Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ФОНИО" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:р-н "Триадица" ул. "Хан Аспарух" № 31
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0885698841
Факс:
E-mail:gmilenchev@gmail.com
Представляващ:Георги Александров Миленчев
Удостоверение:338 / 01.10.2014
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Phonak Audéo V30 Phonak Audéo V30-10 24 01.04.2015
2 Phonak Audéo V50 Phonak Audéo V50-10 24 01.04.2015
3 Phonak Audéo V70 Phonak Audéo V70-10 24 01.04.2015
4 Phonak Audéo V90 Phonak Audéo V90-10 24 01.04.2015
5 Батерии Phonak MF 10 07.12.2015
6 Батерии Phonak MF 13 07.12.2015
7 Батерии Phonak MF 312 07.12.2015
8 Батерии Phonak MF 675 18.11.2016
9 Батерии SIGNIA CLASSIC 6-10 MF 24 15.03.2018
10 Батерии SIGNIA CLASSIC 6-13 MF 24 15.03.2018
11 Батерии SIGNIA CLASSIC 6-312 MF 24 15.03.2018
12 Батерии SIGNIA CLASSIC 6-675 MF 24 15.03.2018
13 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S MINI III 24 01.10.2014
14 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S MINI IX 24 01.10.2014
15 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S MINI V 24 01.10.2014
16 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART I 24 01.10.2014
17 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART III 24 01.10.2014
18 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART IX 24 01.10.2014
19 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART IX (Ceramic Black) 24 01.10.2014
20 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART V 24 01.10.2014
21 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART V (Ceramic Black) 24 01.10.2014
22 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S YES III 24 01.10.2014
23 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S YES IX 24 01.10.2014
24 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S YES V 24 01.10.2014
25 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus 10 24 01.10.2014
26 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus 13 24 01.10.2014
27 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus 312 24 01.10.2014
28 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus SP 24 01.10.2014
29 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus UP 24 01.10.2014
30 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus micro 24 01.10.2014
31 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo SP 24 01.10.2014
32 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo UP 24 01.10.2014
33 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo micro 24 01.10.2014
34 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S I SP 24 01.10.2014
35 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S I UP 24 01.10.2014
36 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S III CRT 24 01.10.2014
37 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S III SP 24 01.10.2014
38 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S III UP 24 01.10.2014
39 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S IX CRT 24 01.10.2014
40 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S IX SP 24 01.10.2014
41 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S IX UP 24 01.10.2014
42 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S V CRT 24 01.10.2014
43 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S V SP 24 01.10.2014
44 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S V UP 24 01.10.2014
45 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Nios S H2O III 24 01.10.2014
46 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Nios S H2O V 24 01.10.2014
47 Цифров/програмируем цифров слухов апарат OK! M 24 01.10.2014
48 Цифров/програмируем цифров слухов апарат OK! Plus M 24 01.10.2014
49 Цифров/програмируем цифров слухов апарат OK! Plus SP 24 01.10.2014
50 Цифров/програмируем цифров слухов апарат OK! Plus UP 24 01.10.2014
51 Цифров/програмируем цифров слухов апарат OK! SP 24 01.10.2014
52 Цифров/програмируем цифров слухов апарат OK! UP 24 01.10.2014
53 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra 10 24 01.10.2014
54 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra 13 24 01.10.2014
55 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra 312 24 01.10.2014
56 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra M H2O 24 01.10.2014
57 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra Petite 24 01.10.2014
58 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra SP 24 01.10.2014
59 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra microM 24 01.10.2014
60 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra microP 24 01.10.2014
61 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra nano 10 24 01.10.2014
62 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-10 24 13.03.2017
63 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-13 24 13.03.2017
64 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312 24 13.03.2017
65 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312T 24 13.03.2017
66 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-10 24 13.03.2017
67 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-13 24 13.03.2017
68 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312 24 13.03.2017
69 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312T 24 13.03.2017
70 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-Direct 24 19.12.2017
71 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-R 24 13.03.2017
72 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-10 24 13.03.2017
73 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-13 24 13.03.2017
74 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312 24 13.03.2017
75 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312T 24 13.03.2017
76 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-Direct 24 19.12.2017
77 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-R 24 13.03.2017
78 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-10 24 13.03.2017
79 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-13 24 13.03.2017
80 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312 24 13.03.2017
81 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312T 24 13.03.2017
82 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-Direct 24 19.12.2017
83 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-R 24 13.03.2017
84 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-13T 24 30.01.2019
85 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-312 24 30.01.2019
86 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-312T 24 30.01.2019
87 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-R 24 30.01.2019
88 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-RT 24 30.01.2019
89 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-13T 24 30.01.2019
90 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-312 24 30.01.2019
91 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-312T 24 30.01.2019
