Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДЖЕНЕРАЛЕ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" ЕООД
Населено място:гр. Луковит
Седалище:ул."Фурка" №4
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0884 066 372
Факс:
E-mail:mimi_11977@abv.bg
Представляващ:Петър Даков Петров
Удостоверение:486 / 22.03.2017
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 100 12 22.03.2017
2 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 200 12 22.03.2017
3 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 500 12 22.03.2017
4 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 12 22.03.2017
5 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 12 22.03.2017
6 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 12 22.03.2017
7 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 500 12 22.03.2017
8 Акумулаторни батерии 22.03.2017
9 Антидекубитален дюшек ADM 1000 12 22.03.2017
10 Антидекубитален дюшек ADM 2000 12 22.03.2017
11 Антидекубитален дюшек Academy 12 22.03.2017
12 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300 12 22.03.2017
13 Антидекубитален дюшек GM 8002+A 12 22.03.2017
14 Антидекубитален дюшек OPTIMAL 2000S 12 22.03.2017
15 Антидекубитален дюшек RICANT 12 22.03.2017
16 Антидекубитален дюшек ST100 12 22.03.2017
17 Антидекубитален дюшек ST50 12 22.03.2017
18 Антидекубитален дюшек ST80 12 22.03.2017
19 Антидекубитален дюшек SY300 12 22.03.2017
20 Антидекубитален дюшек SY400 12 22.03.2017
21 Антидекубитален дюшек TKS2012 12 22.03.2017
22 Антидекубитална възглавница KY564 12 22.03.2017
23 Антидекубитална възглавница KY567 12 22.03.2017
24 Антидекубитална възглавница Twin 12 22.03.2017
25 Апарат обувки SOA 3 22.03.2017 18.12.2017
26 Батерии за слухов апарат 10PA 22.03.2017
27 Батерии за слухов апарат 13PA 22.03.2017
28 Батерии за слухов апарат 312PA 22.03.2017
29 Батерии за слухов апарат 675PA 22.03.2017
30 Батерии за слухов апарат LR6 22.03.2017
31 Батерии за слухов апарат ZA10DP 22.03.2017
32 Батерии за слухов апарат ZA13DP 22.03.2017
33 Батерии за слухов апарат ZA312DP 22.03.2017
34 Батерии за слухов апарат ZA675DP 22.03.2017
35 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 12 22.03.2017
36 Говорен апарат AMPLICORD-55X 12 22.03.2017
37 Говорен апарат AMPLICORD-95-S 12 22.03.2017
38 Говорен апарат AMPLICORD-D1 12 22.03.2017
39 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път-ForSaund NNJOY 24 16.10.2020
40 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 12 22.03.2017
41 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 12 22.03.2017
42 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки BATA 3 22.03.2017 18.12.2017
43 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки ETKIN 3 22.03.2017 18.12.2017
44 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки MEDI 3 22.03.2017 18.12.2017
45 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки SKP 3 22.03.2017 18.12.2017
46 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 12 22.03.2017
47 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 12 22.03.2017
48 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 12 22.03.2017
49 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 12 22.03.2017
50 Масичка за инвалидна количка KY561 12 22.03.2017
51 Нерегулируем бастун KY910L 12 22.03.2017
52 Ортопедични обувки до N16 с микропореста гума до 5см тапа 3 22.03.2017 18.12.2017
53 Ортопедични обувки до N16 с микропореста гума над 5см тапа 3 22.03.2017 18.12.2017
54 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3 22.03.2017 18.12.2017
55 Ортопедични обувки към шина на Томас 3 22.03.2017 18.12.2017
56 Ортопедични обувки от N17 до N24 с микропореста гума до 5см тапа 3 22.03.2017 18.12.2017
57 Ортопедични обувки от N17 до N24 с микропореста гума над 5см тапа 3 22.03.2017 18.12.2017
58 Ортопедични обувки от N25 с микропореста гума до 5см тапа 3 22.03.2017 18.12.2017
59 Ортопедични обувки от N25 с микропореста гума над 5см тапа 3 22.03.2017 18.12.2017
60 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 3 22.03.2017 18.12.2017
61 Ортопедични обувки тип „Налъм” с микропореста гума 3 22.03.2017 18.12.2017
62 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа SOB 16 3 22.03.2017 18.12.2017
63 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа SOM 16 3 22.03.2017 18.12.2017
64 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа SOС 16 3 22.03.2017 18.12.2017
65 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума над 5 см. тапа SOB 16/5 3 22.03.2017 18.12.2017
66 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума над 5 см. тапа SOM 16/5 3 22.03.2017 18.12.2017
67 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 1040 3 22.03.2017 18.12.2017
68 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 143 3 22.03.2017 18.12.2017
69 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 150 3 22.03.2017 18.12.2017
70 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 301 3 22.03.2017 18.12.2017
71 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 361 3 22.03.2017 18.12.2017
