Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДЖИ - СТАР ЛОДЖИСТИК" ООД
Населено място:гр. Хасково
Седалище:"Г.С.Раковски" No 13, вх. Б, ет. 5, ап. 28
Адрес за кореспонденция:
Телефон:038/510 248, 0896 684 171, 0988 882 029
Факс:
E-mail:toshkohristov@abv.bg
Представляващ:Тошко Христов Атанасов
Удостоверение:313-I / 10.02.2014
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Аксесоари Кутии, четки, филтри 10.02.2014
2 Акумулаторна инвалидна количка 1018 12 10.02.2014
3 Акумулаторна инвалидна количка 1018L 12 10.02.2014
4 Акумулаторна инвалидна количка 1018LX 12 10.02.2014
5 Акумулаторна инвалидна количка 1021 12 10.02.2014
6 Акумулаторна инвалидна количка 1021 plus 12 10.02.2014
7 Акумулаторна инвалидна количка 1022 12 10.02.2014
8 Акумулаторна инвалидна количка 1024 12 10.02.2014
9 Акумулаторна инвалидна количка 1029 12 10.02.2014
10 Акумулаторна инвалидна количка 1032 12 10.02.2014
11 Акумулаторна инвалидна количка 1033 12 10.02.2014
12 Акумулаторна инвалидна количка 4017 12 10.02.2014
13 Акумулаторна инвалидна количка 4022 12 10.02.2014
14 Акумулаторна инвалидна количка 4025 12 10.02.2014
15 Акумулаторна инвалидна количка 4028 12 10.02.2014
16 Акумулаторна инвалидна количка 4029 12 10.02.2014
17 Акумулаторна инвалидна количка 4030 12 10.02.2014
18 Акумулаторна инвалидна количка 4035 12 10.02.2014
19 Акумулаторна инвалидна количка Agin 12 10.02.2014
20 Акумулаторна инвалидна количка Ascend 12 10.02.2014
21 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 110 12 10.02.2014
22 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 120 12 10.02.2014
23 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 121 12 10.02.2014
24 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 122 12 10.02.2014
25 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 140 12 10.02.2014
26 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 152 12 10.02.2014
27 Акумулаторна инвалидна количка CPW – 154 10.02.2014
28 Акумулаторна инвалидна количка CPW – 155 10.02.2014
29 Акумулаторна инвалидна количка CPW – 160 12 10.02.2014
30 Акумулаторна инвалидна количка Express 2009 12 10.02.2014
31 Акумулаторна инвалидна количка FS 110 12 10.02.2014
32 Акумулаторна инвалидна количка Forest 12 10.02.2014
33 Акумулаторна инвалидна количка Gazelle S420XR 12 10.02.2014
34 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 1 12 10.02.2014
35 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 2 12 10.02.2014
36 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 3 12 10.02.2014
37 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 4 12 10.02.2014
38 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 5 12 10.02.2014
39 Акумулаторна инвалидна количка HERO STAND UP 12 10.02.2014
40 Акумулаторна инвалидна количка HS 666 12 10.02.2014
41 Акумулаторна инвалидна количка HS665 12 10.02.2014
42 Акумулаторна инвалидна количка KY110A 12 10.02.2014
43 Акумулаторна инвалидна количка KY120 12 10.02.2014
44 Акумулаторна инвалидна количка MPW – TT 12 10.02.2014
45 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1220 12 10.02.2014
46 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1420 12 10.02.2014
47 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1600 12 10.02.2014
48 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1610 12 10.02.2014
49 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1610 - DE LUXE 12 10.02.2014
50 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1800 12 10.02.2014
51 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1810 12 10.02.2014
52 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1810 - DE LUXE 12 10.02.2014
53 Акумулаторна инвалидна количка PCO 1600 12 10.02.2014
54 Акумулаторна инвалидна количка Rapido 12 10.02.2014
55 Акумулаторна инвалидна количка S148 12 10.02.2014
56 Акумулаторна инвалидна количка S344 12 10.02.2014
57 Акумулаторна инвалидна количка SC4040 12 10.02.2014
58 Акумулаторна инвалидна количка SE4010 12 10.02.2014
59 Акумулаторна инвалидна количка SL3061 12 10.02.2014
60 Акумулаторна инвалидна количка SL3080 12 10.02.2014
61 Акумулаторна инвалидна количка SL4044 12 10.02.2014
62 Акумулаторна инвалидна количка SL4047 12 10.02.2014
63 Акумулаторна инвалидна количка SL4048 12 10.02.2014
64 Акумулаторна инвалидна количка SL4070 12 10.02.2014
65 Акумулаторна инвалидна количка SL4080 12 10.02.2014
66 Акумулаторна инвалидна количка SM4105 12 10.02.2014
67 Акумулаторна инвалидна количка SP4010 12 10.02.2014
68 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 100 12 10.02.2014
69 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 110 12 10.02.2014
70 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 111 12 10.02.2014
71 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 112 12 10.02.2014
72 Акумулаторна инвалидна количка SX3040 12 10.02.2014
73 Акумулаторна инвалидна количка SX4040 12 10.02.2014
74 Акумулаторна инвалидна количка Squod 12 10.02.2014
75 Акумулаторна инвалидна количка Tracer 12 10.02.2014
76 Акумулаторна инвалидна количка W1012 12 10.02.2014
77 Акумулаторна инвалидна количка W1014 12 10.02.2014
78 Акумулаторна инвалидна количка W1015 12 10.02.2014
79 Акумулаторна инвалидна количка W1016 12 10.02.2014
80 Акумулаторна инвалидна количка W1018 12 10.02.2014
81 Акумулаторна инвалидна количка W1018TT 12 10.02.2014
82 Акумулаторна инвалидна количка W1020 12 10.02.2014
83 Акумулаторна инвалидна количка W1021 12 10.02.2014
84 Акумулаторна инвалидна количка W1021 plus 12 10.02.2014
85 Акумулаторна инвалидна количка W1022 12 10.02.2014
86 Акумулаторна инвалидна количка W1023 12 10.02.2014
87 Акумулаторна инвалидна количка W1024 12 10.02.2014
88 Акумулаторна инвалидна количка W1029B 12 10.02.2014
89 Акумулаторна инвалидна количка W1029S 12 10.02.2014
90 Акумулаторна инвалидна количка W1030TT 12 10.02.2014
91 Акумулаторна инвалидна количка W1032 12 10.02.2014
92 Акумулаторна инвалидна количка W1033 12 10.02.2014
93 Акумулаторна инвалидна количка W1034A 12 10.02.2014
94 Акумулаторна инвалидна количка W1034B 12 10.02.2014
95 Акумулаторна инвалидна количка W1035 12 10.02.2014
96 Акумулаторна инвалидна количка W1038 12 10.02.2014
97 Акумулаторна инвалидна количка W4011 12 10.02.2014
98 Акумулаторна инвалидна количка W4012 12 10.02.2014
99 Акумулаторна инвалидна количка W4015 12 10.02.2014
100 Акумулаторна инвалидна количка W4017 12 10.02.2014
101 Акумулаторна инвалидна количка W4020 12 10.02.2014
102 Акумулаторна инвалидна количка W4021 12 10.02.2014
103 Акумулаторна инвалидна количка W4022 12 10.02.2014
104 Акумулаторна инвалидна количка W4023 12 10.02.2014
105 Акумулаторна инвалидна количка W4024 12 10.02.2014
106 Акумулаторна инвалидна количка W4025 12 10.02.2014
107 Акумулаторна инвалидна количка W4028 12 10.02.2014
108 Акумулаторна инвалидна количка W4029 12 10.02.2014
109 Акумулаторна инвалидна количка W4030 12 10.02.2014
110 Акумулаторна инвалидна количка W4031 12 10.02.2014
111 Акумулаторна инвалидна количка W4032 12 10.02.2014
112 Акумулаторна инвалидна количка W4037 12 10.02.2014
113 Акумулаторна инвалидна количка WL4030 12 10.02.2014
114 Акумулаторна инвалидна количка WU4010 12 10.02.2014
115 Акумулаторна инвалидна количка Р 101 12 10.02.2014
116 Акумулаторна инвалидна количка Р 110 12 10.02.2014
117 Акумулаторна инвалидна количка (детска) Sunny 12 10.02.2014
118 Акумулаторна инвалидна количка (детска-активна) Sagitta kids 12 10.02.2014
119 Акумулаторна инвалидна количка (детска-активна) Sagitta kids Sl 12 10.02.2014
120 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Agin-745 12 22.08.2018
121 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Alvaro 12 22.08.2018
122 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Carvo 12 22.08.2018
123 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-101 12 22.08.2018
124 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-110 12 22.08.2018
125 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 141 B 12 22.08.2018
126 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Luggie 12 22.08.2018
127 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Minko 12 22.08.2018
128 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Varga 12 22.08.2018
129 Акумулаторни батерии 10.02.2014
130 Антидекубиталeн дюшек BioFlote 2000 6 10.02.2014
131 Антидекубитален дюшек 195 LV-WF -r8030 6 10.02.2014
132 Антидекубитален дюшек 195-Nf+ 7000 6 10.02.2014
133 Антидекубитален дюшек 390 LV - WF 8003P 6 10.02.2014
134 Антидекубитален дюшек 390 WF + 8030 6 10.02.2014
135 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 6 10.02.2014
136 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 F 6 10.02.2014
137 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 V 6 10.02.2014
138 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 VF 6 10.02.2014
139 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5000 6 10.02.2014
140 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5200 6 10.02.2014
141 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5400 6 10.02.2014
142 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5600 6 10.02.2014
143 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8200 6 10.02.2014
144 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8400 6 10.02.2014
145 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8600 6 10.02.2014
146 Антидекубитален дюшек AIRLUX 1000 6 10.02.2014
147 Антидекубитален дюшек AIRLUX 2000 6 10.02.2014
148 Антидекубитален дюшек AIRPAD 6 10.02.2014
149 Антидекубитален дюшек Air Junior 2000 6 10.02.2014
150 Антидекубитален дюшек BioFlote 100 6 10.02.2014
151 Антидекубитален дюшек BioFlote TMS 300 6 10.02.2014
152 Антидекубитален дюшек CSI 02 RO 6 10.02.2014
153 Антидекубитален дюшек CSI 13 RO 6 10.02.2014
154 Антидекубитален дюшек CSI 17 RO 6 10.02.2014
155 Антидекубитален дюшек CSI 19RO 6 10.02.2014
156 Антидекубитален дюшек CSI 53 RO 6 10.02.2014
157 Антидекубитален дюшек CSI 59 RO 6 10.02.2014
158 Антидекубитален дюшек CSI 69 Rp 6 10.02.2014
159 Антидекубитален дюшек CSI 72 RO 6 10.02.2014
160 Антидекубитален дюшек CSI 79 RO 6 10.02.2014
161 Антидекубитален дюшек CSI 82 RO 6 10.02.2014
162 Антидекубитален дюшек CSI 89 RO 6 10.02.2014
163 Антидекубитален дюшек CSI18RO , 6 10.02.2014
164 Антидекубитален дюшек Casa Solo 6 10.02.2014
165 Антидекубитален дюшек Casaflex 6 10.02.2014
166 Антидекубитален дюшек Dynacell 6 10.02.2014
167 Антидекубитален дюшек Dynapad 6 10.02.2014
168 Антидекубитален дюшек E250 6 10.02.2014
169 Антидекубитален дюшек Excel 2000 6 10.02.2014
170 Антидекубитален дюшек FLEXLUX 100 6 10.02.2014
171 Антидекубитален дюшек FLEXLUX 200 6 10.02.2014
172 Антидекубитален дюшек GM 105 6 10.02.2014
173 Антидекубитален дюшек GM 8002+A 6 10.02.2014
174 Антидекубитален дюшек OASIS 2000 6 10.02.2014
175 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 100 6 10.02.2014
176 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 200 6 10.02.2014
177 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 300 6 10.02.2014
178 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 400 6 10.02.2014
179 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 500 6 10.02.2014
180 Антидекубитален дюшек SR 195 WF + 8040 6 10.02.2014
181 Антидекубитален дюшек SR 306 + SR 102LV 6 10.02.2014
182 Антидекубитален дюшек T 3036 12 22.08.2018
183 Антидекубитален дюшек T 4040 Е 6 10.02.2014
184 Антидекубитален дюшек T 6036 6 10.02.2014
185 Антидекубитален дюшек VCM 202 6 10.02.2014
186 Антидекубитален дюшек VCM 502 6 10.02.2014
187 Антидекубитален дюшек W3000 6 10.02.2014
188 Антидекубитален дюшек W3001 6 10.02.2014
189 Антидекубитален дюшек W3006 6 10.02.2014
190 Антидекубитален дюшек W3009 6 10.02.2014
191 Антидекубитален дюшек W3015 6 10.02.2014
192 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 250E+Q1-01 12 22.08.2018
193 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 418+Q2-01/50 12 22.08.2018
194 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 12 22.08.2018
195 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 F 12 22.08.2018
196 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 V 12 22.08.2018
197 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 VF 12 22.08.2018
198 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5000 12 22.08.2018
199 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5200 12 22.08.2018
200 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5400 12 22.08.2018
201 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5600 12 22.08.2018
202 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8200 12 22.08.2018
203 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8400 12 22.08.2018
204 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8600 12 22.08.2018
205 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRPAD 12 22.08.2018
206 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери CODICE 5 12 22.08.2018
207 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 250 12 22.08.2018
208 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 350V 12 22.08.2018
209 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 412 12 22.08.2018
210 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 512 12 22.08.2018
211 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 623 12 22.08.2018
212 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 934 12 22.08.2018
213 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери GM 105 12 22.08.2018
214 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери SY200 12 22.08.2018
215 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери TKS2012-A 12 22.08.2018
216 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM202 12 22.08.2018
217 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM502 12 22.08.2018
218 Антидекубитална възглавница 40407 6 10.02.2014
219 Антидекубитална възглавница 4117 6 10.02.2014
220 Антидекубитална възглавница 45503 6 10.02.2014
221 Антидекубитална възглавница 45504 6 10.02.2014
222 Антидекубитална възглавница 45505 6 10.02.2014
223 Антидекубитална възглавница 45506 6 10.02.2014
224 Антидекубитална възглавница 45507 6 10.02.2014
225 Антидекубитална възглавница 45508 6 10.02.2014
226 Антидекубитална възглавница 45509 6 10.02.2014
227 Антидекубитална възглавница 45510 6 10.02.2014
228 Антидекубитална възглавница 45511 6 10.02.2014
229 Антидекубитална възглавница 604012 6 10.02.2014
230 Антидекубитална възглавница 604014 6 10.02.2014
231 Антидекубитална възглавница Butterfly Pillow 6 10.02.2014
232 Антидекубитална възглавница Chair Cushion 6 10.02.2014
233 Антидекубитална възглавница Comfort Pillow 6 10.02.2014
234 Антидекубитална възглавница Contour Pillow 6 10.02.2014
235 Антидекубитална възглавница Convoluted Ring Cushion 6 10.02.2014
236 Антидекубитална възглавница DRCVT 6 10.02.2014
237 Антидекубитална възглавница DRQE0D 6 10.02.2014
238 Антидекубитална възглавница DRQЕ0C 6 10.02.2014
239 Антидекубитална възглавница DRQК0А 6 10.02.2014
240 Антидекубитална възглавница Health Pillow 6 10.02.2014
241 Антидекубитална възглавница Health Shoulder Pillow 6 10.02.2014
242 Антидекубитална възглавница KY564 6 10.02.2014
243 Антидекубитална възглавница KY567 6 10.02.2014
