Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ВОЕВ - СОФИЯ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр.София, район Красно село, ул.Владайска №56, ет.3, ап.6
Адрес за кореспонденция:гр. София, ул.Шандор Петьофи №1, ат.4
Телефон:02/8519962; 02/8519375; 0888893280
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Атанасов Воев
Удостоверение:099 / 11.02.2008
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул.Шандор Петьофи №1 ат. 4 /Руски паметник/ 02/8519962; 02/8519375; 0888893280 Георги Воев НЕ 11.02.2008
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен гр. Плевен, ул. ”Св. св. Кирил и Методий” №21 064/807170 Борислав Здравков Наков 11.02.2008
гр. Сливен гр. Сливен, ул. "Попска" № 1 044/637177; факс: 044/622552 e-mail: aisberg@data.bg Стефан Таушанов 11.02.2008
гр. София гр. София, бул. "Добринова скала", бл. 527 02/9530053 e-mail: okimed@abv.bg Октай Фикрет Реджеб 11.02.2008 31.05.2017 31.05.2017
гр. София гр. София, ж.к. "Борово", ул. "Подуево" № 11, вх. Б 02/9588110, факс: 02/9582745 Добромир Петков 11.02.2008
гр. София гр. София, ж.к. "Младост 1", бл. 28 Б 02/8701060 Христо Христов 11.02.2008
гр. София жк."Зона Б5", бл.5, партер 02 953 00 53 Октай Фикрет Реджеб 31.05.2017 31.05.2017
с. Рогош с. Рогош, обл. Пловдив, ул. "Васил Левски" № 74 0886/181088 Илиян Илиев 11.02.2008
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София гр. София, ул.Шандор Петьофи №1 /Руски паметник/ 02/8519962; 02/8519375; 0888893280 Георги Воев Георги Воев 11.02.2008 31.01.2013