Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ТРАКИЯ МЕД" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:площад "Понеделник пазар", сграда на "Консултативно-диагност.център I - Пловдив" 5, ет.1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0877 272 899
Факс:
E-mail:trakia_med@abv.bg
Представляващ:Красимира Петкова Чакърова
Удостоверение:416-I / 28.02.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IM-SDH1 1 17.02.2016
2 Ортопедични обувки за диабетно стъпало; IM-OSD 1 17.02.2016
3 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см. Тапа IM-OSA 1 17.02.2016
4 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см. Тапа IM-OSO 1 17.02.2016
5 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см. Тапа IM-OSO 1 17.02.2016
6 Ортопедични обувки с корково Чифт легло с продължение IM-OSo 1 17.02.2016
7 Ортопедични обувки тип "Налъм" с Чифт микропореста гума IM-OSN 1 17.02.2016
8 Резервни части за ортопедични обувки 17.02.2016