
1349 Комбиниран  стол за тоалет и баня MC 110 11.02.2008
1350 Комбиниран  стол за тоалет и баня MC 110-P 11.02.2008
1351 Комбиниран  стол за тоалет и баня MCR 100 11.02.2008
1352 Комбиниран  стол за тоалет и баня MC 110-D 11.02.2008
1353 Комбиниран  стол за тоалет и баня UMC-140 11.02.2008
1354 Комбиниран  тоалетен стол и стол за баня 9062 11.02.2008
1355 Комбиниран  тоалетен стол и стол за баня DB-05-01 11.02.2008
1356 Комбиниран  тоалетен стол и стол за баня VCWK2 11.02.2008
1357 Консумативи Батерии 25.06.2013
1358 Консумативи акумулаторни батерии 11.02.2008
1359 Консумативи гуми и лагери 11.02.2008
1360 Консумативи гуми и лагери 11.02.2008
1361 Масичка за инвалидна количка 12120 11.02.2008
1362 Масичка за инвалидна количка 170 12 27.07.2018
1363 Масичка за инвалидна количка 170 11.02.2008
1364 Масичка за инвалидна количка 806513 14.11.2014
1365 Масичка за инвалидна количка 809340 14.11.2014
1366 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 24.09.2010
1367 Масичка за инвалидна количка FS505 12 27.07.2018
1368 Масичка за инвалидна количка FS506 12 27.07.2018
1369 Масичка за инвалидна количка FS561 12 27.07.2018
1370 Масичка за инвалидна количка KY561 19.07.2011
1371 Масичка за инвалидна количка KY561 12 27.07.2018
1372 Масичка за инвалидна количка KY574 12 27.07.2018
1373 Масичка за инвалидна количка KY574 19.07.2011
1374 Масичка за инвалидна количка KY574-A 12 27.07.2018
1375 Масичка за инвалидна количка KY575 19.07.2011
1376 Масичка за инвалидна количка KY577 12 27.07.2018
1377 Масичка за инвалидна количка TW-001 12 02.06.2014
1378 Масичка за инвалидна количка-Kaiyang KY561 27.04.2012
1379 Масичка за инвалидна количка-Kaiyang KY574 27.04.2012
1380 Масичка за инвалидна количка-Kaiyang KY575 27.04.2012
1381 Масичка за инвалидна количка-Mobilux TW-001 27.04.2012
1382 Масичка за инвалидна количка-Mobilux TW-002 27.04.2012
1383 Масичка за инвалидна количка-Mobilux TW-003 27.04.2012
1384 Масичка за инвалидна количка-Thuasne WW5400 27.04.2012
1385 Масичка за инвалидна  количка KY561 11.02.2008
1386 Масичка за инвалидна  количка KY574 11.02.2008
1387 Масичка за инвалидна  количка KY575 11.02.2008
1388 Нерегулируем бастун-анатомична дръжка, за лява ръка 10339L 12 02.06.2014
1389 Нерегулируем бастун 120 13.04.2009
1390 Нерегулируем бастун BZN-100 12 02.06.2014
1391 Нерегулируем бастун BZN-101 12 02.06.2014
1392 Нерегулируем бастун KY910L 11.02.2008
1393 Нерегулируем бастун-Kaiyang KY910L 27.04.2012
1394 Нерегулируем бастун-анатомична дръжка, за дясна ръка 10339R 12 02.06.2014
1395 Нерегулируем  бастун KY910L 11.02.2008
1396 ПАТЕРИЦИ LEO 310 27.04.2012
1397 ПРОХОДИЛКА LEO 360 27.04.2012
1398 Патереца - канадка Advantic 24.09.2010
1399 Патерица - канадка 10070 11.02.2008
1400 Патерица - канадка 10071 11.02.2008
1401 Патерица - канадка 10073 11.02.2008
1402 Патерица - канадка 10074 11.02.2008
1403 Патерица - канадка 10075 11.02.2008
1404 Патерица - канадка 10076 11.02.2008
1405 Патерица - канадка 10079N 11.02.2008
1406 Патерица - канадка 10081 11.02.2008
1407 Патерица - канадка 10082 11.02.2008
1408 Патерица - канадка 460 11.02.2008
1409 Патерица - канадка 463 11.02.2008
1410 Патерица - подмишечна 10010 11.02.2008
1411 Патерица - подмишечна 10021 11.02.2008
1412 Патерица - подмишечна 10022 11.02.2008
1413 Патерица - подмишечна 10023 11.02.2008
1414 Патерица подмишечна ПО - 01 13.04.2009
1415 Патерици - подмишечни AIS3010 12 27.07.2018
1416 Патерици - подмишечни GZL161 11.02.2008
1417 Патерици - подмишечни LK 3010 L, M, S 24.09.2010
1418 Патерици -канадки FS923L 11.02.2008
1419 Патерици -канадки FS933L 11.02.2008
1420 Патерици -канадки FS937L 11.02.2008
1421 Патерици -подмишечни FS925L 11.02.2008
1422 Патерици -подмишечни FS935L 11.02.2008
1423 Патерици -подмишечни FS935S 11.02.2008
1424 Патерици тип „Канадка” KY923L 19.07.2011
1425 Патерици тип „Канадка” KY933L 19.07.2011
1426 Патерици тип „Канадка” KY937L 11.02.2008
1427 Патерици тип „Канадка” LEO-320 19.07.2011
1428 Патерици тип „Канадка” LEO-330 19.07.2011
1429 Патерици тип „Канадка” LEO-340 19.07.2011
