Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"БУЛКРАФТ 2" ООД
Населено място:гр. Хасково
Седалище:бул."Г.С.Раковски" №13, вх.Б, ап.30
Адрес за кореспонденция:гр.Хасково, ул."Ал.Стамболийски" №14
Телефон:038 510 248, 0896 68 41 71
Факс:
E-mail:toshkohristov@abv.bg
Представляващ:Тошко Христов Атанасов
Удостоверение:473 / 13.12.2016
Статус: Регистриран
В сила от:13.12.2016


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Ал.Стамболийски" №14 038 510 248, 0896 68 41 71 Тошко Христов Атанасов НЕ 13.12.2016 13.12.2016
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Ал.Стамболийски" №14 038 510 248, 0896 68 41 71 Тошко Христов Атанасов Тошко Христов Атанасов 13.12.2016 13.12.2016
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Хасково ул."Ал.Стамболийски" №14 038 510 248, 0896 68 41 71 Тошко Христов Атанасов Тошко Христов Атанасов 13.12.2016 13.12.2016