Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"НЕДКО БАЙКОВ 2012" ООД
Населено място:гр. Стара Загора
Седалище:гр. Стара Загора, ул."Ген. Столетов" № 37
Адрес за кореспонденция:
Телефон:042/255864; 0898/917408
Факс:
E-mail:nbaikov@abv.bg
Представляващ:Радина Петрова Байкова
Удостоверение:292 / 13.09.2013
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувка 3,11 13.09.2013
2 Индивидуални ,коригиращи стелки 3,12 13.09.2013
3 Ортопедични обувки за“Диабетно ходило” с пенопореста стелка 3,1O 13.09.2013
4 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5см 3,3 13.09.2013
5 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума, с тапа над 5 см 3,4 13.09.2013
6 Ортопедични обувки от №25 с корково легло с продължение 3,8 13.09.2013
7 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см 3,6 13.09.2013
8 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см тапа 3,7 13.09.2013
9 Ортопедични обувки от №25 тип “Налъм” 3,9 13.09.2013