Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АЛЕКСА ПЛЮС" ЕООД
Населено място:гр. Русе
Седалище:гр. Русе, ул. "Плиска" № 124, бл. "Родопа" ап. № 64
Адрес за кореспонденция:
Телефон:082/593388; 0885204065
Факс:
E-mail:asenavramov@gmail.com
Представляващ:Асен Филипов Аврамов
Удостоверение:226 / 28.11.2011
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Kомбиниран стол за тоалет и баня 806053 12 06.12.2018
2 Kомбиниран стол за тоалет и баня 806063 12 06.12.2018
3 Kомбиниран стол за тоалет и баня 806777 12 06.12.2018
4 Kомбиниран стол за тоалет и баня 808370 12 06.12.2018
5 Kомбиниран стол за тоалет и баня 808376 12 06.12.2018
6 Kомбиниран стол за тоалет и баня 808378 12 06.12.2018
7 Kомбиниран стол за тоалет и баня 808396 12 06.12.2018
8 Kомбиниран стол за тоалет и баня 808487 12 06.12.2018
9 Аксесоари Кутии, четки, филтри 31.10.2013
10 Акумулаторна инвалидна количка 1018 12 06.12.2018
11 Акумулаторна инвалидна количка 1021 12 06.12.2018
12 Акумулаторна инвалидна количка 1022 31.10.2013
13 Акумулаторна инвалидна количка 1024 12 06.12.2018
14 Акумулаторна инвалидна количка 1029 12 06.12.2018
15 Акумулаторна инвалидна количка 1032 12 06.12.2018
16 Акумулаторна инвалидна количка 1033 12 06.12.2018
17 Акумулаторна инвалидна количка 4017 12 06.12.2018
18 Акумулаторна инвалидна количка 4022 31.10.2013
19 Акумулаторна инвалидна количка 4025 31.10.2013
20 Акумулаторна инвалидна количка 4028 12 06.12.2018
21 Акумулаторна инвалидна количка 4029 12 06.12.2018
22 Акумулаторна инвалидна количка 4030 12 06.12.2018
23 Акумулаторна инвалидна количка 4035 12 06.12.2018
24 Акумулаторна инвалидна количка 806139 12 06.12.2018
25 Акумулаторна инвалидна количка 808387 12 06.12.2018
26 Акумулаторна инвалидна количка 808388 12 06.12.2018
27 Акумулаторна инвалидна количка 808405 12 06.12.2018
28 Акумулаторна инвалидна количка 808460 12 06.12.2018
29 Акумулаторна инвалидна количка 808461 12 06.12.2018
30 Акумулаторна инвалидна количка 808606 12 06.12.2018
31 Акумулаторна инвалидна количка 808607 12 06.12.2018
32 Акумулаторна инвалидна количка 809242 12 06.12.2018
33 Акумулаторна инвалидна количка Ambassador 12 31.07.2015 03.09.2015
34 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 100 31.10.2013
35 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 200 31.10.2013
36 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 121 31.10.2013
37 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 122 31.10.2013
38 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 140 31.10.2013
39 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 152 31.10.2013
40 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 154 12 31.07.2015 03.09.2015
41 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 155 12 31.07.2015 03.09.2015
42 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 160 12 31.07.2015 03.09.2015
43 Акумулаторна инвалидна количка CPW – 154 31.10.2013
44 Акумулаторна инвалидна количка CPW – 155 31.10.2013
45 Акумулаторна инвалидна количка CPW – 160 31.10.2013
46 Акумулаторна инвалидна количка EQ10AA 12 31.07.2015 03.09.2015
47 Акумулаторна инвалидна количка EQ20CA 12 31.07.2015 03.09.2015
48 Акумулаторна инвалидна количка EQ20CC 12 31.07.2015 03.09.2015
49 Акумулаторна инвалидна количка EQ30BB 12 31.07.2015 03.09.2015
50 Акумулаторна инвалидна количка EQ35BA 12 31.07.2015 03.09.2015
51 Акумулаторна инвалидна количка EQ35BC 12 31.07.2015 03.09.2015
52 Акумулаторна инвалидна количка EQ35CB 12 31.07.2015 03.09.2015
53 Акумулаторна инвалидна количка EQ35CC 12 31.07.2015 03.09.2015
54 Акумулаторна инвалидна количка EQ40BA 12 31.07.2015 03.09.2015
55 Акумулаторна инвалидна количка EQ40BC 12 31.07.2015 03.09.2015
56 Акумулаторна инвалидна количка Enigma Energi 12 31.07.2015 03.09.2015
57 Акумулаторна инвалидна количка Enigma Energi + 12 31.07.2015 03.09.2015
58 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 4 12 31.07.2015 03.09.2015
59 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 6 12 31.07.2015 03.09.2015
60 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 8+ 12 31.07.2015 03.09.2015
61 Акумулаторна инвалидна количка Express 2000 31.10.2013
62 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 100 31.10.2013
63 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 200 31.10.2013
64 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 500 31.10.2013
65 Акумулаторна инвалидна количка FS110 12 31.07.2015 03.09.2015
66 Акумулаторна инвалидна количка GR123 12 31.07.2015 03.09.2015
67 Акумулаторна инвалидна количка Geo Micro 12 31.07.2015 03.09.2015
68 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 2 31.10.2013
69 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 3 31.10.2013
70 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 4 31.10.2013
71 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 5 31.10.2013
72 Акумулаторна инвалидна количка HERO STAND UP 31.10.2013
73 Акумулаторна инвалидна количка Image EC 12 31.07.2015 03.09.2015
74 Акумулаторна инвалидна количка KV10 12 31.07.2015 03.09.2015
75 Акумулаторна инвалидна количка KY110A 31.10.2013
76 Акумулаторна инвалидна количка KY120 31.10.2013
77 Акумулаторна инвалидна количка KY140LA 31.10.2013
78 Акумулаторна инвалидна количка KY152 31.10.2013
79 Акумулаторна инвалидна количка KY160 31.10.2013
80 Акумулаторна инвалидна количка KY160A 31.10.2013
81 Акумулаторна инвалидна количка King Kobra 12 31.07.2015 03.09.2015
82 Акумулаторна инвалидна количка Kobra 12 31.07.2015 03.09.2015
83 Акумулаторна инвалидна количка LEO-707 31.10.2013
84 Акумулаторна инвалидна количка LEO-708 31.10.2013
85 Акумулаторна инвалидна количка M48 GT 12 31.07.2015 03.09.2015
86 Акумулаторна инвалидна количка MPW - TT 12 31.07.2015 03.09.2015
87 Акумулаторна инвалидна количка MPW – TT 31.10.2013
88 Акумулаторна инвалидна количка Neo 4 12 31.07.2015 03.09.2015
89 Акумулаторна инвалидна количка Neo 6 12 31.07.2015 03.09.2015
90 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1610 - DE LUXE 31.10.2013
91 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1810 - DE LUXE 31.10.2013
92 Акумулаторна инвалидна количка Prism 3 12 31.07.2015 03.09.2015
93 Акумулаторна инвалидна количка Prism 4 12 31.07.2015 03.09.2015
94 Акумулаторна инвалидна количка Prism Sport 12 31.07.2015 03.09.2015
95 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 31.10.2013
96 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 31.10.2013
97 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 31.10.2013
98 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 500 31.10.2013
99 Акумулаторна инвалидна количка Regatta 8 12 31.07.2015 03.09.2015
100 Акумулаторна инвалидна количка Royale 3 12 31.07.2015 03.09.2015
101 Акумулаторна инвалидна количка Royale 4 12 31.07.2015 03.09.2015
102 Акумулаторна инвалидна количка SC4040 31.10.2013
103 Акумулаторна инвалидна количка SE4010 31.10.2013
104 Акумулаторна инвалидна количка SL3061 31.10.2013
105 Акумулаторна инвалидна количка SL3080 31.10.2013
106 Акумулаторна инвалидна количка SL4044 31.10.2013
107 Акумулаторна инвалидна количка SL4047 31.10.2013
108 Акумулаторна инвалидна количка SL4048 31.10.2013
109 Акумулаторна инвалидна количка SL4070 31.10.2013
110 Акумулаторна инвалидна количка SL4080 31.10.2013
111 Акумулаторна инвалидна количка SM4105 31.10.2013
112 Акумулаторна инвалидна количка SP4010 31.10.2013
113 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 111 31.10.2013
114 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 112 31.10.2013
115 Акумулаторна инвалидна количка SX3040 31.10.2013
116 Акумулаторна инвалидна количка SX4040 31.10.2013
117 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 3 31.10.2013
118 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 4 31.10.2013
119 Акумулаторна инвалидна количка Scout 12 31.07.2015 03.09.2015
120 Акумулаторна инвалидна количка Sport Rider 12 31.07.2015 03.09.2015
121 Акумулаторна инвалидна количка Sunfire General 12 31.07.2015 03.09.2015
122 Акумулаторна инвалидна количка Sunfire Plus GT 12 31.07.2015 03.09.2015
123 Акумулаторна инвалидна количка Super 6 12 31.07.2015 03.09.2015
124 Акумулаторна инвалидна количка Super 8 12 31.07.2015 03.09.2015
125 Акумулаторна инвалидна количка Venus 3 31.10.2013
126 Акумулаторна инвалидна количка Venus 4 31.10.2013
127 Акумулаторна инвалидна количка W1012 31.10.2013
128 Акумулаторна инвалидна количка W1014 31.10.2013
129 Акумулаторна инвалидна количка W1015 31.10.2013
130 Акумулаторна инвалидна количка W1016 31.10.2013
131 Акумулаторна инвалидна количка W1018TT 31.10.2013
132 Акумулаторна инвалидна количка W1020 31.10.2013
133 Акумулаторна инвалидна количка W1022 31.10.2013
134 Акумулаторна инвалидна количка W1023 31.10.2013
135 Акумулаторна инвалидна количка W1024 31.10.2013
136 Акумулаторна инвалидна количка W1029B 31.10.2013
137 Акумулаторна инвалидна количка W1029S 31.10.2013
138 Акумулаторна инвалидна количка W1030TT 31.10.2013
139 Акумулаторна инвалидна количка W1033 31.10.2013
140 Акумулаторна инвалидна количка W1034A 31.10.2013
141 Акумулаторна инвалидна количка W1034B 31.10.2013
142 Акумулаторна инвалидна количка W1035 31.10.2013
143 Акумулаторна инвалидна количка W4011 31.10.2013
144 Акумулаторна инвалидна количка W4012 31.10.2013
145 Акумулаторна инвалидна количка W4015 31.10.2013
146 Акумулаторна инвалидна количка W4017 31.10.2013
147 Акумулаторна инвалидна количка W4020 31.10.2013
148 Акумулаторна инвалидна количка W4021 31.10.2013
149 Акумулаторна инвалидна количка W4022 31.10.2013
150 Акумулаторна инвалидна количка W4023 31.10.2013
151 Акумулаторна инвалидна количка W4024 31.10.2013
152 Акумулаторна инвалидна количка W4025 31.10.2013
153 Акумулаторна инвалидна количка W4031 31.10.2013
154 Акумулаторна инвалидна количка W4032 31.10.2013
155 Акумулаторна инвалидна количка W4037 31.10.2013
156 Акумулаторна инвалидна количка WL4030 31.10.2013
157 Акумулаторна инвалидна количка WU4010 31.10.2013
158 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1018 28.11.2011
159 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1021 28.11.2011
160 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1021 plus 28.11.2011
161 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1032 28.11.2011
162 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W1038 28.11.2011
163 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W4028 28.11.2011
164 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W4029 28.11.2011
165 Акумулаторна инвалидна количка-BZN Medical W4030 28.11.2011
166 Акумулаторна инвалидна количка-Fazzini FS 110 28.11.2011
167 Акумулаторна инвалидна количка-Kaiyang KY110A 28.11.2011
168 Акумулаторна инвалидна количка-Kaiyang KY120 28.11.2011
169 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1018 28.11.2011
170 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1032 28.11.2011
171 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4028 28.11.2011
172 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4029 28.11.2011
173 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4030 28.11.2011
174 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1220 28.11.2011
175 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1420 28.11.2011
176 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1600 28.11.2011
177 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1610 28.11.2011
178 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1800 28.11.2011
179 Акумулаторна инвалидна количка-MDH PCBL 1810 28.11.2011
180 Акумулаторна инвалидна количка-MDH S148 28.11.2011
181 Акумулаторна инвалидна количка-MDH S344 28.11.2011
182 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux CPW - 110 28.11.2011
183 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux CPW - 120 28.11.2011
184 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux Gepard - 1 28.11.2011
185 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux SPW - 100 28.11.2011
186 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux SPW - 110 28.11.2011
187 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE Gazelle S420XR 28.11.2011
188 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE PCO 1600 28.11.2011
189 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE S344 28.11.2011
190 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Express 2009 28.11.2011
191 Акумулаторни батерии 28.11.2011
192 Акумулаторни батерии 12 06.12.2018
193 Антидекубиталeн дюшек-Reha Fund BioFlote 2000 28.11.2011
194 Антидекубитален дюшек ADM 1000 31.10.2013
195 Антидекубитален дюшек ADM 2000 31.10.2013
196 Антидекубитален дюшек Academy 31.10.2013
197 Антидекубитален дюшек BioFlote 2000 31.10.2013
198 Антидекубитален дюшек CODICE 5 12 31.07.2015 03.09.2015
199 Антидекубитален дюшек E250+OLA Q1-02 31.10.2013
200 Антидекубитален дюшек EFFECT 2500F 31.10.2013
201 Антидекубитален дюшек Eazyflow 250 12 31.07.2015 03.09.2015
202 Антидекубитален дюшек Eazyflow 350V 12 31.07.2015 03.09.2015
203 Антидекубитален дюшек Eazyflow 412 12 31.07.2015 03.09.2015
204 Антидекубитален дюшек Eazyflow 512 12 31.07.2015 03.09.2015
205 Антидекубитален дюшек Eazyflow 623 12 31.07.2015 03.09.2015
206 Антидекубитален дюшек Eazyflow 934 12 31.07.2015 03.09.2015
207 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300 31.10.2013
208 Антидекубитален дюшек GM 8002+A 31.10.2013
209 Антидекубитален дюшек OPTIMAL 2000S 31.10.2013
210 Антидекубитален дюшек RICANT 31.10.2013
211 Антидекубитален дюшек ST100 31.10.2013
212 Антидекубитален дюшек ST50 31.10.2013
213 Антидекубитален дюшек ST80 31.10.2013
214 Антидекубитален дюшек SY300 31.10.2013
215 Антидекубитален дюшек SY400 31.10.2013
216 Антидекубитален дюшек TKS2012-A 12 31.07.2015 03.09.2015
217 Антидекубитален дюшек VCM202 12 31.07.2015 03.09.2015
218 Антидекубитален дюшек VCM502 12 31.07.2015 03.09.2015
219 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 223005 12 06.12.2018
220 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 806591 12 06.12.2018
221 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери CODICE 5 12 06.12.2018
222 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 250 12 06.12.2018
223 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 350V 12 06.12.2018
224 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 412 12 06.12.2018
225 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 512 12 06.12.2018
226 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 623 12 06.12.2018
227 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 934 12 06.12.2018
228 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери GM по т. 14.3. 12 06.12.2018
229 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери KY 12 06.12.2018
230 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери KY-H5 12 06.12.2018
231 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери OPTIMAL 12 06.12.2018
232 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери TKS2012-A 12 06.12.2018
233 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM202 12 06.12.2018
234 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM502 12 06.12.2018
235 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери АДДПВК по т.14.3. 12 06.12.2018
236 Антидекубитален дюшек-Apex Air Junior 2000 28.11.2011
237 Антидекубитален дюшек-Apex Excel 2000 28.11.2011
238 Антидекубитален дюшек-Apex OASIS 2000 28.11.2011
239 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 28.11.2011
240 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 F 28.11.2011
241 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 V 28.11.2011
242 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 VF 28.11.2011
243 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5000 28.11.2011
244 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5200 28.11.2011
245 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5400 28.11.2011
246 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5600 28.11.2011
247 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8200 28.11.2011
248 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8400 28.11.2011
249 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8600 28.11.2011
250 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRPAD 28.11.2011
251 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 100 28.11.2011
252 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 200 28.11.2011
253 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 300 28.11.2011
254 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 400 28.11.2011
