Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:ЕТ "ИНОВАЦИЯ - ГЕОРГИ КРУШЕВ"
Населено място:гр. Велико Търново
Седалище:"Любен Каравелов" № 87, ет. 1, ап. 1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:062/638943
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Цветанов Крушев
Удостоверение:330 / 08.09.2014
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Аксесоари Кутии, четки, филтри 12 01.09.2015
2 Аксесоари Кутии, четки, филтри 12 08.09.2014 01.09.2015
3 Акумулаторна инвалидна количка 1018 12 08.09.2014 01.09.2015
4 Акумулаторна инвалидна количка 1018 12 01.09.2015
5 Акумулаторна инвалидна количка 1018L 12 08.09.2014 01.09.2015
6 Акумулаторна инвалидна количка 1018L 12 01.09.2015
7 Акумулаторна инвалидна количка 1018LX 12 08.09.2014 01.09.2015
8 Акумулаторна инвалидна количка 1018LX 12 01.09.2015
9 Акумулаторна инвалидна количка 1021 12 08.09.2014 01.09.2015
10 Акумулаторна инвалидна количка 1021 12 01.09.2015
11 Акумулаторна инвалидна количка 1021 plus 12 01.09.2015
12 Акумулаторна инвалидна количка 1021 plus 12 08.09.2014 01.09.2015
13 Акумулаторна инвалидна количка 1024 12 08.09.2014 01.09.2015
14 Акумулаторна инвалидна количка 1024 12 01.09.2015
15 Акумулаторна инвалидна количка 1029 12 08.09.2014 01.09.2015
16 Акумулаторна инвалидна количка 1029 12 01.09.2015
17 Акумулаторна инвалидна количка 1032 12 01.09.2015
18 Акумулаторна инвалидна количка 1032 12 08.09.2014 01.09.2015
19 Акумулаторна инвалидна количка 1033 12 01.09.2015
20 Акумулаторна инвалидна количка 1033 12 08.09.2014 01.09.2015
21 Акумулаторна инвалидна количка 4017 12 08.09.2014 01.09.2015
22 Акумулаторна инвалидна количка 4017 12 01.09.2015
23 Акумулаторна инвалидна количка 4022 12 08.09.2014
24 Акумулаторна инвалидна количка 4025 12 08.09.2014
25 Акумулаторна инвалидна количка 4028 12 01.09.2015
26 Акумулаторна инвалидна количка 4028 12 08.09.2014 01.09.2015
27 Акумулаторна инвалидна количка 4029 12 01.09.2015
28 Акумулаторна инвалидна количка 4029 12 08.09.2014 01.09.2015
29 Акумулаторна инвалидна количка 4030 12 08.09.2014 01.09.2015
30 Акумулаторна инвалидна количка 4030 12 01.09.2015
31 Акумулаторна инвалидна количка 4035 12 08.09.2014 01.09.2015
32 Акумулаторна инвалидна количка 4035 12 01.09.2015
33 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 12 01.09.2015 01.09.2015
34 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 12 13.03.2017
35 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 01.09.2015 01.09.2015
36 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 13.03.2017
37 Акумулаторна инвалидна количка AIS 2850 12 13.03.2017
38 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 300E 12 13.03.2017
39 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 558 12 13.03.2017
40 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 588&589 12 13.03.2017
41 Акумулаторна инвалидна количка AIS -6100 12 13.03.2017
42 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 898 12 13.03.2017
43 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 6500 12 13.03.2017
44 Акумулаторна инвалидна количка Ambassador 12 08.09.2014 01.09.2015
45 Акумулаторна инвалидна количка Ambassador 12 01.09.2015
46 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 110 12 01.09.2015
47 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 110 12 08.09.2014 01.09.2015
48 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 120 12 01.09.2015
49 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 120 12 08.09.2014 01.09.2015
50 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 121 12 01.09.2015
51 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 121 12 08.09.2014 01.09.2015
52 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 122 12 01.09.2015
53 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 122 12 08.09.2014 01.09.2015
54 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 140 12 01.09.2015
55 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 140 12 08.09.2014 01.09.2015
56 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 152 12 01.09.2015
57 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 152 12 08.09.2014 01.09.2015
58 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 154 12 01.09.2015
59 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 154 12 08.09.2014 01.09.2015
60 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 155 12 08.09.2014 01.09.2015
61 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 155 12 01.09.2015
62 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 160 12 01.09.2015
63 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 160 12 08.09.2014 01.09.2015
64 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 12 01.09.2015 01.09.2015
65 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 12 13.03.2017
66 Акумулаторна инвалидна количка EQ10AA 12 01.09.2015
67 Акумулаторна инвалидна количка EQ10AA 12 08.09.2014 01.09.2015
68 Акумулаторна инвалидна количка EQ20CA 12 08.09.2014 01.09.2015
69 Акумулаторна инвалидна количка EQ20CA 12 01.09.2015
70 Акумулаторна инвалидна количка EQ20CC 12 08.09.2014 01.09.2015
71 Акумулаторна инвалидна количка EQ20CC 12 01.09.2015
72 Акумулаторна инвалидна количка EQ30BB 12 01.09.2015
73 Акумулаторна инвалидна количка EQ30BB 12 08.09.2014 01.09.2015
74 Акумулаторна инвалидна количка EQ35BA 12 08.09.2014 01.09.2015
75 Акумулаторна инвалидна количка EQ35BA 12 01.09.2015
76 Акумулаторна инвалидна количка EQ35BC 12 08.09.2014 01.09.2015
77 Акумулаторна инвалидна количка EQ35BC 12 01.09.2015
78 Акумулаторна инвалидна количка EQ35CB 12 08.09.2014 01.09.2015
79 Акумулаторна инвалидна количка EQ35CB 12 01.09.2015
80 Акумулаторна инвалидна количка EQ35CC 12 08.09.2014 01.09.2015
81 Акумулаторна инвалидна количка EQ35CC 12 01.09.2015
82 Акумулаторна инвалидна количка EQ40BA 12 01.09.2015
83 Акумулаторна инвалидна количка EQ40BA 12 08.09.2014 01.09.2015
84 Акумулаторна инвалидна количка EQ40BC 12 01.09.2015
85 Акумулаторна инвалидна количка EQ40BC 12 08.09.2014 01.09.2015
86 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 12 13.03.2017
87 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 12 01.09.2015 01.09.2015
88 Акумулаторна инвалидна количка Enigma Energi 12 01.09.2015
89 Акумулаторна инвалидна количка Enigma Energi 12 08.09.2014 01.09.2015
90 Акумулаторна инвалидна количка Enigma Energi + 12 08.09.2014 01.09.2015
91 Акумулаторна инвалидна количка Enigma Energi + 12 01.09.2015
92 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 4 12 01.09.2015
93 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 4 12 08.09.2014 01.09.2015
94 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 6 12 08.09.2014 01.09.2015
95 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 6 12 01.09.2015
96 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 8+ 12 08.09.2014 01.09.2015
97 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 8+ 12 01.09.2015
98 Акумулаторна инвалидна количка FS110 12 01.09.2015
99 Акумулаторна инвалидна количка FS110 12 08.09.2014 01.09.2015
100 Акумулаторна инвалидна количка GR123 12 08.09.2014 01.09.2015
101 Акумулаторна инвалидна количка GR123 12 01.09.2015
102 Акумулаторна инвалидна количка Geo Micro 12 08.09.2014 01.09.2015
103 Акумулаторна инвалидна количка Geo Micro 12 01.09.2015
104 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 1 12 08.09.2014 01.09.2015
105 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 1 12 01.09.2015
106 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 2 12 08.09.2014 01.09.2015
107 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 2 12 01.09.2015
108 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 3 12 08.09.2014 01.09.2015
109 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 3 12 01.09.2015
110 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 4 12 08.09.2014 01.09.2015
111 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 4 12 01.09.2015
112 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 5 12 08.09.2014 01.09.2015
113 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 5 12 01.09.2015
114 Акумулаторна инвалидна количка Image EC 12 01.09.2015
115 Акумулаторна инвалидна количка Image EC 12 08.09.2014 01.09.2015
116 Акумулаторна инвалидна количка KV10 12 08.09.2014 01.09.2015
117 Акумулаторна инвалидна количка KV10 12 01.09.2015
118 Акумулаторна инвалидна количка King Kobra 12 08.09.2014 01.09.2015
119 Акумулаторна инвалидна количка King Kobra 12 01.09.2015
120 Акумулаторна инвалидна количка Kobra 12 08.09.2014 01.09.2015
121 Акумулаторна инвалидна количка Kobra 12 01.09.2015
122 Акумулаторна инвалидна количка LEO 12 01.09.2015 01.09.2015
123 Акумулаторна инвалидна количка LEO 12 13.03.2017
124 Акумулаторна инвалидна количка M48 GT 12 01.09.2015
125 Акумулаторна инвалидна количка M48 GT 12 08.09.2014 01.09.2015
126 Акумулаторна инвалидна количка MPW - TT 12 01.09.2015
127 Акумулаторна инвалидна количка MPW - TT 12 08.09.2014 01.09.2015
128 Акумулаторна инвалидна количка Neo 4 12 08.09.2014 01.09.2015
129 Акумулаторна инвалидна количка Neo 4 12 01.09.2015
130 Акумулаторна инвалидна количка Neo 6 12 08.09.2014 01.09.2015
131 Акумулаторна инвалидна количка Neo 6 12 01.09.2015
132 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1220 12 01.09.2015
133 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1220 12 08.09.2014 01.09.2015
134 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1420 12 01.09.2015
135 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1420 12 08.09.2014 01.09.2015
136 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1600 12 01.09.2015
137 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1600 12 08.09.2014 01.09.2015
138 Акумулаторна инвалидна количка Prism 3 12 01.09.2015
139 Акумулаторна инвалидна количка Prism 3 12 08.09.2014 01.09.2015
140 Акумулаторна инвалидна количка Prism 4 12 08.09.2014 01.09.2015
141 Акумулаторна инвалидна количка Prism 4 12 01.09.2015
142 Акумулаторна инвалидна количка Prism Sport 12 08.09.2014 01.09.2015
143 Акумулаторна инвалидна количка Prism Sport 12 01.09.2015
144 Акумулаторна инвалидна количка Regatta 8 12 08.09.2014 01.09.2015
145 Акумулаторна инвалидна количка Regatta 8 12 01.09.2015
146 Акумулаторна инвалидна количка Royale 3 12 01.09.2015
147 Акумулаторна инвалидна количка Royale 3 12 08.09.2014 01.09.2015
148 Акумулаторна инвалидна количка Royale 4 12 01.09.2015
149 Акумулаторна инвалидна количка Royale 4 12 08.09.2014 01.09.2015
150 Акумулаторна инвалидна количка S148 12 08.09.2014 01.09.2015
151 Акумулаторна инвалидна количка S148 12 01.09.2015
152 Акумулаторна инвалидна количка S344 12 01.09.2015
153 Акумулаторна инвалидна количка S344 12 08.09.2014 01.09.2015
154 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 100 12 08.09.2014 01.09.2015
155 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 100 12 01.09.2015
156 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 110 12 08.09.2014 01.09.2015
157 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 110 12 01.09.2015
158 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 111 12 01.09.2015
159 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 111 12 08.09.2014 01.09.2015
160 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 112 12 01.09.2015
161 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 112 12 08.09.2014 01.09.2015
162 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 12 01.09.2015 01.09.2015
163 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 12 13.03.2017
164 Акумулаторна инвалидна количка Scout 12 08.09.2014 01.09.2015
165 Акумулаторна инвалидна количка Scout 12 01.09.2015
166 Акумулаторна инвалидна количка Sport Rider 12 01.09.2015
167 Акумулаторна инвалидна количка Sport Rider 12 08.09.2014 01.09.2015
168 Акумулаторна инвалидна количка Sunfire General 12 01.09.2015
169 Акумулаторна инвалидна количка Sunfire General 12 08.09.2014 01.09.2015
170 Акумулаторна инвалидна количка Sunfire Plus GT 12 08.09.2014 01.09.2015
171 Акумулаторна инвалидна количка Sunfire Plus GT 12 01.09.2015
172 Акумулаторна инвалидна количка Super 6 12 01.09.2015
173 Акумулаторна инвалидна количка Super 6 12 08.09.2014 01.09.2015
174 Акумулаторна инвалидна количка Super 8 12 08.09.2014 01.09.2015
175 Акумулаторна инвалидна количка Super 8 12 01.09.2015
176 Акумулаторни батерии 12 01.09.2015
177 Акумулаторни батерии 12 08.09.2014 01.09.2015
178 Антидекубиталeн дюшек AIS - AE5 12 13.03.2017
179 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 12 08.09.2014 01.09.2015
180 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 12 01.09.2015
181 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 F 12 08.09.2014 01.09.2015
182 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 F 12 01.09.2015
183 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 V 12 08.09.2014 01.09.2015
184 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 V 12 01.09.2015
185 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 VF 12 08.09.2014 01.09.2015
186 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 VF 12 01.09.2015
187 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5000 12 08.09.2014 01.09.2015
188 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5000 12 01.09.2015
189 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5200 12 08.09.2014 01.09.2015
190 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5200 12 01.09.2015
191 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5400 12 08.09.2014 01.09.2015
192 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5400 12 01.09.2015
193 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5600 12 08.09.2014 01.09.2015
194 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5600 12 01.09.2015
195 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8200 12 08.09.2014 01.09.2015
196 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8200 12 01.09.2015
197 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8400 12 01.09.2015
198 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8400 12 08.09.2014 01.09.2015
199 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8600 12 01.09.2015
200 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8600 12 08.09.2014 01.09.2015
201 Антидекубитален дюшек AIRPAD 12 01.09.2015
202 Антидекубитален дюшек AIRPAD 12 08.09.2014 01.09.2015
203 Антидекубитален дюшек ALESE 12 01.09.2015 01.09.2015
204 Антидекубитален дюшек ALESE 12 13.03.2017
205 Антидекубитален дюшек ATMOS 12 01.09.2015 01.09.2015
206 Антидекубитален дюшек ATMOS 12 13.03.2017
207 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 12 01.09.2015 01.09.2015
208 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 12 13.03.2017
209 Антидекубитален дюшек CLINIC 12 13.03.2017
210 Антидекубитален дюшек CLINIC 12 01.09.2015 01.09.2015
211 Антидекубитален дюшек CODICE 5 12 08.09.2014 01.09.2015
212 Антидекубитален дюшек CODICE 5 12 01.09.2015
213 Антидекубитален дюшек Dynacell 12 01.09.2015
214 Антидекубитален дюшек Dynacell 12 08.09.2014 01.09.2015
215 Антидекубитален дюшек Dynapad 12 01.09.2015
216 Антидекубитален дюшек Dynapad 12 08.09.2014 01.09.2015
217 Антидекубитален дюшек EA-001/A 12 13.03.2017
218 Антидекубитален дюшек EA-001/A 12 01.09.2015 01.09.2015
219 Антидекубитален дюшек ESCAL 12 01.09.2015 01.09.2015
