Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АЛЕКСА ПЛЮС" ЕООД
Населено място:гр. Русе
Седалище:гр. Русе, ул. "Плиска" № 124, бл. "Родопа" ап. № 64
Адрес за кореспонденция:
Телефон:082/593388; 0885204065
Факс:
E-mail:asenavramov@gmail.com
Представляващ:Асен Филипов Аврамов
Удостоверение:226 / 28.11.2011
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Кърджали ул. Славянска № 9 0898 427225 Александра Линева НЕ 28.11.2011 29.09.2016 29.09.2016
гр. Пловдив ул. Васил Априлов № 15а 032/240506 Александра Линева НЕ 28.11.2011 29.09.2016 29.09.2016
гр. Пловдив ул. Съединение № 42 ет.1 0894 369489 Александра Линева НЕ 28.11.2011 29.09.2016 29.09.2016
гр. Пловдив пл. "Понеделник пазар" № 5 0895/668 821 Николай Митев НЕ 01.12.2014 28.02.2020 01.12.2014
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" № 15А 032/ 240 506 Диана Атанасова Николова НЕ 16.09.2019 16.09.2019
гр. Русе ул. Асен Златаров № 30 082/593388; 0885204065 Диана Николова НЕ 28.11.2011 29.09.2016 29.09.2016
гр. Стара Загора ул. Юрии Венелин № 5 0898 427225 Доротея Драганова НЕ 28.11.2011 29.09.2016 29.09.2016
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "Проф. Асен Златаров" № 30 082/593388 Румен Тодоров Петров Румен Петров, Йордан Иванов до 06.12.18г. 08.12.2014 01.12.2014
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Кърджали ул. Славянска № 9 0898 427225 Александра Линева, Асен Аврамов Александра Линева, Асен Аврамов 28.11.2011 29.09.2016 29.09.2016
гр. Пловдив ул. Васил Априлов № 15а 032/240506 Александра Линева, Радослава Иванова, Асен Аврамов Александра Линева, Радослава Иванова, Асен Аврамов 28.11.2011 29.09.2016 29.09.2016
гр. Пловдив ул. Съединение № 42 ет.1 0894 369489 Александра Линева, Радослава Иванова, Асен Аврамов Александра Линева, Радослава Иванова, Асен Аврамов 28.11.2011 29.09.2016 29.09.2016
гр. Пловдив пл. "Понеделник пазар" № 5 0895/668 821 Николай Митев Николай Митев, Диана Николова, Асен Аврамов 01.12.2014 28.02.2020 01.12.2014
гр. Пловдив бул. "Васил Априлов" № 15А 032/ 240 606 Диана Атанасова Николова Диана Атанасова Николова, Александра Георгиева Линева, Асен Филипов Аврамов 16.09.2019 16.09.2019
гр. Русе ул. Асен Златаров № 30 082/593388; 0885204065 Диана Николова, Асен Аврамов, Румен Петров Светослава Илиева Диана Николова, Асен Аврамов, Румен Петров 28.11.2011 29.09.2016 29.09.2016
гр. Стара Загора ул. Юрии Венелин № 5 0898 427225 Доротея Драганова, Асен Аврамов Доротея Драганова, Асен Аврамов 28.11.2011 29.09.2016 29.09.2016
Лаборатории за индивидуални отливки:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "Проф. Асен Златаров" № 30 082/593388 Асен Аврамов 28.11.2011