Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ОРТОВИКИ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:ул."Ташкови ливади" №10
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0886 981 233
Факс:
E-mail:ortopediaviki@gmail.com
Представляващ:Пламен Иванов Атанасов
Удостоверение:514 / 19.07.2017
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувка / вътрешна обувка/ ORTO-1 1 19.07.2017
2 Корегиращи приспособления и стелки по индивидуална мярка ORTO-9 1 19.07.2017
3 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №24 с микропореста гума, до 5см тапа ORTO-2 1 19.07.2017
4 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №24 с микропореста гума, над 5см тапа ORTO-3 1 19.07.2017
5 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №25 с микропореста гума, до 5см тапа ORTO-4 1 19.07.2017
6 Ортопедични обувки по индивидуална мярка до №25 с микропореста гума, над 5см тапа ORTO-5 1 19.07.2017
7 Ортопедични обувки по индивидуална мярка за диабетно стъпало ORTO-8 1 19.07.2017
8 Ортопедични обувки по индивидуална мярка с корково легло с продължение ORTO-6 1 19.07.2017
9 Ортопедични обувки по индивидуална мярка, тип " Налъм" , с микропореста гума ORTO-7 1 19.07.2017