Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"БУЛКРАФТ 2" ООД
Населено място:гр. Хасково
Седалище:бул."Г.С.Раковски" №13, вх.Б, ап.30
Адрес за кореспонденция:
Телефон:038 510 248, 0896 68 41 71
Факс:
E-mail:toshkohristov@abv.bg
Представляващ:Тошко Христов Атанасов
Удостоверение:473 / 13.12.2016
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Аксесоари Кутии, четки, филтри 6 13.12.2016
2 Акумулаторна инвалидна количка 1018 12 13.12.2016
3 Акумулаторна инвалидна количка 1018L 12 13.12.2016
4 Акумулаторна инвалидна количка 1018LX 12 13.12.2016
5 Акумулаторна инвалидна количка 1021 12 13.12.2016
6 Акумулаторна инвалидна количка 1021 plus 12 13.12.2016
7 Акумулаторна инвалидна количка Agin 12 13.12.2016
8 Акумулаторна инвалидна количка FS 110 12 13.12.2016
9 Акумулаторна инвалидна количка Gazelle S420XR 12 13.12.2016
10 Акумулаторна инвалидна количка HS 666 12 13.12.2016
11 Акумулаторна инвалидна количка HS665 12 13.12.2016
12 Акумулаторна инвалидна количка PCO 1600 12 13.12.2016
13 Акумулаторна инвалидна количка S344 12 13.12.2016
14 Акумулаторна инвалидна количка W1018 12 13.12.2016
15 Акумулаторна инвалидна количка W1021 12 13.12.2016
16 Акумулаторна инвалидна количка W1021 plus 12 13.12.2016
17 Акумулаторна инвалидна количка W1032 12 13.12.2016
18 Акумулаторна инвалидна количка W1038 12 13.12.2016
19 Акумулаторна инвалидна количка W4028 12 13.12.2016
20 Акумулаторна инвалидна количка W4029 12 13.12.2016
21 Акумулаторна инвалидна количка W4030 12 13.12.2016
22 Акумулаторна инвалидна количка Р 101 12 13.12.2016
23 Акумулаторна инвалидна количка Р 110 12 13.12.2016
24 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Agin-745 12 22.08.2018
25 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Alvaro 12 22.08.2018
26 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Carvo 12 22.08.2018
27 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-101 12 22.08.2018
28 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-110 12 22.08.2018
29 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 141 B 12 22.08.2018
30 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Luggie 12 22.08.2018
31 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Minko 12 22.08.2018
32 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Varga 12 22.08.2018
33 Акумулаторни батерии 6 13.12.2016
34 Антидекубитален дюшек 195 LV-WF -r8030 6 13.12.2016
35 Антидекубитален дюшек 195-Nf+ 7000 6 13.12.2016
36 Антидекубитален дюшек 390 LV - WF 8003P 6 13.12.2016
37 Антидекубитален дюшек 390 WF + 8030 6 13.12.2016
38 Антидекубитален дюшек AIRLUX 1000 6 13.12.2016
39 Антидекубитален дюшек AIRLUX 2000 6 13.12.2016
40 Антидекубитален дюшек CSI 02 RO 6 13.12.2016
41 Антидекубитален дюшек CSI 13 RO 6 13.12.2016
42 Антидекубитален дюшек CSI 17 RO 6 13.12.2016
43 Антидекубитален дюшек CSI 19RO 6 13.12.2016
44 Антидекубитален дюшек CSI 53 RO 6 13.12.2016
45 Антидекубитален дюшек CSI 59 RO 6 13.12.2016
46 Антидекубитален дюшек CSI 69 Rp 6 13.12.2016
47 Антидекубитален дюшек CSI 72 RO 6 13.12.2016
48 Антидекубитален дюшек CSI 79 RO 6 13.12.2016
49 Антидекубитален дюшек CSI 82 RO 6 13.12.2016
50 Антидекубитален дюшек CSI 89 RO 6 13.12.2016
51 Антидекубитален дюшек CSI18RO , 6 13.12.2016
52 Антидекубитален дюшек FLEXLUX 100 6 13.12.2016
53 Антидекубитален дюшек FLEXLUX 200 6 13.12.2016
54 Антидекубитален дюшек SR 195 WF + 8040 6 13.12.2016
55 Антидекубитален дюшек SR 306 + SR 102LV 6 13.12.2016
56 Антидекубитален дюшек T 3036 12 22.08.2018
57 Антидекубитален дюшек T 4040 Е 6 13.12.2016
58 Антидекубитален дюшек T 6036 6 13.12.2016
59 Антидекубитален дюшек VCM 202 6 13.12.2016
60 Антидекубитален дюшек VCM 502 6 13.12.2016
61 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 250E+Q1-01 12 22.08.2018
62 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 418+Q2-01/50 12 22.08.2018
63 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 12 22.08.2018
64 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 F 12 22.08.2018
65 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 V 12 22.08.2018
66 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 VF 12 22.08.2018
67 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5000 12 22.08.2018
68 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5200 12 22.08.2018
69 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5400 12 22.08.2018
70 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5600 12 22.08.2018
71 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8200 12 22.08.2018
72 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8400 12 22.08.2018
73 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8600 12 22.08.2018
74 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRPAD 12 22.08.2018
75 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери CODICE 5 12 22.08.2018
76 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 250 12 22.08.2018
77 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 350V 12 22.08.2018
78 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 412 12 22.08.2018
79 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 512 12 22.08.2018
80 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 623 12 22.08.2018
81 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 934 12 22.08.2018