1430 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 19.07.2011
1431 Патерици тип „Подмишечни” KY925L(L) 11.02.2008
1432 Патерици тип „Подмишечни” KY925L(M) 11.02.2008
1433 Патерици тип „Подмишечни” KY925L(S) 11.02.2008
1434 Патерици тип „Подмишечни” LEO-310 19.07.2011
1435 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3030 24.09.2010
1436 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3031 24.09.2010
1437 Патерици – подмишечни 806101 12 27.07.2018
1438 Патерици – подмишечни 806102 12 27.07.2018
1439 Патерици – подмишечни 806103 12 27.07.2018
1440 Патерици – подмишечни 809767 12 27.07.2018
1441 Патерици – подмишечни 809768 12 27.07.2018
1442 Патерици-канадки 806104 12 27.07.2018
1443 Патерици-канадки 806530 12 27.07.2018
1444 Патерици-канадки 806531 12 27.07.2018
1445 Патерици тип  „Канадка” KY923L 11.02.2008
1446 Патерици тип  „Канадка” KY933L 11.02.2008
1447 Патерици тип  „Канадка” KY937L 11.02.2008
1448 Патерици тип  „Канадка” LEO-320 11.02.2008
1449 Патерици тип  „Канадка” LEO-330 11.02.2008
1450 Патерици тип  „Канадка” LEO-340 11.02.2008
1451 Патерици тип  „Подмишечни” KY925L 11.02.2008
1452 Патерици тип  „Подмишечни” LEO-310 11.02.2008
1453 Патрица канадка 150 13.04.2009
1454 Патрица канадка 160 13.04.2009
1455 Перука Abbey 12 02.06.2014
1456 Перука Abbey Plus 12 02.06.2014
1457 Перука Adele 12 02.06.2014
1458 Перука Agatha 12 02.06.2014
1459 Перука Agnes 12 02.06.2014
1460 Перука Amelie 12 02.06.2014
1461 Перука Anastasia 12 02.06.2014
1462 Перука Angela 12 02.06.2014
1463 Перука Beatrice 12 02.06.2014
1464 Перука Bertha 12 02.06.2014
1465 Перука Caroline 12 02.06.2014
1466 Перука Cecylie 12 02.06.2014
1467 Перука Charlotta 12 02.06.2014
1468 Перука Eliza 12 02.06.2014
1469 Перука Elizabeth 12 02.06.2014
1470 Перука Elizabeth Plus 12 02.06.2014
1471 Перука Gabriella 12 02.06.2014
1472 Перука Grace 12 02.06.2014
1473 Перука Hariett 12 02.06.2014
1474 Перука Henrietta 12 02.06.2014
1475 Перука Ines 12 02.06.2014
1476 Перука Joanne 12 02.06.2014
1477 Перука Joanne Plus 12 02.06.2014
1478 Перука Joy 12 02.06.2014
1479 Перука Kelly 12 02.06.2014
1480 Перука Madeline 12 02.06.2014
1481 Перука Marabelle 12 02.06.2014
1482 Перука Margarette 12 02.06.2014
1483 Перука Marie 12 02.06.2014
1484 Перука Matilda 12 02.06.2014
1485 Перука Monica 12 02.06.2014
1486 Перука Natasha 12 02.06.2014
1487 Перука Nicole 12 02.06.2014
1488 Перука Petra 12 02.06.2014
1489 Перука Rosaline 12 02.06.2014
1490 Перука Roxanne 12 02.06.2014
1491 Перука Rozalie 12 02.06.2014
1492 Перука Theresa 12 02.06.2014
1493 Перука Tia 12 02.06.2014
1494 Подлакътна патерица - канадка EC-200 12 02.06.2014
1495 Подлакътна патерица - канадка EC-210 12 02.06.2014
1496 Подлакътна патерица - канадка EC-220 12 02.06.2014
1497 Подлакътна патерица - канадка EC-230 12 02.06.2014
1498 Подлакътна патерица - канадка EC-240 12 02.06.2014
1499 Подлакътна патерица - канадка EC-250 12 02.06.2014
1500 Подлакътна патерица - канадка KY923L 26.07.2010
1501 Подлакътна патерица - канадка KY933L 26.07.2010
1502 Подлакътна патерица - канадка KY937L 26.07.2010
1503 Подлакътна патерица - канадка RPM86051 26.07.2010
1504 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY923L 27.04.2012
1505 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY933L 27.04.2012
1506 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY937L 27.04.2012
1507 Подлакътна патерица - канадка-Uniforce RPM86051 27.04.2012
1508 Подлакътна патерица – канадка (сгъваема) RPM86052 26.07.2010
1509 Подлакътна патерица – канадка (сгъваема)-Uniforce RPM86052 27.04.2012
1510 Подлакътна патерица-канадка 10.50.02.1003 12 02.06.2014
1511 Подлакътна патерица-канадка 10.50.02.2000 12 02.06.2014
1512 Подлакътна патерица-канадка 1040 12 02.06.2014
1513 Подлакътна патерица-канадка 10410 12 02.06.2014
1514 Подлакътна патерица-канадка 10412 12 02.06.2014
1515 Подлакътна патерица-канадка 1045 12 02.06.2014
1516 Подлакътна патерица-канадка 806104 14.11.2014
1517 Подлакътна патерица-канадка 806530 14.11.2014
