Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДИКЪЛ ПРО 3"ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:р-н Южен, ул."Петрова нива" №122, ет.1, ап.1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0885 911 170
Факс:
E-mail:medikalpro_9@abv.bg
Представляващ:Даниела Николаева Огнянова
Удостоверение:505 / 19.06.2017
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 100 12 19.06.2017
2 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 200 12 19.06.2017
3 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 12 19.06.2017
4 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 12 19.06.2017
5 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 12 19.06.2017
6 Акумулаторни батерии 19.06.2017
7 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300 12 19.06.2017
8 Антидекубитален дюшек GM по т.14.2. 27.07.2018
9 Антидекубитален дюшек OPTIMAL 2000S 12 19.06.2017
10 Антидекубитален дюшек АДД по т.14.2. 27.07.2018
11 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM 8002+A 27.07.2018
12 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM по т. 14.3. 27.07.2018
13 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY 27.07.2018
14 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY-H5 27.07.2018
15 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери OPTIMAL 27.07.2018
16 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери АДДПВК по т.14.3. 27.07.2018
17 Антидекубитална възглавница KY564 12 19.06.2017
18 Антидекубитална възглавница KY564 27.07.2018
19 Антидекубитална възглавница KY567 12 19.06.2017
20 Антидекубитална възглавница АДВ по т.14.1. 27.07.2018
21 Батерии за слухов апарат 10PA 19.06.2017 11.05.2018
22 Батерии за слухов апарат 13PA 19.06.2017 11.05.2018
23 Батерии за слухов апарат 312PA 19.06.2017 11.05.2018
24 Батерии за слухов апарат 675PA 19.06.2017 11.05.2018
25 Батерии за слухов апарат LR6 19.06.2017 11.05.2018
26 Батерии за слухов апарат ZA10DP 19.06.2017 11.05.2018
27 Батерии за слухов апарат ZA13DP 19.06.2017 11.05.2018
28 Батерии за слухов апарат ZA312DP 19.06.2017 11.05.2018
29 Батерии за слухов апарат ZA675DP 19.06.2017 11.05.2018
30 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 12 19.06.2017
31 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания ВСИПДУ по т. 16. 27.07.2018
32 Говорен апарат AMPLICORD-55X 12 19.06.2017
33 Говорен апарат AMPLICORD-95-S 12 19.06.2017
34 Говорен апарат AMPLICORD-D1 12 19.06.2017
35 Детска инвалидна количка Rolid 110-P 27.07.2018
36 Детска инвалидна количка ДИК по т. 12.6. 27.07.2018
37 Детска рингова инвалидна количка Rolid 100-P 27.07.2018
38 Детска рингова инвалидна количка ДРИК по т. 12.5. 27.07.2018
39 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 176 AO 24 19.06.2017 11.05.2018
40 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 178 PP-AO 24 19.06.2017 11.05.2018
41 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100 12 19.06.2017
42 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 12 19.06.2017
43 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110 12 19.06.2017
44 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 12 19.06.2017
45 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки SKP 3 19.06.2017 26.01.2018
46 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки BATA 3 19.06.2017 26.01.2018
47 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки ETKIN 3 19.06.2017 26.01.2018
48 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки MEDI 3 19.06.2017 26.01.2018
49 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 12 19.06.2017
50 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 27.07.2018
51 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 12 19.06.2017
52 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 12 19.06.2017
53 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 27.07.2018
54 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 12 19.06.2017
55 Комбиниран стол за тоалет и баня КСТБ по т. 13.1. 27.07.2018
56 Комплект гуми, лагери за инвалидна количка 27.07.2018
57 Комплект гуми, лагери за комбиниран стол за тоалет и баня 27.07.2018
58 Масичка за инвалидна количка KY561 12 19.06.2017
59 Нерегулируем бастун KY910L 12 19.06.2017
60 Ортопедични обувки до N16 с микропореста гума до 5см тапа 3 19.06.2017 18.12.2017
61 Ортопедични обувки до N16 с микропореста гума над 5см тапа 3 19.06.2017 18.12.2017
62 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3 19.06.2017 18.12.2017
63 Ортопедични обувки към шина на Томас 3 19.06.2017 18.12.2017
64 Ортопедични обувки от N17 до N24 с микропореста гума до 5см тапа 3 19.06.2017 18.12.2017
65 Ортопедични обувки от N17 до N24 с микропореста гума над 5см тапа 3 19.06.2017 18.12.2017
66 Ортопедични обувки от N25 с микропореста гума до 5см тапа 3 19.06.2017 18.12.2017
67 Ортопедични обувки от N25 с микропореста гума над 5см тапа 3 19.06.2017 18.12.2017
68 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 3 19.06.2017 18.12.2017
69 Ортопедични обувки тип „Налъм” с микропореста гума 3 19.06.2017 18.12.2017
70 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа SOB 16 3 19.06.2017 18.12.2017
71 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Adam 3 19.06.2017 18.12.2017
72 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Alice 3 19.06.2017 18.12.2017
73 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 004 3 19.06.2017 18.12.2017
74 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 006 3 19.06.2017 18.12.2017
75 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 009 3 19.06.2017 18.12.2017
76 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 101 3 19.06.2017 18.12.2017
77 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 103 3 19.06.2017 18.12.2017
78 Ортопедични обувки за диабетно стъпало DIA 109 3 19.06.2017 18.12.2017
79 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Dan 3 19.06.2017 18.12.2017
80 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Denisa 3 19.06.2017 18.12.2017
81 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Eva neo 3 19.06.2017 18.12.2017
82 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Hanka 3 19.06.2017 18.12.2017
83 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Jitka 3 19.06.2017 18.12.2017
84 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Linda 3 19.06.2017 18.12.2017