220 Антидекубитален дюшек ESCAL 12 13.03.2017
221 Антидекубитален дюшек Eazyflow 250 12 01.09.2015
222 Антидекубитален дюшек Eazyflow 250 12 08.09.2014 01.09.2015
223 Антидекубитален дюшек Eazyflow 350V 12 08.09.2014 01.09.2015
224 Антидекубитален дюшек Eazyflow 350V 12 01.09.2015
225 Антидекубитален дюшек Eazyflow 412 12 08.09.2014 01.09.2015
226 Антидекубитален дюшек Eazyflow 412 12 01.09.2015
227 Антидекубитален дюшек Eazyflow 512 12 01.09.2015
228 Антидекубитален дюшек Eazyflow 512 12 08.09.2014 01.09.2015
229 Антидекубитален дюшек Eazyflow 623 12 08.09.2014 01.09.2015
230 Антидекубитален дюшек Eazyflow 623 12 01.09.2015
231 Антидекубитален дюшек Eazyflow 934 12 01.09.2015
232 Антидекубитален дюшек Eazyflow 934 12 08.09.2014 01.09.2015
233 Антидекубитален дюшек GM 105 12 08.09.2014 01.09.2015
234 Антидекубитален дюшек GM 105 12 01.09.2015
235 Антидекубитален дюшек GM 3000 12 13.03.2017
236 Антидекубитален дюшек GM 3000 12 01.09.2015 01.09.2015
237 Антидекубитален дюшек LIBER 12 13.03.2017
238 Антидекубитален дюшек LIBER 12 01.09.2015 01.09.2015
239 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 01.09.2015 01.09.2015
240 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 13.03.2017
241 Антидекубитален дюшек OASIS 12 13.03.2017
242 Антидекубитален дюшек OASIS 12 01.09.2015 01.09.2015
243 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 100 12 01.09.2015
244 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 100 12 08.09.2014 01.09.2015
245 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 200 12 01.09.2015
246 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 200 12 08.09.2014 01.09.2015
247 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 300 12 01.09.2015
248 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 300 12 08.09.2014 01.09.2015
249 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 400 12 01.09.2015
250 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 400 12 08.09.2014 01.09.2015
251 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 500 12 08.09.2014 01.09.2015
252 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 500 12 01.09.2015
253 Антидекубитален дюшек RC-202 12 01.09.2015 01.09.2015
254 Антидекубитален дюшек RC-202 12 13.03.2017
255 Антидекубитален дюшек RESPOS 12 01.09.2015 01.09.2015
256 Антидекубитален дюшек RESPOS 12 13.03.2017
257 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 12 01.09.2015 01.09.2015
258 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 12 13.03.2017
259 Антидекубитален дюшек TKS2012-A 12 08.09.2014 01.09.2015
260 Антидекубитален дюшек TKS2012-A 12 01.09.2015
261 Антидекубитален дюшек VCM202 12 01.09.2015
262 Антидекубитален дюшек VCM202 12 08.09.2014 01.09.2015
263 Антидекубитален дюшек VCM502 12 08.09.2014 01.09.2015
264 Антидекубитален дюшек VCM502 12 01.09.2015
265 Антидекубитален дюшек WMS-100 12 01.09.2015 01.09.2015
266 Антидекубитален дюшек WMS-100 12 13.03.2017
267 Антидекубитален дюшек Н-15 12 13.03.2017
268 Антидекубитален дюшек Н-15 12 01.09.2015 01.09.2015
269 Антидекубитална възглавница 4115 12 01.09.2015
270 Антидекубитална възглавница 4115 12 08.09.2014 01.09.2015
271 Антидекубитална възглавница 4117 12 08.09.2014 01.09.2015
272 Антидекубитална възглавница 4117 12 01.09.2015
273 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 12 13.03.2017
274 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 12 01.09.2015 01.09.2015
275 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 12 13.03.2017
276 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 12 01.09.2015 01.09.2015
277 Антидекубитална възглавница DRCVT 12 01.09.2015
278 Антидекубитална възглавница DRCVT 12 08.09.2014 01.09.2015
279 Антидекубитална възглавница DRQE 12 01.09.2015
280 Антидекубитална възглавница DRQE 12 08.09.2014 01.09.2015
281 Антидекубитална възглавница DRQE0D 12 08.09.2014 01.09.2015
282 Антидекубитална възглавница DRQE0D 12 01.09.2015
283 Антидекубитална възглавница DRQЕ0C 12 08.09.2014 01.09.2015
284 Антидекубитална възглавница DRQЕ0C 12 01.09.2015
285 Антидекубитална възглавница DRQК0А 12 08.09.2014 01.09.2015
286 Антидекубитална възглавница DRQК0А 12 01.09.2015
287 Антидекубитална възглавница DRVF01 12 01.09.2015
288 Антидекубитална възглавница DRVF01 12 08.09.2014 01.09.2015
289 Антидекубитална възглавница MDQ0011 12 01.09.2015
290 Антидекубитална възглавница MDQ0011 12 08.09.2014 01.09.2015
291 Антидекубитална възглавница MDQ001104 12 08.09.2014 01.09.2015
292 Антидекубитална възглавница MDQ001104 12 01.09.2015
293 Антидекубитална възглавница MDQ001105 12 01.09.2015
294 Антидекубитална възглавница MDQ001105 12 08.09.2014 01.09.2015
295 Антидекубитална възглавница MDQ001108 12 01.09.2015
296 Антидекубитална възглавница MDQ001108 12 08.09.2014 01.09.2015
297 Антидекубитална възглавница MDQ001109 12 01.09.2015
298 Антидекубитална възглавница MDQ001109 12 08.09.2014 01.09.2015
299 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 001 12 08.09.2014 01.09.2015
300 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 001 12 01.09.2015
301 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 002 12 08.09.2014 01.09.2015
302 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 002 12 01.09.2015
303 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 003 12 01.09.2015
304 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 003 12 08.09.2014 01.09.2015
305 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 004 12 01.09.2015
306 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 004 12 08.09.2014 01.09.2015
307 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 005 12 08.09.2014 01.09.2015
308 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 005 12 01.09.2015
309 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 006 12 08.09.2014 01.09.2015
310 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 006 12 01.09.2015
311 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 007 12 08.09.2014 01.09.2015
312 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 007 12 01.09.2015
313 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 008 12 01.09.2015
314 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 008 12 08.09.2014 01.09.2015
315 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 009 12 08.09.2014 01.09.2015
316 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 009 12 01.09.2015
317 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 010 12 08.09.2014 01.09.2015
318 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 010 12 01.09.2015
319 Антидекубитална възглавница SEAT CUSHION 12 08.09.2014 01.09.2015
320 Антидекубитална възглавница SEAT CUSHION 12 01.09.2015
321 Антидекубитална възглавница UNIWERSAL 12 08.09.2014 01.09.2015
322 Антидекубитална възглавница UNIWERSAL 12 01.09.2015
323 Антидекубитална възглавница Н-6 12 13.03.2017
324 Антидекубитална възглавница Н-6 12 01.09.2015 01.09.2015
325 Антидекубитална възглавница Н-9 12 13.03.2017
326 Антидекубитална възглавница Н-9 12 01.09.2015 01.09.2015
327 Бастун нерегулируем 120 24 01.09.2015 01.09.2015
328 Бастун ортопедичен нерегулируем 120 24 13.03.2017
329 Бастун регулируем 100 24 01.09.2015 01.09.2015
330 Бастун регулируем 100 24 13.03.2017
331 Бастун регулируем 110 24 13.03.2017
332 Бастун регулируем 110 24 01.09.2015 01.09.2015
333 Бастун регулируем триопорен 130 24 13.03.2017
334 Бастун регулируем четириопорен 140 24 13.03.2017
335 Батерии 10 12 08.09.2014 01.09.2015
336 Батерии 13 12 08.09.2014 01.09.2015
337 Батерии 312 12 08.09.2014 01.09.2015
338 Батерии 675 12 08.09.2014 01.09.2015
339 Батерии за слухов апарат 10 12 08.09.2014 01.09.2015
340 Батерии за слухов апарат 10PA 12 08.09.2014 01.09.2015
341 Батерии за слухов апарат 13 12 08.09.2014 01.09.2015
342 Батерии за слухов апарат 13PA 12 08.09.2014 01.09.2015
343 Батерии за слухов апарат 312 12 08.09.2014 01.09.2015
344 Батерии за слухов апарат 312PA 12 08.09.2014 01.09.2015
345 Батерии за слухов апарат 675 12 08.09.2014 01.09.2015
346 Батерии за слухов апарат 675PA 12 08.09.2014 01.09.2015
347 Батерии за слухов апарат A10 12 08.09.2014 01.09.2015
348 Батерии за слухов апарат A13 12 08.09.2014 01.09.2015
349 Батерии за слухов апарат A312 12 08.09.2014 01.09.2015
350 Батерии за слухов апарат A675 12 08.09.2014 01.09.2015
351 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-120 12 08.09.2014 01.09.2015
352 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-120 12 01.09.2015
353 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-121 12 01.09.2015
354 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-121 12 08.09.2014 01.09.2015
355 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 12 01.09.2015
356 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 12 08.09.2014 01.09.2015
357 Говорен апарат Hivox 12 01.09.2015
358 Говорен апарат Hivox 12 08.09.2014 01.09.2015
359 Говорен апарат Microvox 12 08.09.2014 01.09.2015
360 Говорен апарат Microvox 12 01.09.2015
361 Говорен апарат ЕL1000 12 01.09.2015
362 Говорен апарат ЕL1000 12 08.09.2014 01.09.2015
363 Гръдна епитеза 9201 12 08.09.2014 01.09.2015
364 Гръдна епитеза 9201 12 01.09.2015
365 Гръдна епитеза 9202 12 08.09.2014
366 Гръдна епитеза 9301 12 01.09.2015
367 Гръдна епитеза 9301 12 08.09.2014 01.09.2015
368 Гръдна епитеза 9311 12 01.09.2015
369 Гръдна епитеза 9311 12 08.09.2014 01.09.2015
370 Гръдна епитеза 9341 12 08.09.2014 01.09.2015
371 Гръдна епитеза 9341 12 01.09.2015
372 Гръдна епитеза 9371 12 08.09.2014 01.09.2015
373 Гръдна епитеза 9371 12 01.09.2015
374 Гръдна епитеза 9381 12 08.09.2014 01.09.2015
375 Гръдна епитеза 9381 12 01.09.2015
376 Гръдна епитеза 9431 12 01.09.2015
377 Гръдна епитеза 9431 12 08.09.2014 01.09.2015
378 Гръдна епитеза T661071 12 01.09.2015
379 Гръдна епитеза T661071 12 08.09.2014 01.09.2015
380 Гръдна епитеза T662201 12 08.09.2014 01.09.2015
381 Гръдна епитеза T662201 12 01.09.2015
382 Гръдна епитеза T662271 12 01.09.2015
383 Гръдна епитеза T662271 12 08.09.2014 01.09.2015
384 Гръдна епитеза T663601 12 01.09.2015
385 Гръдна епитеза T663601 12 08.09.2014 01.09.2015
386 Гръдна епитеза T663651 12 01.09.2015
387 Гръдна епитеза T663651 12 08.09.2014 01.09.2015
388 Гръдна епитеза T663681 12 08.09.2014 01.09.2015
389 Гръдна епитеза T663681 12 01.09.2015
390 Гръдна епитеза T663701 12 01.09.2015
391 Гръдна епитеза T663701 12 08.09.2014 01.09.2015
392 Гръдна епитеза T663741 12 08.09.2014 01.09.2015
393 Гръдна епитеза T663741 12 01.09.2015
394 Гръдна епитеза T663751 12 01.09.2015
395 Гръдна епитеза T663751 12 08.09.2014 01.09.2015
396 Гръдна епитеза T663771 12 01.09.2015
397 Гръдна епитеза T663771 12 08.09.2014 01.09.2015
398 Гръдна епитеза T663781 12 08.09.2014 01.09.2015
399 Гръдна епитеза T663781 12 01.09.2015
400 Гръдна епитеза T663801 12 01.09.2015
401 Гръдна епитеза T663801 12 08.09.2014 01.09.2015
402 Гръдна епитеза T663871 12 08.09.2014 01.09.2015
403 Гръдна епитеза T663871 12 01.09.2015
404 Гръдна епитеза T663901 12 01.09.2015
405 Гръдна епитеза T663901 12 08.09.2014 01.09.2015
406 Гръдна епитеза T663981 12 01.09.2015
407 Гръдна епитеза T663981 12 08.09.2014 01.09.2015
408 Джобен слухов апарат Fusion PP 24 08.09.2014 01.09.2015
409 Инвалидна количка 250 24 13.03.2017
410 Инвалидна количка 260 24 13.03.2017
411 Инвалидна количка А100 24 01.09.2015 01.09.2015
412 Инвалидна количка А110 24 01.09.2015 01.09.2015
413 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 12 13.03.2017
414 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 12 01.09.2015 01.09.2015
415 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 12 01.09.2015 01.09.2015
416 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 12 13.03.2017
417 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 12 13.03.2017
418 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 12 01.09.2015 01.09.2015
419 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 12 13.03.2017
420 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 12 01.09.2015 01.09.2015
421 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 12 01.09.2015 01.09.2015
422 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 12 13.03.2017
423 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 12 13.03.2017
424 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 12 01.09.2015 01.09.2015
425 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 01.09.2015 01.09.2015
426 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 13.03.2017
427 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 01.09.2015 01.09.2015
428 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 13.03.2017
429 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 13.03.2017
430 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 01.09.2015 01.09.2015
431 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 12 13.03.2017
432 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 12 01.09.2015 01.09.2015
433 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 12 01.09.2015 01.09.2015
434 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 12 13.03.2017
435 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 12 01.09.2015 01.09.2015
436 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 12 13.03.2017
437 Инвалидна количка - рингова BKE-3 12 01.09.2015 01.09.2015
438 Инвалидна количка - рингова BKE-3 12 13.03.2017
439 Инвалидна количка - рингова BKE-4 12 13.03.2017
440 Инвалидна количка - рингова BKE-4 12 01.09.2015 01.09.2015
441 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 12 01.09.2015 01.09.2015
442 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 12 13.03.2017
443 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 12 01.09.2015 01.09.2015
444 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 12 13.03.2017
445 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 13.03.2017
446 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 01.09.2015 01.09.2015
447 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 01.09.2015 01.09.2015
448 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 13.03.2017
449 Инвалидна количка - рингова SPIN 12 13.03.2017
450 Инвалидна количка - рингова SPIN 12 01.09.2015 01.09.2015
451 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 12 13.03.2017
452 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 12 01.09.2015 01.09.2015
453 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 12 01.09.2015 01.09.2015
454 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 12 13.03.2017
455 Инвалидна количка - рингова XLT 12 01.09.2015 01.09.2015
456 Инвалидна количка - рингова XLT 12 13.03.2017
457 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVB8 12 01.09.2015
458 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVB8 12 08.09.2014 01.09.2015
459 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0C 12 08.09.2014 01.09.2015
460 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0C 12 01.09.2015
461 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0E 12 08.09.2014 01.09.2015
462 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0E 12 01.09.2015
463 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0F 12 01.09.2015
464 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0F 12 08.09.2014 01.09.2015
