Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АМБРОЗИЯ" ЕООД
Населено място:гр. Хасково
Седалище:гр. Хасково, ул. "Ал. Стамболийски" № 14
Адрес за кореспонденция:
Телефон:038/510248; 0896/684171; 0898/600573
Факс:
E-mail:
Представляващ:Таня Георгиева Христова
Удостоверение:225 / 28.11.2011
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка Agin 28.11.2011
2 Акумулаторна инвалидна количка Comfy 28.11.2011
3 Акумулаторна инвалидна количка Easier 28.11.2011
4 Акумулаторна инвалидна количка Echair 28.11.2011
5 Акумулаторна инвалидна количка FM0801 28.11.2011
6 Акумулаторна инвалидна количка FM0802 28.11.2011
7 Акумулаторна инвалидна количка FM0803 28.11.2011
8 Акумулаторна инвалидна количка FS 110 28.11.2011
9 Акумулаторна инвалидна количка HD310 28.11.2011
10 Акумулаторна инвалидна количка HD510 28.11.2011
11 Акумулаторна инвалидна количка HS 666 28.11.2011
12 Акумулаторна инвалидна количка HS665 28.11.2011
13 Акумулаторна инвалидна количка Joger 28.11.2011
14 Акумулаторна инвалидна количка LM0801 28.11.2011
15 Акумулаторна инвалидна количка LM0802 28.11.2011
16 Акумулаторна инвалидна количка LM0803 28.11.2011
17 Акумулаторна инвалидна количка Lightman1 28.11.2011
18 Акумулаторна инвалидна количка Lightman3 28.11.2011
19 Акумулаторна инвалидна количка Lightman7 28.11.2011
20 Акумулаторна инвалидна количка Minilite 28.11.2011
21 Акумулаторна инвалидна количка Safeman1 28.11.2011
22 Акумулаторна инвалидна количка Safeman2 28.11.2011
23 Акумулаторна инвалидна количка Soldier 28.11.2011
24 Акумулаторна инвалидна количка Sunfly 28.11.2011
25 Акумулаторна инвалидна количка Tweeny 28.11.2011
26 Акумулаторна инвалидна количка Valor 28.11.2011
27 Акумулаторна инвалидна количка Vola 28.11.2011
28 Акумулаторна инвалидна количка Warrior 28.11.2011
29 Акумулаторна инвалидна количка Winsun 28.11.2011
30 Акумулаторна инвалидна количка Yamada 28.11.2011
31 Акумулаторна инвалидна количка Р 101 28.11.2011
32 Акумулаторна инвалидна количка Р 110 28.11.2011
33 Акумулаторна инвалидна количка СРЕ-101 Еlettrica 28.11.2011
34 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Agin-745 12 02.08.2018
35 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Alvaro 12 02.08.2018
36 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Carvo 12 02.08.2018
37 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-101 12 02.08.2018
38 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-110 12 02.08.2018
39 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 141 B 12 02.08.2018
40 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Luggie 12 02.08.2018
41 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Minko 12 02.08.2018
42 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Varga 12 02.08.2018
43 Акумулаторни батерии 28.11.2011
44 Акумулаторни инвалидни колички GMP-BP1 28.11.2011
45 Акумулаторни инвалидни колички GMP-BP1-14" 28.11.2011
46 Акумулаторни инвалидни колички GMP-BP1-20" 28.11.2011
47 Акумулаторни инвалидни колички GMP-BP1-A 28.11.2011
48 Акумулаторни инвалидни колички GMP-BP1-S 28.11.2011
49 Акумулаторни инвалидни колички GMP-BP1-SE 28.11.2011
50 Акумулаторни инвалидни колички GMP-BP1-SE-DX 28.11.2011
51 Акумулаторни инвалидни колички GMP-GOLF 28.11.2011
52 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS1B 28.11.2011
53 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS1E 28.11.2011
54 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS1E-5 28.11.2011
55 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS2 28.11.2011
56 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS3 28.11.2011
57 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS3-FL 28.11.2011
58 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS3A 28.11.2011
59 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS4E 28.11.2011
60 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS4FA 28.11.2011
61 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS4FL 28.11.2011
62 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS4FS 28.11.2011
63 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS4V 28.11.2011
64 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS5 28.11.2011
65 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS5-E 28.11.2011
66 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS5A 28.11.2011
67 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS5AJ 28.11.2011
68 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS5E-S 28.11.2011
69 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS5S 28.11.2011
70 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS5SJ 28.11.2011
71 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS6 28.11.2011
72 Акумулаторни инвалидни колички GMP-MS6-HD 28.11.2011
73 Акумулаторни инвалидни колички GMP-PW1 28.11.2011
74 Акумулаторни инвалидни колички GMP-PW2 28.11.2011
75 Акумулаторни инвалидни колички GMP-PW3 28.11.2011
76 Акумулаторни инвалидни колички GMP-PW3L 28.11.2011
77 Акумулаторни инвалидни колички GMP-PW4-I 28.11.2011
78 Акумулаторни инвалидни колички GMP-PW4-L 28.11.2011
79 Акумулаторни инвалидни колички GMP-PW4-O 28.11.2011
80 Акумулаторни инвалидни колички GMP-PW4-S 28.11.2011
81 Антидекубитален дюшек 195 LV-WF -r8030 28.11.2011
82 Антидекубитален дюшек 195-Nf+ 7000 28.11.2011
83 Антидекубитален дюшек 390 LV - WF 8003P 28.11.2011
84 Антидекубитален дюшек 390 WF + 8030 28.11.2011
85 Антидекубитален дюшек 410000 28.11.2011
86 Антидекубитален дюшек 410001 28.11.2011
87 Антидекубитален дюшек 410040 28.11.2011
88 Антидекубитален дюшек 410045 28.11.2011
89 Антидекубитален дюшек 411000 28.11.2011
90 Антидекубитален дюшек 411002 28.11.2011
91 Антидекубитален дюшек 411010 28.11.2011
92 Антидекубитален дюшек 411012 28.11.2011
93 Антидекубитален дюшек 412000 28.11.2011
94 Антидекубитален дюшек 412002 28.11.2011
95 Антидекубитален дюшек 412010 28.11.2011
96 Антидекубитален дюшек 412012 28.11.2011
97 Антидекубитален дюшек BP2/BREEZE 28.11.2011
98 Антидекубитален дюшек CSI 02 RO 28.11.2011
99 Антидекубитален дюшек CSI 13 RO 28.11.2011
100 Антидекубитален дюшек CSI 17 RO 28.11.2011
101 Антидекубитален дюшек CSI 19RO 28.11.2011
102 Антидекубитален дюшек CSI 53 RO 28.11.2011
103 Антидекубитален дюшек CSI 59 RO 28.11.2011
104 Антидекубитален дюшек CSI 69 Rp 28.11.2011
105 Антидекубитален дюшек CSI 72 RO 28.11.2011
106 Антидекубитален дюшек CSI 79 RO 28.11.2011
107 Антидекубитален дюшек CSI 82 RO 28.11.2011
108 Антидекубитален дюшек CSI 89 RO 28.11.2011
109 Антидекубитален дюшек CSI18RO , 28.11.2011
110 Антидекубитален дюшек ECM250BOX 28.11.2011
111 Антидекубитален дюшек OSD-516-К 28.11.2011
112 Антидекубитален дюшек OSD-S2017 28.11.2011
113 Антидекубитален дюшек OSD-U2206402 28.11.2011
114 Антидекубитален дюшек SR 195 WF + 8040 28.11.2011
115 Антидекубитален дюшек SR 306 + SR 102LV 28.11.2011
116 Антидекубитален дюшек SY-300 28.11.2011
117 Антидекубитален дюшек T 3036 12 02.08.2018
118 Антидекубитален дюшек T 4040 Е 28.11.2011
119 Антидекубитален дюшек T 6036 28.11.2011
120 Антидекубитален дюшек V0720001 28.11.2011
121 Антидекубитален дюшек W3000001001 28.11.2011
122 Антидекубитален дюшек W3001002001 28.11.2011
123 Антидекубитален дюшек W3009001001 28.11.2011
124 Антидекубитален дюшек 28.11.2011
125 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 250E+Q1-01 12 02.08.2018
126 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 418+Q2-01/50 12 02.08.2018
127 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 12 02.08.2018
128 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 F 12 02.08.2018
129 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 V 12 02.08.2018
130 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 VF 12 02.08.2018
131 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5000 12 02.08.2018
132 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5200 12 02.08.2018
133 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5400 12 02.08.2018
134 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5600 12 02.08.2018
135 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8200 12 02.08.2018
136 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8400 12 02.08.2018
137 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8600 12 02.08.2018
138 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRPAD 12 02.08.2018
139 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери CODICE 5 12 02.08.2018
140 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 250 12 02.08.2018
141 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 350V 12 02.08.2018
142 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 412 12 02.08.2018
143 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 512 12 02.08.2018
144 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 623 12 02.08.2018
145 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 934 12 02.08.2018
146 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери GM 105 12 02.08.2018
147 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери SY200 12 02.08.2018
148 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери TKS2012-A 12 02.08.2018
149 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM202 12 02.08.2018
150 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM502 12 02.08.2018
151 Антидекубитален дюшек с компресор 3.08.001 28.11.2011
152 Антидекубитален дюшек с компресор 3.08.002 28.11.2011
153 Антидекубитален дюшек с компресор 3.08.003 28.11.2011
154 Антидекубитален дюшек с компресор 3.08.004 28.11.2011
155 Антидекубитален дюшек с компресор 3.08.005 28.11.2011
156 Антидекубитален дюшек с помпа W3015002001 28.11.2011
157 Антидекубитална възглавница 40407 28.11.2011
158 Антидекубитална възглавница 410150 28.11.2011
159 Антидекубитална възглавница 410151 28.11.2011
160 Антидекубитална възглавница 410153 28.11.2011
161 Антидекубитална възглавница 410154 28.11.2011
162 Антидекубитална възглавница 420600 28.11.2011
163 Антидекубитална възглавница 420900 28.11.2011
164 Антидекубитална възглавница 420910 28.11.2011
165 Антидекубитална възглавница 428100 28.11.2011
166 Антидекубитална възглавница 45503 28.11.2011
167 Антидекубитална възглавница 45504 28.11.2011
168 Антидекубитална възглавница 45505 28.11.2011
169 Антидекубитална възглавница 45506 28.11.2011
170 Антидекубитална възглавница 45507 28.11.2011
171 Антидекубитална възглавница 45508 28.11.2011
172 Антидекубитална възглавница 45509 28.11.2011
173 Антидекубитална възглавница 45510 28.11.2011
174 Антидекубитална възглавница 45511 28.11.2011
175 Антидекубитална възглавница 604012 28.11.2011
176 Антидекубитална възглавница 604014 28.11.2011
177 Антидекубитална възглавница H3700 28.11.2011
178 Антидекубитална възглавница KY569 28.11.2011
179 Антидекубитална възглавница OSD-0501C 28.11.2011
180 Антидекубитална възглавница OSD-0502C 28.11.2011
181 Антидекубитална възглавница OSD-0503C 28.11.2011
182 Антидекубитална възглавница OSD-0504C 28.11.2011
183 Антидекубитална възглавница OSD-0507C 28.11.2011
184 Антидекубитална възглавница W0460 003 002 28.11.2011
185 Антидекубитална възглавница W0460003001 28.11.2011
186 Антидекубитална възглавница W0465001001 28.11.2011
187 Антидекубитална възглавница W0470002001 28.11.2011
188 Антидекубитална възглавница W0480001001 28.11.2011
189 Антидекубитална възглавница W0490003101 28.11.2011
190 Антидекубитална възглавница W0490003201 28.11.2011
191 Антидекубитална възглавница W0490003301 28.11.2011
192 Антидекубитална възглавница W0490003401 28.11.2011
193 Антидекубитална възглавница АДВ-М-01 16.12.2011
194 Антидекубитална възглавница АДВ-М-02 16.12.2011
195 Антидекубитална възглавница ВА-01 28.11.2011
196 Антидекубитална възглавница ВА-02 28.11.2011
197 Антидекубитална възглавници 3.08.011 28.11.2011
198 Антидекубитална възглавници 3.08.012 28.11.2011
199 Антидекубитална възглавници 3.08.013 28.11.2011
200 Антидекубитални възглавници 4117 28.11.2011
201 Антидекубитални възглавници Lateks Flote 613 28.11.2011
202 Антидекубитални възглавници Orto 660 28.11.2011
203 Антидекубитални възглавници Super Jez 4115 28.11.2011
204 Антидекубитални възглавници Super Jez 4117 28.11.2011
205 Антидекубитални възглавници Visco Contact 680 28.11.2011
206 Антидекубитални възглавници Visco Flote 611 28.11.2011
207 Антидекубитални възглавници Visco Flote 612 28.11.2011
208 Антидекубитални възглавници Visco Flote Plus 670 28.11.2011
209 Антидекубитални дюшеци Bio Care 300 28.11.2011
210 Антидекубитални дюшеци Bio Flote 1000 28.11.2011
211 Антидекубитални дюшеци Bio Flote 2000 28.11.2011
212 Антидекубитални дюшеци Q 1-02/50+250E 28.11.2011
213 Антидекубитални дюшеци SM-11 KIT 28.11.2011
214 Антидекубитални дюшеци SY300 28.11.2011
215 Антидекубитални дюшеци SY400 28.11.2011
216 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10145 28.11.2011
217 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10146 28.11.2011
218 Бастун - едноопорен регулируем YU810 28.11.2011
219 Бастун - едноопорен регулируем YU820 28.11.2011
220 Бастун - едноопорен регулируем YU821 28.11.2011
221 Бастун - едноопорен регулируем YU822 28.11.2011
222 Бастун - едноопорен регулируем YU830 28.11.2011
223 Бастун - едноопорен регулируем YU832 28.11.2011
224 Бастун - нерегулируем 10080 28.11.2011
225 Бастун - нерегулируем 10090BL/C 28.11.2011
226 Бастун - нерегулируем 10090BL/F 28.11.2011
227 Бастун - нерегулируем 10090BL/H 28.11.2011
228 Бастун - нерегулируем 10090BL/O 28.11.2011
229 Бастун - нерегулируем 10090BLU/F 28.11.2011