244 Антидекубитална възглавница KY568 6 10.02.2014
245 Антидекубитална възглавница KY569 6 10.02.2014
246 Антидекубитална възглавница KY570 6 10.02.2014
247 Антидекубитална възглавница LUMBOSTAR 6 10.02.2014
248 Антидекубитална възглавница Lumbar Cushion 6 10.02.2014
249 Антидекубитална възглавница MDQ001104 6 10.02.2014
250 Антидекубитална възглавница MDQ001105 6 10.02.2014
251 Антидекубитална възглавница MEMOSTAR 6 10.02.2014
252 Антидекубитална възглавница Neck Support Pillow 6 10.02.2014
253 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 001 6 10.02.2014
254 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 002 6 10.02.2014
255 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 003 6 10.02.2014
256 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 004 6 10.02.2014
257 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 005 6 10.02.2014
258 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 006 6 10.02.2014
259 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 007 6 10.02.2014
260 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 008 6 10.02.2014
261 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 009 6 10.02.2014
262 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 010 6 10.02.2014
263 Антидекубитална възглавница SEAT CUSHION 6 10.02.2014
264 Антидекубитална възглавница SEATSTAR 6 10.02.2014
265 Антидекубитална възглавница SuperJez 4115 6 10.02.2014
266 Антидекубитална възглавница SuperJez 4117 6 10.02.2014
267 Антидекубитална възглавница U-Shape Traveling Pillow 6 10.02.2014
268 Антидекубитална възглавница UNIWERSAL 6 10.02.2014
269 Антидекубитална възглавница W0465 6 10.02.2014
270 Антидекубитална възглавница О – Shape Cushion 6 10.02.2014
271 Антидекубитални дюшеци Q 1-02/50+250E 6 10.02.2014
272 Апарат обувка /вътрешна обувка/ OFOSA 1 10.02.2014
273 Апарат обувки SOLE RAISED 1 10.02.2014 26.01.2018
274 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10145 6 10.02.2014
275 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10146 6 10.02.2014
276 Бастун - нерегулируем 10080 6 10.02.2014
277 Бастун - нерегулируем 10090BL/C 6 10.02.2014
278 Бастун - нерегулируем 10090BL/F 6 10.02.2014
279 Бастун - нерегулируем 10090BL/H 6 10.02.2014
280 Бастун - нерегулируем 10090BL/O 6 10.02.2014
281 Бастун - нерегулируем 10090BLU/F 6 10.02.2014
282 Бастун - нерегулируем 10090BZ/C 6 10.02.2014
283 Бастун - нерегулируем 10090BZ/F 6 10.02.2014
284 Бастун - нерегулируем 10090BZ/H 6 10.02.2014
285 Бастун - нерегулируем 10090BZ/O 6 10.02.2014
286 Бастун - нерегулируем 10090S1/C 6 10.02.2014
287 Бастун - нерегулируем 10090S1/F 6 10.02.2014
288 Бастун - нерегулируем 10090S1/O 6 10.02.2014
289 Бастун - нерегулируем 10090SI/H 6 10.02.2014
290 Бастун - нерегулируем 1010010107S/SL 6 10.02.2014
291 Бастун - нерегулируем 10107/BI 6 10.02.2014
292 Бастун - нерегулируем 10107/BZ 6 10.02.2014
293 Бастун - нерегулируем 10107/SL 6 10.02.2014
294 Бастун - нерегулируем 10107S/B1 6 10.02.2014
295 Бастун - нерегулируем 10108/BI 6 10.02.2014
296 Бастун - нерегулируем 10108/BZ 6 10.02.2014
297 Бастун - нерегулируем 10108S/BI 6 10.02.2014
298 Бастун - нерегулируем 10108S/BZ 6 10.02.2014
299 Бастун - регулируем 10120/BL/LADY 6 10.02.2014
300 Бастун - регулируем 10120/BZ/LADY 6 10.02.2014
301 Бастун - регулируем 10121/91/BL/1 6 10.02.2014
302 Бастун - регулируем 10121/91/BZ/1 6 10.02.2014
303 Бастун - регулируем 10121/91/SL/1 6 10.02.2014
304 Бастун - регулируем 10121/BL/LADY 6 10.02.2014
305 Бастун - регулируем 10121/BZ/LADY 6 10.02.2014
306 Бастун - регулируем 1315 6 10.02.2014
307 Бастун - регулируем 1315 G 6 10.02.2014
308 Бастун - четириопорен 10047 6 10.02.2014
309 Бастун - четириопорен 10110 6 10.02.2014
310 Бастун - четириопорен 10111 6 10.02.2014
311 Бастун - четириопорен 10113 6 10.02.2014
312 Бастун ортопедичен нерегулируем 120 6 10.02.2014
313 Бастун регулируем 100 6 10.02.2014
314 Бастун регулируем 110 6 10.02.2014
315 Бастун регулируем триопорен 130 6 10.02.2014
316 Бастун регулируем четириопорен 140 6 10.02.2014
317 Батерии 10 10.02.2014
318 Батерии 13 10.02.2014
319 Батерии 312 10.02.2014
320 Батерии 675 10.02.2014
321 Батерии за слухов апарат 10 10.02.2014
322 Батерии за слухов апарат 10DS 10.02.2014
323 Батерии за слухов апарат 10PA 10.02.2014
324 Батерии за слухов апарат 13 10.02.2014
325 Батерии за слухов апарат 13DS 10.02.2014
326 Батерии за слухов апарат 13PA 10.02.2014
327 Батерии за слухов апарат 312 10.02.2014
328 Батерии за слухов апарат 312DS 10.02.2014
329 Батерии за слухов апарат 312PA 10.02.2014
330 Батерии за слухов апарат 675 10.02.2014
331 Батерии за слухов апарат 675DS 10.02.2014
332 Батерии за слухов апарат 675PA 10.02.2014
333 Батерии за слухов апарат A10 10.02.2014
334 Батерии за слухов апарат A13 10.02.2014
335 Батерии за слухов апарат A312 10.02.2014
336 Батерии за слухов апарат A675 10.02.2014
337 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 6 10.02.2014
338 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BABY HERO 12 22.08.2018
339 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BINGO 12 22.08.2018
340 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVB08 12 22.08.2018
341 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF03 12 22.08.2018
342 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF04 12 22.08.2018
343 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVL0G 12 22.08.2018
344 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVRX 12 22.08.2018
345 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания HERO 12 22.08.2018
346 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PD 12 22.08.2018
347 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PDN 12 22.08.2018
348 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJM 12 22.08.2018
349 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMC 12 22.08.2018
350 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMP 12 22.08.2018
351 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSL 12 22.08.2018
352 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSN 12 22.08.2018
353 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PST 12 22.08.2018
354 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания RAINBOW 12 22.08.2018
355 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания S-3 12 22.08.2018
356 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания SPRING 22.08.2018
357 Говорен апарат HIVOX 12 10.02.2014
358 Говорен апарат MICROVOX 12 10.02.2014
359 Говорен апарат S101 12 10.02.2014
360 Говорен апарат S102 12 10.02.2014
361 Гръдна епитеза 9301 12 10.02.2014
362 Гръдна епитеза 9311 12 10.02.2014
363 Гръдна епитеза 9341 12 10.02.2014
364 Гръдна епитеза 9371 12 10.02.2014
365 Гръдна епитеза 9381 12 10.02.2014
366 Гръдна епитеза 9431 12 10.02.2014
367 Гръдна епитеза T661071 12 10.02.2014
368 Гръдна епитеза T662201 12 10.02.2014
369 Гръдна епитеза T662271 12 10.02.2014
370 Гръдна епитеза T663601 12 10.02.2014
371 Гръдна епитеза T663651 12 10.02.2014
372 Гръдна епитеза T663681 12 10.02.2014
373 Гръдна епитеза T663701 12 10.02.2014
374 Гръдна епитеза T663741 12 10.02.2014
375 Гръдна епитеза T663751 12 10.02.2014
376 Гръдна епитеза T663771 12 10.02.2014
377 Гръдна епитеза T663781 12 10.02.2014
378 Гръдна епитеза T663801 12 10.02.2014
379 Гръдна епитеза T663871 12 10.02.2014
380 Гръдна епитеза T663901 12 10.02.2014
381 Гръдна епитеза T663981 12 10.02.2014
382 Детска инвалидна количка 3404 12 22.08.2018
383 Детска инвалидна количка 6800 12 22.08.2018
384 Детска инвалидна количка Aris 12 22.08.2018
385 Детска инвалидна количка DRVB08 12 22.08.2018
386 Детска инвалидна количка DRVF04 12 22.08.2018
387 Детска инвалидна количка DRVG0C 12 22.08.2018
388 Детска инвалидна количка DRVG0E 12 22.08.2018
389 Детска инвалидна количка DRVG0F 12 22.08.2018
390 Детска инвалидна количка DRVG0G 12 22.08.2018
391 Детска инвалидна количка DRVG0H 12 22.08.2018
392 Детска инвалидна количка DRVG0J 12 22.08.2018
393 Детска инвалидна количка DRVRX 12 22.08.2018
394 Детска инвалидна количка MSW-3200 12 22.08.2018
395 Детска инвалидна количка MSW-3300 12 22.08.2018
396 Детска инвалидна количка MSW-3400 12 22.08.2018
397 Детска инвалидна количка MSW-3500 12 22.08.2018
398 Детска инвалидна количка OPTIMUS 12 22.08.2018
399 Детска инвалидна количка PLIKO 12 22.08.2018
400 Детска инвалидна количка VCWB001 12 22.08.2018
401 Детска инвалидна количка VCWR211 12 22.08.2018
402 Детска рингова инвалидна количка 4800 12 22.08.2018
403 Детска рингова инвалидна количка 5900 12 22.08.2018
404 Детска рингова инвалидна количка 6100 12 22.08.2018
405 Детска рингова инвалидна количка 6120 12 22.08.2018
406 Детска рингова инвалидна количка DRVL0G 12 22.08.2018
407 Детска рингова инвалидна количка GR 101 12 22.08.2018
408 Детска рингова инвалидна количка MSW-3000 12 22.08.2018
409 Детска рингова инвалидна количка MSW-3100 12 22.08.2018
410 Детска рингова инвалидна количка Pinguino 12 22.08.2018
411 Детска рингова инвалидна количка VCWR211R 12 22.08.2018
412 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 66 PP-AO 24 10.02.2014
413 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 172 N 24 10.02.2014
414 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 176 AO 24 10.02.2014
415 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 178 PP-AO 24 10.02.2014
416 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Concerto II 24 10.02.2014
417 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Concerto III 24 10.02.2014
418 Джобен слухов апрат Fusion PP 24 10.02.2014
419 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова RPM - SBCW1001S-14 12 10.02.2014
420 Инвалидна количка с чужда помощ TSW - 2000 12 10.02.2014
421 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 1000 12 10.02.2014
422 Инвалидна количка - детска BACZUS APPLAUSE 12 10.02.2014
423 Инвалидна количка - рингова 1618 C0103SP 12 10.02.2014
424 Инвалидна количка - рингова 1618 C0104SP 12 10.02.2014
425 Инвалидна количка - рингова 1618 C0203SP 12 10.02.2014
426 Инвалидна количка - рингова 1618 C0303SP 12 10.02.2014
427 Инвалидна количка - рингова 1618 P0103SP 12 10.02.2014
428 Инвалидна количка - рингова 1618 P0104SP 12 10.02.2014
429 Инвалидна количка - рингова 1618 P0203SP 12 10.02.2014
430 Инвалидна количка - рингова 1618 P0303SP 12 10.02.2014
431 Инвалидна количка - рингова 1700 СОЗОЗМР 12 10.02.2014
432 Инвалидна количка - рингова 4318 С0103М 12 10.02.2014
433 Инвалидна количка - рингова 4318 С0303М 12 10.02.2014
434 Инвалидна количка - рингова 4318С0304М 12 10.02.2014
435 Инвалидна количка - рингова 7118 СОЗОЗМР 12 10.02.2014
436 Инвалидна количка - рингова 7118С0304МР 12 10.02.2014
437 Инвалидна количка - рингова 7700 СОЗОЗМР 12 10.02.2014
438 Инвалидна количка - рингова 7П8С0603МР 12 10.02.2014
439 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708 Delight 12 10.02.2014
440 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708D AMP 12 10.02.2014
441 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708D S 12 10.02.2014
442 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708D T30 12 10.02.2014
443 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Breeze 100 Entree 12 10.02.2014
444 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Breeze 110 12 10.02.2014
445 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Breeze 121 12 10.02.2014
446 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване V drive 12 10.02.2014
447 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK4 12 10.02.2014
448 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK42 12 10.02.2014
449 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK42L 12 10.02.2014
450 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK42М 12 10.02.2014
451 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK43 12 10.02.2014
452 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK43L 12 10.02.2014
453 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване (алуминиева) V100 12 10.02.2014
454 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване (алуминиева) V200 12 10.02.2014
455 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване (алуминиева) V300 12 10.02.2014
456 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена VCWK9AC 12 10.02.2014
457 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена VCWK9AH 12 10.02.2014
458 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване – алуминиева, олекотена, изправяща се DRVL0G 12 10.02.2014
459 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване – изправяща се DRVL0F 12 10.02.2014
460 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб VCWK7C 12 10.02.2014
461 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб W5450 12 10.02.2014
462 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ BACZUS RELAX 12 10.02.2014
463 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ VCWB001 12 10.02.2014
464 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева DRVG0C 12 10.02.2014
465 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева DRVG0E 12 10.02.2014
466 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева JUNIOR 12 10.02.2014
467 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева UMBRELLA 12 10.02.2014
468 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева VCWR 211 12 10.02.2014
469 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева VCWR 211R 12 10.02.2014
470 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова 925 12 10.02.2014
471 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова Gemini 12 10.02.2014
472 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3100 12 10.02.2014
473 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3200 12 10.02.2014
474 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3300 12 10.02.2014
475 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3400 12 10.02.2014
476 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3500 12 10.02.2014
477 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW-3000 12 10.02.2014
478 Инвалидна количка с чужда момощ TSW - 5000 12 10.02.2014
479 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 3000 12 10.02.2014
480 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 4000 12 10.02.2014
481 Инвалидни колички рингови G R 103 12 10.02.2014
482 Инвалидни колички рингови серия G R 102 12 10.02.2014
483 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки C 101 1 10.02.2014 26.01.2018
484 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки C 102 1 10.02.2014 26.01.2018
485 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки C 103 1 10.02.2014 26.01.2018
486 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки EB-200 1 10.02.2014 26.01.2018
487 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Grey insoles 1 10.02.2014 26.01.2018
488 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I001 1 10.02.2014 26.01.2018
489 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I002 1 10.02.2014 26.01.2018
490 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I003 1 10.02.2014 26.01.2018
491 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I004 1 10.02.2014 26.01.2018