1518 Подлакътна патерица-канадка 806531 14.11.2014
1519 Подлакътна патерица-канадка 808463 14.11.2014
1520 Подлакътна патерица-канадка 808464 14.11.2014
1521 Подлакътна патерица-канадка 808466 14.11.2014
1522 Подлакътна патерица-канадка 808467 14.11.2014
1523 Подлакътна патерица-канадка 808468 14.11.2014
1524 Подлакътна патерица-канадка 809781 14.11.2014
1525 Подлакътна патерица-канадка 809782 14.11.2014
1526 Подлакътна патерица-канадка 809783 14.11.2014
1527 Подлакътна патерица-канадка 809784 14.11.2014
1528 Подлакътна патерица-канадка AC001 12 02.06.2014
1529 Подлакътна патерица-канадка Comfort 14.11.2014
1530 Подлакътна патерица-канадка Ergodinamic 14.11.2014
1531 Подлакътна патерица-канадка Safe 14.11.2014
1532 Подлакътна патерица-канадка Toolflex 12 02.06.2014
1533 Подлакътна патерица-канадка VCBP0042 26.07.2010
1534 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2015 27.04.2012
1535 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2016 27.04.2012
1536 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2030 27.04.2012
1537 Подлакътна патерица-канадка-VITEA CARE VCBP0042 27.04.2012
1538 Подмишечна патерицa-Thuasne W2010 27.04.2012
1539 Подмишечна патерица 10400 12 02.06.2014
1540 Подмишечна патерица 10401 12 02.06.2014
1541 Подмишечна патерица 10402 12 02.06.2014
1542 Подмишечна патерица 10416 12 02.06.2014
1543 Подмишечна патерица 806101 14.11.2014
1544 Подмишечна патерица 806102 14.11.2014
1545 Подмишечна патерица 806103 14.11.2014
1546 Подмишечна патерица 809767 14.11.2014
1547 Подмишечна патерица 809768 14.11.2014
1548 Подмишечна патерица 809770 14.11.2014
1549 Подмишечна патерица 809776 14.11.2014
1550 Подмишечна патерица 809777 14.11.2014
1551 Подмишечна патерица 809778 14.11.2014
1552 Подмишечна патерица AC-100 12 02.06.2014
1553 Подмишечна патерица AC-110 12 02.06.2014
1554 Подмишечна патерица AC-120 12 02.06.2014
1555 Подмишечна патерица AC-130 12 02.06.2014
1556 Подмишечна патерица KY925L 26.07.2010
1557 Подмишечна патерица RPM86001 26.07.2010
1558 Подмишечна патерица RPM86010 26.07.2010
1559 Подмишечна патерица RPM86081 26.07.2010
1560 Подмишечна патерица VCBP0041 26.07.2010
1561 Подмишечна патерица VCBP0041 12 02.06.2014
1562 Подмишечна патерица-Apex DW-01-01 27.04.2012
1563 Подмишечна патерица-Apex DW-01-02 27.04.2012
1564 Подмишечна патерица-Kaiyang KY925L 27.04.2012
1565 Подмишечна патерица-Uniforce RPM86001 27.04.2012
1566 Подмишечна патерица-Uniforce RPM86010 27.04.2012
1567 Подмишечна патерица-Uniforce RPM86081 27.04.2012
1568 Подмишечна патерица-VITEA CARE VCBP0041 27.04.2012
1569 Проходилкa 10.46.01.0002 12 02.06.2014
1570 Проходилкa 10.46.01.1002 12 02.06.2014
1571 Проходилка 10180 11.02.2008
1572 Проходилка 10184 11.02.2008
1573 Проходилка 10188 11.02.2008
1574 Проходилка 10193 11.02.2008
1575 Проходилка 10195 11.02.2008
1576 Проходилка 10196 11.02.2008
1577 Проходилка 10198 11.02.2008
1578 Проходилка 180 26.07.2010
1579 Проходилка 22 14.11.2014
1580 Проходилка 23 14.11.2014
1581 Проходилка 326 NPU 11.02.2008
1582 Проходилка 806506 14.11.2014
1583 Проходилка 806507 12 27.07.2018
1584 Проходилка 806508 14.11.2014
1585 Проходилка 806509 14.11.2014
1586 Проходилка 806583 14.11.2014
1587 Проходилка 806584 14.11.2014
1588 Проходилка 806585 14.11.2014
1589 Проходилка 807998 14.11.2014
1590 Проходилка 808492 14.11.2014
1591 Проходилка 808526 14.11.2014
1592 Проходилка 808819 12 27.07.2018
1593 Проходилка 809360 12 27.07.2018
1594 Проходилка 809396 14.11.2014
1595 Проходилка 810007 14.11.2014
1596 Проходилка AIS3003 12 27.07.2018
1597 Проходилка AIS3003W 12 27.07.2018
1598 Проходилка AIS3004 12 27.07.2018
1599 Проходилка AIS3004W 12 27.07.2018
1600 Проходилка FS405 11.02.2008
1601 Проходилка FS407 11.02.2008
1602 Проходилка FS9125L 12 27.07.2018
1603 Проходилка FS9126L 12 27.07.2018
1604 Проходилка FS912L 12 27.07.2018
1605 Проходилка FS9131L 12 27.07.2018
1606 Проходилка FS913L 12 27.07.2018
1607 Проходилка FS913L 11.02.2008
1608 Проходилка FS915L 11.02.2008
1609 Проходилка FS915L 12 27.07.2018
1610 Проходилка FS919L 11.02.2008