82 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери GM 105 12 22.08.2018
83 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери SY200 12 22.08.2018
84 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери TKS2012-A 12 22.08.2018
85 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM202 12 22.08.2018
86 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM502 12 22.08.2018
87 Антидекубитална възглавница 40407 6 13.12.2016
88 Антидекубитална възглавница 45503 6 13.12.2016
89 Антидекубитална възглавница 45504 6 13.12.2016
90 Антидекубитална възглавница 45505 6 13.12.2016
91 Антидекубитална възглавница 45506 6 13.12.2016
92 Антидекубитална възглавница 45507 6 13.12.2016
93 Антидекубитална възглавница 45508 6 13.12.2016
94 Антидекубитална възглавница 45509 6 13.12.2016
95 Антидекубитална възглавница 45510 6 13.12.2016
96 Антидекубитална възглавница 45511 6 13.12.2016
97 Антидекубитална възглавница 604012 6 13.12.2016
98 Антидекубитална възглавница 604014 6 13.12.2016
99 Антидекубитална възглавница LUMBOSTAR 6 13.12.2016
100 Антидекубитална възглавница MEMOSTAR 6 13.12.2016
101 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 001 6 13.12.2016
102 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 002 6 13.12.2016
103 Антидекубитална възглавница SEATSTAR 6 13.12.2016
104 Антидекубитални дюшеци Q 1-02/50+250E 6 13.12.2016
105 Апарат обувки SOLE RAISED 1 13.12.2016 26.01.2018
106 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10145 6 13.12.2016
107 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10146 6 13.12.2016
108 Бастун - нерегулируем 10080 6 13.12.2016
109 Бастун - нерегулируем 10090BL/C 6 13.12.2016
110 Бастун - нерегулируем 10090BL/F 6 13.12.2016
111 Бастун - нерегулируем 10090BL/H 6 13.12.2016
112 Бастун - нерегулируем 10090BL/O 6 13.12.2016
113 Бастун - нерегулируем 10090BLU/F 6 13.12.2016
114 Бастун - нерегулируем 10090BZ/C 6 13.12.2016
115 Бастун - нерегулируем 10090BZ/F 6 13.12.2016
116 Бастун - нерегулируем 10090BZ/H 6 13.12.2016
117 Бастун - нерегулируем 10090BZ/O 6 13.12.2016
118 Бастун - нерегулируем 10090S1/C 6 13.12.2016
119 Бастун - нерегулируем 10090S1/F 6 13.12.2016
120 Бастун - нерегулируем 10090S1/O 6 13.12.2016
121 Бастун - нерегулируем 10090SI/H 6 13.12.2016
122 Бастун - нерегулируем 1010010107S/SL 6 13.12.2016
123 Бастун - нерегулируем 10107/BI 6 13.12.2016
124 Бастун - нерегулируем 10107/BZ 6 13.12.2016
125 Бастун - нерегулируем 10107/SL 6 13.12.2016
126 Бастун - нерегулируем 10107S/B1 6 13.12.2016
127 Бастун - нерегулируем 10108/BI 6 13.12.2016
128 Бастун - нерегулируем 10108/BZ 6 13.12.2016
129 Бастун - нерегулируем 10108S/BI 6 13.12.2016
130 Бастун - нерегулируем 10108S/BZ 6 13.12.2016
131 Бастун - регулируем 10120/BL/LADY 6 13.12.2016
132 Бастун - регулируем 10120/BZ/LADY 6 13.12.2016
133 Бастун - регулируем 10121/91/BL/1 6 13.12.2016
134 Бастун - регулируем 10121/91/BZ/1 6 13.12.2016
135 Бастун - регулируем 10121/91/SL/1 6 13.12.2016
136 Бастун - регулируем 10121/BL/LADY 6 13.12.2016
137 Бастун - регулируем 10121/BZ/LADY 6 13.12.2016
138 Бастун - регулируем 1315 6 13.12.2016
139 Бастун - регулируем 1315 G 6 13.12.2016
140 Бастун - четириопорен 10047 6 13.12.2016
141 Бастун - четириопорен 10110 6 13.12.2016
142 Бастун - четириопорен 10111 6 13.12.2016
143 Бастун - четириопорен 10113 6 13.12.2016
144 Батерии за слухов апарат A10 6 13.12.2016
145 Батерии за слухов апарат A13 6 13.12.2016
146 Батерии за слухов апарат A312 6 13.12.2016
147 Батерии за слухов апарат A675 6 13.12.2016
148 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 6 13.12.2016
149 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BABY HERO 12 22.08.2018
150 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BINGO 12 22.08.2018
151 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVB08 12 22.08.2018
152 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF03 12 22.08.2018
153 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF04 12 22.08.2018
154 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVL0G 12 22.08.2018
155 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVRX 12 22.08.2018
156 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания HERO 12 22.08.2018
157 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PD 12 22.08.2018
158 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PDN 12 22.08.2018
159 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJM 12 22.08.2018
160 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMC 12 22.08.2018
161 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMP 12 22.08.2018
162 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSL 12 22.08.2018
163 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSN 12 22.08.2018
164 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PST 12 22.08.2018
165 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания RAINBOW 12 22.08.2018
166 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания S-3 12 22.08.2018
167 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания SPRING 22.08.2018
168 Говорен апарат HIVOX 12 13.12.2016
169 Говорен апарат MICROVOX 12 13.12.2016
170 Говорен апарат S101 12 13.12.2016
171 Говорен апарат S102 12 13.12.2016
172 Гръдна епитеза 9301 12 13.12.2016
173 Гръдна епитеза 9311 12 13.12.2016
174 Гръдна епитеза 9341 12 13.12.2016