492 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I005 1 10.02.2014 26.01.2018
493 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I006 1 10.02.2014 26.01.2018
494 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I007 1 10.02.2014 26.01.2018
495 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I011 1 10.02.2014 26.01.2018
496 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I012 1 10.02.2014 26.01.2018
497 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I013 1 10.02.2014 26.01.2018
498 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I014 1 10.02.2014 26.01.2018
499 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I208 1 10.02.2014 26.01.2018
500 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I218 1 10.02.2014 26.01.2018
501 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I306 1 10.02.2014 26.01.2018
502 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I307 1 10.02.2014 26.01.2018
503 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I309 1 10.02.2014 26.01.2018
504 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки INSOLE-M 1 10.02.2014 26.01.2018
505 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки INSOLE-W 1 10.02.2014 26.01.2018
506 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки MB-200 1 10.02.2014 26.01.2018
507 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 001 1 10.02.2014 26.01.2018
508 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 002 1 10.02.2014 26.01.2018
509 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 003 1 10.02.2014 26.01.2018
510 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 004 1 10.02.2014 26.01.2018
511 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 005 1 10.02.2014 26.01.2018
512 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 006 1 10.02.2014 26.01.2018
513 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Orange insoles 1 10.02.2014 26.01.2018
514 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки TB-200 1 10.02.2014 26.01.2018
515 Комбиниран стол за тоалет и баня 10522 12 10.02.2014
516 Комбиниран стол за тоалет и баня 10581С 12 10.02.2014
517 Комбиниран стол за тоалет и баня 10585 12 10.02.2014
518 Комбиниран стол за тоалет и баня 10591 12 10.02.2014
519 Комбиниран стол за тоалет и баня 10592 12 10.02.2014
520 Комбиниран стол за тоалет и баня 10593 12 10.02.2014
521 Комбиниран стол за тоалет и баня 10598 12 10.02.2014
522 Комбиниран стол за тоалет и баня 10677/W 12 22.08.2018
523 Комбиниран стол за тоалет и баня 11590 12 10.02.2014
524 Комбиниран стол за тоалет и баня 139B 12 10.02.2014
525 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP 12 10.02.2014
526 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP 1 12 10.02.2014
527 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP AV 12 10.02.2014
528 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-10 12 22.08.2018
529 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-20 12 22.08.2018
530 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-30 12 22.08.2018
531 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-40 12 22.08.2018
532 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-50 12 22.08.2018
533 Комбиниран стол за тоалет и баня 3004 12 10.02.2014
534 Комбиниран стол за тоалет и баня 3005 12 10.02.2014
535 Комбиниран стол за тоалет и баня 306 12 10.02.2014
536 Комбиниран стол за тоалет и баня 9012 12 10.02.2014
537 Комбиниран стол за тоалет и баня 9062 12 10.02.2014
538 Комбиниран стол за тоалет и баня Casa Clean II plus 12 10.02.2014
539 Комбиниран стол за тоалет и баня DB-05-01 12 10.02.2014
540 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW01 12 22.08.2018
541 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW011 12 22.08.2018
542 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW02 12 22.08.2018
543 Комбиниран стол за тоалет и баня GR 129 12 22.08.2018
544 Комбиниран стол за тоалет и баня JSU 1 12 10.02.2014
545 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810 12 22.08.2018
546 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810-A 12 22.08.2018
547 Комбиниран стол за тоалет и баня KY813L 12 22.08.2018
548 Комбиниран стол за тоалет и баня KY814 12 22.08.2018
549 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 22.08.2018
550 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 22.08.2018
551 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 22.08.2018
552 Комбиниран стол за тоалет и баня KY895L 12 22.08.2018
553 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 22.08.2018
554 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 10 12 10.02.2014
555 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 20 12 10.02.2014
556 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 30 12 10.02.2014
557 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 40 12 10.02.2014
558 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 50 12 10.02.2014
559 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68076 12 10.02.2014
560 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68088F 12 10.02.2014
561 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68088W 12 10.02.2014
562 Комбиниран стол за тоалет и баня TSS 12 22.08.2018
563 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 12 22.08.2018
564 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU/10585-SV 12 22.08.2018
565 Комбиниран стол за тоалет и баня V1214540 12 10.02.2014
566 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 12 10.02.2014
567 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK21 12 10.02.2014
568 Комбиниран стол за тоалет и баня W1960 12 10.02.2014
569 Консумативи Пуш-бутони и други 10.02.2014
570 Консумативи акумулаторни батерии 10.02.2014
571 Консумативи гуми и лагери 10.02.2014
572 Масичка за инвалидна количка 12120 6 10.02.2014
573 Масичка за инвалидна количка KY561 6 10.02.2014
574 Масичка за инвалидна количка KY574 6 10.02.2014
575 Масичка за инвалидна количка KY575 6 10.02.2014
576 Масичка за инвалидна количка TW-002 6 10.02.2014
577 Масичка за инвалидна количка TW-003 6 10.02.2014
578 Масичка за инвалидна количка WW5400 6 10.02.2014
579 Масичка за количка за инвалиди 170 6 10.02.2014
580 Нерегулируем бастун KY910L 6 10.02.2014
581 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101 1 10.02.2014 26.01.2018
582 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101S 1 10.02.2014 26.01.2018
583 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101T 1 10.02.2014 26.01.2018
584 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 102 1 10.02.2014 26.01.2018
585 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 103 1 10.02.2014 26.01.2018
586 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 104 1 10.02.2014 26.01.2018
587 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 105 1 10.02.2014 26.01.2018
588 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 106 1 10.02.2014 26.01.2018
589 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 107 1 10.02.2014 26.01.2018
590 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 108 1 10.02.2014 26.01.2018
591 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 111 1 10.02.2014 26.01.2018
592 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 112 1 10.02.2014 26.01.2018
593 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201 1 10.02.2014 26.01.2018
594 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201S 1 10.02.2014 26.01.2018
595 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201T 1 10.02.2014 26.01.2018
596 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 202 10.02.2014 26.01.2018
597 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 202 1 10.02.2014 26.01.2018
598 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 203 1 10.02.2014 26.01.2018
599 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 205 1 10.02.2014 26.01.2018
600 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 207S 1 10.02.2014 26.01.2018
601 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 250 1 10.02.2014 26.01.2018
602 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 251 1 10.02.2014 26.01.2018
603 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 252 1 10.02.2014 26.01.2018
604 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 253 1 10.02.2014 26.01.2018
605 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 254 1 10.02.2014 26.01.2018
606 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 301 1 10.02.2014 26.01.2018
607 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 302 1 10.02.2014 26.01.2018
608 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 303 1 10.02.2014 26.01.2018
609 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 401 1 10.02.2014 26.01.2018
610 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 402 1 10.02.2014 26.01.2018
611 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 403 1 10.02.2014 26.01.2018
612 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 404 1 10.02.2014 26.01.2018
613 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 405 1 10.02.2014 26.01.2018
614 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 406 1 10.02.2014 26.01.2018
615 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 407 1 10.02.2014 26.01.2018
616 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 408 1 10.02.2014 26.01.2018
617 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 409 1 10.02.2014 26.01.2018
618 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 600 1 10.02.2014 26.01.2018
619 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 601 1 10.02.2014 26.01.2018
620 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 602 1 10.02.2014 26.01.2018
621 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 603 1 10.02.2014 26.01.2018
622 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 606 1 10.02.2014 26.01.2018
623 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 702 1 10.02.2014 26.01.2018
624 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 801 1 10.02.2014 26.01.2018
625 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 802 1 10.02.2014 26.01.2018
626 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 802S 1 10.02.2014 26.01.2018
627 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 803 1 10.02.2014 26.01.2018
628 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 803S 1 10.02.2014 26.01.2018
629 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 901 1 10.02.2014 26.01.2018
630 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 902 1 10.02.2014 26.01.2018
631 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BIG SIZE 1 10.02.2014 26.01.2018
632 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 001 1 10.02.2014 26.01.2018
633 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 002 1 10.02.2014 26.01.2018
634 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 003 1 10.02.2014 26.01.2018
635 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 004 1 10.02.2014 26.01.2018
636 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 005 1 10.02.2014 26.01.2018
637 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 006 1 10.02.2014 26.01.2018
638 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 007 1 10.02.2014 26.01.2018
639 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 008 1 10.02.2014 26.01.2018
640 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 009 1 10.02.2014 26.01.2018
641 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 010 1 10.02.2014 26.01.2018
642 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 011 1 10.02.2014 26.01.2018
643 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 012 1 10.02.2014 26.01.2018
644 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 013 1 10.02.2014 26.01.2018
645 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 014 1 10.02.2014 26.01.2018
646 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 015 1 10.02.2014 26.01.2018
647 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 016 1 10.02.2014 26.01.2018
648 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SABO-101 1 10.02.2014 26.01.2018
649 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SABO-102 1 10.02.2014 26.01.2018
650 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SABO-103 1 10.02.2014 26.01.2018
651 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SABO-104 1 10.02.2014 26.01.2018
652 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SABO-105 1 10.02.2014 26.01.2018
653 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD002 1 10.02.2014 26.01.2018
654 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD004 1 10.02.2014 26.01.2018
655 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD005 1 10.02.2014 26.01.2018
656 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD006 1 10.02.2014 26.01.2018
657 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD007 1 10.02.2014 26.01.2018
658 Ортопедични обувки за диабетно стъпало WIDE SOLE 1 10.02.2014 26.01.2018
659 Ортопедични обувки към шина на Томас OFOST 1 10.02.2014 26.01.2018
660 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №16 с микропореста гума до 5см тапа OFKS005 1 10.02.2014 26.01.2018
661 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №16 с микропореста гума до 5см тапа OFKS006 1 10.02.2014 26.01.2018
662 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №16 с микропореста гума над 5см тапа OFKS005H 1 10.02.2014 26.01.2018
663 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №16 с микропореста гума над 5см тапа OFKS006H 1 10.02.2014 26.01.2018
664 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа DINO 1 10.02.2014 26.01.2018
665 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа OFKS001 1 10.02.2014 26.01.2018
666 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа OFKS002 1 10.02.2014 26.01.2018
667 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа OFKS003 1 10.02.2014 26.01.2018
668 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа OFKS004 1 10.02.2014 26.01.2018
669 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума над 5см тапа OFKS001H 1 10.02.2014 26.01.2018
670 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума над 5см тапа OFKS002H 1 10.02.2014 26.01.2018
671 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума над 5см тапа OFKS003H 1 10.02.2014 26.01.2018
672 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума над 5см тапа OFKS004H 1 10.02.2014 26.01.2018
673 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа SAPPHIRE 1 10.02.2014 26.01.2018
674 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 101 1 10.02.2014 26.01.2018
675 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 102 1 10.02.2014 26.01.2018
676 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 103 1 10.02.2014 26.01.2018
677 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 104 1 10.02.2014 26.01.2018
678 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 105 1 10.02.2014 26.01.2018
679 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 106 1 10.02.2014 26.01.2018
680 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 1208 1 10.02.2014 26.01.2018