230 Бастун - нерегулируем 10090BZ/C 28.11.2011
231 Бастун - нерегулируем 10090BZ/F 28.11.2011
232 Бастун - нерегулируем 10090BZ/H 28.11.2011
233 Бастун - нерегулируем 10090BZ/O 28.11.2011
234 Бастун - нерегулируем 10090S1/C 28.11.2011
235 Бастун - нерегулируем 10090S1/F 28.11.2011
236 Бастун - нерегулируем 10090S1/O 28.11.2011
237 Бастун - нерегулируем 10090SI/H 28.11.2011
238 Бастун - нерегулируем 1010010107S/SL 28.11.2011
239 Бастун - нерегулируем 10107/BI 28.11.2011
240 Бастун - нерегулируем 10107/BZ 28.11.2011
241 Бастун - нерегулируем 10107/SL 28.11.2011
242 Бастун - нерегулируем 10107S/B1 28.11.2011
243 Бастун - нерегулируем 10108/BI 28.11.2011
244 Бастун - нерегулируем 10108/BZ 28.11.2011
245 Бастун - нерегулируем 10108S/BI 28.11.2011
246 Бастун - нерегулируем 10108S/BZ 28.11.2011
247 Бастун - нерегулируем FS9106L 28.11.2011
248 Бастун - нерегулируем FS910L 28.11.2011
249 Бастун - нерегулируем FS9296L(15) 28.11.2011
250 Бастун - нерегулируем KY910L 28.11.2011
251 Бастун - нерегулируем W2040003018 28.11.2011
252 Бастун - нерегулируем W2100001048 28.11.2011
253 Бастун - ортопедичен FS9280L 28.11.2011
254 Бастун - ортопедичен FS9281L 28.11.2011
255 Бастун - ортопедичен FS928L 28.11.2011
256 Бастун - ортопедичен FS9300L 28.11.2011
257 Бастун - ортопедичен FS938L(11) 28.11.2011
258 Бастун - ортопедичен FS938L(12) 28.11.2011
259 Бастун - регулируем 10120/BL/LADY 28.11.2011
260 Бастун - регулируем 10120/BZ/LADY 28.11.2011
261 Бастун - регулируем 10121/91/BL/1 28.11.2011
262 Бастун - регулируем 10121/91/BZ/1 28.11.2011
263 Бастун - регулируем 10121/91/SL/1 28.11.2011
264 Бастун - регулируем 10121/BL/LADY 28.11.2011
265 Бастун - регулируем 10121/BZ/LADY 28.11.2011
266 Бастун - регулируем 1315 28.11.2011
267 Бастун - регулируем 1315 G 28.11.2011
268 Бастун - регулируем FS9202L 28.11.2011
269 Бастун - регулируем FS9206L 28.11.2011
270 Бастун - регулируем FS920L 28.11.2011
271 Бастун - регулируем FS9276L(12) 28.11.2011
272 Бастун - регулируем FS9276L(13) 28.11.2011
273 Бастун - регулируем FS927L 28.11.2011
274 Бастун - регулируем FS929L 28.11.2011
275 Бастун - регулируем FS929L(3) 28.11.2011
276 Бастун - регулируем FS929L(7) 28.11.2011
277 Бастун - регулируем FS9306L 28.11.2011
278 Бастун - регулируем FS9306L(14) 28.11.2011
279 Бастун - регулируем FS930L 28.11.2011
280 Бастун - регулируем FS930L(1) 28.11.2011
281 Бастун - регулируем FS930L(10) 28.11.2011
282 Бастун - регулируем FS930L(4) 28.11.2011
283 Бастун - регулируем FS930L(8) 28.11.2011
284 Бастун - регулируем FS939L 28.11.2011
285 Бастун - регулируем FS939L(2) 28.11.2011
286 Бастун - регулируем FS939L(9) 28.11.2011
287 Бастун - регулируем FS948L 28.11.2011
288 Бастун - регулируем FS949L 28.11.2011
289 Бастун - регулируем GMP-CN1 28.11.2011
290 Бастун - регулируем GMP-CN10 28.11.2011
291 Бастун - регулируем GMP-CN11 28.11.2011
292 Бастун - регулируем GMP-CN12 28.11.2011
293 Бастун - регулируем GMP-CN2 28.11.2011
294 Бастун - регулируем GMP-CN3 28.11.2011
295 Бастун - регулируем GMP-CN4 28.11.2011
296 Бастун - регулируем GMP-CN5 28.11.2011
297 Бастун - регулируем GMP-CN6 28.11.2011
298 Бастун - регулируем GMP-CN7 28.11.2011
299 Бастун - регулируем GMP-CN8 28.11.2011
300 Бастун - регулируем GMP-CN9 28.11.2011
301 Бастун - регулируем KY9201L 28.11.2011
302 Бастун - регулируем KY920L 28.11.2011
303 Бастун - регулируем KY927L 28.11.2011
304 Бастун - регулируем KY9282L 28.11.2011
305 Бастун - регулируем KY9283L 28.11.2011
306 Бастун - регулируем KY928L 28.11.2011
307 Бастун - регулируем KY929L 28.11.2011
308 Бастун - регулируем KY930L 28.11.2011
309 Бастун - регулируем KY938L 28.11.2011
310 Бастун - регулируем KY939L 28.11.2011
311 Бастун - регулируем W2070001001 28.11.2011
312 Бастун - регулируем W2090001001 28.11.2011
313 Бастун - регулируем W2110001001 28.11.2011
314 Бастун - регулируем W2111001001 28.11.2011
315 Бастун - регулируем триопорен FS926 28.11.2011
316 Бастун - регулируем триопорен KY926 28.11.2011
317 Бастун - регулируем триопорен TS926L 28.11.2011
318 Бастун - регулируем четириопорен FS921 28.11.2011
319 Бастун - регулируем четириопорен FS921L 28.11.2011
320 Бастун - регулируем четириопорен FS922 28.11.2011
321 Бастун - регулируем четириопорен FS924 28.11.2011
322 Бастун - регулируем четириопорен FS924L 28.11.2011
323 Бастун - регулируем четириопорен FS931 28.11.2011
324 Бастун - регулируем четириопорен FS931L 28.11.2011
325 Бастун - регулируем четириопорен FS932 28.11.2011
326 Бастун - регулируем четириопорен FS934 28.11.2011
327 Бастун - регулируем четириопорен FS941 28.11.2011
328 Бастун - регулируем четириопорен FS942S 28.11.2011
329 Бастун - регулируем четириопорен FS945 28.11.2011
330 Бастун - регулируем четириопорен FS946S 28.11.2011
331 Бастун - регулируем четириопорен FS947 28.11.2011
332 Бастун - регулируем четириопорен GMP-QC1 28.11.2011
333 Бастун - регулируем четириопорен GMP-QC2 28.11.2011
334 Бастун - регулируем четириопорен GMP-QC3 28.11.2011
335 Бастун - регулируем четириопорен GMP-QC4 28.11.2011
336 Бастун - регулируем четириопорен GMP-QC4-HD 28.11.2011
337 Бастун - регулируем четириопорен GMP-QC5 28.11.2011
338 Бастун - регулируем четириопорен GMP-QC5-HD 28.11.2011
339 Бастун - регулируем четириопорен KY921 28.11.2011
340 Бастун - регулируем четириопорен KY922 28.11.2011
341 Бастун - регулируем четириопорен KY924 28.11.2011
342 Бастун - регулируем четириопорен KY931 28.11.2011
343 Бастун - регулируем четириопорен KY932 28.11.2011
344 Бастун - регулируем четириопорен KY9321S 28.11.2011
345 Бастун - регулируем четириопорен KY9322S 28.11.2011
346 Бастун - регулируем четириопорен KY9323S 28.11.2011
347 Бастун - регулируем четириопорен KY932L 28.11.2011
348 Бастун - регулируем четириопорен KY934 28.11.2011
349 Бастун - регулируем четириопорен KY941 28.11.2011
350 Бастун - регулируем четириопорен KY9424S 28.11.2011
351 Бастун - регулируем четириопорен KY942L 28.11.2011
352 Бастун - регулируем четириопорен KY944 28.11.2011
353 Бастун - регулируем четириопорен KY947 28.11.2011
354 Бастун - регулируем четириопорен LY-610L 28.11.2011
355 Бастун - регулируем четириопорен LY-610M 28.11.2011
356 Бастун - регулируем четириопорен LY-630L 28.11.2011
357 Бастун - регулируем четириопорен LY-630M 28.11.2011
358 Бастун - регулируем четириопорен RPM70001 28.11.2011
359 Бастун - регулируем четириопорен RPM70002 28.11.2011
360 Бастун - регулируем четириопорен RPM70003 28.11.2011
361 Бастун - регулируем четириопорен RPM70010 28.11.2011
362 Бастун - регулируем четириопорен RPM70011 28.11.2011
363 Бастун - регулируем четириопорен RPM70012 28.11.2011
364 Бастун - регулируем четириопорен RPM70061 28.11.2011
365 Бастун - регулируем четириопорен TS921L 28.11.2011
366 Бастун - регулируем четириопорен TS922L 28.11.2011
367 Бастун - регулируем четириопорен TS924L 28.11.2011
368 Бастун - регулируем четириопорен TS932L 28.11.2011
369 Бастун - регулируем четириопорен YU850 28.11.2011
370 Бастун - четириопорен 10047 28.11.2011
371 Бастун - четириопорен 10110 28.11.2011
372 Бастун - четириопорен 10111 28.11.2011
373 Бастун - четириопорен 10113 28.11.2011
374 Бастун бял за незрящи лица 250500 28.11.2011
375 Бастун бял за незрящи лица 250900 28.11.2011
376 Бастун бял за незрящи лица 251090 28.11.2011
377 Бастун нерегулируем 100022 28.11.2011
378 Бастун нерегулируем 100062 28.11.2011
379 Бастун нерегулируем 100102 28.11.2011
380 Бастун нерегулируем 100122 28.11.2011
381 Бастун нерегулируем 100302 28.11.2011
382 Бастун нерегулируем 100312 28.11.2011
383 Бастун нерегулируем 100322 28.11.2011
384 Бастун нерегулируем 100383 28.11.2011
385 Бастун нерегулируем 100386 28.11.2011
386 Бастун нерегулируем 100387 28.11.2011
387 Бастун нерегулируем 100388 28.11.2011
388 Бастун нерегулируем 100390 28.11.2011
389 Бастун нерегулируем 100391 28.11.2011
390 Бастун нерегулируем 100392 28.11.2011
391 Бастун нерегулируем 100393 28.11.2011
392 Бастун нерегулируем 100394 28.11.2011
393 Бастун нерегулируем 100442 28.11.2011
394 Бастун нерегулируем 100512 28.11.2011
395 Бастун нерегулируем 100513 28.11.2011
396 Бастун нерегулируем 100514 28.11.2011
397 Бастун нерегулируем 100701 28.11.2011
398 Бастун нерегулируем 100705 28.11.2011
399 Бастун нерегулируем 100720 28.11.2011
400 Бастун нерегулируем 100721 28.11.2011
401 Бастун нерегулируем 102000 28.11.2011
402 Бастун нерегулируем 103042 28.11.2011
403 Бастун нерегулируем 103052 28.11.2011
404 Бастун нерегулируем 103110 28.11.2011
405 Бастун нерегулируем 103120 28.11.2011
406 Бастун нерегулируем 103130 28.11.2011
407 Бастун нерегулируем 103520 28.11.2011
408 Бастун нерегулируем 103530 28.11.2011
409 Бастун нерегулируем 103540 28.11.2011
410 Бастун нерегулируем 103570 28.11.2011
411 Бастун нерегулируем 103575 28.11.2011
412 Бастун нерегулируем 103580 28.11.2011
413 Бастун нерегулируем 121011 28.11.2011
414 Бастун нерегулируем 121040 28.11.2011
415 Бастун нерегулируем 125000 28.11.2011
416 Бастун нерегулируем 150020 28.11.2011
417 Бастун нерегулируем 150500 28.11.2011
418 Бастун нерегулируем TS910L 28.11.2011
419 Бастун ортопедичен 243603 28.11.2011
420 Бастун ортопедичен 243604 28.11.2011
421 Бастун ортопедичен 250700 28.11.2011
422 Бастун ортопедичен 250800 28.11.2011
423 Бастун регулируем 250280 28.11.2011
424 Бастун регулируем 250281 28.11.2011
425 Бастун регулируем 250290 28.11.2011
426 Бастун регулируем KY920L 28.11.2011
427 Бастун регулируем триопорен 220300 28.11.2011
428 Бастун регулируем триопорен 220317 28.11.2011
429 Бастун регулируем триопорен 221317 28.11.2011
430 Бастун регулируем четириопорен 220400 28.11.2011
431 Бастун регулируем четириопорен 220401 28.11.2011
432 Бастун регулируем четириопорен 220412 28.11.2011
433 Бастун регулируем четириопорен 221413 28.11.2011
434 Бастун четириопорен KY9241 28.11.2011
435 Бастун – регулируем, четириопорен W2080003101 28.11.2011
436 Бастун- нерегулируем RPM77010 28.11.2011
437 Бастун- нерегулируем RPM77020 28.11.2011
438 Бастун- регулируем RPM71060 28.11.2011
439 Бастун- регулируем RPM71061 28.11.2011
440 Бастун- регулируем RPM71062 28.11.2011
441 Бастун- регулируем RPM72090 28.11.2011
442 Бастун- регулируем RPM72091 28.11.2011
443 Бастун- регулируем RPM72092 28.11.2011
444 Бастун- регулируем RPM72093 28.11.2011
445 Бастун- регулируем RPM74080 28.11.2011
446 Бастун- регулируем RPM74081 28.11.2011
447 Бастун- регулируем RPM74082 28.11.2011
448 Бастун- регулируем RPM74083 28.11.2011
449 Бастун- регулируем RPM76090 28.11.2011
450 Бастун- регулируем RPM76091 28.11.2011
451 Бастун- регулируем RPM76092 28.11.2011
452 Бастун- регулируем триопорен RPM70036 28.11.2011
453 Батерии за слухов апарат А10 28.11.2011
454 Батерии за слухов апарат А13 28.11.2011
455 Батерии за слухов апарат А312 28.11.2011
456 Батерии за слухов апарат А675 28.11.2011
457 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица FS936L 28.11.2011
458 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица KY936L 28.11.2011
459 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица RPM70050 28.11.2011
460 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица RPM70050AG 28.11.2011
461 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица RPM70051 28.11.2011
462 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица RPM70052 28.11.2011
463 Бели и сензорни бастуни за незрящи лица RPM70053AG 28.11.2011
464 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BABY HERO 12 02.08.2018
465 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BINGO 12 02.08.2018
466 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVB08 12 02.08.2018
467 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF03 12 02.08.2018
468 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF04 12 02.08.2018
469 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVL0G 12 02.08.2018
470 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVRX 12 02.08.2018
471 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания HERO 12 02.08.2018
472 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PD 12 02.08.2018
473 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PDN 12 02.08.2018
474 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJM 12 02.08.2018
475 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMC 12 02.08.2018
476 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMP 12 02.08.2018
477 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSL 12 02.08.2018
478 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSN 12 02.08.2018
479 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PST 12 02.08.2018
480 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания RAINBOW 12 02.08.2018
481 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания S-3 12 02.08.2018
482 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания SPRING 02.08.2018
483 Вътреушен цифров слухов апарат OP11T 28.11.2011
484 Вътреушен цифров слухов апарат OP21T 28.11.2011
485 Вътреушен цифров/програмируем слухов апарат The Best 14D 28.11.2011
486 Гръдна епитеза Aqua Wave 28.11.2011
487 Гръдна епитеза Balance 1+2 O (Balance Extra Soft) 28.11.2011
488 Гръдна епитеза Balance 1+2 T (Balance Part Top) 28.11.2011
489 Гръдна епитеза Balance 1+2C (Balance Part Bottom) 28.11.2011
490 Гръдна епитеза Balance 1D 28.11.2011
491 Гръдна епитеза Balance 2D (Balance Delta) 28.11.2011
492 Гръдна епитеза Balance 2V 28.11.2011
493 Гръдна епитеза Balance Contact 1+2 C (Balance Part Contact Bottom) 28.11.2011
494 Гръдна епитеза Balance Contact 1+2 T (Balance Part Contact Top) 28.11.2011