255 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 500 28.11.2011
256 Антидекубитален дюшек-Days Casa Solo 28.11.2011
257 Антидекубитален дюшек-Days Casaflex 28.11.2011
258 Антидекубитален дюшек-Gi-emme GM 105 28.11.2011
259 Антидекубитален дюшек-Gi-emme GM 8002+A 28.11.2011
260 Антидекубитален дюшек-Mobilex E250 28.11.2011
261 Антидекубитален дюшек-Mobilux AIRLUX 1000 28.11.2011
262 Антидекубитален дюшек-Mobilux AIRLUX 2000 28.11.2011
263 Антидекубитален дюшек-Mobilux FLEXLUX 100 28.11.2011
264 Антидекубитален дюшек-Mobilux FLEXLUX 200 28.11.2011
265 Антидекубитален дюшек-Organika T 6036 28.11.2011
266 Антидекубитален дюшек-ProMedis Dynacell 28.11.2011
267 Антидекубитален дюшек-ProMedis Dynapad 28.11.2011
268 Антидекубитален дюшек-Reha Fund BioFlote 100 28.11.2011
269 Антидекубитален дюшек-Reha Fund BioFlote TMS 300 28.11.2011
270 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3000 28.11.2011
271 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3001 28.11.2011
272 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3006 28.11.2011
273 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3009 28.11.2011
274 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3015 28.11.2011
275 Антидекубитален дюшек-VITEA CARE VCM 202 28.11.2011
276 Антидекубитален дюшек-VITEA CARE VCM 502 28.11.2011
277 Антидекубитална възглавница 4115 12 31.07.2015 03.09.2015
278 Антидекубитална възглавница 4117 31.10.2013
279 Антидекубитална възглавница 806051 12 06.12.2018
280 Антидекубитална възглавница 806052 12 06.12.2018
281 Антидекубитална възглавница 806068 12 06.12.2018
282 Антидекубитална възглавница 806071 12 06.12.2018
283 Антидекубитална възглавница 806159 12 06.12.2018
284 Антидекубитална възглавница 806161 12 06.12.2018
285 Антидекубитална възглавница 807612 12 06.12.2018
286 Антидекубитална възглавница 807613 12 06.12.2018
287 Антидекубитална възглавница 807806 12 06.12.2018
288 Антидекубитална възглавница 807949 12 06.12.2018
289 Антидекубитална възглавница 808301 12 06.12.2018
290 Антидекубитална възглавница 808341 12 06.12.2018
291 Антидекубитална възглавница ADC 10 31.10.2013
292 Антидекубитална възглавница ADC 20 31.10.2013
293 Антидекубитална възглавница DRQE 12 31.07.2015 03.09.2015
294 Антидекубитална възглавница DRVF01 12 31.07.2015 03.09.2015
295 Антидекубитална възглавница KY564 31.10.2013
296 Антидекубитална възглавница KY567 31.10.2013
297 Антидекубитална възглавница KY568 31.10.2013
298 Антидекубитална възглавница KY569 31.10.2013
299 Антидекубитална възглавница KY570 31.10.2013
300 Антидекубитална възглавница MDQ0011 12 31.07.2015 03.09.2015
301 Антидекубитална възглавница MDQ001108 12 31.07.2015 03.09.2015
302 Антидекубитална възглавница MDQ001109 12 31.07.2015 03.09.2015
303 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 007 31.10.2013
304 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 008 31.10.2013
305 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 009 31.10.2013
306 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 010 31.10.2013
307 Антидекубитална възглавница SEAT CUSHION 31.10.2013
308 Антидекубитална възглавница Twin 31.10.2013
309 Антидекубитална възглавница АВ-1 31.10.2013
310 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 001 28.11.2011
311 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 002 28.11.2011
312 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 003 28.11.2011
313 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 004 28.11.2011
314 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 005 28.11.2011
315 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 006 28.11.2011
316 Антидекубитална възглавница-Grand Healthcare SEAT CUSHION 28.11.2011
317 Антидекубитална възглавница-MED STAR Butterfly Pillow 28.11.2011
318 Антидекубитална възглавница-MED STAR Chair Cushion 28.11.2011
319 Антидекубитална възглавница-MED STAR Comfort Pillow 28.11.2011
320 Антидекубитална възглавница-MED STAR Contour Pillow 28.11.2011
321 Антидекубитална възглавница-MED STAR Convoluted Ring Cushion 28.11.2011
322 Антидекубитална възглавница-MED STAR Health Pillow 28.11.2011
323 Антидекубитална възглавница-MED STAR Health Shoulder Pillow 28.11.2011
324 Антидекубитална възглавница-MED STAR Lumbar Cushion 28.11.2011
325 Антидекубитална възглавница-MED STAR Neck Support Pillow 28.11.2011
326 Антидекубитална възглавница-MED STAR U-Shape Traveling Pillow 28.11.2011
327 Антидекубитална възглавница-MED STAR О – Shape Cushion 28.11.2011
328 Антидекубитална възглавница-Mobilux LUMBOSTAR 28.11.2011
329 Антидекубитална възглавница-Mobilux MEMOSTAR 28.11.2011
330 Антидекубитална възглавница-Mobilux SEATSTAR 28.11.2011
331 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQE0D 28.11.2011
332 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQЕ0C 28.11.2011
333 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQК0А 28.11.2011
334 Антидекубитална възглавница-Qmed MDQ001104 28.11.2011
335 Антидекубитална възглавница-Qmed MDQ001105 28.11.2011
336 Антидекубитална възглавница-Qmed UNIWERSAL 28.11.2011
337 Антидекубитална възглавница-Reha Fund 4117 28.11.2011
338 Антидекубитална възглавница-Reha Fund SuperJez 4115 28.11.2011
339 Антидекубитална възглавница-Reha Fund SuperJez 4117 28.11.2011
340 Антидекубитална възглавница-Thuasne W0465 28.11.2011
341 Апарат обувка /вътрешна обувка/ OFOSA 31.10.2013
342 Апарат обувки SOLE RAISED 31.10.2013 26.01.2018
343 Бастун - регулируем FS910L 31.10.2013
344 Бастун - регулируем FS920L 31.10.2013
345 Бастун - регулируем FS929L 31.10.2013
346 Бастун - регулируем FS930L 31.10.2013
347 Бастун - регулируем FS939L 31.10.2013
348 Бастун - регулируем GZL103 31.10.2013
349 Бастун - регулируем GZL104 31.10.2013
350 Бастун - регулируем GZL108 31.10.2013
351 Бастун - регулируем GZL110 31.10.2013
352 Бастун - регулируем GZL111 31.10.2013
353 Батерии A 10 28.11.2011
354 Батерии A 13 28.11.2011
355 Батерии A 312 28.11.2011
356 Батерии A 675 28.11.2011
357 Батерии за джобен слухов апарат АА 31.10.2013
358 Батерии за слухов апарат 10PA 31.10.2013
359 Батерии за слухов апарат 13PA 31.10.2013
360 Батерии за слухов апарат 312PA 31.10.2013
361 Батерии за слухов апарат 675PA 31.10.2013
362 Батерии за слухов апарат A10 31.10.2013
363 Батерии за слухов апарат A13 31.10.2013
364 Батерии за слухов апарат A312 31.10.2013
365 Батерии за слухов апарат A675 31.10.2013
366 Батерии за слухов апарат LR6 31.10.2013
367 Батерии за слухов апарат ZA10DP 31.10.2013
368 Батерии за слухов апарат ZA13DP 31.10.2013
369 Батерии за слухов апарат ZA312DP 31.10.2013
370 Батерии за слухов апарат ZA675DP 31.10.2013
371 Батерии за слухов апарат 28.11.2011
372 Батерии за слухов апарат - ExtraPower 10 31.10.2013
373 Батерии за слухов апарат - ExtraPower 13 31.10.2013
374 Батерии за слухов апарат - ExtraPower 312 31.10.2013
375 Батерии за слухов апарат - ExtraPower 675 31.10.2013
376 Батерии за слухов апарат - ZeniPower A10 31.10.2013
377 Батерии за слухов апарат - ZeniPower A13 31.10.2013
378 Батерии за слухов апарат - ZeniPower A312 31.10.2013
379 Батерии за слухов апарат - ZeniPower A675 31.10.2013
380 Батерии за слухов апарат-Audifon 10 30.01.2012
381 Батерии за слухов апарат-Audifon 13 30.01.2012
382 Батерии за слухов апарат-Audifon 312 30.01.2012
383 Батерии за слухов апарат-Audifon 675 30.01.2012
384 Батерии за слухов апарат-Beltone 10PA 30.01.2012
385 Батерии за слухов апарат-Beltone 13PA 30.01.2012
386 Батерии за слухов апарат-Beltone 312PA 30.01.2012
387 Батерии за слухов апарат-Beltone 675PA 30.01.2012
388 Батерии за слухов апарат-ZeniPower А10 31.10.2013
389 Батерии за слухов апарат-ZeniPower А13 31.10.2013
390 Батерии за слухов апарат-ZeniPower А312 31.10.2013
391 Батерии за слухов апарат-ZeniPower А675 31.10.2013
392 Батерии за слухов апарат-iCellTech 10DS 30.01.2012
393 Батерии за слухов апарат-iCellTech 13DS 30.01.2012
394 Батерии за слухов апарат-iCellTech 312DS 30.01.2012
395 Батерии за слухов апарат-iCellTech 675DS 30.01.2012
396 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-120 12 31.07.2015 03.09.2015
397 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-121 12 31.07.2015 03.09.2015
398 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 31.10.2013
399 Бял и сензорен бастун за незрящи лица-Kaiyang KY936L 28.11.2011
400 Говорен апарат AMPLICORD-95-S 31.10.2013
401 Говорен апарат AMPLICORD-95-S 12 06.12.2018
402 Говорен апарат EL1000 12 30.01.2015
403 Говорен апарат HIVOX 31.10.2013
404 Говорен апарат MICROVOX 31.10.2013
405 Говорен апарат NU-VOIS I 12 06.12.2018
406 Говорен апарат NU-VOIS III Digital 12 06.12.2018
407 Говорен апарат R 200 A 12 30.01.2015
408 Говорен апарат R 300 A 12 30.01.2015
409 Говорен апарат R 355 CP 12 30.01.2015
410 Говорен апарат S101 31.10.2013
411 Говорен апарат S102 31.10.2013
412 Говорен апарат XTRA-VOIS 12 06.12.2018
413 Говорен апарат ЕL1000 12 31.07.2015 03.09.2015
414 Говорен апарат ЕL1000 12 06.12.2018
415 Гръдна епитеза-Serena 9201 28.11.2011
416 Гръдна епитеза-Serena 9301 28.11.2011
417 Гръдна епитеза-Serena 9311 28.11.2011
418 Гръдна епитеза-Serena 9341 28.11.2011
419 Гръдна епитеза-Serena 9371 28.11.2011
420 Гръдна епитеза-Serena 9381 28.11.2011
421 Гръдна епитеза-Serena 9431 28.11.2011
422 Гръдна епитеза-Silima T661071 28.11.2011
423 Гръдна епитеза-Silima T662201 28.11.2011
424 Гръдна епитеза-Silima T662271 28.11.2011
425 Гръдна епитеза-Silima T663601 28.11.2011
426 Гръдна епитеза-Silima T663651 28.11.2011
427 Гръдна епитеза-Silima T663681 28.11.2011
428 Гръдна епитеза-Silima T663701 28.11.2011
429 Гръдна епитеза-Silima T663741 28.11.2011
430 Гръдна епитеза-Silima T663751 28.11.2011
431 Гръдна епитеза-Silima T663771 28.11.2011
432 Гръдна епитеза-Silima T663781 28.11.2011
433 Гръдна епитеза-Silima T663801 28.11.2011
434 Гръдна епитеза-Silima T663871 28.11.2011
435 Гръдна епитеза-Silima T663901 28.11.2011
436 Гръдна епитеза-Silima T663981 28.11.2011
437 Детска рингова инвалидна количка DRVB08 12 06.12.2018
438 Детска рингова инвалидна количка DRVF04 12 06.12.2018
439 Детска рингова инвалидна количка DRVG0F 12 06.12.2018
440 Детска рингова инвалидна количка DRVG0G 12 06.12.2018
441 Детска рингова инвалидна количка DRVG0H 12 06.12.2018
442 Детска рингова инвалидна количка DRVG0J 12 06.12.2018
443 Детска рингова инвалидна количка DRVRX 12 06.12.2018
444 Детска рингова инвалидна количка MSW-3100 12 06.12.2018
445 Детска рингова инвалидна количка MSW-3200 12 06.12.2018
446 Детска рингова инвалидна количка MSW-3300 12 06.12.2018
447 Детска рингова инвалидна количка MSW-3400 12 06.12.2018
448 Детска рингова инвалидна количка MSW-3500 12 06.12.2018
449 Детска рингова инвалидна количка OPTIMUS 12 06.12.2018
450 Детска рингова инвалидна количка PLIKO 12 06.12.2018
451 Детска рингова инвалидна количка Rolid 100-P 12 06.12.2018
452 Детска рингова инвалидна количка Rolid 110-P 12 06.12.2018
453 Детска рингова инвалидна количка VCWR211 12 06.12.2018
454 Детска рингова инвалидна количка VCWR211R 12 06.12.2018
455 Детска рингова инвалидна количка ДРИК по т. 12.5. 12 06.12.2018
456 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 60 JW 31.10.2013
457 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 66 AO 31.10.2013
458 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 66 PP-AO 31.10.2013
459 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 172 N 31.10.2013
460 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 176 AO 31.10.2013
461 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 178 PP-AO 31.10.2013
462 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Concerto II 31.10.2013
463 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Concerto III 31.10.2013
464 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Pockettio DHP 24 06.12.2018
465 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Pockettio DMP 24 06.12.2018
466 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-A&M AM 60 JW 31.10.2013
467 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-A&M AM 66 AO 31.10.2013
468 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-A&M AM 66 PP-AO 31.10.2013
469 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-Beltone Concerto II 30.01.2012
470 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-Beltone Concerto III 30.01.2012
471 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-SIEMENS AMIGA 178 PP-AO 31.10.2013
472 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-Siemens AMIGA 172 N 30.01.2012
473 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-Siemens AMIGA 176 AO 30.01.2012
474 Джобен слухов апарат – по въздушен и костен път SB1 Pocket aid 28.11.2011
475 Джобен слухов апрат Fusion PP 31.10.2013
476 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Uniforce RPM - SBCW1001S-14 28.11.2011
477 Инвалидна количка - детска-VITEA CARE BACZUS APPLAUSE 28.11.2011
478 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708 Delight 31.10.2013
479 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 925 31.10.2013
480 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 100 31.10.2013
481 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 101 31.10.2013
482 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 200 31.10.2013
483 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 202 31.10.2013
484 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 500 31.10.2013
485 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Boreal 31.10.2013
486 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване EZ-1 31.10.2013
487 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Eclips 31.10.2013
488 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Jazz 31.10.2013
489 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY908LAH-46 31.10.2013
490 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY958LС-46 31.10.2013
491 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY959L-35 31.10.2013
492 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY964LAJ-46 31.10.2013
493 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY969LA-46 31.10.2013
494 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY980LA-35 31.10.2013
495 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY988LA 31.10.2013
496 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO -120 31.10.2013
497 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-100 31.10.2013
498 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-122 31.10.2013
499 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-165 31.10.2013
500 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-170 31.10.2013
501 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-180 31.10.2013
502 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-183 31.10.2013
503 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-190 31.10.2013
504 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-195 31.10.2013
505 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-280 31.10.2013
506 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-290 31.10.2013
507 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-700 31.10.2013
508 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-800 31.10.2013
509 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-900 31.10.2013
510 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 400 31.10.2013
511 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 500 31.10.2013
512 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 600 31.10.2013
513 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 700 31.10.2013
514 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 800 31.10.2013
515 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 300 31.10.2013
516 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 333 31.10.2013
517 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 500 31.10.2013
518 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 600 31.10.2013
519 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване RPMWCFS1803P 31.10.2013
520 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100 31.10.2013
521 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 31.10.2013
522 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110 31.10.2013
523 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 31.10.2013
524 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121 31.10.2013
525 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121-P 31.10.2013
526 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200 31.10.2013
527 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200-P 31.10.2013
