Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:ЕТ "ФАРМКОМЕРС - БОНКА КРУШЕВА"
Населено място:гр. Велико Търново
Седалище:ул."Любен Каравелов" №87
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0889 811 021
Факс:
E-mail:farmkomers@abv.bg
Представляващ:Бонка Стоянова Крушева
Удостоверение:516 / 07.08.2017
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка 1018 12 03.08.2017
2 Акумулаторна инвалидна количка 1018L 12 03.08.2017
3 Акумулаторна инвалидна количка 1018LX 12 03.08.2017
4 Акумулаторна инвалидна количка 1018TT 12 03.08.2017
5 Акумулаторна инвалидна количка 1021 12 03.08.2017
6 Акумулаторна инвалидна количка 1021 plus 12 03.08.2017
7 Акумулаторна инвалидна количка 1024 12 03.08.2017
8 Акумулаторна инвалидна количка 1029 12 03.08.2017
9 Акумулаторна инвалидна количка 1032 12 03.08.2017
10 Акумулаторна инвалидна количка 4022 12 03.08.2017
11 Акумулаторна инвалидна количка 4025 12 03.08.2017
12 Акумулаторна инвалидна количка 4028 12 03.08.2017
13 Акумулаторна инвалидна количка 4029 12 03.08.2017
14 Акумулаторна инвалидна количка 4030 12 03.08.2017
15 Акумулаторна инвалидна количка 4035 12 03.08.2017
16 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 12 03.08.2017
17 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 03.08.2017
18 Акумулаторна инвалидна количка AIS 2850 12 03.08.2017
19 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 300E 12 03.08.2017
20 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 558 12 03.08.2017
21 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 588&589 12 03.08.2017
22 Акумулаторна инвалидна количка AIS -6100 12 03.08.2017
23 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 898 12 03.08.2017
24 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 6500 12 03.08.2017
25 Акумулаторна инвалидна количка Ambassador 12 03.08.2017
26 Акумулаторна инвалидна количка BORA 24 20.03.2019
27 Акумулаторна инвалидна количка COLIBRI 24 20.03.2019
28 Акумулаторна инвалидна количка COMET ALPINE PLUS 24 20.03.2019
29 Акумулаторна инвалидна количка COMET PRO 24 20.03.2019
30 Акумулаторна инвалидна количка COMET ULTRA 24 20.03.2019
31 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 110 12 03.08.2017
32 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 120 12 03.08.2017
33 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 121 12 03.08.2017
34 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 122 12 03.08.2017
35 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 140 12 03.08.2017
36 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 152 12 03.08.2017
37 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 154 12 03.08.2017
38 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 155 12 03.08.2017
39 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 160 12 03.08.2017
40 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 12 03.08.2017
41 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON VERTIC 24 20.03.2019
42 Акумулаторна инвалидна количка EQ10AA 12 03.08.2017
43 Акумулаторна инвалидна количка EQ20CA 12 03.08.2017
44 Акумулаторна инвалидна количка EQ20CC 12 03.08.2017
45 Акумулаторна инвалидна количка EQ30BB 12 03.08.2017
46 Акумулаторна инвалидна количка EQ35BA 12 03.08.2017
47 Акумулаторна инвалидна количка EQ35BC 12 03.08.2017
48 Акумулаторна инвалидна количка EQ35CB 12 03.08.2017
49 Акумулаторна инвалидна количка EQ35CC 12 03.08.2017
50 Акумулаторна инвалидна количка EQ40BA 12 03.08.2017
51 Акумулаторна инвалидна количка EQ40BC 12 03.08.2017
52 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 12 03.08.2017
53 Акумулаторна инвалидна количка Enigma Energi 12 03.08.2017
54 Акумулаторна инвалидна количка Enigma Energi + 12 03.08.2017
55 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 4 12 03.08.2017
56 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 6 12 03.08.2017
57 Акумулаторна инвалидна количка Envoy 8+ 12 03.08.2017
58 Акумулаторна инвалидна количка FDX 24 20.03.2019
59 Акумулаторна инвалидна количка FOX 24 20.03.2019
60 Акумулаторна инвалидна количка FS110 12 03.08.2017
61 Акумулаторна инвалидна количка G50 24 20.03.2019
62 Акумулаторна инвалидна количка GR123 12 03.08.2017
63 Акумулаторна инвалидна количка Geo Micro 12 03.08.2017
64 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 1 12 03.08.2017
65 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 2 12 03.08.2017
66 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 3 12 03.08.2017
67 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 4 12 03.08.2017
68 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 5 12 03.08.2017
69 Акумулаторна инвалидна количка HERO STAND UP 12 03.08.2017
70 Акумулаторна инвалидна количка Image EC 12 03.08.2017
71 Акумулаторна инвалидна количка KITE 24 20.03.2019
72 Акумулаторна инвалидна количка KV10 12 03.08.2017
73 Акумулаторна инвалидна количка King Kobra 12 03.08.2017
74 Акумулаторна инвалидна количка Kobra 12 03.08.2017
75 Акумулаторна инвалидна количка LEO 12 03.08.2017
76 Акумулаторна инвалидна количка M48 GT 12 03.08.2017
77 Акумулаторна инвалидна количка MIRAGE 24 20.03.2019
78 Акумулаторна инвалидна количка MPW - TT 12 03.08.2017
79 Акумулаторна инвалидна количка Neo 4 12 03.08.2017
80 Акумулаторна инвалидна количка Neo 6 12 03.08.2017
81 Акумулаторна инвалидна количка ORION METRO 24 20.03.2019
82 Акумулаторна инвалидна количка ORION PRO 24 20.03.2019
83 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1220 12 03.08.2017
84 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1420 12 03.08.2017
85 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1600 12 03.08.2017
86 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1610 12 03.08.2017
87 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1620 12 03.08.2017
88 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1800 12 03.08.2017
89 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1810 12 03.08.2017
90 Акумулаторна инвалидна количка PCBL 1820 12 03.08.2017
91 Акумулаторна инвалидна количка Prism 3 12 03.08.2017
92 Акумулаторна инвалидна количка Prism 4 12 03.08.2017
93 Акумулаторна инвалидна количка Prism Sport 12 03.08.2017
94 Акумулаторна инвалидна количка Regatta 8 12 03.08.2017
95 Акумулаторна инвалидна количка Royale 3 12 03.08.2017
96 Акумулаторна инвалидна количка Royale 4 12 03.08.2017
97 Акумулаторна инвалидна количка S148 12 03.08.2017
98 Акумулаторна инвалидна количка S344 12 03.08.2017
99 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 100 12 03.08.2017
100 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 110 12 03.08.2017
101 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 111 12 03.08.2017
102 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 112 12 03.08.2017
103 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 24 20.03.2019
104 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 MAX 24 20.03.2019
105 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 X-PLORE 24 20.03.2019
106 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 12 03.08.2017
107 Акумулаторна инвалидна количка Scout 12 03.08.2017
108 Акумулаторна инвалидна количка Sport Rider 12 03.08.2017
109 Акумулаторна инвалидна количка Sunfire General 12 03.08.2017
110 Акумулаторна инвалидна количка Sunfire Plus GT 12 03.08.2017
111 Акумулаторна инвалидна количка Super 6 12 03.08.2017
112 Акумулаторна инвалидна количка Super 8 12 03.08.2017
113 Акумулаторна инвалидна количка TDXSP2 24 20.03.2019
114 Акумулаторна инвалидна количка TE-888SL 12 03.08.2017
115 Акумулаторна инвалидна количка TE-889NR 12 03.08.2017
116 Акумулаторна инвалидна количка TE-889SLBF 12 03.08.2017
117 Акумулаторна инвалидна количка TE-889XLSBN 12 03.08.2017
118 Акумулаторна инвалидна количка TE-9AS 12 03.08.2017
119 Акумулаторна инвалидна количка TE-GK10 12 03.08.2017
120 Акумулаторни батерии 12 03.08.2017
121 Антидекубиталeн дюшек AIS - AE5 12 03.08.2017
122 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 12 03.08.2017
123 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 F 12 03.08.2017
124 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 V 12 03.08.2017
125 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 VF 12 03.08.2017
126 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5000 12 03.08.2017
127 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5200 12 03.08.2017
128 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5400 12 03.08.2017
129 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5600 12 03.08.2017
130 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8200 12 03.08.2017
131 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8400 12 03.08.2017
132 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8600 12 03.08.2017
133 Антидекубитален дюшек AIRPAD 12 03.08.2017
134 Антидекубитален дюшек ALESE 12 03.08.2017
135 Антидекубитален дюшек ATMOS 12 03.08.2017
136 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 12 03.08.2017
137 Антидекубитален дюшек CLINIC 12 03.08.2017
138 Антидекубитален дюшек CODICE 5 12 03.08.2017
139 Антидекубитален дюшек Dynacell 12 03.08.2017
140 Антидекубитален дюшек Dynapad 12 03.08.2017
141 Антидекубитален дюшек EA-001/A 12 03.08.2017
142 Антидекубитален дюшек ESCAL 12 03.08.2017
143 Антидекубитален дюшек Eazyflow 250 12 03.08.2017
144 Антидекубитален дюшек Eazyflow 350V 12 03.08.2017
145 Антидекубитален дюшек Eazyflow 412 12 03.08.2017
146 Антидекубитален дюшек Eazyflow 512 12 03.08.2017
147 Антидекубитален дюшек Eazyflow 623 12 03.08.2017
148 Антидекубитален дюшек Eazyflow 934 12 03.08.2017
149 Антидекубитален дюшек GM 105 12 03.08.2017
150 Антидекубитален дюшек GM 3000 12 03.08.2017
151 Антидекубитален дюшек LIBER 12 03.08.2017
152 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 03.08.2017
153 Антидекубитален дюшек OASIS 12 03.08.2017
