Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ОРТОВИКИ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:ул."Ташкови ливади" №10
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0886 981 233
Факс:
E-mail:ortopediaviki@gmail.com
Представляващ:Пламен Иванов Атанасов
Удостоверение:514 / 19.07.2017
Статус: Регистриран
В сила от:19.07.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул."Никола Мушанов", бл.31 0886 981 233 Пламен Иванов Атанасов НЕ 19.07.2017 19.07.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София бул."Никола Мушанов", бл.31 0886 981 233 Пламен Иванов Атанасов Викториая Траянова Атанасова 19.07.2017 19.12.2017 19.12.2017
гр. София ул."Мечка" №25 Пламен Атанасов Виктория Атанасова 19.12.2017 19.12.2017
Производствени помещения:
Населено място Адрес Телефон Представител Дата на вписване Дата на заличаване Архив В сила от
гр. София ул."Мечка" №25 0886981233 Виктория Атанасова 14.06.2019 НЕ 14.06.2019