175 Гръдна епитеза 9371 12 13.12.2016
176 Гръдна епитеза 9381 12 13.12.2016
177 Гръдна епитеза 9431 12 13.12.2016
178 Детска инвалидна количка 3404 12 22.08.2018
179 Детска инвалидна количка 6800 12 22.08.2018
180 Детска инвалидна количка Aris 12 22.08.2018
181 Детска инвалидна количка DRVB08 12 22.08.2018
182 Детска инвалидна количка DRVF04 12 22.08.2018
183 Детска инвалидна количка DRVG0C 12 22.08.2018
184 Детска инвалидна количка DRVG0E 12 22.08.2018
185 Детска инвалидна количка DRVG0F 12 22.08.2018
186 Детска инвалидна количка DRVG0G 12 22.08.2018
187 Детска инвалидна количка DRVG0H 12 22.08.2018
188 Детска инвалидна количка DRVG0J 12 22.08.2018
189 Детска инвалидна количка DRVRX 12 22.08.2018
190 Детска инвалидна количка MSW-3200 12 22.08.2018
191 Детска инвалидна количка MSW-3300 12 22.08.2018
192 Детска инвалидна количка MSW-3400 12 22.08.2018
193 Детска инвалидна количка MSW-3500 12 22.08.2018
194 Детска инвалидна количка OPTIMUS 12 22.08.2018
195 Детска инвалидна количка PLIKO 12 22.08.2018
196 Детска инвалидна количка VCWB001 12 22.08.2018
197 Детска инвалидна количка VCWR211 12 22.08.2018
198 Детска рингова инвалидна количка 4800 12 22.08.2018
199 Детска рингова инвалидна количка 5900 12 22.08.2018
200 Детска рингова инвалидна количка 6100 12 22.08.2018
201 Детска рингова инвалидна количка 6120 12 22.08.2018
202 Детска рингова инвалидна количка DRVL0G 12 22.08.2018
203 Детска рингова инвалидна количка GR 101 12 22.08.2018
204 Детска рингова инвалидна количка MSW-3000 12 22.08.2018
205 Детска рингова инвалидна количка MSW-3100 12 22.08.2018
206 Детска рингова инвалидна количка Pinguino 12 22.08.2018
207 Детска рингова инвалидна количка VCWR211R 12 22.08.2018
208 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AM 66 PP-AO 24 13.12.2016
209 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Concerto II 24 13.12.2016
210 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път Concerto III 24 13.12.2016
211 Инвалидна количка - детска BACZUS APPLAUSE 12 13.12.2016
212 Инвалидна количка - рингова 1618 C0103SP 12 13.12.2016
213 Инвалидна количка - рингова 1618 C0104SP 12 13.12.2016
214 Инвалидна количка - рингова 1618 C0203SP 12 13.12.2016
215 Инвалидна количка - рингова 1618 C0303SP 12 13.12.2016
216 Инвалидна количка - рингова 1618 P0103SP 12 13.12.2016
217 Инвалидна количка - рингова 1618 P0104SP 12 13.12.2016
218 Инвалидна количка - рингова 1618 P0203SP 12 13.12.2016
219 Инвалидна количка - рингова 1618 P0303SP 12 13.12.2016
220 Инвалидна количка - рингова 1700 СОЗОЗМР 12 13.12.2016
221 Инвалидна количка - рингова 4318 С0103М 12 13.12.2016
222 Инвалидна количка - рингова 4318 С0303М 12 13.12.2016
223 Инвалидна количка - рингова 4318С0304М 12 13.12.2016
224 Инвалидна количка - рингова 7118 СОЗОЗМР 12 13.12.2016
225 Инвалидна количка - рингова 7118С0304МР 12 13.12.2016
226 Инвалидна количка - рингова 7700 СОЗОЗМР 12 13.12.2016
227 Инвалидна количка - рингова 7П8С0603МР 12 13.12.2016
228 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK4 12 13.12.2016
229 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK42 12 13.12.2016
230 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK42L 12 13.12.2016
231 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK42М 12 13.12.2016
232 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK43 12 13.12.2016
233 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK43L 12 13.12.2016
234 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена VCWK9AC 12 13.12.2016
235 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена VCWK9AH 12 13.12.2016
236 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване – алуминиева, олекотена, изправяща се DRVL0G 12 13.12.2016
237 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване – изправяща се DRVL0F 12 13.12.2016
238 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб VCWK7C 12 13.12.2016
239 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ BACZUS RELAX 12 13.12.2016
240 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ VCWB001 12 13.12.2016
241 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева DRVG0C 12 13.12.2016
242 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева DRVG0E 12 13.12.2016
243 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева JUNIOR 12 13.12.2016
244 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева UMBRELLA 12 13.12.2016
245 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева VCWR 211 12 13.12.2016
246 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ, алуминиева VCWR 211R 12 13.12.2016
247 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3100 12 13.12.2016
248 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3200 12 13.12.2016
249 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3300 12 13.12.2016
250 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3400 12 13.12.2016
251 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3500 12 13.12.2016
252 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW-3000 12 13.12.2016
253 Инвалидни колички рингови G R 103 12 13.12.2016
254 Инвалидни колички рингови серия G R 102 12 13.12.2016
255 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки C 101 1 13.12.2016 26.01.2018
256 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки C 102 1 13.12.2016 26.01.2018
