Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:ЕТ "ИНОВАЦИЯ - ГЕОРГИ КРУШЕВ"
Населено място:гр. Велико Търново
Седалище:"Любен Каравелов" № 87, ет. 1, ап. 1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:062/638943
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Цветанов Крушев
Удостоверение:330 / 08.09.2014
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Велико Търново ул. "Любен Каравелов" № 87 062/ 638943 м.ф. Бонка Крушева, инж. Георги Цветанов Крушев НЕ 08.09.2014
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 21 064/ 807170 Борислав Здравков Наков Ивайло Бориславов Христов 08.09.2014
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Велико Търново ул. "Любен Каравелов" № 87 062/ 638943 м.ф. Бонка Крушева инж. Георги Крушев 08.09.2014 17.03.2015 17.03.2015