681 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 701 1 10.02.2014 26.01.2018
682 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 702 1 10.02.2014 26.01.2018
683 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 703 1 10.02.2014 26.01.2018
684 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 704 1 10.02.2014 26.01.2018
685 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 705 1 10.02.2014 26.01.2018
686 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 706 1 10.02.2014 26.01.2018
687 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 901 1 10.02.2014 26.01.2018
688 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 902 1 10.02.2014 26.01.2018
689 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 903 1 10.02.2014 26.01.2018
690 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 904 1 10.02.2014 26.01.2018
691 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 909-PM 1 10.02.2014 26.01.2018
692 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа AGAT 1 10.02.2014 26.01.2018
693 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа APOLLO 1 10.02.2014 26.01.2018
694 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа ATENA 1 10.02.2014 26.01.2018
695 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа BASIC 1 10.02.2014 26.01.2018
696 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа BELLONA 1 10.02.2014 26.01.2018
697 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа BIATLON 1 10.02.2014 26.01.2018
698 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа CINDIRELLA 1 10.02.2014 26.01.2018
699 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа CLASSIC 1 10.02.2014 26.01.2018
700 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA001 1 10.02.2014 26.01.2018
701 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA002 1 10.02.2014 26.01.2018
702 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA005 1 10.02.2014 26.01.2018
703 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA006 1 10.02.2014 26.01.2018
704 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA012 1 10.02.2014 26.01.2018
705 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA013 1 10.02.2014 26.01.2018
706 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HELIOS 1 10.02.2014 26.01.2018
707 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа JASPER 1 10.02.2014 26.01.2018
708 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа JAZON 1 10.02.2014 26.01.2018
709 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа JOGGING 1 10.02.2014 26.01.2018
710 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа KARAT 1 10.02.2014 26.01.2018
711 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 001 1 10.02.2014 26.01.2018
712 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 002 1 10.02.2014 26.01.2018
713 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 003 1 10.02.2014 26.01.2018
714 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 004 1 10.02.2014 26.01.2018
715 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 005 1 10.02.2014 26.01.2018
716 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 006 1 10.02.2014 26.01.2018
717 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 007 1 10.02.2014 26.01.2018
718 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 008 1 10.02.2014 26.01.2018
719 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 009 1 10.02.2014 26.01.2018
720 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 010 1 10.02.2014 26.01.2018
721 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 011 1 10.02.2014 26.01.2018
722 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 012 1 10.02.2014 26.01.2018
723 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 001 1 10.02.2014 26.01.2018
724 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 002 1 10.02.2014 26.01.2018
725 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 003 1 10.02.2014 26.01.2018
726 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 004 1 10.02.2014 26.01.2018
727 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 005 1 10.02.2014 26.01.2018
728 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 006 1 10.02.2014 26.01.2018
729 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 007 1 10.02.2014 26.01.2018
730 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 008 1 10.02.2014 26.01.2018
731 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 009 1 10.02.2014 26.01.2018
732 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 010 1 10.02.2014 26.01.2018
733 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 011 1 10.02.2014 26.01.2018
734 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 012 1 10.02.2014 26.01.2018
735 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 013 1 10.02.2014 26.01.2018
736 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 014 1 10.02.2014 26.01.2018
737 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 015 1 10.02.2014 26.01.2018
738 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 016 1 10.02.2014 26.01.2018
739 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 017 1 10.02.2014 26.01.2018
740 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 018 1 10.02.2014 26.01.2018
741 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 019 1 10.02.2014 26.01.2018
742 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFOS 020 1 10.02.2014 26.01.2018
743 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа PRINCESSA 1 10.02.2014 26.01.2018
744 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа RUGBY 1 10.02.2014 26.01.2018
745 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа SPRINT 1 10.02.2014 26.01.2018
746 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC006 1 10.02.2014 26.01.2018
747 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC011 1 10.02.2014 26.01.2018
748 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC012 1 10.02.2014 26.01.2018
749 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC013 1 10.02.2014 26.01.2018
750 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC014 1 10.02.2014 26.01.2018
751 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC015 1 10.02.2014 26.01.2018
752 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC016 1 10.02.2014 26.01.2018
753 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TEMIDA 1 10.02.2014 26.01.2018
754 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TENIS 1 10.02.2014 26.01.2018
755 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TURKUS 1 10.02.2014 26.01.2018
756 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа VICKY 1 10.02.2014 26.01.2018
757 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа VICTOR 1 10.02.2014 26.01.2018
758 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа VIRTUS 1 10.02.2014 26.01.2018
759 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 007H 1 10.02.2014 26.01.2018
760 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 008H 1 10.02.2014 26.01.2018
761 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 009H 1 10.02.2014 26.01.2018
762 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 010H 1 10.02.2014 26.01.2018
763 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 011H 1 10.02.2014 26.01.2018
764 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFCS 012H 1 10.02.2014 26.01.2018
765 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 011H 1 10.02.2014 26.01.2018
766 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 012H 1 10.02.2014 26.01.2018
767 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 013H 1 10.02.2014 26.01.2018
768 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 014H 1 10.02.2014 26.01.2018
769 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 015H 1 10.02.2014 26.01.2018
770 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 016H 1 10.02.2014 26.01.2018
771 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 017H 1 10.02.2014 26.01.2018
772 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 018H 1 10.02.2014 26.01.2018
773 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 019H 1 10.02.2014 26.01.2018
774 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума над 5см тапа OFOS 020H 1 10.02.2014 26.01.2018
775 Ортопедични обувки с корково легло с продължение OFOCS 1 10.02.2014 26.01.2018
776 Ортопедични обувки тип “Налъм” с микропореста гума OFOC 1 10.02.2014 26.01.2018
777 Патерица - канадка 10070 6 10.02.2014
778 Патерица - канадка 10071 6 10.02.2014
779 Патерица - канадка 10073 6 10.02.2014
780 Патерица - канадка 10074 6 10.02.2014
781 Патерица - канадка 10075 6 10.02.2014
782 Патерица - канадка 10076 6 10.02.2014
783 Патерица - канадка 10079N 6 10.02.2014
784 Патерица - канадка 10081 6 10.02.2014
785 Патерица - канадка 10082 6 10.02.2014
786 Патерица - канадка 460 6 10.02.2014
787 Патерица - канадка 463 6 10.02.2014
788 Патерица - подмишечна 10010 6 10.02.2014
789 Патерица - подмишечна 10021 6 10.02.2014
790 Патерица - подмишечна 10022 6 10.02.2014
791 Патерица - подмишечна 10023 6 10.02.2014
792 Патерица канадка 150 6 10.02.2014
793 Патерица канадка 160 6 10.02.2014
794 Патерица подмишечна ПО-01 6 10.02.2014
795 Перука Abbey 6 10.02.2014
796 Перука Abbey Plus 6 10.02.2014
797 Перука Adele 6 10.02.2014
798 Перука Agatha 6 10.02.2014
799 Перука Agnes 6 10.02.2014
800 Перука Amelie 6 10.02.2014
801 Перука Anastasia 6 10.02.2014
802 Перука Angela 6 10.02.2014
803 Перука Beatrice 6 10.02.2014
804 Перука Bertha 6 10.02.2014
805 Перука Caroline 6 10.02.2014
806 Перука Cecylie 6 10.02.2014
807 Перука Charlotta 6 10.02.2014
808 Перука Eliza 6 10.02.2014
809 Перука Elizabeth 6 10.02.2014
810 Перука Elizabeth Plus 6 10.02.2014
811 Перука Gabriella 6 10.02.2014
812 Перука Grace 6 10.02.2014
813 Перука Hariett 6 10.02.2014
814 Перука Henrietta 6 10.02.2014
815 Перука Ines 6 10.02.2014
816 Перука Joanne 6 10.02.2014
817 Перука Joanne Plus 6 10.02.2014
818 Перука Joy 6 10.02.2014
819 Перука Kelly 6 10.02.2014
820 Перука Madeline 6 10.02.2014
821 Перука Marabelle 6 10.02.2014
822 Перука Margarette 6 10.02.2014
823 Перука Marie 6 10.02.2014
824 Перука Matilda 6 10.02.2014
825 Перука Monica 6 10.02.2014
826 Перука Natasha 6 10.02.2014
827 Перука Nicole 6 10.02.2014
828 Перука Petra 6 10.02.2014
829 Перука Rosaline 6 10.02.2014
830 Перука Roxanne 6 10.02.2014
831 Перука Rozalie 6 10.02.2014
832 Перука Theresa 6 10.02.2014
833 Перука Tia 6 10.02.2014
834 Подлакътна патерица - канадка KY923L 6 10.02.2014
835 Подлакътна патерица - канадка KY9331L 6 10.02.2014
836 Подлакътна патерица - канадка KY9332L 6 10.02.2014
837 Подлакътна патерица - канадка KY933L 6 10.02.2014
838 Подлакътна патерица - канадка KY937L 6 10.02.2014
839 Подлакътна патерица - канадка RPM86051 6 10.02.2014
840 Подлакътна патерица – канадка (сгъваема) RPM86052 6 10.02.2014
841 Подлакътна патерица-канадка VCBP0042 6 10.02.2014
842 Подлакътна патерица-канадка W2015 6 10.02.2014
843 Подлакътна патерица-канадка W2016 6 10.02.2014
844 Подлакътна патерица-канадка W2030 6 10.02.2014
845 Подмишечна патерицa W2010 6 10.02.2014
846 Подмишечна патерица DW-01-01 6 10.02.2014
847 Подмишечна патерица DW-01-02 6 10.02.2014
848 Подмишечна патерица KY925L 6 10.02.2014
849 Подмишечна патерица KY935L 6 10.02.2014
850 Подмишечна патерица RPM86001 6 10.02.2014
851 Подмишечна патерица RPM86010 6 10.02.2014
852 Подмишечна патерица RPM86081 6 10.02.2014
853 Подмишечна патерица VCBP0041 6 10.02.2014
854 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Bridge 12 24 10.02.2014
855 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Bridge 8 24 10.02.2014
856 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Calibra 1 Pro P 24 10.02.2014
857 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Calibra 2 Pro 24 10.02.2014
858 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Day 24 10.02.2014
859 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Insite 24 10.02.2014
860 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Revo 24 10.02.2014
861 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Revo ECO 24 10.02.2014
862 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Revo+ 24 10.02.2014
863 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Bridge 12 24 10.02.2014
864 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Bridge 12 + 24 10.02.2014
865 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Bridge 8 24 10.02.2014
866 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Bridge 8 + 24 10.02.2014
867 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Calibra 1 Pro P 24 10.02.2014
868 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Calibra 2 Pro 24 10.02.2014
869 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Day 24 10.02.2014
870 Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Insite 24 10.02.2014
871 Програмируем цифров слухов апарат ACS 15 24 10.02.2014
872 Програмируем цифров слухов апарат ACS 15 HPG 24 10.02.2014
873 Програмируем цифров слухов апарат ACS 25 24 10.02.2014
874 Програмируем цифров слухов апарат ACS 25 HPG 24 10.02.2014
875 Програмируем цифров слухов апарат ACS 35D 24 10.02.2014
876 Програмируем цифров слухов апарат ACS 35D HPG 24 10.02.2014
877 Програмируем цифров слухов апарат ACS 45D 24 10.02.2014
878 Програмируем цифров слухов апарат ACS 45D HPG 24 10.02.2014
879 Програмируем цифров слухов апарат ACS 75 24 10.02.2014
880 Програмируем цифров слухов апарат ACS 75 Open 24 10.02.2014
881 Програмируем цифров слухов апарат ACS 75D 24 10.02.2014
882 Програмируем цифров слухов апарат ACS 75D Open 24 10.02.2014
883 Програмируем цифров слухов апарат ACS 85 24 10.02.2014
884 Програмируем цифров слухов апарат ACS 85 Open 24 10.02.2014
885 Програмируем цифров слухов апарат ACS 85D 24 10.02.2014
886 Програмируем цифров слухов апарат ACS 85D Open 24 10.02.2014
887 Програмируем цифров слухов апарат ACURIS 24 10.02.2014
888 Програмируем цифров слухов апарат ACURIS TM 24 10.02.2014
889 Програмируем цифров слухов апарат ARCA A14 24 10.02.2014
890 Програмируем цифров слухов апарат ARCA A34 24 10.02.2014
891 Програмируем цифров слухов апарат ARCA A74 24 10.02.2014
892 Програмируем цифров слухов апарат ARCA A84 24 10.02.2014
893 Програмируем цифров слухов апарат ARIA 202 24 10.02.2014
894 Програмируем цифров слухов апарат ARIA 322 24 10.02.2014
895 Програмируем цифров слухов апарат ARIA 402 24 10.02.2014
896 Програмируем цифров слухов апарат ARIA 802 24 10.02.2014
897 Програмируем цифров слухов апарат ARIA 804 24 10.02.2014
898 Програмируем цифров слухов апарат ARTIS Life 24 10.02.2014
899 Програмируем цифров слухов апарат Allegro MT 24 10.02.2014
900 Програмируем цифров слухов апарат Allegro XT 24 10.02.2014
901 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 12 /NR/ 24 10.02.2014
902 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 12 Free 24 10.02.2014
903 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 12 Open 24 10.02.2014
904 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 12 P 24 10.02.2014
905 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 8 /NR/ 24 10.02.2014
906 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 8 Free 24 10.02.2014