85 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Lukas 3 19.06.2017 18.12.2017
86 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA 3 19.06.2017 18.12.2017
87 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-110 3 19.06.2017 18.12.2017
88 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-140 3 19.06.2017 18.12.2017
89 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-201 3 19.06.2017 18.12.2017
90 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-220 3 19.06.2017 18.12.2017
91 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OBD 3 19.06.2017 18.12.2017
92 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OD03 3 19.06.2017 18.12.2017
93 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OD04 3 19.06.2017 18.12.2017
94 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT160 3 19.06.2017 18.12.2017
95 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT165 3 19.06.2017 18.12.2017
96 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT170 3 19.06.2017 18.12.2017
97 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODT175 3 19.06.2017 18.12.2017
98 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY160 3 19.06.2017 18.12.2017
99 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY165 3 19.06.2017 18.12.2017
100 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY170 3 19.06.2017 18.12.2017
101 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODTY175 3 19.06.2017 18.12.2017
102 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY01 3 19.06.2017 18.12.2017
103 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY02 3 19.06.2017 18.12.2017
104 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY03 3 19.06.2017 18.12.2017
105 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY04 3 19.06.2017 18.12.2017
106 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY51 3 19.06.2017 18.12.2017
107 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY52 3 19.06.2017 18.12.2017
108 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ODY53 3 19.06.2017 18.12.2017
109 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OSD 3 19.06.2017 18.12.2017
110 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Paul 3 19.06.2017 18.12.2017
111 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Radim 3 19.06.2017 18.12.2017
112 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Sam 3 19.06.2017 18.12.2017
113 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Silva 3 19.06.2017 18.12.2017
114 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Tom 3 19.06.2017 18.12.2017
115 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Alice 3 19.06.2017 18.12.2017
116 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Eva neo 3 19.06.2017 18.12.2017
117 Ортопедични обувки към шина на Томас OST 3 19.06.2017 18.12.2017
118 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа SOB 17-24 3 19.06.2017 18.12.2017
119 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа SOB 25 3 19.06.2017 18.12.2017
120 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-110 F 3 19.06.2017 18.12.2017
121 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-140 F 3 19.06.2017 18.12.2017
122 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-201 F 3 19.06.2017 18.12.2017
123 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-220 F 3 19.06.2017 18.12.2017
124 Ортопедични обувки с корково легло с продължение OBKL 3 19.06.2017 18.12.2017
125 Ортопедични обувки тип ,,Налъм'' с микропореста гума SOH 3 19.06.2017 18.12.2017
126 Основен ремонт на инвалидна количка 27.07.2018
127 Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант (комбиниран стол за тоалет и баня) 27.07.2018
128 Патерици тип „Канадка” KY923L 12 19.06.2017
129 Патерици тип „Канадка” KY933L 12 19.06.2017
130 Патерици тип „Канадка” KY937L 12 19.06.2017
131 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 12 19.06.2017
132 Проходилка / Ходилка KY912L 12 19.06.2017
133 Проходилка / Ходилка KY919L 12 19.06.2017
134 Проходилка / Ходилка KY9702 12 19.06.2017
135 Регулируем бастун KY920L 12 19.06.2017
136 Регулируем бастун KY927L 12 19.06.2017
137 Регулируем бастун KY929L 12 19.06.2017
138 Регулируем триопорен бастун KY926 12 19.06.2017
139 Регулируем четириупорен бастун KY942L 12 19.06.2017
140 Резервни части За всички модели 3 19.06.2017
141 Резервни части 19.06.2017
142 Рингова инвалидна количка Rolid 100-D 27.07.2018
143 Рингова инвалидна количка РИК по т. 12.1. 27.07.2018
144 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 100 27.07.2018
145 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 110 27.07.2018
146 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки РИК+ по т. 12.2. 27.07.2018
147 Стол за баня KY791 12 19.06.2017
148 Стол за баня KY796L 12 19.06.2017
149 Тоалетен стол KY811 12 19.06.2017
150 Тоалетен стол KY896 12 19.06.2017
151 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO 24 19.06.2017 11.05.2018
152 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO Pro CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
153 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO Pro Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
154 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO Pro Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
155 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO Pro Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
156 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO WAVE VC 24 19.06.2017 11.05.2018
157 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Business 2G 24 19.06.2017 11.05.2018
158 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Business 2G Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
159 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Business 2G Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
160 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Business 2G X-Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
161 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Comfort 2G 24 19.06.2017 11.05.2018
162 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Comfort 2G Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
163 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Comfort 2G Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