465 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ VCWB001 12 08.09.2014 01.09.2015
466 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ VCWB001 12 01.09.2015
467 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ VCWR211 12 01.09.2015
468 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ VCWR211 12 08.09.2014 01.09.2015
469 Инвалидна количка за деца и юноши-рингова DRVL0G 12 08.09.2014 01.09.2015
470 Инвалидна количка за деца и юноши-рингова DRVL0G 12 01.09.2015
471 Инвалидна количка за деца и юноши-рингова VCWR211R 12 01.09.2015
472 Инвалидна количка за деца и юноши-рингова VCWR211R 12 08.09.2014 01.09.2015
473 Инвалидна количка с чужда помощ TSW - 2000 12 08.09.2014 01.09.2015
474 Инвалидна количка с чужда помощ TSW - 2000 12 01.09.2015
475 Инвалидна количка с чужда помощ TSW - 5000 12 01.09.2015
476 Инвалидна количка с чужда помощ TSW - 5000 12 08.09.2014 01.09.2015
477 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 1000 12 01.09.2015
478 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 1000 12 08.09.2014 01.09.2015
479 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 3000 12 08.09.2014 01.09.2015
480 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 3000 12 01.09.2015
481 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 4000 12 01.09.2015
482 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 4000 12 08.09.2014 01.09.2015
483 Инвалидна количка-рингова Breezy 90 12 01.09.2015
484 Инвалидна количка-рингова Breezy 90 12 08.09.2014 01.09.2015
485 Инвалидна количка-рингова Budget 2 12 01.09.2015
486 Инвалидна количка-рингова Budget 2 12 08.09.2014 01.09.2015
487 Инвалидна количка-рингова Budget 9.050 12 08.09.2014 01.09.2015
488 Инвалидна количка-рингова Budget 9.050 12 01.09.2015
489 Инвалидна количка-рингова MSW-1000 12 08.09.2014 01.09.2015
490 Инвалидна количка-рингова MSW-1000 12 01.09.2015
491 Инвалидна количка-рингова MSW-1100 12 01.09.2015
492 Инвалидна количка-рингова MSW-1100 12 08.09.2014 01.09.2015
493 Инвалидна количка-рингова MSW-1200 12 01.09.2015
494 Инвалидна количка-рингова MSW-1200 12 08.09.2014 01.09.2015
495 Инвалидна количка-рингова MSW-1300 12 01.09.2015
496 Инвалидна количка-рингова MSW-1300 12 08.09.2014 01.09.2015
497 Инвалидна количка-рингова MSW-1400 12 08.09.2014 01.09.2015
498 Инвалидна количка-рингова MSW-1400 12 01.09.2015
499 Инвалидна количка-рингова MSW-1500 12 01.09.2015
500 Инвалидна количка-рингова MSW-1500 12 08.09.2014 01.09.2015
501 Инвалидна количка-рингова MSW-2000 12 01.09.2015
502 Инвалидна количка-рингова MSW-2000 12 08.09.2014 01.09.2015
503 Инвалидна количка-рингова MSW-2100 12 08.09.2014 01.09.2015
504 Инвалидна количка-рингова MSW-2100 12 01.09.2015
505 Инвалидна количка-рингова MSW-2200 12 08.09.2014 01.09.2015
506 Инвалидна количка-рингова MSW-2200 12 01.09.2015
507 Инвалидна количка-рингова MSW-2300 12 08.09.2014 01.09.2015
508 Инвалидна количка-рингова MSW-2300 12 01.09.2015
509 Инвалидна количка-рингова MSW-2400 12 08.09.2014 01.09.2015
510 Инвалидна количка-рингова MSW-2400 12 01.09.2015
511 Инвалидна количка-рингова MSW-2500 12 01.09.2015
512 Инвалидна количка-рингова MSW-2500 12 08.09.2014 01.09.2015
513 Инвалидна количка-рингова MSW-4000 12 01.09.2015
514 Инвалидна количка-рингова MSW-4000 12 08.09.2014 01.09.2015
515 Инвалидна количка-рингова MSW-4100 12 01.09.2015
516 Инвалидна количка-рингова MSW-4100 12 08.09.2014 01.09.2015
517 Инвалидна количка-рингова MSW-4200 12 08.09.2014 01.09.2015
518 Инвалидна количка-рингова MSW-4200 12 01.09.2015
519 Инвалидна количка-рингова MSW-4300 12 08.09.2014 01.09.2015
520 Инвалидна количка-рингова MSW-4300 12 01.09.2015
521 Инвалидна количка-рингова MSW-4400 12 08.09.2014 01.09.2015
522 Инвалидна количка-рингова MSW-4400 12 01.09.2015
523 Инвалидна количка-рингова MSW-4500 12 01.09.2015
524 Инвалидна количка-рингова MSW-4500 12 08.09.2014 01.09.2015
525 Инвалидна количка-рингова MSW-5000 12 08.09.2014 01.09.2015
526 Инвалидна количка-рингова MSW-5000 12 01.09.2015
527 Инвалидна количка-рингова MSW-5100 12 01.09.2015
528 Инвалидна количка-рингова MSW-5100 12 08.09.2014 01.09.2015
529 Инвалидна количка-рингова MSW-5200 12 01.09.2015
530 Инвалидна количка-рингова MSW-5200 12 08.09.2014 01.09.2015
531 Инвалидна количка-рингова MSW-5300 12 08.09.2014 01.09.2015
532 Инвалидна количка-рингова MSW-5300 12 01.09.2015
533 Инвалидна количка-рингова MSW-5400 12 01.09.2015
534 Инвалидна количка-рингова MSW-5400 12 08.09.2014 01.09.2015
535 Инвалидна количка-рингова MSW-5500 12 01.09.2015
536 Инвалидна количка-рингова MSW-5500 12 08.09.2014 01.09.2015
537 Инвалидна количка-рингова MSW-6000 12 08.09.2014 01.09.2015
538 Инвалидна количка-рингова MSW-6000 12 01.09.2015
539 Инвалидна количка-рингова MSW-6100 12 08.09.2014 01.09.2015
540 Инвалидна количка-рингова MSW-6100 12 01.09.2015
541 Инвалидна количка-рингова MSW-6200 12 08.09.2014 01.09.2015
542 Инвалидна количка-рингова MSW-6200 12 01.09.2015
543 Инвалидна количка-рингова MSW-6300 12 01.09.2015
544 Инвалидна количка-рингова MSW-6300 12 08.09.2014 01.09.2015
545 Инвалидна количка-рингова MSW-6400 12 08.09.2014 01.09.2015
546 Инвалидна количка-рингова MSW-6400 12 01.09.2015
547 Инвалидна количка-рингова MSW-6500 12 01.09.2015
548 Инвалидна количка-рингова MSW-6500 12 08.09.2014 01.09.2015
549 Инвалидна количка-рингова MSW-7000 12 08.09.2014 01.09.2015
550 Инвалидна количка-рингова MSW-7000 12 01.09.2015
551 Инвалидна количка-рингова MSW-7100 12 01.09.2015
552 Инвалидна количка-рингова MSW-7100 12 08.09.2014 01.09.2015
553 Инвалидна количка-рингова MSW-7200 12 08.09.2014 01.09.2015
554 Инвалидна количка-рингова MSW-7200 12 01.09.2015
555 Инвалидна количка-рингова MSW-7300 12 01.09.2015
556 Инвалидна количка-рингова MSW-7300 12 08.09.2014 01.09.2015
557 Инвалидна количка-рингова MSW-7400 12 01.09.2015
558 Инвалидна количка-рингова MSW-7400 12 08.09.2014 01.09.2015
559 Инвалидна количка-рингова MTBWA1 12 08.09.2014 01.09.2015
560 Инвалидна количка-рингова MTBWA1 12 01.09.2015
561 Инвалидна количка-рингова MTBWB1 12 08.09.2014 01.09.2015
562 Инвалидна количка-рингова MTBWB1 12 01.09.2015
563 Инвалидна количка-рингова S1 12 08.09.2014 01.09.2015
564 Инвалидна количка-рингова S1 12 01.09.2015
565 Инвалидна количка-рингова S3 12 08.09.2014 01.09.2015
566 Инвалидна количка-рингова S3 12 01.09.2015
567 Инвалидна количка-рингова S4 12 08.09.2014 01.09.2015
568 Инвалидна количка-рингова S4 12 01.09.2015
569 Инвалидна количка-рингова Sentra EC 12 08.09.2014 01.09.2015
570 Инвалидна количка-рингова Sentra EC 12 01.09.2015
571 Инвалидна количка-рингова Service 3.600 12 08.09.2014 01.09.2015
572 Инвалидна количка-рингова Service 3.600 12 01.09.2015
573 Инвалидна количка-рингова Silver Sport 12 01.09.2015
574 Инвалидна количка-рингова Silver Sport 12 08.09.2014 01.09.2015
575 Инвалидна количка-рингова Silver Sport 2 12 01.09.2015
576 Инвалидна количка-рингова Silver Sport 2 12 08.09.2014 01.09.2015
577 Инвалидна количка-рингова VCWK4 12 08.09.2014 01.09.2015
578 Инвалидна количка-рингова VCWK4 12 01.09.2015
579 Инвалидна количка-рингова VCWK42 12 01.09.2015
580 Инвалидна количка-рингова VCWK42 12 08.09.2014 01.09.2015
581 Инвалидна количка-рингова VCWK42L 12 01.09.2015
582 Инвалидна количка-рингова VCWK42L 12 08.09.2014 01.09.2015
583 Инвалидна количка-рингова VCWK42M 12 01.09.2015
584 Инвалидна количка-рингова VCWK42M 12 08.09.2014 01.09.2015
585 Инвалидна количка-рингова VCWK43 12 08.09.2014 01.09.2015
586 Инвалидна количка-рингова VCWK43 12 01.09.2015
587 Инвалидна количка-рингова VCWK43B 12 08.09.2014 01.09.2015
588 Инвалидна количка-рингова VCWK43B 12 01.09.2015
589 Инвалидна количка-рингова VCWK43L 12 08.09.2014 01.09.2015
590 Инвалидна количка-рингова VCWK43L 12 01.09.2015
591 Инвалидна количка-рингова VCWK4T 12 08.09.2014 01.09.2015
592 Инвалидна количка-рингова VCWK4T 12 01.09.2015
593 Инвалидна количка-рингова VCWK702 12 01.09.2015
594 Инвалидна количка-рингова VCWK702 12 08.09.2014 01.09.2015
595 Инвалидна количка-рингова VCWK703 12 01.09.2015
596 Инвалидна количка-рингова VCWK703 12 08.09.2014 01.09.2015
597 Инвалидна количка-рингова VCWK7C 12 08.09.2014 01.09.2015
598 Инвалидна количка-рингова VCWK7C 12 01.09.2015
599 Инвалидна количка-рингова VCWK7CP 12 08.09.2014 01.09.2015
600 Инвалидна количка-рингова VCWK7CP 12 01.09.2015
601 Инвалидна количка-рингова VCWK7T 12 08.09.2014 01.09.2015
602 Инвалидна количка-рингова VCWK7T 12 01.09.2015
603 Инвалидна количка-рингова VCWK9AC 12 01.09.2015
604 Инвалидна количка-рингова VCWK9AC 12 08.09.2014 01.09.2015
605 Инвалидна количка-рингова VCWK9AH 12 08.09.2014 01.09.2015
606 Инвалидна количка-рингова VCWK9AH 12 01.09.2015
607 Инвалидна количка-рингова VCWK9AL 12 01.09.2015
608 Инвалидна количка-рингова VCWK9AL 12 08.09.2014 01.09.2015
609 Инвалидна количка-рингова VCWK9AS 12 01.09.2015
610 Инвалидна количка-рингова VCWK9AS 12 08.09.2014 01.09.2015
611 Инвалидна количка-рингова VCWK9C 12 08.09.2014 01.09.2015
612 Инвалидна количка-рингова VCWK9C 12 01.09.2015
613 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 1000 12 08.09.2014 01.09.2015
614 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 1000 12 01.09.2015
615 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 1100 12 08.09.2014 01.09.2015
616 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 1100 12 01.09.2015
617 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 2000 12 08.09.2014 01.09.2015
618 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 2000 12 01.09.2015
619 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 2100 12 08.09.2014 01.09.2015
620 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 2100 12 01.09.2015
621 Инвалидна количка-рингова, детска MSW-3000 12 01.09.2015
622 Инвалидна количка-рингова, детска MSW-3000 12 08.09.2014 01.09.2015
623 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1000 12 01.09.2015
624 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1000 12 08.09.2014 01.09.2015
625 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1100 12 01.09.2015
626 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1100 12 08.09.2014 01.09.2015
627 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1200 12 01.09.2015
628 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1200 12 08.09.2014 01.09.2015
629 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1300 12 01.09.2015
630 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1300 12 08.09.2014 01.09.2015
631 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1400 12 01.09.2015
632 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1400 12 08.09.2014 01.09.2015
633 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1500 12 08.09.2014 01.09.2015
634 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1500 12 01.09.2015
635 Инвалидна количка-рингова, олекотена MSW-7500 12 08.09.2014 01.09.2015
636 Инвалидна количка-рингова, олекотена MSW-7500 12 01.09.2015
637 Инвалидна количка-рингова, с чужда помощ, детска MSW-3100 12 08.09.2014 01.09.2015
638 Инвалидна количка-рингова, с чужда помощ, детска MSW-3100 12 01.09.2015
639 Инвалидна количка-рингова, с чужда помощ, детска MSW-3300 12 08.09.2014 01.09.2015
640 Инвалидна количка-рингова, с чужда помощ, детска MSW-3300 12 01.09.2015
641 Инвалидна количка-с чужда помощ, детска MSW-3400 12 08.09.2014 01.09.2015
642 Инвалидна количка-с чужда помощ, детска MSW-3400 12 01.09.2015
643 Инвалидна количка-с чужда помощ, детска MSW-3500 12 08.09.2014 01.09.2015
644 Инвалидна количка-с чужда помощ, детска MSW-3500 12 01.09.2015
645 Инвалидна количка-с чужда помощ, за деца и юноши с ДЦП MSW-3200 12 08.09.2014 01.09.2015
646 Инвалидна количка-с чужда помощ, за деца и юноши с ДЦП MSW-3200 12 01.09.2015
647 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 3402 12 08.09.2014 01.09.2015
648 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 3402 12 01.09.2015 26.01.2018
649 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 3500 12 01.09.2015 26.01.2018
650 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 3500 12 08.09.2014 01.09.2015
651 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 6932 12 01.09.2015 26.01.2018
652 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 6932 12 08.09.2014 01.09.2015
653 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки DB-200 12 01.09.2015 26.01.2018
654 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки DB-200 12 08.09.2014 01.09.2015
655 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки DRM0 12 08.09.2014 01.09.2015
656 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки DRM0 12 01.09.2015 26.01.2018
657 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки DRM1 12 01.09.2015 26.01.2018
658 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки DRM1 12 08.09.2014 01.09.2015
659 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки EB-200 12 08.09.2014 01.09.2015
660 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки EB-200 12 01.09.2015 26.01.2018
661 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Grey insoles 12 08.09.2014 01.09.2015
662 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Grey insoles 12 01.09.2015 26.01.2018
663 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I001 12 01.09.2015 26.01.2018
664 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I001 12 08.09.2014 01.09.2015
665 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I002 12 08.09.2014 01.09.2015
666 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I002 12 01.09.2015 26.01.2018
667 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I003 12 08.09.2014 01.09.2015
668 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I003 12 01.09.2015 26.01.2018
669 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I004 12 01.09.2015 26.01.2018
670 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I004 12 08.09.2014 01.09.2015
671 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I005 12 08.09.2014 01.09.2015
672 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I005 12 01.09.2015 26.01.2018
673 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I006 12 01.09.2015 26.01.2018
674 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I006 12 08.09.2014 01.09.2015
675 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I007 12 08.09.2014 01.09.2015
676 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I007 12 01.09.2015 26.01.2018
677 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I011 12 01.09.2015 26.01.2018
678 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I011 12 08.09.2014 01.09.2015
679 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I012 12 08.09.2014 01.09.2015
680 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I012 12 01.09.2015 26.01.2018
681 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I013 12 01.09.2015 26.01.2018
682 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I013 12 08.09.2014 01.09.2015
683 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I014 12 08.09.2014 01.09.2015
684 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I014 12 01.09.2015 26.01.2018
685 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I208 12 01.09.2015 26.01.2018
686 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I208 12 08.09.2014 01.09.2015