907 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 8 Open 24 10.02.2014
908 Програмируем цифров слухов апарат Bridge 8 P 24 10.02.2014
909 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA ACTIVE 24 10.02.2014
910 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA HP 24 10.02.2014
911 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA Life 24 10.02.2014
912 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA P 24 10.02.2014
913 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA S 24 10.02.2014
914 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA S VC 24 10.02.2014
915 Програмируем цифров слухов апарат CENTRA SP 24 10.02.2014
916 Програмируем цифров слухов апарат CHG 15 24 10.02.2014
917 Програмируем цифров слухов апарат CHG 15 HPG 24 10.02.2014
918 Програмируем цифров слухов апарат CHG 15 PB 24 10.02.2014
919 Програмируем цифров слухов апарат CHG 15 PB HPG 24 10.02.2014
920 Програмируем цифров слухов апарат CHG 15xs 24 10.02.2014
921 Програмируем цифров слухов апарат CHG 25 24 10.02.2014
922 Програмируем цифров слухов апарат CHG 25 HPG 24 10.02.2014
923 Програмируем цифров слухов апарат CHG 35 24 10.02.2014
924 Програмируем цифров слухов апарат CHG 35 HPG 24 10.02.2014
925 Програмируем цифров слухов апарат CHG 35D 24 10.02.2014
926 Програмируем цифров слухов апарат CHG 35D HPG 24 10.02.2014
927 Програмируем цифров слухов апарат CHG 45 24 10.02.2014
928 Програмируем цифров слухов апарат CHG 45 HPG 24 10.02.2014
929 Програмируем цифров слухов апарат CHG 45D 24 10.02.2014
930 Програмируем цифров слухов апарат CHG 45D HPG 24 10.02.2014
931 Програмируем цифров слухов апарат CHG 62D 24 10.02.2014
932 Програмируем цифров слухов апарат CHG 62D HPG 24 10.02.2014
933 Програмируем цифров слухов апарат CHG 62D HPG Open 24 10.02.2014
934 Програмируем цифров слухов апарат CHG 62D Open 24 10.02.2014
935 Програмируем цифров слухов апарат CHG 75 24 10.02.2014
936 Програмируем цифров слухов апарат CHG 75 Open 24 10.02.2014
937 Програмируем цифров слухов апарат CHG 75D 24 10.02.2014
938 Програмируем цифров слухов апарат CHG 75D Open 24 10.02.2014
939 Програмируем цифров слухов апарат CHG 85 24 10.02.2014
940 Програмируем цифров слухов апарат CHG 85D 24 10.02.2014
941 Програмируем цифров слухов апарат CIELO Life 24 10.02.2014
942 Програмируем цифров слухов апарат CLEARtone CIC 24 10.02.2014
943 Програмируем цифров слухов апарат CLEARtone ITC 24 10.02.2014
944 Програмируем цифров слухов апарат CLEARtone ITE 24 10.02.2014
945 Програмируем цифров слухов апарат Calibra 1 Pro Free 24 10.02.2014
946 Програмируем цифров слухов апарат Calibra 1 Pro P 24 10.02.2014
947 Програмируем цифров слухов апарат Calibra 2 Pro Free 24 10.02.2014
948 Програмируем цифров слухов апарат Calibra 2 Pro HP 24 10.02.2014
949 Програмируем цифров слухов апарат Calibra 2 Pro P 24 10.02.2014
950 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 12 24 10.02.2014
951 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 12 + 24 10.02.2014
952 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 16 24 10.02.2014
953 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 16 + 24 10.02.2014
954 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 8 24 10.02.2014
955 Програмируем цифров слухов апарат Cobalt 8 + 24 10.02.2014
956 Програмируем цифров слухов апарат DOT DT 1060 24 10.02.2014
957 Програмируем цифров слухов апарат DOT DT 2060 24 10.02.2014
958 Програмируем цифров слухов апарат DOT DT 3060 24 10.02.2014
959 Програмируем цифров слухов апарат Day Free 24 10.02.2014
960 Програмируем цифров слухов апарат Day HP 24 10.02.2014
961 Програмируем цифров слухов апарат Day Open 24 10.02.2014
962 Програмируем цифров слухов апарат Day P 24 10.02.2014
963 Програмируем цифров слухов апарат Diamond 2000 10A 24 10.02.2014
964 Програмируем цифров слухов апарат Diamond 2000 13A 24 10.02.2014
965 Програмируем цифров слухов апарат Diamond 2000 312 24 10.02.2014
966 Програмируем цифров слухов апарат Diamond 2000 675 24 10.02.2014
967 Програмируем цифров слухов апарат FRC 95 24 10.02.2014
968 Програмируем цифров слухов апарат Gem 12 24 10.02.2014
969 Програмируем цифров слухов апарат Gem 12 + T 24 10.02.2014
970 Програмируем цифров слухов апарат Gem 8 24 10.02.2014
971 Програмируем цифров слухов апарат Gem 8 + 24 10.02.2014
972 Програмируем цифров слухов апарат Gem 8 + T 24 10.02.2014
973 Програмируем цифров слухов апарат IDT 15 24 10.02.2014
974 Програмируем цифров слухов апарат IDT 15 HPG 24 10.02.2014
975 Програмируем цифров слухов апарат IDT 15 PB 24 10.02.2014
976 Програмируем цифров слухов апарат IDT 15 PB HPG 24 10.02.2014
977 Програмируем цифров слухов апарат IDT 15xs 24 10.02.2014
978 Програмируем цифров слухов апарат IDT 25 24 10.02.2014
979 Програмируем цифров слухов апарат IDT 25 HPG 24 10.02.2014
980 Програмируем цифров слухов апарат IDT 35 HPG 24 10.02.2014
981 Програмируем цифров слухов апарат IDT 35D 24 10.02.2014
982 Програмируем цифров слухов апарат IDT 35D HPG 24 10.02.2014
983 Програмируем цифров слухов апарат IDT 45 24 10.02.2014
984 Програмируем цифров слухов апарат IDT 45 HPG 24 10.02.2014
985 Програмируем цифров слухов апарат IDT 45D 24 10.02.2014
986 Програмируем цифров слухов апарат IDT 45D HPG 24 10.02.2014
987 Програмируем цифров слухов апарат IDT 62D 24 10.02.2014
988 Програмируем цифров слухов апарат IDT 66D 24 10.02.2014
989 Програмируем цифров слухов апарат IDT 66D Open 24 10.02.2014
990 Програмируем цифров слухов апарат IDT 76D 24 10.02.2014
991 Програмируем цифров слухов апарат IDT 76D Open 24 10.02.2014
992 Програмируем цифров слухов апарат IDT 86D 24 10.02.2014
993 Програмируем цифров слухов апарат Insite + 24 10.02.2014
994 Програмируем цифров слухов апарат Insite Free 24 10.02.2014
995 Програмируем цифров слухов апарат Insite Open 24 10.02.2014
996 Програмируем цифров слухов апарат Insite P 24 10.02.2014
997 Програмируем цифров слухов апарат Insite P /NR/ 24 10.02.2014
998 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 15 24 10.02.2014
999 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 15 HPG 24 10.02.2014
1000 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 15PB 24 10.02.2014
1001 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 15PB HPG 24 10.02.2014
1002 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 25 24 10.02.2014
1003 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 25 HPG 24 10.02.2014
1004 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 35D 24 10.02.2014
1005 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 35D HPG 24 10.02.2014
1006 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 45D 24 10.02.2014
1007 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 45D HPG 24 10.02.2014
1008 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 65 24 10.02.2014
1009 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 65D 24 10.02.2014
1010 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 75D 24 10.02.2014
1011 Програмируем цифров слухов апарат LNQ 85D 24 10.02.2014
1012 Програмируем цифров слухов апарат Lenx 16 10A 24 10.02.2014
1013 Програмируем цифров слухов апарат Lenx 16 13A 24 10.02.2014
1014 Програмируем цифров слухов апарат Lenx 16 312 24 10.02.2014
1015 Програмируем цифров слухов апарат Lenx 16 675 24 10.02.2014
1016 Програмируем цифров слухов апарат Lenx 8 10A 24 10.02.2014
1017 Програмируем цифров слухов апарат Lenx 8 13A 24 10.02.2014
1018 Програмируем цифров слухов апарат Lenx 8 312 24 10.02.2014
1019 Програмируем цифров слухов апарат Lenx 8 675 24 10.02.2014
1020 Програмируем цифров слухов апарат MARQ 17 24 10.02.2014
1021 Програмируем цифров слухов апарат MARQ 9 24 10.02.2014
1022 Програмируем цифров слухов апарат MIRA M35D 24 10.02.2014
1023 Програмируем цифров слухов апарат MIRA M75D 24 10.02.2014
1024 Програмируем цифров слухов апарат Maya 2000 13A 24 10.02.2014
1025 Програмируем цифров слухов апарат Maya 2000 675 24 10.02.2014
1026 Програмируем цифров слухов апарат Maya U+ 13A 24 10.02.2014
1027 Програмируем цифров слухов апарат Maya U+ 675 24 10.02.2014
1028 Програмируем цифров слухов апарат NITRO 24 10.02.2014
1029 Програмируем цифров слухов апарат NITRO 55dB 24 10.02.2014
1030 Програмируем цифров слухов апарат NITRO 70 dB 24 10.02.2014
1031 Програмируем цифров слухов апарат NITRO FM 24 10.02.2014
1032 Програмируем цифров слухов апарат ONE 15 24 10.02.2014
1033 Програмируем цифров слухов апарат ONE 15 HPG 24 10.02.2014
1034 Програмируем цифров слухов апарат ONE 15 PB 24 10.02.2014
1035 Програмируем цифров слухов апарат ONE 15 PB HPG 24 10.02.2014
1036 Програмируем цифров слухов апарат ONE 35D 24 10.02.2014
1037 Програмируем цифров слухов апарат ONE 35D HPG 24 10.02.2014
1038 Програмируем цифров слухов апарат ONE 45D 24 10.02.2014
1039 Програмируем цифров слухов апарат ONE 45D HPG 24 10.02.2014
1040 Програмируем цифров слухов апарат ONE 65D 24 10.02.2014
1041 Програмируем цифров слухов апарат ONE 75D 24 10.02.2014
1042 Програмируем цифров слухов апарат ONE 85D 24 10.02.2014
1043 Програмируем цифров слухов апарат POWERtone CIC 24 10.02.2014
1044 Програмируем цифров слухов апарат POWERtone ITC 24 10.02.2014
1045 Програмируем цифров слухов апарат POWERtone ITE 24 10.02.2014
1046 Програмируем цифров слухов апарат PUREtone CIC 24 10.02.2014
1047 Програмируем цифров слухов апарат PUREtone ITC 24 10.02.2014
1048 Програмируем цифров слухов апарат PUREtone ITE 24 10.02.2014
1049 Програмируем цифров слухов апарат RCH 15 24 10.02.2014
1050 Програмируем цифров слухов апарат RCH 15 HPG 24 10.02.2014
1051 Програмируем цифров слухов апарат RCH 15 PB HPG 24 10.02.2014
1052 Програмируем цифров слухов апарат RCH 15xs 24 10.02.2014
1053 Програмируем цифров слухов апарат RCH 25 24 10.02.2014
1054 Програмируем цифров слухов апарат RCH 25 HPG 24 10.02.2014
1055 Програмируем цифров слухов апарат RCH 35 24 10.02.2014
1056 Програмируем цифров слухов апарат RCH 35 HPG 24 10.02.2014
1057 Програмируем цифров слухов апарат RCH 35D 24 10.02.2014
1058 Програмируем цифров слухов апарат RCH 35D HPG 24 10.02.2014
1059 Програмируем цифров слухов апарат RCH 45 24 10.02.2014
1060 Програмируем цифров слухов апарат RCH 45 HPG 24 10.02.2014
1061 Програмируем цифров слухов апарат RCH 45D 24 10.02.2014
1062 Програмируем цифров слухов апарат RCH 45D HPG 24 10.02.2014
1063 Програмируем цифров слухов апарат RCH 62D 24 10.02.2014
1064 Програмируем цифров слухов апарат RCH 62D HPG 24 10.02.2014
1065 Програмируем цифров слухов апарат RCH 62D HPG Open 24 10.02.2014
1066 Програмируем цифров слухов апарат RCH 62D Open 24 10.02.2014
1067 Програмируем цифров слухов апарат RCH 63D 24 10.02.2014
1068 Програмируем цифров слухов апарат RCH 63D HPG 24 10.02.2014
1069 Програмируем цифров слухов апарат RCH 63D HPG Open 24 10.02.2014
1070 Програмируем цифров слухов апарат RCH 63D Open 24 10.02.2014
1071 Програмируем цифров слухов апарат RCH 66D 24 10.02.2014
1072 Програмируем цифров слухов апарат RCH 66D Open 24 10.02.2014
1073 Програмируем цифров слухов апарат RCH 76D 24 10.02.2014
1074 Програмируем цифров слухов апарат RCH 76D Open 24 10.02.2014
1075 Програмируем цифров слухов апарат RCH15 PB 24 10.02.2014
1076 Програмируем цифров слухов апарат SUPERtone CIC 24 10.02.2014
1077 Програмируем цифров слухов апарат SUPERtone ITC 24 10.02.2014
1078 Програмируем цифров слухов апарат SUPERtone ITE 24 10.02.2014
1079 Програмируем цифров слухов апарат Sity Plus 10A 0E 24 10.02.2014
1080 Програмируем цифров слухов апарат Sity Plus 10A RIC 24 10.02.2014
1081 Програмируем цифров слухов апарат TBR 25 24 10.02.2014
1082 Програмируем цифров слухов апарат TBR 62 24 10.02.2014
1083 Програмируем цифров слухов апарат TBR 76 24 10.02.2014
1084 Програмируем цифров слухов апарат TN2T75 24 10.02.2014
1085 Програмируем цифров слухов апарат TN2T85 24 10.02.2014
1086 Програмируем цифров слухов апарат TO 1705 24 10.02.2014
1087 Програмируем цифров слухов апарат TO 1715 24 10.02.2014
1088 Програмируем цифров слухов апарат TO 1715 SPG 24 10.02.2014
1089 Програмируем цифров слухов апарат TO 1715-M 24 10.02.2014
1090 Програмируем цифров слухов апарат TO 1715-MP 24 10.02.2014
1091 Програмируем цифров слухов апарат TO 1735 SPG 24 10.02.2014
1092 Програмируем цифров слухов апарат TO 1735 UPG 24 10.02.2014
1093 Програмируем цифров слухов апарат TO 615 24 10.02.2014
1094 Програмируем цифров слухов апарат TO 615 SPG 24 10.02.2014
1095 Програмируем цифров слухов апарат TO 635 UPG 24 10.02.2014
1096 Програмируем цифров слухов апарат TO 905 24 10.02.2014
1097 Програмируем цифров слухов апарат TO 915 24 10.02.2014
1098 Програмируем цифров слухов апарат TO 915 SPG 24 10.02.2014
1099 Програмируем цифров слухов апарат TO 915-M 24 10.02.2014
1100 Програмируем цифров слухов апарат TO 915-MP 24 10.02.2014
1101 Програмируем цифров слухов апарат TO 935 SPG 24 10.02.2014
1102 Програмируем цифров слухов апарат TO 935 UPG 24 10.02.2014
1103 Програмируем цифров слухов апарат True 24 10.02.2014
1104 Програмируем цифров слухов апарат ZIV 800 24 10.02.2014
1105 Програмируем цифров слухов апарат arriva CIC 24 10.02.2014
1106 Програмируем цифров слухов апарат arriva IS 24 10.02.2014
1107 Програмируем цифров слухов апарат arriva IS+ 24 10.02.2014
1108 Програмируем цифров слухов апарат arriva M 24 10.02.2014
1109 Програмируем цифров слухов апарат arriva S/S+ 24 10.02.2014
1110 Програмируем цифров слухов апарат arriva X 24 10.02.2014
1111 Програмируем цифров слухов апарат avacio CIC 24 10.02.2014
1112 Програмируем цифров слухов апарат avacio IS 24 10.02.2014
1113 Програмируем цифров слухов апарат avacio IS+ 24 10.02.2014
1114 Програмируем цифров слухов апарат avacio M 24 10.02.2014
1115 Програмируем цифров слухов апарат avacio S/S+ 24 10.02.2014
1116 Програмируем цифров слухов апарат elia CIC 24 10.02.2014
1117 Програмируем цифров слухов апарат elia CIC P 24 10.02.2014
1118 Програмируем цифров слухов апарат elia IS 24 10.02.2014
1119 Програмируем цифров слухов апарат elia IS P 24 10.02.2014
1120 Програмируем цифров слухов апарат elia IS+ 24 10.02.2014
1121 Програмируем цифров слухов апарат elia IS+ P 24 10.02.2014
1122 Програмируем цифров слухов апарат elia M 24 10.02.2014
1123 Програмируем цифров слухов апарат elia R 24 10.02.2014
1124 Програмируем цифров слухов апарат elia S/S+ 24 10.02.2014
1125 Програмируем цифров слухов апарат freestyle CL 210 24 10.02.2014
1126 Програмируем цифров слухов апарат freestyle CL 210 TID 24 10.02.2014
1127 Програмируем цифров слухов апарат freestyle CL 410 24 10.02.2014
1128 Програмируем цифров слухов апарат jump C TRT 24 10.02.2014
1129 Програмируем цифров слухов апарат jump CIC TRT 24 10.02.2014
1130 Програмируем цифров слухов апарат jump S TRT/ S+ TRT 24 10.02.2014
1131 Програмируем цифров слухов апарат loon 24 10.02.2014
1132 Програмируем цифров слухов апарат loon+ 24 10.02.2014
1133 Програмируем цифров слухов апарат switch 4 24 10.02.2014
1134 Програмируем цифров слухов апарат switch 8 24 10.02.2014
1135 Програмируем цифров слухов апарат switch 8 TRT 24 10.02.2014
1136 Програмируем цифров слухов апарат switch TRT 24 10.02.2014
1137 Протезни рула 001:98 6 10.02.2014
1138 Протезни чорапи 002:98 6 10.02.2014
1139 Протезни чорапи 004:04 6 10.02.2014
1140 Протективни чорапи 003:02 6 10.02.2014
