Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МедиКомфорт" ЕООД
Населено място:гр. Ямбол
Седалище:ул. "Охрид" № 26
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Тодоров Славов
Удостоверение:314 / 10.02.2014
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Корекция на ортопедични обувки 10.02.2014
2 Ортопедични обувки до Nº 16 с микропореста гума до 5 см тапа 3.1. 10.02.2014
3 Ортопедични обувки до Nº 16 с микропореста гума над 5 см тапа 3.2. 10.02.2014
4 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. 10.02.2014
5 Ортопедични обувки от Nº 17 до Nº 24 с микропореста гума до 5 см тапа 3.3. 10.02.2014
6 Ортопедични обувки от Nº 17 до Nº 24 с микропореста гума над 5 см тапа 3.4. 10.02.2014
7 Ортопедични обувки от Nº 25 с микропореста гума до 5 см тапа 3.6. 10.02.2014
8 Ортопедични обувки от Nº 25 с микропореста гума над 5 см тапа 3.7. 10.02.2014
9 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 3.8. 10.02.2014
10 Ортопедични обувки тип налъм с микропореста гума над 10 см 3.9. 10.02.2014
11 Смяна на токове 10.02.2014
12 Смяна на ходила 10.02.2014