495 Гръдна епитеза Balance Contact 2D (Balance Delta Contact) 28.11.2011
496 Гръдна епитеза Balance Contact 2O 28.11.2011
497 Гръдна епитеза Balance Contact 2V 28.11.2011
498 Гръдна епитеза Balance Individual Light 2D 28.11.2011
499 Гръдна епитеза Basic Light 2S 28.11.2011
500 Гръдна епитеза Climate Light 2A (Classic Light with Climate Control) 28.11.2011
501 Гръдна епитеза Climate Light 2S (Tria Light with Climate Control) 28.11.2011
502 Гръдна епитеза Contact 1S (Tresia Personally Contact) 28.11.2011
503 Гръдна епитеза Contact 2A (Classic Contact) 28.11.2011
504 Гръдна епитеза Contact 2S Comfort + 28.11.2011
505 Гръдна епитеза Contact 3E 28.11.2011
506 Гръдна епитеза Contact 3S (Tria Contact) 28.11.2011
507 Гръдна епитеза Contact 3S Comfort + 28.11.2011
508 Гръдна епитеза Contact Light 2S Comfort + 28.11.2011
509 Гръдна епитеза Contact Light 3S (Tria Contact Light) 28.11.2011
510 Гръдна епитеза Contact Plus 3S (Tria Plus) 28.11.2011
511 Гръдна епитеза Discrene Asymmetric 28.11.2011
512 Гръдна епитеза Discrene Teardrop 28.11.2011
513 Гръдна епитеза Discrene Triangle 28.11.2011
514 Гръдна епитеза Energy 1S 28.11.2011
515 Гръдна епитеза Energy 2U 28.11.2011
516 Гръдна епитеза Energy 3U 28.11.2011
517 Гръдна епитеза Energy Light 2S 28.11.2011
518 Гръдна епитеза Energy Light 2U 28.11.2011
519 Гръдна епитеза Energy Light 3U 28.11.2011
520 Гръдна епитеза Essential 1S (Tresia Personally) 28.11.2011
521 Гръдна епитеза Essential 2A (Classic Basic) 28.11.2011
522 Гръдна епитеза Essential 2E (Teardrop Basic) 28.11.2011
523 Гръдна епитеза Essential 2S 28.11.2011
524 Гръдна епитеза Essential 3A (Classic Standard) 28.11.2011
525 Гръдна епитеза Essential 3S (Tria Basic) 28.11.2011
526 Гръдна епитеза Essential Light 2A (Classic Basic Light) 28.11.2011
527 Гръдна епитеза Essential Light 2S (Tria Aire) 28.11.2011
528 Гръдна епитеза Essential Light 3E (Luxa Aire) 28.11.2011
529 Гръдна епитеза Essential Light 3S (Tria Basic Light) 28.11.2011
530 Гръдна епитеза Individual 2A (Classic Flow) 28.11.2011
531 Гръдна епитеза Individual 3S (Tria Flow) 28.11.2011
532 Гръдна епитеза Individual 3S Comfort + 28.11.2011
533 Гръдна епитеза Individual Light 1S (Tresia) 28.11.2011
534 Гръдна епитеза Individual Light 2S Comfort + 28.11.2011
535 Гръдна епитеза Individual Light 3A (Prema) 28.11.2011
536 Гръдна епитеза Individual Light 3A Comfort + 28.11.2011
537 Гръдна епитеза Natura 1S (Tresia Personally Lite) 28.11.2011
538 Гръдна епитеза Natura 2A (Classic II) 28.11.2011
539 Гръдна епитеза Natura 3E (Luxa Lite) 28.11.2011
540 Гръдна епитеза Natura 3S (Tria II) 28.11.2011
541 Гръдна епитеза Natura Light 1S (Tresia Light) 28.11.2011
542 Гръдна епитеза Natura Light 1S Comfort + 28.11.2011
543 Гръдна епитеза Natura Light 2A (Classic Light) 28.11.2011
544 Гръдна епитеза Natura Light 2A Comfort + 28.11.2011
545 Гръдна епитеза Natura Light 2S Comfort + 28.11.2011
546 Гръдна епитеза Natura Light 3S (Tria Light) 28.11.2011
547 Гръдна епитеза Natura Light 3S Comfort + 28.11.2011
548 Гръдна епитеза Priform 28.11.2011
549 Гръдна епитеза PurFit 28.11.2011
550 Гръдна епитеза T661071 28.11.2011
551 Гръдна епитеза T662201 28.11.2011
552 Гръдна епитеза T662271 28.11.2011
553 Гръдна епитеза T663601 28.11.2011
554 Гръдна епитеза T663651 28.11.2011
555 Гръдна епитеза T663681 28.11.2011
556 Гръдна епитеза T663701 28.11.2011
557 Гръдна епитеза T663741 28.11.2011
558 Гръдна епитеза T663751 28.11.2011
559 Гръдна епитеза T663771 28.11.2011
560 Гръдна епитеза T663781 28.11.2011
561 Гръдна епитеза T663801 28.11.2011
562 Гръдна епитеза T663871 28.11.2011
563 Гръдна епитеза T663901 28.11.2011
564 Гръдна епитеза T663981 28.11.2011
565 Гръдна епитеза Tria Swimform (Swimform) 28.11.2011
566 Гръдни епитези 333 A Supreme 28.11.2011
567 Гръдни епитези 344 E Supreme 28.11.2011
568 Гръдни епитези 355 Partial 28.11.2011
569 Гръдни епитези 401 Harmony Triangle 28.11.2011
570 Гръдни епитези 402 Harmony Plus Triangle 28.11.2011
571 Гръдни епитези 403 Harmony Teardrop 28.11.2011
572 Гръдни епитези 404 Harmony Profile 28.11.2011
573 Гръдни епитези 405 Harmony A Supreme 28.11.2011
574 Гръдни епитези 406 Harmony Connect 28.11.2011
575 Гръдни епитези 407 Harmony Flex 28.11.2011
576 Гръдни епитези 408 Harmony Xtend 28.11.2011
577 Гръдни епитези 44 Leisure Form 28.11.2011
578 Гръдни епитези 511 Le Coeur 28.11.2011
579 Гръдни епитези 533 Triangular Partial 28.11.2011
580 Гръдни епитези 540 Triangle 28.11.2011
581 Гръдни епитези 541 Crescent 28.11.2011
582 Гръдни епитези 542 Oval 28.11.2011
583 Гръдни епитези 543 Eclipse 28.11.2011
584 Гръдни епитези 544 Teardrop 28.11.2011
585 Гръдни епитези 561 Impressa 28.11.2011
586 Гръдни епитези 611 Tri-Leisure Form 28.11.2011
587 Гръдни епитези 615 Featherweight 28.11.2011
588 Гръдни епитези 616 Tri-Featherweight 28.11.2011
589 Гръдни епитези 633 Symphony 28.11.2011
590 Гръдни епитези 641 Tropez 28.11.2011
591 Гръдни епитези 722 Symphony Light 28.11.2011
592 Гръдни епитези 733 Symphony Encore 28.11.2011
593 Гръдни епитези 9201 28.11.2011
594 Гръдни епитези 922 Calypso 28.11.2011
595 Гръдни епитези 9301 28.11.2011
596 Гръдни епитези 9311 28.11.2011
597 Гръдни епитези 933 SoLight 28.11.2011
598 Гръдни епитези 9341 28.11.2011
599 Гръдни епитези 9371 28.11.2011
600 Гръдни епитези 9381 28.11.2011
601 Гръдни епитези 9431 28.11.2011
602 Гръдни епитези 955 Supreme Light 28.11.2011
603 Гръдни епитези 988 Serene Light 28.11.2011
604 Детска инвалидна количка 3404 12 02.08.2018
605 Детска инвалидна количка 6800 12 02.08.2018
606 Детска инвалидна количка Aris 12 02.08.2018
607 Детска инвалидна количка DRVB08 12 02.08.2018
608 Детска инвалидна количка DRVF04 12 02.08.2018
609 Детска инвалидна количка DRVG0C 12 02.08.2018
610 Детска инвалидна количка DRVG0E 12 02.08.2018
611 Детска инвалидна количка DRVG0F 12 02.08.2018
612 Детска инвалидна количка DRVG0G 12 02.08.2018
613 Детска инвалидна количка DRVG0H 12 02.08.2018
614 Детска инвалидна количка DRVG0J 12 02.08.2018
615 Детска инвалидна количка DRVRX 12 02.08.2018
616 Детска инвалидна количка MSW-3200 12 02.08.2018
617 Детска инвалидна количка MSW-3300 12 02.08.2018
618 Детска инвалидна количка MSW-3400 12 02.08.2018
619 Детска инвалидна количка MSW-3500 12 02.08.2018
620 Детска инвалидна количка OPTIMUS 12 02.08.2018
621 Детска инвалидна количка PLIKO 12 02.08.2018
622 Детска инвалидна количка VCWB001 12 02.08.2018
623 Детска инвалидна количка VCWR211 12 02.08.2018
624 Детска рингова инвалидна количка 4800 12 02.08.2018
625 Детска рингова инвалидна количка 5900 12 02.08.2018
626 Детска рингова инвалидна количка 6100 12 02.08.2018
627 Детска рингова инвалидна количка 6120 12 02.08.2018
628 Детска рингова инвалидна количка DRVL0G 12 02.08.2018
629 Детска рингова инвалидна количка GR 101 12 02.08.2018
630 Детска рингова инвалидна количка MSW-3000 12 02.08.2018
631 Детска рингова инвалидна количка MSW-3100 12 02.08.2018
632 Детска рингова инвалидна количка Pinguino 12 02.08.2018
633 Детска рингова инвалидна количка VCWR211R 12 02.08.2018
634 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 66 AO 28.11.2011
635 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 66 PP-AO 28.11.2011
636 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 172 N 28.11.2011
637 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 176 AO 28.11.2011
638 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 178 PP-AO 28.11.2011
639 Инвалидна количка КИ-2А 28.11.2011
640 Инвалидна количка - рингова, с регулиращ се гръб Н008 28.11.2011
641 Инвалидна количка - рингова 1618 C0103SP 28.11.2011
642 Инвалидна количка - рингова 1618 C0104SP 28.11.2011
643 Инвалидна количка - рингова 1618 C0203SP 28.11.2011
644 Инвалидна количка - рингова 1618 C0303SP 28.11.2011
645 Инвалидна количка - рингова 1618 P0103SP 28.11.2011
646 Инвалидна количка - рингова 1618 P0104SP 28.11.2011
647 Инвалидна количка - рингова 1618 P0203SP 28.11.2011
648 Инвалидна количка - рингова 1618 P0303SP 28.11.2011
649 Инвалидна количка - рингова 1700 СОЗОЗМР 28.11.2011
650 Инвалидна количка - рингова 2500 28.11.2011
651 Инвалидна количка - рингова 3000 28.11.2011
652 Инвалидна количка - рингова 4000 28.11.2011
653 Инвалидна количка - рингова 4000А 28.11.2011
654 Инвалидна количка - рингова 4318 С0103М 28.11.2011
655 Инвалидна количка - рингова 4318 С0303М 28.11.2011
656 Инвалидна количка - рингова 4318С0304М 28.11.2011
657 Инвалидна количка - рингова 5000 28.11.2011
658 Инвалидна количка - рингова 7118 СОЗОЗМР 28.11.2011
659 Инвалидна количка - рингова 7118С0304МР 28.11.2011
660 Инвалидна количка - рингова 7700 СОЗОЗМР 28.11.2011
661 Инвалидна количка - рингова 7П8С0603МР 28.11.2011
662 Инвалидна количка - рингова H001 28.11.2011
663 Инвалидна количка - рингова H002 28.11.2011
664 Инвалидна количка - рингова H003 28.11.2011
665 Инвалидна количка - рингова H004 28.11.2011
666 Инвалидна количка - рингова H005 28.11.2011
667 Инвалидна количка - рингова H005В 28.11.2011
668 Инвалидна количка - рингова H006 28.11.2011
669 Инвалидна количка - рингова H011 28.11.2011
670 Инвалидна количка - рингова OSD-STB2D 28.11.2011
671 Инвалидна количка - рингова OSD-STB2L 28.11.2011
672 Инвалидна количка - рингова OSD-STC 28.11.2011
673 Инвалидна количка - рингова OSD-STC2D 28.11.2011
674 Инвалидна количка - рингова OSD-STC2L 28.11.2011
675 Инвалидна количка - рингова OSD-STCQ 28.11.2011
676 Инвалидна количка - рингова OSD-STP 28.11.2011
677 Инвалидна количка - рингова OSD-STPQG 28.11.2011
678 Инвалидна количка - рингова OSD-STPQR 28.11.2011
679 Инвалидна количка - рингова RP-ADS18Q06 28.11.2011
680 Инвалидна количка - рингова RP-SDS18004 28.11.2011
681 Инвалидна количка - рингова RP-SFF18003 28.11.2011
682 Инвалидна количка - рингова RPM-EFDS4508S 28.11.2011
683 Инвалидна количка - рингова RPM-SBCW1001S 28.11.2011
684 Инвалидна количка - рингова RPM-SBCW1001S-12 28.11.2011
685 Инвалидна количка - рингова RPM-SBCW1001S-14 28.11.2011
686 Инвалидна количка - рингова RPM-WCDS2207P 28.11.2011
687 Инвалидна количка - рингова RPM-WCFE1809P 28.11.2011
688 Инвалидна количка - рингова RPM-WCFF1801P 28.11.2011
689 Инвалидна количка - рингова Н007 28.11.2011
690 Инвалидна количка - рингова Н009 28.11.2011
691 Инвалидна количка - рингова Н009В 28.11.2011
692 Инвалидна количка - рингова Н030 28.11.2011
693 Инвалидна количка - рингова Н030С 28.11.2011
694 Инвалидна количка - рингова Н031 28.11.2011
695 Инвалидна количка - рингова Н033 28.11.2011
696 Инвалидна количка - рингова Н033D 28.11.2011
697 Инвалидна количка - рингова Н036 28.11.2011
698 Инвалидна количка - рингова Н102 28.11.2011
699 Инвалидна количка - рингова, с регулиращ се гръб RP-SRW16001 28.11.2011
700 Инвалидна количка - с чужда помощ FS213BCEG 28.11.2011
701 Инвалидна количка - с чужда помощ RPM-TS1903 28.11.2011
702 Инвалидна количка рингова CP-01 Pollone 28.11.2011
703 Инвалидна количка рингова CP-02 Avant 28.11.2011
704 Инвалидна количка рингова CP-03 Escape 28.11.2011
705 Инвалидна количка рингова CP-07L Largo 28.11.2011
706 Инвалидна количка рингова CPA-35 Piccolo 28.11.2011
707 Инвалидна количка рингова CPA-41 Lusso 28.11.2011
708 Инвалидна количка рингова КИ – 2 Стандарт 28.11.2011
709 Инвалидна количка рингова с чужда помощ KY9001L 28.11.2011
710 Инвалидна количка рингова с чужда помощ KY958LC 28.11.2011
711 Инвалидна количка рингова с чужда помощ KY959LC 28.11.2011
712 Инвалидна количка с регулиращ се гръб CP-05 Orthopaedic 28.11.2011
713 Инвалидна количка с чужда помощ CP-06 Assistenza 28.11.2011
714 Инвалидни колички - с чужда помощ SL-7100A-12-PB 28.11.2011
715 Инвалидни колички - с чужда помощ SL-7100A-FB-12-PB 28.11.2011
716 Инвалидни колички - акумулаторни FS101A 28.11.2011
717 Инвалидни колички - акумулаторни FS105L 28.11.2011
718 Инвалидни колички - акумулаторни FS106L 28.11.2011
719 Инвалидни колички - акумулаторни FS107LA 28.11.2011
720 Инвалидни колички - акумулаторни FS108LA 28.11.2011
721 Инвалидни колички - акумулаторни FS110A 28.11.2011
722 Инвалидни колички - акумулаторни FS111A 28.11.2011
723 Инвалидни колички - акумулаторни FS112 28.11.2011
724 Инвалидни колички - акумулаторни FS121 28.11.2011
725 Инвалидни колички - акумулаторни FS122LGC 28.11.2011
726 Инвалидни колички - акумулаторни FS123-43 28.11.2011
727 Инвалидни колички - акумулаторни FS123GC-43 28.11.2011
728 Инвалидни колички - акумулаторни FS126 28.11.2011
729 Инвалидни колички - акумулаторни FS127 28.11.2011
730 Инвалидни колички - акумулаторни FS128 28.11.2011
731 Инвалидни колички - акумулаторни FS129 28.11.2011
732 Инвалидни колички - акумулаторни FS140 28.11.2011
733 Инвалидни колички - акумулаторни FS141 28.11.2011
734 Инвалидни колички - акумулаторни KY110A 28.11.2011
735 Инвалидни колички - акумулаторни KY111A 28.11.2011
736 Инвалидни колички - акумулаторни KY112A 28.11.2011
737 Инвалидни колички - акумулаторни KY113 28.11.2011
738 Инвалидни колички - акумулаторни KY114 28.11.2011
739 Инвалидни колички - акумулаторни KY120 28.11.2011
740 Инвалидни колички - акумулаторни KY121C 28.11.2011
741 Инвалидни колички - акумулаторни KY122L 28.11.2011
742 Инвалидни колички - акумулаторни KY123 28.11.2011
743 Инвалидни колички - акумулаторни KY140A 28.11.2011
744 Инвалидни колички - акумулаторни KY152 28.11.2011
745 Инвалидни колички - акумулаторни KY153 28.11.2011
746 Инвалидни колички - рингова TS680 28.11.2011
747 Инвалидни колички - рингова TS681 28.11.2011
748 Инвалидни колички - рингова TS809 28.11.2011