1141 Проходилка 10180 6 10.02.2014
1142 Проходилка 10184 6 10.02.2014
1143 Проходилка 10188 6 10.02.2014
1144 Проходилка 10193 6 10.02.2014
1145 Проходилка 10195 6 10.02.2014
1146 Проходилка 10196 6 10.02.2014
1147 Проходилка 10198 6 10.02.2014
1148 Проходилка 180 6 10.02.2014
1149 Проходилка 326 NPU 6 10.02.2014
1150 Проходилка 965L 6 10.02.2014
1151 Проходилка G 104 12 22.08.2018
1152 Проходилка G 201 12 22.08.2018
1153 Проходилка GR 200 6 10.02.2014
1154 Проходилка GR201 6 10.02.2014
1155 Проходилка KY912L 6 10.02.2014
1156 Проходилка KY9143 6 10.02.2014
1157 Проходилка KY9146L 6 10.02.2014
1158 Проходилка KY919L 6 10.02.2014
1159 Проходилка KY964L 6 10.02.2014
1160 Проходилка KY964LR 6 10.02.2014
1161 Проходилка RPM91000HD 6 10.02.2014
1162 Проходилка RPM91006 6 10.02.2014
1163 Проходилка RPM91007 6 10.02.2014
1164 Проходилка RPM91040 6 10.02.2014
1165 Проходилка RPM91055 6 10.02.2014
1166 Проходилка VCBP0031 6 10.02.2014
1167 Проходилка (с колела) RPM91001XW 6 10.02.2014
1168 Проходилка (тип ролатор) KY9142 6 10.02.2014
1169 Проходилка (тип ролатор) KY9143 6 10.02.2014
1170 Проходилка (тип ролатор) KY9144L 6 10.02.2014
1171 Проходилка (тип ролатор) KY9144L(S) 6 10.02.2014
1172 Проходилка (тип ролатор) KY9146L 6 10.02.2014
1173 Проходилка - алуминиева (тип ролатор) KY9144L-A 6 10.02.2014
1174 Проходилка - ролатор Fakto 12 22.08.2018
1175 Проходилка - ролатор Ligero 12 22.08.2018
1176 Проходилка / ходилка - ролатор RPM91074 6 10.02.2014
1177 Проходилка / ходилка - ролатор RPM91080 6 10.02.2014
1178 Проходилка / ходилка - ролатор RPM91090 6 10.02.2014
1179 Проходилка / ходилка - ролатор RPM91102 6 10.02.2014
1180 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с три колела) KLD855 6 10.02.2014
1181 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела) KLD861 6 10.02.2014
1182 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела) KLD863 6 10.02.2014
1183 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела) KLD882 6 10.02.2014
1184 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела) KLD883 6 10.02.2014
1185 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела) KLD884 6 10.02.2014
1186 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела) KLD885 6 10.02.2014
1187 Проходилка / ходилка - ролатор (алуминиева, с четири колела) KLD886 6 10.02.2014
1188 Проходилка / ходилка - ролатор (с две колела) KLD872 6 10.02.2014
1189 Проходилка / ходилка - ролатор (с три колела) KLD853 6 10.02.2014
1190 Проходилка / ходилка - ролатор (с четири колела) KLD801 6 10.02.2014
1191 Проходилка / ходилка - ролатор (с четири колела) KLD802 6 10.02.2014
1192 Проходилка / ходилка - ролатор (с четири колела) KLD803 6 10.02.2014
1193 Проходилка / ходилка - ролатор (с четири колела) KLD873 6 10.02.2014
1194 Проходилка с две колела VCBP003203 6 10.02.2014
1195 Проходилка с колела KY965L-5” 6 10.02.2014
1196 Проходилка с колела KY970 6 10.02.2014
1197 Проходилка с колела KY9701 6 10.02.2014
1198 Проходилка с колела KY9702 6 10.02.2014
1199 Проходилка с колела KY971 6 10.02.2014
1200 Проходилка – алуминиева (тип ролатор) KY9144L-B 6 10.02.2014
1201 Проходилка – алуминиева (тип ролатор) KY9148L 6 10.02.2014
1202 Проходилка – алуминиева (тип ролатор) KY9149L 6 10.02.2014
1203 Проходилка – алуминиева, сгъваема, с четири колела (ролатор) VCBK222 6 10.02.2014
1204 Проходилка – алуминиева, фиксирана W2320 6 10.02.2014
1205 Проходилка – алуминиева,сгъваема 913L 6 10.02.2014
1206 Проходилка – алуминиева,сгъваема, крачеща VCBP003204 6 10.02.2014
1207 Проходилка – сгъваема 2300 6 10.02.2014
1208 Проходилка – сгъваема, крачеща 2310 6 10.02.2014
1209 Проходилка – сгъваема, с три колела (ролатор) VCBK501 6 10.02.2014
1210 Проходилка – стоманена, сгъваема, с четири колела (ролатор) VCBK223 6 10.02.2014
1211 Проходилка, детска KY66L(S) 6 10.02.2014
1212 Проходилка, детска с колела KY966L(S)-2.5” 6 10.02.2014
1213 Проходилка- сгъваема, крачеща, с две колела KLD821 6 10.02.2014
1214 Проходилка-крачеща VCBP0032 6 10.02.2014
1215 Проходилка-крачеща VCBP003205 6 10.02.2014
1216 Проходилка-сгъваема KLD811 6 10.02.2014
1217 Проходилка-фиксирана KLD814 6 10.02.2014
1218 Регилируем бастун VCBP0022 6 10.02.2014
1219 Регилируем бастун VCBP00221 6 10.02.2014
1220 Регилируем бастун VCBP00222 6 10.02.2014
1221 Регилируем бастун VCBP00223 6 10.02.2014
1222 Регилируем бастун VCBP00224 6 10.02.2014
1223 Регулируем четириопорен бастун KY921 6 10.02.2014
1224 Регулируем четириопорен бастун KY931 6 10.02.2014
1225 Регулируем бастун KY920L 6 10.02.2014
1226 Регулируем бастун KY927L 6 10.02.2014
1227 Регулируем бастун KY9283L 6 10.02.2014
1228 Регулируем бастун KY9284L 6 10.02.2014
1229 Регулируем бастун KY9285L 6 10.02.2014
1230 Регулируем бастун KY928L 6 10.02.2014
1231 Регулируем бастун KY929L 6 10.02.2014
1232 Регулируем бастун KY930L 6 10.02.2014
1233 Регулируем бастун KY938L 6 10.02.2014
1234 Регулируем бастун KY939L 6 10.02.2014
1235 Регулируем бастун RPM79010L 6 10.02.2014
1236 Регулируем бастун RPM79010LS 6 10.02.2014
1237 Регулируем бастун RPM79010R 6 10.02.2014
1238 Регулируем бастун RPM79010RS 6 10.02.2014
1239 Регулируем бастун RPM79020 6 10.02.2014
1240 Регулируем бастун RPM79021 6 10.02.2014
1241 Регулируем бастун RPM79022 6 10.02.2014
1242 Регулируем бастун RPM79023 6 10.02.2014
1243 Регулируем бастун RPM79030 6 10.02.2014
1244 Регулируем бастун W2090 6 10.02.2014
1245 Регулируем бастун - сгъваем W2070 6 10.02.2014
1246 Регулируем триопорен бастун KY926 6 10.02.2014
1247 Регулируем триопорен бастун RPM70040 6 10.02.2014
1248 Регулируем четириопорен бастун KY922 6 10.02.2014
1249 Регулируем четириопорен бастун KY924 6 10.02.2014
1250 Регулируем четириопорен бастун KY932 6 10.02.2014
1251 Регулируем четириопорен бастун KY9322(S) 6 10.02.2014
1252 Регулируем четириопорен бастун KY932L 6 10.02.2014
1253 Регулируем четириопорен бастун KY934 6 10.02.2014
1254 Регулируем четириопорен бастун KY941 6 10.02.2014
1255 Регулируем четириопорен бастун KY942L 6 10.02.2014
1256 Регулируем четириопорен бастун KY944 6 10.02.2014
1257 Регулируем четириопорен бастун KY947 6 10.02.2014
1258 Регулируем четириопорен бастун RPM70045 6 10.02.2014
1259 Регулируем четириопорен бастун W2080 6 10.02.2014
1260 Резервни части За всички модели 10.02.2014
1261 Резервни части 10.02.2014
1262 Резервни части за изброените модели 10.02.2014
1263 Резервни части за ортопедични обувки 1 10.02.2014 26.01.2018
1264 Рингова инвалидна количка 1618С0102S 12 22.08.2018
1265 Рингова инвалидна количка ACTIVE 1000 12 10.02.2014
1266 Рингова инвалидна количка ACTIVE 1100 12 10.02.2014
1267 Рингова инвалидна количка ACTIVE 2000 12 10.02.2014
1268 Рингова инвалидна количка ACTIVE 2100 12 10.02.2014
1269 Рингова инвалидна количка ALW - 1000 12 10.02.2014
1270 Рингова инвалидна количка ALW - 1100 12 10.02.2014
1271 Рингова инвалидна количка ALW - 1200 12 10.02.2014
1272 Рингова инвалидна количка ALW - 1300 12 10.02.2014
1273 Рингова инвалидна количка ALW - 1400 12 10.02.2014
1274 Рингова инвалидна количка ALW - 1500 12 10.02.2014
1275 Рингова инвалидна количка Casa Move SR 12 10.02.2014
1276 Рингова инвалидна количка DC-0408 12 10.02.2014
1277 Рингова инвалидна количка DC-0415 12 10.02.2014
1278 Рингова инвалидна количка DC-0416 12 10.02.2014
1279 Рингова инвалидна количка MSW - 1200 12 10.02.2014
1280 Рингова инвалидна количка MSW - 1300 12 10.02.2014
1281 Рингова инвалидна количка MSW - 1400 12 10.02.2014
1282 Рингова инвалидна количка MSW - 1500 12 10.02.2014
1283 Рингова инвалидна количка MSW - 4000 12 10.02.2014
1284 Рингова инвалидна количка MSW - 4100 12 10.02.2014
1285 Рингова инвалидна количка MSW - 4200 12 10.02.2014
1286 Рингова инвалидна количка MSW - 4300 12 10.02.2014
1287 Рингова инвалидна количка MSW - 4400 12 10.02.2014
1288 Рингова инвалидна количка MSW - 4500 12 10.02.2014
1289 Рингова инвалидна количка MSW-1000 12 10.02.2014
1290 Рингова инвалидна количка MSW-1100 12 10.02.2014
1291 Рингова инвалидна количка MSW-5000 12 10.02.2014
1292 Рингова инвалидна количка MSW-5100 12 10.02.2014
1293 Рингова инвалидна количка MSW-5200 12 10.02.2014
1294 Рингова инвалидна количка MSW-5300 12 10.02.2014
1295 Рингова инвалидна количка MSW-5400 12 10.02.2014
1296 Рингова инвалидна количка MSW-5500 12 10.02.2014
1297 Рингова инвалидна количка MSW-6000 12 10.02.2014
1298 Рингова инвалидна количка MSW-6100 12 10.02.2014
1299 Рингова инвалидна количка MSW-6200 12 10.02.2014
1300 Рингова инвалидна количка MSW-6300 12 10.02.2014
1301 Рингова инвалидна количка MSW-6400 12 10.02.2014
1302 Рингова инвалидна количка MSW-6500 12 10.02.2014
1303 Рингова инвалидна количка MSW-7000 12 10.02.2014
1304 Рингова инвалидна количка MSW-7100 12 10.02.2014
1305 Рингова инвалидна количка MSW-7200 12 10.02.2014
1306 Рингова инвалидна количка MSW-7300 12 10.02.2014
1307 Рингова инвалидна количка MSW-7400 12 10.02.2014
1308 Рингова инвалидна количка MSW-7500 12 10.02.2014
1309 Рингова инвалидна количка Primo Basico 12 10.02.2014
1310 Рингова инвалидна количка RPM - WCFS1803P 12 10.02.2014
1311 Рингова инвалидна количка W5300 12 10.02.2014
1312 Рингова инвалидна количка W5500 12 10.02.2014
1313 Рингова инвалидна количка - активна VCWK9AS 12 10.02.2014
1314 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2000 12 10.02.2014
1315 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2100 12 10.02.2014
1316 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2200 12 10.02.2014
1317 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2300 12 10.02.2014
1318 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2400 12 10.02.2014
1319 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2500 12 10.02.2014
1320 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб RP - SRW16001 12 10.02.2014
1321 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, олекотена, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Tokin 12 22.08.2018
1322 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1000 12 22.08.2018
1323 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1100 12 22.08.2018
1324 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2000 12 22.08.2018
1325 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2100 12 22.08.2018
1326 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1000 12 22.08.2018
1327 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1100 12 22.08.2018
1328 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1200 12 22.08.2018
1329 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1300 12 22.08.2018
1330 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1400 12 22.08.2018
1331 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1500 12 22.08.2018
1332 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Breezy 90 12 22.08.2018
1333 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 2 12 22.08.2018
1334 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 9.050 12 22.08.2018
1335 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1000 12 22.08.2018
1336 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1100 12 22.08.2018
1337 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1200 12 22.08.2018
1338 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1300 12 22.08.2018
1339 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1400 12 22.08.2018
1340 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1500 12 22.08.2018
1341 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2000 12 22.08.2018
1342 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2100 12 22.08.2018
1343 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2200 12 22.08.2018
1344 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2300 12 22.08.2018
1345 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2400 12 22.08.2018
1346 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2500 12 22.08.2018
1347 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4000 12 22.08.2018
1348 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4100 12 22.08.2018
1349 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4200 12 22.08.2018
1350 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4300 12 22.08.2018
1351 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4400 12 22.08.2018
1352 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4500 12 22.08.2018
1353 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5000 12 22.08.2018
1354 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5100 12 22.08.2018
1355 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5200 12 22.08.2018
1356 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5300 12 22.08.2018
1357 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5400 12 22.08.2018
1358 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5500 12 22.08.2018
1359 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6000 12 22.08.2018
1360 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6100 12 22.08.2018
1361 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6200 12 22.08.2018
1362 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6300 12 22.08.2018
1363 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6400 12 22.08.2018
1364 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6500 12 22.08.2018
1365 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7000 12 22.08.2018
1366 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7100 12 22.08.2018
1367 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7200 12 22.08.2018
1368 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7300 12 22.08.2018
1369 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7400 12 22.08.2018
1370 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7500 12 22.08.2018
1371 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWA1 12 22.08.2018
1372 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWB1 12 22.08.2018
1373 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S1 12 22.08.2018
1374 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S3 12 22.08.2018
1375 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S4 12 22.08.2018
1376 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Sentra EC 12 22.08.2018
1377 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Service 3.600 12 22.08.2018
1378 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 12 22.08.2018
1379 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 2 12 22.08.2018
1380 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 2000 12 22.08.2018
1381 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 5000 12 22.08.2018
1382 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4 12 22.08.2018
1383 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42 12 22.08.2018
1384 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42L 12 22.08.2018
1385 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42M 12 22.08.2018
1386 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43 12 22.08.2018
1387 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43B 12 22.08.2018
1388 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43L 12 22.08.2018
1389 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4T 12 22.08.2018