1611 Проходилка FS919L 12 27.07.2018
1612 Проходилка FS961L 11.02.2008
1613 Проходилка FS9632L 12 27.07.2018
1614 Проходилка FS963L 12 27.07.2018
1615 Проходилка FS967L 12 27.07.2018
1616 Проходилка Foria 24.09.2010
1617 Проходилка G 104 12 27.07.2018
1618 Проходилка G 201 12 27.07.2018
1619 Проходилка GR 200 11.02.2008
1620 Проходилка GR201 11.02.2008
1621 Проходилка KY912L 11.02.2008
1622 Проходилка KY912L 12 27.07.2018
1623 Проходилка KY913L 12 27.07.2018
1624 Проходилка KY9143 26.07.2010
1625 Проходилка KY9146L 26.07.2010
1626 Проходилка KY914L 12 27.07.2018
1627 Проходилка KY915 12 27.07.2018
1628 Проходилка KY919L 11.02.2008
1629 Проходилка KY962L 12 27.07.2018
1630 Проходилка RPM91000HD 11.02.2008
1631 Проходилка RPM91006 26.07.2010
1632 Проходилка RPM91007 26.07.2010
1633 Проходилка RPM91040 11.02.2008
1634 Проходилка RPM91055 11.02.2008
1635 Проходилка VCBP0031 26.07.2010
1636 Проходилка W-001 12 02.06.2014
1637 Проходилка W-002 12 02.06.2014
1638 Проходилка W-003 12 02.06.2014
1639 Проходилка W-004 12 02.06.2014
1640 Проходилка W-005 12 02.06.2014
1641 Проходилка W-006 12 02.06.2014
1642 Проходилка W-007 12 02.06.2014
1643 Проходилка W-008 12 02.06.2014
1644 Проходилка W-009 12 02.06.2014
1645 Проходилка W-010 12 02.06.2014
1646 Проходилка WA003 12 02.06.2014
1647 Проходилка Walk On 12 27.07.2018
1648 Проходилка (с колела) RPM91001XW 26.07.2010
1649 Проходилка (с колела)-Uniforce RPM91001XW 27.04.2012
1650 Проходилка (тип ролатор) 806511 14.11.2014
1651 Проходилка (тип ролатор) 808368 14.11.2014
1652 Проходилка (тип ролатор) 808490 14.11.2014
1653 Проходилка (тип ролатор) 808491 14.11.2014
1654 Проходилка (тип ролатор) 809175 14.11.2014
1655 Проходилка (тип ролатор) W-011 12 02.06.2014
1656 Проходилка (тип ролатор) W-012 12 02.06.2014
1657 Проходилка (тип ролатор) W-013 12 02.06.2014
1658 Проходилка (тип ролатор) W-014 12 02.06.2014
1659 Проходилка (тип ролатор) W-015 12 02.06.2014
1660 Проходилка (тип ролатор) W-016 12 02.06.2014
1661 Проходилка (тип ролатор) W-017 12 02.06.2014
1662 Проходилка (тип ролатор) W-018 12 02.06.2014
1663 Проходилка - ролатор Fakto 12 27.07.2018
1664 Проходилка - ролатор Ligero 12 27.07.2018
1665 Проходилка / Ходилка KY912L 19.07.2011
1666 Проходилка / Ходилка KY9143 19.07.2011
1667 Проходилка / Ходилка KY9146L 19.07.2011
1668 Проходилка / Ходилка KY919L 19.07.2011
1669 Проходилка / Ходилка KY963L 19.07.2011
1670 Проходилка / Ходилка KY970 19.07.2011
1671 Проходилка / Ходилка KY9701 19.07.2011
1672 Проходилка / Ходилка KY9702 19.07.2011
1673 Проходилка / Ходилка KY971 19.07.2011
1674 Проходилка / Ходилка KY972R 19.07.2011
1675 Проходилка / Ходилка LEO-345 19.07.2011
1676 Проходилка / Ходилка LEO-355 19.07.2011
1677 Проходилка / Ходилка LEO-360 19.07.2011
1678 Проходилка / Ходилка LEO-370 19.07.2011
1679 Проходилка / Ходилка LEO-371 19.07.2011
1680 Проходилка / Ходилка LEO-380 19.07.2011
1681 Проходилка / Ходилка LEO-390 19.07.2011
1682 Проходилка / Ходилка LEO 374 01.11.2012
1683 Проходилка / ходилка - ролатор RPM91074 26.07.2010
1684 Проходилка / ходилка - ролатор RPM91080 26.07.2010
1685 Проходилка / ходилка - ролатор RPM91090 26.07.2010
1686 Проходилка / ходилка - ролатор RPM91102 26.07.2010
1687 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с три колела)-KLD KLD855 27.04.2012
1688 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела)-KLD KLD861 27.04.2012
1689 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела)-KLD KLD863 27.04.2012
1690 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела)-KLD KLD882 27.04.2012
1691 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела)-KLD KLD883 27.04.2012
1692 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела)-KLD KLD884 27.04.2012
1693 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела)-KLD KLD885 27.04.2012
1694 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела)-KLD KLD886 27.04.2012
1695 Проходилка / ходилка - ролатор (с две колела)-KLD KLD872 27.04.2012
1696 Проходилка / ходилка - ролатор (с три колела)-KLD KLD853 27.04.2012