528 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210 31.10.2013
529 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210-P 31.10.2013
530 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230 31.10.2013
531 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230-P 31.10.2013
532 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300 31.10.2013
533 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300-P 31.10.2013
534 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310 31.10.2013
535 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310-P 31.10.2013
536 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320 31.10.2013
537 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320-P 31.10.2013
538 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100 31.10.2013
539 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100-P 31.10.2013
540 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110 31.10.2013
541 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110-P 31.10.2013
542 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120 31.10.2013
543 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120-P 31.10.2013
544 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100 31.10.2013
545 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100-P 31.10.2013
546 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110 31.10.2013
547 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110-P 31.10.2013
548 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120 31.10.2013
549 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120-P 31.10.2013
550 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100 31.10.2013
551 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100-P 31.10.2013
552 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110 31.10.2013
553 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110-P 31.10.2013
554 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120 31.10.2013
555 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120-P 31.10.2013
556 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK4 31.10.2013
557 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK42L 31.10.2013
558 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK42М 31.10.2013
559 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK43L 31.10.2013
560 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване “Breezy 100 Entree” 31.10.2013
561 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена-VITEA CARE VCWK9AC 28.11.2011
562 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена-VITEA CARE VCWK9AH 28.11.2011
563 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване – алуминиева, олекотена, изправяща се DRVL0G 31.10.2013
564 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване – изправяща се DRVL0F 31.10.2013
565 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 100 Entree 28.11.2011
566 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 110 28.11.2011
567 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 121 28.11.2011
568 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK4 28.11.2011
569 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK42 28.11.2011
570 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK43 28.11.2011
571 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708 Delight 28.11.2011
572 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708D T30 28.11.2011
573 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб-Thuasne W5450 28.11.2011
574 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб-VITEA CARE VCWK7C 28.11.2011
575 Инвалидна количка - транспортна TSW - 5000 31.10.2013
576 Инвалидна количка - транспортна ТSW - 3000 31.10.2013
577 Инвалидна количка - транспортна ТSW - 4000 31.10.2013
578 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux TSW - 2000 28.11.2011
579 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux ТSW - 1000 28.11.2011
580 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ VCWB001 31.10.2013
581 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева DRVG0C 31.10.2013
582 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева DRVG0E 31.10.2013
583 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева JUNIOR 31.10.2013
584 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева UMBRELLA 31.10.2013
585 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева VCWR 211 31.10.2013
586 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева VCWR 211R 31.10.2013
587 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ-VITEA CARE BACZUS RELAX 28.11.2011
588 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3300 31.10.2013
589 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3400 31.10.2013
590 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3500 31.10.2013
591 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3100 28.11.2011
592 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3200 28.11.2011
593 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW-3000 28.11.2011
594 Инвалидна количка – задвижвана с чужда помощ FS984L 31.10.2013
595 Инвалидна количка – задвижвана с чужда помощ РИК-4007 31.10.2013
596 Инвалидна количка – задвижвана с чужда помощ РИК-4008 31.10.2013
597 Инвалидна количка –задвижвана с чужда помощ FS904B 31.10.2013
598 Инвалидна количка –задвижвана с чужда помощ РИК-4006 31.10.2013
599 Инвалидна количка –рингова FS802-35 31.10.2013
600 Инвалидна количка –рингова FS901B 31.10.2013
601 Инвалидна количка –рингова FS902C-46 31.10.2013
602 Инвалидна количка –рингова FS908A 31.10.2013
603 Инвалидна количка –рингова FS909B 31.10.2013
604 Инвалидна количка –рингова РИК-4 31.10.2013
605 Инвалидна количка –рингова РИК-4001 31.10.2013
606 Инвалидна количка –рингова РИК-4002 31.10.2013
607 Инвалидна количка –рингова РИК-4003 31.10.2013
608 Инвалидна количка –рингова РИК-4004 31.10.2013
609 Инвалидна количка –рингова РИК-4005 31.10.2013
610 Инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003LB 31.10.2013
611 Инвалидна количка-рингова Breezy 90 12 31.07.2015 03.09.2015
612 Инвалидна количка-рингова Budget 9.050 12 31.07.2015 03.09.2015
613 Инвалидна количка-рингова MSW-1200 12 31.07.2015 03.09.2015
614 Инвалидна количка-рингова MSW-1300 12 31.07.2015 03.09.2015
615 Инвалидна количка-рингова MSW-1400 12 31.07.2015 03.09.2015
616 Инвалидна количка-рингова MSW-1500 12 31.07.2015 03.09.2015
617 Инвалидна количка-рингова MSW-4000 12 31.07.2015 03.09.2015
618 Инвалидна количка-рингова MSW-4100 12 31.07.2015 03.09.2015
619 Инвалидна количка-рингова MSW-4200 12 31.07.2015 03.09.2015
620 Инвалидна количка-рингова MSW-4300 12 31.07.2015 03.09.2015
621 Инвалидна количка-рингова MSW-4400 12 31.07.2015 03.09.2015
622 Инвалидна количка-рингова MSW-4500 12 31.07.2015 03.09.2015
623 Инвалидна количка-рингова S1 12 31.07.2015 03.09.2015
624 Инвалидна количка-рингова S3 12 31.07.2015 03.09.2015
625 Инвалидна количка-рингова S4 12 31.07.2015 03.09.2015
626 Инвалидна количка-рингова Sentra EC 12 31.07.2015 03.09.2015
627 Инвалидна количка-рингова Service 3.600 12 31.07.2015 03.09.2015
628 Инвалидна количка-рингова Silver Sport 12 31.07.2015 03.09.2015
629 Инвалидна количка-рингова Silver Sport 2 12 31.07.2015 03.09.2015
630 Инвалидна количка-рингова VCWK4T 12 31.07.2015 03.09.2015
631 Инвалидна количка-рингова VCWK702 12 31.07.2015 03.09.2015
632 Инвалидна количка-рингова VCWK703 12 31.07.2015 03.09.2015
633 Инвалидна количка-рингова VCWK7CP 12 31.07.2015 03.09.2015
634 Инвалидна количка-рингова VCWK7T 12 31.07.2015 03.09.2015
635 Инвалидна количка-рингова VCWK9AL 12 31.07.2015 03.09.2015
636 Инвалидна количка-рингова VCWK9C 12 31.07.2015 03.09.2015
637 Инвалидна количка-рингова, с чужда помощ, детска MSW-3100 12 31.07.2015 03.09.2015
638 Инвалидна количка-рингова, с чужда помощ, детска MSW-3300 12 31.07.2015 03.09.2015
639 Инвалидна количка-с чужда помощ, детска MSW-3400 12 31.07.2015 03.09.2015
640 Инвалидна количка-с чужда помощ, детска MSW-3500 12 31.07.2015 03.09.2015
641 Инвалидна количка-с чужда помощ, за деца и юноши с ДЦП MSW-3200 12 31.07.2015 03.09.2015
642 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки BATA 31.10.2013 26.01.2018
643 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки EB-200 31.10.2013 26.01.2018
644 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки ETKIN 31.10.2013 26.01.2018
645 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Grey insoles 31.10.2013 26.01.2018
646 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I001 31.10.2013 26.01.2018
647 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I002 31.10.2013 26.01.2018
648 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I003 31.10.2013 26.01.2018
649 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I004 31.10.2013 26.01.2018
650 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I005 31.10.2013 26.01.2018
651 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I006 31.10.2013 26.01.2018
652 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I007 31.10.2013 26.01.2018
653 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I011 31.10.2013 26.01.2018
654 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I012 31.10.2013 26.01.2018
655 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I013 31.10.2013 26.01.2018
656 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I014 31.10.2013 26.01.2018
657 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I208 31.10.2013 26.01.2018
658 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I218 31.10.2013 26.01.2018
659 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I306 31.10.2013 26.01.2018
660 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I307 31.10.2013 26.01.2018
661 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I309 31.10.2013 26.01.2018
662 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки INSOLE-M 31.10.2013 26.01.2018
663 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки INSOLE-W 31.10.2013 26.01.2018
664 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки MB-200 31.10.2013 26.01.2018
665 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 001 31.10.2013 26.01.2018
666 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 002 31.10.2013 26.01.2018
667 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 003 31.10.2013 26.01.2018
668 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 004 31.10.2013 26.01.2018
669 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 005 31.10.2013 26.01.2018
670 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 006 31.10.2013 26.01.2018
671 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Orange insoles 31.10.2013 26.01.2018
672 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки TB-200 31.10.2013 26.01.2018
673 Комбиниран стол за тоалет и баня FS1B6 31.10.2013
674 Комбиниран стол за тоалет и баня FS1B601 31.10.2013
675 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691 31.10.2013
676 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691S 31.10.2013
677 Комбиниран стол за тоалет и баня FS692 31.10.2013
678 Комбиниран стол за тоалет и баня FS693 31.10.2013
679 Комбиниран стол за тоалет и баня FS694S 31.10.2013
680 Комбиниран стол за тоалет и баня КИК-2 31.10.2013
681 Комбиниран стол за тоалет и баня КИК-2001 31.10.2013
682 Комбиниран стол за тоалет и баня КИК-2002 31.10.2013
683 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP AV 31.10.2013
684 Комбиниран стол за тоалет и баня 139В 31.10.2013
685 Комбиниран стол за тоалет и баня 9062 31.10.2013
686 Комбиниран стол за тоалет и баня DB-05-01 31.10.2013
687 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO 290 31.10.2013
688 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-215 31.10.2013
689 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-270 31.10.2013
690 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 12 06.12.2018
691 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 31.10.2013
692 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 31.10.2013
693 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 12 06.12.2018
694 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 31.10.2013
695 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 12 06.12.2018
696 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 31.10.2013
697 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 12 06.12.2018
698 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 30 31.10.2013
699 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 40 31.10.2013
700 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 50 31.10.2013
701 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-10 12 06.12.2018
702 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-10 12 31.07.2015 03.09.2015
703 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-20 12 06.12.2018
704 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-30 12 06.12.2018
705 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-30 12 31.07.2015 03.09.2015
706 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-40 12 31.07.2015 03.09.2015
707 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-40 12 06.12.2018
708 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-50 12 06.12.2018
709 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-50 12 31.07.2015 03.09.2015
710 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68076 31.10.2013
711 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 31.10.2013
712 Комбиниран стол за тоалет и баня (сгъваем) MCT-20 12 31.07.2015 03.09.2015
713 Комбиниран стол за тоалет и баня-Apex DB-05-01 28.11.2011
714 Комбиниран стол за тоалет и баня-Days Casa Clean II plus 28.11.2011
715 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 10 28.11.2011
716 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 20 28.11.2011
717 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund 3004 28.11.2011
718 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund 3005 28.11.2011
719 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund 306 28.11.2011
720 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund DB-05-01 28.11.2011
721 Комбиниран стол за тоалет и баня-Thuasne V1214540 28.11.2011
722 Комбиниран стол за тоалет и баня-Thuasne W1960 28.11.2011
723 Комбиниран стол за тоалет и баня-Uniforce RPM68076 28.11.2011
724 Комбиниран стол за тоалет и баня-Uniforce RPM68088F 28.11.2011
725 Комбиниран стол за тоалет и баня-Uniforce RPM68088W 28.11.2011
726 Комбиниран стол за тоалет и баня-VITEA CARE VCWK2 28.11.2011
727 Комбиниран стол за тоалет и баня-VITEA CARE VCWK21 28.11.2011
728 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139B 28.11.2011
729 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP 28.11.2011
730 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP 1 28.11.2011
731 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP AV 28.11.2011
732 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 9012 28.11.2011
733 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 9062 28.11.2011
734 Комплект гуми, лагери за инвалидна количка 12 06.12.2018
735 Комплект гуми, лагери за комбиниран стол за тоалет и баня 12 06.12.2018
736 Консумативи Пуш-бутони и други 31.10.2013
737 Консумативи гуми и лагери 30.05.2012
738 Консумативи - A&M Батерии , Накрайници 31.10.2013
739 Консумативи - BRILLANT 31.10.2013
740 Консумативи - SIEMENS Батерии , Накрайници 31.10.2013
741 Консумативи-BRILLANT Батерии 31.10.2013
742 Масичка за инвалидна количка KY561 31.10.2013
743 Масичка за инвалидна количка KY574 31.10.2013
744 Масичка за инвалидна количка KY575 31.10.2013
745 Масичка за инвалидна количка KY577 12 31.07.2015 03.09.2015
746 Масичка за инвалидна количка-Kaiyang KY561 28.11.2011
747 Масичка за инвалидна количка-Kaiyang KY574 28.11.2011
748 Масичка за инвалидна количка-Kaiyang KY575 28.11.2011
749 Масичка за инвалидна количка-Mobilux TW-001 28.11.2011
750 Масичка за инвалидна количка-Mobilux TW-002 28.11.2011
751 Масичка за инвалидна количка-Mobilux TW-003 28.11.2011
752 Масичка за инвалидна количка-Thuasne WW5400 28.11.2011
753 Нерегулируем бастун BZN-100 12 31.07.2015 03.09.2015
754 Нерегулируем бастун BZN-101 12 31.07.2015 03.09.2015
755 Нерегулируем бастун KY910L 31.10.2013
756 Нерегулируем бастун-Kaiyang KY910L 28.11.2011
757 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101 31.10.2013 26.01.2018
758 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101S 31.10.2013 26.01.2018
759 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101T 31.10.2013 26.01.2018