154 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 100 12 03.08.2017
155 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 200 12 03.08.2017
156 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 300 12 03.08.2017
157 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 400 12 03.08.2017
158 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 500 12 03.08.2017
159 Антидекубитален дюшек RC-202 12 03.08.2017
160 Антидекубитален дюшек RESPOS 12 03.08.2017
161 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 12 03.08.2017
162 Антидекубитален дюшек TKS2012-A 12 03.08.2017
163 Антидекубитален дюшек VCM202 12 03.08.2017
164 Антидекубитален дюшек VCM502 12 03.08.2017
165 Антидекубитален дюшек WMS-100 12 03.08.2017
166 Антидекубитален дюшек Н-15 12 03.08.2017
167 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AD 120P 24 31.01.2020
168 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери 2000S 12 20.03.2019
169 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 300 12 20.03.2019
170 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 400 12 20.03.2019
171 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери We Care AIS-AE5 12 20.03.2019
172 Антидекубитална възглавница 4115 12 03.08.2017
173 Антидекубитална възглавница 4117 12 03.08.2017
174 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 12 03.08.2017
175 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 12 03.08.2017
176 Антидекубитална възглавница DRCVT 12 03.08.2017
177 Антидекубитална възглавница DRQE 12 03.08.2017
178 Антидекубитална възглавница DRQE0D 12 03.08.2017
179 Антидекубитална възглавница DRQЕ0C 12 03.08.2017
180 Антидекубитална възглавница DRQК0А 12 03.08.2017
181 Антидекубитална възглавница DRVF01 12 03.08.2017
182 Антидекубитална възглавница MDQ0011 12 03.08.2017
183 Антидекубитална възглавница MDQ001104 12 03.08.2017
184 Антидекубитална възглавница MDQ001105 12 03.08.2017
185 Антидекубитална възглавница MDQ001108 12 03.08.2017
186 Антидекубитална възглавница MDQ001109 12 03.08.2017
187 Антидекубитална възглавница Matrx 12 20.03.2019
188 Антидекубитална възглавница Matrx - Libra 12 20.03.2019
189 Антидекубитална възглавница Matrx Flo - tech 12 20.03.2019
190 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 001 12 03.08.2017
191 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 002 12 03.08.2017
192 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 003 12 03.08.2017
193 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 004 12 03.08.2017
194 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 005 12 03.08.2017
195 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 006 12 03.08.2017
196 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 007 12 03.08.2017
197 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 008 12 03.08.2017
198 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 009 12 03.08.2017
199 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 010 12 03.08.2017
200 Антидекубитална възглавница SEAT CUSHION 12 03.08.2017
201 Антидекубитална възглавница UNIWERSAL 12 03.08.2017
202 Антидекубитална възглавница Н-6 12 03.08.2017
203 Антидекубитална възглавница Н-9 12 03.08.2017
204 Бастун - регулируем KY9201L 12 20.03.2019
205 Бастун - регулируем KY920L 12 20.03.2019
206 Бастун - регулируем KY927L 12 20.03.2019
207 Бастун - регулируем KY9282L 12 20.03.2019
208 Бастун - регулируем KY9283L 12 20.03.2019
209 Бастун - регулируем KY9288L 12 20.03.2019
210 Бастун - регулируем KY928L 12 20.03.2019
211 Бастун - регулируем KY929L 12 20.03.2019
212 Бастун - регулируем KY930L 12 20.03.2019
213 Бастун - регулируем KY938L 12 20.03.2019
214 Бастун - регулируем KY939L 12 20.03.2019
215 Бастун - регулируем Rebotec 12 20.03.2019
216 Бастун - регулируем триопорен FS926 12 20.03.2019
217 Бастун - регулируем триопорен KY926 12 20.03.2019
218 Бастун - регулируем четириопорен FS921 12 20.03.2019
219 Бастун - регулируем четириопорен FS9212L 12 20.03.2019
220 Бастун - регулируем четириопорен FS922 12 20.03.2019
221 Бастун - регулируем четириопорен FS924 12 20.03.2019
222 Бастун - регулируем четириопорен FS932 12 20.03.2019
223 Бастун - регулируем четириопорен FS9322 12 20.03.2019
224 Бастун - регулируем четириопорен FS934 12 20.03.2019
225 Бастун - регулируем четириопорен FS941 12 20.03.2019
226 Бастун - регулируем четириопорен FS942S 12 20.03.2019
227 Бастун - регулируем четириопорен FS945 12 20.03.2019
228 Бастун - регулируем четириопорен FS946S 12 20.03.2019
229 Бастун - регулируем четириопорен KY921 12 20.03.2019
230 Бастун - регулируем четириопорен KY922 12 20.03.2019
231 Бастун - регулируем четириопорен LK3021 12 20.03.2019
232 Бастун - регулируем четириопорен LK3023 12 20.03.2019
233 Бастун за незрящи лица FS9361L 12 20.03.2019
234 Бастун за незрящи лица FS936L 12 20.03.2019
235 Бастун за незрящи лица KY936L 12 20.03.2019
236 Бастун ортопедичен нерегулируем 120 24 03.08.2017
237 Бастун регулируем 100 24 03.08.2017
238 Бастун регулируем 110 24 03.08.2017
239 Бастун регулируем триопорен 130 24 03.08.2017
240 Бастун регулируем четириопорен 140 24 03.08.2017
241 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-120 12 03.08.2017
242 Бял и сензорен бастун за незрящи лица BZN-121 12 03.08.2017
243 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 12 03.08.2017
244 Говорен апарат Hivox 12 03.08.2017
245 Говорен апарат Microvox 12 03.08.2017
246 Говорен апарат ЕL 1000 12 03.08.2017
247 Говорен апарат ЕL 1500 12 03.08.2017
248 Гръдна епитеза 9201 12 03.08.2017
249 Гръдна епитеза 9202 12 03.08.2017
250 Гръдна епитеза 9301 12 03.08.2017
251 Гръдна епитеза 9311 12 03.08.2017
252 Гръдна епитеза 9341 12 03.08.2017
253 Гръдна епитеза 9371 12 03.08.2017
254 Гръдна епитеза 9381 12 03.08.2017
255 Гръдна епитеза 9431 12 03.08.2017
256 Гръдна епитеза Silima 12 03.08.2017
257 Гръдна епитеза T661071 12 03.08.2017
258 Гръдна епитеза T662201 12 03.08.2017
259 Гръдна епитеза T662271 12 03.08.2017
260 Гръдна епитеза T663601 12 03.08.2017
261 Гръдна епитеза T663651 12 03.08.2017
262 Гръдна епитеза T663681 12 03.08.2017
263 Гръдна епитеза T663701 12 03.08.2017
264 Гръдна епитеза T663741 12 03.08.2017
265 Гръдна епитеза T663751 12 03.08.2017
266 Гръдна епитеза T663771 12 03.08.2017
267 Гръдна епитеза T663781 12 03.08.2017
268 Гръдна епитеза T663801 12 03.08.2017
269 Гръдна епитеза T663871 12 03.08.2017
270 Гръдна епитеза T663901 12 03.08.2017
271 Гръдна епитеза T663981 12 03.08.2017
272 Гръдна епитеза - 1014 Tri First 12 20.03.2019
273 Гръдна епитеза - 1016 Tri First 12 20.03.2019
274 Гръдна епитеза - 1018 Equi Light 12 20.03.2019
275 Гръдна епитеза - 1022 Tri Varia 12 20.03.2019
276 Гръдна епитеза - 1028 Equitex Microfibre 12 20.03.2019
277 Гръдна епитеза - 1032 Haftpatte Valance 12 20.03.2019
278 Гръдна епитеза - 1034 Haftpads Valance 12 20.03.2019
279 Гръдна епитеза - 1035 Haftpatte Valance Asymmetric 12 20.03.2019
280 Гръдна епитеза - 1043 Tri Varia 12 20.03.2019
281 Гръдна епитеза - 1045 Sequitex Trapez 12 20.03.2019
282 Гръдна епитеза - 1046 XV Sequitex Vario 12 20.03.2019
283 Гръдна епитеза - 1051 XC Tri Nature Soft Lite 12 20.03.2019
284 Гръдна епитеза - 1052 XV Valance Vario 12 20.03.2019
285 Гръдна епитеза - 1053 Tri Wings 12 20.03.2019
286 Гръдна епитеза - 1054 Active 12 20.03.2019
287 Гръдна епитеза - 1055 Х Tri Tex 12 20.03.2019
288 Гръдна епитеза - 1056 Sequitex 12 20.03.2019
289 Гръдна епитеза - 1057 Equitex 12 20.03.2019
290 Гръдна епитеза - 1058 Tri Nature 12 20.03.2019
291 Гръдна епитеза - 1059 Tri Cup 12 20.03.2019
292 Гръдна епитеза - 1062 Tri Varia 12 20.03.2019
293 Гръдна епитеза - 1072 Twin Flex Asymmetric 12 20.03.2019
294 Гръдна епитеза - 1073 Twin Flex Asymmetric 12 20.03.2019
295 Гръдна епитеза - 1076 L/R Tri Nature 12 20.03.2019
296 Гръдна епитеза - 1081 L/R Tri Nature Asymmetric Soft Lite 12 20.03.2019
297 Гръдна епитеза - 1082 Active Ocean 12 20.03.2019
298 Гръдна епитеза - 1083 LV/RV Valance Vario Asymmetric 12 20.03.2019
299 Гръдна епитеза - 1084 L/R Active Asymmetric 12 20.03.2019
300 Гръдна епитеза - 1085 L/R Tri Tex Asymmetric 12 20.03.2019
301 Гръдна епитеза - 1089 Tri Cup 12 20.03.2019
302 Гръдна епитеза - 1151 Amica Super-Soft 12 20.03.2019
303 Гръдна епитеза - 1157 Equitex Volume 12 20.03.2019
304 Детска инвалидна количка AIS958LBCGPY 12 20.03.2019
305 Детска инвалидна количка AIS958LBPYF8 12 20.03.2019
306 Детска инвалидна количка AIS985LBGY 12 20.03.2019
307 Детска инвалидна количка Patron Ben 4 Plus 12 20.03.2019
308 Детска инвалидна количка Patron Corzino Basic 12 20.03.2019
309 Детска инвалидна количка Patron Corzino Classic 12 20.03.2019
310 Детска инвалидна количка Patron Corzino Xcountry 12 20.03.2019
311 Детска инвалидна количка Patron Dixie Plus 12 20.03.2019
312 Детска инвалидна количка Patron Jacko Clipper 12 20.03.2019
313 Детска инвалидна количка Patron Jacko Streeter 12 20.03.2019
314 Детска инвалидна количка Patron Tom 4 Classic 12 20.03.2019
315 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Clipper 12 20.03.2019
316 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Streeter 12 20.03.2019
317 Детска рингова инвалидна количка ACTION 3 JUNIOR 12 20.03.2019
318 Детска рингова инвалидна количка AIS980LA-35 12 20.03.2019
319 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF3-30 12 20.03.2019
320 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF8 12 20.03.2019
321 Детска рингова инвалидна количка Invacare CLEMATIS 12 20.03.2019
322 Детска рингова инвалидна количка KY980LA-35 12 20.03.2019
323 Детска рингова инвалидна количка REA AZALEA MINOR 12 20.03.2019
324 Инвалидна количка 250 24 03.08.2017
325 Инвалидна количка 260 24 03.08.2017
326 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 12 03.08.2017
327 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 12 03.08.2017
328 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 12 03.08.2017
