Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ДиаКомфорт" ЕООД
Населено място:гр. Ямбол
Седалище:ул. "Охрид" № 26
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Тодоров Славов
Удостоверение:362 / 17.03.2015
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Демонтаж и смяна на табан - 4.24 20.06.2018
2 Корекция на ортопедични обувки \ 1 17.03.2015
3 Ортопедични обувки до Nº 16 с микропореста гума до 5 см тапа 3.1. 1 17.03.2015
4 Ортопедични обувки до Nº 16 с микропореста гума над 5 см тапа 3.2. 1 17.03.2015
5 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. 1 17.03.2015
6 Ортопедични обувки от Nº 17 до Nº 24 с микропореста гума до 5 см тапа 3.3. 1 17.03.2015
7 Ортопедични обувки от Nº 17 до Nº 24 с микропореста гума над 5 см тапа 3.4. 1 17.03.2015
8 Ортопедични обувки от Nº 25 с микропореста гума до 5 см тапа 3.6. 1 17.03.2015
9 Ортопедични обувки от Nº 25 с микропореста гума над 5 см тапа 3.7. 1 17.03.2015
10 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 3.8. 1 17.03.2015
11 Ортопедични обувки тип налъм с микропореста гума над 10 см 3.9. 1 17.03.2015
12 Смяна на токове \ 1 17.03.2015
13 Смяна на ходила \ 1 17.03.2015