760 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 102 31.10.2013 26.01.2018
761 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 103 31.10.2013 26.01.2018
762 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 104 31.10.2013 26.01.2018
763 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 105 31.10.2013 26.01.2018
764 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 106 31.10.2013 26.01.2018
765 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 107 31.10.2013 26.01.2018
766 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 108 31.10.2013 26.01.2018
767 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 111 31.10.2013 26.01.2018
768 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 112 31.10.2013 26.01.2018
769 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201 31.10.2013 26.01.2018
770 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201S 31.10.2013 26.01.2018
771 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201T 31.10.2013 26.01.2018
772 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 202 31.10.2013 26.01.2018
773 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 203 31.10.2013 26.01.2018
774 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 205 31.10.2013 26.01.2018
775 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 207S 31.10.2013 26.01.2018
776 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 250 31.10.2013 26.01.2018
777 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 251 31.10.2013 26.01.2018
778 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 252 31.10.2013 26.01.2018
779 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 253 31.10.2013 26.01.2018
780 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 254 31.10.2013 26.01.2018
781 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 301 31.10.2013 26.01.2018
782 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 302 31.10.2013 26.01.2018
783 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 303 31.10.2013 26.01.2018
784 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3035 31.10.2013 26.01.2018
785 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 401 31.10.2013 26.01.2018
786 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 402 31.10.2013 26.01.2018
787 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 403 31.10.2013 26.01.2018
788 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 404 31.10.2013 26.01.2018
789 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 405 31.10.2013 26.01.2018
790 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 406 31.10.2013 26.01.2018
791 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 407 31.10.2013 26.01.2018
792 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 408 31.10.2013 26.01.2018
793 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 409 31.10.2013 26.01.2018
794 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 4740 31.10.2013 26.01.2018
795 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 4746 31.10.2013 26.01.2018
796 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5203 31.10.2013 26.01.2018
797 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5655 31.10.2013 26.01.2018
798 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5657 31.10.2013 26.01.2018
799 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5751 31.10.2013 26.01.2018
800 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5758 31.10.2013 26.01.2018
801 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 600 31.10.2013 26.01.2018
802 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 601 31.10.2013 26.01.2018
803 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 602 31.10.2013 26.01.2018
804 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 603 31.10.2013 26.01.2018
805 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 606 31.10.2013 26.01.2018
806 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 607-W 31.10.2013 26.01.2018
807 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6975 31.10.2013 26.01.2018
808 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6984 31.10.2013 26.01.2018
809 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6985 31.10.2013 26.01.2018
810 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6986 31.10.2013 26.01.2018
811 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6987 31.10.2013 26.01.2018
812 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6988 31.10.2013 26.01.2018
813 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 702 31.10.2013 26.01.2018
814 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 800S-W 31.10.2013 26.01.2018
815 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 801 31.10.2013 26.01.2018
816 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 802 31.10.2013 26.01.2018
817 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 802S 31.10.2013 26.01.2018
818 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 803 31.10.2013 26.01.2018
819 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 803S 31.10.2013 26.01.2018
820 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 804S-W 31.10.2013 26.01.2018
821 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 901 31.10.2013 26.01.2018
822 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 902 31.10.2013 26.01.2018
823 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BIG SIZE 31.10.2013 26.01.2018
824 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Dan 31.10.2013 26.01.2018
825 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Denisa 31.10.2013 26.01.2018
826 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Hanka 31.10.2013 26.01.2018
827 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Jitka 31.10.2013 26.01.2018
828 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Linda 31.10.2013 26.01.2018
829 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Lukas 31.10.2013 26.01.2018
830 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OD01 31.10.2013 26.01.2018
831 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OD02 31.10.2013 26.01.2018
832 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OD03 31.10.2013 26.01.2018
833 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OD04 31.10.2013 26.01.2018
834 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT160 31.10.2013 26.01.2018
835 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT165 31.10.2013 26.01.2018
836 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT170 31.10.2013 26.01.2018
837 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT175 31.10.2013 26.01.2018
838 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY160 31.10.2013 26.01.2018
839 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY165 31.10.2013 26.01.2018
840 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY170 31.10.2013 26.01.2018
841 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY175 31.10.2013 26.01.2018
842 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY01 31.10.2013 26.01.2018
843 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY02 31.10.2013 26.01.2018
844 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY03 31.10.2013 26.01.2018
845 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY04 31.10.2013 26.01.2018
846 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY51 31.10.2013 26.01.2018
847 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY52 31.10.2013 26.01.2018
848 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY53 31.10.2013 26.01.2018
849 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 001 31.10.2013 26.01.2018
850 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 002 31.10.2013 26.01.2018
851 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 003 31.10.2013 26.01.2018
852 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 004 31.10.2013 26.01.2018
853 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 005 31.10.2013 26.01.2018
854 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 006 31.10.2013 26.01.2018
855 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 007 31.10.2013 26.01.2018
856 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 008 31.10.2013 26.01.2018
857 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 009 31.10.2013 26.01.2018
858 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 010 31.10.2013 26.01.2018
859 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 011 31.10.2013 26.01.2018
860 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 012 31.10.2013 26.01.2018
861 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 013 31.10.2013 26.01.2018
862 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 014 31.10.2013 26.01.2018
863 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 015 31.10.2013 26.01.2018
864 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 016 31.10.2013 26.01.2018
865 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Paul 31.10.2013 26.01.2018
866 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Radim 31.10.2013 26.01.2018
867 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SABO-101 31.10.2013 26.01.2018
868 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SABO-102 31.10.2013 26.01.2018
869 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SABO-103 31.10.2013 26.01.2018
870 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SABO-104 31.10.2013 26.01.2018
871 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SABO-105 31.10.2013 26.01.2018
872 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Sam 31.10.2013 26.01.2018
873 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Sandal 31.10.2013 26.01.2018
874 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Silva 31.10.2013 26.01.2018
875 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD002 31.10.2013 26.01.2018
876 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD004 31.10.2013 26.01.2018
877 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD005 31.10.2013 26.01.2018
878 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD006 31.10.2013 26.01.2018
879 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD007 31.10.2013 26.01.2018
880 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Tom 31.10.2013 26.01.2018
881 Ортопедични обувки за диабетно стъпало WIDE SOLE 31.10.2013 26.01.2018
882 Ортопедични обувки към шина на Томас OFOST 31.10.2013 26.01.2018
883 Ортопедични обувки от №17 до от №24 с микропореста гума до 5см тапа DINO 31.10.2013 26.01.2018
884 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа 101 31.10.2013 26.01.2018
885 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа 102 31.10.2013 26.01.2018
886 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа 104 31.10.2013 26.01.2018
887 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа 105 31.10.2013 26.01.2018
888 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа 1208 31.10.2013 26.01.2018
889 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа 901 31.10.2013 26.01.2018
890 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа 902 31.10.2013 26.01.2018
891 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа 903 31.10.2013 26.01.2018
892 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа 904 31.10.2013 26.01.2018
893 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа 909-PM 31.10.2013 26.01.2018
894 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA001 31.10.2013 26.01.2018
895 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA002 31.10.2013 26.01.2018
896 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA005 31.10.2013 26.01.2018
897 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA006 31.10.2013 26.01.2018
898 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA012 31.10.2013 26.01.2018
899 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA013 31.10.2013 26.01.2018
900 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC006 31.10.2013 26.01.2018
901 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC011 31.10.2013 26.01.2018
902 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC012 31.10.2013 26.01.2018
903 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC013 31.10.2013 26.01.2018
904 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC014 31.10.2013 26.01.2018
905 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC015 31.10.2013 26.01.2018
906 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC016 31.10.2013 26.01.2018
907 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №16 с микропореста гума до 5см тапа OFKS005 31.10.2013 26.01.2018
908 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №16 с микропореста гума до 5см тапа OFKS006 31.10.2013 26.01.2018
909 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №16 с микропореста гума над 5см тапа OFKS005H 31.10.2013 26.01.2018
910 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №16 с микропореста гума над 5см тапа OFKS006H 31.10.2013 26.01.2018
911 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа 103 31.10.2013 26.01.2018
912 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа 106 31.10.2013 26.01.2018
913 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа 701 31.10.2013 26.01.2018
914 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа 702 31.10.2013 26.01.2018
915 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа 703 31.10.2013 26.01.2018
916 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа 704 31.10.2013 26.01.2018
917 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа 705 31.10.2013 26.01.2018
918 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от № 25 с микропореста гума до 5 см тапа 706 31.10.2013 26.01.2018
919 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа OFKS001 31.10.2013 26.01.2018
920 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа OFKS002 31.10.2013 26.01.2018
921 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа OFKS003 31.10.2013 26.01.2018
922 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа OFKS004 31.10.2013 26.01.2018
923 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума над 5см тапа OFKS001H 31.10.2013 26.01.2018
924 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума над 5см тапа OFKS002H 31.10.2013 26.01.2018
925 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума над 5см тапа OFKS003H 31.10.2013 26.01.2018
926 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума над 5см тапа OFKS004H 31.10.2013 26.01.2018
927 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 001 31.10.2013 26.01.2018
928 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 002 31.10.2013 26.01.2018
929 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 003 31.10.2013 26.01.2018
930 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 004 31.10.2013 26.01.2018
931 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 005 31.10.2013 26.01.2018
932 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 006 31.10.2013 26.01.2018
933 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 007 31.10.2013 26.01.2018
934 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 008 31.10.2013 26.01.2018
935 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 009 31.10.2013 26.01.2018
936 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 010 31.10.2013 26.01.2018
937 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 011 31.10.2013 26.01.2018
938 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 012 31.10.2013 26.01.2018
939 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 001 31.10.2013 26.01.2018
940 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 002 31.10.2013 26.01.2018
941 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 003 31.10.2013 26.01.2018
942 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 004 31.10.2013 26.01.2018
943 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 005 31.10.2013 26.01.2018
944 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 006 31.10.2013 26.01.2018
945 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 007 31.10.2013 26.01.2018
946 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 008 31.10.2013 26.01.2018
947 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 009 31.10.2013 26.01.2018
948 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 010 31.10.2013 26.01.2018
949 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 011 31.10.2013 26.01.2018
950 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 012 31.10.2013 26.01.2018