329 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 12 03.08.2017
330 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 12 03.08.2017
331 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 12 03.08.2017
332 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 03.08.2017
333 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 03.08.2017
334 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 03.08.2017
335 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 12 03.08.2017
336 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 12 03.08.2017
337 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 12 03.08.2017
338 Инвалидна количка - рингова BKE-3 12 03.08.2017
339 Инвалидна количка - рингова BKE-4 12 03.08.2017
340 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 12 03.08.2017
341 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 12 03.08.2017
342 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 03.08.2017
343 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 03.08.2017
344 Инвалидна количка - рингова SPIN 12 03.08.2017
345 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 12 03.08.2017
346 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 12 03.08.2017
347 Инвалидна количка - рингова XLT 12 03.08.2017
348 Инвалидна количка - с чужда помощ 260 24 03.04.2019
349 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVB8 12 03.08.2017
350 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0C 12 03.08.2017
351 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0E 12 03.08.2017
352 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ DRVG0F 12 03.08.2017
353 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ PLIKO 12 03.08.2017
354 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ VCWB001 12 03.08.2017
355 Инвалидна количка за деца и юноши с чужда помощ VCWR211 12 03.08.2017
356 Инвалидна количка за деца и юноши-рингова DRVL0G 12 03.08.2017
357 Инвалидна количка за деца и юноши-рингова VCWR211R 12 03.08.2017
358 Инвалидна количка с чужда помощ TSW - 2000 12 03.08.2017
359 Инвалидна количка с чужда помощ TSW - 5000 12 03.08.2017
360 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 1000 12 03.08.2017
361 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 3000 12 03.08.2017
362 Инвалидна количка с чужда помощ ТSW - 4000 12 03.08.2017
363 Инвалидна количка-рингова Breezy 90 12 03.08.2017
364 Инвалидна количка-рингова Budget 2 12 03.08.2017
365 Инвалидна количка-рингова Budget 9.050 12 03.08.2017
366 Инвалидна количка-рингова MSW-1000 12 03.08.2017
367 Инвалидна количка-рингова MSW-1100 12 03.08.2017
368 Инвалидна количка-рингова MSW-1200 12 03.08.2017
369 Инвалидна количка-рингова MSW-1300 12 03.08.2017
370 Инвалидна количка-рингова MSW-1400 12 03.08.2017
371 Инвалидна количка-рингова MSW-1500 12 03.08.2017
372 Инвалидна количка-рингова MSW-2000 12 03.08.2017
373 Инвалидна количка-рингова MSW-2100 12 03.08.2017
374 Инвалидна количка-рингова MSW-2200 12 03.08.2017
375 Инвалидна количка-рингова MSW-2300 12 03.08.2017
376 Инвалидна количка-рингова MSW-2400 12 03.08.2017
377 Инвалидна количка-рингова MSW-2500 12 03.08.2017
378 Инвалидна количка-рингова MSW-4000 12 03.08.2017
379 Инвалидна количка-рингова MSW-4100 12 03.08.2017
380 Инвалидна количка-рингова MSW-4200 12 03.08.2017
381 Инвалидна количка-рингова MSW-4300 12 03.08.2017
382 Инвалидна количка-рингова MSW-4400 12 03.08.2017
383 Инвалидна количка-рингова MSW-4500 12 03.08.2017
384 Инвалидна количка-рингова MSW-5000 12 03.08.2017
385 Инвалидна количка-рингова MSW-5100 12 03.08.2017
386 Инвалидна количка-рингова MSW-5200 12 03.08.2017
387 Инвалидна количка-рингова MSW-5300 12 03.08.2017
388 Инвалидна количка-рингова MSW-5400 12 03.08.2017
389 Инвалидна количка-рингова MSW-5500 12 03.08.2017
390 Инвалидна количка-рингова MSW-6000 12 03.08.2017
391 Инвалидна количка-рингова MSW-6100 12 03.08.2017
392 Инвалидна количка-рингова MSW-6200 12 03.08.2017
393 Инвалидна количка-рингова MSW-6300 12 03.08.2017
394 Инвалидна количка-рингова MSW-6400 12 03.08.2017
395 Инвалидна количка-рингова MSW-6500 12 03.08.2017
396 Инвалидна количка-рингова MSW-7000 12 03.08.2017
397 Инвалидна количка-рингова MSW-7100 12 03.08.2017
398 Инвалидна количка-рингова MSW-7200 12 03.08.2017
399 Инвалидна количка-рингова MSW-7300 12 03.08.2017
400 Инвалидна количка-рингова MSW-7400 12 03.08.2017
401 Инвалидна количка-рингова MTBWA1 12 03.08.2017
402 Инвалидна количка-рингова MTBWB1 12 03.08.2017
403 Инвалидна количка-рингова S1 12 03.08.2017
404 Инвалидна количка-рингова S3 12 03.08.2017
405 Инвалидна количка-рингова S4 12 03.08.2017
406 Инвалидна количка-рингова Sentra EC 12 03.08.2017
407 Инвалидна количка-рингова Service 3.600 12 03.08.2017
408 Инвалидна количка-рингова Silver Sport 12 03.08.2017
409 Инвалидна количка-рингова Silver Sport 2 12 03.08.2017
410 Инвалидна количка-рингова VCWK4 12 03.08.2017
411 Инвалидна количка-рингова VCWK42 12 03.08.2017
412 Инвалидна количка-рингова VCWK42L 12 03.08.2017
413 Инвалидна количка-рингова VCWK42M 12 03.08.2017
414 Инвалидна количка-рингова VCWK43 12 03.08.2017
415 Инвалидна количка-рингова VCWK43B 12 03.08.2017
416 Инвалидна количка-рингова VCWK43L 12 03.08.2017
417 Инвалидна количка-рингова VCWK4T 12 03.08.2017
418 Инвалидна количка-рингова VCWK702 12 03.08.2017
419 Инвалидна количка-рингова VCWK703 12 03.08.2017
420 Инвалидна количка-рингова VCWK7C 12 03.08.2017
421 Инвалидна количка-рингова VCWK7CP 12 03.08.2017
422 Инвалидна количка-рингова VCWK7T 12 03.08.2017
423 Инвалидна количка-рингова VCWK9AC 12 03.08.2017
424 Инвалидна количка-рингова VCWK9AH 12 03.08.2017
425 Инвалидна количка-рингова VCWK9AL 12 03.08.2017
426 Инвалидна количка-рингова VCWK9AS 12 03.08.2017
427 Инвалидна количка-рингова VCWK9C 12 03.08.2017
428 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 1000 12 03.08.2017
429 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 1100 12 03.08.2017
430 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 2000 12 03.08.2017
431 Инвалидна количка-рингова, алуминиева, спортен тип ACTIVE 2100 12 03.08.2017
432 Инвалидна количка-рингова, детска MSW-3000 12 03.08.2017
433 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1000 12 03.08.2017
434 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1100 12 03.08.2017
435 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1200 12 03.08.2017
436 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1300 12 03.08.2017
437 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1400 12 03.08.2017
438 Инвалидна количка-рингова, олекотена ALW - 1500 12 03.08.2017
439 Инвалидна количка-рингова, олекотена MSW-7500 12 03.08.2017
440 Инвалидна количка-рингова, с чужда помощ, детска MSW-3100 12 03.08.2017
441 Инвалидна количка-рингова, с чужда помощ, детска MSW-3300 12 03.08.2017
442 Инвалидна количка-с чужда помощ, детска MSW-3400 12 03.08.2017
443 Инвалидна количка-с чужда помощ, детска MSW-3500 12 03.08.2017
444 Инвалидна количка-с чужда помощ, за деца и юноши с ДЦП MSW-3200 12 03.08.2017
445 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Ben 4 Plus 12 03.08.2017
446 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Corzino Basic 12 03.08.2017
447 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Corzino Classic 12 03.08.2017
448 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Corzino Xcountry 12 03.08.2017
449 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Dixie Plus 12 03.08.2017
450 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Jacko Clipper 12 03.08.2017
451 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Jacko Streeter 12 03.08.2017
452 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Tom 4 Classic 12 03.08.2017
453 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Tom 5 Clipper 12 03.08.2017
454 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Tom 5 Streeter 12 03.08.2017
455 Комбиниран стол за баня и тоалет 200 24 03.08.2017
456 Комбиниран стол за баня и тоалет 210 24 03.08.2017
457 Комбиниран стол за баня и тоалет 220 24 03.08.2017
458 Комбиниран стол за баня и тоалет 230 24 03.08.2017
459 Комбиниран стол за тоалет и баня 139B 12 03.08.2017
460 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4001 12 20.03.2019
461 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4009 12 20.03.2019
462 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691 12 20.03.2019
463 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691S 12 20.03.2019
464 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS692 12 20.03.2019
465 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS696 12 20.03.2019
466 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS7992L 12 20.03.2019
467 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005 12 20.03.2019
468 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005W 12 20.03.2019
469 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS813 12 20.03.2019
470 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8133 12 20.03.2019
471 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8831L 12 20.03.2019
472 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8832U 12 20.03.2019
473 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS883L 12 20.03.2019
474 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894 12 20.03.2019
475 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894L 12 20.03.2019
476 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8962 12 20.03.2019
477 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8964 12 20.03.2019
478 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8997 12 20.03.2019
479 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS943 12 20.03.2019
480 Комбиниран стол за тоалет и баня Atlanta 12 20.03.2019
481 Комбиниран стол за тоалет и баня Augsburg 12 20.03.2019