92 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-R 24 30.01.2019
93 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-RT 24 30.01.2019
94 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-13T 24 30.01.2019
95 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-312 24 30.01.2019
96 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-312T 24 30.01.2019
97 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-R 24 30.01.2019
98 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-RT 24 30.01.2019
99 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-13T 24 30.01.2019
100 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-312 24 30.01.2019
101 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-312T 24 30.01.2019
102 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-R 24 30.01.2019
103 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-RT 24 30.01.2019
104 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-10 24 01.10.2014
105 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-312 24 01.10.2014
106 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-312T 24 01.10.2014
107 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-10 24 01.10.2014
108 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-312 24 01.10.2014
109 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-312T 24 01.10.2014
110 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-10 24 01.10.2014
111 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-312 24 01.10.2014
112 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-312T 24 01.10.2014
113 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-10 24 01.10.2014
114 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-312 24 01.10.2014
115 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-312T 24 01.10.2014
116 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-M 24 01.10.2014
117 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-SP 24 01.10.2014
118 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-M 24 01.10.2014
119 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-P 24 01.10.2014
120 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-SP 24 01.10.2014
121 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-UP 24 13.03.2017
122 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-M 24 01.10.2014
123 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-SP 24 01.10.2014
124 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-M 24 19.12.2017
125 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-P 24 19.12.2017
126 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-SP 24 19.12.2017
127 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-M 24 19.12.2017
128 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-P 24 19.12.2017
129 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-PR (Rechargeable) 24 19.12.2017
130 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-SP 24 19.12.2017
131 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-M 24 19.12.2017
132 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-P 24 19.12.2017
133 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-PR (Rechargeable) 24 19.12.2017
134 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-SP 24 19.12.2017
135 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-M 24 19.12.2017
136 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-P 24 19.12.2017
137 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-PR (Rechargeable) 24 19.12.2017
138 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-SP 24 19.12.2017
139 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-M13 24 01.10.2014
140 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-M312 24 01.10.2014
141 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-P 24 01.10.2014
142 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-SP 24 01.10.2014
143 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 M13 H2O 24 01.10.2014
144 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 M312 24 01.10.2014
145 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 P 24 01.10.2014
146 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 SP 24 01.10.2014
147 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 M13 H2O 24 01.10.2014
148 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 M312 24 01.10.2014
149 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 P 24 01.10.2014
150 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 SP 24 01.10.2014
151 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 M13 H2O 24 01.10.2014
152 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 M312 24 01.10.2014
153 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 P 24 01.10.2014
154 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 SP 24 01.10.2014
155 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-M 24 13.03.2017
156 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-P 24 13.03.2017
157 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-SP 24 13.03.2017
158 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-M 24 13.03.2017
159 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-P 24 13.03.2017
160 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-SP 24 13.03.2017
161 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-M 24 13.03.2017
162 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-P 24 13.03.2017
163 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-SP 24 13.03.2017
164 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-M 24 13.03.2017
165 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-P 24 13.03.2017
166 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-SP 24 13.03.2017
167 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS B-13 24 13.03.2017
168 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS B-312 24 13.03.2017
169 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS II-13 24 13.03.2017
170 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS II-13 Custom 24 13.03.2017
171 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS II-312 24 13.03.2017
172 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS II-312 Custom 24 13.03.2017
173 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Cassia 10 24 01.10.2014
174 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Cassia 13 24 01.10.2014
175 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Cassia 312 24 01.10.2014
176 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Cassia M H2O 24 01.10.2014
177 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Cassia Petite 24 01.10.2014
178 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Cassia SP 24 01.10.2014
179 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Cassia microM 24 01.10.2014
180 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Cassia microP 24 01.10.2014
181 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Cassia nano 10 24 01.10.2014
182 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Dalia 10 24 01.10.2014
