Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МедиКомфорт" ЕООД
Населено място:гр. Ямбол
Седалище:ул. "Охрид" № 26
Адрес за кореспонденция:ул. "Охрид" № 26
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Тодоров Славов
Удостоверение:314 / 10.02.2014
Статус: Регистриран
В сила от:17.06.2015


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ямбол ул. "Охрид" № 26, магазин 046/66 19 18 Георги Тодоров Славов НЕ 10.02.2014
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ямбол ул. "Охрид" № 26, производство 0889 236 493 Георги Тодоров Славов Георги Тодоров Славов 10.02.2014