482 Комбиниран стол за тоалет и баня Berlin 12 20.03.2019
483 Комбиниран стол за тоалет и баня Bonn 12 20.03.2019
484 Комбиниран стол за тоалет и баня Boston 12 20.03.2019
485 Комбиниран стол за тоалет и баня Casa Clean II plus 12 03.08.2017
486 Комбиниран стол за тоалет и баня Chicago 12 20.03.2019
487 Комбиниран стол за тоалет и баня Dallas 12 20.03.2019
488 Комбиниран стол за тоалет и баня Denver 12 20.03.2019
489 Комбиниран стол за тоалет и баня Frankfurt 12 20.03.2019
490 Комбиниран стол за тоалет и баня Genf 12 20.03.2019
491 Комбиниран стол за тоалет и баня HCDA 12 03.08.2017
492 Комбиниран стол за тоалет и баня Hamburg 12 20.03.2019
493 Комбиниран стол за тоалет и баня KY690 12 20.03.2019
494 Комбиниран стол за тоалет и баня KY691 12 20.03.2019
495 Комбиниран стол за тоалет и баня KY692 12 20.03.2019
496 Комбиниран стол за тоалет и баня KY696 12 20.03.2019
497 Комбиниран стол за тоалет и баня KY697 12 20.03.2019
498 Комбиниран стол за тоалет и баня KY800 12 20.03.2019
499 Комбиниран стол за тоалет и баня KY815 12 20.03.2019
500 Комбиниран стол за тоалет и баня KY816L 12 20.03.2019
501 Комбиниран стол за тоалет и баня KY817 12 20.03.2019
502 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 20.03.2019
503 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 20.03.2019
504 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 20.03.2019
505 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 20.03.2019
506 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899 12 20.03.2019
507 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899-A 12 20.03.2019
508 Комбиниран стол за тоалет и баня Kiel 12 20.03.2019
509 Комбиниран стол за тоалет и баня Konstanz 12 20.03.2019
510 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-10 12 03.08.2017
511 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-30 12 03.08.2017
512 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-40 12 03.08.2017
513 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT-50 12 03.08.2017
514 Комбиниран стол за тоалет и баня Miami 12 20.03.2019
515 Комбиниран стол за тоалет и баня New York 12 20.03.2019
516 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA ECO H440 12 20.03.2019
517 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H407 12 20.03.2019
518 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450 12 20.03.2019
519 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450LA 12 20.03.2019
520 Комбиниран стол за тоалет и баня STYXO 9630 12 20.03.2019
521 Комбиниран стол за тоалет и баня Ulm 12 20.03.2019
522 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 12 03.08.2017
523 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK21 12 03.08.2017
524 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - COMPACT 12 20.03.2019
525 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Eсо 74 12 20.03.2019
526 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Premium 12 20.03.2019
527 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS 4747 12 20.03.2019
528 Комбиниран стол за тоалет и баня (сгъваем) MCT-20 12 03.08.2017
529 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 12 03.08.2017
530 Комбиниран тоалетен стол AIS - Eсо 74 12 03.08.2017
531 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 12 03.08.2017
532 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 12 03.08.2017
533 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 12 03.08.2017
534 Комбиниран тоалетен стол Cascade 12 03.08.2017
535 Комбиниран тоалетен стол Iagon 12 03.08.2017
536 Комбиниран тоалетен стол TS-1 12 03.08.2017
537 Консумативи Гуми и лагери 12 03.08.2017
538 Консумативи акумулаторни батерии 03.08.2017
539 Консумативи гуми и лагери 03.08.2017
540 Масичка за инвалидна количка 170 12 20.03.2019
541 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 12 03.08.2017
542 Масичка за инвалидна количка FS505 12 20.03.2019
543 Масичка за инвалидна количка FS506 12 20.03.2019
544 Масичка за инвалидна количка FS561 12 20.03.2019
545 Масичка за инвалидна количка KY561 12 03.08.2017
546 Масичка за инвалидна количка KY574 12 03.08.2017
547 Масичка за инвалидна количка KY574-A 12 20.03.2019
548 Масичка за инвалидна количка KY575 12 03.08.2017
549 Масичка за инвалидна количка KY577 12 03.08.2017
550 Масичка за инвалидна количка TW-001 12 03.08.2017
551 Масичка за инвалидна количка WW5400 12 03.08.2017
552 Масичка за количка за инвалиди 170 24 03.08.2017
553 Нерегулируем бастун BZN-100 12 03.08.2017
554 Нерегулируем бастун BZN-101 12 03.08.2017
555 Нерегулируем бастун KY910L 12 03.08.2017
556 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA 003 03.08.2017 26.01.2018
557 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA 006 03.08.2017 26.01.2018
558 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA001 03.08.2017 26.01.2018
559 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA004 03.08.2017 26.01.2018
560 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA007 03.08.2017 26.01.2018
561 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA009 03.08.2017 26.01.2018
562 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA016 03.08.2017 26.01.2018
563 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA017 03.08.2017 26.01.2018
564 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA101 03.08.2017 26.01.2018
565 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA102 03.08.2017 26.01.2018
566 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA103 03.08.2017 26.01.2018
567 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA105 03.08.2017 26.01.2018
568 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA106 03.08.2017 26.01.2018
569 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA109 03.08.2017 26.01.2018
570 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA110 03.08.2017 26.01.2018
571 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA113 03.08.2017 26.01.2018
572 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA114 03.08.2017 26.01.2018
573 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA115 03.08.2017 26.01.2018
574 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA116 03.08.2017 26.01.2018
575 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA117 03.08.2017 26.01.2018
576 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 DIA119 03.08.2017 26.01.2018
577 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Achim 03.08.2017 26.01.2018
578 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Andrea 03.08.2017 26.01.2018
579 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Anita 03.08.2017 26.01.2018
580 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Barbel 03.08.2017 26.01.2018
581 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Beate 03.08.2017 26.01.2018
582 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Bernd 03.08.2017 26.01.2018
583 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Bjorn 03.08.2017 26.01.2018
584 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Brigitte 03.08.2017 26.01.2018
585 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Britta 03.08.2017 26.01.2018
586 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Carola 03.08.2017 26.01.2018
587 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Christoph 03.08.2017 26.01.2018
588 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Deftlef 03.08.2017 26.01.2018
589 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Dieter 03.08.2017 26.01.2018
590 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Doris 03.08.2017 26.01.2018
591 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Elke 03.08.2017 26.01.2018
592 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Eric 03.08.2017 26.01.2018
593 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Eva 03.08.2017 26.01.2018
594 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Fiona 03.08.2017 26.01.2018
595 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Frank 03.08.2017 26.01.2018
596 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Frieda 03.08.2017 26.01.2018
597 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Gabriele 03.08.2017 26.01.2018
598 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Gerhard 03.08.2017 26.01.2018
599 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Gisela 03.08.2017 26.01.2018
600 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Hans 03.08.2017 26.01.2018
601 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Harald 03.08.2017 26.01.2018
602 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Heinz 03.08.2017 26.01.2018
603 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Helga 03.08.2017 26.01.2018
604 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Helmut 03.08.2017 26.01.2018
605 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Hennelore 03.08.2017 26.01.2018
606 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Hildegard 03.08.2017 26.01.2018
607 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Holger 03.08.2017 26.01.2018
608 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Ilona 03.08.2017 26.01.2018
609 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Ingrid 03.08.2017 26.01.2018
610 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Jens 03.08.2017 26.01.2018
611 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Jurgen 03.08.2017 26.01.2018
612 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Karl 03.08.2017 26.01.2018
613 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Klaus 03.08.2017 26.01.2018
614 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Kurt 03.08.2017 26.01.2018
615 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Lars 03.08.2017 26.01.2018
616 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Lothar 03.08.2017 26.01.2018
617 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Manfred 03.08.2017 26.01.2018