1697 Проходилка / ходилка - ролатор (с четири колела)-KLD KLD801 27.04.2012
1698 Проходилка / ходилка - ролатор (с четири колела)-KLD KLD802 27.04.2012
1699 Проходилка / ходилка - ролатор (с четири колела)-KLD KLD803 27.04.2012
1700 Проходилка / ходилка - ролатор (с четири колела)-KLD KLD873 27.04.2012
1701 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91074 27.04.2012
1702 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91080 27.04.2012
1703 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91090 27.04.2012
1704 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91102 27.04.2012
1705 Проходилка с две колела VCBP003203 26.07.2010
1706 Проходилка с две колела-VITEA CARE VCBP003203 27.04.2012
1707 Проходилка – алуминиева, сгъваема, с четири колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK222 27.04.2012
1708 Проходилка – алуминиева, фиксирана-Thuasne W2320 27.04.2012
1709 Проходилка – алуминиева,сгъваема, крачеща-VITEA CARE VCBP003204 27.04.2012
1710 Проходилка – алуминиева,сгъваема-Kaiyang 913L 27.04.2012
1711 Проходилка – сгъваема, крачеща-Thuasne 2310 27.04.2012
1712 Проходилка – сгъваема, с три колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK501 27.04.2012
1713 Проходилка – сгъваема-Thuasne 2300 27.04.2012
1714 Проходилка – стоманена, сгъваема, с четири колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK223 27.04.2012
1715 Проходилка- сгъваема, крачеща, с две колела-KLD KLD821 27.04.2012
1716 Проходилка-Kaiyang KY912L 27.04.2012
1717 Проходилка-Kaiyang KY9143 27.04.2012
1718 Проходилка-Kaiyang KY9146L 27.04.2012
1719 Проходилка-Kaiyang KY919L 27.04.2012
1720 Проходилка-Uniforce RPM91000HD 27.04.2012
1721 Проходилка-Uniforce RPM91006 27.04.2012
1722 Проходилка-Uniforce RPM91007 27.04.2012
1723 Проходилка-Uniforce RPM91040 27.04.2012
1724 Проходилка-Uniforce RPM91055 27.04.2012
1725 Проходилка-VITEA CARE VCBP0031 27.04.2012
1726 Проходилка-крачеща VCBP0032 26.07.2010
1727 Проходилка-крачеща VCBP003205 12 02.06.2014
1728 Проходилка-крачеща-VITEA CARE VCBP0032 27.04.2012
1729 Проходилка-с две колела 10206 12 02.06.2014
1730 Проходилка-с две колела 10210 12 02.06.2014
1731 Проходилка-с две колела 10253 12 02.06.2014
1732 Проходилка-с две колела, юношеска 10211 12 02.06.2014
1733 Проходилка-сгъваема, за възрастни 10200 12 02.06.2014
1734 Проходилка-сгъваема, за възрастни WA008 12 02.06.2014
1735 Проходилка-сгъваема, за възрастни WA009 12 02.06.2014
1736 Проходилка-сгъваема, за свръхтежки хора 10220 12 02.06.2014
1737 Проходилка-сгъваема, луксозна 10224 12 02.06.2014
1738 Проходилка-сгъваема, луксозна 10226 12 02.06.2014
1739 Проходилка-сгъваема, луксозна 10230 12 02.06.2014
1740 Проходилка-сгъваема, луксозна 10233 12 02.06.2014
1741 Проходилка-сгъваема, универсална 10248N 12 02.06.2014
1742 Проходилка-сгъваема, юношеска 10201 12 02.06.2014
1743 Проходилка-сгъваема-KLD KLD811 27.04.2012
1744 Проходилка-тип ролатор VCBK2A 12 02.06.2014
1745 Проходилка-тип ролатор, алуминиева RTL728RD 12 02.06.2014
1746 Проходилка-тип ролатор, алуминиева, луксозна Ideal 12 02.06.2014
1747 Проходилка-тип ролатор, алуминиева, луксозна Mobilus 12 02.06.2014
1748 Проходилка-тип ролатор, алуминиева, луксозна RTL10266 12 02.06.2014
1749 Проходилка-фиксирана-KLD KLD814 27.04.2012
1750 Проходилки LK 3003 24.09.2010
1751 Проходилки LK 3003 W 24.09.2010
1752 Проходилки LK 3004 24.09.2010
1753 Проходилки LK 3004 W 24.09.2010
1754 Проходилки LK 7010 U 24.09.2010
1755 Проходилки LK 7030 U 24.09.2010
1756 РИНГОВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА LEO 165 27.04.2012
1757 РИНГОВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА LEO 290 27.04.2012
1758 РИНГОВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА LEO 291 27.04.2012
1759 Регилируем бастун VCBP0022 26.07.2010
1760 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP0022 27.04.2012
1761 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00221 27.04.2012
1762 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00222 27.04.2012
1763 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00223 27.04.2012
