Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ НОВАМЕД" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:Район Южен, бул."Акад.Петър Динеков" №14
Адрес за кореспонденция:гр.Плевен, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №21
Телефон:0887 86 40 11
Факс:
E-mail:bornakov@abv.bg
Представляващ:Борислав Здравков Наков
Удостоверение:461 / 29.09.2016
Статус: Регистриран
В сила от:29.09.2016


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул."Св.Св.Кирил и Методий" №21 0887 86 40 11 Борислав Наков, Елица Петкова до 03.08.2017 г., Весела Маркова НЕ 03.08.2017 03.08.2017
гр. Пловдив бул."Акад. Петър Динеков" №14 0879 80 90 01, 0887 86 40 11 Борислав Наков, Генчо Неделчев до 03.08.2017 г., Павел Бобров, Христо Христов, Станислав Филипов до 09.02.17г. НЕ 03.08.2017 09.02.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив бул."Акад. Петър Динеков" №14 0879 80 90 01 Борислав Наков Станислав Филипов - до 11.09.17 г., Павел Бобров, Христо Христов 29.09.2016 29.09.2016
Производствени помещения:
Населено място Адрес Телефон Представител Дата на вписване Дата на заличаване Архив В сила от
гр. Пловдив бул. "Акад. Петър Динеков" № 14 0879/ 809 001 Христо Станков Христов 22.08.2018 НЕ 22.08.2018