Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕДИКЪЛ ПРО 3"ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:р-н Южен, ул."Петрова нива" №122, ет.1, ап.1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0885 911 170
Факс:
E-mail:medikalpro_9@abv.bg
Представляващ:Даниела Николаева Огнянова
Удостоверение:505 / 19.06.2017
Статус: Регистриран
В сила от:19.06.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пазарджик ул."Цар Освободител" №41 0885 911 170 Мария Петрова Петрова, Даниела Николаева Огнянова НЕ 19.06.2017 19.06.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул."Опълченска"№100 0882 977 210 Мартин Георгиев Марков Мартин Георгиев Марков 19.06.2017 19.06.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пазарджик ул."Цар Освободител" №41 0885 911 170 Даниела Николаева Огнянова Мария Петрова Петрова 19.06.2017 15.05.2018 15.05.2018