749 Инвалидни колички - рингова TS874 28.11.2011
750 Инвалидни колички - рингова TS874LAH-35/41 28.11.2011
751 Инвалидни колички - рингова TS901 28.11.2011
752 Инвалидни колички - рингова TS902C 28.11.2011
753 Инвалидни колички - рингова TS903 28.11.2011
754 Инвалидни колички - рингова TS950LB 28.11.2011
755 Инвалидни колички - рингова TS983 28.11.2011
756 Инвалидни колички - рингова, с регулиращ гръб TS902GC 28.11.2011
757 Инвалидни колички - рингова, с регулиращ гръб TS903GC 28.11.2011
758 Инвалидни колички - рингови CH-5C100FF 28.11.2011
759 Инвалидни колички - рингови CH-8A100FF-DB 28.11.2011
760 Инвалидни колички - рингови CJ-8L450SF 28.11.2011
761 Инвалидни колички - рингови FS205LHQ 28.11.2011
762 Инвалидни колички - рингови FS208LAP 28.11.2011
763 Инвалидни колички - рингови FS209AE-61 28.11.2011
764 Инвалидни колички - рингови FS218LQ 28.11.2011
765 Инвалидни колички - рингови FS250LCPQ 28.11.2011
766 Инвалидни колички - рингови FS251LHPQ 28.11.2011
767 Инвалидни колички - рингови FS253LACHQ 28.11.2011
768 Инвалидни колички - рингови FS720LQ 28.11.2011
769 Инвалидни колички - рингови FS721LQ 28.11.2011
770 Инвалидни колички - рингови FS722LQ 28.11.2011
771 Инвалидни колички - рингови FS723LQ 28.11.2011
772 Инвалидни колички - рингови FS730LQ 28.11.2011
773 Инвалидни колички - рингови FS731LQ 28.11.2011
774 Инвалидни колички - рингови FS732LQ 28.11.2011
775 Инвалидни колички - рингови FS802-35 28.11.2011
776 Инвалидни колички - рингови FS806LB 28.11.2011
777 Инвалидни колички - рингови FS809 28.11.2011
778 Инвалидни колички - рингови FS809B 28.11.2011
779 Инвалидни колички - рингови FS864L 28.11.2011
780 Инвалидни колички - рингови FS868 28.11.2011
781 Инвалидни колички - рингови FS868L 28.11.2011
782 Инвалидни колички - рингови FS869LX 28.11.2011
783 Инвалидни колички - рингови FS869X 28.11.2011
784 Инвалидни колички - рингови FS871 28.11.2011
785 Инвалидни колички - рингови FS872LH 28.11.2011
786 Инвалидни колички - рингови FS873 28.11.2011
787 Инвалидни колички - рингови FS874 28.11.2011
788 Инвалидни колички - рингови FS874A 28.11.2011
789 Инвалидни колички - рингови FS874B 28.11.2011
790 Инвалидни колички - рингови FS874L 28.11.2011
791 Инвалидни колички - рингови FS874LAH 28.11.2011
792 Инвалидни колички - рингови FS874LAH-30 28.11.2011
793 Инвалидни колички - рингови FS874LAJ 28.11.2011
794 Инвалидни колички - рингови FS874LJ 28.11.2011
795 Инвалидни колички - рингови FS874LX 28.11.2011
796 Инвалидни колички - рингови FS875 28.11.2011
797 Инвалидни колички - рингови FS876 28.11.2011
798 Инвалидни колички - рингови FS901 28.11.2011
799 Инвалидни колички - рингови FS901B 28.11.2011
800 Инвалидни колички - рингови FS902C 28.11.2011
801 Инвалидни колички - рингови FS903 28.11.2011
802 Инвалидни колички - рингови FS903LQ 28.11.2011
803 Инвалидни колички - рингови FS908AQ 28.11.2011
804 Инвалидни колички - рингови FS908LJ 28.11.2011
805 Инвалидни колички - рингови FS909 28.11.2011
806 Инвалидни колички - рингови FS909B 28.11.2011
807 Инвалидни колички - рингови FS950LBPQ 28.11.2011
808 Инвалидни колички - рингови FS951B-56 28.11.2011
809 Инвалидни колички - рингови FS952LCQ 28.11.2011
810 Инвалидни колички - рингови FS955L 28.11.2011
811 Инвалидни колички - рингови FS957LQ 28.11.2011
812 Инвалидни колички - рингови FS959LQ 28.11.2011
813 Инвалидни колички - рингови FS972 28.11.2011
814 Инвалидни колички - рингови FS972B 28.11.2011
815 Инвалидни колички - рингови FS974LP 28.11.2011
816 Инвалидни колички - рингови FS975-51 28.11.2011
817 Инвалидни колички - рингови FS980LA 28.11.2011
818 Инвалидни колички - рингови FS980LA-35 28.11.2011
819 Инвалидни колички - рингови FS983L 28.11.2011
820 Инвалидни колички - рингови GMP-1A 28.11.2011
821 Инвалидни колички - рингови GMP-1E 28.11.2011
822 Инвалидни колички - рингови GMP-2 28.11.2011
823 Инвалидни колички - рингови GMP-2I 28.11.2011
824 Инвалидни колички - рингови GMP-3 28.11.2011
825 Инвалидни колички - рингови GMP-4 28.11.2011
826 Инвалидни колички - рингови GMP-4 10"/12"/14" 28.11.2011
827 Инвалидни колички - рингови GMP-4D 28.11.2011
828 Инвалидни колички - рингови GMP-4DARM 28.11.2011
829 Инвалидни колички - рингови GMP-4DCR 28.11.2011
830 Инвалидни колички - рингови GMP-4F 28.11.2011
831 Инвалидни колички - рингови GMP-4F-14" 28.11.2011
832 Инвалидни колички - рингови GMP-4F-20"/22" 28.11.2011
833 Инвалидни колички - рингови GMP-4F-24"/26" 28.11.2011
834 Инвалидни колички - рингови GMP-4FB 28.11.2011
835 Инвалидни колички - рингови GMP-4I 28.11.2011
836 Инвалидни колички - рингови GMP-4I-20" 28.11.2011
837 Инвалидни колички - рингови GMP-4LW 28.11.2011
838 Инвалидни колички - рингови GMP-4MCR 28.11.2011
839 Инвалидни колички - рингови GMP-8000HB 28.11.2011
840 Инвалидни колички - рингови GMP-8000M 28.11.2011
841 Инвалидни колички - рингови GMP-J1 28.11.2011
842 Инвалидни колички - рингови GMP-L2 28.11.2011
843 Инвалидни колички - рингови GMP-L2-1 28.11.2011
844 Инвалидни колички - рингови GMP-L2C 28.11.2011
845 Инвалидни колички - рингови GMP-L2D 28.11.2011
846 Инвалидни колички - рингови GMP-L3 28.11.2011
847 Инвалидни колички - рингови GMP-L4 28.11.2011
848 Инвалидни колички - рингови GMP-L4 W/24" 28.11.2011
849 Инвалидни колички - рингови GMP-L4AV 28.11.2011
850 Инвалидни колички - рингови GMP-L4FQB 28.11.2011
851 Инвалидни колички - рингови GMP-L4M 28.11.2011
852 Инвалидни колички - рингови GMP-L4S 28.11.2011
853 Инвалидни колички - рингови GMP-L5 28.11.2011
854 Инвалидни колички - рингови GMP-L6 28.11.2011
855 Инвалидни колички - рингови GMP-LB1 28.11.2011
856 Инвалидни колички - рингови GMP-LB2 28.11.2011
857 Инвалидни колички - рингови GMP-LS4 28.11.2011
858 Инвалидни колички - рингови GMP-LS4-12" 28.11.2011
859 Инвалидни колички - рингови GMP-LS4-24" 28.11.2011
860 Инвалидни колички - рингови GMP-LTP-12" 28.11.2011
861 Инвалидни колички - рингови GMP-LTP-6" 28.11.2011
862 Инвалидни колички - рингови GMP-LTP-8" 28.11.2011
863 Инвалидни колички - рингови GMP-LW1 28.11.2011
864 Инвалидни колички - рингови GMP-S2 28.11.2011
865 Инвалидни колички - рингови K1-1700 28.11.2011
866 Инвалидни колички - рингови K1-1850 28.11.2011
867 Инвалидни колички - рингови KY601Y 28.11.2011
868 Инвалидни колички - рингови KY607-70 28.11.2011
869 Инвалидни колички - рингови KY608 28.11.2011
870 Инвалидни колички - рингови KY608L 28.11.2011
871 Инвалидни колички - рингови KY609 28.11.2011
872 Инвалидни колички - рингови KY681 28.11.2011
873 Инвалидни колички - рингови KY681C-51 28.11.2011
874 Инвалидни колички - рингови KY683Q 28.11.2011
875 Инвалидни колички - рингови KY720L-36 28.11.2011
876 Инвалидни колички - рингови KY721L 28.11.2011
877 Инвалидни колички - рингови KY802-35 28.11.2011
878 Инвалидни колички - рингови KY809 28.11.2011
879 Инвалидни колички - рингови KY809B 28.11.2011
880 Инвалидни колички - рингови KY809Y 28.11.2011
881 Инвалидни колички - рингови KY860L 28.11.2011
882 Инвалидни колички - рингови KY861LAJ 28.11.2011
883 Инвалидни колички - рингови KY864LJ 28.11.2011
884 Инвалидни колички - рингови KY864LY 28.11.2011
885 Инвалидни колички - рингови KY868 28.11.2011
886 Инвалидни колички - рингови KY868L 28.11.2011
887 Инвалидни колички - рингови KY869LA 28.11.2011
888 Инвалидни колички - рингови KY871 28.11.2011
889 Инвалидни колички - рингови KY872LJ 28.11.2011
890 Инвалидни колички - рингови KY873 28.11.2011
891 Инвалидни колички - рингови KY873LA 28.11.2011
892 Инвалидни колички - рингови KY874 28.11.2011
893 Инвалидни колички - рингови KY874A 28.11.2011
894 Инвалидни колички - рингови KY874B 28.11.2011
895 Инвалидни колички - рингови KY874L 28.11.2011
896 Инвалидни колички - рингови KY874LAH-35 28.11.2011
897 Инвалидни колички - рингови KY874Y 28.11.2011
898 Инвалидни колички - рингови KY875 28.11.2011
899 Инвалидни колички - рингови KY876 28.11.2011
900 Инвалидни колички - рингови KY901 28.11.2011
901 Инвалидни колички - рингови KY902C 28.11.2011
902 Инвалидни колички - рингови KY903B 28.11.2011
903 Инвалидни колички - рингови KY903LACX 28.11.2011
904 Инвалидни колички - рингови KY903LB 28.11.2011
905 Инвалидни колички - рингови KY903LXQ 28.11.2011
906 Инвалидни колички - рингови KY908A 28.11.2011
907 Инвалидни колички - рингови KY908LAH 28.11.2011
908 Инвалидни колички - рингови KY908LAX 28.11.2011
909 Инвалидни колички - рингови KY909B 28.11.2011
910 Инвалидни колички - рингови KY909LAH 28.11.2011
911 Инвалидни колички - рингови KY950LBQ 28.11.2011
912 Инвалидни колички - рингови KY951AC-56 28.11.2011
913 Инвалидни колички - рингови KY951B-56 28.11.2011
914 Инвалидни колички - рингови KY952LQC 28.11.2011
915 Инвалидни колички - рингови KY953LQX 28.11.2011
916 Инвалидни колички - рингови KY953LQXC 28.11.2011
917 Инвалидни колички - рингови KY956X 28.11.2011
918 Инвалидни колички - рингови KY972B 28.11.2011
919 Инвалидни колички - рингови KY974-51 28.11.2011
920 Инвалидни колички - рингови KY975LAH 28.11.2011
921 Инвалидни колички - рингови KY980A 28.11.2011
922 Инвалидни колички - рингови KY980AC-35 28.11.2011
923 Инвалидни колички - рингови KY980LA 28.11.2011
924 Инвалидни колички - рингови KY980LA-35 28.11.2011
925 Инвалидни колички - рингови KY981L-35 28.11.2011
926 Инвалидни колички - рингови KY983 28.11.2011
927 Инвалидни колички - рингови KY983L 28.11.2011
928 Инвалидни колички - рингови KY988LA 28.11.2011
929 Инвалидни колички - рингови LY-5C250SF 28.11.2011
930 Инвалидни колички - рингови LY-7100A 28.11.2011
931 Инвалидни колички - рингови LY-7100A-FB-D 28.11.2011
932 Инвалидни колички - рингови LY-7100C-AE 28.11.2011
933 Инвалидни колички - рингови LY-7100C-FB 28.11.2011
934 Инвалидни колички - рингови LY-7540A 28.11.2011
935 Инвалидни колички - рингови LY-8A100FF 28.11.2011
936 Инвалидни колички - рингови LY-8A100SEF 28.11.2011
937 Инвалидни колички - рингови LY-8A100SF 28.11.2011
938 Инвалидни колички - рингови LY-8A200SEF 28.11.2011
939 Инвалидни колички - рингови LY-8A200SF 28.11.2011
940 Инвалидни колички - рингови LY-8A250SF 28.11.2011
941 Инвалидни колички - рингови LY-8C100FF 28.11.2011
942 Инвалидни колички - рингови LY-8C250SF 28.11.2011
943 Инвалидни колички - рингови OSD-LWA3-38 28.11.2011
944 Инвалидни колички - рингови OSD-LWA3-40 28.11.2011
945 Инвалидни колички - рингови OSD-LWA3-43 28.11.2011
946 Инвалидни колички - рингови OSD-LWA3-45 28.11.2011
947 Инвалидни колички - рингови OSD-LWA3-50 28.11.2011
948 Инвалидни колички - рингови OSD-LWS3-38 28.11.2011
949 Инвалидни колички - рингови OSD-LWS3-40 28.11.2011
950 Инвалидни колички - рингови OSD-LWS3-43 28.11.2011
951 Инвалидни колички - рингови OSD-LWS3-45 28.11.2011
952 Инвалидни колички - рингови OSD-LWS3-50 28.11.2011
953 Инвалидни колички - рингови OSD-STB3-36 28.11.2011
954 Инвалидни колички - рингови OSD-STB3-40 28.11.2011
955 Инвалидни колички - рингови OSD-STB3-43 28.11.2011
956 Инвалидни колички - рингови OSD-STB3-45 28.11.2011
957 Инвалидни колички - рингови OSD-STB3-50 28.11.2011
958 Инвалидни колички - рингови OSD-STC3-36 28.11.2011
959 Инвалидни колички - рингови OSD-STC3-40 28.11.2011
960 Инвалидни колички - рингови OSD-STC3-45 28.11.2011
961 Инвалидни колички - рингови OSD-STC3-50 28.11.2011
962 Инвалидни колички - рингови S2-8A750SF 28.11.2011
963 Инвалидни колички - рингови SL-2850 28.11.2011
964 Инвалидни колички - рингови SL-3760SEF-FB 28.11.2011
965 Инвалидни колички - рингови SL-3760SF-FB 28.11.2011
966 Инвалидни колички - рингови SL-7100A-24-PB 28.11.2011
967 Инвалидни колички - рингови SL-7100A-FB-24-PB 28.11.2011
968 Инвалидни колички - рингови TS972B 28.11.2011
969 Инвалидни колички - рингови W5300 28.11.2011
970 Инвалидни колички - рингови W5500 28.11.2011
971 Инвалидни колички - рингови и с падащ гръб GMP-7 28.11.2011
972 Инвалидни колички - рингови и с падащ гръб GMP-L2VR 28.11.2011
973 Инвалидни колички - рингови и с падащ гръб GMP-L4FB 28.11.2011
974 Инвалидни колички - рингови и с падащ гръб GMP-LS2 28.11.2011
975 Инвалидни колички - рингови с регулиращ се гръб W5450 28.11.2011
976 Инвалидни колички - рингови, с регулиращ се гръб CJ-8B250SEF-FR 28.11.2011
977 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб FS204BJQ 28.11.2011
978 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб FS902GC 28.11.2011
979 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб FS954GC 28.11.2011
980 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб FS954LGC 28.11.2011
981 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY605C 28.11.2011
982 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY607GCJ 28.11.2011
983 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY608GC 28.11.2011
984 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY608GCE 28.11.2011
985 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY608LGC 28.11.2011
986 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY609GC 28.11.2011
987 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY609LGC 28.11.2011
988 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY610GC 28.11.2011
989 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY901GCJ 28.11.2011
990 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY902GC 28.11.2011
991 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY903GC 28.11.2011
992 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY903RB 28.11.2011
993 Инвалидни колички - с регулиращ се гръб KY954LGC 28.11.2011
994 Инвалидни колички - с чужда помощ CE-808N100SF 28.11.2011