687 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I218 12 08.09.2014 01.09.2015
688 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I218 12 01.09.2015 26.01.2018
689 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I306 12 08.09.2014 01.09.2015
690 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I306 12 01.09.2015 26.01.2018
691 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I307 12 01.09.2015 26.01.2018
692 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I307 12 08.09.2014 01.09.2015
693 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I309 12 08.09.2014 01.09.2015
694 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I309 12 01.09.2015 26.01.2018
695 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки MB-200 12 01.09.2015 26.01.2018
696 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки MB-200 12 08.09.2014 01.09.2015
697 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Orange insoles 12 01.09.2015 26.01.2018
698 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Orange insoles 12 08.09.2014 01.09.2015
699 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки TB-200 12 01.09.2015 26.01.2018
700 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки TB-200 12 08.09.2014 01.09.2015
701 Комбиниран стол за баня и тоалет 200 24 13.03.2017
702 Комбиниран стол за баня и тоалет 210 24 13.03.2017
703 Комбиниран стол за баня и тоалет 220 24 13.03.2017
704 Комбиниран стол за баня и тоалет 230 24 13.03.2017
705 Комбиниран стол за тоалет и баня 139B 12 01.09.2015
706 Комбиниран стол за тоалет и баня 139B 12 08.09.2014 01.09.2015
707 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS - COMPACT 12 01.09.2015 01.09.2015
708 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS - Eсо 74 12 01.09.2015 01.09.2015
709 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS - Premium 12 01.09.2015 01.09.2015
710 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS 4747 12 01.09.2015 01.09.2015
711 Комбиниран стол за тоалет и баня BTC-2D 12 01.09.2015 01.09.2015
712 Комбиниран стол за тоалет и баня Casa Clean II plus 12 08.09.2014 01.09.2015
713 Комбиниран стол за тоалет и баня Casa Clean II plus 12 01.09.2015
714 Комбиниран стол за тоалет и баня Cascade 12 01.09.2015 01.09.2015
715 Комбиниран стол за тоалет и баня HCDA 12 01.09.2015
716 Комбиниран стол за тоалет и баня HCDA 12 08.09.2014 01.09.2015
717 Комбиниран стол за тоалет и баня Iagon 12 01.09.2015 01.09.2015
718 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-10 12 08.09.2014 01.09.2015
719 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-10 12 01.09.2015
720 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-30 12 01.09.2015
721 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-30 12 08.09.2014 01.09.2015
722 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-40 12 01.09.2015
723 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-40 12 08.09.2014 01.09.2015
724 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-50 12 08.09.2014 01.09.2015
725 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-50 12 01.09.2015
726 Комбиниран стол за тоалет и баня TS-1 12 01.09.2015 01.09.2015
727 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 12 08.09.2014 01.09.2015
728 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 12 01.09.2015
729 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK21 12 01.09.2015
730 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK21 12 08.09.2014 01.09.2015
731 Комбиниран стол за тоалет и баня С100 24 01.09.2015 01.09.2015
732 Комбиниран стол за тоалет и баня (сгъваем) MCT-20 12 08.09.2014 01.09.2015
733 Комбиниран стол за тоалет и баня (сгъваем) MCT-20 12 01.09.2015
734 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 12 13.03.2017
735 Комбиниран тоалетен стол AIS - Eсо 74 12 13.03.2017
736 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 12 13.03.2017
737 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 12 13.03.2017
738 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 12 13.03.2017
739 Комбиниран тоалетен стол Cascade 12 13.03.2017
740 Комбиниран тоалетен стол Iagon 12 13.03.2017
741 Комбиниран тоалетен стол TS-1 12 13.03.2017
742 Консумативи Гуми и лагери 12 08.09.2014 01.09.2015
743 Консумативи Гуми и лагери 12 01.09.2015
744 Консумативи Пуш-бутони и други 12 01.09.2015
745 Консумативи Пуш-бутони и други 12 08.09.2014 01.09.2015
746 Консумативи акумулаторни батерии 01.09.2015 01.09.2015
747 Консумативи акумулаторни батерии 13.03.2017
748 Консумативи гуми и лагери 13.03.2017
749 Масичка за инвалидна количка 170 24 01.09.2015 01.09.2015
750 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 12 13.03.2017
751 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 12 01.09.2015 01.09.2015
752 Масичка за инвалидна количка KY561 12 08.09.2014 01.09.2015
753 Масичка за инвалидна количка KY561 12 01.09.2015
754 Масичка за инвалидна количка KY574 12 08.09.2014 01.09.2015
755 Масичка за инвалидна количка KY574 12 01.09.2015
756 Масичка за инвалидна количка KY575 12 08.09.2014 01.09.2015
757 Масичка за инвалидна количка KY575 12 01.09.2015
758 Масичка за инвалидна количка KY577 12 01.09.2015
759 Масичка за инвалидна количка KY577 12 08.09.2014 01.09.2015
760 Масичка за инвалидна количка TW-001 12 01.09.2015
761 Масичка за инвалидна количка TW-001 12 08.09.2014 01.09.2015
762 Масичка за инвалидна количка WW5400 12 08.09.2014 01.09.2015
763 Масичка за инвалидна количка WW5400 12 01.09.2015
764 Масичка за количка за инвалиди 170 24 13.03.2017
765 Нерегулируем бастун BZN-100 12 08.09.2014 01.09.2015
766 Нерегулируем бастун BZN-100 12 01.09.2015
767 Нерегулируем бастун BZN-101 12 01.09.2015
768 Нерегулируем бастун BZN-101 12 08.09.2014 01.09.2015
769 Нерегулируем бастун KY910L 12 01.09.2015
770 Нерегулируем бастун KY910L 12 08.09.2014 01.09.2015
771 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101 12 01.09.2015 26.01.2018
772 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101 12 08.09.2014 01.09.2015
773 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101S 12 08.09.2014 01.09.2015
774 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101S 12 01.09.2015 26.01.2018
775 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101T 12 08.09.2014 01.09.2015
776 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 101T 12 01.09.2015 26.01.2018
777 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 102 12 01.09.2015 26.01.2018
778 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 102 12 08.09.2014 01.09.2015
779 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 103 12 01.09.2015 26.01.2018
780 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 103 12 08.09.2014 01.09.2015
781 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 104 12 01.09.2015 26.01.2018
782 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 104 12 08.09.2014 01.09.2015
783 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 105 12 08.09.2014 01.09.2015
784 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 105 12 01.09.2015 26.01.2018
785 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 106 12 08.09.2014 01.09.2015
786 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 106 12 01.09.2015 26.01.2018
787 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 107 12 08.09.2014 01.09.2015
788 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 107 12 01.09.2015 26.01.2018
789 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 108 12 08.09.2014 01.09.2015
790 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 108 12 01.09.2015 26.01.2018
791 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 111 12 08.09.2014 01.09.2015
792 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 111 12 01.09.2015 26.01.2018
793 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 112 12 01.09.2015 26.01.2018
794 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 112 12 08.09.2014 01.09.2015
795 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201 12 08.09.2014 01.09.2015
796 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201 12 01.09.2015 26.01.2018
797 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201S 12 08.09.2014 01.09.2015
798 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201S 12 01.09.2015 26.01.2018
799 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201T 12 08.09.2014 01.09.2015
800 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201T 12 01.09.2015 26.01.2018
801 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 202 12 01.09.2015 26.01.2018
802 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 202 12 08.09.2014 01.09.2015
803 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 203 12 08.09.2014 01.09.2015
804 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 203 12 01.09.2015 26.01.2018
805 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2033 12 08.09.2014 01.09.2015
806 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2033 12 01.09.2015 26.01.2018
807 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2035 12 08.09.2014 01.09.2015
808 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2035 12 01.09.2015 26.01.2018
809 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2037 12 01.09.2015 26.01.2018
810 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2037 12 08.09.2014 01.09.2015
811 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2039 12 08.09.2014 01.09.2015
812 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2039 12 01.09.2015 26.01.2018
813 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 205 12 01.09.2015 26.01.2018
814 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 205 12 08.09.2014 01.09.2015
815 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 207S 12 01.09.2015 26.01.2018
816 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 207S 12 08.09.2014 01.09.2015
817 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 208 12 08.09.2014 01.09.2015
818 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 208 12 01.09.2015 26.01.2018
819 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 209 12 01.09.2015 26.01.2018
820 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 209 12 08.09.2014 01.09.2015
821 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 303 12 01.09.2015 26.01.2018
822 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 303 12 08.09.2014 01.09.2015
823 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3035 12 01.09.2015 26.01.2018
824 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3035 12 08.09.2014 01.09.2015
825 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3037 12 08.09.2014 01.09.2015
826 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3037 12 01.09.2015 26.01.2018
827 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3039 12 01.09.2015 26.01.2018
828 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3039 12 08.09.2014 01.09.2015
829 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 304 12 01.09.2015 26.01.2018
830 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 304 12 08.09.2014 01.09.2015
831 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3041 12 08.09.2014 01.09.2015
832 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3041 12 01.09.2015 26.01.2018
833 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3042 12 01.09.2015 26.01.2018
834 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3042 12 08.09.2014 01.09.2015
835 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 305 12 01.09.2015 26.01.2018
836 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 305 12 08.09.2014 01.09.2015
837 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3504 12 08.09.2014 01.09.2015
838 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3504 12 01.09.2015 26.01.2018
839 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 401 12 01.09.2015 26.01.2018
840 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 401 12 08.09.2014 01.09.2015
841 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 402 12 01.09.2015 26.01.2018
842 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 402 12 08.09.2014 01.09.2015
843 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 403 12 01.09.2015 26.01.2018
844 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 403 12 08.09.2014 01.09.2015
845 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 4030 12 01.09.2015 26.01.2018
846 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 4030 12 08.09.2014 01.09.2015
847 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 404 12 01.09.2015 26.01.2018
848 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 404 12 08.09.2014 01.09.2015
849 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 405 12 01.09.2015 26.01.2018
850 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 405 12 08.09.2014 01.09.2015
851 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 406 12 01.09.2015 26.01.2018
852 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 406 12 08.09.2014 01.09.2015
853 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 408 12 01.09.2015 26.01.2018
854 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 408 12 08.09.2014 01.09.2015
855 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 4740 12 01.09.2015 26.01.2018
856 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 4740 12 08.09.2014 01.09.2015
857 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 4746 12 08.09.2014 01.09.2015
858 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 4746 12 01.09.2015 26.01.2018
859 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5203 12 08.09.2014 01.09.2015
860 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5203 12 01.09.2015 26.01.2018
861 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 532 12 08.09.2014 01.09.2015
862 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 532 12 01.09.2015 26.01.2018
863 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 535 12 08.09.2014 01.09.2015
864 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 535 12 01.09.2015 26.01.2018
865 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 536 12 01.09.2015 26.01.2018
866 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 536 12 08.09.2014 01.09.2015
867 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 538 12 01.09.2015 26.01.2018
868 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 538 12 08.09.2014 01.09.2015
869 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 541 12 01.09.2015 26.01.2018
870 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 541 12 08.09.2014 01.09.2015
871 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 555 12 01.09.2015 26.01.2018
872 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 555 12 08.09.2014 01.09.2015
873 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 556 12 01.09.2015 26.01.2018
874 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 556 12 08.09.2014 01.09.2015
875 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 557 12 08.09.2014 01.09.2015
876 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 557 12 01.09.2015 26.01.2018
877 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5655 12 08.09.2014 01.09.2015
878 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5655 12 01.09.2015 26.01.2018