183 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Dalia 13 24 01.10.2014
184 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Dalia 312 24 01.10.2014
185 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Dalia M H2O 24 01.10.2014
186 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Dalia SP 24 01.10.2014
187 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Dalia microM 24 01.10.2014
188 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Dalia microP 24 01.10.2014
189 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 30 SP 24 15.05.2018
190 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 30 UP 24 15.05.2018
191 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50 SP 24 15.05.2018
192 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50 UP 24 15.05.2018
193 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50-R RIC 24 15.05.2018
194 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70 SP 24 15.05.2018
195 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70 UP 24 15.05.2018
196 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70-R RIC 24 15.05.2018
197 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90 SP 24 15.05.2018
198 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90 UP 24 15.05.2018
199 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90-R RIC 24 15.05.2018
200 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Link RIC 24 13.03.2017
201 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Link UP 24 13.03.2017
202 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-RIC 24 01.10.2014
203 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-SP 24 01.10.2014
204 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-UP 24 01.10.2014
205 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-RIC 24 01.10.2014
206 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-SP 24 01.10.2014
207 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-UP 24 01.10.2014
208 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-RIC 24 01.10.2014
209 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-SP 24 01.10.2014
210 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-UP 24 01.10.2014
211 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-RIC 24 01.10.2014
212 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-SP 24 01.10.2014
213 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-UP 24 01.10.2014
214 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-RIC 24 14.06.2016
215 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-SP 24 14.06.2016
216 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-UP 24 14.06.2016
217 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-RIC 24 14.06.2016
218 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-SP 24 14.06.2016
219 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-UP 24 14.06.2016
220 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-RIC 24 14.06.2016
221 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-SP 24 14.06.2016
222 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-UP 24 14.06.2016
223 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-RIC 24 14.06.2016
224 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-SP 24 14.06.2016
225 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-UP 24 14.06.2016
226 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 M 24 15.05.2018
227 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 P 24 15.05.2018
228 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 RIC 24 15.05.2018
229 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 SP 24 15.05.2018
230 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 UP 24 15.05.2018
231 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 M 24 15.05.2018
232 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 P 24 15.05.2018
233 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 PR 24 15.05.2018
234 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 RIC 24 15.05.2018
235 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 SP 24 15.05.2018
236 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 UP 24 15.05.2018
237 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 M 24 15.05.2018
238 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 P 24 15.05.2018
239 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 PR 24 15.05.2018
240 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 RIC 24 15.05.2018
241 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 SP 24 15.05.2018
242 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 UP 24 15.05.2018
243 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 M 24 15.05.2018
244 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 P 24 15.05.2018
245 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 PR 24 15.05.2018
246 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 RIC 24 15.05.2018
247 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 SP 24 15.05.2018
248 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 UP 24 15.05.2018
249 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-M13 24 01.10.2014
250 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-RIC 24 01.10.2014
251 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-SP 24 01.10.2014
252 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-UP 24 01.10.2014
253 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-M13 24 01.10.2014
254 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-RIC 24 01.10.2014
255 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-SP 24 01.10.2014
256 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-UP 24 01.10.2014
257 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-M13 24 01.10.2014
258 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-RIC 24 01.10.2014
259 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-SP 24 01.10.2014
260 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-UP 24 01.10.2014
261 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-M 24 14.06.2016
262 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-P 24 14.06.2016
263 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-RIC 24 14.06.2016
264 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-SP 24 14.06.2016
265 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-UP 24 14.06.2016
266 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-M 24 14.06.2016
267 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-P 24 14.06.2016
268 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-RIC 24 14.06.2016
269 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-SP 24 14.06.2016
270 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-UP 24 14.06.2016
271 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-M 24 14.06.2016
272 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-P 24 14.06.2016
273 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-RIC 24 14.06.2016