995 Инвалидни колички - с чужда помощ CR-808A100SF-FB-PB 28.11.2011
996 Инвалидни колички - с чужда помощ FS203BJ 28.11.2011
997 Инвалидни колички - с чужда помощ FS203BJP 28.11.2011
998 Инвалидни колички - с чужда помощ FS207 LABJP 28.11.2011
999 Инвалидни колички - с чужда помощ FS210ABE-61 28.11.2011
1000 Инвалидни колички - с чужда помощ FS212BCEG 28.11.2011
1001 Инвалидни колички - с чужда помощ FS800LBJ 28.11.2011
1002 Инвалидни колички - с чужда помощ FS801LB 28.11.2011
1003 Инвалидни колички - с чужда помощ FS803LB 28.11.2011
1004 Инвалидни колички - с чужда помощ FS804LABJ 28.11.2011
1005 Инвалидни колички - с чужда помощ FS805LB 28.11.2011
1006 Инвалидни колички - с чужда помощ FS807LABP 28.11.2011
1007 Инвалидни колички - с чужда помощ FS860LB 28.11.2011
1008 Инвалидни колички - с чужда помощ FS870ABJ 28.11.2011
1009 Инвалидни колички - с чужда помощ FS870LAH 28.11.2011
1010 Инвалидни колички - с чужда помощ FS870LBJ 28.11.2011
1011 Инвалидни колички - с чужда помощ FS871LB 28.11.2011
1012 Инвалидни колички - с чужда помощ FS871LBJ 28.11.2011
1013 Инвалидни колички - с чужда помощ FS904B 28.11.2011
1014 Инвалидни колички - с чужда помощ FS907BC 28.11.2011
1015 Инвалидни колички - с чужда помощ FS907LABH 28.11.2011
1016 Инвалидни колички - с чужда помощ FS953LB 28.11.2011
1017 Инвалидни колички - с чужда помощ FS958LBHP 28.11.2011
1018 Инвалидни колички - с чужда помощ FS976ABJ-43 28.11.2011
1019 Инвалидни колички - с чужда помощ FS976LAB 28.11.2011
1020 Инвалидни колички - с чужда помощ FS984L 28.11.2011
1021 Инвалидни колички - с чужда помощ FS985LBJ 28.11.2011
1022 Инвалидни колички - с чужда помощ GMP-4CF 28.11.2011
1023 Инвалидни колички - с чужда помощ GMP-4DCR-FB 28.11.2011
1024 Инвалидни колички - с чужда помощ GMP-6CF 28.11.2011
1025 Инвалидни колички - с чужда помощ GMP-AW1 28.11.2011
1026 Инвалидни колички - с чужда помощ GMP-L4 W/12" 28.11.2011
1027 Инвалидни колички - с чужда помощ GMP-L6CF 28.11.2011
1028 Инвалидни колички - с чужда помощ KY863LAJ 28.11.2011
1029 Инвалидни колички - с чужда помощ KY865LBJ 28.11.2011
1030 Инвалидни колички - с чужда помощ KY867LBH 28.11.2011
1031 Инвалидни колички - с чужда помощ KY870ABJ 28.11.2011
1032 Инвалидни колички - с чужда помощ KY870LBJ 28.11.2011
1033 Инвалидни колички - с чужда помощ KY871LBJ 28.11.2011
1034 Инвалидни колички - с чужда помощ KY904B 28.11.2011
1035 Инвалидни колички - с чужда помощ KY905 28.11.2011
1036 Инвалидни колички - с чужда помощ KY907LABJ 28.11.2011
1037 Инвалидни колички - с чужда помощ KY955LB 28.11.2011
1038 Инвалидни колички - с чужда помощ KY972LJ 28.11.2011
1039 Инвалидни колички - с чужда помощ KY973LAH 28.11.2011
1040 Инвалидни колички - с чужда помощ KY984LJ 28.11.2011
1041 Инвалидни колички - с чужда помощ LY-7100A-FB-12 28.11.2011
1042 Инвалидни колички - с чужда помощ LY-812A250SF-NR 28.11.2011
1043 Инвалидни колички - с чужда помощ OSD-STTR3-36 28.11.2011
1044 Инвалидни колички - с чужда помощ OSD-STTR3-40 28.11.2011
1045 Инвалидни колички - с чужда помощ OSD-STTR3-43 28.11.2011
1046 Инвалидни колички - с чужда помощ OSD-STTR3-45 28.11.2011
1047 Инвалидни колички - с чужда помощ OSD-STTR3-50 28.11.2011
1048 Инвалидни колички - с чужда помощ RE-MK2200 28.11.2011
1049 Инвалидни колички - с чужда помощ S3-812A700SF 28.11.2011
1050 Инвалидни колички - с чужда помощ SL-8580 28.11.2011
1051 Инвалидни колички - с чужда помощ SL-9512 28.11.2011
1052 Инвалидни колички - с чужда помощ SL-9512-P 28.11.2011
1053 Инвалидни колички - с чужда помощ и падащ гръб GMP-LS3 28.11.2011
1054 Инвалидни колички - с чужда помощ, с регулиращ се гръб KY903GC-51 28.11.2011
1055 Инвалидни колички - с чужда помощ, с регулиращ се гръб KY957 28.11.2011
1056 Инвалидни колички - с чужда помощ, с регулиращ се гръб KY958LAC 28.11.2011
1057 Инвалидни колички - с чужда помощ, с регулиращ се гръб KY959LC 28.11.2011
1058 Инвалидни колички - с чужда помощ, с регулиращ се гръб KY982 28.11.2011
1059 Инвалидни колички рингови G R 103 28.11.2011
1060 Инвалидни колички рингови серия G R 102 28.11.2011
1061 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки FM-SDD1 28.11.2011 26.01.2018
1062 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки FM-SDD2 28.11.2011 26.01.2018
1063 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки FM-SDD3 28.11.2011 26.01.2018
1064 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки FM-SDH1 28.11.2011 26.01.2018
1065 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки FM-SDH2 28.11.2011 26.01.2018
1066 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки FM-SOD1 28.11.2011 26.01.2018
1067 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки FM-SOH3 28.11.2011 26.01.2018
1068 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки LM-SDD1 28.11.2011 26.01.2018
1069 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки LM-SDD2 28.11.2011 26.01.2018
1070 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки LM-SDD3 28.11.2011 26.01.2018
1071 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки LM-SDH1 28.11.2011 26.01.2018
1072 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки LM-SDH2 28.11.2011 26.01.2018
1073 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки LM-SOD1 28.11.2011 26.01.2018
1074 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки LM-SOH3 28.11.2011 26.01.2018
1075 Комбиниран стол 300000 (1) 28.11.2011
1076 Комбиниран стол 300023 (1) 28.11.2011
1077 Комбиниран стол 300024 (1) 28.11.2011
1078 Комбиниран стол 300026 (1) 28.11.2011
1079 Комбиниран стол 300200 28.11.2011
1080 Комбиниран стол 300223 28.11.2011
1081 Комбиниран стол 300224 28.11.2011
1082 Комбиниран стол 300226 28.11.2011
1083 Комбиниран стол 300423 (1) 28.11.2011
1084 Комбиниран стол 300424 (1) 28.11.2011
1085 Комбиниран стол 300426 (1) 28.11.2011
1086 Комбиниран стол 300523 (1) 28.11.2011
1087 Комбиниран стол 300524 (1) 28.11.2011
1088 Комбиниран стол 300526 (1) 28.11.2011
1089 Комбиниран стол 301023 28.11.2011
1090 Комбиниран стол 301024 28.11.2011
1091 Комбиниран стол 301026 28.11.2011
1092 Комбиниран стол 301200 28.11.2011
1093 Комбиниран стол 301223 28.11.2011
1094 Комбиниран стол 301224 28.11.2011
1095 Комбиниран стол 301226 28.11.2011
1096 Комбиниран стол 301523 28.11.2011
1097 Комбиниран стол 301524 28.11.2011
1098 Комбиниран стол 301526 28.11.2011
1099 Комбиниран стол 310000 (1) 28.11.2011
1100 Комбиниран стол 310023 (1) 28.11.2011
1101 Комбиниран стол 310024 (1) 28.11.2011
1102 Комбиниран стол 310026 (1) 28.11.2011
1103 Комбиниран стол 310200 28.11.2011
1104 Комбиниран стол 310223 28.11.2011
1105 Комбиниран стол 310224 28.11.2011
1106 Комбиниран стол 310226 28.11.2011
1107 Комбиниран стол 311200 28.11.2011
1108 Комбиниран стол 311223 28.11.2011
1109 Комбиниран стол 311224 28.11.2011
1110 Комбиниран стол 311226 28.11.2011
1111 Комбиниран стол 312023 28.11.2011
1112 Комбиниран стол 312024 28.11.2011
1113 Комбиниран стол 312026 28.11.2011
1114 Комбиниран стол 380000 28.11.2011
1115 Комбиниран стол 380100 28.11.2011
1116 Комбиниран стол 380200 28.11.2011
1117 Комбиниран стол FM06000000 28.11.2011
1118 Комбиниран стол FM06000001 28.11.2011
1119 Комбиниран стол FM06000002 28.11.2011
1120 Комбиниран стол NM06000000 28.11.2011
1121 Комбиниран стол NM06000001 28.11.2011
1122 Комбиниран стол NM06000002 28.11.2011
1123 Комбиниран стол RPM68076 28.11.2011
1124 Комбиниран стол RPM68088W 28.11.2011
1125 Комбиниран стол TS691 28.11.2011
1126 Комбиниран стол TS691S 28.11.2011
1127 Комбиниран стол TS894 28.11.2011
1128 Комбиниран стол V1215540 28.11.2011
1129 Комбиниран стол W1960001002 28.11.2011
1130 Комбиниран стол W1960001010 28.11.2011
1131 Комбиниран стол W1960002002 28.11.2011
1132 Комбиниран стол Н020В 28.11.2011
1133 Комбиниран стол Н021В 28.11.2011
1134 Комбиниран стол Н022В 28.11.2011
1135 Комбиниран стол за тоалет и баня 10522 28.11.2011
1136 Комбиниран стол за тоалет и баня 10581С 28.11.2011
1137 Комбиниран стол за тоалет и баня 10585 28.11.2011
1138 Комбиниран стол за тоалет и баня 10591 28.11.2011
1139 Комбиниран стол за тоалет и баня 10592 28.11.2011
1140 Комбиниран стол за тоалет и баня 10593 28.11.2011
1141 Комбиниран стол за тоалет и баня 10598 28.11.2011
1142 Комбиниран стол за тоалет и баня 10677/W 12 02.08.2018
1143 Комбиниран стол за тоалет и баня 11590 28.11.2011
1144 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-10 12 02.08.2018
1145 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-20 12 02.08.2018
1146 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-30 12 02.08.2018
1147 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-40 12 02.08.2018
1148 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-50 12 02.08.2018
1149 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW01 12 02.08.2018
1150 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW011 12 02.08.2018
1151 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW02 12 02.08.2018
1152 Комбиниран стол за тоалет и баня FS609 28.11.2011
1153 Комбиниран стол за тоалет и баня FS609GC 28.11.2011
1154 Комбиниран стол за тоалет и баня FS609L 28.11.2011
1155 Комбиниран стол за тоалет и баня FS619GC 28.11.2011
1156 Комбиниран стол за тоалет и баня FS654LGC 28.11.2011
1157 Комбиниран стол за тоалет и баня FS681 28.11.2011
1158 Комбиниран стол за тоалет и баня FS682 28.11.2011
1159 Комбиниран стол за тоалет и баня FS683L 28.11.2011
1160 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691 28.11.2011
1161 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691S 28.11.2011
1162 Комбиниран стол за тоалет и баня FS692 28.11.2011
1163 Комбиниран стол за тоалет и баня FS693 28.11.2011
1164 Комбиниран стол за тоалет и баня FS695S 28.11.2011
1165 Комбиниран стол за тоалет и баня FS696 28.11.2011
1166 Комбиниран стол за тоалет и баня FS697S 28.11.2011
1167 Комбиниран стол за тоалет и баня FS699L 28.11.2011
1168 Комбиниран стол за тоалет и баня FS810 28.11.2011
1169 Комбиниран стол за тоалет и баня FS813 28.11.2011
1170 Комбиниран стол за тоалет и баня FS815 28.11.2011
1171 Комбиниран стол за тоалет и баня FS883L 28.11.2011
1172 Комбиниран стол за тоалет и баня FS893 28.11.2011
1173 Комбиниран стол за тоалет и баня FS893L 28.11.2011
1174 Комбиниран стол за тоалет и баня FS894 28.11.2011
1175 Комбиниран стол за тоалет и баня FS894L 28.11.2011
1176 Комбиниран стол за тоалет и баня FS895L 28.11.2011
1177 Комбиниран стол за тоалет и баня GR 129 12 02.08.2018
1178 Комбиниран стол за тоалет и баня KY670S 28.11.2011
1179 Комбиниран стол за тоалет и баня KY691 28.11.2011
1180 Комбиниран стол за тоалет и баня KY691S 28.11.2011
1181 Комбиниран стол за тоалет и баня KY692 28.11.2011
1182 Комбиниран стол за тоалет и баня KY692E 28.11.2011
1183 Комбиниран стол за тоалет и баня KY693 28.11.2011
1184 Комбиниран стол за тоалет и баня KY695 28.11.2011
1185 Комбиниран стол за тоалет и баня KY696 28.11.2011
1186 Комбиниран стол за тоалет и баня KY697 28.11.2011
1187 Комбиниран стол за тоалет и баня KY699L 28.11.2011
1188 Комбиниран стол за тоалет и баня KY800 28.11.2011
1189 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810 28.11.2011
1190 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810 12 02.08.2018
1191 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810-A 12 02.08.2018
1192 Комбиниран стол за тоалет и баня KY811 28.11.2011
1193 Комбиниран стол за тоалет и баня KY812L 28.11.2011
1194 Комбиниран стол за тоалет и баня KY813L 12 02.08.2018
1195 Комбиниран стол за тоалет и баня KY813L 28.11.2011
1196 Комбиниран стол за тоалет и баня KY814 12 02.08.2018
1197 Комбиниран стол за тоалет и баня KY814 28.11.2011
1198 Комбиниран стол за тоалет и баня KY815 28.11.2011
1199 Комбиниран стол за тоалет и баня KY815L 28.11.2011
1200 Комбиниран стол за тоалет и баня KY815R 28.11.2011
1201 Комбиниран стол за тоалет и баня KY817 28.11.2011
1202 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 02.08.2018
1203 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 28.11.2011
1204 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 02.08.2018
1205 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 28.11.2011
1206 Комбиниран стол за тоалет и баня KY8941 28.11.2011
1207 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 28.11.2011
1208 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 02.08.2018
1209 Комбиниран стол за тоалет и баня KY895L 28.11.2011
1210 Комбиниран стол за тоалет и баня KY895L 12 02.08.2018
1211 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 02.08.2018
1212 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-NA-68200 28.11.2011
1213 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68200 28.11.2011
1214 Комбиниран стол за тоалет и баня TSS 12 02.08.2018
1215 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 12 02.08.2018
1216 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 1 28.11.2011
1217 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU/10585-SV 12 02.08.2018
1218 Комбиниран стол за тоалет и баня V1216540 28.11.2011
1219 Комбиниран тоалетен стол КИ-4А 28.11.2011
1220 Комбинирани столове GMP-BW1 28.11.2011
1221 Комбинирани столове GMP-BW1-B 28.11.2011
1222 Комбинирани столове GMP-CM2A 28.11.2011
1223 Комбинирани столове GMP-CM2F 28.11.2011
1224 Комбинирани столове GMP-CM2F-1 28.11.2011
1225 Комбинирани столове GMP-CM2F-2 28.11.2011
1226 Комбинирани столове GMP-CM2F-3 28.11.2011
1227 Комбинирани столове GMP-CM2P 28.11.2011
1228 Комбинирани столове GMP-CM2R 28.11.2011