879 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5657 12 08.09.2014 01.09.2015
880 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5657 12 01.09.2015 26.01.2018
881 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5751 12 08.09.2014 01.09.2015
882 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5751 12 01.09.2015 26.01.2018
883 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5758 12 01.09.2015 26.01.2018
884 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5758 12 08.09.2014 01.09.2015
885 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 600 12 08.09.2014 01.09.2015
886 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 600 12 01.09.2015 26.01.2018
887 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 601 12 08.09.2014 01.09.2015
888 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 601 12 01.09.2015 26.01.2018
889 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 602 12 01.09.2015 26.01.2018
890 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 602 12 08.09.2014 01.09.2015
891 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 603 12 08.09.2014 01.09.2015
892 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 603 12 01.09.2015 26.01.2018
893 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 606 12 01.09.2015 26.01.2018
894 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 606 12 08.09.2014 01.09.2015
895 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 606S 12 01.09.2015 26.01.2018
896 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 606S 12 08.09.2014 01.09.2015
897 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 607 12 08.09.2014 01.09.2015
898 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 607 12 01.09.2015 26.01.2018
899 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 607S 12 08.09.2014 01.09.2015
900 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 607S 12 01.09.2015 26.01.2018
901 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 633 12 08.09.2014 01.09.2015
902 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 633 12 01.09.2015 26.01.2018
903 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6975 12 08.09.2014 01.09.2015
904 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6975 12 01.09.2015 26.01.2018
905 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6984 12 01.09.2015 26.01.2018
906 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6984 12 08.09.2014 01.09.2015
907 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6985 12 08.09.2014 01.09.2015
908 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6985 12 01.09.2015 26.01.2018
909 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6986 12 08.09.2014 01.09.2015
910 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6986 12 01.09.2015 26.01.2018
911 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6987 12 01.09.2015 26.01.2018
912 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6987 12 08.09.2014 01.09.2015
913 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6988 12 01.09.2015 26.01.2018
914 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6988 12 08.09.2014 01.09.2015
915 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6989 12 01.09.2015 26.01.2018
916 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6989 12 08.09.2014 01.09.2015
917 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6990 12 08.09.2014 01.09.2015
918 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6990 12 01.09.2015 26.01.2018
919 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6991 12 08.09.2014 01.09.2015
920 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6991 12 01.09.2015 26.01.2018
921 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6992 12 08.09.2014 01.09.2015
922 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6992 12 01.09.2015 26.01.2018
923 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 700 12 01.09.2015 26.01.2018
924 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 700 12 08.09.2014 01.09.2015
925 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 702 12 01.09.2015 26.01.2018
926 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 702 12 08.09.2014 01.09.2015
927 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 800S 12 01.09.2015 26.01.2018
928 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 800S 12 08.09.2014 01.09.2015
929 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 801 12 01.09.2015 26.01.2018
930 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 801 12 08.09.2014 01.09.2015
931 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 802 12 08.09.2014 01.09.2015
932 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 802 12 01.09.2015 26.01.2018
933 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 802S 12 01.09.2015 26.01.2018
934 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 802S 12 08.09.2014 01.09.2015
935 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 803 12 08.09.2014 01.09.2015
936 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 803 12 01.09.2015 26.01.2018
937 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 803S 12 08.09.2014 01.09.2015
938 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 803S 12 01.09.2015 26.01.2018
939 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 804S 12 08.09.2014 01.09.2015
940 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 804S 12 01.09.2015 26.01.2018
941 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ACADEMIE 12 01.09.2015 26.01.2018
942 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ACADEMIE 12 08.09.2014 01.09.2015
943 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ALADIN 12 01.09.2015 26.01.2018
944 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ALADIN 12 08.09.2014 01.09.2015
945 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ALAMO 12 08.09.2014 01.09.2015
946 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ALAMO 12 01.09.2015 26.01.2018
947 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ALEXIS 12 01.09.2015 26.01.2018
948 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ALEXIS 12 08.09.2014 01.09.2015
949 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ALPES 12 08.09.2014 01.09.2015
950 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ALPES 12 01.09.2015 26.01.2018
951 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ALTITUDE 12 08.09.2014 01.09.2015
952 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ALTITUDE 12 01.09.2015 26.01.2018
953 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AMIKO 12 01.09.2015 26.01.2018
954 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AMIKO 12 08.09.2014 01.09.2015
955 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AMIRAL 12 08.09.2014 01.09.2015
956 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AMIRAL 12 01.09.2015 26.01.2018
957 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ANDALOUS 12 08.09.2014 01.09.2015
958 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ANDALOUS 12 01.09.2015 26.01.2018
959 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ANGERS 12 08.09.2014 01.09.2015
960 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ANGERS 12 01.09.2015 26.01.2018
961 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ANGEVIN 12 01.09.2015 26.01.2018
962 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ANGEVIN 12 08.09.2014 01.09.2015
963 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ANITE 12 01.09.2015 26.01.2018
964 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ANITE 12 08.09.2014 01.09.2015
965 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AQUITAINE 12 01.09.2015 26.01.2018
966 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AQUITAINE 12 08.09.2014 01.09.2015
967 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ARREAU 12 08.09.2014 01.09.2015
968 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ARREAU 12 01.09.2015 26.01.2018
969 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ATHOS 12 08.09.2014 01.09.2015
970 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ATHOS 12 01.09.2015 26.01.2018
971 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AVIGNON 12 08.09.2014 01.09.2015
972 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AVIGNON 12 01.09.2015 26.01.2018
973 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AWELL 12 01.09.2015 26.01.2018
974 Ортопедични обувки за диабетно стъпало AWELL 12 08.09.2014 01.09.2015
975 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BALADIN 12 08.09.2014 01.09.2015
976 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BALADIN 12 01.09.2015 26.01.2018
977 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BLIZZARD 12 08.09.2014 01.09.2015
978 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BLIZZARD 12 01.09.2015 26.01.2018
979 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BOUQUET 12 01.09.2015 26.01.2018
980 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BOUQUET 12 08.09.2014 01.09.2015
981 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BRUMAL 12 01.09.2015 26.01.2018
982 Ортопедични обувки за диабетно стъпало BRUMAL 12 08.09.2014 01.09.2015
983 Ортопедични обувки за диабетно стъпало CALIOPE 12 01.09.2015 26.01.2018
984 Ортопедични обувки за диабетно стъпало CALIOPE 12 08.09.2014 01.09.2015
985 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DAFNE 12 08.09.2014 01.09.2015
986 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DAFNE 12 01.09.2015 26.01.2018
987 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DANIELA 12 08.09.2014 01.09.2015
988 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DANIELA 12 01.09.2015 26.01.2018
989 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DEBBY 12 01.09.2015 26.01.2018
990 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DEBBY 12 08.09.2014 01.09.2015
991 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DELPHINE 12 08.09.2014 01.09.2015
992 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DELPHINE 12 01.09.2015 26.01.2018
993 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIGI 12 01.09.2015 26.01.2018
994 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIGI 12 08.09.2014 01.09.2015
995 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DONUTS 12 08.09.2014 01.09.2015
996 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DONUTS 12 01.09.2015 26.01.2018
997 Ортопедични обувки за диабетно стъпало GABARRE 12 01.09.2015 26.01.2018
998 Ортопедични обувки за диабетно стъпало GABARRE 12 08.09.2014 01.09.2015
999 Ортопедични обувки за диабетно стъпало GAELIQUE 12 01.09.2015 26.01.2018
1000 Ортопедични обувки за диабетно стъпало GAELIQUE 12 08.09.2014 01.09.2015
1001 Ортопедични обувки за диабетно стъпало GRANIT 12 08.09.2014 01.09.2015
1002 Ортопедични обувки за диабетно стъпало GRANIT 12 01.09.2015 26.01.2018
1003 Ортопедични обувки за диабетно стъпало MABELLE 12 08.09.2014 01.09.2015
1004 Ортопедични обувки за диабетно стъпало MABELLE 12 01.09.2015 26.01.2018
1005 Ортопедични обувки за диабетно стъпало MADISON 12 01.09.2015 26.01.2018
1006 Ортопедични обувки за диабетно стъпало MADISON 12 08.09.2014 01.09.2015
1007 Ортопедични обувки за диабетно стъпало MADRAGUE 12 08.09.2014 01.09.2015
1008 Ортопедични обувки за диабетно стъпало MADRAGUE 12 01.09.2015 26.01.2018
1009 Ортопедични обувки за диабетно стъпало MAIWEN 12 01.09.2015 26.01.2018
1010 Ортопедични обувки за диабетно стъпало MAIWEN 12 08.09.2014 01.09.2015
1011 Ортопедични обувки за диабетно стъпало PARIS 12 08.09.2014 01.09.2015
1012 Ортопедични обувки за диабетно стъпало PARIS 12 01.09.2015 26.01.2018
1013 Ортопедични обувки за диабетно стъпало PATRICE 12 08.09.2014 01.09.2015
1014 Ортопедични обувки за диабетно стъпало PATRICE 12 01.09.2015 26.01.2018
1015 Ортопедични обувки за диабетно стъпало PODOSOLO 12 08.09.2014 01.09.2015
1016 Ортопедични обувки за диабетно стъпало PODOSOLO 12 01.09.2015 26.01.2018
1017 Ортопедични обувки за диабетно стъпало POITIERS 12 01.09.2015 26.01.2018
1018 Ортопедични обувки за диабетно стъпало POITIERS 12 08.09.2014 01.09.2015
1019 Ортопедични обувки за диабетно стъпало PRINCE 12 08.09.2014 01.09.2015
1020 Ортопедични обувки за диабетно стъпало PRINCE 12 01.09.2015 26.01.2018
1021 Ортопедични обувки за диабетно стъпало PSYCHE 12 08.09.2014 01.09.2015
1022 Ортопедични обувки за диабетно стъпало PSYCHE 12 01.09.2015 26.01.2018
1023 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SAGA 12 08.09.2014 01.09.2015
1024 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SAGA 12 01.09.2015 26.01.2018
1025 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SICILE 12 01.09.2015 26.01.2018
1026 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SICILE 12 08.09.2014 01.09.2015
1027 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SINGAPUR 12 01.09.2015 26.01.2018
1028 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SINGAPUR 12 08.09.2014 01.09.2015
1029 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SITA 12 08.09.2014 01.09.2015
1030 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SITA 12 01.09.2015 26.01.2018
1031 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SOAZIC 12 01.09.2015 26.01.2018
1032 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SOAZIC 12 08.09.2014 01.09.2015
1033 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SOHO 12 08.09.2014 01.09.2015
1034 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SOHO 12 01.09.2015 26.01.2018
1035 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SOISSON 12 08.09.2014 01.09.2015
1036 Ортопедични обувки за диабетно стъпало SOISSON 12 01.09.2015 26.01.2018
1037 Ортопедични обувки за диабетно стъпало STADIA 12 08.09.2014 01.09.2015
1038 Ортопедични обувки за диабетно стъпало STADIA 12 01.09.2015 26.01.2018
1039 Ортопедични обувки за диабетно стъпало STIMULI 12 08.09.2014 01.09.2015
1040 Ортопедични обувки за диабетно стъпало STIMULI 12 01.09.2015 26.01.2018
1041 Ортопедични обувки за диабетно стъпало STONE 12 08.09.2014 01.09.2015
1042 Ортопедични обувки за диабетно стъпало STONE 12 01.09.2015 26.01.2018
1043 Ортопедични обувки за диабетно стъпало STRONG 12 01.09.2015 26.01.2018
1044 Ортопедични обувки за диабетно стъпало STRONG 12 08.09.2014 01.09.2015
1045 Ортопедични обувки за диабетно стъпало STYLE 12 01.09.2015 26.01.2018
1046 Ортопедични обувки за диабетно стъпало STYLE 12 08.09.2014 01.09.2015
1047 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Sandal 12 08.09.2014 01.09.2015
1048 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Sandal 12 01.09.2015 26.01.2018
1049 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TARASCON 12 01.09.2015 26.01.2018
1050 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TARASCON 12 08.09.2014 01.09.2015
1051 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TARATATA 12 08.09.2014 01.09.2015
1052 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TARATATA 12 01.09.2015 26.01.2018
1053 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TARNOS 12 01.09.2015 26.01.2018
1054 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TARNOS 12 08.09.2014 01.09.2015
1055 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD002 12 01.09.2015 26.01.2018