72 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6010 3 22.03.2017 18.12.2017
73 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6100 3 22.03.2017 18.12.2017
74 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 8020 3 22.03.2017 18.12.2017
75 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Adam 3 22.03.2017 18.12.2017
76 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Alice 3 22.03.2017 18.12.2017
77 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 004 3 22.03.2017 18.12.2017
78 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 006 3 22.03.2017 18.12.2017
79 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 009 3 22.03.2017 18.12.2017
80 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 101 3 22.03.2017 18.12.2017
81 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 103 3 22.03.2017 18.12.2017
82 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 109 3 22.03.2017 18.12.2017
83 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS001 3 22.03.2017 18.12.2017
84 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS002 3 22.03.2017 18.12.2017
85 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS003 3 22.03.2017 18.12.2017
86 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS004 3 22.03.2017 18.12.2017
87 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS005 3 22.03.2017 18.12.2017
88 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS006 3 22.03.2017 18.12.2017
89 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS007 3 22.03.2017 18.12.2017
90 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS008 3 22.03.2017 18.12.2017
91 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS009 3 22.03.2017 18.12.2017
92 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS010 3 22.03.2017 18.12.2017
93 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS011 3 22.03.2017 18.12.2017
94 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS012 3 22.03.2017 18.12.2017
95 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS013 3 22.03.2017 18.12.2017
96 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS014 3 22.03.2017 18.12.2017
97 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS015 3 22.03.2017 18.12.2017
98 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS016 3 22.03.2017 18.12.2017
99 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS020 3 22.03.2017 18.12.2017
100 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS021 3 22.03.2017 18.12.2017
101 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS022 3 22.03.2017 18.12.2017
102 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS023 3 22.03.2017 18.12.2017
103 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS024 3 22.03.2017 18.12.2017
104 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DS025 3 22.03.2017 18.12.2017
105 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Dan 3 22.03.2017 18.12.2017
106 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Denisa 3 22.03.2017 18.12.2017
107 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Eva 3 22.03.2017 18.12.2017
108 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Eva neo 3 22.03.2017 18.12.2017
109 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Hanka 3 22.03.2017 18.12.2017
110 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Jitka 3 22.03.2017 18.12.2017
111 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Linda 3 22.03.2017 18.12.2017
112 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Lukas 3 22.03.2017 18.12.2017
113 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA 3 22.03.2017 18.12.2017
114 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-110 3 22.03.2017 18.12.2017
115 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-140 3 22.03.2017 18.12.2017
116 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-201 3 22.03.2017 18.12.2017
117 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-220 3 22.03.2017 18.12.2017
118 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-600 3 22.03.2017 18.12.2017
119 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-610/B 3 22.03.2017 18.12.2017
120 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-610/C 3 22.03.2017 18.12.2017
121 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-610/Y 3 22.03.2017 18.12.2017
122 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-6100 3 22.03.2017 18.12.2017
123 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-611 3 22.03.2017 18.12.2017
124 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-612 3 22.03.2017 18.12.2017
125 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-613 3 22.03.2017 18.12.2017
126 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-614 3 22.03.2017 18.12.2017
127 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-615 3 22.03.2017 18.12.2017
128 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-616 3 22.03.2017 18.12.2017
129 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-617 3 22.03.2017 18.12.2017