1229 Комбинирани столове GMP-CM2S 28.11.2011
1230 Комбинирани столове GMP-CM3AW 28.11.2011
1231 Комбинирани столове GMP-CM9 28.11.2011
1232 Комбинирани столове LY-154 28.11.2011
1233 Консумативи Акумулатори, гуми, лагери 28.11.2011
1234 Консумативи Батерии 28.11.2011
1235 Консумативи Батерии, Накрайници 28.11.2011
1236 Консумативи акумулаторни батерии 28.11.2011
1237 Консумативи гуми и лагери 30.05.2012
1238 Консумативи гуми, лагери 28.11.2011
1239 Консумативи лагери и гуми 28.11.2011
1240 Консумативи и резарвни части 28.11.2011
1241 Масичка за инвалидна количка 12120 28.11.2011
1242 Масичка за инвалидна количка KY 01 28.11.2011
1243 Масичка за инвалидна количка OSD-NS-0409 28.11.2011
1244 Масичка за инвалидна количка WW540000020 28.11.2011
1245 Масичка за инвалидни колички GMP-WT 28.11.2011
1246 Масички за инвалидни колички FS505 28.11.2011
1247 Масички за инвалидни колички FS561 28.11.2011
1248 Масички за инвалидни колички FS563 28.11.2011
1249 Модели от колекция Норико 28.11.2011
1250 Модели от колекция Франка Ферети 28.11.2011
1251 Ортопедичен бастун OSD-8800-DX 28.11.2011
1252 Ортопедичен бастун OSD-8800-SX 28.11.2011
1253 Патерица - канадка 10070 28.11.2011
1254 Патерица - канадка 10071 28.11.2011
1255 Патерица - канадка 10073 28.11.2011
1256 Патерица - канадка 10074 28.11.2011
1257 Патерица - канадка 10075 28.11.2011
1258 Патерица - канадка 10076 28.11.2011
1259 Патерица - канадка 10079N 28.11.2011
1260 Патерица - канадка 10081 28.11.2011
1261 Патерица - канадка 10082 28.11.2011
1262 Патерица - канадка 460 28.11.2011
1263 Патерица - канадка 463 28.11.2011
1264 Патерица - канадка RPM86020 28.11.2011
1265 Патерица - канадка RPM86030 28.11.2011
1266 Патерица - канадка RPM86040 28.11.2011
1267 Патерица - канадка RPM86050-B 28.11.2011
1268 Патерица - канадка RPM86050-GR 28.11.2011
1269 Патерица - канадка RPM86050-P 28.11.2011
1270 Патерица - канадка RPM86050-R 28.11.2011
1271 Патерица - канадка RPM86050-S 28.11.2011
1272 Патерица - канадка RPM86081 28.11.2011
1273 Патерица - канадка RPM86082 28.11.2011
1274 Патерица - канадка RPM86083 28.11.2011
1275 Патерица - подмишечна 10010 28.11.2011
1276 Патерица - подмишечна 10021 28.11.2011
1277 Патерица - подмишечна 10022 28.11.2011
1278 Патерица - подмишечна 10023 28.11.2011
1279 Патерица - подмишечна RPM86010 28.11.2011
1280 Патерица - подмишечна RPM86011 28.11.2011
1281 Патерица - подмишечна RPM86012 28.11.2011
1282 Патерица канадка 200000 28.11.2011
1283 Патерица канадка 200013 28.11.2011
1284 Патерица канадка 200015 28.11.2011
1285 Патерица канадка 200016 28.11.2011
1286 Патерица канадка 200017 28.11.2011
1287 Патерица канадка 200112 28.11.2011
1288 Патерица канадка 200113 28.11.2011
1289 Патерица канадка 200116 28.11.2011
1290 Патерица канадка 200117 28.11.2011
1291 Патерица канадка 200510 28.11.2011
1292 Патерица канадка 200520 28.11.2011
1293 Патерица канадка 200700 28.11.2011
1294 Патерица канадка 200913 28.11.2011
1295 Патерица канадка 200915 28.11.2011
1296 Патерица канадка 200916 28.11.2011
1297 Патерица канадка 200917 28.11.2011
1298 Патерица канадка 201700 28.11.2011
1299 Патерица подмишечна 220000 28.11.2011
1300 Патерица подмишечна 220001 28.11.2011
1301 Патерица подмишечна 220002 28.11.2011
1302 Патерица тип подмишечна KY 925L 28.11.2011
1303 Патерици - канадки FS923L 28.11.2011
1304 Патерици - канадки FS933L 28.11.2011
1305 Патерици - канадки FS937L 28.11.2011
1306 Патерици - канадки GMP-FC1 28.11.2011
1307 Патерици - канадки KY923L 28.11.2011
1308 Патерици - канадки KY9331L 28.11.2011
1309 Патерици - канадки KY933L 28.11.2011
1310 Патерици - канадки KY9351L 28.11.2011
1311 Патерици - канадки KY9352L 28.11.2011
1312 Патерици - канадки KY937L 28.11.2011
1313 Патерици - канадки TS923L 28.11.2011
1314 Патерици - канадки TS937L 28.11.2011
1315 Патерици - канадки W2014001001 28.11.2011
1316 Патерици - канадки W2016001006 28.11.2011
1317 Патерици - канадки W2016002006 28.11.2011
1318 Патерици - канадки W2021002006 28.11.2011
1319 Патерици - подмишечни FS925L 28.11.2011
1320 Патерици - подмишечни FS925LA 28.11.2011
1321 Патерици - подмишечни FS925LB 28.11.2011
1322 Патерици - подмишечни FS935S 28.11.2011
1323 Патерици - подмишечни GMP-PC1 28.11.2011
1324 Патерици - подмишечни GMP-PC1-HD 28.11.2011
1325 Патерици - подмишечни KY925L 28.11.2011
1326 Патерици - подмишечни KY935 28.11.2011
1327 Патерици - подмишечни KY935L 28.11.2011
1328 Патерици - подмишечни LY-631L 28.11.2011
1329 Патерици - подмишечни LY-631M 28.11.2011
1330 Патерици - подмишечни LY-631S 28.11.2011
1331 Патерици - подмишечни OSD-RPM-86002 28.11.2011
1332 Патерици - подмишечни OSD-RPM-86003 28.11.2011
1333 Патерици - подмишечни OSD-RPM-86005 28.11.2011
1334 Патерици - подмишечни TS925L 28.11.2011
1335 Патерици - подмишечни W2010001101 28.11.2011
1336 Патерици - подмишечни W2010001201 28.11.2011
1337 Патерици - подмишечни W2010001301 28.11.2011
1338 Патерици - подмишечни YU860 28.11.2011
1339 Патерици - подмишечни YU870 28.11.2011
1340 Патерици тип „канадка” KY923L 28.11.2011
1341 Патерици тип „канадка” KY937L 28.11.2011
1342 Патерици – канадки OSD-8005 28.11.2011
1343 Патерици – канадки W2013001001 28.11.2011
1344 Патерици – канадки W2013001006 28.11.2011
1345 Патерици – канадки W2014001006 28.11.2011
1346 Патерици – канадки W2015002001 28.11.2011
1347 Патерици – канадки W2017001006 28.11.2011
1348 Патерици – канадки W2021002002 28.11.2011
1349 Патерици – канадки W2030003002 28.11.2011
1350 Перука Alicia 28.11.2011
1351 Перука Alisha 28.11.2011
1352 Перука Amber 28.11.2011
1353 Перука Amelie 28.11.2011
1354 Перука Angelica 28.11.2011
1355 Перука Angelica Mono 28.11.2011
1356 Перука Belinda 28.11.2011
1357 Перука Bella Medico 28.11.2011
1358 Перука Blues Klein 28.11.2011
1359 Перука Bravo 28.11.2011
1360 Перука Bravo Mono 28.11.2011
1361 Перука Candi 28.11.2011
1362 Перука Caprice 28.11.2011
1363 Перука Carefree 28.11.2011
1364 Перука Carlotta 28.11.2011
1365 Перука Carmen 28.11.2011
1366 Перука Center Stage 28.11.2011
1367 Перука Chana 28.11.2011
1368 Перука Claire 28.11.2011
1369 Перука Constellation 28.11.2011
1370 Перука Cory 28.11.2011
1371 Перука Cory Mono 28.11.2011
1372 Перука Dana 28.11.2011
1373 Перука Daria 28.11.2011
1374 Перука Desire 28.11.2011
1375 Перука Diamond 28.11.2011
1376 Перука Dolomit 28.11.2011
1377 Перука Dominique 28.11.2011
1378 Перука Dream 28.11.2011
1379 Перука Eclipse 28.11.2011
1380 Перука Elite 28.11.2011
1381 Перука Embrace 28.11.2011
1382 Перука Emotion 28.11.2011
1383 Перука Endearing 28.11.2011
1384 Перука Esctasy 28.11.2011
1385 Перука Fantasy 28.11.2011
1386 Перука Fox Neu 28.11.2011
1387 Перука Gigi 28.11.2011
1388 Перука Gina 28.11.2011
1389 Перука Giselle 28.11.2011
1390 Перука Gloria 28.11.2011
1391 Перука Hannah 28.11.2011
1392 Перука Harmony 28.11.2011
1393 Перука Helena 28.11.2011
1394 Перука Impusle 28.11.2011
1395 Перука Inspiration 28.11.2011
1396 Перука Jasmin Medico 28.11.2011
1397 Перука Jessica 28.11.2011
1398 Перука Justine 28.11.2011
1399 Перука Karina 28.11.2011
1400 Перука Katrin Medico 28.11.2011
1401 Перука Larissa 28.11.2011
1402 Перука Liane 28.11.2011
1403 Перука Linda 28.11.2011
1404 Перука Love Song 28.11.2011
1405 Перука Luminary 28.11.2011
1406 Перука Madison 28.11.2011
1407 Перука Magical 28.11.2011
1408 Перука Mambo 28.11.2011
1409 Перука Marisa 28.11.2011
1410 Перука Marta 28.11.2011
1411 Перука Mason 28.11.2011
1412 Перука Megan 28.11.2011
1413 Перука Melina Medico 28.11.2011
1414 Перука Mona Medico 28.11.2011
1415 Перука Monica 28.11.2011
1416 Перука Moonbeam 28.11.2011
1417 Перука Nadine 28.11.2011
1418 Перука Nancy 28.11.2011
1419 Перука Nicole Medico 28.11.2011
1420 Перука Night Star 28.11.2011
1421 Перука Pamela 28.11.2011
1422 Перука Pepitа Medico 28.11.2011
1423 Перука Poetry 28.11.2011
1424 Перука Reggae 28.11.2011
1425 Перука Renee 28.11.2011
1426 Перука Robin 28.11.2011
1427 Перука Romance 28.11.2011
1428 Перука Rome 28.11.2011
1429 Перука Roni 28.11.2011
1430 Перука Rubin 28.11.2011
1431 Перука Rumba 28.11.2011
1432 Перука Ryan 28.11.2011
1433 Перука Sagittarius 28.11.2011
1434 Перука Sally 28.11.2011
1435 Перука Sara 28.11.2011
1436 Перука Saskia 28.11.2011
1437 Перука Scarlet 28.11.2011
1438 Перука Secret Crush 28.11.2011
1439 Перука Sentimental 28.11.2011
1440 Перука Silhouette 28.11.2011
1441 Перука Sky 28.11.2011
1442 Перука Smaragd 28.11.2011
1443 Перука Solo 28.11.2011
1444 Перука Sophia 28.11.2011
1445 Перука Stacie 28.11.2011
1446 Перука Stefania 28.11.2011
1447 Перука Stella 28.11.2011
1448 Перука Supplex 28.11.2011
1449 Перука Supreme 28.11.2011
1450 Перука Tanja Medico 28.11.2011
1451 Перука Tatjana 28.11.2011
1452 Перука Ulla Medico 28.11.2011
1453 Перука Valery 28.11.2011
1454 Перука Vanessa Medico 28.11.2011
1455 Перука Venice 28.11.2011
1456 Перука Vera Medico 28.11.2011
1457 Перука Verve 28.11.2011
1458 Перука Violet 28.11.2011
1459 Перука Wonder 28.11.2011
1460 Перука Yvonne 28.11.2011
1461 Подмишечна патерица OSD-RPM-86001 28.11.2011
1462 Програмируем слухов апарат NITRO 16 CIC 28.11.2011
1463 Програмируем слухов апарат NITRO CIC 28.11.2011
1464 Протезни рула за долен крайник с протеза 001:98 16.12.2011
1465 Протезни чорапи за долен крайник с протеза 002:98 16.12.2011
1466 Протезни чорапи за долен крайник с протеза 004:04 16.12.2011
1467 Протективни чорапи за долен крайник с протеза 003:02 16.12.2011
1468 Проходилка 10180 28.11.2011
1469 Проходилка 10184 28.11.2011
1470 Проходилка 10188 28.11.2011
1471 Проходилка 10193 28.11.2011
1472 Проходилка 10195 28.11.2011
1473 Проходилка 10196 28.11.2011
1474 Проходилка 10198 28.11.2011
1475 Проходилка 221000 28.11.2011
1476 Проходилка 221100 28.11.2011
1477 Проходилка 221800 28.11.2011
1478 Проходилка 222000 28.11.2011
1479 Проходилка 222100 28.11.2011
1480 Проходилка 222800 28.11.2011
1481 Проходилка 223000 28.11.2011
1482 Проходилка 223100 28.11.2011
1483 Проходилка 223800 28.11.2011
1484 Проходилка 223840 28.11.2011
1485 Проходилка 240113 28.11.2011
1486 Проходилка 240200 28.11.2011
1487 Проходилка 243000 28.11.2011
1488 Проходилка 243800 28.11.2011
1489 Проходилка 243810 28.11.2011
1490 Проходилка 243830 28.11.2011
1491 Проходилка 243840 28.11.2011
1492 Проходилка 326 NPU 28.11.2011
1493 Проходилка FS9122L 28.11.2011
1494 Проходилка FS9123L 28.11.2011
1495 Проходилка FS9125L 28.11.2011
1496 Проходилка FS912L 28.11.2011
1497 Проходилка FS913L 28.11.2011
1498 Проходилка FS9145L 28.11.2011
1499 Проходилка FS914L 28.11.2011
1500 Проходилка FS915L 28.11.2011
1501 Проходилка FS917L 28.11.2011
1502 Проходилка FS918L 28.11.2011
1503 Проходилка FS919L 28.11.2011
1504 Проходилка FS961L 28.11.2011
1505 Проходилка FS962 28.11.2011
1506 Проходилка FS9632L 28.11.2011
1507 Проходилка FS963L 28.11.2011
1508 Проходилка FS966LH 28.11.2011
1509 Проходилка FS967L 28.11.2011
1510 Проходилка FS968L 28.11.2011
1511 Проходилка FS969H 28.11.2011
1512 Проходилка G 104 12 02.08.2018
1513 Проходилка G 201 12 02.08.2018
1514 Проходилка GMP-FD1 28.11.2011
1515 Проходилка GMP-FD2 28.11.2011
1516 Проходилка GMP-FD2-HD 28.11.2011
1517 Проходилка GMP-FD2-TBW 28.11.2011
1518 Проходилка GMP-FH4 28.11.2011
1519 Проходилка GMP-FH4P 28.11.2011
1520 Проходилка GMP-FH7 28.11.2011
1521 Проходилка GMP-FW4A 28.11.2011
1522 Проходилка GMP-FW4AB 28.11.2011
1523 Проходилка GMP-FW4AB-8" 28.11.2011
1524 Проходилка GMP-FW4DL 28.11.2011
1525 Проходилка GMP-FW4E 28.11.2011
1526 Проходилка GMP-FW4E-F/S 28.11.2011
1527 Проходилка GMP-FW4F 28.11.2011
1528 Проходилка GMP-FW4ND 28.11.2011
1529 Проходилка GMP-FW4NW 28.11.2011
1530 Проходилка GMP-FW4SAB 28.11.2011
1531 Проходилка GMP-FW4SE 28.11.2011
1532 Проходилка GMP-FW4SF 28.11.2011
1533 Проходилка GMP-FW4WAB 28.11.2011
1534 Проходилка GMP-LT1 28.11.2011
1535 Проходилка GMP-RD1 28.11.2011
1536 Проходилка GMP-RD2 28.11.2011
1537 Проходилка GMP-TH4L 28.11.2011
1538 Проходилка GMP-TH5K 28.11.2011
1539 Проходилка GMP-TW-1 28.11.2011
1540 Проходилка GMP-TW5 28.11.2011
1541 Проходилка GR 200 28.11.2011
1542 Проходилка GR201 28.11.2011
1543 Проходилка KY913L 28.11.2011
1544 Проходилка KY9144L 28.11.2011
1545 Проходилка KY914L 28.11.2011
1546 Проходилка KY918L 28.11.2011
1547 Проходилка KY965L-5 28.11.2011
1548 Проходилка OSD-MSI-91010 28.11.2011
1549 Проходилка RPM91000BW3 28.11.2011
1550 Проходилка RPM91000HD 28.11.2011
1551 Проходилка RPM91010 28.11.2011
1552 Проходилка RPM91010J 28.11.2011
1553 Проходилка RPM91020 28.11.2011
1554 Проходилка RPM91020J 28.11.2011
1555 Проходилка RPM91090 28.11.2011
1556 Проходилка RPM91301J 28.11.2011
1557 Проходилка RPM92020 28.11.2011
1558 Проходилка SL-504 28.11.2011
1559 Проходилка SL-504D 28.11.2011
1560 Проходилка YU710 28.11.2011
1561 Проходилка YU720 28.11.2011
1562 Проходилка YU730 28.11.2011
1563 Проходилка YU750 28.11.2011
1564 Проходилка ПИ-2 28.11.2011
1565 Проходилка - ролатор Fakto 12 02.08.2018
1566 Проходилка - ролатор Ligero 12 02.08.2018
1567 Проходилки KY912L-2" 28.11.2011
1568 Проходилки KY912L-2.5 28.11.2011
1569 Проходилки KY912L-5(S) 28.11.2011
1570 Проходилки KY913L 28.11.2011
1571 Проходилки KY913L(S) 28.11.2011
1572 Проходилки KY9141L 28.11.2011
1573 Проходилки KY9143 28.11.2011
1574 Проходилки KY9144L 28.11.2011
1575 Проходилки KY9144L(S) 28.11.2011
1576 Проходилки KY9145L 28.11.2011
1577 Проходилки KY9146L 28.11.2011
1578 Проходилки KY9147L 28.11.2011
1579 Проходилки KY914L 28.11.2011
1580 Проходилки KY915L 28.11.2011
1581 Проходилки KY915L(S) 28.11.2011