618 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Marianne 03.08.2017 26.01.2018
619 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Marisa 03.08.2017 26.01.2018
620 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Marlies 03.08.2017 26.01.2018
621 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Monika 03.08.2017 26.01.2018
622 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Norbert 03.08.2017 26.01.2018
623 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Olaf 03.08.2017 26.01.2018
624 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Oliver 03.08.2017 26.01.2018
625 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Paul 03.08.2017 26.01.2018
626 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Peter 03.08.2017 26.01.2018
627 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Philip 03.08.2017 26.01.2018
628 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Reiner 03.08.2017 26.01.2018
629 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Rolf 03.08.2017 26.01.2018
630 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Rudiger 03.08.2017 26.01.2018
631 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Sabine 03.08.2017 26.01.2018
632 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Sven 03.08.2017 26.01.2018
633 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Sylvia 03.08.2017 26.01.2018
634 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Thorsten 03.08.2017 26.01.2018
635 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Uwe 03.08.2017 26.01.2018
636 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Volker 03.08.2017 26.01.2018
637 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Walter 03.08.2017 26.01.2018
638 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro William 03.08.2017 26.01.2018
639 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Yvonne 03.08.2017 26.01.2018
640 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10 - Lucro Аngelika 03.08.2017 26.01.2018
641 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Amelie 03.08.2017 26.01.2018
642 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Amy 03.08.2017 26.01.2018
643 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Anja 03.08.2017 26.01.2018
644 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Ben 03.08.2017 26.01.2018
645 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Cloud 03.08.2017 26.01.2018
646 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Colima 03.08.2017 26.01.2018
647 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Fabian 03.08.2017 26.01.2018
648 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Happy 03.08.2017 26.01.2018
649 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Hausi 03.08.2017 26.01.2018
650 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Hero 03.08.2017 26.01.2018
651 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Jamie 03.08.2017 26.01.2018
652 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Jolie 03.08.2017 26.01.2018
653 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Joschi 03.08.2017 26.01.2018
654 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Julian 03.08.2017 26.01.2018
655 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Kerry 03.08.2017 26.01.2018
656 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Kletty 03.08.2017 26.01.2018
657 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Lara 03.08.2017 26.01.2018
658 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Lilly 03.08.2017 26.01.2018
659 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Lina 03.08.2017 26.01.2018
660 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Linus 03.08.2017 26.01.2018
661 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Lupi 03.08.2017 26.01.2018
662 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Mareike 03.08.2017 26.01.2018
663 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Marty 03.08.2017 26.01.2018
664 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Matti 03.08.2017 26.01.2018
665 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Maxi 03.08.2017 26.01.2018
666 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Momo 03.08.2017 26.01.2018
667 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Mountain 03.08.2017 26.01.2018
668 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Nevis 03.08.2017 26.01.2018
669 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Phoenix 03.08.2017 26.01.2018
670 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Racing 03.08.2017 26.01.2018
671 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Sunny 03.08.2017 26.01.2018
672 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Teppi 03.08.2017 26.01.2018
673 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Tolouse 03.08.2017 26.01.2018
674 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Vegas 03.08.2017 26.01.2018
675 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Weltmeister 03.08.2017 26.01.2018
676 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5 Yannie 03.08.2017 26.01.2018
677 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Akado 03.08.2017 26.01.2018
678 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Amelie 03.08.2017 26.01.2018
679 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Amigo 03.08.2017 26.01.2018
680 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Anden 03.08.2017 26.01.2018
681 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Arne 03.08.2017 26.01.2018
682 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Beat 03.08.2017 26.01.2018
683 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Berni 03.08.2017 26.01.2018
684 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Blacky 03.08.2017 26.01.2018
685 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Blue 03.08.2017 26.01.2018
686 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Buddy 03.08.2017 26.01.2018
687 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Camillo 03.08.2017 26.01.2018
688 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Carbon 03.08.2017 26.01.2018
689 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Charlie 03.08.2017 26.01.2018
690 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Chen 03.08.2017 26.01.2018
691 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Chico 03.08.2017 26.01.2018
692 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Christin 03.08.2017 26.01.2018
693 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Colima 03.08.2017 26.01.2018
694 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Curly 03.08.2017 26.01.2018
695 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Elena 03.08.2017 26.01.2018
696 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Fabienne 03.08.2017 26.01.2018
697 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Felix 03.08.2017 26.01.2018
698 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Filou 03.08.2017 26.01.2018
699 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Fynn 03.08.2017 26.01.2018
700 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Gym 03.08.2017 26.01.2018
701 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Hannah 03.08.2017 26.01.2018
702 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Happy 03.08.2017 26.01.2018
703 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Hausi 03.08.2017 26.01.2018
704 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Hero 03.08.2017 26.01.2018
705 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Jarvis 03.08.2017 26.01.2018
706 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Jasmin 03.08.2017 26.01.2018
707 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Jazz 03.08.2017 26.01.2018
708 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Joschi 03.08.2017 26.01.2018
709 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Julian 03.08.2017 26.01.2018
710 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Jumpy 03.08.2017 26.01.2018
711 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Kate 03.08.2017 26.01.2018
712 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Kletty 03.08.2017 26.01.2018
713 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Leonie 03.08.2017 26.01.2018
714 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Lilly 03.08.2017 26.01.2018
715 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Lina 03.08.2017 26.01.2018
716 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Linda 03.08.2017 26.01.2018
717 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Linus 03.08.2017 26.01.2018
718 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Luisa 03.08.2017 26.01.2018
719 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Mackay 03.08.2017 26.01.2018
720 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Mambo 03.08.2017 26.01.2018
721 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Mareike 03.08.2017 26.01.2018
722 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Marisa 03.08.2017 26.01.2018
723 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Mats 03.08.2017 26.01.2018
724 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Matterhorn 03.08.2017 26.01.2018
725 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Matti 03.08.2017 26.01.2018
726 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Mauntain 03.08.2017 26.01.2018
727 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Maya 03.08.2017 26.01.2018
728 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Merito 03.08.2017 26.01.2018
729 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Micki 03.08.2017 26.01.2018
730 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Momo 03.08.2017 26.01.2018
731 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Monte 03.08.2017 26.01.2018