130 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-618 3 22.03.2017 18.12.2017
131 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-619 3 22.03.2017 18.12.2017
132 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-620 3 22.03.2017 18.12.2017
133 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-630 3 22.03.2017 18.12.2017
134 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-820 3 22.03.2017 18.12.2017
135 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OBD 3 22.03.2017 18.12.2017
136 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OD01 3 22.03.2017 18.12.2017
137 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OD02 3 22.03.2017 18.12.2017
138 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OD03 3 22.03.2017 18.12.2017
139 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OD04 3 22.03.2017 18.12.2017
140 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT160 3 22.03.2017 18.12.2017
141 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT165 3 22.03.2017 18.12.2017
142 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT170 3 22.03.2017 18.12.2017
143 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT175 3 22.03.2017 18.12.2017
144 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY160 3 22.03.2017 18.12.2017
145 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY165 3 22.03.2017 18.12.2017
146 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY170 3 22.03.2017 18.12.2017
147 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY175 3 22.03.2017 18.12.2017
148 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY01 3 22.03.2017 18.12.2017
149 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY02 3 22.03.2017 18.12.2017
150 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY03 3 22.03.2017 18.12.2017
151 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY04 3 22.03.2017 18.12.2017
152 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY51 3 22.03.2017 18.12.2017
153 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY52 3 22.03.2017 18.12.2017
154 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY53 3 22.03.2017 18.12.2017
155 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OMD 3 22.03.2017 18.12.2017
156 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OSD 3 22.03.2017 18.12.2017
157 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Paul 3 22.03.2017 18.12.2017
158 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Paul neo 3 22.03.2017 18.12.2017
159 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Radim 3 22.03.2017 18.12.2017
160 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Sam 3 22.03.2017 18.12.2017
161 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Silva 3 22.03.2017 18.12.2017
162 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD-005 3 22.03.2017 18.12.2017
163 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD-006 3 22.03.2017 18.12.2017
164 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD-007 3 22.03.2017 18.12.2017
165 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD-1010 3 22.03.2017 18.12.2017
166 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD-2010 3 22.03.2017 18.12.2017
167 Ортопедични обувки за диабетно стъпало TD-2020 3 22.03.2017 18.12.2017
168 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Tom 3 22.03.2017 18.12.2017
169 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Adam 3 22.03.2017 18.12.2017
170 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Alice 3 22.03.2017 18.12.2017
171 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Eva 3 22.03.2017 18.12.2017
172 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Eva neo 3 22.03.2017 18.12.2017
173 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Paul neo 3 22.03.2017 18.12.2017
174 Ортопедични обувки към шина на Томас OST 3 22.03.2017 18.12.2017
175 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа SOB 17-24 3 22.03.2017 18.12.2017
176 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа SOC 17-24 3 22.03.2017 18.12.2017
177 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа SOM 17-24 3 22.03.2017 18.12.2017
178 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см.тапа SOB 17-24/5 3 22.03.2017 18.12.2017
179 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см.тапа SOM 17-24/5 3 22.03.2017 18.12.2017
180 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа SOB 25 3 22.03.2017 18.12.2017
181 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа SOC 25 3 22.03.2017 18.12.2017
182 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа SOM 25 3 22.03.2017 18.12.2017
183 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см.тапа SOB 25/5 3 22.03.2017 18.12.2017
184 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см.тапа SOM 25/5 3 22.03.2017 18.12.2017
185 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA F 3 22.03.2017 18.12.2017
186 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-110 F 3 22.03.2017 18.12.2017
187 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-140 F 3 22.03.2017 18.12.2017