164 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Comfort 2G X-Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
165 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ First 2G Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
166 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ First 2G Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
167 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ First 2G X-Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
168 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA 24 19.06.2017 11.05.2018
169 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
170 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA CIC Open 24 19.06.2017 11.05.2018
171 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA CIC Power 24 19.06.2017 11.05.2018
172 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
173 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
174 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
175 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
176 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Power 24 19.06.2017 11.05.2018
177 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Slim 24 19.06.2017 11.05.2018
178 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA X-Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
179 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON BASE m2 24 19.06.2017 11.05.2018
180 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON BASE m2S 24 19.06.2017 11.05.2018
181 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON BASE mP 24 19.06.2017 11.05.2018
182 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA 24 19.06.2017 11.05.2018
183 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
184 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA CIC Open 24 19.06.2017 11.05.2018
185 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA CIC Power 24 19.06.2017 11.05.2018
186 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
187 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
188 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
189 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
190 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Power 24 19.06.2017 11.05.2018
191 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Slim 24 19.06.2017 11.05.2018
192 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA X-Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
193 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON DYNAMIC HP VC 24 19.06.2017 11.05.2018
194 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ESPRIA Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
195 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ESPRIA Power 24 19.06.2017 11.05.2018
196 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ESPRIA Slim 24 19.06.2017 11.05.2018
197 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH 24 19.06.2017 11.05.2018
198 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Exclusive 24 19.06.2017 11.05.2018
199 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Exclusive CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
200 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Exclusive Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
201 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Exclusive Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
202 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Exclusive Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
203 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Pro 24 19.06.2017 11.05.2018
204 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LOONA Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
205 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LOONA Power 24 19.06.2017 11.05.2018
206 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LOONA Slim 24 19.06.2017 11.05.2018
207 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LOONA X-Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
208 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO 24 19.06.2017 11.05.2018
209 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
210 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO CIC Open 24 19.06.2017 11.05.2018
211 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO CIC Power 24 19.06.2017 11.05.2018
212 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
213 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
214 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
215 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
216 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Power 24 19.06.2017 11.05.2018
217 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Slim 24 19.06.2017 11.05.2018
218 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO X-Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
219 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON MEMO Classic 24 19.06.2017 11.05.2018
220 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX 24 19.06.2017 11.05.2018
221 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Exclusive 24 19.06.2017 11.05.2018
222 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Exclusive CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
223 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Exclusive Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
224 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Exclusive Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
225 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Exclusive Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
226 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Pro 24 19.06.2017 11.05.2018
227 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Pro CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
228 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Pro Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
229 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Pro Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
230 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Pro Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
231 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO Power 24 19.06.2017 11.05.2018
232 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