951 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 013 31.10.2013 26.01.2018
952 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 014 31.10.2013 26.01.2018
953 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 015 31.10.2013 26.01.2018
954 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 016 31.10.2013 26.01.2018
955 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 017 31.10.2013 26.01.2018
956 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 018 31.10.2013 26.01.2018
957 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 019 31.10.2013 26.01.2018
958 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 020 31.10.2013 26.01.2018
959 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 007H 31.10.2013 26.01.2018
960 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 008H 31.10.2013 26.01.2018
961 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 009H 31.10.2013 26.01.2018
962 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 010H 31.10.2013 26.01.2018
963 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 011H 31.10.2013 26.01.2018
964 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 012H 31.10.2013 26.01.2018
965 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 011H 31.10.2013 26.01.2018
966 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 012H 31.10.2013 26.01.2018
967 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 013H 31.10.2013 26.01.2018
968 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 014H 31.10.2013 26.01.2018
969 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 015H 31.10.2013 26.01.2018
970 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 016H 31.10.2013 26.01.2018
971 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 017H 31.10.2013 26.01.2018
972 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 018H 31.10.2013 26.01.2018
973 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 019H 31.10.2013 26.01.2018
974 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 020H 31.10.2013 26.01.2018
975 Ортопедични обувки с корково легло с продължение OFOCS 31.10.2013 26.01.2018
976 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа AGAT 31.10.2013 26.01.2018
977 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа APOLLO 31.10.2013 26.01.2018
978 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа ATENA 31.10.2013 26.01.2018
979 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа BASIC 31.10.2013 26.01.2018
980 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа BELLONA 31.10.2013 26.01.2018
981 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа BIATLON 31.10.2013 26.01.2018
982 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа CINDIRELLA 31.10.2013 26.01.2018
983 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа CLASSIC 31.10.2013 26.01.2018
984 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа HELIOS 31.10.2013 26.01.2018
985 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа JASPER 31.10.2013 26.01.2018
986 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа JAZON 31.10.2013 26.01.2018
987 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа JOGGING 31.10.2013 26.01.2018
988 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа KARAT 31.10.2013 26.01.2018
989 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа PRINCESSA 31.10.2013 26.01.2018
990 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа RUGBY 31.10.2013 26.01.2018
991 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа SAPPHIRE 31.10.2013 26.01.2018
992 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа SPRINT 31.10.2013 26.01.2018
993 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа TEMIDA 31.10.2013 26.01.2018
994 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа TENIS 31.10.2013 26.01.2018
995 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа TURKUS 31.10.2013 26.01.2018
996 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа VICKY 31.10.2013 26.01.2018
997 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа VICTOR 31.10.2013 26.01.2018
998 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа VIRTUS 31.10.2013 26.01.2018
999 Ортопедични обувки тип “Налъм” с микропореста гума OFOC 31.10.2013 26.01.2018
1000 Очила по костен път за очила по костен път за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи F 228 D 28.11.2011
1001 Очила по костен път за очила по костен път за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи F 229 D 28.11.2011
1002 Патерица – канадка ПК-16 31.10.2013
1003 Патерици -канадки FS923L 31.10.2013
1004 Патерици -канадки FS933L 31.10.2013
1005 Патерици -канадки FS937L 31.10.2013
1006 Патерици -подмишечни FS925L 31.10.2013
1007 Патерици -подмишечни FS935L 31.10.2013
1008 Патерици -подмишечни FS935S 31.10.2013
1009 Патерици - подмишечни GZL161 31.10.2013
1010 Патерици тип „Канадка” KY923L 31.10.2013
1011 Патерици тип „Канадка” KY933L 31.10.2013
1012 Патерици тип „Канадка” KY937L 31.10.2013
1013 Патерици тип „Канадка” LEO-320 31.10.2013
1014 Патерици тип „Канадка” LEO-330 31.10.2013
1015 Патерици тип „Канадка” LEO-340 31.10.2013
1016 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 31.10.2013
1017 Патерици тип „Подмишечни” LEO-310 31.10.2013
1018 Перука Abbey 31.10.2013
1019 Перука Abbey Plus 31.10.2013
1020 Перука Adele 31.10.2013
1021 Перука Agatha 31.10.2013
1022 Перука Agnes 31.10.2013
1023 Перука Amelie 31.10.2013
1024 Перука Anastasia 31.10.2013
1025 Перука Angela 31.10.2013
1026 Перука Beatrice 31.10.2013
1027 Перука Bertha 31.10.2013
1028 Перука Caroline 31.10.2013
1029 Перука Cecylie 31.10.2013
1030 Перука Charlotta 31.10.2013
1031 Перука Eliza 31.10.2013
1032 Перука Elizabeth 31.10.2013
1033 Перука Elizabeth Plus 31.10.2013
1034 Перука Gabriella 31.10.2013
1035 Перука Grace 31.10.2013
1036 Перука Hariett 31.10.2013
1037 Перука Henrietta 31.10.2013
1038 Перука Ines 31.10.2013
1039 Перука Joanne 31.10.2013
1040 Перука Joanne Plus 31.10.2013
1041 Перука Joy 31.10.2013
1042 Перука Kelly 31.10.2013
1043 Перука Madeline 31.10.2013
1044 Перука Marabelle 31.10.2013
1045 Перука Margarette 31.10.2013
1046 Перука Marie 31.10.2013
1047 Перука Matilda 31.10.2013
1048 Перука Monica 31.10.2013
1049 Перука Natasha 31.10.2013
1050 Перука Nicole 31.10.2013
1051 Перука Petra 31.10.2013
1052 Перука Rosaline 31.10.2013
1053 Перука Roxanne 31.10.2013
1054 Перука Rozalie 31.10.2013
1055 Перука Theresa 31.10.2013
1056 Перука Tia 31.10.2013
1057 Подлакътна патерица - канадка KY9331L 31.10.2013
1058 Подлакътна патерица - канадка KY9332L 31.10.2013
1059 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY923L 28.11.2011
1060 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY933L 28.11.2011
1061 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY937L 28.11.2011
1062 Подлакътна патерица - канадка-Uniforce RPM86051 28.11.2011
1063 Подлакътна патерица – канадка (сгъваема)-Uniforce RPM86052 28.11.2011
1064 Подлакътна патерица-канадка EC-200 12 31.07.2015 03.09.2015
1065 Подлакътна патерица-канадка EC-210 12 31.07.2015 03.09.2015
1066 Подлакътна патерица-канадка EC-220 12 31.07.2015 03.09.2015
1067 Подлакътна патерица-канадка EC-230 12 31.07.2015 03.09.2015
1068 Подлакътна патерица-канадка EC-240 12 31.07.2015 03.09.2015
1069 Подлакътна патерица-канадка EC-250 12 31.07.2015 03.09.2015
1070 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2015 28.11.2011
1071 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2016 28.11.2011
1072 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2030 28.11.2011
1073 Подлакътна патерица-канадка-VITEA CARE VCBP0042 28.11.2011
1074 Подмишечна патерицa-Thuasne W2010 28.11.2011
1075 Подмишечна патерица AC-100 12 31.07.2015 03.09.2015
1076 Подмишечна патерица AC-110 12 31.07.2015 03.09.2015
1077 Подмишечна патерица AC-120 12 31.07.2015 03.09.2015
1078 Подмишечна патерица AC-130 12 31.07.2015 03.09.2015
1079 Подмишечна патерица KY9351M 12 31.07.2015 03.09.2015
1080 Подмишечна патерица KY935L 31.10.2013
1081 Подмишечна патерица-Apex DW-01-01 28.11.2011
1082 Подмишечна патерица-Apex DW-01-02 28.11.2011
1083 Подмишечна патерица-Kaiyang KY925L 28.11.2011
1084 Подмишечна патерица-Uniforce RPM86001 28.11.2011
1085 Подмишечна патерица-Uniforce RPM86010 28.11.2011
1086 Подмишечна патерица-Uniforce RPM86081 28.11.2011
1087 Подмишечна патерица-VITEA CARE VCBP0041 28.11.2011
1088 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Bridge 12 31.10.2013
1089 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Bridge 8 31.10.2013
1090 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Calibra 1 Pro P 31.10.2013
1091 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Calibra 2 Pro 31.10.2013
1092 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Day 31.10.2013
1093 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Insite 31.10.2013
1094 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Revo 31.10.2013
1095 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Revo ECO 31.10.2013
1096 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Revo+ 31.10.2013
1097 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Bridge 12 31.10.2013
1098 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Bridge 12 + 31.10.2013
1099 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Bridge 8 31.10.2013
1100 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Bridge 8 + 31.10.2013
1101 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Calibra 1 Pro P 31.10.2013
1102 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Calibra 2 Pro 31.10.2013
1103 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Day 31.10.2013
1104 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Insite 31.10.2013
1105 Програмируем цифров слухов апарат ACURIS 31.10.2013
1106 Програмируем цифров слухов апарат ACURIS TM 31.10.2013
1107 Програмируем цифров слухов апарат ARTIS Life 31.10.2013
1108 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 12 /NR/ 31.10.2013
1109 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 12 Free 31.10.2013
1110 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 12 Open 31.10.2013
1111 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 12 P 31.10.2013
1112 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 8 /NR/ 31.10.2013
1113 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 8 Free 31.10.2013
1114 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 8 Open 31.10.2013
1115 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 8 P 31.10.2013
1116 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA ACTIVE 31.10.2013
1117 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA HP 31.10.2013
1118 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA Life 31.10.2013
1119 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA P 31.10.2013
1120 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA S 31.10.2013
1121 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA S VC 31.10.2013
1122 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA SP 31.10.2013
1123 Програмируем цифров слухов апарат CIELO Life 31.10.2013
1124 Програмируем цифров слухов апарат Calibra 1 Pro Free 31.10.2013
1125 Програмируем цифров слухов апарат Calibra 1 Pro P 31.10.2013
1126 Програмируем цифров слухов апарат Calibra 2 Pro Free 31.10.2013
1127 Програмируем цифров слухов апарат Calibra 2 Pro HP 31.10.2013
1128 Програмируем цифров слухов апарат Calibra 2 Pro P 31.10.2013
1129 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 12 31.10.2013
1130 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 12 + 31.10.2013
1131 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 16 31.10.2013
1132 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 16 + 31.10.2013
1133 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 8 31.10.2013
1134 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 8 + 31.10.2013
1135 Програмируем цифров слухов апарат Day Free 31.10.2013
1136 Програмируем цифров слухов апарат Day HP 31.10.2013
1137 Програмируем цифров слухов апарат Day Open 31.10.2013
1138 Програмируем цифров слухов апарат Day P 31.10.2013
1139 Програмируем цифров слухов апарат Gem 12 31.10.2013
1140 Програмируем цифров слухов апарат Gem 12 + T 31.10.2013
1141 Програмируем цифров слухов апарат Gem 8 31.10.2013
1142 Програмируем цифров слухов апарат Gem 8 + 31.10.2013
1143 Програмируем цифров слухов апарат Gem 8 + T 31.10.2013
1144 Програмируем цифров слухов апарат INIZIA 1, PS SF BE 28.11.2011
1145 Програмируем цифров слухов апарат INIZIA 1, VC PS BE 28.11.2011
1146 Програмируем цифров слухов апарат INIZIA 3, PS SF BE 28.11.2011
1147 Програмируем цифров слухов апарат INIZIA 3, VC PS BE 28.11.2011
1148 Програмируем цифров слухов апарат Insite + 31.10.2013
1149 Програмируем цифров слухов апарат Insite Free 31.10.2013
1150 Програмируем цифров слухов апарат Insite Open 31.10.2013
1151 Програмируем цифров слухов апарат Insite P 31.10.2013
1152 Програмируем цифров слухов апарат Insite P /NR/ 31.10.2013
1153 Програмируем цифров слухов апарат NITRO 31.10.2013
1154 Програмируем цифров слухов апарат NITRO 55dB 31.10.2013
1155 Програмируем цифров слухов апарат NITRO 70 dB 31.10.2013
1156 Програмируем цифров слухов апарат NITRO FM 31.10.2013
1157 Програмируем цифров слухов апарат Neo 102 BTE 28.11.2011
1158 Програмируем цифров слухов апарат Neo 105 BTE DM 28.11.2011
1159 Програмируем цифров слухов апарат Neo 112 BTE 28.11.2011
1160 Програмируем цифров слухов апарат Neo 202 ITE 28.11.2011
1161 Програмируем цифров слухов апарат Neo 301 ITC 28.11.2011
1162 Програмируем цифров слухов апарат Neo 302 ITC 28.11.2011
1163 Програмируем цифров слухов апарат Neo 315 ITC DM 28.11.2011
1164 Програмируем цифров слухов апарат Neo 322 ITC 28.11.2011
1165 Програмируем цифров слухов апарат Neo 401 CIC 28.11.2011
1166 Програмируем цифров слухов апарат Neo 411 MC 28.11.2011
1167 Програмируем цифров слухов апарат Symbio XT 100 BTE 28.11.2011
1168 Програмируем цифров слухов апарат Symbio XT 110 BTE 28.11.2011
1169 Програмируем цифров слухов апарат Symbio XT 115 BTE DM 28.11.2011
1170 Програмируем цифров слухов апарат Symbio XT 200 ITE 28.11.2011
1171 Програмируем цифров слухов апарат Symbio XT 205 ITE DM 28.11.2011
1172 Програмируем цифров слухов апарат Symbio XT 320 ITC 28.11.2011
1173 Програмируем цифров слухов апарат Symbio XT 325 ITC DM 28.11.2011
1174 Програмируем цифров слухов апарат Symbio XT 400 CIC 28.11.2011
1175 Програмируем цифров слухов апарат Symbio XT 410 MC 28.11.2011
1176 Програмируем цифров слухов апарат VERAS 5, PS SF BE 28.11.2011
1177 Програмируем цифров слухов апарат VERAS 5, VC PS BE 28.11.2011
1178 Програмируем цифров слухов апарат VERAS 5, VC PS DB 28.11.2011
1179 Програмируем цифров слухов апарат VERAS 7, PS SF DB 28.11.2011
1180 Програмируем цифров слухов апарат VERAS 7, VC PS SF BE 28.11.2011
1181 Програмируем цифров слухов апарат VERAS 7, VC PS SF DB 28.11.2011
1182 Програмируем цифров слухов апарат VERAS 9, PS SF BE 28.11.2011
1183 Програмируем цифров слухов апарат VERAS 9, VC PS SF BE 28.11.2011
1184 Програмируем цифров слухов апарат VERAS 9, VC PS SF DB 28.11.2011
1185 Програмируем цифров слухов апарат Win 102 BTE 28.11.2011
1186 Програмируем цифров слухов апарат Win 105 BTE DM 28.11.2011
1187 Програмируем цифров слухов апарат Win 112 BTE 28.11.2011
1188 Програмируем цифров слухов апарат Win 202 ITE 28.11.2011
1189 Програмируем цифров слухов апарат Win 301 ITC 28.11.2011
1190 Програмируем цифров слухов апарат Win 302 ITC 28.11.2011
1191 Програмируем цифров слухов апарат Win 315 ITC DM 28.11.2011
1192 Програмируем цифров слухов апарат Win 322 ITC 28.11.2011
1193 Програмируем цифров слухов апарат Win 401 CIC 28.11.2011
1194 Програмируем цифров слухов апарат Win 411 MC 28.11.2011
1195 Програмируем цифров слухов апарат XTREME120, BE 28.11.2011
1196 Програмируем цифров слухов апарат XTREME121, BE 28.11.2011
1197 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon Allegro MT 30.01.2012
1198 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon Allegro XT 30.01.2012
1199 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon arriva CIC 30.01.2012
1200 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon arriva IS 30.01.2012
1201 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon arriva IS+ 30.01.2012
1202 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon arriva M 30.01.2012
1203 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon arriva S/S+ 30.01.2012
1204 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon arriva X 30.01.2012
