Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ НОВАМЕД" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:Район Южен, бул."Акад.Петър Динеков" №14
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0887 86 40 11
Факс:
E-mail:bornakov@abv.bg
Представляващ:Борислав Здравков Наков
Удостоверение:461 / 29.09.2016
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало БМП-КД-ДС-НМ 3 29.09.2016
2 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение БМП-КК-СД-НМ 3 29.09.2016
3 Бедренна модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало БМП-КД-ДС-НМ 6 30.01.2019
4 Бедренна модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение БМП-КК-СД-НМ 6 30.01.2019
5 Козметични ръкавици за протези на горен крайник КРПГК-НМ 3 26.11.2018
6 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник МНКП-ГК-НМ 6 30.01.2019
7 Модулна надлакетна кпзметична протеза за горен крайник МНКП-ГК-НМ 3 29.09.2016
8 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник МПКП-ГК-НМ 6 30.01.2019
9 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник МПКП-ГК-НМ 3 29.09.2016
10 Модулна протеза при малформация на долен крайник МП-МДК-НМ 6 16.07.2019
11 Модулна протеза при частична ампутация на длан МП-ЧАД-НМ 6 16.07.2019
12 Модулна протеза при частична ампутация на ходилото МП-ЧАХ-НМ 6 16.07.2019
13 Модулна протеза с бедрен маншет МП-БМ-НМ 6 16.07.2019
14 Обувки за протеза ОБП 3 29.09.2016
15 Ортеза за горен крайник- пластмасова ОГК-П-НМ 6 30.01.2019
16 Ортеза за горен крайник-кожена ОГК-К-НМ 6 30.01.2019
17 Ортеза за долен крайник подколянна скелетна към ортопедични обувки ОДК-ПКС-ОО-НМ 6 30.01.2019
18 Ортеза за долен крайник подколянна скелетна към сандал ОДК-ПКС-С-НМ 6 30.01.2019
19 Ортеза за колянна става - пластмасова без движение ОКС-ПБД-НМ 6 30.01.2019
20 Ортеза за колянна става - пластмасова със движение ОКС-ПСД-НМ 6 30.01.2019
21 Ортеза за колянна става и т.б. става - кожена към сандал ОКС-ТБС-К-С-НМ 6 30.01.2019
22 Ортеза за колянна става и т.б. става - кожена към ортопедични обувки ОКС-ТБС-К-ОО-НМ 6 30.01.2019
23 Ортеза корекционна за "О" Байне ОК-О-Б-НМ 6 30.01.2019
24 Ортеза корекционна за "Х" Байне ОК-Х-Б-НМ 6 30.01.2019
25 Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към ортопедични обувки ОНКК-СО-ККС-ОО-НМ 6 30.01.2019
26 Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към сандал ОНКК-СО-ККС-С-НМ 6 30.01.2019
27 Ортеза подколянна кожена със шнуровка към ортопедични обувки ОПКК-Ш-ОО-НМ 6 30.01.2019
28 Ортеза подколянна кожена със шнуровка към сандал ОПКК-Ш-С-НМ 6 30.01.2019
29 Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора в колянната става към ортопедични обувки ОСНК-СО-КС-ОО-НМ 6 30.01.2019
30 Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора в колянната става към сандал ОСНК-СО-КС-С-НМ 6 30.01.2019
31 Подколянна модулна протеза ПМП-НМ 6 30.01.2019
32 Подколянна модулна протеза ПМП-НМ 3 29.09.2016
33 Протеза за горен крайник ПГК-НМ 6 30.01.2019
34 Протеза за горен крайник надлакътна козметична НКП-ГК-НМ 6 30.01.2019
35 Протеза за горен крайник предлакътна козметична ПКП-ГК-НМ 6 30.01.2019
36 Протеза за долен крайник ПДК-НМ 6 30.01.2019
37 Протезни рула ПР-2 3 29.09.2016
38 Протезни чорапи ПЧ-12 3 29.09.2016
39 Протективни чорапи ПЧ-6 3 29.09.2016
40 Ремонти на горните изделия 29.09.2016
41 Тутор за глезенна става-кожен ТГС-К-НМ 6 30.01.2019
42 Тутор за колянната става с две шини-кожен ТКС-2Ш-К-НМ 6 30.01.2019
43 Тутор за колянната става с една шина-кожен ТКС-1Ш-К-НМ 6 30.01.2019
44 Тутор за тазобедрената става и коляната става-кожен ТТБС-КС-К-НМ 6 30.01.2019
45 Тутор за тазобедрената става-кожен ТТБС-К-НМ 6 30.01.2019
46 Шина на Томас към ортопедични обувки ШТ-ОО-НМ 6 30.01.2019