1764 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00224 27.04.2012
1765 Регулируем бастун BZN-110 12 02.06.2014
1766 Регулируем бастун BZN-111 12 02.06.2014
1767 Регулируем бастун BZN-112 12 02.06.2014
1768 Регулируем бастун BZN-113 12 02.06.2014
1769 Регулируем бастун BZN-114 12 02.06.2014
1770 Регулируем бастун BZN-115 12 02.06.2014
1771 Регулируем бастун BZN-116 12 02.06.2014
1772 Регулируем бастун BZN-117 12 02.06.2014
1773 Регулируем бастун BZN-118 12 02.06.2014
1774 Регулируем бастун BZN-119 12 02.06.2014
1775 Регулируем бастун KY9201L 11.02.2008
1776 Регулируем бастун KY920L 11.02.2008
1777 Регулируем бастун KY927L 11.02.2008
1778 Регулируем бастун KY9282L 11.02.2008
1779 Регулируем бастун KY928L 11.02.2008
1780 Регулируем бастун KY929L 11.02.2008
1781 Регулируем бастун KY930L 11.02.2008
1782 Регулируем бастун KY938L 11.02.2008
1783 Регулируем бастун KY939L 11.02.2008
1784 Регулируем бастун LK 3013 24.09.2010
1785 Регулируем бастун LK 3015 24.09.2010
1786 Регулируем бастун RPM79010L 11.02.2008
1787 Регулируем бастун RPM79010LS 11.02.2008
1788 Регулируем бастун RPM79010R 11.02.2008
1789 Регулируем бастун RPM79010RS 11.02.2008
1790 Регулируем бастун RPM79020 11.02.2008
1791 Регулируем бастун RPM79021 11.02.2008
1792 Регулируем бастун RPM79022 11.02.2008
1793 Регулируем бастун RPM79023 11.02.2008
1794 Регулируем бастун RPM79030 11.02.2008
1795 Регулируем бастун RTL10304 12 02.06.2014
1796 Регулируем бастун RTL10342 12 02.06.2014
1797 Регулируем бастун Silencio 24.09.2010
1798 Регулируем бастун - сгъваем-Thuasne W2070 27.04.2012
1799 Регулируем бастун-Kaiyang KY920L 27.04.2012
1800 Регулируем бастун-Kaiyang KY927L 27.04.2012
1801 Регулируем бастун-Kaiyang KY928L 27.04.2012
1802 Регулируем бастун-Kaiyang KY929L 27.04.2012
1803 Регулируем бастун-Kaiyang KY930L 27.04.2012
1804 Регулируем бастун-Kaiyang KY938L 27.04.2012
1805 Регулируем бастун-Kaiyang KY939L 27.04.2012
1806 Регулируем бастун-Thuasne W2090 27.04.2012
1807 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010L 27.04.2012
1808 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010LS 27.04.2012
1809 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010R 27.04.2012
1810 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010RS 27.04.2012
1811 Регулируем бастун-Uniforce RPM79020 27.04.2012
1812 Регулируем бастун-Uniforce RPM79021 27.04.2012
1813 Регулируем бастун-Uniforce RPM79022 27.04.2012
1814 Регулируем бастун-Uniforce RPM79023 27.04.2012
1815 Регулируем бастун-Uniforce RPM79030 27.04.2012
1816 Регулируем триопорен бастун BZN-130 12 02.06.2014
1817 Регулируем триопорен бастун BZN-131 12 02.06.2014
1818 Регулируем триопорен бастун BZN-132 12 02.06.2014
1819 Регулируем триопорен бастун KY926 11.02.2008
1820 Регулируем триопорен бастун KY926L 26.07.2010
1821 Регулируем триопорен бастун LEO-383 01.11.2012
1822 Регулируем триопорен бастун RPM70040 11.02.2008
1823 Регулируем триопорен бастун-Kaiyang KY926 27.04.2012
1824 Регулируем триопорен бастун-Uniforce RPM70040 27.04.2012
1825 Регулируем четириопорен бастун 10316 12 02.06.2014
1826 Регулируем четириопорен бастун 10317 12 02.06.2014
1827 Регулируем четириопорен бастун BZN-140 12 02.06.2014
1828 Регулируем четириопорен бастун BZN-141 12 02.06.2014
1829 Регулируем четириопорен бастун BZN-142 12 02.06.2014
1830 Регулируем четириопорен бастун BZN-143 12 02.06.2014
1831 Регулируем четириопорен бастун BZN-144 12 02.06.2014
1832 Регулируем четириопорен бастун KY922 26.07.2010
1833 Регулируем четириопорен бастун KY942L 26.07.2010
1834 Регулируем четириопорен бастун RPM70045 26.07.2010
1835 Регулируем четириопорен бастун-Kaiyang KY922 27.04.2012
1836 Регулируем четириопорен бастун-Kaiyang KY942L 27.04.2012
1837 Регулируем четириопорен бастун-Thuasne W2080 27.04.2012
1838 Регулируем четириопорен бастун-Uniforce RPM70045 27.04.2012
1839 Регулируем четириупорен бастун KY922 11.02.2008
1840 Регулируем четириупорен бастун KY9322S 11.02.2008
1841 Регулируем четириупорен бастун KY942L 11.02.2008