1205 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon avacio CIC 30.01.2012
1206 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon avacio IS 30.01.2012
1207 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon avacio IS+ 30.01.2012
1208 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon avacio M 30.01.2012
1209 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon avacio S/S+ 30.01.2012
1210 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon elia CIC 30.01.2012
1211 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon elia CIC P 30.01.2012
1212 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon elia IS 30.01.2012
1213 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon elia IS P 30.01.2012
1214 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon elia IS+ 30.01.2012
1215 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon elia IS+ P 30.01.2012
1216 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon elia M 30.01.2012
1217 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon elia R 30.01.2012
1218 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon elia S/S+ 30.01.2012
1219 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon jump C TRT 30.01.2012
1220 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon jump CIC TRT 30.01.2012
1221 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon jump S TRT/ S+ TRT 30.01.2012
1222 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon loon 30.01.2012
1223 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon loon+ 30.01.2012
1224 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon switch 4 30.01.2012
1225 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon switch 8 30.01.2012
1226 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon switch 8 TRT 30.01.2012
1227 Програмируем цифров слухов апарат-Audifon switch TRT 30.01.2012
1228 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Diamond 2000 10A 30.01.2012
1229 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Diamond 2000 13A 30.01.2012
1230 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Diamond 2000 312 30.01.2012
1231 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Diamond 2000 675 30.01.2012
1232 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Lenx 16 10A 30.01.2012
1233 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Lenx 16 13A 30.01.2012
1234 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Lenx 16 312 30.01.2012
1235 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Lenx 16 675 30.01.2012
1236 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Lenx 8 10A 30.01.2012
1237 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Lenx 8 13A 30.01.2012
1238 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Lenx 8 312 30.01.2012
1239 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Lenx 8 675 30.01.2012
1240 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Maya 2000 13A 30.01.2012
1241 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Maya 2000 675 30.01.2012
1242 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Maya U+ 13A 30.01.2012
1243 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Maya U+ 675 30.01.2012
1244 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Sity Plus 10A 0E 30.01.2012
1245 Програмируем цифров слухов апарат-Austar Sity Plus 10A RIC 30.01.2012
1246 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 15 30.01.2012
1247 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 15 HPG 30.01.2012
1248 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 25 30.01.2012
1249 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 25 HPG 30.01.2012
1250 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 35D 30.01.2012
1251 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 35D HPG 30.01.2012
1252 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 45D 30.01.2012
1253 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 45D HPG 30.01.2012
1254 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 75 30.01.2012
1255 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 75 Open 30.01.2012
1256 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 75D 30.01.2012
1257 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 75D Open 30.01.2012
1258 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 85 30.01.2012
1259 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 85 Open 30.01.2012
1260 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 85D 30.01.2012
1261 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ACS 85D Open 30.01.2012
1262 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ARCA A14 30.01.2012
1263 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ARCA A34 30.01.2012
1264 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ARCA A74 30.01.2012
1265 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ARCA A84 30.01.2012
1266 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 15 30.01.2012
1267 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 15 HPG 30.01.2012
1268 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 15 PB 30.01.2012
1269 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 15 PB HPG 30.01.2012
1270 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 15xs 30.01.2012
1271 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 25 30.01.2012
1272 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 25 HPG 30.01.2012
1273 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 35 30.01.2012
1274 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 35 HPG 30.01.2012
1275 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 35D 30.01.2012
1276 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 35D HPG 30.01.2012
1277 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 45 30.01.2012
1278 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 45 HPG 30.01.2012
1279 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 45D 30.01.2012
1280 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 45D HPG 30.01.2012
1281 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 62D 30.01.2012
1282 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 62D HPG 30.01.2012
1283 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 62D HPG Open 30.01.2012
1284 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 62D Open 30.01.2012
1285 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 75 30.01.2012
1286 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 75 Open 30.01.2012
1287 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 75D 30.01.2012
1288 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 75D Open 30.01.2012
1289 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 85 30.01.2012
1290 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone CHG 85D 30.01.2012
1291 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone FRC 95 30.01.2012
1292 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 15 30.01.2012
1293 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 15 HPG 30.01.2012
1294 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 15 PB 30.01.2012
1295 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 15 PB HPG 30.01.2012
1296 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 15xs 30.01.2012
1297 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 25 30.01.2012
1298 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 25 HPG 30.01.2012
1299 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 35 HPG 30.01.2012
1300 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 35D 30.01.2012
1301 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 35D HPG 30.01.2012
1302 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 45 30.01.2012
1303 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 45 HPG 30.01.2012
1304 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 45D 30.01.2012
1305 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 45D HPG 30.01.2012
1306 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 62D 30.01.2012
1307 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 66D 30.01.2012
1308 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 66D Open 30.01.2012
1309 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 76D 30.01.2012
1310 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 76D Open 30.01.2012
1311 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone IDT 86D 30.01.2012
1312 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 15 30.01.2012
1313 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 15 HPG 30.01.2012
1314 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 15PB 30.01.2012
1315 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 15PB HPG 30.01.2012
1316 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 25 30.01.2012
1317 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 25 HPG 30.01.2012
1318 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 35D 30.01.2012
1319 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 35D HPG 30.01.2012
1320 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 45D 30.01.2012
1321 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 45D HPG 30.01.2012
1322 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 65 30.01.2012
1323 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 65D 30.01.2012
1324 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 75D 30.01.2012
1325 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone LNQ 85D 30.01.2012
1326 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone MARQ 17 30.01.2012
1327 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone MARQ 9 30.01.2012
1328 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone MIRA M35D 30.01.2012
1329 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone MIRA M75D 30.01.2012
1330 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ONE 15 30.01.2012
1331 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ONE 15 HPG 30.01.2012
1332 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ONE 15 PB 30.01.2012
1333 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ONE 15 PB HPG 30.01.2012
1334 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ONE 35D 30.01.2012
1335 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ONE 35D HPG 30.01.2012
1336 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ONE 45D 30.01.2012
1337 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ONE 45D HPG 30.01.2012
1338 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ONE 65D 30.01.2012
1339 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ONE 75D 30.01.2012
1340 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone ONE 85D 30.01.2012
1341 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 15 30.01.2012
1342 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 15 HPG 30.01.2012
1343 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 15 PB HPG 30.01.2012
1344 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 15xs 30.01.2012
1345 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 25 30.01.2012
1346 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 25 HPG 30.01.2012
1347 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 35 30.01.2012
1348 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 35 HPG 30.01.2012
1349 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 35D 30.01.2012
1350 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 35D HPG 30.01.2012
1351 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 45 30.01.2012
1352 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 45 HPG 30.01.2012
1353 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 45D 30.01.2012
1354 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 45D HPG 30.01.2012
1355 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 62D 30.01.2012
1356 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 62D HPG 30.01.2012
1357 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 62D HPG Open 30.01.2012
1358 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 62D Open 30.01.2012
1359 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 63D 30.01.2012
1360 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 63D HPG 30.01.2012
1361 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 63D HPG Open 30.01.2012
1362 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 63D Open 30.01.2012
1363 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 66D 30.01.2012
1364 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 66D Open 30.01.2012
1365 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 76D 30.01.2012
1366 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH 76D Open 30.01.2012
1367 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone RCH15 PB 30.01.2012
1368 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TBR 25 30.01.2012
1369 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TBR 62 30.01.2012
1370 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TBR 76 30.01.2012
1371 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TN2T75 30.01.2012
1372 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TN2T85 30.01.2012
1373 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 1705 30.01.2012
1374 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 1715 30.01.2012
1375 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 1715 SPG 30.01.2012
1376 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 1715-M 30.01.2012
1377 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 1715-MP 30.01.2012
1378 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 1735 SPG 30.01.2012
1379 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 1735 UPG 30.01.2012
1380 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 615 30.01.2012
1381 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 615 SPG 30.01.2012
1382 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 635 UPG 30.01.2012
1383 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 905 30.01.2012
1384 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 915 30.01.2012
1385 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 915 SPG 30.01.2012
1386 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 915-M 30.01.2012
1387 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 915-MP 30.01.2012
1388 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 935 SPG 30.01.2012
1389 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone TO 935 UPG 30.01.2012
1390 Програмируем цифров слухов апарат-Beltone True 30.01.2012
1391 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound ARIA 202 30.01.2012
1392 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound ARIA 322 30.01.2012
1393 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound ARIA 402 30.01.2012
1394 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound ARIA 802 30.01.2012
1395 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound ARIA 804 30.01.2012
1396 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound CLEARtone CIC 30.01.2012
1397 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound CLEARtone ITC 30.01.2012
1398 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound CLEARtone ITE 30.01.2012
1399 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound POWERtone CIC 30.01.2012
1400 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound POWERtone ITC 30.01.2012
1401 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound POWERtone ITE 30.01.2012
1402 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound PUREtone CIC 30.01.2012
1403 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound PUREtone ITC 30.01.2012
1404 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound PUREtone ITE 30.01.2012
1405 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound SUPERtone CIC 30.01.2012
1406 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound SUPERtone ITC 30.01.2012
1407 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound SUPERtone ITE 30.01.2012
1408 Програмируем цифров слухов апарат-NewSound ZIV 800 30.01.2012
1409 Програмируем цифров слухов апарат-ReSound DOT DT 1060 30.01.2012
1410 Програмируем цифров слухов апарат-ReSound DOT DT 2060 30.01.2012
1411 Програмируем цифров слухов апарат-ReSound DOT DT 3060 30.01.2012
1412 Програмируем цифров слухов апарат-Siemens LOTUS 23 P 28.11.2011
1413 Програмируем цифров слухов апарат-Siemens LOTUS 23 SP 28.11.2011
1414 Програмируем цифров слухов апарат-bruckhoff freestyle CL 210 30.01.2012