233 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
234 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO Classic 24 19.06.2017 11.05.2018
235 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
236 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO HighPower 24 19.06.2017 11.05.2018
237 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
238 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO SuperPower 24 19.06.2017 11.05.2018
239 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Business Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
240 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Business Slim 24 19.06.2017 11.05.2018
241 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Business X-Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
242 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Economy Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
243 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Economy Slim 24 19.06.2017 11.05.2018
244 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Economy X-Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
245 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VELVET Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
246 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VELVET Power 24 19.06.2017 11.05.2018
247 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VELVET Slim 24 19.06.2017 11.05.2018
248 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO 24 19.06.2017 11.05.2018
249 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
250 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO CIC Open 24 19.06.2017 11.05.2018
251 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO CIC Power 24 19.06.2017 11.05.2018
252 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
253 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Concha 24 19.06.2017 11.05.2018
254 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
255 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
256 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Power 24 19.06.2017 11.05.2018
257 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Slim 24 19.06.2017 11.05.2018
258 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO X-Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
259 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON WAVE 2G Cymba 24 19.06.2017 11.05.2018
260 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON WAVE 2G Mini Canal 24 19.06.2017 11.05.2018
261 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON WAVE 2G Slim 24 19.06.2017 11.05.2018
262 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON WAVE 2G X-Mini 24 19.06.2017 11.05.2018
263 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON WAVE Cymba VC 24 19.06.2017 11.05.2018
264 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON starLITE 3 HP VC 24 19.06.2017 11.05.2018
265 Цифров слухов апарат - HANSATON BASE 1 24 19.06.2017 11.05.2018
266 Цифров слухов апарат - HANSATON BASE HighPower 24 19.06.2017 11.05.2018
267 Цифров слухов апарат - HANSATON BASE Power 24 19.06.2017 11.05.2018
268 Цифров слухов апарат - Microson M-34 Digital 24 19.06.2017 11.05.2018
269 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson CIMAFRONT 24 19.06.2017 11.05.2018
270 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson M-2 RIC 24 19.06.2017 11.05.2018
271 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson M-4 24 19.06.2017 11.05.2018
272 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson M-4 RIC 24 19.06.2017 11.05.2018
273 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson M-500 24 19.06.2017 11.05.2018
274 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson M-6 24 19.06.2017 11.05.2018
275 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Hansaton beat 13 24 19.06.2017 11.05.2018
276 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Hansaton beat 675 24 19.06.2017 11.05.2018
277 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Hansaton flow 13 24 19.06.2017 11.05.2018
278 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Hansaton flow 312 24 19.06.2017 11.05.2018
279 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Hansaton flow 675 24 19.06.2017 11.05.2018
280 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Hansaton flow ITE 24 19.06.2017 11.05.2018
281 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Hansaton jam 13 24 19.06.2017 11.05.2018
282 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Hansaton jam ITE 24 19.06.2017 11.05.2018
283 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Hansaton sound 13 24 19.06.2017 11.05.2018
284 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-Hansaton sound 312 24 19.06.2017 11.05.2018
285 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 24 19.06.2017 11.05.2018
286 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 BTE 24 19.06.2017 11.05.2018
287 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
288 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 CICP 24 19.06.2017 11.05.2018
289 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 IIC 24 19.06.2017 11.05.2018
290 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITCD 24 19.06.2017 11.05.2018
291 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITCPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
292 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITED 24 19.06.2017 11.05.2018
293 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITEPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
294 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 MN 24 19.06.2017 11.05.2018
295 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 BTE 24 19.06.2017 11.05.2018
296 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
297 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 CICP 24 19.06.2017 11.05.2018
298 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITCD 24 19.06.2017 11.05.2018
299 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITCPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
300 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITED 24 19.06.2017 11.05.2018
301 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITEPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