1056 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD002 12 08.09.2014 01.09.2015
1057 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD004 12 08.09.2014 01.09.2015
1058 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD004 12 01.09.2015 26.01.2018
1059 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD005 12 08.09.2014 01.09.2015
1060 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD005 12 01.09.2015 26.01.2018
1061 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD006 12 08.09.2014 01.09.2015
1062 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD006 12 01.09.2015 26.01.2018
1063 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD007 12 08.09.2014 01.09.2015
1064 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD007 12 01.09.2015 26.01.2018
1065 Ортопедични обувки за диабетно стъпало THENON 12 01.09.2015 26.01.2018
1066 Ортопедични обувки за диабетно стъпало THENON 12 08.09.2014 01.09.2015
1067 Ортопедични обувки за диабетно стъпало UCLA 12 01.09.2015 26.01.2018
1068 Ортопедични обувки за диабетно стъпало UCLA 12 08.09.2014 01.09.2015
1069 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа DINO 12 01.09.2015 26.01.2018
1070 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа DINO 12 08.09.2014 01.09.2015
1071 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см тапа BAMBINO 12 01.09.2015 26.01.2018
1072 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см тапа BAMBINO 12 08.09.2014 01.09.2015
1073 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см тапа FIONA 12 01.09.2015 26.01.2018
1074 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см тапа FIONA 12 08.09.2014 01.09.2015
1075 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см тапа FRANKLIN 12 01.09.2015 26.01.2018
1076 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см тапа FRANKLIN 12 08.09.2014 01.09.2015
1077 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа SAPPHIRE 12 01.09.2015 26.01.2018
1078 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа SAPPHIRE 12 08.09.2014 01.09.2015
1079 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5 см тапа JASPIS 12 08.09.2014 01.09.2015
1080 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5 см тапа JASPIS 12 01.09.2015 26.01.2018
1081 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5 см тапа PALERMO 12 01.09.2015 26.01.2018
1082 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5 см тапа PALERMO 12 08.09.2014 01.09.2015
1083 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5 см тапа POLO 12 08.09.2014 01.09.2015
1084 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5 см тапа POLO 12 01.09.2015 26.01.2018
1085 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5 см тапа SZAFIR 12 01.09.2015 26.01.2018
1086 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5 см тапа SZAFIR 12 08.09.2014 01.09.2015
1087 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 1208 12 08.09.2014 01.09.2015
1088 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 1208 12 01.09.2015 26.01.2018
1089 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 901 12 01.09.2015 26.01.2018
1090 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 901 12 08.09.2014 01.09.2015
1091 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 902 12 08.09.2014 01.09.2015
1092 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 902 12 01.09.2015 26.01.2018
1093 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 903 12 01.09.2015 26.01.2018
1094 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 903 12 08.09.2014 01.09.2015
1095 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 904 12 01.09.2015 26.01.2018
1096 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 904 12 08.09.2014 01.09.2015
1097 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 909-PM 12 08.09.2014 01.09.2015
1098 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 909-PM 12 01.09.2015 26.01.2018
1099 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа AGAT 12 01.09.2015 26.01.2018
1100 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа AGAT 12 08.09.2014 01.09.2015
1101 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа APOLLO 12 08.09.2014 01.09.2015
1102 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа APOLLO 12 01.09.2015 26.01.2018
1103 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа ATENA 12 08.09.2014 01.09.2015
1104 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа ATENA 12 01.09.2015 26.01.2018
1105 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа BELLONA 12 01.09.2015 26.01.2018
1106 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа BELLONA 12 08.09.2014 01.09.2015
1107 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа BIATLON 12 01.09.2015 26.01.2018
1108 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа BIATLON 12 08.09.2014 01.09.2015
1109 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа CINDIRELLA 12 08.09.2014 01.09.2015
1110 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа CINDIRELLA 12 01.09.2015 26.01.2018
1111 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA001 12 08.09.2014 01.09.2015
1112 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA001 12 01.09.2015 26.01.2018
1113 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA002 12 01.09.2015 26.01.2018
1114 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA002 12 08.09.2014 01.09.2015
1115 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA005 12 01.09.2015 26.01.2018
1116 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA005 12 08.09.2014 01.09.2015
1117 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA006 12 08.09.2014 01.09.2015
1118 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA006 12 01.09.2015 26.01.2018
1119 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA012 12 01.09.2015 26.01.2018
1120 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA012 12 08.09.2014 01.09.2015
1121 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA013 12 01.09.2015 26.01.2018
1122 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HA013 12 08.09.2014 01.09.2015
1123 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HELIOS 12 08.09.2014 01.09.2015
1124 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа HELIOS 12 01.09.2015 26.01.2018
1125 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа JASPER 12 01.09.2015 26.01.2018
1126 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа JASPER 12 08.09.2014 01.09.2015
1127 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа JAZON 12 01.09.2015 26.01.2018
1128 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа JAZON 12 08.09.2014 01.09.2015
1129 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа JOGGING 12 08.09.2014 01.09.2015
1130 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа JOGGING 12 01.09.2015 26.01.2018
1131 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа KARAT 12 01.09.2015 26.01.2018
1132 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа KARAT 12 08.09.2014 01.09.2015
1133 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа PRINCESSA 12 01.09.2015 26.01.2018
1134 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа PRINCESSA 12 08.09.2014 01.09.2015
1135 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа RUGBY 12 08.09.2014 01.09.2015
1136 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа RUGBY 12 01.09.2015 26.01.2018
1137 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC006 12 08.09.2014 01.09.2015
1138 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC006 12 01.09.2015 26.01.2018
1139 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC011 12 01.09.2015 26.01.2018
1140 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC011 12 08.09.2014 01.09.2015
1141 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC012 12 08.09.2014 01.09.2015
1142 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC012 12 01.09.2015 26.01.2018
1143 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC013 12 01.09.2015 26.01.2018
1144 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC013 12 08.09.2014 01.09.2015
1145 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC014 12 01.09.2015 26.01.2018
1146 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC014 12 08.09.2014 01.09.2015
1147 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC015 12 08.09.2014 01.09.2015
1148 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC015 12 01.09.2015 26.01.2018
1149 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC016 12 01.09.2015 26.01.2018
1150 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TC016 12 08.09.2014 01.09.2015
1151 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TEMIDA 12 08.09.2014 01.09.2015
1152 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TEMIDA 12 01.09.2015 26.01.2018
1153 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TENIS 12 01.09.2015 26.01.2018
1154 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TENIS 12 08.09.2014 01.09.2015
1155 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TURKUS 12 08.09.2014 01.09.2015
1156 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа TURKUS 12 01.09.2015 26.01.2018
1157 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа VICKY 12 08.09.2014 01.09.2015
1158 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа VICKY 12 01.09.2015 26.01.2018
1159 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа VICTOR 12 08.09.2014 01.09.2015
1160 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа VICTOR 12 01.09.2015 26.01.2018
1161 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа VIRTUS 12 01.09.2015 26.01.2018
1162 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа VIRTUS 12 08.09.2014 01.09.2015
1163 Ортопедични обувки тип “Налъм” с микропореста гума BASIC 12 01.09.2015 26.01.2018
1164 Ортопедични обувки тип “Налъм” с микропореста гума BASIC 12 08.09.2014 01.09.2015
1165 Ортопедични обувки тип “Налъм” с микропореста гума CLASSIC 12 08.09.2014 01.09.2015
1166 Ортопедични обувки тип “Налъм” с микропореста гума CLASSIC 12 01.09.2015 26.01.2018
1167 Ортопедични обувки тип “Налъм” с микропореста гума SPRINT 12 08.09.2014 01.09.2015
1168 Ортопедични обувки тип “Налъм” с микропореста гума SPRINT 12 01.09.2015 26.01.2018
1169 Патереца - канадка Advantic 13.03.2017
1170 Патерица канадка 150 24 13.03.2017
1171 Патерица канадка 150 24 01.09.2015 01.09.2015
1172 Патерица канадка 160 24 13.03.2017
1173 Патерица подмишечна ПО-01 24 01.09.2015 01.09.2015
1174 Патерица подмишечна ПО-01 24 13.03.2017
1175 Патерица – канадка Advantic 01.09.2015 01.09.2015
1176 Патерици - подмишечни LK 3010 L, M, S 13.03.2017
1177 Патерици - подмишечни LK 3010 L, M, S 01.09.2015 01.09.2015
1178 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3030 13.03.2017
1179 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3030 01.09.2015 01.09.2015
1180 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3031 13.03.2017
1181 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3031 01.09.2015 01.09.2015
1182 Патерици – подлакътни, тип канадки REBOTEC 12 13.03.2017
1183 Перука Abbey 12 08.09.2014
1184 Перука Abbey Plus 12 08.09.2014
1185 Перука Adele 12 08.09.2014
1186 Перука Agatha 12 08.09.2014
1187 Перука Agnes 12 08.09.2014
1188 Перука Amelie 12 08.09.2014
1189 Перука Anastasia 12 08.09.2014
1190 Перука Angela 12 08.09.2014
1191 Перука Beatrice 12 08.09.2014
1192 Перука Bertha 12 08.09.2014
1193 Перука Caroline 12 08.09.2014
1194 Перука Cecylie 12 08.09.2014
1195 Перука Charlotta 12 08.09.2014
1196 Перука Eliza 12 08.09.2014
1197 Перука Elizabeth 12 08.09.2014
1198 Перука Elizabeth Plus 12 08.09.2014
1199 Перука Gabriella 12 08.09.2014
1200 Перука Grace 12 08.09.2014
1201 Перука Hariett 12 08.09.2014
1202 Перука Henrietta 12 08.09.2014
1203 Перука Ines 12 08.09.2014
1204 Перука Joanne 12 08.09.2014
1205 Перука Joanne Plus 12 08.09.2014
1206 Перука Joy 12 08.09.2014
1207 Перука Kelly 12 08.09.2014
1208 Перука Madeline 12 08.09.2014
1209 Перука Marabelle 12 08.09.2014
1210 Перука Margarette 12 08.09.2014
1211 Перука Marie 12 08.09.2014
1212 Перука Matilda 12 08.09.2014
1213 Перука Monica 12 08.09.2014
1214 Перука Natasha 12 08.09.2014
1215 Перука Nicole 12 08.09.2014
1216 Перука Petra 12 08.09.2014
1217 Перука Rosaline 12 08.09.2014
1218 Перука Roxanne 12 08.09.2014
1219 Перука Rozalie 12 08.09.2014
1220 Перука Theresa 12 08.09.2014
1221 Перука Tia 12 08.09.2014
1222 Подлакътна патерица-канадка EC-200 12 08.09.2014 01.09.2015
1223 Подлакътна патерица-канадка EC-200 12 01.09.2015
1224 Подлакътна патерица-канадка EC-210 12 01.09.2015
1225 Подлакътна патерица-канадка EC-210 12 08.09.2014 01.09.2015
1226 Подлакътна патерица-канадка EC-220 12 08.09.2014 01.09.2015
1227 Подлакътна патерица-канадка EC-220 12 01.09.2015
1228 Подлакътна патерица-канадка EC-230 12 08.09.2014 01.09.2015
1229 Подлакътна патерица-канадка EC-230 12 01.09.2015
1230 Подлакътна патерица-канадка EC-240 12 01.09.2015
1231 Подлакътна патерица-канадка EC-240 12 08.09.2014 01.09.2015
1232 Подлакътна патерица-канадка EC-250 12 01.09.2015
1233 Подлакътна патерица-канадка EC-250 12 08.09.2014 01.09.2015
1234 Подлакътна патерица-канадка KY923L 12 01.09.2015
1235 Подлакътна патерица-канадка KY923L 12 08.09.2014 01.09.2015
1236 Подлакътна патерица-канадка KY9331L 12 08.09.2014 01.09.2015
1237 Подлакътна патерица-канадка KY9331L 12 01.09.2015
1238 Подлакътна патерица-канадка KY9332L 12 08.09.2014 01.09.2015
1239 Подлакътна патерица-канадка KY9332L 12 01.09.2015
1240 Подлакътна патерица-канадка KY933L 12 01.09.2015
1241 Подлакътна патерица-канадка KY933L 12 08.09.2014 01.09.2015
1242 Подлакътна патерица-канадка KY937L 12 08.09.2014 01.09.2015
1243 Подлакътна патерица-канадка KY937L 12 01.09.2015
1244 Подлакътна патерица-канадка VCBP0042 12 08.09.2014 01.09.2015
1245 Подлакътна патерица-канадка VCBP0042 12 01.09.2015
1246 Подмишечна патерица AC-100 12 08.09.2014 01.09.2015
1247 Подмишечна патерица AC-100 12 01.09.2015
1248 Подмишечна патерица AC-110 12 01.09.2015
1249 Подмишечна патерица AC-110 12 08.09.2014 01.09.2015
1250 Подмишечна патерица AC-120 12 01.09.2015
1251 Подмишечна патерица AC-120 12 08.09.2014 01.09.2015
1252 Подмишечна патерица AC-130 12 01.09.2015
1253 Подмишечна патерица AC-130 12 08.09.2014 01.09.2015
1254 Подмишечна патерица KY925L 12 08.09.2014 01.09.2015
1255 Подмишечна патерица KY925L 12 01.09.2015
1256 Подмишечна патерица KY935 12 08.09.2014 01.09.2015
1257 Подмишечна патерица KY935 12 01.09.2015
1258 Подмишечна патерица KY9351M 12 01.09.2015
1259 Подмишечна патерица KY9351M 12 08.09.2014 01.09.2015
1260 Подмишечна патерица KY935L 12 01.09.2015
1261 Подмишечна патерица KY935L 12 08.09.2014 01.09.2015
1262 Подмишечна патерица VCBP0041 12 08.09.2014 01.09.2015
1263 Подмишечна патерица VCBP0041 12 01.09.2015
1264 Проходилка 180 24 13.03.2017
1265 Проходилка 180 24 01.09.2015 01.09.2015
1266 Проходилка Foria 12 01.09.2015 01.09.2015
1267 Проходилка Foria 12 13.03.2017
1268 Проходилка LK 3003 12 01.09.2015 01.09.2015
1269 Проходилка LK 3003 W 12 01.09.2015 01.09.2015
1270 Проходилка LK 3004 12 01.09.2015 01.09.2015
1271 Проходилка LK 3004 W 12 01.09.2015 01.09.2015
1272 Проходилка LK 7010 U 12 01.09.2015 01.09.2015
1273 Проходилка LK 7030 U 12 01.09.2015 01.09.2015