1582 Проходилки KY918L 28.11.2011
1583 Проходилки KY919L 28.11.2011
1584 Проходилки KY961L 28.11.2011
1585 Проходилки KY962L 28.11.2011
1586 Проходилки KY963L 28.11.2011
1587 Проходилки KY964L 28.11.2011
1588 Проходилки KY964L-5" 28.11.2011
1589 Проходилки KY964LR 28.11.2011
1590 Проходилки KY965L-5" 28.11.2011
1591 Проходилки KY966L(S) 28.11.2011
1592 Проходилки KY966L(S)-2.5" 28.11.2011
1593 Проходилки KY967L 28.11.2011
1594 Проходилки KY968 28.11.2011
1595 Проходилки KY970 28.11.2011
1596 Проходилки KY9701 28.11.2011
1597 Проходилки KY9702 28.11.2011
1598 Проходилки KY971 28.11.2011
1599 Проходилки KY972R 28.11.2011
1600 Проходилки TS912L 28.11.2011
1601 Проходилки TS913L 28.11.2011
1602 Проходилки TS914L 28.11.2011
1603 Проходилки TS915L 28.11.2011
1604 Проходилки V0504017 28.11.2011
1605 Проходилки V0504026 28.11.2011
1606 Проходилки V0504170 28.11.2011
1607 Проходилки W2200003002 28.11.2011
1608 Проходилки W2220001002 28.11.2011
1609 Проходилки W2300003002 28.11.2011
1610 Проходилки W2310003002 28.11.2011
1611 Проходилки W2320001001 28.11.2011
1612 Проходилки и ходилки ПИ-1 28.11.2011
1613 Регулируем бастун OSD-8700 28.11.2011
1614 Регулируем бастун TS920L 28.11.2011
1615 Регулируем бастун TS927L 28.11.2011
1616 Регулируем бастун TS928L 28.11.2011
1617 Регулируем бастун TS930L 28.11.2011
1618 Регулируем триопорен бастун OSD-RPM-70035 28.11.2011
1619 Регулируем четириопорен бастун OSD-PRM-70030 28.11.2011
1620 Резервни части 28.11.2011
1621 Резервни части и консумативи 30.05.2012
1622 Рингова инвалидна количка 1618С0102S 12 02.08.2018
1623 Рингова инвалидна количка FM0701 28.11.2011
1624 Рингова инвалидна количка FM0702 28.11.2011
1625 Рингова инвалидна количка FM0703 28.11.2011
1626 Рингова инвалидна количка FM0704 28.11.2011
1627 Рингова инвалидна количка FM0705 28.11.2011
1628 Рингова инвалидна количка FM0706 28.11.2011
1629 Рингова инвалидна количка LM0701 28.11.2011
1630 Рингова инвалидна количка LM0702 28.11.2011
1631 Рингова инвалидна количка LM0703 28.11.2011
1632 Рингова инвалидна количка LM0704 28.11.2011
1633 Рингова инвалидна количка LM0705 28.11.2011
1634 Рингова инвалидна количка LM0706 28.11.2011
1635 Рингова инвалидна количка Primo Basico 28.11.2011
1636 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, олекотена, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Tokin 12 02.08.2018
1637 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1000 12 02.08.2018
1638 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1100 12 02.08.2018
1639 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2000 12 02.08.2018
1640 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2100 12 02.08.2018
1641 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1000 12 02.08.2018
1642 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1100 12 02.08.2018
1643 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1200 12 02.08.2018
1644 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1300 12 02.08.2018
1645 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1400 12 02.08.2018
1646 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1500 12 02.08.2018
1647 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Breezy 90 12 02.08.2018
1648 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 2 12 02.08.2018
1649 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 9.050 12 02.08.2018
1650 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1000 12 02.08.2018
1651 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1100 12 02.08.2018
1652 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1200 12 02.08.2018
1653 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1300 12 02.08.2018
1654 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1400 12 02.08.2018
1655 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1500 12 02.08.2018
1656 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2000 12 02.08.2018
1657 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2100 12 02.08.2018
1658 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2200 12 02.08.2018
1659 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2300 12 02.08.2018
1660 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2400 12 02.08.2018
1661 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2500 12 02.08.2018
1662 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4000 12 02.08.2018
1663 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4100 12 02.08.2018
1664 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4200 12 02.08.2018
1665 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4300 12 02.08.2018
1666 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4400 12 02.08.2018
1667 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4500 12 02.08.2018
1668 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5000 12 02.08.2018
1669 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5100 12 02.08.2018
1670 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5200 12 02.08.2018
1671 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5300 12 02.08.2018
1672 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5400 12 02.08.2018
1673 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5500 12 02.08.2018
1674 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6000 12 02.08.2018
1675 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6100 12 02.08.2018
1676 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6200 12 02.08.2018
1677 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6300 12 02.08.2018
1678 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6400 12 02.08.2018
1679 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6500 12 02.08.2018
1680 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7000 12 02.08.2018
1681 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7100 12 02.08.2018
1682 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7200 12 02.08.2018
1683 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7300 12 02.08.2018
1684 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7400 12 02.08.2018
1685 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7500 12 02.08.2018
1686 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWA1 12 02.08.2018
1687 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWB1 12 02.08.2018
1688 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S1 12 02.08.2018
1689 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S3 12 02.08.2018
1690 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S4 12 02.08.2018
1691 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Sentra EC 12 02.08.2018
1692 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Service 3.600 12 02.08.2018
1693 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 12 02.08.2018
1694 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 2 12 02.08.2018
1695 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 2000 12 02.08.2018
1696 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 5000 12 02.08.2018
1697 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4 12 02.08.2018
1698 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42 12 02.08.2018
1699 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42L 12 02.08.2018
1700 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42M 12 02.08.2018
1701 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43 12 02.08.2018
1702 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43B 12 02.08.2018
1703 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43L 12 02.08.2018
1704 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4T 12 02.08.2018
1705 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK702 12 02.08.2018
1706 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK703 12 02.08.2018
1707 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7C 12 02.08.2018
1708 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7CP 12 02.08.2018
1709 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7T 12 02.08.2018
1710 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AC 12 02.08.2018
1711 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AH 12 02.08.2018
1712 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AL 12 02.08.2018
1713 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AS 12 02.08.2018
1714 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9C 12 02.08.2018
1715 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 1000 12 02.08.2018
1716 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 3000 12 02.08.2018
1717 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 4000 12 02.08.2018
1718 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и свалящи се стъпенки, с бързо свалящи се задни колела и пневматични гуми, стомана CANEO B 12 02.08.2018
1719 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулируеми подлакътници и стъпенки 8065 12 02.08.2018
1720 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници и свалящи се стъпенки, пневматични гуми, с колелца против обръщане, за тежки хора 3022POGR203SE 12 02.08.2018
1721 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR203SPE 12 02.08.2018
1722 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми GR 103 12 02.08.2018
1723 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, повдигащи се съпенки, пневматични гуми, стомана 4655 12 02.08.2018
1724 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки със спирачки, с пневматични гуми, с бързо свалящи се задни колела и пневматчини гуми, алуминиева CANEO E 12 02.08.2018
1725 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, с ръкохватки със спирачки, алуминиева Porter 12 02.08.2018
1726 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми с бързо освобождаване, алуминиева, за високи хора CANEO L 12 02.08.2018
1727 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Caneo S 12 02.08.2018
1728 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращ се наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и повдигащи се стъпенки, с опора за глава, с пневматични гуми, с колeла против обръщане Serena II 12 02.08.2018
1729 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се по височина ръкохватки със спирачки, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Basik + 12 02.08.2018
1730 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми, подсилена рама, за тежки хора CANEO XL 12 02.08.2018
1731 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, стомана Basik 12 02.08.2018
1732 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с фиксирани подлакътници, с повдигащи стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR104SPE 12 02.08.2018
1733 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, свалящи се стъпенки, твърди гуми GR 102 12 02.08.2018
1734 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, твърди гуми 1618P0GR102SE 12 02.08.2018
1735 Стол за баня 10505 28.11.2011
1736 Стол за баня 10547 28.11.2011
1737 Стол за баня 10555 28.11.2011
1738 Стол за баня 10568 28.11.2011
1739 Стол за баня 10569 28.11.2011
1740 Стол за баня 10570 28.11.2011
1741 Стол за баня 10573 28.11.2011
1742 Стол за баня 10574 28.11.2011
1743 Стол за баня 10579 28.11.2011
1744 Стол за баня 10650 28.11.2011
1745 Стол за баня 520511 28.11.2011
1746 Стол за баня 520513 28.11.2011
1747 Стол за баня 528005 28.11.2011
1748 Стол за баня 528010 28.11.2011
1749 Стол за баня 528015 28.11.2011
1750 Стол за баня 538500 28.11.2011
1751 Стол за баня 540300 28.11.2011
1752 Стол за баня 540310 28.11.2011
1753 Стол за баня 540350 28.11.2011
1754 Стол за баня FS790 28.11.2011
1755 Стол за баня FS791S 28.11.2011
1756 Стол за баня FS792 28.11.2011
1757 Стол за баня FS7920L 28.11.2011
1758 Стол за баня FS794L 28.11.2011
1759 Стол за баня FS795 28.11.2011
1760 Стол за баня FS796L 28.11.2011
1761 Стол за баня FS797L 28.11.2011
1762 Стол за баня FS7982L 28.11.2011
1763 Стол за баня FS798L 28.11.2011
1764 Стол за баня FS799L 28.11.2011
1765 Стол за баня KY 798 28.11.2011
1766 Стол за баня KY780L 28.11.2011
1767 Стол за баня KY790 28.11.2011
1768 Стол за баня KY791 28.11.2011
1769 Стол за баня KY791S 28.11.2011
1770 Стол за баня KY792 28.11.2011
1771 Стол за баня KY793S 28.11.2011
1772 Стол за баня KY794L 28.11.2011
1773 Стол за баня KY795L 28.11.2011
1774 Стол за баня KY796L 28.11.2011
1775 Стол за баня KY797L 28.11.2011
1776 Стол за баня KY798LQ 28.11.2011
1777 Стол за баня KY799L 28.11.2011
1778 Стол за баня OSD-RPM-68020 28.11.2011
1779 Стол за баня OSD-RPM-68030 28.11.2011
1780 Стол за баня RPM68010 28.11.2011
1781 Стол за баня RPM68013P 28.11.2011
1782 Стол за баня RPM68014P 28.11.2011
1783 Стол за баня RPM68024HD 28.11.2011
1784 Стол за баня RPM68025 28.11.2011
1785 Стол за баня RPM68035 28.11.2011
1786 Стол за баня RPM68070 28.11.2011
1787 Стол за баня V1214515 28.11.2011
1788 Стол за баня W1600001001 28.11.2011
1789 Стол за баня W1610001000 28.11.2011
1790 Столове за баня GMP-3499 28.11.2011
1791 Столове за баня GMP-B1 28.11.2011
1792 Столове за баня GMP-B1-HD 28.11.2011
1793 Столове за баня GMP-B2 28.11.2011
1794 Столове за баня GMP-B2-HD 28.11.2011
1795 Столове за баня GMP-B3 28.11.2011
1796 Столове за баня GMP-B3-HD 28.11.2011
1797 Столове за баня GMP-B4 28.11.2011
1798 Столове за баня GMP-B5 28.11.2011
1799 Тоалетен стол 10498 28.11.2011
1800 Тоалетен стол 10539 28.11.2011
1801 Тоалетен стол 10578 28.11.2011
1802 Тоалетен стол 10581 28.11.2011