188 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-201 F 3 22.03.2017 18.12.2017
189 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-220 F 3 22.03.2017 18.12.2017
190 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-600 F 3 22.03.2017 18.12.2017
191 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-610/B F 3 22.03.2017 18.12.2017
192 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-610/C F 3 22.03.2017 18.12.2017
193 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-610/Y F 3 22.03.2017 18.12.2017
194 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-6100 F 3 22.03.2017 18.12.2017
195 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-611 F 3 22.03.2017 18.12.2017
196 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-612 F 3 22.03.2017 18.12.2017
197 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-613 F 3 22.03.2017 18.12.2017
198 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-614 F 3 22.03.2017 18.12.2017
199 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-615 F 3 22.03.2017 18.12.2017
200 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-616 F 3 22.03.2017 18.12.2017
201 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-617 F 3 22.03.2017 18.12.2017
202 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-618 F 3 22.03.2017 18.12.2017
203 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-619 F 3 22.03.2017 18.12.2017
204 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-620 F 3 22.03.2017 18.12.2017
205 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-630 F 3 22.03.2017 18.12.2017
206 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-820 F 3 22.03.2017 18.12.2017
207 Ортопедични обувки с корково легло с продължение OBKL 3 22.03.2017 18.12.2017
208 Ортопедични обувки тип ,,Налъм'' с микропореста гума SOH 3 22.03.2017 18.12.2017
209 Патерици тип „Канадка” KY923L 12 22.03.2017
210 Патерици тип „Канадка” KY933L 12 22.03.2017
211 Патерици тип „Канадка” KY937L 12 22.03.2017
212 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 12 22.03.2017
213 Проходилка / Ходилка KY912L 12 22.03.2017
214 Проходилка / Ходилка KY9143 12 22.03.2017
215 Проходилка / Ходилка KY9146L 12 22.03.2017
216 Проходилка / Ходилка KY919L 12 22.03.2017
217 Проходилка / Ходилка KY963L 12 22.03.2017
218 Проходилка / Ходилка KY970 12 22.03.2017
219 Проходилка / Ходилка KY9701 12 22.03.2017
220 Проходилка / Ходилка KY9702 12 22.03.2017
221 Проходилка / Ходилка KY971 12 22.03.2017
222 Проходилка / Ходилка KY972R 12 22.03.2017
223 Регулируем бастун KY9201L 12 22.03.2017
224 Регулируем бастун KY920L 12 22.03.2017
225 Регулируем бастун KY927L 12 22.03.2017
226 Регулируем бастун KY9282L 12 22.03.2017
227 Регулируем бастун KY928L 12 22.03.2017
228 Регулируем бастун KY929L 12 22.03.2017
229 Регулируем бастун KY930L 12 22.03.2017
230 Регулируем бастун KY938L 12 22.03.2017
231 Регулируем бастун KY939L 12 22.03.2017
232 Регулируем триопорен бастун KY926 12 22.03.2017
233 Регулируем четириупорен бастун KY922 12 22.03.2017
234 Регулируем четириупорен бастун KY9322S 12 22.03.2017
235 Регулируем четириупорен бастун KY942L 12 22.03.2017
236 Резервни части За всички модели 3 22.03.2017
237 Резервни части 22.03.2017
238 Стол за баня KY791 12 22.03.2017
239 Стол за баня KY796L 12 22.03.2017
240 Стол за баня KY798LQ 12 22.03.2017
241 Стол за баня OS 798 12 22.03.2017
242 Тоалетен стол KY810 12 22.03.2017
243 Тоалетен стол KY811 12 22.03.2017
244 Тоалетен стол KY893 12 22.03.2017
245 Тоалетен стол KY896 12 22.03.2017
246 Цифров слухов апарат-HANSATON Германия BASE 1 24 22.03.2017
247 Цифров слухов апарат-HANSATON Германия BASE HighPower 24 22.03.2017
248 Цифров слухов апарат-HANSATON Германия BASE Power 24 22.03.2017
249 Цифров слухов апарат-Microson M-34 Digital 24 22.03.2017
250 Цифров слухов апарат-Royalton R-64 Digital AGC 24 22.03.2017
251 Цифров слухов апарат-Royalton R-64 Digital CIC 24 22.03.2017
252 Цифров слухов апарат-Royalton R-64 Digital Front 24 22.03.2017
253 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - ForSaund Dream 600 D 24 16.10.2020
254 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - ForSaund Dream 700P 24 16.10.2020
255 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - NewSound VAN 201 24 16.10.2020
256 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - NewSound VIVO 108 24 16.10.2020
257 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Soroya Flame 150 24 16.10.2020
258 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Soroya Flame 255 24 16.10.2020
259 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Soroya Flame 270 24 16.10.2020
260 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 BTE 24 22.03.2017
261 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 CIC 24 22.03.2017
262 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 CICP 24 22.03.2017
263 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 IIC 24 22.03.2017
264 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITCD 24 22.03.2017