1842 Регулируем четириупорен бастун LEO-382 01.11.2012
1843 Регулируем четириупорен бастун RPM70045 11.02.2008
1844 Регулируем  бастун KY9201L 11.02.2008
1845 Регулируем  бастун KY920L 11.02.2008
1846 Регулируем  бастун KY927L 11.02.2008
1847 Регулируем  бастун KY9282L 11.02.2008
1848 Регулируем  бастун KY928L 11.02.2008
1849 Регулируем  бастун KY930L 11.02.2008
1850 Регулируем  бастун KY938L 11.02.2008
1851 Регулируем  бастун KY939L 11.02.2008
1852 Регулируем  бастун RPM79010L 11.02.2008
1853 Регулируем  бастун RPM79010R 11.02.2008
1854 Регулируем  бастун RPM79010RS 11.02.2008
1855 Регулируем  бастун RPM79020 11.02.2008
1856 Регулируем  бастун RPM79021 11.02.2008
1857 Регулируем  бастун RPM79022 11.02.2008
1858 Регулируем  бастун RPM79023 11.02.2008
1859 Регулируем  триопорен бастун KY926 11.02.2008
1860 Регулируем  триопорен бастун RPM70040 11.02.2008
1861 Регулируем  четириупорен бастун KY922 11.02.2008
1862 Регулируем  четириупорен бастун KY9322S 11.02.2008
1863 Регулируем  четириупорен бастун KY942L 11.02.2008
1864 Регулируем  четириупорен бастун RPM70045 11.02.2008
1865 Регулируем бастун KY929L 11.02.2008
1866 Регулируем бастун LEO 392 01.11.2012
1867 Регулируем бастун LEO 393 01.11.2012
1868 Регулируем бастун LEO 394 01.11.2012
1869 Резервни часни 13.04.2009
1870 Резервни части 11.02.2008
1871 Резервни части за изброените модели 24.09.2010
1872 Резервни части и консумативи 13.04.2009
1873 Резервни части  за изброените модели 11.02.2008
1874 Рингова инвалидна количка 1618С0102S 12 27.07.2018
1875 Рингова инвалидна количка 223004 12 27.07.2018
1876 Рингова инвалидна количка 223016 24.11.2020
1877 Рингова инвалидна количка 708 Delight 11.02.2008
1878 Рингова инвалидна количка 806062 24.11.2020
1879 Рингова инвалидна количка 806778 24.11.2020
1880 Рингова инвалидна количка 808367 24.11.2020
1881 Рингова инвалидна количка 808377 24.11.2020
1882 Рингова инвалидна количка 808383 12 27.07.2018
1883 Рингова инвалидна количка 808472 24.11.2020
1884 Рингова инвалидна количка 808480 24.11.2020
1885 Рингова инвалидна количка 808481 24.11.2020
1886 Рингова инвалидна количка 808483 12 27.07.2018
1887 Рингова инвалидна количка 808487 12 27.07.2018
1888 Рингова инвалидна количка 808488 24.11.2020
1889 Рингова инвалидна количка 808527 12 27.07.2018
1890 Рингова инвалидна количка 808527 24.11.2020
1891 Рингова инвалидна количка 809236 24.11.2020
1892 Рингова инвалидна количка 813016 12 27.07.2018
1893 Рингова инвалидна количка AIS1000 12 27.07.2018
1894 Рингова инвалидна количка AIS1002 12 27.07.2018
1895 Рингова инвалидна количка AIS1005 12 27.07.2018
1896 Рингова инвалидна количка AIS868 12 27.07.2018
1897 Рингова инвалидна количка AIS875 12 27.07.2018
1898 Рингова инвалидна количка AIS901 12 27.07.2018
1899 Рингова инвалидна количка Budget 2 12 02.06.2014
1900 Рингова инвалидна количка Budget 9.050 12 02.06.2014
1901 Рингова инвалидна количка Eurochair 1.850 12 02.06.2014
1902 Рингова инвалидна количка Eurochair Hemi-Spezial 1.840 12 02.06.2014
1903 Рингова инвалидна количка Eurochair Vario 1.750 12 02.06.2014
1904 Рингова инвалидна количка Eurochair Vario XXL 1.760 12 02.06.2014
1905 Рингова инвалидна количка Format 3.940 12 02.06.2014
1906 Рингова инвалидна количка KY802-35 11.02.2008
1907 Рингова инвалидна количка KY809 12 27.07.2018
1908 Рингова инвалидна количка KY809 11.02.2008
1909 Рингова инвалидна количка KY875-A-46 12 27.07.2018
1910 Рингова инвалидна количка KY901 12 27.07.2018
1911 Рингова инвалидна количка KY909B 11.02.2008
1912 Рингова инвалидна количка KY951B-56 11.02.2008
1913 Рингова инвалидна количка KY976AB-43 11.02.2008
1914 Рингова инвалидна количка MSW - 1000 26.07.2010
1915 Рингова инвалидна количка MSW - 1100 26.07.2010
1916 Рингова инвалидна количка Primo Basico 11.02.2008
1917 Рингова инвалидна количка RP - SDS18004 26.07.2010
1918 Рингова инвалидна количка RPM - WCDS1807PU 26.07.2010
1919 Рингова инвалидна количка RPM - WCFS1803P 26.07.2010
1920 Рингова инвалидна количка RPMWCDS2208S 11.02.2008
1921 Рингова инвалидна количка RPMWCFS1803P 11.02.2008
