Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ГАРО 2009" ЕООД
Населено място:гр. Хасково
Седалище:гр. Хасково, ул. Липа, вх. А, ет.5, ап.10
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Гаро Хачадур Хачадурян
Удостоверение:174 / 07.12.2009
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул. "Ал. Стамболийски" № 12 0886/629720 Гаро Хачадурян НЕ 07.12.2009
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Стамболийски" №12 0886 629 720 Гаро Хачадур Хачадурян Хрипсиме Таквор Хачадурян 04.04.2017 04.04.2017