Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДЖЕНЕРАЛЕ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" ЕООД
Населено място:гр. Луковит
Седалище:ул."Фурка" №4
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0884 066 372
Факс:
E-mail:mimi_11977@abv.bg
Представляващ:Петър Даков Петров
Удостоверение:486 / 22.03.2017
Статус: Регистриран
В сила от:22.03.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Луковит ул."Възраждане" №56 0885 585 789 Петър Даков Петров НЕ 22.03.2017 22.03.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул."Мария Луиза" №145 0882 977 210 Мартин Георгиев Марков Мартин Георгиев Марков 22.03.2017 20.11.2019 22.03.2017
гр. София р-н Кремиковци, ЗСК Кремиковци, ул. Евтим Евтимов 0882 977210 Николай Я. Генчев 20.11.2019 20.11.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Луковит ул."Възраждане" №56 0885 585 789 Петър Даков Петров Петър Даков Петров 22.03.2017 22.03.2017