302 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 MN 24 19.06.2017 11.05.2018
303 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
304 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS CICP 24 19.06.2017 11.05.2018
305 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS ITCPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
306 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS ITEPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
307 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS miniBTE 24 19.06.2017 11.05.2018
308 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 BTE 24 19.06.2017 11.05.2018
309 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
310 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 CICP 24 19.06.2017 11.05.2018
311 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITCD 24 19.06.2017 11.05.2018
312 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITCPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
313 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITED 24 19.06.2017 11.05.2018
314 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITEPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
315 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 MN 24 19.06.2017 11.05.2018
316 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 BTE 24 19.06.2017 11.05.2018
317 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
318 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 CICP 24 19.06.2017 11.05.2018
319 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 IIC 24 19.06.2017 11.05.2018
320 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITCD 24 19.06.2017 11.05.2018
321 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITCPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
322 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITED 24 19.06.2017 11.05.2018
323 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITEPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
324 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 MN 24 19.06.2017 11.05.2018
325 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
326 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 CICPW 24 19.06.2017 11.05.2018
327 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 CICW 24 19.06.2017 11.05.2018
328 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 IIC 24 19.06.2017 11.05.2018
329 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITC 24 19.06.2017 11.05.2018
330 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITCD 24 19.06.2017 11.05.2018
331 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITCPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
332 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITCW 24 19.06.2017 11.05.2018
333 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITED 24 19.06.2017 11.05.2018
334 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITEPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
335 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 MN 24 19.06.2017 11.05.2018
336 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 MNR 24 19.06.2017 11.05.2018
337 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
338 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 CICPW 24 19.06.2017 11.05.2018
339 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 CICW 24 19.06.2017 11.05.2018
340 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITC 24 19.06.2017 11.05.2018
341 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITCD 24 19.06.2017 11.05.2018
342 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITCPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
343 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITCW 24 19.06.2017 11.05.2018
344 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITED 24 19.06.2017 11.05.2018
345 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITEPDW 24 19.06.2017 11.05.2018
346 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 MN 24 19.06.2017 11.05.2018
347 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 MNR 24 19.06.2017 11.05.2018
348 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Cheer 20 24 19.06.2017 11.05.2018
349 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Cheer 40 24 19.06.2017 11.05.2018
350 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC Cheer 60 24 19.06.2017 11.05.2018
351 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP 24 19.06.2017 11.05.2018
352 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP 100 MNR 24 19.06.2017 11.05.2018
353 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP 40 MNR 24 19.06.2017 11.05.2018
354 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP 60 MNR 24 19.06.2017 11.05.2018
355 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP 80 MNR 24 19.06.2017 11.05.2018
356 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP100 24 19.06.2017 11.05.2018
357 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP40 24 19.06.2017 11.05.2018
358 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP60 24 19.06.2017 11.05.2018
359 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP80 24 19.06.2017 11.05.2018
360 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC JN40 SP 24 19.06.2017 11.05.2018
361 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC JN80 SP 24 19.06.2017 11.05.2018
362 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 BTE 24 19.06.2017 11.05.2018
363 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 BTEP 24 19.06.2017 11.05.2018
364 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
365 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 ITC 24 19.06.2017 11.05.2018
366 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 ITCD 24 19.06.2017 11.05.2018
367 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 24 19.06.2017 11.05.2018
368 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 BTE 24 19.06.2017 11.05.2018
369 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 BTEP 24 19.06.2017 11.05.2018
370 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 CIC 24 19.06.2017 11.05.2018
371 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 ITC 24 19.06.2017 11.05.2018
372 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 ITCD 24 19.06.2017 11.05.2018
373 гуми и лагери 19.06.2017