Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ДиаКомфорт" ЕООД
Населено място:гр. Ямбол
Седалище:ул. "Охрид" № 26
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Тодоров Славов
Удостоверение:362 / 17.03.2015
Статус: Регистриран
В сила от:17.03.2015


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ямбол ул. "Охрид" № 26 046/66 19 18; 0889 23 64 93 Георги Тодоров Славов НЕ 17.03.2015 17.03.2015
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Ямбол ул. "Охрид" № 26 046/66 19 18; 0889 23 64 93 Георги Тодоров Славов 17.03.2015 17.03.2015