257 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки EB-200 1 13.12.2016 26.01.2018
258 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Grey insoles 1 13.12.2016 26.01.2018
259 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I001 1 13.12.2016 26.01.2018
260 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки I002 1 13.12.2016 26.01.2018
261 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки INSOLE-M 1 13.12.2016 26.01.2018
262 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки INSOLE-W 1 13.12.2016 26.01.2018
263 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки MB-200 1 13.12.2016 26.01.2018
264 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 001 1 13.12.2016 26.01.2018
265 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 002 1 13.12.2016 26.01.2018
266 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки OFI 006 1 13.12.2016 26.01.2018
267 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Orange insoles 1 13.12.2016 26.01.2018
268 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки TB-200 1 13.12.2016 26.01.2018
269 Комбиниран стол за тоалет и баня 10522 12 13.12.2016
270 Комбиниран стол за тоалет и баня 10581С 12 13.12.2016
271 Комбиниран стол за тоалет и баня 10585 12 13.12.2016
272 Комбиниран стол за тоалет и баня 10591 12 13.12.2016
273 Комбиниран стол за тоалет и баня 10592 12 13.12.2016
274 Комбиниран стол за тоалет и баня 10593 12 13.12.2016
275 Комбиниран стол за тоалет и баня 10598 12 13.12.2016
276 Комбиниран стол за тоалет и баня 10677/W 12 22.08.2018
277 Комбиниран стол за тоалет и баня 11590 12 13.12.2016
278 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-10 12 22.08.2018
279 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-20 12 22.08.2018
280 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-30 12 22.08.2018
281 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-40 12 22.08.2018
282 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-50 12 22.08.2018
283 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW01 12 22.08.2018
284 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW011 12 22.08.2018
285 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW02 12 22.08.2018
286 Комбиниран стол за тоалет и баня GR 129 12 22.08.2018
287 Комбиниран стол за тоалет и баня JSU 1 12 13.12.2016
288 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810 12 22.08.2018
289 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810-A 12 22.08.2018
290 Комбиниран стол за тоалет и баня KY813L 12 22.08.2018
291 Комбиниран стол за тоалет и баня KY814 12 22.08.2018
292 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 22.08.2018
293 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 22.08.2018
294 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 22.08.2018
295 Комбиниран стол за тоалет и баня KY895L 12 22.08.2018
296 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 22.08.2018
297 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 10 12 13.12.2016
298 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 20 12 13.12.2016
299 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 30 12 13.12.2016
300 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 40 12 13.12.2016
301 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 50 12 13.12.2016
302 Комбиниран стол за тоалет и баня TSS 12 22.08.2018
303 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 12 22.08.2018
304 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU/10585-SV 12 22.08.2018
305 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 12 13.12.2016
306 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK21 12 13.12.2016
307 Консумативи Пуш-бутони и други 6 13.12.2016
308 Консумативи акумулаторни батерии 6 13.12.2016
309 Консумативи гуми и лагери 6 13.12.2016
310 Масичка за инвалидна количка 12120 6 13.12.2016
311 Масичка за инвалидна количка KY561 6 13.12.2016
312 Масичка за инвалидна количка TW-002 6 13.12.2016
313 Масичка за инвалидна количка TW-003 6 13.12.2016
314 Масичка за количка за инвалиди 170 6 13.12.2016
315 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 201 1 13.12.2016 26.01.2018
316 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 202 1 13.12.2016 26.01.2018
317 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 001 1 13.12.2016 26.01.2018
318 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 002 1 13.12.2016 26.01.2018
319 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OFODS 003 1 13.12.2016 26.01.2018
320 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа DINO 1 13.12.2016 26.01.2018
321 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа OFKS001 1 13.12.2016 26.01.2018
322 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума до 5см тапа OFKS002 1 13.12.2016 26.01.2018
323 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума над 5см тапа OFKS001H 1 13.12.2016 26.01.2018
324 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №17 до №24 с микропореста гума над 5см тапа OFKS002H 1 13.12.2016 26.01.2018
325 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа SAPPHIRE 1 13.12.2016 26.01.2018
326 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 101 1 13.12.2016 26.01.2018
327 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 102 1 13.12.2016 26.01.2018