732 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Nanaimo 03.08.2017 26.01.2018
733 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Navaro 03.08.2017 26.01.2018
734 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Nell 03.08.2017 26.01.2018
735 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Nevis 03.08.2017 26.01.2018
736 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Niciolai 03.08.2017 26.01.2018
737 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Nicky 03.08.2017 26.01.2018
738 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Niklas 03.08.2017 26.01.2018
739 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Nino 03.08.2017 26.01.2018
740 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Nolly 03.08.2017 26.01.2018
741 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Paco 03.08.2017 26.01.2018
742 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Paula 03.08.2017 26.01.2018
743 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Phoenix 03.08.2017 26.01.2018
744 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Pina 03.08.2017 26.01.2018
745 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Pool 03.08.2017 26.01.2018
746 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Racing 03.08.2017 26.01.2018
747 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Rico 03.08.2017 26.01.2018
748 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Robin 03.08.2017 26.01.2018
749 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Ruby 03.08.2017 26.01.2018
750 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Scoop 03.08.2017 26.01.2018
751 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Stella 03.08.2017 26.01.2018
752 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Strike 03.08.2017 26.01.2018
753 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Sunny 03.08.2017 26.01.2018
754 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Teppi 03.08.2017 26.01.2018
755 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Tim 03.08.2017 26.01.2018
756 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Tolouse 03.08.2017 26.01.2018
757 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Trivor 03.08.2017 26.01.2018
758 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Tuffy 03.08.2017 26.01.2018
759 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Van 03.08.2017 26.01.2018
760 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Vegas 03.08.2017 26.01.2018
761 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Weltmeister 03.08.2017 26.01.2018
762 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Yannie 03.08.2017 26.01.2018
763 Ортопедични обувки от № 25 с МПГ до 5 см тапа 3.6 Zoe 03.08.2017 26.01.2018
764 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Amelie 03.08.2017 26.01.2018
765 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Blue 03.08.2017 26.01.2018
766 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Carbon 03.08.2017 26.01.2018
767 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Chen 03.08.2017 26.01.2018
768 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Christin 03.08.2017 26.01.2018
769 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Curly 03.08.2017 26.01.2018
770 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Filou 03.08.2017 26.01.2018
771 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Hannah 03.08.2017 26.01.2018
772 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Hausi 03.08.2017 26.01.2018
773 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Hero 03.08.2017 26.01.2018
774 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Jasmin 03.08.2017 26.01.2018
775 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Julian 03.08.2017 26.01.2018
776 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Kletty 03.08.2017 26.01.2018
777 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Lilly 03.08.2017 26.01.2018
778 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Linda 03.08.2017 26.01.2018
779 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Mareike 03.08.2017 26.01.2018
780 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Marisa 03.08.2017 26.01.2018
781 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Maya 03.08.2017 26.01.2018
782 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Monte 03.08.2017 26.01.2018
783 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Nevis 03.08.2017 26.01.2018
784 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Nicky 03.08.2017 26.01.2018
785 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Niklas 03.08.2017 26.01.2018
786 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Nino 03.08.2017 26.01.2018
787 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Paco 03.08.2017 26.01.2018
788 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Paula 03.08.2017 26.01.2018
789 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Phoenix 03.08.2017 26.01.2018
790 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Strike 03.08.2017 26.01.2018
791 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Sttella 03.08.2017 26.01.2018
792 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Sunny 03.08.2017 26.01.2018
793 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Teppi 03.08.2017 26.01.2018
794 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Tim 03.08.2017 26.01.2018
795 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Tolouse 03.08.2017 26.01.2018
796 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Weltmeister 03.08.2017 26.01.2018
797 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Yannie 03.08.2017 26.01.2018
798 Ортопедични обувки от №17 до 24 с МПГ до 5 см тапа 3.3 Zoe 03.08.2017 26.01.2018
799 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O81543 03.08.2017 26.01.2018
800 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O81552 03.08.2017 26.01.2018
801 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O815OO 03.08.2017 26.01.2018
802 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O817OO 03.08.2017 26.01.2018
803 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O824OO 03.08.2017 26.01.2018
804 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O83131 03.08.2017 26.01.2018
805 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O83141 03.08.2017 26.01.2018
806 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O831O1 03.08.2017 26.01.2018
807 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O83295 03.08.2017 26.01.2018
808 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O832O3 03.08.2017 26.01.2018
809 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O8444O 03.08.2017 26.01.2018
810 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O844O1 03.08.2017 26.01.2018
811 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O84831 03.08.2017 26.01.2018
812 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O848O1 03.08.2017 26.01.2018
813 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O84O8O 03.08.2017 26.01.2018
814 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O855O2 03.08.2017 26.01.2018
815 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O86105 03.08.2017 26.01.2018
816 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O86147 03.08.2017 26.01.2018
817 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O86156 03.08.2017 26.01.2018
818 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O866O4 03.08.2017 26.01.2018
819 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O86780 03.08.2017 26.01.2018
820 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O8695O 03.08.2017 26.01.2018
821 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O87165 03.08.2017 26.01.2018
822 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O87189 03.08.2017 26.01.2018
823 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O872O3 03.08.2017 26.01.2018
824 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O87319 03.08.2017 26.01.2018
825 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O873O9 03.08.2017 26.01.2018
826 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O87O73 03.08.2017 26.01.2018
827 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O87OO1 03.08.2017 26.01.2018
828 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O88415 03.08.2017 26.01.2018
829 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O884OO 03.08.2017 26.01.2018
830 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O88543 03.08.2017 26.01.2018
831 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O88549 03.08.2017 26.01.2018
832 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O88553 03.08.2017 26.01.2018
833 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O88563 03.08.2017 26.01.2018
834 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O88564 03.08.2017 26.01.2018
835 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O885O2 03.08.2017 26.01.2018
836 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O885O3 03.08.2017 26.01.2018
837 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O8871O 03.08.2017 26.01.2018
838 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O88OO1 03.08.2017 26.01.2018
839 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O88OO3 03.08.2017 26.01.2018
840 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O88OO8 03.08.2017 26.01.2018
841 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O88OO9 03.08.2017 26.01.2018
842 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89144 03.08.2017 26.01.2018
843 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89523 03.08.2017 26.01.2018
844 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89526 03.08.2017 26.01.2018
845 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89533 03.08.2017 26.01.2018