1415 Програмируем цифров слухов апарат-bruckhoff freestyle CL 210 TID 30.01.2012
1416 Програмируем цифров слухов апарат-bruckhoff freestyle CL 410 30.01.2012
1417 Проходилка 965L 31.10.2013
1418 Проходилка FS405 31.10.2013
1419 Проходилка FS407 31.10.2013
1420 Проходилка FS913L 31.10.2013
1421 Проходилка FS915L 31.10.2013
1422 Проходилка FS919L 31.10.2013
1423 Проходилка FS961L 31.10.2013
1424 Проходилка KY964L 31.10.2013
1425 Проходилка KY964LR 31.10.2013
1426 Проходилка W-001 12 31.07.2015 03.09.2015
1427 Проходилка W-002 12 31.07.2015 03.09.2015
1428 Проходилка W-003 12 31.07.2015 03.09.2015
1429 Проходилка W-004 12 31.07.2015 03.09.2015
1430 Проходилка W-005 12 31.07.2015 03.09.2015
1431 Проходилка W-006 12 31.07.2015 03.09.2015
1432 Проходилка W-007 12 31.07.2015 03.09.2015
1433 Проходилка W-008 12 31.07.2015 03.09.2015
1434 Проходилка W-009 12 31.07.2015 03.09.2015
1435 Проходилка W-010 12 31.07.2015 03.09.2015
1436 Проходилка (с колела)-Uniforce RPM91001XW 28.11.2011
1437 Проходилка (тип ролатор) KY9142 31.10.2013
1438 Проходилка (тип ролатор) KY9144L 31.10.2013
1439 Проходилка (тип ролатор) KY9144L(S) 31.10.2013
1440 Проходилка (тип ролатор) W-011 12 31.07.2015 03.09.2015
1441 Проходилка (тип ролатор) W-012 12 31.07.2015 03.09.2015
1442 Проходилка (тип ролатор) W-013 12 31.07.2015 03.09.2015
1443 Проходилка (тип ролатор) W-014 12 31.07.2015 03.09.2015
1444 Проходилка (тип ролатор) W-015 12 31.07.2015 03.09.2015
1445 Проходилка (тип ролатор) W-016 12 31.07.2015 03.09.2015
1446 Проходилка (тип ролатор) W-017 12 31.07.2015 03.09.2015
1447 Проходилка (тип ролатор) W-018 12 31.07.2015 03.09.2015
1448 Проходилка - алуминиева (тип ролатор) KY9144L-A 31.10.2013
1449 Проходилка / Ходилка KY912L 31.10.2013
1450 Проходилка / Ходилка KY9143 31.10.2013
1451 Проходилка / Ходилка KY9146L 31.10.2013
1452 Проходилка / Ходилка KY919L 31.10.2013
1453 Проходилка / Ходилка KY963L 31.10.2013
1454 Проходилка / Ходилка KY970 31.10.2013
1455 Проходилка / Ходилка KY9701 31.10.2013
1456 Проходилка / Ходилка KY9702 31.10.2013
1457 Проходилка / Ходилка KY971 31.10.2013
1458 Проходилка / Ходилка KY972R 31.10.2013
1459 Проходилка / Ходилка LEO-345 31.10.2013
1460 Проходилка / Ходилка LEO-355 31.10.2013
1461 Проходилка / Ходилка LEO-360 31.10.2013
1462 Проходилка / Ходилка LEO-370 31.10.2013
1463 Проходилка / Ходилка LEO-371 31.10.2013
1464 Проходилка / Ходилка LEO-380 31.10.2013
1465 Проходилка / Ходилка LEO-390 31.10.2013
1466 Проходилка / Ходилка LEO 374 31.10.2013
1467 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91074 28.11.2011
1468 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91080 28.11.2011
1469 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91090 28.11.2011
1470 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91102 28.11.2011
1471 Проходилка с две колела-VITEA CARE VCBP003203 28.11.2011
1472 Проходилка с колела KY965L-5” 31.10.2013
1473 Проходилка с колела KY970 31.10.2013
1474 Проходилка с колела KY9701 31.10.2013
1475 Проходилка с колела KY9702 31.10.2013
1476 Проходилка с колела KY971 31.10.2013
1477 Проходилка – алуминиева (тип ролатор) KY9144L-B 31.10.2013
1478 Проходилка – алуминиева (тип ролатор) KY9148L 31.10.2013
1479 Проходилка – алуминиева (тип ролатор) KY9149L 31.10.2013
1480 Проходилка – алуминиева, сгъваема, с четири колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK222 28.11.2011
1481 Проходилка – алуминиева, фиксирана-Thuasne W2320 28.11.2011
1482 Проходилка – алуминиева,сгъваема, крачеща-VITEA CARE VCBP003204 28.11.2011
1483 Проходилка – алуминиева,сгъваема-Kaiyang 913L 28.11.2011
1484 Проходилка – сгъваема, крачеща-Thuasne 2310 28.11.2011
1485 Проходилка – сгъваема, с три колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK501 28.11.2011
1486 Проходилка – сгъваема-Thuasne 2300 28.11.2011
1487 Проходилка – стоманена, сгъваема, с четири колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK223 28.11.2011
1488 Проходилка, детска KY66L(S) 31.10.2013
1489 Проходилка, детска с колела KY966L(S)-2.5” 31.10.2013
1490 Проходилка-Kaiyang KY912L 28.11.2011
1491 Проходилка-Kaiyang KY9143 28.11.2011
1492 Проходилка-Kaiyang KY9146L 28.11.2011
1493 Проходилка-Kaiyang KY919L 28.11.2011
1494 Проходилка-Uniforce RPM91000HD 28.11.2011
1495 Проходилка-Uniforce RPM91006 28.11.2011
1496 Проходилка-Uniforce RPM91007 28.11.2011
1497 Проходилка-Uniforce RPM91040 28.11.2011
1498 Проходилка-Uniforce RPM91055 28.11.2011
1499 Проходилка-VITEA CARE VCBP0031 28.11.2011
1500 Проходилка-алуминиева, сгъваема 912L 12 31.07.2015 03.09.2015
1501 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 915L 12 31.07.2015 03.09.2015
1502 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 919L 12 31.07.2015 03.09.2015
1503 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща, детска 913L(S) 12 31.07.2015 03.09.2015
1504 Проходилка-алуминиева, фиксирана 916L 12 31.07.2015 03.09.2015
1505 Проходилка-алуминиева, фиксирана 917L 12 31.07.2015 03.09.2015
1506 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 912L-5" 12 31.07.2015 03.09.2015
1507 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 918L 12 31.07.2015 03.09.2015
1508 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела, детска 912L-5"(S) 12 31.07.2015 03.09.2015
1509 Проходилка-крачеща VCBP003205 31.10.2013
1510 Проходилка-крачеща-VITEA CARE VCBP0032 28.11.2011
1511 Проходилка-тип Ambona, с четири колела VCBK2A 12 31.07.2015 03.09.2015
1512 Проходилка-тип Ambona, с четири колела КY970 12 31.07.2015 03.09.2015
1513 Проходилка—сгъваема-чупеща ИП 407 31.10.2013
1514 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP0022 28.11.2011
1515 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00221 28.11.2011
1516 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00222 28.11.2011
1517 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00223 28.11.2011
1518 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00224 28.11.2011
1519 Регулируем четириопорен бастун KY921 31.10.2013
1520 Регулируем четириопорен бастун KY931 31.10.2013
1521 Регулируем бастун BZN-110 12 31.07.2015 03.09.2015
1522 Регулируем бастун BZN-111 12 31.07.2015 03.09.2015
1523 Регулируем бастун BZN-112 12 31.07.2015 03.09.2015
1524 Регулируем бастун BZN-113 12 31.07.2015 03.09.2015
1525 Регулируем бастун BZN-114 12 31.07.2015 03.09.2015
1526 Регулируем бастун BZN-115 12 31.07.2015 03.09.2015
1527 Регулируем бастун BZN-116 12 31.07.2015 03.09.2015
1528 Регулируем бастун BZN-117 12 31.07.2015 03.09.2015
1529 Регулируем бастун BZN-118 12 31.07.2015 03.09.2015
1530 Регулируем бастун BZN-119 12 31.07.2015 03.09.2015
1531 Регулируем бастун KY9201L 31.10.2013
1532 Регулируем бастун KY920L 31.10.2013
1533 Регулируем бастун KY927L 31.10.2013
1534 Регулируем бастун KY9282L 31.10.2013
1535 Регулируем бастун KY9283L 31.10.2013
1536 Регулируем бастун KY9284L 31.10.2013
1537 Регулируем бастун KY9285L 31.10.2013
1538 Регулируем бастун KY928L 31.10.2013
1539 Регулируем бастун KY929L 31.10.2013
1540 Регулируем бастун KY930L 31.10.2013
1541 Регулируем бастун KY938L 31.10.2013
1542 Регулируем бастун KY939L 31.10.2013
1543 Регулируем бастун RPM79010L 31.10.2013
1544 Регулируем бастун RPM79010LS 31.10.2013
1545 Регулируем бастун RPM79010R 31.10.2013
1546 Регулируем бастун RPM79010RS 31.10.2013
1547 Регулируем бастун RPM79020 31.10.2013
1548 Регулируем бастун RPM79021 31.10.2013
1549 Регулируем бастун RPM79022 31.10.2013
1550 Регулируем бастун RPM79023 31.10.2013
1551 Регулируем бастун RPM79030 31.10.2013
1552 Регулируем бастун - сгъваем-Thuasne W2070 28.11.2011
1553 Регулируем бастун-Kaiyang KY920L 28.11.2011
1554 Регулируем бастун-Kaiyang KY927L 28.11.2011
1555 Регулируем бастун-Kaiyang KY928L 28.11.2011
1556 Регулируем бастун-Kaiyang KY929L 28.11.2011
1557 Регулируем бастун-Kaiyang KY930L 28.11.2011
1558 Регулируем бастун-Kaiyang KY938L 28.11.2011
1559 Регулируем бастун-Kaiyang KY939L 28.11.2011
1560 Регулируем бастун-Thuasne W2090 28.11.2011
1561 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010L 28.11.2011
1562 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010LS 28.11.2011
1563 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010R 28.11.2011
1564 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010RS 28.11.2011
1565 Регулируем бастун-Uniforce RPM79020 28.11.2011
1566 Регулируем бастун-Uniforce RPM79021 28.11.2011
1567 Регулируем бастун-Uniforce RPM79022 28.11.2011
1568 Регулируем бастун-Uniforce RPM79023 28.11.2011
1569 Регулируем бастун-Uniforce RPM79030 28.11.2011
1570 Регулируем триопорен бастун BZN-130 12 31.07.2015 03.09.2015
1571 Регулируем триопорен бастун BZN-131 12 31.07.2015 03.09.2015
1572 Регулируем триопорен бастун BZN-132 12 31.07.2015 03.09.2015
1573 Регулируем триопорен бастун KY926 31.10.2013
1574 Регулируем триопорен бастун LEO-383 31.10.2013
1575 Регулируем триопорен бастун RPM70040 31.10.2013
1576 Регулируем триопорен бастун VCBP0024 12 31.07.2015 03.09.2015
1577 Регулируем триопорен бастун-Kaiyang KY926 28.11.2011
1578 Регулируем триопорен бастун-Uniforce RPM70040 28.11.2011
1579 Регулируем четириопорен бастун BZN-140 12 31.07.2015 03.09.2015
1580 Регулируем четириопорен бастун BZN-141 12 31.07.2015 03.09.2015
1581 Регулируем четириопорен бастун BZN-142 12 31.07.2015 03.09.2015
1582 Регулируем четириопорен бастун BZN-143 12 31.07.2015 03.09.2015
1583 Регулируем четириопорен бастун BZN-144 12 31.07.2015 03.09.2015
1584 Регулируем четириопорен бастун KY924 31.10.2013
1585 Регулируем четириопорен бастун KY932 31.10.2013
1586 Регулируем четириопорен бастун KY9322(S) 31.10.2013
1587 Регулируем четириопорен бастун KY932L 31.10.2013
1588 Регулируем четириопорен бастун KY934 31.10.2013
1589 Регулируем четириопорен бастун KY941 31.10.2013
1590 Регулируем четириопорен бастун KY944 31.10.2013
1591 Регулируем четириопорен бастун KY947 31.10.2013
1592 Регулируем четириопорен бастун-Kaiyang KY922 28.11.2011
1593 Регулируем четириопорен бастун-Kaiyang KY942L 28.11.2011
1594 Регулируем четириопорен бастун-Thuasne W2080 28.11.2011
1595 Регулируем четириопорен бастун-Uniforce RPM70045 28.11.2011
1596 Регулируем четириупорен бастун KY922 31.10.2013
1597 Регулируем четириупорен бастун KY9322S 31.10.2013
1598 Регулируем четириупорен бастун KY942L 31.10.2013
1599 Регулируем четириупорен бастун LEO-382 31.10.2013
1600 Регулируем четириупорен бастун RPM70045 31.10.2013
1601 Регулируем бастун LEO 392 31.10.2013
1602 Регулируем бастун LEO 393 31.10.2013
1603 Регулируем бастун LEO 394 31.10.2013
1604 Резервни части За всички модели 31.10.2013
1605 Резервни части 28.11.2011
1606 Резервни части - A&M 31.10.2013
1607 Резервни части - SIEMENS 31.10.2013
1608 Резервни части за изброените модели 30.01.2012
1609 Резервни части за ортопедични обувки 31.10.2013 26.01.2018
1610 Ремонт на слухови апарати - A&M 31.10.2013
1611 Ремонт на слухови апарати - SIEMENS 31.10.2013
1612 Рингова инвалидна количка ALW - 1200 31.10.2013
1613 Рингова инвалидна количка ALW - 1300 31.10.2013
1614 Рингова инвалидна количка ALW - 1400 31.10.2013
1615 Рингова инвалидна количка ALW - 1500 31.10.2013
1616 Рингова инвалидна количка MSW - 1300 31.10.2013
1617 Рингова инвалидна количка MSW - 1400 31.10.2013
1618 Рингова инвалидна количка MSW - 1500 31.10.2013
1619 Рингова инвалидна количка MSW - 4300 31.10.2013
1620 Рингова инвалидна количка MSW - 4400 31.10.2013
1621 Рингова инвалидна количка MSW - 4500 31.10.2013
1622 Рингова инвалидна количка MSW - 7000 31.10.2013
1623 Рингова инвалидна количка MSW - 7100 31.10.2013
1624 Рингова инвалидна количка MSW - 7200 31.10.2013
1625 Рингова инвалидна количка MSW - 7300 31.10.2013
1626 Рингова инвалидна количка MSW - 7400 31.10.2013
1627 Рингова инвалидна количка MSW - 7500 31.10.2013
1628 Рингова инвалидна количка RP - SDS18004 12 31.07.2015 03.09.2015
1629 Рингова инвалидна количка - активна-VITEA CARE VCWK9AS 28.11.2011
1630 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW - 2100 31.10.2013
1631 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW - 2200 31.10.2013
1632 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW - 2300 31.10.2013
1633 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW - 2400 31.10.2013
1634 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW - 2500 31.10.2013
1635 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб RP - SRW16001 12 31.07.2015 03.09.2015
1636 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2000 28.11.2011
1637 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2100 12 31.07.2015 03.09.2015
1638 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2200 12 31.07.2015 03.09.2015
1639 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2300 12 31.07.2015 03.09.2015
1640 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2400 12 31.07.2015 03.09.2015
1641 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW-2500 12 31.07.2015 03.09.2015
1642 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Uniforce RP - SRW16001 28.11.2011
1643 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 806059 12 06.12.2018
1644 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 806060 12 06.12.2018
1645 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 806061 12 06.12.2018
1646 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 806062 12 06.12.2018
1647 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 806105 12 06.12.2018
1648 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 806500 12 06.12.2018
1649 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 806778 12 06.12.2018
1650 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 807985 12 06.12.2018
1651 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808270 12 06.12.2018
1652 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808351 12 06.12.2018
1653 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808359 12 06.12.2018
1654 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808361 12 06.12.2018
1655 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808363 12 06.12.2018
1656 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808365 12 06.12.2018
1657 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808367 12 06.12.2018
1658 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808375 12 06.12.2018
1659 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808377 12 06.12.2018
1660 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808379 12 06.12.2018
1661 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808380 12 06.12.2018
1662 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808383 12 06.12.2018
1663 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808384 12 06.12.2018
1664 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808385 12 06.12.2018
1665 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808472 12 06.12.2018
1666 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808480 12 06.12.2018
1667 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808481 12 06.12.2018
1668 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808482 12 06.12.2018
1669 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808483 12 06.12.2018
1670 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808484 12 06.12.2018
1671 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808485 12 06.12.2018
1672 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808486 12 06.12.2018
1673 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808487 12 06.12.2018
1674 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808488 12 06.12.2018
1675 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808489 12 06.12.2018
1676 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808505 12 06.12.2018
1677 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808527 12 06.12.2018
1678 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808565 12 06.12.2018
1679 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808566 12 06.12.2018
1680 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808567 12 06.12.2018
1681 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808568 12 06.12.2018
1682 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808569 12 06.12.2018
1683 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808570 12 06.12.2018
1684 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808571 12 06.12.2018
1685 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808572 12 06.12.2018
1686 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808573 12 06.12.2018
1687 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808580 12 06.12.2018