328 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 701 1 13.12.2016 26.01.2018
329 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 702 1 13.12.2016 26.01.2018
330 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 703 1 13.12.2016 26.01.2018
331 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 704 1 13.12.2016 26.01.2018
332 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 705 1 13.12.2016 26.01.2018
333 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 706 1 13.12.2016 26.01.2018
334 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 901 1 13.12.2016 26.01.2018
335 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа 902 1 13.12.2016 26.01.2018
336 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа BELLONA 1 13.12.2016 26.01.2018
337 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа JASPER 1 13.12.2016 26.01.2018
338 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 002 1 13.12.2016 26.01.2018
339 Ортопедични обувки по индивидуална мярка от №25 с микропореста гума до 5см тапа OFCS 003 1 13.12.2016 26.01.2018
340 Патерица - канадка 10070 6 13.12.2016
341 Патерица - канадка 10071 6 13.12.2016
342 Патерица - канадка 10073 6 13.12.2016
343 Патерица - канадка 10074 6 13.12.2016
344 Патерица - канадка 10075 6 13.12.2016
345 Патерица - канадка 10076 6 13.12.2016
346 Патерица - канадка 10079N 6 13.12.2016
347 Патерица - канадка 10081 6 13.12.2016
348 Патерица - канадка 10082 6 13.12.2016
349 Патерица - канадка 460 6 13.12.2016
350 Патерица - канадка 463 6 13.12.2016
351 Патерица - подмишечна 10010 6 13.12.2016
352 Патерица - подмишечна 10021 6 13.12.2016
353 Патерица - подмишечна 10022 6 13.12.2016
354 Патерица - подмишечна 10023 6 13.12.2016
355 Перука Abbey Plus 6 13.12.2016
356 Перука Elizabeth Plus 6 13.12.2016
357 Перука Ines 6 13.12.2016
358 Перука Joanne Plus 6 13.12.2016
359 Перука Monica 6 13.12.2016
360 Перука Nicole 6 13.12.2016
361 Подлакътна патерица - канадка KY923L 6 13.12.2016
362 Подлакътна патерица-канадка VCBP0042 6 13.12.2016
363 Подмишечна патерица KY925L 6 13.12.2016
364 Подмишечна патерица VCBP0041 6 13.12.2016
365 Програмируем цифров слухов апарат arriva CIC 24 13.12.2016
366 Програмируем цифров слухов апарат arriva IS 24 13.12.2016
367 Програмируем цифров слухов апарат arriva IS+ 24 13.12.2016
368 Програмируем цифров слухов апарат arriva M 24 13.12.2016
369 Програмируем цифров слухов апарат arriva S/S+ 24 13.12.2016
370 Програмируем цифров слухов апарат arriva X 24 13.12.2016
371 Програмируем цифров слухов апарат avacio CIC 24 13.12.2016
372 Програмируем цифров слухов апарат avacio IS 24 13.12.2016
373 Програмируем цифров слухов апарат avacio IS+ 24 13.12.2016
374 Програмируем цифров слухов апарат avacio M 24 13.12.2016
375 Програмируем цифров слухов апарат avacio S/S+ 24 13.12.2016
376 Програмируем цифров слухов апарат jump C TRT 24 13.12.2016
377 Програмируем цифров слухов апарат jump CIC TRT 24 13.12.2016
378 Програмируем цифров слухов апарат jump S TRT/ S+ TRT 24 13.12.2016
379 Програмируем цифров слухов апарат loon 24 13.12.2016
380 Програмируем цифров слухов апарат loon+ 24 13.12.2016
381 Програмируем цифров слухов апарат switch 4 24 13.12.2016
382 Програмируем цифров слухов апарат switch 8 24 13.12.2016
383 Програмируем цифров слухов апарат switch 8 TRT 24 13.12.2016
384 Програмируем цифров слухов апарат switch TRT 24 13.12.2016
385 Протезни рула 001:98 6 13.12.2016
386 Протезни чорапи 002:98 6 13.12.2016
387 Протезни чорапи 004:04 6 13.12.2016
388 Протективни чорапи 003:02 6 13.12.2016
389 Проходилка 10180 6 13.12.2016
390 Проходилка 10188 6 13.12.2016
391 Проходилка 10193 6 13.12.2016
392 Проходилка 10195 6 13.12.2016
393 Проходилка 10196 6 13.12.2016
394 Проходилка 10197 6 13.12.2016
395 Проходилка 10198 6 13.12.2016
396 Проходилка 180 6 13.12.2016
397 Проходилка 326 NPU 6 13.12.2016
398 Проходилка G 104 12 22.08.2018
399 Проходилка G 201 12 22.08.2018
400 Проходилка GR 200 6 13.12.2016
401 Проходилка GR201 6 13.12.2016
402 Проходилка KY912L 6 13.12.2016
403 Проходилка KY9143 6 13.12.2016
404 Проходилка KY9146L 6 13.12.2016
405 Проходилка KY919L 6 13.12.2016
406 Проходилка VCBP0031 6 13.12.2016
407 Проходилка - ролатор Fakto 12 22.08.2018
408 Проходилка - ролатор Ligero 12 22.08.2018
409 Проходилка с две колела VCBP003203 6 13.12.2016
410 Проходилка – алуминиева, сгъваема, с четири колела (ролатор) VCBK222 6 13.12.2016
411 Проходилка – алуминиева,сгъваема 913L 6 13.12.2016
412 Проходилка – алуминиева,сгъваема, крачеща VCBP003204 6 13.12.2016
413 Проходилка – сгъваема, с три колела (ролатор) VCBK501 6 13.12.2016
414 Проходилка – стоманена, сгъваема, с четири колела (ролатор) VCBK223 6 13.12.2016
415 Проходилка-крачеща VCBP0032 6 13.12.2016
416 Проходилка-крачеща VCBP003205 6 13.12.2016
417 Регилируем бастун VCBP0022 6 13.12.2016
418 Регилируем бастун VCBP00221 6 13.12.2016
419 Регилируем бастун VCBP00222 6 13.12.2016
420 Регилируем бастун VCBP00223 6 13.12.2016
421 Регилируем бастун VCBP00224 6 13.12.2016
422 Регулируем бастун KY939L 6 13.12.2016
423 Регулируем триопорен бастун KY926 6 13.12.2016
424 Регулируем четириопорен бастун KY922 6 13.12.2016
425 Регулируем четириопорен бастун KY942L 6 13.12.2016
426 Резервни части За всички модели 6 13.12.2016
427 Резервни части 6 13.12.2016