274 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-SP 24 14.06.2016
275 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-UP 24 14.06.2016
276 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-M 24 14.06.2016
277 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-P 24 14.06.2016
278 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-RIC 24 14.06.2016
279 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-SP 24 14.06.2016
280 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-UP 24 14.06.2016
281 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana 10 24 01.10.2014
282 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana 13 24 01.10.2014
283 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana 312 24 01.10.2014
284 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana M H2O 24 01.10.2014
285 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana Petite 24 01.10.2014
286 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana SP 24 01.10.2014
287 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana microM 24 01.10.2014
288 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana microP 24 01.10.2014
289 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana nano 10 24 01.10.2014
290 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-10 24 01.10.2014
291 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-13 24 01.10.2014
292 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-312 24 01.10.2014
293 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-10 24 01.10.2014
294 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-13 24 01.10.2014
295 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-312 24 01.10.2014
296 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Una M AZ 24 24.01.2017
297 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Una SP 24 24.01.2017
298 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Una SP AZ 24 24.01.2017
299 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-10 L DV3UPMMMTCDT4HBMPG 24 19.12.2017
300 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-10 NW O L OM DT3 M G 24 19.12.2017
301 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-10 NW O L PM OM DT4 P G 24 19.12.2017
302 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-10 NW O R OM DT3 M G 24 19.12.2017
303 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-10 NW O R PM OM DT4 P G 24 19.12.2017
304 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-10 R DV3UPMMMTCDT4HBMPG 24 19.12.2017
305 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-13 L DV6M PMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
306 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-13 R DV6M PMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
307 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-312 L DV3UPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
308 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-312 LDV4MPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
309 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-312 NW O L PU OM DT4 P 24 19.12.2017
310 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-312 NW O R PU OM DT4 P 24 19.12.2017
311 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-312 R DV3UPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
312 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-312 RDV4MPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
313 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-10 L DV3UPMMMTCDT4HBMPG 24 19.12.2017
314 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-10 NW O L OM DT3 M G 24 19.12.2017
315 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-10 NW O L PM OM DT4 P G 24 19.12.2017
316 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-10 NW O R OM DT3 M G 24 19.12.2017
317 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-10 NW O R PM OM DT4 P G 24 19.12.2017
318 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-10 R DV3UPMMMTCDT4HBMPG 24 19.12.2017
319 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-13 L DV6M PMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
320 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-13 R DV6M PMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
321 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-312 L DV3UPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
322 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-312 LDV4MPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
323 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-312 NW O L PU OM DT4 P 24 19.12.2017
324 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-312 NW O R PU OM DT4 P 24 19.12.2017
325 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-312 R DV3UPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
326 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-312 RDV4MPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
327 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-10 L DV3UPMMMTCDT4HBMPG 24 19.12.2017
328 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-10 NW O L OM DT3 M G 24 19.12.2017
329 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-10 NW O L PM OM DT4 P G 24 19.12.2017
330 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-10 NW O R OM DT3 M G 24 19.12.2017
331 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-10 NW O R PM OM DT4 P G 24 19.12.2017
332 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-10 R DV3UPMMMTCDT4HBMPG 24 19.12.2017
333 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-13 L DV6M PMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
334 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-13 R DV6M PMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
335 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-312 L DV3UPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
336 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-312 L DV4MPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
337 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-312 NW O L PU OM DT4 P 24 19.12.2017
338 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-312 NW O R PU OM DT4 P 24 19.12.2017
339 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-312 R DV3UPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
340 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-312 R DV4MPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
341 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-Titanium 24 19.12.2017
342 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-10 L DV3UPMMMTCDT4HBMPG 24 19.12.2017
343 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-10 NW O L OM DT3 M G 24 19.12.2017
344 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-10 NW O L PM OM DT4 P G 24 19.12.2017
345 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-10 NW O R OM DT3 M G 24 19.12.2017
346 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-10 NW O R PM OM DT4 P G 24 19.12.2017
