Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ТРАКИЯ МЕД" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:площад "Понеделник пазар", сграда на "Консултативно-диагност.център I - Пловдив" 5, ет.1
Адрес за кореспонденция:площад "Понеделник пазар", сграда на "Консултативно-диагност.център I - Пловдив" 5, ет.1
Телефон:0877 272 899
Факс:
E-mail:trakia_med@abv.bg
Представляващ:Красимира Петкова Чакърова
Удостоверение:416-I / 28.02.2020
Статус: Регистриран
В сила от:28.02.2020


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Асеновград ул."Цар Иван Асен II" №74 899 951 035 Симеон Димитров Симеонов НЕ 27.07.2018 13.02.2019 13.02.2019
гр. Видин ул."Пазарска" №1 899 611 715 Румяна Петрова Методиева НЕ 27.07.2018 13.02.2019 13.02.2019
гр. Добрич пл."Независимост" №2, хотел "Добруджа" 0878 141133 Денка Йорданова Косолиева, (Красимир Иванов Кусулиев до 29,05,19) НЕ 27.07.2018 29.05.2019
гр. Казанлък ул."Христо Ботев" №61 897 041 468 Бина Николова Садова НЕ 27.07.2018 27.07.2018
гр. Пловдив ул."Драгота"№24, магазин1 0877 272 899 Красимира Петкова Чакърова НЕ 17.02.2016 18.11.2016 18.11.2016
гр. Пловдив пл."Понеделник пазар" №5, ДКЦ I - Пловдив ЕООД, ет.1 0897 555724 Иванка Георгиева Петкова, (Красимира Петкова Чакърова до 01.03.19г.) НЕ 18.11.2016 01.03.2019
гр. Русе ул."Хан Крум" №16 899 803 872 Свилен Ангелов Кючуков НЕ 27.07.2018 27.07.2018
гр. Смолян ул."Хан Аспарух" №2А, ет.2 ул."Хан Аспарух" №2А, ет.2 София Невенова Сеферкова НЕ 27.07.2018 13.02.2019 13.02.2019
гр. София ул."Св.Св. Кирил и Методий" №146 889 721 588 Даниела Александрова Аспарухова НЕ 27.07.2018 30.01.2019 30.01.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул."Драгота" №24, магазин 1 0877 272 899 Ашот Авагян Ашот Авагян 17.02.2016 18.11.2016 18.11.2016
гр. Пловдив ул."Сава Муткуров" №38 0877 272 899 Ашот Авагян 18.11.2016 18.11.2016
Производствени помещения:
Населено място Адрес Телефон Представител Дата на вписване Дата на заличаване Архив В сила от
гр. Пловдив ул."Добротич" 7 0877 272899 Ашот Авагян 29.05.2019 НЕ 29.05.2019