428 Резервни части за изброените модели 6 13.12.2016
429 Резервни части за ортопедични обувки 1 13.12.2016 26.01.2018
430 Рингова инвалидна количка 1618С0102S 12 22.08.2018
431 Рингова инвалидна количка MSW - 1200 12 13.12.2016
432 Рингова инвалидна количка MSW - 1300 12 13.12.2016
433 Рингова инвалидна количка MSW - 1400 12 13.12.2016
434 Рингова инвалидна количка MSW - 1500 12 13.12.2016
435 Рингова инвалидна количка MSW - 4000 12 13.12.2016
436 Рингова инвалидна количка MSW - 4100 12 13.12.2016
437 Рингова инвалидна количка MSW - 4200 12 13.12.2016
438 Рингова инвалидна количка MSW - 4300 12 13.12.2016
439 Рингова инвалидна количка MSW - 4400 12 13.12.2016
440 Рингова инвалидна количка MSW - 4500 12 13.12.2016
441 Рингова инвалидна количка MSW-1000 12 13.12.2016
442 Рингова инвалидна количка MSW-1100 12 13.12.2016
443 Рингова инвалидна количка MSW-5000 12 13.12.2016
444 Рингова инвалидна количка MSW-5100 12 13.12.2016
445 Рингова инвалидна количка MSW-5200 12 13.12.2016
446 Рингова инвалидна количка MSW-5300 12 13.12.2016
447 Рингова инвалидна количка MSW-5400 12 13.12.2016
448 Рингова инвалидна количка MSW-5500 12 13.12.2016
449 Рингова инвалидна количка MSW-6000 12 13.12.2016
450 Рингова инвалидна количка MSW-6100 12 13.12.2016
451 Рингова инвалидна количка MSW-6200 12 13.12.2016
452 Рингова инвалидна количка MSW-6300 12 13.12.2016
453 Рингова инвалидна количка MSW-6400 12 13.12.2016
454 Рингова инвалидна количка MSW-6500 12 13.12.2016
455 Рингова инвалидна количка MSW-7000 12 13.12.2016
456 Рингова инвалидна количка MSW-7100 12 13.12.2016
457 Рингова инвалидна количка MSW-7200 12 13.12.2016
458 Рингова инвалидна количка MSW-7300 12 13.12.2016
459 Рингова инвалидна количка MSW-7400 12 13.12.2016
460 Рингова инвалидна количка MSW-7500 12 13.12.2016
461 Рингова инвалидна количка Primo Basico 12 13.12.2016
462 Рингова инвалидна количка - активна VCWK9AS 12 13.12.2016
463 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2000 12 13.12.2016
464 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2100 12 13.12.2016
465 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2200 12 13.12.2016
466 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2300 12 13.12.2016
467 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2400 12 13.12.2016
468 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб MSW-2500 12 13.12.2016
469 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, олекотена, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Tokin 12 22.08.2018
470 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1000 12 22.08.2018
471 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1100 12 22.08.2018
472 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2000 12 22.08.2018
473 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2100 12 22.08.2018
474 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1000 12 22.08.2018
475 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1100 12 22.08.2018
476 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1200 12 22.08.2018
477 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1300 12 22.08.2018
478 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1400 12 22.08.2018
479 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1500 12 22.08.2018
480 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Breezy 90 12 22.08.2018
481 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 2 12 22.08.2018
482 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 9.050 12 22.08.2018
483 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1000 12 22.08.2018
484 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1100 12 22.08.2018
485 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1200 12 22.08.2018
486 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1300 12 22.08.2018
487 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1400 12 22.08.2018
488 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1500 12 22.08.2018
489 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2000 12 22.08.2018
490 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2100 12 22.08.2018
491 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2200 12 22.08.2018
492 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2300 12 22.08.2018
493 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2400 12 22.08.2018
494 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2500 12 22.08.2018
495 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4000 12 22.08.2018
496 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4100 12 22.08.2018
497 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4200 12 22.08.2018
498 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4300 12 22.08.2018
499 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4400 12 22.08.2018
500 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4500 12 22.08.2018
501 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5000 12 22.08.2018
502 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5100 12 22.08.2018
503 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5200 12 22.08.2018
504 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5300 12 22.08.2018
505 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5400 12 22.08.2018