1803 Тоалетен стол 10582 28.11.2011
1804 Тоалетен стол 10583 28.11.2011
1805 Тоалетен стол 10584 28.11.2011
1806 Тоалетен стол 10589 28.11.2011
1807 Тоалетен стол 10604 28.11.2011
1808 Тоалетен стол 10679 28.11.2011
1809 Тоалетен стол 10839 28.11.2011
1810 Тоалетен стол 10840 28.11.2011
1811 Тоалетен стол 10841 28.11.2011
1812 Тоалетен стол FS812 28.11.2011
1813 Тоалетен стол FS892 28.11.2011
1814 Тоалетен стол FS896 28.11.2011
1815 Тоалетен стол FS899 28.11.2011
1816 Тоалетен стол KY 896 28.11.2011
1817 Тоалетен стол RPM68088 28.11.2011
1818 Тоалетен стол RPM68091W 28.11.2011
1819 Тоалетен стол RPM68092W 28.11.2011
1820 Тоалетен стол RPM68100 28.11.2011
1821 Тоалетен стол RPM68110 28.11.2011
1822 Тоалетен стол RPM68200 28.11.2011
1823 Тоалетен стол RPM68300 28.11.2011
1824 Тоалетен стол V1214540 28.11.2011
1825 Тоалетен стол и стол за баня комбиниран вариант CP-04 Comoda 28.11.2011
1826 Тоалетен стол и стол за баня комбиниран вариант KY 800 28.11.2011
1827 Тоалетен стол и стол за баня комбиниран вариант SG-02 Sedile 28.11.2011
1828 Тоалетен стол и стол за баня комбиниран вариант КИ-4 Комби 28.11.2011
1829 Тоалетни столове GMP-3618 28.11.2011
1830 Тоалетни столове GMP-3618-B 28.11.2011
1831 Тоалетни столове GMP-3718 28.11.2011
1832 Тоалетни столове GMP-3718-B 28.11.2011
1833 Тоалетни столове GMP-3758 28.11.2011
1834 Тоалетни столове GMP-3758-B 28.11.2011
1835 Тоалетни столове GMP-3758-S 28.11.2011
1836 Тоалетни столове GMP-CM3A 28.11.2011
1837 Тоалетни столове GMP-CM7 28.11.2011
1838 Тоалетни столове GMP-CME1 28.11.2011
1839 Тоалетни столове GMP-CME4-26" 28.11.2011
1840 Тоалетни столове GMP-CME4-36" 28.11.2011
1841 Тоалетни столове GMP-CMEI N 28.11.2011
1842 Ходил ки 10275 28.11.2011
1843 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91010 28.11.2011
1844 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91040 28.11.2011
1845 Ходилки 10271 28.11.2011
1846 Ходилки 10273 28.11.2011
1847 Ходилки 10277 28.11.2011
1848 Ходилки 10278 28.11.2011
1849 Ходилки 10280 28.11.2011
1850 Ходилки 10281 28.11.2011
1851 Ходилки 10283 28.11.2011
1852 Ходилки 10284 28.11.2011
1853 Ходилки 10292 28.11.2011
1854 Ходилки 10293 28.11.2011
1855 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ10 CIC 28.11.2011
1856 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ10-B CIC 28.11.2011
1857 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ10-BP CIC 28.11.2011
1858 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ10-P CIC 28.11.2011
1859 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ20 MC 28.11.2011
1860 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ20-P MC 28.11.2011
1861 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ30 28.11.2011
1862 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ30-D 28.11.2011
1863 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ30-DP 28.11.2011
1864 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ30-P 28.11.2011
1865 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ40 28.11.2011
1866 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ40-D 28.11.2011
1867 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ40-DP 28.11.2011
1868 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ40-P 28.11.2011
1869 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ50 28.11.2011
1870 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ50-D 28.11.2011
1871 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ50-DP 28.11.2011
1872 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ50-P 28.11.2011
1873 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ60-DI MINI BTE 28.11.2011
1874 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ60-VI MINI BTE 28.11.2011
1875 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ70-DVI BTE 28.11.2011
1876 Цифров / Програмиреуем слухов апарат AZ80-DVI 28.11.2011
1877 Цифров / Програмиреуем слухов апарат BE700 28.11.2011
1878 Цифров / Програмиреуем слухов апарат BE710-М 28.11.2011
1879 Цифров / Програмиреуем слухов апарат BE710-МP 28.11.2011
1880 Цифров / Програмиреуем слухов апарат BE900, 28.11.2011
1881 Цифров / Програмиреуем слухов апарат BE910-M 28.11.2011
1882 Цифров / Програмиреуем слухов апарат BE910-MP 28.11.2011
1883 Цифров / Програмиреуем слухов апарат CANTA 280 POWER BTE 28.11.2011
1884 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DISCOVER PLUS CIC 28.11.2011
1885 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DISCOVER PLUS ITC-T 28.11.2011
1886 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DISCOVER PLUS ITE-T 28.11.2011
1887 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DOT DT1060 28.11.2011
1888 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DOT DT2060 28.11.2011
1889 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DOT DT3060 28.11.2011
1890 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DT1060 HP 28.11.2011
1891 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DT2060 HP 28.11.2011
1892 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DT3060 HP 28.11.2011
1893 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DTT160 HP 28.11.2011
1894 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DTT160 LP 28.11.2011
1895 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DTT160 NP 28.11.2011
1896 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DTT260 HP 28.11.2011
1897 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DTT260 LP 28.11.2011
1898 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DTT260 NP 28.11.2011
1899 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DTT360 HP 28.11.2011
1900 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DTT360 LP 28.11.2011
1901 Цифров / Програмиреуем слухов апарат DTT360 NP 28.11.2011
1902 Цифров / Програмиреуем слухов апарат EL10 28.11.2011
1903 Цифров / Програмиреуем слухов апарат EL10-P 28.11.2011
1904 Цифров / Програмиреуем слухов апарат EL30 28.11.2011
1905 Цифров / Програмиреуем слухов апарат EL30-P 28.11.2011
1906 Цифров / Програмиреуем слухов апарат EL50 28.11.2011
1907 Цифров / Програмиреуем слухов апарат EL50-P 28.11.2011
1908 Цифров / Програмиреуем слухов апарат EL70-VI 28.11.2011
1909 Цифров / Програмиреуем слухов апарат EL80-VI 28.11.2011
1910 Цифров / Програмиреуем слухов апарат ESSENCE ES10 28.11.2011
1911 Цифров / Програмиреуем слухов апарат ESSENCE ES10-Р 28.11.2011
1912 Цифров / Програмиреуем слухов апарат ESSENCE ES30 28.11.2011
1913 Цифров / Програмиреуем слухов апарат ESSENCE ES30-Р 28.11.2011
1914 Цифров / Програмиреуем слухов апарат ESSENCE ES50 28.11.2011
1915 Цифров / Програмиреуем слухов апарат ESSENCE ES50-Р 28.11.2011
1916 Цифров / Програмиреуем слухов апарат ESSENCE ES70-DVI 28.11.2011
1917 Цифров / Програмиреуем слухов апарат ESSENCE ES70-VI 28.11.2011
1918 Цифров / Програмиреуем слухов апарат ESSENCE ES80-DVI 28.11.2011
1919 Цифров / Програмиреуем слухов апарат ESSENCE ES80-VI 28.11.2011
1920 Цифров / Програмиреуем слухов апарат Elia CIC 28.11.2011
1921 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV10 28.11.2011
1922 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV10-B 28.11.2011
1923 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV10-BP 28.11.2011
1924 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV10-M 28.11.2011
1925 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV10-P 28.11.2011
1926 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV10-PM 28.11.2011
1927 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV20 28.11.2011
1928 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV20-P 28.11.2011
1929 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV30 28.11.2011
1930 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV30-D 28.11.2011
1931 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV30-DP 28.11.2011
1932 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV30-P 28.11.2011
1933 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV40 28.11.2011
1934 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV40-D 28.11.2011
1935 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV40-DP 28.11.2011
1936 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV40-P 28.11.2011
1937 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV50 28.11.2011
1938 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV50-D 28.11.2011
1939 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV50-DP 28.11.2011
1940 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV50-P 28.11.2011
1941 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV510 28.11.2011
1942 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV510-B 28.11.2011
1943 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV510-BP 28.11.2011
1944 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV510-M 28.11.2011
1945 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV510-MP 28.11.2011
1946 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV510-P 28.11.2011
1947 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV520 28.11.2011
1948 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV520-P 28.11.2011
1949 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV530 28.11.2011
1950 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV530-D 28.11.2011
1951 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV530-DP 28.11.2011
1952 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV530-P 28.11.2011
1953 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV540 28.11.2011
1954 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV540-D 28.11.2011
1955 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV540-DP 28.11.2011
1956 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV540-P 28.11.2011
1957 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV550 28.11.2011
1958 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV550-D 28.11.2011
1959 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV550-DP 28.11.2011
1960 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV550-P 28.11.2011
1961 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV561-DI 28.11.2011
1962 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV570-DVIR 28.11.2011
1963 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV571-DI 28.11.2011
1964 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV571-DVI 28.11.2011
1965 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV581-DVI 28.11.2011
1966 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV61-DI 28.11.2011
1967 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV70-DVIR 28.11.2011
1968 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV71-DI 28.11.2011
1969 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV71-DVI 28.11.2011
1970 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV710 28.11.2011
1971 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV710-B 28.11.2011
1972 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV710-BP 28.11.2011
1973 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV710-M 28.11.2011
1974 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV710-MP 28.11.2011
1975 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV710-P 28.11.2011
1976 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV720 28.11.2011
1977 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV720-P 28.11.2011
1978 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV730 28.11.2011
1979 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV730-D 28.11.2011
1980 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV730-DP 28.11.2011
1981 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV730-P 28.11.2011
1982 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV740 28.11.2011
1983 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV740-D 28.11.2011
1984 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV740-DP 28.11.2011
1985 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV740-P 28.11.2011
1986 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV750 28.11.2011
1987 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV750-D 28.11.2011
1988 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV750-DP 28.11.2011
1989 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV750-P 28.11.2011
1990 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV761-DI 28.11.2011
1991 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV770-DVIR 28.11.2011
1992 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV771-DI 28.11.2011
1993 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV771-DVI 28.11.2011
1994 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV781-DVI 28.11.2011
1995 Цифров / Програмиреуем слухов апарат LV81-DVI 28.11.2011
1996 Цифров / Програмиреуем слухов апарат Loon 28.11.2011
1997 Цифров / Програмиреуем слухов апарат Loon+ 28.11.2011
1998 Цифров / Програмиреуем слухов апарат MX60-DI 28.11.2011
1999 Цифров / Програмиреуем слухов апарат SPARX SP90-VI 28.11.2011
2000 Цифров / Програмиреуем слухов апарат V70 28.11.2011
2001 Цифров / Програмиреуем слухов апарат V80 28.11.2011
2002 Цифров / Програмиреуем слухов апарат X-plore XE10 28.11.2011
2003 Цифров / Програмиреуем слухов апарат X-plore XE10-B 28.11.2011
2004 Цифров / Програмиреуем слухов апарат X-plore XE10-BP 28.11.2011
2005 Цифров / Програмиреуем слухов апарат X-plore XE10-P 28.11.2011
2006 Цифров / Програмиреуем слухов апарат X-plore XE20 МС 28.11.2011
2007 Цифров / Програмиреуем слухов апарат X-plore XE20-P 28.11.2011