265 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITCPDW 24 22.03.2017
266 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITED 24 22.03.2017
267 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITEPDW 24 22.03.2017
268 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 MN 24 22.03.2017
269 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 BTE 24 22.03.2017
270 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 CIC 24 22.03.2017
271 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 CICP 24 22.03.2017
272 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITCD 24 22.03.2017
273 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITCPDW 24 22.03.2017
274 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITED 24 22.03.2017
275 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITEPDW 24 22.03.2017
276 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 MN 24 22.03.2017
277 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS CIC 24 22.03.2017
278 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS CICP 24 22.03.2017
279 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS ITCPDW 24 22.03.2017
280 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS ITEPDW 24 22.03.2017
281 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS miniBTE 24 22.03.2017
282 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 BTE 24 22.03.2017
283 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 CIC 24 22.03.2017
284 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 CICP 24 22.03.2017
285 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITCD 24 22.03.2017
286 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITCPDW 24 22.03.2017
287 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITED 24 22.03.2017
288 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITEPDW 24 22.03.2017
289 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 MN 24 22.03.2017
290 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 BTE 24 22.03.2017
291 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 CIC 24 22.03.2017
292 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 CICP 24 22.03.2017
293 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 IIC 24 22.03.2017
294 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITCD 24 22.03.2017
295 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITCPDW 24 22.03.2017
296 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITED 24 22.03.2017
297 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITEPDW 24 22.03.2017
298 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 MN 24 22.03.2017
299 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Captivate 100 24 16.10.2020
300 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Captivate 60 24 16.10.2020
301 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Captivate 80 24 16.10.2020
302 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Cheer 20 24 22.03.2017
303 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Cheer 40 24 22.03.2017
304 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Cheer 60 24 22.03.2017
305 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Enchant 100 24 16.10.2020
306 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Enchant 20 24 16.10.2020
307 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Enchant 40 24 16.10.2020
308 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Enchant 60 24 16.10.2020
309 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Enchant 80 24 16.10.2020
310 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP 24 22.03.2017
311 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP100 24 22.03.2017
312 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP40 24 22.03.2017
313 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP60 24 22.03.2017
314 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP80 24 22.03.2017
315 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 24 22.03.2017
316 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 BTE 24 22.03.2017
317 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 BTEP 24 22.03.2017
318 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 CIC 24 22.03.2017
319 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 ITC 24 22.03.2017
320 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 ITCD 24 22.03.2017
321 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 24 22.03.2017
322 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 BTE 24 22.03.2017
323 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 BTEP 24 22.03.2017
324 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 CIC 24 22.03.2017
325 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 ITC 24 22.03.2017
326 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 ITCD 24 22.03.2017
327 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Trek 40 24 16.10.2020
328 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Trek 80 24 16.10.2020
329 Цифров  слухов апарат Royaltone R-64 24 22.03.2017
330 гуми и лагери 22.03.2017