506 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5500 12 22.08.2018
507 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6000 12 22.08.2018
508 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6100 12 22.08.2018
509 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6200 12 22.08.2018
510 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6300 12 22.08.2018
511 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6400 12 22.08.2018
512 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6500 12 22.08.2018
513 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7000 12 22.08.2018
514 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7100 12 22.08.2018
515 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7200 12 22.08.2018
516 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7300 12 22.08.2018
517 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7400 12 22.08.2018
518 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7500 12 22.08.2018
519 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWA1 12 22.08.2018
520 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWB1 12 22.08.2018
521 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S1 12 22.08.2018
522 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S3 12 22.08.2018
523 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S4 12 22.08.2018
524 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Sentra EC 12 22.08.2018
525 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Service 3.600 12 22.08.2018
526 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 12 22.08.2018
527 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 2 12 22.08.2018
528 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 2000 12 22.08.2018
529 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 5000 12 22.08.2018
530 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4 12 22.08.2018
531 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42 12 22.08.2018
532 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42L 12 22.08.2018
533 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42M 12 22.08.2018
534 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43 12 22.08.2018
535 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43B 12 22.08.2018
536 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43L 12 22.08.2018
537 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4T 12 22.08.2018
538 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK702 12 22.08.2018
539 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK703 12 22.08.2018
540 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7C 12 22.08.2018
541 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7CP 12 22.08.2018
542 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7T 12 22.08.2018
543 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AC 12 22.08.2018
544 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AH 12 22.08.2018
545 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AL 12 22.08.2018
546 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AS 12 22.08.2018
547 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9C 12 22.08.2018
548 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 1000 12 22.08.2018
549 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 3000 12 22.08.2018
550 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 4000 12 22.08.2018
551 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и свалящи се стъпенки, с бързо свалящи се задни колела и пневматични гуми, стомана CANEO B 12 22.08.2018
552 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулируеми подлакътници и стъпенки 8065 12 22.08.2018
553 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници и свалящи се стъпенки, пневматични гуми, с колелца против обръщане, за тежки хора 3022POGR203SE 12 22.08.2018
554 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR203SPE 12 22.08.2018
555 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми GR 103 12 22.08.2018
556 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, повдигащи се съпенки, пневматични гуми, стомана 4655 12 22.08.2018
557 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки със спирачки, с пневматични гуми, с бързо свалящи се задни колела и пневматчини гуми, алуминиева CANEO E 12 22.08.2018
558 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, с ръкохватки със спирачки, алуминиева Porter 12 22.08.2018
559 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми с бързо освобождаване, алуминиева, за високи хора CANEO L 12 22.08.2018
560 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Caneo S 12 22.08.2018
561 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращ се наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и повдигащи се стъпенки, с опора за глава, с пневматични гуми, с колeла против обръщане Serena II 12 22.08.2018
562 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се по височина ръкохватки със спирачки, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Basik + 12 22.08.2018
563 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми, подсилена рама, за тежки хора CANEO XL 12 22.08.2018
564 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, стомана Basik 12 22.08.2018
