Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРОТЕЗИРАНЕ АЛЕГРО" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, район Изгрев, ул. Никола Габровски № 1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0884 80 70 57
Факс:
E-mail:info@prosthetic-center.net
Представляващ:Даниела Димитрова Данчева
Удостоверение:166-II / 31.01.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и дин.стъпало т.1.5 OBAKP 14.06.2019
2 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и дин. стъпало т.1.3 OBAKR 14.06.2019
3 Бедренна модулна протеза 04.11.2010
4 Модулна надлакетна козметична протеза 04.11.2010
5 Модулна надлакътна козметична протеза за горен крайник т.1.9 OBACP2 14.06.2019
6 Модулна подлакетна козметична протеза 04.11.2010
7 Модулна подлакътна козметична протеза за горен крайник т.1.7 OBACP1 14.06.2019
8 Модулна протеза при малформация на долен крайник т.1.6 OBAMP 14.06.2019
9 Модулна протеза при частична ампутация на длан т.1.8 OBACPM 14.06.2019
10 Модулна протеза при частична ампутация на ходилото т.1.2 OBBMP 14.06.2019
11 Модулна протеза с бедрен маншет т. 1.4 OBAMR 14.06.2019
12 Ортеза за горен крайник 04.11.2010
13 Ортеза за долен крайник подколянна 04.11.2010
14 Ортеза за колянна става 04.11.2010
15 Ортеза надколянна 04.11.2010
16 Подколянна модулна протеза 04.11.2010
17 Подколянна модулна протеза т.1.1 OBBKP 14.06.2019
18 Протезни рула PS3 29.01.2019
19 Протезни чолапи PS1 12.02.2010
20 Протективни чорапи PS2 12.02.2010
21 Ремонти на модулни протези по т 4.126 до 4.147 от Заповед РД-01-508/19.06.2018 29.01.2019
22 Ремонти на модулни протези по т 4.126 до 4.148 от Заповед РД-01-365/22.05.2019 14.06.2019