1390 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK702 12 22.08.2018
1391 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK703 12 22.08.2018
1392 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7C 12 22.08.2018
1393 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7CP 12 22.08.2018
1394 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7T 12 22.08.2018
1395 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AC 12 22.08.2018
1396 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AH 12 22.08.2018
1397 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AL 12 22.08.2018
1398 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AS 12 22.08.2018
1399 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9C 12 22.08.2018
1400 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 1000 12 22.08.2018
1401 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 3000 12 22.08.2018
1402 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 4000 12 22.08.2018
1403 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и свалящи се стъпенки, с бързо свалящи се задни колела и пневматични гуми, стомана CANEO B 12 22.08.2018
1404 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулируеми подлакътници и стъпенки 8065 12 22.08.2018
1405 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници и свалящи се стъпенки, пневматични гуми, с колелца против обръщане, за тежки хора 3022POGR203SE 12 22.08.2018
1406 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR203SPE 12 22.08.2018
1407 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми GR 103 12 22.08.2018
1408 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, повдигащи се съпенки, пневматични гуми, стомана 4655 12 22.08.2018
1409 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки със спирачки, с пневматични гуми, с бързо свалящи се задни колела и пневматчини гуми, алуминиева CANEO E 12 22.08.2018
1410 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, с ръкохватки със спирачки, алуминиева Porter 12 22.08.2018
1411 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми с бързо освобождаване, алуминиева, за високи хора CANEO L 12 22.08.2018
1412 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Caneo S 12 22.08.2018
1413 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращ се наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и повдигащи се стъпенки, с опора за глава, с пневматични гуми, с колeла против обръщане Serena II 12 22.08.2018
1414 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се по височина ръкохватки със спирачки, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Basik + 12 22.08.2018
1415 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми, подсилена рама, за тежки хора CANEO XL 12 22.08.2018
1416 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, стомана Basik 12 22.08.2018
1417 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с фиксирани подлакътници, с повдигащи стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR104SPE 12 22.08.2018
1418 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, свалящи се стъпенки, твърди гуми GR 102 12 22.08.2018
1419 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, твърди гуми 1618P0GR102SE 12 22.08.2018
1420 Стол за баня 10505 12 10.02.2014
1421 Стол за баня 10547 12 10.02.2014
1422 Стол за баня 10555 12 10.02.2014
1423 Стол за баня 10568 12 10.02.2014
1424 Стол за баня 10569 12 10.02.2014
1425 Стол за баня 10570 12 10.02.2014
1426 Стол за баня 10573 12 10.02.2014
1427 Стол за баня 10574 12 10.02.2014
1428 Стол за баня 10579 12 10.02.2014
1429 Стол за баня 10650 12 10.02.2014
1430 Стол за баня 2B - 10 12 10.02.2014
1431 Стол за баня 2B - 20 12 10.02.2014
1432 Стол за баня 2B - 30 12 10.02.2014
1433 Стол за баня 2B - 40 12 10.02.2014
1434 Стол за баня 2B - 50 12 10.02.2014
1435 Стол за баня 30402 12 10.02.2014
1436 Стол за баня KY791 12 10.02.2014
1437 Стол за баня KY796L 12 10.02.2014
1438 Стол за баня KY798LQ 12 10.02.2014
1439 Стол за баня RPM68030 12 10.02.2014
1440 Стол за баня VCTP0011 12 10.02.2014
1441 Стол за баня VCTP0021 12 10.02.2014
1442 Стол за баня W1600 12 10.02.2014
1443 Тоалетен стол 10498 12 10.02.2014
1444 Тоалетен стол 10539 12 10.02.2014
1445 Тоалетен стол 10578 12 10.02.2014
1446 Тоалетен стол 10581 12 10.02.2014
1447 Тоалетен стол 10582 12 10.02.2014
1448 Тоалетен стол 10583 12 10.02.2014
1449 Тоалетен стол 10584 12 10.02.2014
1450 Тоалетен стол 10589 12 10.02.2014
1451 Тоалетен стол 10604 12 10.02.2014
1452 Тоалетен стол 10679 12 10.02.2014
1453 Тоалетен стол 10839 12 10.02.2014
1454 Тоалетен стол 10840 12 10.02.2014
1455 Тоалетен стол 10841 12 10.02.2014
1456 Тоалетен стол 2C - 10 12 10.02.2014
1457 Тоалетен стол 2C - 20 12 10.02.2014
1458 Тоалетен стол 2C - 30 12 10.02.2014
1459 Тоалетен стол 2C - 40 12 10.02.2014
1460 Тоалетен стол 2C - 50 12 10.02.2014
1461 Тоалетен стол 30213 12 10.02.2014
1462 Тоалетен стол DRVW01 12 10.02.2014
1463 Тоалетен стол DRVW02 12 10.02.2014
1464 Тоалетен стол KY811 12 10.02.2014
1465 Тоалетен стол KY819 12 10.02.2014
1466 Тоалетен стол KY893 12 10.02.2014
1467 Тоалетен стол KY896 12 10.02.2014
1468 Тоалетен стол RPM68100 12 10.02.2014
1469 Тоалетен стол RPM68200 12 10.02.2014
1470 Тоалетен стол V1214541 12 10.02.2014
1471 Ходил ки 10275 6 10.02.2014
1472 Ходилки 10271 6 10.02.2014
1473 Ходилки 10273 6 10.02.2014
1474 Ходилки 10277 6 10.02.2014
1475 Ходилки 10278 6 10.02.2014
1476 Ходилки 10280 6 10.02.2014
1477 Ходилки 10281 6 10.02.2014
1478 Ходилки 10283 6 10.02.2014
1479 Ходилки 10284 6 10.02.2014
1480 Ходилки 10292 6 10.02.2014
1481 Ходилки 10293 6 10.02.2014
1482 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Bee II 800 24 10.02.2014
1483 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат WING 8 WP 24 10.02.2014
1484 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат ASANA 200 24 10.02.2014
1485 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат ASANA 400 24 10.02.2014
1486 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат ASANA 800 24 10.02.2014
1487 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Bee 200 24 10.02.2014
1488 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат VAN 200 24 10.02.2014
1489 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат VAN 201 24 10.02.2014
1490 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат VAN 209 24 10.02.2014
1491 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат VAN 400 24 10.02.2014
1492 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат VAN Pro 24 10.02.2014
1493 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат ZIV 205 24 10.02.2014
1494 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат ZIV 206 24 10.02.2014
1495 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат ZIV 800 24 10.02.2014
1496 Цифров вътреканален слухов апарат ARENA AGC 24 10.02.2014
1497 Цифров вътреканален слухов апарат ARENA HP 24 10.02.2014
1498 Цифров вътреканален слухов апарат ARENA Linear 24 10.02.2014
1499 Цифров вътреушен слухов апарат ARENA AGC 24 10.02.2014
1500 Цифров вътреушен слухов апарат ARENA HP 24 10.02.2014
1501 Цифров вътреушен слухов апарат ARENA Linear 24 10.02.2014
1502 Цифров слухов апарат AM 111 24 10.02.2014
1503 Цифров слухов апарат ARENA 1 HP 24 10.02.2014
1504 Цифров слухов апарат ARENA 1 HP+ 24 10.02.2014
1505 Цифров слухов апарат ARENA 1 P 24 10.02.2014
1506 Цифров слухов апарат ARENA 1 P+ 24 10.02.2014
1507 Цифров слухов апарат ARENA 1 S 24 10.02.2014
1508 Цифров слухов апарат ARIA 205 24 10.02.2014
1509 Цифров слухов апарат AS 1 24 10.02.2014
1510 Цифров слухов апарат Astral 12 HP 24 10.02.2014
1511 Цифров слухов апарат Astral 12 P 24 10.02.2014
1512 Цифров слухов апарат Astral 12 S 24 10.02.2014
1513 Цифров слухов апарат DIGITRIM 24 10.02.2014
1514 Цифров слухов апарат Digitrim 12 P 24 10.02.2014
1515 Цифров слухов апарат Digitrim 12 S 24 10.02.2014
1516 Цифров слухов апарат Digitrim 12 XP 24 10.02.2014
1517 Цифров слухов апарат Digitrim 13 P 24 10.02.2014
1518 Цифров слухов апарат Digitrim 13 XP 24 10.02.2014
1519 Цифров слухов апарат EZ Trim 24 10.02.2014
1520 Цифров слухов апарат EZ Trim Plus 24 10.02.2014
1521 Цифров слухов апарат EZTP 13 24 10.02.2014
1522 Цифров слухов апарат EZTP 23 24 10.02.2014
1523 Цифров слухов апарат EZTP 33 24 10.02.2014
1524 Цифров слухов апарат EZTP 43 24 10.02.2014
1525 Цифров слухов апарат EZTP 73 24 10.02.2014
1526 Цифров слухов апарат EZTP 93 24 10.02.2014
1527 Цифров слухов апарат LOTUS 24 10.02.2014
1528 Цифров слухов апарат LOTUS 13 P 24 10.02.2014
1529 Цифров слухов апарат LOTUS 13 SP 24 10.02.2014
1530 Цифров слухов апарат Match MA1T70 - V 24 10.02.2014
1531 Цифров слухов апарат Match MA2T70 - V 24 10.02.2014
1532 Цифров слухов апарат Match MA2T80 - V 24 10.02.2014
1533 Цифров слухов апарат RX 13 24 10.02.2014
1534 Цифров слухов апарат Sity 13A 24 10.02.2014
1535 Цифров слухов апарат Sity 675 24 10.02.2014
1536 Цифров слухов апарат TN1T75 24 10.02.2014
1537 Цифров слухов апарат TURN 15 24 10.02.2014
1538 Цифров слухов апарат TURN 25 24 10.02.2014
1539 Цифров слухов апарат TURN 35 24 10.02.2014
1540 Цифров слухов апарат TURN 45 24 10.02.2014
1541 Цифров слухов апарат TURN 75 24 10.02.2014
1542 Цифров слухов апарат TURN 85 24 10.02.2014
1543 Цифров слухов апарат TURN 95 24 10.02.2014
1544 Цифров слухов апарат VIVO 24 10.02.2014
1545 Цифров слухов апарат assista CIC 24 10.02.2014
1546 Цифров слухов апарат assista IS 24 10.02.2014
1547 Цифров слухов апарат assista IS+ 24 10.02.2014
1548 Цифров слухов апарат assista MT 24 10.02.2014
1549 Цифров слухов апарат assista S 24 10.02.2014
1550 Цифров слухов апарат assista S+ 24 10.02.2014
1551 Цифров слухов апарат assista X 24 10.02.2014
1552 Цифров слухов апарат assista XT 24 10.02.2014
1553 Цифров слухов апарат avero CIC 24 10.02.2014
1554 Цифров слухов апарат avero IS 24 10.02.2014
1555 Цифров слухов апарат avero IS+ 24 10.02.2014
1556 Цифров слухов апарат avero M 24 10.02.2014
1557 Цифров слухов апарат avero S/S+ 24 10.02.2014
1558 Цифров слухов апарат avero X 24 10.02.2014
1559 Цифров слухов апарат freestyle CL 201 24 10.02.2014
1560 Цифров слухов апарат freestyle TID 24 10.02.2014
1561 Цифров/ Джобен слухов апарат COBBW-V 24 10.02.2014
1562 Цифров/ Джобен слухов апарат COPBW-PVI 24 10.02.2014
1563 Цифров/ Джобен слухов апарат Concerto Basic 24 10.02.2014
1564 Цифров/ Джобен слухов апарат Concerto Power 24 10.02.2014
1565 Цифров/ Програмируем цифров вътреканален слухов апарат ARENA 3 S 24 10.02.2014
1566 Цифров/ Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Targa Plus 24 10.02.2014
1567 Цифров/ Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Targa Pro 24 10.02.2014
1568 Цифров/ Програмируем цифров вътреушен слухов апарат ARENA 3 24 10.02.2014
1569 Цифров/ Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Targa Plus 24 10.02.2014
1570 Цифров/ Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Targa Pro 24 10.02.2014
1571 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 HP 24 10.02.2014
1572 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 HP+ 24 10.02.2014
1573 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 P 24 10.02.2014
1574 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 P+ 24 10.02.2014
1575 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 S+ 24 10.02.2014
1576 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 3 P 24 10.02.2014
1577 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Bridge 8+Pico 24 10.02.2014
1578 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Insite + Pico 24 10.02.2014
1579 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR115 24 10.02.2014
1580 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR115P 24 10.02.2014
1581 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR135 24 10.02.2014
1582 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR135P 24 10.02.2014
1583 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR145 24 10.02.2014
1584 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR145P 24 10.02.2014
1585 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR175VI 24 10.02.2014
1586 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR175VIO 24 10.02.2014
1587 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR185VI 24 10.02.2014
1588 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR215 24 10.02.2014
1589 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR215P 24 10.02.2014
1590 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR235 24 10.02.2014
1591 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR235D 24 10.02.2014
1592 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR235DP 24 10.02.2014
1593 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR235P 24 10.02.2014
1594 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR245 24 10.02.2014
1595 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR245D 24 10.02.2014
1596 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR245DP 24 10.02.2014
1597 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR245P 24 10.02.2014
1598 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR275DVI 24 10.02.2014
1599 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR275DVIO 24 10.02.2014
1600 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR285DVI 24 10.02.2014
1601 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR315 24 10.02.2014
1602 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR315P 24 10.02.2014
1603 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR335 24 10.02.2014
1604 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR335D 24 10.02.2014
1605 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR335DP 24 10.02.2014
1606 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR335P 24 10.02.2014
1607 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR345 24 10.02.2014
1608 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR345D 24 10.02.2014
1609 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR345DP 24 10.02.2014
1610 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR345P 24 10.02.2014
1611 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR365DI 24 10.02.2014
1612 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR365DIO 24 10.02.2014
1613 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR375DVI 24 10.02.2014
1614 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR375DVIO 24 10.02.2014
1615 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR385DVI 24 10.02.2014
1616 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Onyx+ 24 10.02.2014
1617 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 1 24 10.02.2014
1618 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 15 24 10.02.2014
1619 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 2 24 10.02.2014
1620 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 3 24 10.02.2014
1621 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 35 24 10.02.2014
1622 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 45 24 10.02.2014
1623 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 65 24 10.02.2014
1624 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 75 24 10.02.2014