1688 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808581 12 06.12.2018
1689 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 808612 12 06.12.2018
1690 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 809236 12 06.12.2018
1691 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 809239 12 06.12.2018
1692 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 809241 12 06.12.2018
1693 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. 809348 12 06.12.2018
1694 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1000 12 06.12.2018
1695 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1100 12 06.12.2018
1696 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1200 12 06.12.2018
1697 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1300 12 06.12.2018
1698 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1400 12 06.12.2018
1699 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1500 12 06.12.2018
1700 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Breezy 90 12 06.12.2018
1701 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 2 12 06.12.2018
1702 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 9.050 12 06.12.2018
1703 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1200 12 06.12.2018
1704 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1300 12 06.12.2018
1705 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1400 12 06.12.2018
1706 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1500 12 06.12.2018
1707 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4000 12 06.12.2018
1708 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4100 12 06.12.2018
1709 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4200 12 06.12.2018
1710 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4300 12 06.12.2018
1711 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4400 12 06.12.2018
1712 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4500 12 06.12.2018
1713 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWA1 12 06.12.2018
1714 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWB1 12 06.12.2018
1715 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S1 12 06.12.2018
1716 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S3 12 06.12.2018
1717 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S4 12 06.12.2018
1718 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Sentra EC 12 06.12.2018
1719 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Service 3.600 12 06.12.2018
1720 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 12 06.12.2018
1721 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 2 12 06.12.2018
1722 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42M 12 06.12.2018
1723 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43B 12 06.12.2018
1724 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4T 12 06.12.2018
1725 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK702 12 06.12.2018
1726 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK703 12 06.12.2018
1727 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7CP 12 06.12.2018
1728 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7T 12 06.12.2018
1729 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AL 12 06.12.2018
1730 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9C 12 06.12.2018
1731 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 100 12 06.12.2018
1732 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 110 12 06.12.2018
1733 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки РИК+ по т. 12.2. 12 06.12.2018
1734 Рингова инвалидна количка-Apex DC-0408 28.11.2011
1735 Рингова инвалидна количка-Apex DC-0415 28.11.2011
1736 Рингова инвалидна количка-Apex DC-0416 28.11.2011
1737 Рингова инвалидна количка-Days Casa Move SR 28.11.2011
1738 Рингова инвалидна количка-Mobilux ACTIVE 1000 28.11.2011
1739 Рингова инвалидна количка-Mobilux ACTIVE 1100 28.11.2011
1740 Рингова инвалидна количка-Mobilux ACTIVE 2000 28.11.2011
1741 Рингова инвалидна количка-Mobilux ACTIVE 2100 28.11.2011
1742 Рингова инвалидна количка-Mobilux ALW - 1000 28.11.2011
1743 Рингова инвалидна количка-Mobilux ALW - 1100 28.11.2011
1744 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW - 1200 28.11.2011
1745 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW - 4000 28.11.2011
1746 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW - 4100 28.11.2011
1747 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW - 4200 28.11.2011
1748 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-1000 28.11.2011
1749 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-1100 28.11.2011
1750 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-5000 28.11.2011
1751 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-5100 28.11.2011
1752 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-5200 28.11.2011
1753 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-5300 28.11.2011
1754 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-5400 28.11.2011
1755 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-5500 28.11.2011
1756 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-6000 28.11.2011
1757 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-6100 28.11.2011
1758 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-6200 28.11.2011
1759 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-6300 28.11.2011
1760 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-6400 28.11.2011
1761 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-6500 28.11.2011
1762 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-7000 12 31.07.2015 03.09.2015
1763 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-7100 12 31.07.2015 03.09.2015
1764 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-7200 12 31.07.2015 03.09.2015
1765 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-7300 12 31.07.2015 03.09.2015
1766 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-7400 12 31.07.2015 03.09.2015
1767 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW-7500 12 31.07.2015 03.09.2015
1768 Рингова инвалидна количка-Thuasne W5300 28.11.2011
1769 Рингова инвалидна количка-Thuasne W5500 28.11.2011
1770 Рингова инвалидна количка-Uniforce RP - SDS18004 28.11.2011
1771 Рингова инвалидна количка-Uniforce RPM - WCDS1807PU 28.11.2011
1772 Рингова инвалидна количка-Uniforce RPM - WCFS1803P 28.11.2011
1773 Слухов апарат Цифров/ непрограмируем DP 7 + 28.11.2011
1774 Слухов апарат Цифров/ непрограмируем DP 7 3rd Trimm. 28.11.2011
1775 Слухов апарат Цифров/ програмируем E Series 2 28.11.2011
1776 Слухов апарат Цифров/ програмируем E Series 2 Mini 28.11.2011
1777 Слухов апарат Цифров/ програмируем E Series 2 Power 28.11.2011
1778 Слухов апарат Цифров/ програмируем E Series 3 RIC 28.11.2011
1779 Слухов апарат Цифров/ програмируем J675 DaVinci PxP 28.11.2011
1780 Слухов апарат Цифров/ програмируем K13 DaVinci Mesa 28.11.2011
1781 Слухов апарат Цифров/ програмируем K13 Destiny 1200 28.11.2011
1782 Слухов апарат Цифров/ програмируем K13 Destiny 1600 28.11.2011
1783 Слухов апарат Цифров/ програмируем K13 Destiny 200 Standard 28.11.2011
1784 Слухов апарат Цифров/ програмируем K13 Destiny 400 28.11.2011
1785 Слухов апарат Цифров/ програмируем K13 Destiny 800 28.11.2011
1786 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 11 28.11.2011
1787 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 11 RIC 28.11.2011
1788 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 5 28.11.2011
1789 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 5 CIC 28.11.2011
1790 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 5 ITC 28.11.2011
1791 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 5 Mini 28.11.2011
1792 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 5 Power 28.11.2011
1793 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 5 RIC 28.11.2011
1794 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 7 28.11.2011
1795 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 7 RIC 28.11.2011
1796 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 9 28.11.2011
1797 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series 9 RIC 28.11.2011
1798 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 11 28.11.2011
1799 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 11 CIC 28.11.2011
1800 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 11 IIC 28.11.2011
1801 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 11 ITC 28.11.2011
1802 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 11 Mini 28.11.2011
1803 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 11 Power 28.11.2011
1804 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 11 RIC 28.11.2011
1805 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 7 28.11.2011
1806 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 7 CIC 28.11.2011
1807 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 7 IIC 28.11.2011
1808 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 7 ITC 28.11.2011
1809 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 7 Mini 28.11.2011
1810 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 7 Power 28.11.2011
1811 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 7 RIC 28.11.2011
1812 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 9 28.11.2011
1813 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 9 CIC 28.11.2011
1814 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 9 IIC 28.11.2011
1815 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 9 ITC 28.11.2011
1816 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 9 Mini 28.11.2011
1817 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 9 Power 28.11.2011
1818 Слухов апарат Цифров/ програмируем S Series iQ 9 RIC 28.11.2011
1819 Слухов апарат Цифров/ програмируем Wi Series 110 28.11.2011
1820 Слухов апарат Цифров/ програмируем Wi Series 70 28.11.2011
1821 Слухов апарат Цифров/ програмируем Wi Series 90 28.11.2011
1822 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 110 31.10.2013
1823 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 110-Mini 31.10.2013
1824 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 70 31.10.2013
1825 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 70-Mini 31.10.2013
1826 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 90 31.10.2013
1827 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 90-Mini 31.10.2013
1828 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i110 31.10.2013
1829 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i110-Mini 31.10.2013
1830 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i70 31.10.2013
1831 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i70-Mini 31.10.2013
1832 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i90 31.10.2013
1833 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i90-Mini 31.10.2013
1834 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 20 31.10.2013
1835 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 20-Mini 31.10.2013
1836 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 30 31.10.2013
1837 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 30-Mini 31.10.2013
1838 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i20 31.10.2013
1839 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i20-Mini 31.10.2013
1840 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i30 31.10.2013
1841 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i30-Mini 31.10.2013
1842 Слухов апарат цифров/ програмируем AMP 31.10.2013
1843 Слухов апарат цифров/ програмируем Aries BTE 31.10.2013
1844 Слухов апарат цифров/ програмируем Aries Pro BTE 31.10.2013
1845 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 BTE 31.10.2013
1846 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 Power 31.10.2013
1847 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 mini 31.10.2013
1848 Слухов апарат цифров/ програмируем IIC 31.10.2013
1849 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 BTE 31.10.2013
1850 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 CIC 31.10.2013
1851 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 HS 31.10.2013
1852 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 ITC 31.10.2013
1853 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 ITE 31.10.2013
1854 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Mini BTE 31.10.2013
1855 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Power BTE 31.10.2013
1856 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Power Plus BTE 31.10.2013
1857 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 RIC 13 31.10.2013
1858 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 RIC 312 31.10.2013
1859 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 BTE 31.10.2013
1860 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 CIC 31.10.2013
1861 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 HS 31.10.2013
1862 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 ITC 31.10.2013
1863 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 ITE 31.10.2013
1864 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Mini BTE 31.10.2013
1865 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Power BTE 31.10.2013
1866 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Power Plus BTE 31.10.2013
1867 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 RIC 13 31.10.2013
1868 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 RIC 312 31.10.2013
1869 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 110 RIC 13 31.10.2013
1870 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 70 RIC 13 31.10.2013
1871 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 90 RIC 13 31.10.2013
1872 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 BTE 31.10.2013
1873 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 CIC 31.10.2013
1874 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 HS 31.10.2013
1875 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 ITC 31.10.2013
1876 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 ITE 31.10.2013
1877 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Mini BTE 31.10.2013
1878 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Power BTE 31.10.2013
1879 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Power Plus BTE 31.10.2013
1880 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 RIC 13 31.10.2013
1881 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 RIC 312 31.10.2013
1882 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 BTE 31.10.2013
1883 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 CIC 31.10.2013
1884 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 HS 31.10.2013
1885 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 ITC 31.10.2013
1886 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 ITE 31.10.2013
1887 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Mini BTE 31.10.2013
1888 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Power BTE 31.10.2013
1889 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Power Plus BTE 31.10.2013
1890 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 RIC 13 31.10.2013
1891 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 RIC 312 31.10.2013
1892 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 BTE 31.10.2013
1893 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 CIC 31.10.2013
1894 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 HS 31.10.2013
1895 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 ITC 31.10.2013
1896 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 ITE 31.10.2013
1897 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Mini BTE 31.10.2013
1898 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Power BTE 31.10.2013
1899 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Power Plus BTE 31.10.2013
1900 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 RIC 13 24 31.07.2015 03.09.2015
1901 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 110 31.10.2013
1902 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 110 24 31.07.2015 03.09.2015
1903 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 20 31.10.2013
1904 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 30 31.10.2013
1905 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 70 31.10.2013
1906 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 90 31.10.2013
1907 Стол за баня 2B - 30 31.10.2013
1