347 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-10 R DV3UPMMMTCDT4HBMPG 24 19.12.2017
348 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-13 L DV6M PMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
349 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-13 R DV6M PMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
350 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-312 L DV3UPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
351 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-312 L DV4MPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
352 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-312 NW O L PU OM DT4 P 24 19.12.2017
353 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-312 NW O R PU OM DT4 P 24 19.12.2017
354 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-312 R DV3UPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
355 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-312 R DV4MPMMMTCDT4HBMP 24 19.12.2017
356 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-Titanium 24 19.12.2017
357 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 10 24 01.10.2014
358 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 13 24 01.10.2014
359 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 312 24 01.10.2014
360 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 10 24 01.10.2014
361 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 13 24 01.10.2014
362 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 312 24 01.10.2014
363 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 10 24 01.10.2014
364 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 13 24 01.10.2014
365 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 312 24 01.10.2014
366 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 10 24 01.10.2014
367 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 13 24 01.10.2014
368 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 312 24 01.10.2014
369 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30 10 24 13.03.2017
370 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30 13 24 13.03.2017
371 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30 312 24 13.03.2017
372 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50 10 24 13.03.2017
373 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50 13 24 13.03.2017
374 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50 312 24 13.03.2017
375 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70 10 24 13.03.2017
376 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70 13 24 13.03.2017
377 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70 312 24 13.03.2017
378 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90 10 24 13.03.2017
379 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90 13 24 13.03.2017
380 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90 312 24 13.03.2017
381 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-P 24 15.05.2018
382 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-UP 24 15.05.2018
383 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-micro 24 15.05.2018
384 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-P 24 15.05.2018
385 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-UP 24 15.05.2018
386 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-micro 24 15.05.2018
387 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-10 24 15.05.2018
388 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-13 24 15.05.2018
389 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-312 24 15.05.2018
390 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ RIC-312T 24 15.05.2018
391 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 M 24 13.03.2017
392 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 P 24 13.03.2017
393 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 RIC 10 24 13.03.2017
394 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 RIC 312 24 13.03.2017
395 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 S 24 13.03.2017
396 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion 2 custom 24 13.03.2017
397 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion RIC 24 13.03.2017
398 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIEMENS Orion SP 24 13.03.2017
399 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Ace 3px 24 13.03.2017
400 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Ace 5px 24 13.03.2017
401 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Ace 7px 24 13.03.2017
402 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Ace px - 1px 24 26.01.2018
403 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Ace px - 2px 24 26.01.2018
404 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Cellion 5x 24 13.03.2017
405 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Cellion 7x 24 13.03.2017
406 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Insio 1px 24 26.01.2018
407 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Insio 2px 24 26.01.2018
408 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Insio 3px 24 13.03.2017
409 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Insio 5px 24 13.03.2017
410 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Insio 7px 24 13.03.2017
411 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion P 3px 24 13.03.2017
412 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion P 5px 24 13.03.2017
413 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion P 7px 24 13.03.2017
414 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion S 3px 24 13.03.2017
415 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SA 3px 24 13.03.2017
416 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SA 5px 24 13.03.2017
417 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SA 7px 24 13.03.2017
418 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SX 3px 24 13.03.2017
419 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SX 5px 24 13.03.2017
420 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion SX 7px 24 13.03.2017
421 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion primax 1px 24 26.01.2018
422 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Motion primax 2px 25 26.01.2018
423 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Prompt Click 24 13.03.2017
424 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Prompt P 24 13.03.2017
425 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Prompt S 24 13.03.2017
426 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Prompt SP 24 13.03.2017
427 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 13 BT primax 24 26.01.2018
428 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 13 Nx - 3 Nx 24 26.01.2018
429 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 13 Nx - 5 Nx 24 26.01.2018
430 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 13 Nx - 7 Nx 24 26.01.2018
