Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДЖИ - СТАР ЛОДЖИСТИК" ООД
Населено място:гр. Хасково
Седалище:"Г.С.Раковски" No 13, вх. Б, ет. 5, ап. 28
Адрес за кореспонденция:гр. Хасково, ул."Ал.Стамболийски" 14
Телефон:038/510 248, 0896 684 171, 0988 882 029
Факс:
E-mail:toshkohristov@abv.bg
Представляващ:Тошко Христов Атанасов
Удостоверение:313-I / 10.02.2014
Статус: Регистриран
В сила от:29.05.2019


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Ал.Стамболийски" 14 038-510-248 / 0898600573 Георги Евтимов Арнаудов НЕ 10.02.2014
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Ал.Стамболийски" 10 038-510-248 / 0896684171 Георги Евтимов Арнаудов Тошко Христов Атанасов 10.02.2014
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Ал.Стамболийски" 14 038-510-248 / 0896684171 Георги Евтимов Арнаудов Тошко Христов Атанасов 10.02.2014