Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ФОНИО" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:р-н "Триадица" ул. "Хан Аспарух" № 31
Адрес за кореспонденция:гр. София, ул. "Хан Аспарух" № 31
Телефон:0885698841
Факс:
E-mail:gmilenchev@gmail.com
Представляващ:Георги Александров Миленчев
Удостоверение:338 / 01.10.2014
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас ул."Фердинандова"№32 0882 46 55 68 Жанета Тенева Димова, Борислава Божидарова Боранова - до 26.10.17г. НЕ 14.06.2016 01.03.2019 01.03.2019
гр. Бургас ул. Гладстон 17 0884 046295 Жанета Тенева Димова НЕ 01.03.2019 01.03.2019
гр. Варна ул. "Иван Драсов" № 5 882 465 569 Добринка Андронова НЕ 14.11.2014 01.09.2015 01.09.2015
гр. Варна ул."Русе" №15 0886 502 063, 0882 465 569 Добринка Маринова Андронова НЕ 17.06.2015 17.06.2015
гр. Перник ул. Найчо Цанов № 14 0896 905046 Ивайло Минков, Симона Людмилова Симеонова, (Надежда Петкова Каварджикова до 11.09.18г.) НЕ 26.10.2017 01.03.2019
гр. Плевен ул."Васил Левски" №96 0893 02 78 22 Анна Александрова Петрова, Владислава Иванова Цветанова, Павлина Миленова Недкова НЕ 26.10.2017 01.03.2019
гр. Пловдив ул."Райко Даскалов" №72 0887 31 85 24 Елина Алексиева Матакева, Таня Стоянова, Славчо Неделчев Бобчев НЕ 26.10.2017 26.10.2017
гр. Русе пл."Свобода" 7 Търговски център Дунав 0888 04 38 42 Тамара Росенова Тодорова, Наталия Петрова Станчева до 15.09.2016г. НЕ 14.06.2016 01.03.2019 01.03.2019
гр. Русе пл. Света Троица №12 0888 04 38 42 Тамара Росенова Тодорова НЕ 01.03.2019 01.03.2019
гр. София бул. "Княз Ал. Дондуков" № 57Е 0800 20 404; 0888 04 38 42 Биляна Иванова Николова, Галина Георгиева Пильова - до 15.09.16г. НЕ 21.04.2015 01.03.2019 01.03.2019
гр. София ул. "Хан Аспарух" № 31 0800 20 123; 0885/698841 Мариана Огнянова Христова, Ивайло Костадинов Минков - до 15.09.16г. НЕ 21.04.2015 15.09.2016
гр. София бул."Александър Стамболийски" №89 0893 02 78 24 Петя Боянова Тодорова, Ивайло Костадинов Минков, (Силвия Бончева Бонева до 15.03.18г.), Гергана Влашка НЕ 26.10.2017 01.03.2019
гр. София бул. Васил Левски № 99 0800 20 404; 0888 04 38 42 Биляна Иванова Николова НЕ 01.03.2019 01.03.2019
гр. София ул. Свети Георги Софийски №34 0882 526 577 Йорданка Димитрова, Христина Милчева Йорданова НЕ 01.03.2019 14.06.2019
гр. Стара Загора ул."Цар Симеон Велики" №69 Силвия Бончева Бонева НЕ 15.09.2016 15.09.2016
гр. Хасково ул. Стефан Караджа 12-14 0893 01 72 76 Надежда Петкова Каварджикова НЕ 01.03.2019 01.03.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
с. Марково ул. "Панорамна" № 26 031122881, 0887841279 инж.Нако Стоянов Начев инж.Нако Стоянов Начев 01.10.2014
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Бургас ул."Фердинандова" №32 0882 46 55 68 Марина Георгиева Иванова, Ана Миткова Адамова Жекова, Борислава Божидарова Боранова, Кристина Тодорова Стоянова- до 15.09.16г. Марина Георгиева Иванова, Борислава Божидарова Боранова, Кристина Тодорова Стояновадо - 15.09.16г., Жанета Тенева Димова 14.06.2016 11.06.2018 11.06.2018
гр. Бургас ул."Гладстон" №17 0884 04 62 95 Жанета Тенева Димова Жанета Тенева Димова, Марина Георгиева Иванова, Ана Миткова Адамова, Марина Георгиева Иванова - до 18.09.2018г. 11.06.2018 18.09.2018
гр. Варна ул. "Иван Драсов" № 5 882 465 569 Добринка Андронова 14.11.2014 01.09.2015 01.09.2015
гр. Варна ул."Русе" №15 0886 502 063, 0882 465 569 Добринка Маринова Андонова Добринка Маринова Андонова, Калина Иванова Нейчева, Сияна Илкова Стефанова, Тенчо Васков Кирчев, Петя Михайлова Недялкова 17.06.2015 13.03.2017