431 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 312 Nx - 3 Nx 24 26.01.2018
432 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 312 Nx - 5 Nx 24 26.01.2018
433 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 312 Nx - 7 Nx 24 26.01.2018
434 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 3px 24 13.03.2017
435 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 5px 24 13.03.2017
436 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure 7px 24 13.03.2017
437 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure primax - 1px 24 26.01.2018
438 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Pure primax - 2px 24 26.01.2018
439 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Silk 3 px 24 13.03.2017
440 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Silk 5 px 24 13.03.2017
441 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SIGNIA Silk 7 px 24 13.03.2017
442 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure 10 3Nx 24 15.05.2018
443 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure 10 5Nx 24 15.05.2018
444 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure 10 7Nx 24 15.05.2018
445 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure Charge&Go 3Nx 24 15.05.2018
446 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure Charge&Go 5Nx 24 15.05.2018
447 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Signia Pure Charge&Go 7Nx 24 15.05.2018
448 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Styletto 3 24 29.01.2019
449 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Styletto 5 24 29.01.2019
450 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Styletto 7 24 29.01.2019
451 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR1 B 105 24 29.01.2019
452 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR1 MNR 100 24 29.01.2019
453 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR1 MNR 105 24 29.01.2019
454 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR1 MNR 60 24 29.01.2019
455 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR1 MNR 85 24 29.01.2019
456 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR1 MNR T 100 24 29.01.2019
457 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR1 MNR T 105 24 29.01.2019
458 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR1 MNR T 60 24 29.01.2019
459 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR1 MNR T 85 24 29.01.2019
460 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR3 B 105 24 29.01.2019
461 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR3 MNR 100 24 29.01.2019
462 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR3 MNR 105 24 29.01.2019
463 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR3 MNR 60 24 29.01.2019
464 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR3 MNR 85 24 29.01.2019
465 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR3 MNR T 100 24 29.01.2019
466 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR3 MNR T 105 24 29.01.2019
467 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR3 MNR T 60 24 29.01.2019
468 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR3 MNR T 85 24 29.01.2019
469 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR5 B 105 24 29.01.2019
470 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR5 MNR 100 24 29.01.2019
471 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR5 MNR 105 24 29.01.2019
472 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR5 MNR 60 24 29.01.2019
473 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR5 MNR 85 24 29.01.2019
474 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR5 MNR T 100 24 29.01.2019
475 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR5 MNR T 105 24 29.01.2019
476 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR5 MNR T 60 24 29.01.2019
477 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR5 MNR T 85 24 29.01.2019
478 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR7 B 105 24 29.01.2019
479 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR7 MNR 100 24 29.01.2019
480 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR7 MNR 105 24 29.01.2019
481 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR7 MNR 60 24 29.01.2019
482 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR7 MNR 85 24 29.01.2019
483 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR7 MNR T 100 24 29.01.2019
484 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR7 MNR T 105 24 29.01.2019
485 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR7 MNR T 60 24 29.01.2019
486 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR7 MNR T 85 24 29.01.2019
487 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR9 B 105 24 29.01.2019
488 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR9 MNR 100 24 29.01.2019
489 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR9 MNR 105 24 29.01.2019
490 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR9 MNR 60 24 29.01.2019
491 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR9 MNR 85 24 29.01.2019
492 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR9 MNR T 100 24 29.01.2019
493 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR9 MNR T 105 24 29.01.2019
494 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR9 MNR T 60 24 29.01.2019
495 Цифров/програмируем цифров слухов апарат ZR9 MNR T 85 24 29.01.2019
496 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 3Nx ClC 24 29.01.2019
497 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 3Nx lTC 24 29.01.2019
498 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 3Nx lTE 24 29.01.2019
499 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 3Nx llC 24 29.01.2019
500 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 5Nx ClC 24 29.01.2019
501 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 5Nx lTC 24 29.01.2019
502 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 5Nx lTE 24 29.01.2019
503 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 5Nx llC 24 29.01.2019
504 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 7Nx ClC 24 29.01.2019
505 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 7Nx lTC 24 29.01.2019
506 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 7Nx lTE 24 29.01.2019
507 Цифров/програмируем цифров слухов апарат lnsio 7Nx llC 24 29.01.2019
508 батерии Phonak ZA 10 01.10.2014
509 батерии Phonak ZA 13 01.10.2014
510 батерии Phonak ZA 312 01.10.2014
511 батерии Phonak ZA 675 01.10.2014
512 резервни части 01.10.2014
513 Phonak Audéo V30-13 24 01.04.2015
514 Phonak Audéo V30-312 24 01.04.2015
515 Phonak Audéo V30-312T 24 01.04.2015
516 Phonak Audéo V50-13 24 01.04.2015
517 Phonak Audéo V50-312 24 01.04.2015
518 Phonak Audéo V50-312T 24 01.04.2015
519 Phonak Audéo V70-13 24 01.04.2015
520 Phonak Audéo V70-312 24 01.04.2015
521 Phonak Audéo V70-312T 24 01.04.2015
522 Phonak Audéo V90-13 24 01.04.2015
523 Phonak Audéo V90-312 24 01.04.2015
524 Phonak Audéo V90-312T 24 01.04.2015