Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ГАРО 2009" ЕООД
Населено място:гр. Хасково
Седалище:гр. Хасково, ул. Липа, вх. А, ет.5, ап.10
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Гаро Хачадур Хачадурян
Удостоверение:174 / 07.12.2009
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 07.12.2009
2 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см.тапа 0-102 07.12.2009
3 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см.тапа 0-104 07.12.2009
4 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0-302Д 07.12.2009
5 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа 0-202 07.12.2009
6 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа 0-204 07.12.2009
7 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа 0-302 07.12.2009
8 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см.тапа 0-404 07.12.2009
9 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 0-406 07.12.2009
10 Резервни части 12.12.2008