846 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89536 03.08.2017 26.01.2018
847 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89551 03.08.2017 26.01.2018
848 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89556 03.08.2017 26.01.2018
849 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89559 03.08.2017 26.01.2018
850 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89571 03.08.2017 26.01.2018
851 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89588 03.08.2017 26.01.2018
852 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89596 03.08.2017 26.01.2018
853 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89598 03.08.2017 26.01.2018
854 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O895O9 03.08.2017 26.01.2018
855 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89613 03.08.2017 26.01.2018
856 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89623 03.08.2017 26.01.2018
857 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89628 03.08.2017 26.01.2018
858 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89636 03.08.2017 26.01.2018
859 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89643 03.08.2017 26.01.2018
860 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89652 03.08.2017 26.01.2018
861 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89658 03.08.2017 26.01.2018
862 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89663 03.08.2017 26.01.2018
863 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89668 03.08.2017 26.01.2018
864 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89671 03.08.2017 26.01.2018
865 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89673 03.08.2017 26.01.2018
866 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O8967O 03.08.2017 26.01.2018
867 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89693 03.08.2017 26.01.2018
868 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89696 03.08.2017 26.01.2018
869 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89699 03.08.2017 26.01.2018
870 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O896O3 03.08.2017 26.01.2018
871 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O896O4 03.08.2017 26.01.2018
872 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O896O6 03.08.2017 26.01.2018
873 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89702 03.08.2017 26.01.2018
874 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O897O4 03.08.2017 26.01.2018
875 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89994 03.08.2017 26.01.2018
876 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O899O3 03.08.2017 26.01.2018
877 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O899O5 03.08.2017 26.01.2018
878 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89O14 03.08.2017 26.01.2018
879 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89O16 03.08.2017 26.01.2018
880 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89O22 03.08.2017 26.01.2018
881 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89O2O 03.08.2017 26.01.2018
882 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89O42 03.08.2017 26.01.2018
883 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89O43 03.08.2017 26.01.2018
884 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89O4O 03.08.2017 26.01.2018
885 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89O75 03.08.2017 26.01.2018
886 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89O93 03.08.2017 26.01.2018
887 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89O95 03.08.2017 26.01.2018
888 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O89O96 03.08.2017 26.01.2018
889 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O8OO11 03.08.2017 26.01.2018
890 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O8OO21 03.08.2017 26.01.2018
891 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло стъпало 3.8 - Actiflex O8OO71 03.08.2017 26.01.2018
892 Ортопедични обувки тип "Налъм" с МПГ 3.9 Montana 03.08.2017 26.01.2018
893 Ортопедични обувки тип "Налъм" с МПГ 3.9 Nevada 03.08.2017 26.01.2018
894 Ортопедични обувки тип "Налъм" с МПГ 3.9 Oregon 03.08.2017 26.01.2018
895 Патереца - канадка Advantic 03.08.2017
896 Патерица канадка 150 24 03.08.2017
897 Патерица канадка 160 24 03.08.2017
898 Патерица подмишечна ПО-01 24 03.08.2017
899 Патерици - подмишечни AIS3010 12 20.03.2019
900 Патерици - подмишечни LK 3010 L, M, S 03.08.2017
901 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3030 03.08.2017
902 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3031 03.08.2017
903 Патерици – подлакътни, тип канадки REBOTEC 12 03.08.2017
904 Перука Abbey 12 03.08.2017
905 Перука Abbey Plus 12 03.08.2017
906 Перука Adele 12 03.08.2017
907 Перука Agatha 12 03.08.2017
908 Перука Agnes 12 03.08.2017
909 Перука Amelie 12 03.08.2017
910 Перука Anastasia 12 03.08.2017
911 Перука Angela 12 03.08.2017
912 Перука Beatrice 12 03.08.2017
913 Перука Bertha 12 03.08.2017
914 Перука Caroline 12 03.08.2017
915 Перука Cecylie 12 03.08.2017
916 Перука Charlotta 12 03.08.2017
917 Перука Eliza 12 03.08.2017
918 Перука Elizabeth 12 03.08.2017
919 Перука Elizabeth Plus 12 03.08.2017
920 Перука Gabriella 12 03.08.2017
921 Перука Grace 12 03.08.2017
922 Перука Hariett 12 03.08.2017
923 Перука Henrietta 12 03.08.2017
924 Перука Ines 12 03.08.2017
925 Перука Joanne 12 03.08.2017
926 Перука Joanne Plus 12 03.08.2017
927 Перука Joy 12 03.08.2017
928 Перука Kelly 12 03.08.2017
929 Перука Madeline 12 03.08.2017
930 Перука Marabelle 12 03.08.2017
931 Перука Margarette 12 03.08.2017
932 Перука Marie 12 03.08.2017
933 Перука Matilda 12 03.08.2017
934 Перука Monica 12 03.08.2017
935 Перука Natasha 12 03.08.2017
936 Перука Nicole 12 03.08.2017
937 Перука Petra 12 03.08.2017
938 Перука Rosaline 12 03.08.2017
939 Перука Roxanne 12 03.08.2017
940 Перука Rozalie 12 03.08.2017
941 Перука Theresa 12 03.08.2017
942 Перука Tia 12 03.08.2017
943 Подлакътна патерица-канадка EC-200 12 03.08.2017
944 Подлакътна патерица-канадка EC-210 12 03.08.2017
945 Подлакътна патерица-канадка EC-220 12 03.08.2017
946 Подлакътна патерица-канадка EC-230 12 03.08.2017
947 Подлакътна патерица-канадка EC-240 12 03.08.2017
948 Подлакътна патерица-канадка EC-250 12 03.08.2017
949 Подлакътна патерица-канадка KY923L 12 03.08.2017
950 Подлакътна патерица-канадка KY9331L 12 03.08.2017
951 Подлакътна патерица-канадка KY9332L 12 03.08.2017
952 Подлакътна патерица-канадка KY933L 12 03.08.2017
953 Подлакътна патерица-канадка KY937L 12 03.08.2017
954 Подлакътна патерица-канадка VCBP0042 12 03.08.2017
955 Подмишечна патерица AC-100 12 03.08.2017
956 Подмишечна патерица AC-110 12 03.08.2017
957 Подмишечна патерица AC-120 12 03.08.2017
958 Подмишечна патерица AC-130 12 03.08.2017
959 Подмишечна патерица KY925L 12 03.08.2017
960 Подмишечна патерица KY935 12 03.08.2017
961 Подмишечна патерица KY9351M 12 03.08.2017
962 Подмишечна патерица KY935L 12 03.08.2017
963 Подмишечна патерица VCBP0041 12 03.08.2017
964 Протезни рула PR2 12 03.08.2017
965 Протезни чорапи PS12 12 03.08.2017
966 Протективни чорапи PS6 12 03.08.2017
967 Проходилка 180 24 03.08.2017
968 Проходилка AIS3003 12 20.03.2019
969 Проходилка AIS3003W 12 20.03.2019
970 Проходилка AIS3004 12 20.03.2019
971 Проходилка AIS3004W 12 20.03.2019
972 Проходилка FS9125L 12 20.03.2019
973 Проходилка FS9126L 12 20.03.2019
974 Проходилка FS912L 12 20.03.2019
975 Проходилка FS9131L 12 20.03.2019
976 Проходилка FS913L 12 20.03.2019
977 Проходилка FS915L 12 20.03.2019
978 Проходилка FS919L 12 20.03.2019
979 Проходилка FS9632L 12 20.03.2019
980 Проходилка FS963L 12 20.03.2019
981 Проходилка FS967L 12 20.03.2019
982 Проходилка Foria 12 03.08.2017
983 Проходилка KY912L 12 20.03.2019
984 Проходилка KY913L 12 20.03.2019
985 Проходилка KY914L 12 20.03.2019
986 Проходилка KY915 12 20.03.2019
987 Проходилка KY962L 12 20.03.2019
988 Проходилка W-001 12 03.08.2017
989 Проходилка W-002 12 03.08.2017
990 Проходилка W-003 12 03.08.2017
991 Проходилка W-004 12 03.08.2017
992 Проходилка W-005 12 03.08.2017
993 Проходилка W-006 12 03.08.2017
994 Проходилка W-007 12 03.08.2017
995 Проходилка W-008 12 03.08.2017
996 Проходилка W-009 12 03.08.2017
997 Проходилка W-010 12 03.08.2017
998 Проходилка Walk On 12 20.03.2019
999 Проходилка (тип ролатор) KY9142 12 03.08.2017
1000 Проходилка (тип ролатор) KY9143 12 03.08.2017
1001 Проходилка (тип ролатор) W-011 12 03.08.2017
1002 Проходилка (тип ролатор) W-012 12 03.08.2017
1003 Проходилка (тип ролатор) W-013 12 03.08.2017
1004 Проходилка (тип ролатор) W-014 12 03.08.2017
1005 Проходилка (тип ролатор) W-015 12 03.08.2017
1006 Проходилка (тип ролатор) W-016 12 03.08.2017
1007 Проходилка (тип ролатор) W-017 12 03.08.2017
1008 Проходилка (тип ролатор) W-018 12 03.08.2017
1009 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L 12 03.08.2017
1010 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L-A 12 03.08.2017
1011 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9144L-B 12 03.08.2017
1012 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9146L 12 03.08.2017
1013 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9148L 12 03.08.2017
1014 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева KY9149L 12 03.08.2017
1015 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, детска KY9144L(S) 12 03.08.2017
1016 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, луксозна KY9149L 12 03.08.2017
1017 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK222 12 03.08.2017
1018 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK222B 12 03.08.2017
1019 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина VCBK23231 12 03.08.2017
1020 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина, подлакътници VCBK223 12 03.08.2017
1021 Проходилка (тип ролатор)-алуминиева, с четири колела, седалка, пазарска кошница, регулируема височина, степенки VCBK222T 12 03.08.2017