гр. Перник ул. Найчо Цанов № 14 0896 05 046 Мария - Антоанета Явашева, Симона Людмилова Симеонова, (Надежда Петкова Каварджикова - до 18.09.2018г.) Мария - Антоанета Явашева, Симона Людмилова Симеонова, (Надежда Петкова Каварджикова - до 18.09.2018г.), Ивайло Минков, Стела Петкова - до 18.09.2018г. 26.10.2017 01.03.2019
гр. Плевен ул."Васил Левски" №96 0893 02 78 22 Анна Александрова Петрова, Павлина Миленова Недкова Анна Александрова Петрова, Владислава Иванова Цветанова, Павлина Миленова Недкова 13.03.2017 01.03.2019
гр. Пловдив ул."Иван Вазов" №42 Славчо Неделчев Бобчев Елина Алексиева Матакева, Таня Стоянова, Славчо Неделчев Бобчев, Невена Михайлова, Станислава Андреева- до 15.09.16г., Биляна Николова, Ивайло Костадинов Минков 01.09.2015 19.07.2017 19.07.2017
гр. Пловдив ул."Райко Даскалов" №72 0887 31 85 24 Славчо Неделчев Бобчев, Диана Кирова Герова Елина Алексиева Матакева, Таня Стоянова, Славчо Неделчев Бобчев, Диана Кирова Герова 19.07.2017 01.03.2019
гр. Русе пл."Свобода" 7 Търговски център Дунав 0888 04 38 42 Тамара Росенова Тодорова, Наталия Петрова Станчева- до 15.09.16г. Тамара Росенова Тодорова, Емел Фейзула Ашим - до 18.09.2018г., Камелия Тончева Ганева - до 18.09.2018г., Нели Иванова Неделчева до 04.01.17г., Наталия Петрова Станчева- до 15.09.16г. 14.06.2016 06.12.2018 06.12.2018
гр. Русе пл."Света Троица"№12 0888 04 38 42 Тамара Росенова Тодорова Тамара Росенова Тодорова 06.12.2018 06.12.2018
гр. София Бул. "Княз Ал. Дондуков" № 57Е 0800 20 404; 0888 04 38 42 Биляна Иванова Николова, Мария-Антоанета Явашева - до 11.06.18г Мария-Антоанета Явашева , Невена Михайлова, Биляна Николова, (Жаклин Колева, Румяна Папазова) - до11.06.18г., Виолина Малинова, Фани Михайлова до 13.03.17г.,Станислава Андреева до 15.09.16, 21.04.2015 06.12.2018 06.12.2018
гр. София ул. "Хан Аспарух" № 31 0800 20 123; 0885/698841 Мариана Огнянова Христова, Ивайло Костадинов Минков -до 15.09.16г. София Неделчева до 06.12.18г., Мариана Христова, Жаклин Колева, Анджела Златанова до 16.05.19г., Румяна Папазова до 13.03.17г., Деница Иванова до 04.01.17г. 21.10.2014 14.06.2019
гр. София бул."Александър Стамболийски" №89 0893 02 78 24 Петя Боянова Тодорова, Надежда Каварджикова до 11.06.18г. Петя Боянова Тодорова, Ивайло Костадинов Минков, Гергана Влашка, Румяна Тодорова Папазова, Силвия Бончева Бонева до 15.03.18г.,Надежда Каварджикова - до 18.09.18г. 13.03.2017 18.09.2018
гр. София бул."Васил Левски" №99 0800 20 404; 0888 04 38 42 Биляна Иванова Николова Невена Михайлова, Биляна Николова,Виолина Малинова, Мария-Антоанета Ромео Явашева 18.09.2018 01.03.2019
гр. София ул."Георги Софийски"№34 0882 526577 Йорданка Димитрова, Христина Милчева Йорданова Йорданка Димитрова, (Йорданка Спилкова до 10.12.18г.) 06.12.2018 01.03.2019
гр. Стара Загора ул."Цар Симеон Велики" №69 0887 49 59 44 Силвия Бончева Бонева, Михаела Михайлова до 11.06.18г. Силвия Бончева Бонева, Таня Петкова, Михаела Михайлова до 18.09.2018г., ( Мария Жекова Симитева, Славея Георгиева Георгиева) - до 15.03.18г., 15.09.2016 18.09.2018
гр. Хасково ул. Стефан Караджа 12-14 0893 01 72 76 Надежда Петкова Каварджикова Надежда Петкова Каварджикова 01.03.2019 01.03.2019
Лаборатории за индивидуални отливки:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул."цар Асен" 95-99 0893 302 782 Дико Демирев Дико Демирев 13.03.2017 11.06.2018 11.06.2018
гр. София ул."Горски пътник" №48 0893 302 782 Дико Демирев Дико Демирев 11.06.2018 11.06.2018