565 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с фиксирани подлакътници, с повдигащи стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR104SPE 12 22.08.2018
566 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, свалящи се стъпенки, твърди гуми GR 102 12 22.08.2018
567 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, твърди гуми 1618P0GR102SE 12 22.08.2018
568 Стол за баня 10505 12 13.12.2016
569 Стол за баня 10547 12 13.12.2016
570 Стол за баня 10555 12 13.12.2016
571 Стол за баня 10568 12 13.12.2016
572 Стол за баня 10569 12 13.12.2016
573 Стол за баня 10570 12 13.12.2016
574 Стол за баня 10573 12 13.12.2016
575 Стол за баня 10574 12 13.12.2016
576 Стол за баня 10579 12 13.12.2016
577 Стол за баня 10650 12 13.12.2016
578 Стол за баня 2B - 10 12 13.12.2016
579 Стол за баня 2B - 20 12 13.12.2016
580 Стол за баня 2B - 30 12 13.12.2016
581 Стол за баня 2B - 40 12 13.12.2016
582 Стол за баня 2B - 50 12 13.12.2016
583 Стол за баня VCTP0011 12 13.12.2016
584 Стол за баня VCTP0021 12 13.12.2016
585 Тоалетен стол 10498 12 13.12.2016
586 Тоалетен стол 10539 12 13.12.2016
587 Тоалетен стол 10578 12 13.12.2016
588 Тоалетен стол 10581 12 13.12.2016
589 Тоалетен стол 10582 12 13.12.2016
590 Тоалетен стол 10583 12 13.12.2016
591 Тоалетен стол 10584 12 13.12.2016
592 Тоалетен стол 10589 12 13.12.2016
593 Тоалетен стол 10604 12 13.12.2016
594 Тоалетен стол 10679 12 13.12.2016
595 Тоалетен стол 10839 12 13.12.2016
596 Тоалетен стол 10840 12 13.12.2016
597 Тоалетен стол 10841 12 13.12.2016
598 Тоалетен стол 2C - 10 12 13.12.2016
599 Тоалетен стол 2C - 20 12 13.12.2016
600 Тоалетен стол 2C - 30 12 13.12.2016
601 Тоалетен стол 2C - 31 12 13.12.2016
602 Тоалетен стол 2C - 40 12 13.12.2016
603 Тоалетен стол 2C - 50 12 13.12.2016
604 Тоалетен стол DRVW01 12 13.12.2016
605 Тоалетен стол DRVW02 12 13.12.2016
606 Ходил ки 10275 6 13.12.2016
607 Ходилки 10271 6 13.12.2016
608 Ходилки 10273 6 13.12.2016
609 Ходилки 10277 6 13.12.2016
610 Ходилки 10278 6 13.12.2016
611 Ходилки 10280 6 13.12.2016
612 Ходилки 10281 6 13.12.2016
613 Ходилки 10283 6 13.12.2016
614 Ходилки 10284 6 13.12.2016
615 Ходилки 10292 6 13.12.2016
616 Ходилки 10293 6 13.12.2016
617 Цифров вътреканален слухов апарат ARENA AGC 24 13.12.2016
618 Цифров вътреканален слухов апарат ARENA HP 24 13.12.2016
619 Цифров вътреканален слухов апарат ARENA Linear 24 13.12.2016
620 Цифров вътреушен слухов апарат ARENA AGC 24 13.12.2016
621 Цифров вътреушен слухов апарат ARENA HP 24 13.12.2016
622 Цифров вътреушен слухов апарат ARENA Linear 24 13.12.2016
623 Цифров слухов апарат AM 111 24 13.12.2016
624 Цифров слухов апарат ARENA 1 HP 24 13.12.2016
625 Цифров слухов апарат ARENA 1 HP+ 24 13.12.2016
626 Цифров слухов апарат ARENA 1 P 24 13.12.2016
627 Цифров слухов апарат ARENA 1 P+ 24 13.12.2016
628 Цифров слухов апарат ARENA 1 S 24 13.12.2016
629 Цифров слухов апарат DIGITRIM 24 13.12.2016
630 Цифров слухов апарат Digitrim 12 P 24 13.12.2016
631 Цифров слухов апарат Digitrim 12 S 24 13.12.2016
632 Цифров слухов апарат Digitrim 12 XP 24 13.12.2016
633 Цифров слухов апарат Digitrim 13 P 24 13.12.2016
634 Цифров слухов апарат Digitrim 13 XP 24 13.12.2016
635 Цифров слухов апарат RX 13 24 13.12.2016
636 Цифров слухов апарат assista CIC 24 13.12.2016
637 Цифров слухов апарат assista IS 24 13.12.2016
638 Цифров слухов апарат assista IS+ 24 13.12.2016
639 Цифров слухов апарат assista MT 24 13.12.2016
640 Цифров слухов апарат assista S 24 13.12.2016
641 Цифров слухов апарат assista S+ 24 13.12.2016
642 Цифров слухов апарат assista X 24 13.12.2016
643 Цифров слухов апарат assista XT 24 13.12.2016
644 Цифров слухов апарат avero CIC 24 13.12.2016
645 Цифров слухов апарат avero IS 24 13.12.2016
646 Цифров слухов апарат avero IS+ 24 13.12.2016
647 Цифров слухов апарат avero M 24 13.12.2016
648 Цифров слухов апарат avero S/S+ 24 13.12.2016
649 Цифров слухов апарат avero X 24 13.12.2016
650 Цифров/ Програмируем цифров вътреканален слухов апарат ARENA 3 S 24 13.12.2016
651 Цифров/ Програмируем цифров вътреушен слухов апарат ARENA 3 24 13.12.2016
652 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 HP 24 13.12.2016
653 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 HP+ 24 13.12.2016
654 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 P 24 13.12.2016
655 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 P+ 24 13.12.2016
656 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 2 S+ 24 13.12.2016
657 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат ARENA 3 P 24 13.12.2016
658 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Digitrim 23 P 24 13.12.2016
659 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Digitrim 23 S 24 13.12.2016
660 Цифров/Програмируем цифров слухов апарат Digitrim 23 XP 24 13.12.2016
661 Четириопорен бастун VCBP0021 6 13.12.2016
662 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10200 6 13.12.2016
663 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10201 6 13.12.2016
664 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10208 6 13.12.2016
665 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10209 6 13.12.2016
666 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10211 6 13.12.2016
667 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10214 6 13.12.2016
668 Щипка за захващане.яа.предмети от разстояние 10213 6 13.12.2016