1274 Проходилка W-001 12 08.09.2014 01.09.2015
1275 Проходилка W-001 12 01.09.2015
1276 Проходилка W-002 12 08.09.2014 01.09.2015
1277 Проходилка W-002 12 01.09.2015
1278 Проходилка W-003 12 01.09.2015
1279 Проходилка W-003 12 08.09.2014 01.09.2015
1280 Проходилка W-004 12 08.09.2014 01.09.2015
1281 Проходилка W-004 12 01.09.2015
1282 Проходилка W-005 12 08.09.2014 01.09.2015
1283 Проходилка W-005 12 01.09.2015
1284 Проходилка W-006 12 08.09.2014 01.09.2015
1285 Проходилка W-006 12 01.09.2015
1286 Проходилка W-007 12 01.09.2015
1287 Проходилка W-007 12 08.09.2014 01.09.2015
1288 Проходилка W-008 12 01.09.2015
1289 Проходилка W-008 12 08.09.2014 01.09.2015
1290 Проходилка W-009 12 08.09.2014 01.09.2015
1291 Проходилка W-009 12 01.09.2015
1292 Проходилка W-010 12 08.09.2014 01.09.2015
1293 Проходилка W-010 12 01.09.2015
1294 Проходилка (тип ролатор) KY9142 12 01.09.2015
1295 Проходилка (тип ролатор) KY9142 12 08.09.2014 01.09.2015
1296 Проходилка (тип ролатор) KY9143 12 01.09.2015
1297 Проходилка (тип ролатор) KY9143 12 08.09.2014 01.09.2015
1298 Проходилка (тип ролатор) W-011 12 08.09.2014 01.09.2015
1299 Проходилка (тип ролатор) W-011 12 01.09.2015
1300 Проходилка (тип ролатор) W-012 12 01.09.2015
1301 Проходилка (тип ролатор) W-012 12 08.09.2014 01.09.2015
1302 Проходилка (тип ролатор) W-013 12 08.09.2014 01.09.2015
1303 Проходилка (тип ролатор) W-013 12 01.09.2015
1304 Проходилка (тип ролатор) W-014 12 08.09.2014 01.09.2015
1305 Проходилка (тип ролатор) W-014 12 01.09.2015
1306 Проходилка (тип ролатор) W-015 12 08.09.2014 01.09.2015
1307 Проходилка (тип ролатор) W-015 12 01.09.2015
1308 Проходилка (тип ролатор) W-016 12 08.09.2014 01.09.2015
1309 Проходилка (тип ролатор) W-016 12 01.09.2015
1310 Проходилка (тип ролатор) W-017 12 08.09.2014 01.09.2015
1311 Проходилка (тип ролатор) W-017 12 01.09.2015
1312 Проходилка (тип ролатор) W-018 12 08.09.2014 01.09.2015
1313 Проходилка (тип ролатор) W-018 12 01.09.2015
1314 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L 12 01.09.2015
1315 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L 12 08.09.2014 01.09.2015
1316 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L-A 12 08.09.2014 01.09.2015
1317 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L-A 12 01.09.2015
1318 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L-B 12 08.09.2014 01.09.2015
1319 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L-B 12 01.09.2015
1320 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9146L 12 01.09.2015
1321 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9146L 12 08.09.2014 01.09.2015
1322 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9148L 12 08.09.2014 01.09.2015
1323 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9148L 12 01.09.2015
1324 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9149L 12 01.09.2015
1325 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9149L 12 08.09.2014 01.09.2015
1326 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, детска KY9144L(S) 12 08.09.2014 01.09.2015
1327 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, детска KY9144L(S) 12 01.09.2015
1328 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, луксозна KY9149L 12 01.09.2015
1329 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, луксозна KY9149L 12 08.09.2014 01.09.2015
1330 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK222 12 08.09.2014 01.09.2015
1331 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK222 12 01.09.2015
1332 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK222B 12 08.09.2014 01.09.2015
1333 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK222B 12 01.09.2015
1334 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK23231 12 08.09.2014 01.09.2015
1335 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK23231 12 01.09.2015
1336 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина, подлакътници VCBK223 12 08.09.2014 01.09.2015
1337 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина, подлакътници VCBK223 12 01.09.2015
1338 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина, степенки VCBK222T 12 08.09.2014 01.09.2015
1339 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина, степенки VCBK222T 12 01.09.2015
1340 Проходилка-алуминиева, сгъваема 912L 12 08.09.2014 01.09.2015
1341 Проходилка-алуминиева, сгъваема 912L 12 01.09.2015
1342 Проходилка-алуминиева, сгъваема KY964L 12 01.09.2015
1343 Проходилка-алуминиева, сгъваема KY964L 12 08.09.2014 01.09.2015
1344 Проходилка-алуминиева, сгъваема KY964LR 12 08.09.2014 01.09.2015
1345 Проходилка-алуминиева, сгъваема KY964LR 12 01.09.2015
1346 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 913L 12 08.09.2014 01.09.2015
1347 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 913L 12 01.09.2015
1348 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 915L 12 01.09.2015
1349 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 915L 12 08.09.2014 01.09.2015
1350 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 919L 12 08.09.2014 01.09.2015
1351 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 919L 12 01.09.2015
1352 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща VCBP0031 12 08.09.2014 01.09.2015
1353 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща VCBP0031 12 01.09.2015
1354 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща VCBP003204 12 01.09.2015
1355 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща VCBP003204 12 08.09.2014 01.09.2015
1356 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща, детска 913L(S) 12 01.09.2015
1357 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща, детска 913L(S) 12 08.09.2014 01.09.2015
1358 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща, детска KY966L(S) 12 01.09.2015
1359 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща, детска KY966L(S) 12 08.09.2014 01.09.2015
1360 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с две колела KY964L-5" 12 08.09.2014 01.09.2015
1361 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с две колела KY964L-5" 12 01.09.2015
1362 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с две колела VCBP003203 12 01.09.2015
1363 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с две колела VCBP003203 12 08.09.2014 01.09.2015
1364 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с четири колела VCBP0032DWSD 12 01.09.2015
1365 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с четири колела VCBP0032DWSD 12 08.09.2014 01.09.2015
1366 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана VCBP0032 12 08.09.2014 01.09.2015
1367 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана VCBP0032 12 01.09.2015
1368 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща VCBP00312FSD 12 01.09.2015
1369 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща VCBP00312FSD 12 08.09.2014 01.09.2015
1370 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща VCBP00312FSS 12 01.09.2015
1371 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща VCBP00312FSS 12 08.09.2014 01.09.2015
1372 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща, с две колела VCBP00313FSD 12 01.09.2015
1373 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща, с две колела VCBP00313FSD 12 08.09.2014 01.09.2015
1374 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща, с две колела VCBP00313FSS 12 08.09.2014 01.09.2015
1375 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща, с две колела VCBP00313FSS 12 01.09.2015
1376 Проходилка-алуминиева, фиксирана 916L 12 08.09.2014 01.09.2015
1377 Проходилка-алуминиева, фиксирана 916L 12 01.09.2015
1378 Проходилка-алуминиева, фиксирана 917L 12 01.09.2015
1379 Проходилка-алуминиева, фиксирана 917L 12 08.09.2014 01.09.2015
1380 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 912L-5" 12 01.09.2015
1381 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 912L-5" 12 08.09.2014 01.09.2015
1382 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 918L 12 01.09.2015
1383 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 918L 12 08.09.2014 01.09.2015
1384 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела, детска 912L-5"(S) 12 08.09.2014 01.09.2015
1385 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела, детска 912L-5"(S) 12 01.09.2015
1386 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела, детска KY966L(S)-2.5" 12 08.09.2014 01.09.2015
1387 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела, детска KY966L(S)-2.5" 12 01.09.2015
1388 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY9701 12 01.09.2015
1389 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY9701 12 08.09.2014 01.09.2015
1390 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY9702 12 08.09.2014 01.09.2015
1391 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY9702 12 01.09.2015
1392 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY971 12 08.09.2014 01.09.2015
1393 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY971 12 01.09.2015
1394 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY972R 12 08.09.2014 01.09.2015
1395 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY972R 12 01.09.2015
1396 Проходилка-тип Ambona, с четири колела VCBK2A 12 01.09.2015
1397 Проходилка-тип Ambona, с четири колела VCBK2A 12 08.09.2014 01.09.2015
1398 Проходилка-тип Ambona, с четири колела КY970 12 01.09.2015
1399 Проходилка-тип Ambona, с четири колела КY970 12 08.09.2014 01.09.2015
1400 Проходилки LK 3003 12 13.03.2017
1401 Проходилки LK 3003 W 12 13.03.2017
1402 Проходилки LK 3004 12 13.03.2017
1403 Проходилки LK 3004 W 12 13.03.2017
1404 Проходилки LK 7010 U 12 13.03.2017
1405 Проходилки LK 7030 U 12 13.03.2017
1406 Регулируем бастун BZN-110 12 08.09.2014 01.09.2015
1407 Регулируем бастун BZN-110 12 01.09.2015
1408 Регулируем бастун BZN-111 12 01.09.2015
1409 Регулируем бастун BZN-111 12 08.09.2014 01.09.2015
1410 Регулируем бастун BZN-112 12 08.09.2014 01.09.2015
1411 Регулируем бастун BZN-112 12 01.09.2015
1412 Регулируем бастун BZN-113 12 01.09.2015
1413 Регулируем бастун BZN-113 12 08.09.2014 01.09.2015
1414 Регулируем бастун BZN-114 12 08.09.2014 01.09.2015
1415 Регулируем бастун BZN-114 12 01.09.2015
1416 Регулируем бастун BZN-115 12 08.09.2014 01.09.2015
1417 Регулируем бастун BZN-115 12 01.09.2015
1418 Регулируем бастун BZN-116 12 08.09.2014 01.09.2015
1419 Регулируем бастун BZN-116 12 01.09.2015
1420 Регулируем бастун BZN-117 12 08.09.2014 01.09.2015
1421 Регулируем бастун BZN-117 12 01.09.2015
1422 Регулируем бастун BZN-118 12 08.09.2014 01.09.2015
1423 Регулируем бастун BZN-118 12 01.09.2015
1424 Регулируем бастун BZN-119 12 08.09.2014 01.09.2015
1425 Регулируем бастун BZN-119 12 01.09.2015
1426 Регулируем бастун KY920L 12 08.09.2014 01.09.2015
1427 Регулируем бастун KY920L 12 01.09.2015
1428 Регулируем бастун KY927L 12 08.09.2014 01.09.2015
1429 Регулируем бастун KY927L 12 01.09.2015
1430 Регулируем бастун KY9283L 12 08.09.2014 01.09.2015
1431 Регулируем бастун KY9283L 12 01.09.2015
1432 Регулируем бастун KY9284L 12 01.09.2015
1433 Регулируем бастун KY9284L 12 08.09.2014 01.09.2015
1434 Регулируем бастун KY9285L 12 01.09.2015
1435 Регулируем бастун KY9285L 12 08.09.2014 01.09.2015
1436 Регулируем бастун KY928L 12 08.09.2014 01.09.2015
1437 Регулируем бастун KY928L 12 01.09.2015
1438 Регулируем бастун KY929L 12 01.09.2015
1439 Регулируем бастун KY929L 12 08.09.2014 01.09.2015
1440 Регулируем бастун KY930L 12 01.09.2015
1441 Регулируем бастун KY930L 12 08.09.2014 01.09.2015
1442 Регулируем бастун KY938L 12 01.09.2015
1443 Регулируем бастун KY938L 12 08.09.2014 01.09.2015
1444 Регулируем бастун KY939L 12 01.09.2015
1445 Регулируем бастун KY939L 12 08.09.2014 01.09.2015
1446 Регулируем бастун LK 3013 13.03.2017
1447 Регулируем бастун LK 3013 01.09.2015 01.09.2015
1448 Регулируем бастун LK 3015 01.09.2015 01.09.2015
1449 Регулируем бастун LK 3015 13.03.2017
1450 Регулируем бастун Silencio 13.03.2017
1451 Регулируем бастун Silencio 01.09.2015 01.09.2015
1452 Регулируем бастун VCBP0022 12 01.09.2015
1453 Регулируем бастун VCBP0022 12 08.09.2014 01.09.2015
1454 Регулируем триопорен бастун 130 24 01.09.2015 01.09.2015
1455 Регулируем триопорен бастун BZN-130 12 01.09.2015
1456 Регулируем триопорен бастун BZN-130 12 08.09.2014 01.09.2015
1457 Регулируем триопорен бастун BZN-131 12 08.09.2014 01.09.2015
1458 Регулируем триопорен бастун BZN-131 12 01.09.2015
1459 Регулируем триопорен бастун BZN-132 12 08.09.2014 01.09.2015
1460 Регулируем триопорен бастун BZN-132 12 01.09.2015
1461 Регулируем триопорен бастун KY926 12 08.09.2014 01.09.2015
1462 Регулируем триопорен бастун KY926 12 01.09.2015
1463 Регулируем триопорен бастун VCBP0024 12 01.09.2015
1464 Регулируем триопорен бастун VCBP0024 12 08.09.2014 01.09.2015
1465 Регулируем четириопорен бастун 140 24 01.09.2015 01.09.2015
1466 Регулируем четириопорен бастун BZN-140 12 01.09.2015
1467 Регулируем четириопорен бастун BZN-140 12 08.09.2014 01.09.2015
1468 Регулируем четириопорен бастун BZN-141 12 08.09.2014 01.09.2015
1469 Регулируем четириопорен бастун BZN-141 12 01.09.2015
1470 Регулируем четириопорен бастун BZN-142 12 01.09.2015
1471 Регулируем четириопорен бастун BZN-142 12 08.09.2014 01.09.2015
1472 Регулируем четириопорен бастун BZN-143 12 08.09.2014 01.09.2015
1473 Регулируем четириопорен бастун BZN-143 12 01.09.2015
1474 Регулируем четириопорен бастун BZN-144 12 01.09.2015
1475 Регулируем четириопорен бастун BZN-144 12 08.09.2014 01.09.2015
1476 Регулируем четириопорен бастун KY921 12 08.09.2014 01.09.2015
1477 Регулируем четириопорен бастун KY921 12 01.09.2015
1478 Регулируем четириопорен бастун KY922 12 08.09.2014 01.09.2015
1479 Регулируем четириопорен бастун KY922 12 01.09.2015
1480 Регулируем четириопорен бастун KY924 12 01.09.2015
1481 Регулируем четириопорен бастун KY924 12 08.09.2014 01.09.2015
1482 Регулируем четириопорен бастун KY931 12 08.09.2014 01.09.2015
1483 Регулируем четириопорен бастун KY931 12 01.09.2015
1484 Регулируем четириопорен бастун KY932 12 01.09.2015
1485 Регулируем четириопорен бастун KY932 12 08.09.2014 01.09.2015
1486 Регулируем четириопорен бастун KY9322(S) 12 01.09.2015
1487 Регулируем четириопорен бастун KY9322(S) 12 08.09.2014 01.09.2015
1488 Регулируем четириопорен бастун KY932L 12 01.09.2015
1489 Регулируем четириопорен бастун KY932L 12 08.09.2014 01.09.2015
1490 Регулируем четириопорен бастун KY934 12 01.09.2015
1491 Регулируем четириопорен бастун KY934 12 08.09.2014 01.09.2015
1492 Регулируем четириопорен бастун KY941 12 08.09.2014 01.09.2015
1493 Регулируем четириопорен бастун KY941 12 01.09.2015
1494 Регулируем четириопорен бастун KY942L 12 08.09.2014 01.09.2015
1495 Регулируем четириопорен бастун KY942L 12 01.09.2015
1496 Регулируем четириопорен бастун KY944 12 08.09.2014 01.09.2015
1497 Регулируем четириопорен бастун KY944 12 01.09.2015
1498 Регулируем четириопорен бастун KY947 12 08.09.2014 01.09.2015
1499 Регулируем четириопорен бастун KY947 12 01.09.2015
1500 Регулируем четириопорен бастун VCBP0021 12 01.09.2015
1501 Регулируем четириопорен бастун VCBP0021 12 08.09.2014 01.09.2015
1502 Резервни части За изброените модели 12 01.09.2015
1503 Резервни части За изброените модели 12 08.09.2014 01.09.2015
1504 Резервни части и консумативи 13.03.2017