1625 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 85 24 10.02.2014
1626 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1715 24 10.02.2014
1627 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1715-M 24 10.02.2014
1628 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1715-MP 24 10.02.2014
1629 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1715-P 24 10.02.2014
1630 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1725 24 10.02.2014
1631 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1725-P 24 10.02.2014
1632 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735 24 10.02.2014
1633 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-D 24 10.02.2014
1634 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-DP 24 10.02.2014
1635 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-DPW 24 10.02.2014
1636 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-DW 24 10.02.2014
1637 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-M 24 10.02.2014
1638 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-MP 24 10.02.2014
1639 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-MPW 24 10.02.2014
1640 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-MU 24 10.02.2014
1641 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-MUW 24 10.02.2014
1642 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-MW 24 10.02.2014
1643 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-P 24 10.02.2014
1644 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-PW 24 10.02.2014
1645 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1735-W 24 10.02.2014
1646 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1745 24 10.02.2014
1647 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1745-D 24 10.02.2014
1648 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1745-DP 24 10.02.2014
1649 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1745-DPW 24 10.02.2014
1650 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1745-DW 24 10.02.2014
1651 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1745-P 24 10.02.2014
1652 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1745-PW 24 10.02.2014
1653 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1745-W 24 10.02.2014
1654 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1762-DR 24 10.02.2014
1655 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1762-DRP 24 10.02.2014
1656 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1762-DRS 24 10.02.2014
1657 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1763-DRPW 24 10.02.2014
1658 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1763-DRSW 24 10.02.2014
1659 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1763-DRW 24 10.02.2014
1660 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1764-DRPW 24 10.02.2014
1661 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1764-DRSW 24 10.02.2014
1662 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1764-DRW 24 10.02.2014
1663 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1766-DW 24 10.02.2014
1664 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1778-DPW 24 10.02.2014
1665 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE1778-DW 24 10.02.2014
1666 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE915 24 10.02.2014
1667 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE915-M 24 10.02.2014
1668 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE915-MP 24 10.02.2014
1669 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE915-P 24 10.02.2014
1670 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE925 24 10.02.2014
1671 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE925-P 24 10.02.2014
1672 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935 24 10.02.2014
1673 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-D 24 10.02.2014
1674 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-DP 24 10.02.2014
1675 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-DPW 24 10.02.2014
1676 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-DW 24 10.02.2014
1677 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-M 24 10.02.2014
1678 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-MP 24 10.02.2014
1679 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-MPW 24 10.02.2014
1680 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-MU 24 10.02.2014
1681 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-MUW 24 10.02.2014
1682 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-MW 24 10.02.2014
1683 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-P 24 10.02.2014
1684 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-PW 24 10.02.2014
1685 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE935-W 24 10.02.2014
1686 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE945 24 10.02.2014
1687 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE945-D 24 10.02.2014
1688 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE945-DP 24 10.02.2014
1689 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE945-DPW 24 10.02.2014
1690 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE945-DW 24 10.02.2014
1691 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE945-P 24 10.02.2014
1692 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE945-PW 24 10.02.2014
1693 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE945-W 24 10.02.2014
1694 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE962-DR 24 10.02.2014
1695 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE962-DRP 24 10.02.2014
1696 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE962-DRS 24 10.02.2014
1697 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE963-DRPW 24 10.02.2014
1698 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE963-DRSW 24 10.02.2014
1699 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE963-DRW 24 10.02.2014
1700 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE964-DRPW 24 10.02.2014
1701 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE964-DRSW 24 10.02.2014
1702 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE964-DRW 24 10.02.2014
1703 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE966-DW 24 10.02.2014
1704 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE978-DPW 24 10.02.2014
1705 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат PSE978-DW 24 10.02.2014
1706 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Promise 17 24 10.02.2014
1707 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Promise 9 24 10.02.2014
1708 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Rixx 16 G2 24 10.02.2014
1709 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Rixx 8 G2 24 10.02.2014
1710 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Stream+ 24 10.02.2014
1711 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Sun 12 24 10.02.2014
1712 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Sun 6 24 10.02.2014
1713 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Sun 8 24 10.02.2014
1714 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa HP 24 10.02.2014
1715 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa P 24 10.02.2014
1716 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Plus Free 24 10.02.2014
1717 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Plus HP 24 10.02.2014
1718 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Plus Open 24 10.02.2014
1719 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Plus P 24 10.02.2014
1720 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Pro Free 24 10.02.2014
1721 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Pro P 24 10.02.2014
1722 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa S 24 10.02.2014
1723 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат VIVO Pro 24 10.02.2014
1724 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат ARIA 200 24 10.02.2014
1725 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат ARIA mini 202 24 10.02.2014
1726 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Astral 23 HP 24 10.02.2014
1727 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Astral 23 P 24 10.02.2014
1728 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Astral 23 S 24 10.02.2014
1729 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Bizz 12 DUO 24 10.02.2014
1730 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Bizz 12 P 24 10.02.2014
1731 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Bizz 12 XS 24 10.02.2014
1732 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Bizz 8 DUO 24 10.02.2014
1733 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Bizz 8 P 24 10.02.2014
1734 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Bizz 8 XS 24 10.02.2014
1735 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Digitrim 23 P 24 10.02.2014
1736 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Digitrim 23 S 24 10.02.2014
1737 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Digitrim 23 XP 24 10.02.2014
1738 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат INFINITI BASIC 24 10.02.2014
1739 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат INFINITY Pro P 24 10.02.2014
1740 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат INFINITY Pro S 24 10.02.2014
1741 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат INFINITY Pro SP 24 10.02.2014
1742 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат INTUIS DIR 24 10.02.2014
1743 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат INTUIS LIFE 24 10.02.2014
1744 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат INTUIS S DIR 24 10.02.2014
1745 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат INTUIS SP DIR 24 10.02.2014
1746 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат LIFE 101 24 10.02.2014
1747 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат LIFE 300 24 10.02.2014
1748 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат LIFE 301 24 10.02.2014
1749 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат LIFE 500 24 10.02.2014
1750 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат LIFE 501 24 10.02.2014
1751 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат LIFE 700 24 10.02.2014
1752 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат LIFE 701 24 10.02.2014
1753 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат LOTUS 23 P 24 10.02.2014
1754 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат LOTUS 23 SP 24 10.02.2014
1755 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат LOTUS Pro P 24 10.02.2014
1756 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат LOTUS Pro SP 24 10.02.2014
1757 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION 300 M 24 10.02.2014
1758 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION 300 M VC 24 10.02.2014
1759 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION 300 P 24 10.02.2014
1760 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION 300 S 24 10.02.2014
1761 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION 501 24 10.02.2014
1762 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION 501 P 24 10.02.2014
1763 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION 501 S 24 10.02.2014
1764 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION 701 24 10.02.2014
1765 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION 701 P 24 10.02.2014
1766 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION 701 S 24 10.02.2014
1767 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION M 24 10.02.2014
1768 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION M VC 24 10.02.2014
1769 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION P 24 10.02.2014
1770 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MOTION S 24 10.02.2014
1771 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MUSIC Pro P 24 10.02.2014
1772 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MUSIC Pro S 24 10.02.2014
1773 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат MUSIC Pro SP 24 10.02.2014
1774 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Magixx 16 DUO 24 10.02.2014
1775 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Magixx 16 P 24 10.02.2014
1776 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Magixx 16 XS 24 10.02.2014
1777 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 4 DUO 24 10.02.2014
1778 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 4 HP 24 10.02.2014
1779 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 4 P 24 10.02.2014
1780 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 4 XS 24 10.02.2014
1781 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 6 DUO 24 10.02.2014
1782 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 6 HP 24 10.02.2014
1783 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 6 P 24 10.02.2014
1784 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 6 XS 24 10.02.2014
1785 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mood 12 24 10.02.2014
1786 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mood 16 24 10.02.2014
1787 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mood 6 24 10.02.2014
1788 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Mood 8 24 10.02.2014
1789 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Nova 2 HP 24 10.02.2014
1790 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Nova 2 Mini 24 10.02.2014
1791 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Nova 2 P 24 10.02.2014
1792 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат PURE 101 24 10.02.2014
1793 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат PURE 300 24 10.02.2014
1794 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат PURE 301 24 10.02.2014
1795 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат PURE 500 24 10.02.2014
1796 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат PURE 501 24 10.02.2014
1797 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат PURE 700 24 10.02.2014
1798 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат PURE SE 501 24 10.02.2014
1799 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Riva 2 DUO 24 10.02.2014
1800 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Riva 2 HP 24 10.02.2014
1801 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Riva 2 P 24 10.02.2014
1802 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Rixx 12 24 10.02.2014
1803 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Rixx 8 24 10.02.2014
1804 Четириопорен бастун VCBP0021 6 10.02.2014
1805 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10200 6 10.02.2014
1806 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10201 6 10.02.2014
1807 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10208 6 10.02.2014
1808 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10209 6 10.02.2014
1809 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10211 6 10.02.2014
1810 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10214 6 10.02.2014
1811 Щипка за захващане.яа.предмети от разстояние 10213 6 10.02.2014