Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"НЕДКО БАЙКОВ 2012" ООД
Населено място:гр. Стара Загора
Седалище:гр. Стара Загора, ул."Ген. Столетов" № 37
Адрес за кореспонденция:гр. Стара Загора, ул."Ген. Столетов" № 37
Телефон:042/255864; 0898/917408
Факс:
E-mail:nbaikov@abv.bg
Представляващ:Радина Петрова Байкова
Удостоверение:292 / 13.09.2013
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Стара Загора ул."Ген. Столетов" № 37 042/255864; 0898/917408 Радина Байкова НЕ 13.09.2013
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Стара Загора ул."Ген. Столетов" № 37 042/255864; 0898/917408 Радина Байкова Радина Байкова 13.09.2013