1922 Рингова инвалидна количка RPMWCFS1804S 11.02.2008
1923 Рингова инвалидна количка S1 12 02.06.2014
1924 Рингова инвалидна количка S3 12 02.06.2014
1925 Рингова инвалидна количка S4 12 02.06.2014
1926 Рингова инвалидна количка Sentra EC 12 02.06.2014
1927 Рингова инвалидна количка Service 3.600 12 02.06.2014
1928 Рингова инвалидна количка Silver Sport 12 02.06.2014
1929 Рингова инвалидна количка Silver Sport 2 12 02.06.2014
1930 Рингова инвалидна количка “Breezy 100 Entree” 11.02.2008
1931 Рингова инвалидна количка - активна VCWK9AS 26.07.2010
1932 Рингова инвалидна количка - активна-VITEA CARE VCWK9AS 27.04.2012
1933 Рингова инвалидна количка за деца и юноши Brix 1.123 12 02.06.2014
1934 Рингова инвалидна количка за деца и юноши Mex-x 1.130 12 02.06.2014
1935 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб ACTION 3 12 27.07.2018
1936 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ATLAS 12 27.07.2018
1937 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ECONOMIC 12 27.07.2018
1938 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2009 12 27.07.2018
1939 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2011 12 27.07.2018
1940 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS1022 12 27.07.2018
1941 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS874A 12 27.07.2018
1942 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS902GC-46 12 27.07.2018
1943 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954GC-46 12 27.07.2018
1944 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954LGCF8 12 27.07.2018
1945 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY809F 12 27.07.2018
1946 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY902GC 12 27.07.2018
1947 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY903GC 12 27.07.2018
1948 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW - 2000 26.07.2010
1949 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA 12 27.07.2018
1950 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA MAX 12 27.07.2018
1951 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA TALL 12 27.07.2018
1952 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA CLEMATIS 12 27.07.2018
1953 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA DAHLIA 12 27.07.2018
1954 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб RP - SRW16001 26.07.2010
1955 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2000 27.04.2012
1956 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Uniforce RP - SRW16001 27.04.2012
1957 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 223016 12 27.07.2018
1958 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 806059 12 27.07.2018
1959 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 806105 12 27.07.2018
1960 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 808365 12 27.07.2018
1961 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 808367 12 27.07.2018
1962 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 808480 12 27.07.2018
1963 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 808481 12 27.07.2018
1964 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 808482 12 27.07.2018
1965 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 808839 12 27.07.2018
1966 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 809239 12 27.07.2018
1967 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 809241 12 27.07.2018
1968 Рингова инвалидна количка с чужда помощ 809348 12 27.07.2018
1969 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 NG 12 27.07.2018
1970 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 R 12 27.07.2018
1971 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 2 NG 12 27.07.2018
1972 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 3 NG 12 27.07.2018
1973 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 4 NG 12 27.07.2018
1974 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 5 NG 12 27.07.2018
1975 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-2002 12 27.07.2018