Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРОТЕЗИРАНЕ АЛЕГРО" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, район Изгрев, ул. Никола Габровски № 1
Адрес за кореспонденция:ж. к. Изток, ул. "Райко Алексиев" № 50
Телефон:0884 80 70 57
Факс:
E-mail:info@prosthetic-center.net
Представляващ:Даниела Димитрова Данчева
Удостоверение:166-II / 31.01.2020
Статус: Регистриран
В сила от:31.01.2020


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул. Н. Вапцаров № 51Б "Болница Токуда" 0888/188875 Мартин Любенов Кръстев НЕ 04.11.2010 11.09.2017
гр. София ул. "Райко Алексиев" № 50 02/872 75 11; 0888/18 88 75 Мартин Любенов Кръстев НЕ 11.09.2017 14.06.2019 11.09.2017
гр. София ул."Стар Лозенски път" №52 02 872 75 11, 0884 807 057 Даниела Данчева НЕ 14.06.2019 14.06.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул. "Райко Алексиев" № 50 02/872 75 11; 0884/80 70 57 Мартин Любенов Кръстев Мартин Любенов Кръстев 11.09.2017 11.09.2017
гр. София ул. Стар Лозенски път № 52 02/8727511 \ 0884 807057 д-р Даниела Димитрова Данчева Мартин Любенов Кръстев 17.10.2019 17.10.2019
Производствени помещения:
Населено място Адрес Телефон Представител Дата на вписване Дата на заличаване Архив В сила от
гр. София ул. Стар Лозенски път № 52 02/8727511 \ 0884 807057 Мартин Любенов Кръстев 17.10.2019 НЕ 17.10.2019