1505 Стол за баня 2B-10 12 01.09.2015
1506 Стол за баня 2B-10 12 08.09.2014 01.09.2015
1507 Стол за баня 2B-20 12 01.09.2015
1508 Стол за баня 2B-20 12 08.09.2014 01.09.2015
1509 Стол за баня 2B-30 12 08.09.2014 01.09.2015
1510 Стол за баня 2B-30 12 01.09.2015
1511 Стол за баня 2B-40 12 08.09.2014 01.09.2015
1512 Стол за баня 2B-40 12 01.09.2015
1513 Стол за баня 2B-50 12 08.09.2014 01.09.2015
1514 Стол за баня 2B-50 12 01.09.2015
1515 Стол за баня ALIZE 12 01.09.2015 01.09.2015
1516 Стол за баня ALIZE 12 13.03.2017
1517 Стол за баня DH-40 L 12 13.03.2017
1518 Стол за баня DH-40 L 12 01.09.2015 01.09.2015
1519 Стол за баня DRVW042 12 01.09.2015
1520 Стол за баня DRVW042 12 08.09.2014 01.09.2015
1521 Стол за баня DRVW048 12 01.09.2015
1522 Стол за баня DRVW048 12 08.09.2014 01.09.2015
1523 Стол за баня GALAXI 12 01.09.2015 01.09.2015
1524 Стол за баня GALAXI 12 13.03.2017
1525 Стол за баня KY791 12 08.09.2014 01.09.2015
1526 Стол за баня KY791 12 01.09.2015
1527 Стол за баня KY796L 12 01.09.2015
1528 Стол за баня KY796L 12 08.09.2014 01.09.2015
1529 Стол за баня KY798LQ 12 01.09.2015
1530 Стол за баня KY798LQ 12 08.09.2014 01.09.2015
1531 Стол за баня L-FIT 12 13.03.2017
1532 Стол за баня L-FIT 12 01.09.2015 01.09.2015
1533 Стол за баня VCPT0011 12 08.09.2014 01.09.2015
1534 Стол за баня VCPT0011 12 01.09.2015
1535 Стол за баня VCTP0011 12 01.09.2015
1536 Стол за баня VCTP0011 12 08.09.2014 01.09.2015
1537 Стол за баня VCTP0021 12 08.09.2014 01.09.2015
1538 Стол за баня VCTP0021 12 01.09.2015
1539 Тоалетен стол 2C-10 12 01.09.2015
1540 Тоалетен стол 2C-10 12 08.09.2014 01.09.2015
1541 Тоалетен стол 2C-20 12 08.09.2014 01.09.2015
1542 Тоалетен стол 2C-20 12 01.09.2015
1543 Тоалетен стол 2C-30 12 08.09.2014 01.09.2015
1544 Тоалетен стол 2C-30 12 01.09.2015
1545 Тоалетен стол 2C-40 12 01.09.2015
1546 Тоалетен стол 2C-40 12 08.09.2014 01.09.2015
1547 Тоалетен стол 2C-50 12 01.09.2015
1548 Тоалетен стол 2C-50 12 08.09.2014 01.09.2015
1549 Тоалетен стол Aquatec 90 12 01.09.2015 01.09.2015
1550 Тоалетен стол Aquatec 90 12 13.03.2017
1551 Тоалетен стол Aquatec 900 12 13.03.2017
1552 Тоалетен стол Aquatec 900 12 01.09.2015 01.09.2015
1553 Тоалетен стол Cascata 12 01.09.2015 01.09.2015
1554 Тоалетен стол Cascata 12 13.03.2017
1555 Тоалетен стол Izzo 12 01.09.2015 01.09.2015
1556 Тоалетен стол Izzo 12 13.03.2017
1557 Тоалетен стол KY810 12 08.09.2014 01.09.2015
1558 Тоалетен стол KY810 12 01.09.2015
1559 Тоалетен стол KY810-A 12 08.09.2014 01.09.2015
1560 Тоалетен стол KY810-A 12 01.09.2015
1561 Тоалетен стол KY813L 12 01.09.2015
1562 Тоалетен стол KY813L 12 08.09.2014 01.09.2015
1563 Тоалетен стол KY814 12 08.09.2014 01.09.2015
1564 Тоалетен стол KY814 12 01.09.2015
1565 Тоалетен стол KY893 12 08.09.2014 01.09.2015
1566 Тоалетен стол KY893 12 01.09.2015
1567 Тоалетен стол KY894 12 08.09.2014 01.09.2015
1568 Тоалетен стол KY894 12 01.09.2015
1569 Тоалетен стол KY894L 12 08.09.2014 01.09.2015
1570 Тоалетен стол KY894L 12 01.09.2015
1571 Тоалетен стол KY895L 12 01.09.2015
1572 Тоалетен стол KY895L 12 08.09.2014 01.09.2015
1573 Тоалетен стол KY896 12 01.09.2015
1574 Тоалетен стол KY896 12 08.09.2014 01.09.2015
1575 Тоалетен стол Omega Pliante 12 01.09.2015 01.09.2015
1576 Тоалетен стол Omega Pliante 12 13.03.2017
1577 Тоалетен стол Omega classique 12 13.03.2017
1578 Тоалетен стол Omega classique 12 01.09.2015 01.09.2015
1579 Тоалетен стол Styxo 12 13.03.2017
1580 Тоалетен стол Styxo 12 01.09.2015 01.09.2015
1581 Тоалетен стол TS-Care 12 01.09.2015 01.09.2015
1582 Тоалетен стол TS-Care 12 13.03.2017
1583 Тоалетен стол-несгъваем DRVW02 12 01.09.2015
1584 Тоалетен стол-несгъваем DRVW02 12 08.09.2014 01.09.2015
1585 Тоалетен стол-сгъваем DRVW01 12 08.09.2014 01.09.2015
1586 Тоалетен стол-сгъваем DRVW01 12 01.09.2015
1587 Цифров слухов апарат ARENA 1 HP 24 08.09.2014 01.09.2015
1588 Цифров слухов апарат ARENA 1 HP+ 24 08.09.2014 01.09.2015
1589 Цифров слухов апарат ARENA 1 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1590 Цифров слухов апарат ARENA 1 P+ 24 08.09.2014 01.09.2015
1591 Цифров слухов апарат ARENA 1 S 24 08.09.2014 01.09.2015
1592 Цифров слухов апарат AS 1 24 08.09.2014 01.09.2015
1593 Цифров слухов апарат Astral 12 HP 24 08.09.2014 01.09.2015
1594 Цифров слухов апарат Astral 12 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1595 Цифров слухов апарат Astral 12 S 24 08.09.2014 01.09.2015
1596 Цифров слухов апарат EZTP 73 24 08.09.2014 01.09.2015
1597 Цифров слухов апарат EZTP 93 24 08.09.2014 01.09.2015
1598 Цифров слухов апарат RX 13 24 08.09.2014 01.09.2015
1599 Цифров слухов апарат TN1T75 24 08.09.2014 01.09.2015
1600 Цифров слухов апарат TURN 15 24 08.09.2014 01.09.2015
1601 Цифров слухов апарат TURN 25 24 08.09.2014 01.09.2015
1602 Цифров слухов апарат TURN 35 24 08.09.2014 01.09.2015
1603 Цифров слухов апарат TURN 45 24 08.09.2014 01.09.2015
1604 Цифров слухов апарат TURN 75 24 08.09.2014 01.09.2015
1605 Цифров слухов апарат TURN 85 24 08.09.2014 01.09.2015
1606 Цифров слухов апарат TURN 95 24 08.09.2014 01.09.2015
1607 Цифров/ Програмируем цифров вътреканален слухов апарат ARENA 3 S 24 08.09.2014 01.09.2015
1608 Цифров/ Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Targa Plus 24 08.09.2014 01.09.2015
1609 Цифров/ Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Targa Pro 24 08.09.2014 01.09.2015
1610 Цифров/ Програмируем цифров вътреушен слухов апарат ARENA 3 24 08.09.2014 01.09.2015
1611 Цифров/ Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Targa Plus 24 08.09.2014 01.09.2015
1612 Цифров/ Програмируем цифров вътреушен слухов апарат Targa Pro 24 08.09.2014 01.09.2015
1613 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 HP 24 08.09.2014 01.09.2015
1614 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 HP+ 24 08.09.2014 01.09.2015
1615 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1616 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 P+ 24 08.09.2014 01.09.2015
1617 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 S+ 24 08.09.2014 01.09.2015
1618 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 3 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1619 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Astral 23 HP 24 08.09.2014 01.09.2015
1620 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Astral 23 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1621 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Astral 23 S 24 08.09.2014 01.09.2015
1622 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Bizz 12 DUO 24 08.09.2014 01.09.2015
1623 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Bizz 12 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1624 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Bizz 12 XS 24 08.09.2014 01.09.2015
1625 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Bizz 8 DUO 24 08.09.2014 01.09.2015
1626 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Bizz 8 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1627 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Bizz 8 XS 24 08.09.2014 01.09.2015
1628 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Magixx 16 DUO 24 08.09.2014 01.09.2015
1629 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Magixx 16 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1630 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Magixx 16 XS 24 08.09.2014 01.09.2015
1631 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 4 DUO 24 08.09.2014 01.09.2015
1632 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 4 HP 24 08.09.2014 01.09.2015
1633 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 4 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1634 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 4 XS 24 08.09.2014 01.09.2015
1635 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 6 DUO 24 08.09.2014 01.09.2015
1636 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 6 HP 24 08.09.2014 01.09.2015
1637 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 6 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1638 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mezzo 6 XS 24 08.09.2014 01.09.2015
1639 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mood 12 24 08.09.2014 01.09.2015
1640 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mood 16 24 08.09.2014 01.09.2015
1641 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mood 6 24 08.09.2014 01.09.2015
1642 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Mood 8 24 08.09.2014 01.09.2015
1643 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Nova 2 HP 24 08.09.2014 01.09.2015
1644 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Nova 2 Mini 24 08.09.2014 01.09.2015
1645 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Nova 2 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1646 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR115 24 08.09.2014 01.09.2015
1647 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR115P 24 08.09.2014 01.09.2015
1648 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR135 24 08.09.2014 01.09.2015
1649 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR135P 24 08.09.2014 01.09.2015
1650 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR145 24 08.09.2014 01.09.2015
1651 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR145P 24 08.09.2014 01.09.2015
1652 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR175VI 24 08.09.2014 01.09.2015
1653 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR175VIO 24 08.09.2014 01.09.2015
1654 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR185VI 24 08.09.2014 01.09.2015
1655 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR215 24 08.09.2014 01.09.2015
1656 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR215P 24 08.09.2014 01.09.2015
1657 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR235 24 08.09.2014 01.09.2015
1658 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR235D 24 08.09.2014 01.09.2015
1659 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR235DP 24 08.09.2014 01.09.2015
1660 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR235P 24 08.09.2014 01.09.2015
1661 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR245 24 08.09.2014 01.09.2015
1662 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR245D 24 08.09.2014 01.09.2015
1663 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR245DP 24 08.09.2014 01.09.2015
1664 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR245P 24 08.09.2014 01.09.2015
1665 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR275DVI 24 08.09.2014 01.09.2015
1666 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR275DVIO 24 08.09.2014 01.09.2015
1667 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR285DVI 24 08.09.2014 01.09.2015
1668 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR315 24 08.09.2014 01.09.2015
1669 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR315P 24 08.09.2014 01.09.2015
1670 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR335 24 08.09.2014 01.09.2015
1671 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR335D 24 08.09.2014 01.09.2015
1672 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR335DP 24 08.09.2014 01.09.2015
1673 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR335P 24 08.09.2014 01.09.2015
1674 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR345 24 08.09.2014 01.09.2015
1675 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR345D 24 08.09.2014 01.09.2015
1676 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR345DP 24 08.09.2014 01.09.2015
1677 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR345P 24 08.09.2014 01.09.2015
1678 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR365DI 24 08.09.2014 01.09.2015
1679 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR365DIO 24 08.09.2014 01.09.2015
1680 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR375DVI 24 08.09.2014 01.09.2015
1681 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR375DVIO 24 08.09.2014 01.09.2015
1682 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат OR385DVI 24 08.09.2014 01.09.2015
1683 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 15 24 08.09.2014 01.09.2015
1684 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 35 24 08.09.2014 01.09.2015
1685 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 45 24 08.09.2014 01.09.2015
1686 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 65 24 08.09.2014 01.09.2015
1687 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 75 24 08.09.2014 01.09.2015
1688 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Origin 85 24 08.09.2014 01.09.2015
1689 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Promise 17 24 08.09.2014 01.09.2015
1690 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Promise 6 24 08.09.2014 01.09.2015
1691 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Promise 9 24 08.09.2014 01.09.2015
1692 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Riva 2 DUO 24 08.09.2014 01.09.2015
1693 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Riva 2 HP 24 08.09.2014 01.09.2015
1694 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Riva 2 P 24 08.09.2014 01.09.2015
1695 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Rixx 12 24 08.09.2014 01.09.2015
1696 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Rixx 16 G2 24 08.09.2014 01.09.2015
1697 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Rixx 8 24 08.09.2014 01.09.2015
1698 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Rixx 8 G2 24 08.09.2014 01.09.2015
1699 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Sun 12 24 08.09.2014 01.09.2015
1700 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Sun 6 24 08.09.2014 01.09.2015
1701 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Sun 8 24 08.09.2014 01.09.2015
1702 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат TN2T75 24 08.09.2014 01.09.2015
1703 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат TN2T85 24 08.09.2014 01.09.2015
1704 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa HP 24 08.09.2014 01.09.2015
1705 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa P 24 08.09.2014 01.09.2015
1706 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Plus Free 24 08.09.2014 01.09.2015
1707 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Plus HP 24 08.09.2014 01.09.2015
1708 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Plus Open 24 08.09.2014 01.09.2015
1709 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Plus P 24 08.09.2014 01.09.2015
1710 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Pro Free 24 08.09.2014 01.09.2015
1711 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa Pro P 24 08.09.2014 01.09.2015
1712 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат Targa S 24 08.09.2014 01.09.2015
1713 Четириопорен бастун LK 3021 13.03.2017
1714 Четириопорен бастун LK 3021 01.09.2015 01.09.2015
1715 Четириопорен бастун LK 3023 13.03.2017
1716 Четириопорен бастун LK 3023 01.09.2015 01.09.2015
1717 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 12 13.03.2017
1718 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 12 01.09.2015 01.09.2015