Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АМБРОЗИЯ" ЕООД
Населено място:гр. Хасково
Седалище:гр. Хасково, ул. "Ал. Стамболийски" № 14
Адрес за кореспонденция:
Телефон:038/510248; 0896/684171; 0898/600573
Факс:
E-mail:
Представляващ:Таня Георгиева Христова
Удостоверение:225 / 28.11.2011
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул. "Ал. Стамболийски" № 14 038/510248; 0898/600573 Таня Христова НЕ 28.11.2011
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Александър Стамболийски" №14 038 510 248, 0896 684 171 Таня Георгиева Христова Тошко Христов Атанасов 31.05.2017 31.05.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Александър Стамболийски" №14 038 510 248, 0896 684 171 Таня Георгиева Христова Тошко Христов Атанасов 31.05.2017 31.05.2017