1022 Проходилка-алуминиева, сгъваема 912L 12 03.08.2017
1023 Проходилка-алуминиева, сгъваема KY964L 12 03.08.2017
1024 Проходилка-алуминиева, сгъваема KY964LR 12 03.08.2017
1025 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 913L 12 03.08.2017
1026 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 915L 12 03.08.2017
1027 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща 919L 12 03.08.2017
1028 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща VCBP0031 12 03.08.2017
1029 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща VCBP003204 12 03.08.2017
1030 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща, детска 913L(S) 12 03.08.2017
1031 Проходилка-алуминиева, сгъваема, крачеща, детска KY966L(S) 12 03.08.2017
1032 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с две колела KY964L-5" 12 03.08.2017
1033 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с две колела VCBP003203 12 03.08.2017
1034 Проходилка-алуминиева, сгъваема, с четири колела VCBP0032DWSD 12 03.08.2017
1035 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана VCBP0032 12 03.08.2017
1036 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща VCBP00312FSD 12 03.08.2017
1037 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща VCBP00312FSS 12 03.08.2017
1038 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща, с две колела VCBP00313FSD 12 03.08.2017
1039 Проходилка-алуминиева, сгъваема, фиксирана или крачеща, с две колела VCBP00313FSS 12 03.08.2017
1040 Проходилка-алуминиева, фиксирана 916L 12 03.08.2017
1041 Проходилка-алуминиева, фиксирана 917L 12 03.08.2017
1042 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 912L-5" 12 03.08.2017
1043 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела 918L 12 03.08.2017
1044 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела, детска 912L-5"(S) 12 03.08.2017
1045 Проходилка-алуминиева, фиксирана, с две колела, детска KY966L(S)-2.5" 12 03.08.2017
1046 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY9701 12 03.08.2017
1047 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY9702 12 03.08.2017
1048 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY971 12 03.08.2017
1049 Проходилка-тип Ambona, с четири колела KY972R 12 03.08.2017
1050 Проходилка-тип Ambona, с четири колела VCBK2A 12 03.08.2017
1051 Проходилка-тип Ambona, с четири колела КY970 12 03.08.2017
1052 Проходилки LK 3003 12 03.08.2017
1053 Проходилки LK 3003 W 12 03.08.2017
1054 Проходилки LK 3004 12 03.08.2017
1055 Проходилки LK 3004 W 12 03.08.2017
1056 Проходилки LK 7010 U 12 03.08.2017
1057 Проходилки LK 7030 U 12 03.08.2017
1058 Регулируем бастун BZN-110 12 03.08.2017
1059 Регулируем бастун BZN-111 12 03.08.2017
1060 Регулируем бастун BZN-112 12 03.08.2017
1061 Регулируем бастун BZN-113 12 03.08.2017
1062 Регулируем бастун BZN-114 12 03.08.2017
1063 Регулируем бастун BZN-115 12 03.08.2017
1064 Регулируем бастун BZN-116 12 03.08.2017
1065 Регулируем бастун BZN-117 12 03.08.2017
1066 Регулируем бастун BZN-118 12 03.08.2017
1067 Регулируем бастун BZN-119 12 03.08.2017
1068 Регулируем бастун KY920L 12 03.08.2017
1069 Регулируем бастун KY927L 12 03.08.2017
1070 Регулируем бастун KY9283L 12 03.08.2017
1071 Регулируем бастун KY9284L 12 03.08.2017
1072 Регулируем бастун KY9285L 12 03.08.2017
1073 Регулируем бастун KY928L 12 03.08.2017
1074 Регулируем бастун KY929L 12 03.08.2017
1075 Регулируем бастун KY930L 12 03.08.2017
1076 Регулируем бастун KY938L 12 03.08.2017
1077 Регулируем бастун KY939L 12 03.08.2017
1078 Регулируем бастун LK 3013 03.08.2017
1079 Регулируем бастун LK 3015 03.08.2017
1080 Регулируем бастун Silencio 03.08.2017
1081 Регулируем бастун VCBP0022 12 03.08.2017
1082 Регулируем триопорен бастун BZN-130 12 03.08.2017
1083 Регулируем триопорен бастун BZN-131 12 03.08.2017
1084 Регулируем триопорен бастун BZN-132 12 03.08.2017
1085 Регулируем триопорен бастун KY926 12 03.08.2017
1086 Регулируем триопорен бастун VCBP0024 12 03.08.2017
1087 Регулируем четириопорен бастун BZN-140 12 03.08.2017
1088 Регулируем четириопорен бастун BZN-141 12 03.08.2017
1089 Регулируем четириопорен бастун BZN-142 12 03.08.2017
1090 Регулируем четириопорен бастун BZN-143 12 03.08.2017
1091 Регулируем четириопорен бастун BZN-144 12 03.08.2017
1092 Регулируем четириопорен бастун KY921 12 03.08.2017
1093 Регулируем четириопорен бастун KY922 12 03.08.2017
1094 Регулируем четириопорен бастун KY924 12 03.08.2017
1095 Регулируем четириопорен бастун KY931 12 03.08.2017
1096 Регулируем четириопорен бастун KY932 12 03.08.2017
1097 Регулируем четириопорен бастун KY9322(S) 12 03.08.2017
1098 Регулируем четириопорен бастун KY932L 12 03.08.2017
1099 Регулируем четириопорен бастун KY934 12 03.08.2017
1100 Регулируем четириопорен бастун KY941 12 03.08.2017
1101 Регулируем четириопорен бастун KY942L 12 03.08.2017
1102 Регулируем четириопорен бастун KY944 12 03.08.2017
1103 Регулируем четириопорен бастун KY947 12 03.08.2017
1104 Регулируем четириопорен бастун VCBP0021 12 03.08.2017
1105 Резервни части За изброените модели 12 03.08.2017
1106 Резервни части и консумативи 03.08.2017
1107 Рингова инвалидна количка AIS1000 12 20.03.2019
1108 Рингова инвалидна количка AIS1002 12 20.03.2019
1109 Рингова инвалидна количка AIS1005 12 20.03.2019
1110 Рингова инвалидна количка AIS868 12 20.03.2019
1111 Рингова инвалидна количка AIS875 12 20.03.2019
1112 Рингова инвалидна количка AIS901 12 20.03.2019
1113 Рингова инвалидна количка KY809 12 20.03.2019
1114 Рингова инвалидна количка KY875-A-46 12 20.03.2019
1115 Рингова инвалидна количка KY901 12 20.03.2019
1116 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб ACTION 3 12 20.03.2019
1117 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ATLAS 12 20.03.2019
1118 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ECONOMIC 12 20.03.2019
1119 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2009 12 20.03.2019
1120 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2011 12 20.03.2019
1121 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS1022 12 20.03.2019
1122 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS874A 12 20.03.2019
1123 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS902GC-46 12 20.03.2019
1124 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954GC-46 12 20.03.2019
1125 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954LGCF8 12 20.03.2019
1126 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY809F 12 20.03.2019
1127 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY902GC 12 20.03.2019
1128 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY903GC 12 20.03.2019
1129 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA 12 20.03.2019
1130 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA MAX 12 20.03.2019
1131 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA TALL 12 20.03.2019
1132 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA CLEMATIS 12 20.03.2019
1133 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA DAHLIA 12 20.03.2019
1134 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 NG 12 20.03.2019
1135 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 R 12 20.03.2019
1136 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 2 NG 12 20.03.2019
1137 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 3 NG 12 20.03.2019
1138 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 4 NG 12 20.03.2019
1139 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 5 NG 12 20.03.2019
1140 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-2002 12 20.03.2019
1141 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9031 12 20.03.2019
1142 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9045 12 20.03.2019
1143 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9046 12 20.03.2019
1144 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS205LHQ 12 20.03.2019
1145 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS903LAJPQF9 12 20.03.2019
1146 Рингова инвалидна количка с чужда помощ KY904BJ 12 20.03.2019
1147 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Kuschall 12 20.03.2019
1148 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - 6565 12 20.03.2019
1149 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - ECONOMIC 12 20.03.2019
1150 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS – A6565 12 20.03.2019
1151 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS-2001 12 20.03.2019
1152 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS863ABJ 12 20.03.2019
1153 Стол за баня 2B-10 12 03.08.2017
1154 Стол за баня 2B-20 12 03.08.2017
1155 Стол за баня 2B-30 12 03.08.2017
1156 Стол за баня 2B-40 12 03.08.2017
1157 Стол за баня 2B-50 12 03.08.2017
1158 Стол за баня ALIZE 12 03.08.2017
1159 Стол за баня DH-40 L 12 03.08.2017
1160 Стол за баня DRVW042 12 03.08.2017
1161 Стол за баня DRVW048 12 03.08.2017
1162 Стол за баня GALAXI 12 03.08.2017
1163 Стол за баня KY791 12 03.08.2017
1164 Стол за баня KY796L 12 03.08.2017
1165 Стол за баня KY798LQ 12 03.08.2017
1166 Стол за баня L-FIT 12 03.08.2017
1167 Стол за баня VCPT0011 12 03.08.2017
1168 Стол за баня VCTP0011 12 03.08.2017
1169 Стол за баня VCTP0021 12 03.08.2017
1170 Тоалетен стол 2C-10 12 03.08.2017
1171 Тоалетен стол 2C-20 12 03.08.2017
1172 Тоалетен стол 2C-30 12 03.08.2017
1173 Тоалетен стол 2C-40 12 03.08.2017
1174 Тоалетен стол 2C-50 12 03.08.2017
1175 Тоалетен стол Aquatec 90 12 03.08.2017
1176 Тоалетен стол Aquatec 900 12 03.08.2017
1177 Тоалетен стол Cascata 12 03.08.2017
1178 Тоалетен стол Izzo 12 03.08.2017
1179 Тоалетен стол KY810 12 03.08.2017
1180 Тоалетен стол KY810-A 12 03.08.2017
1181 Тоалетен стол KY813L 12 03.08.2017
1182 Тоалетен стол KY814 12 03.08.2017
1183 Тоалетен стол KY893 12 03.08.2017
1184 Тоалетен стол KY894 12 03.08.2017
1185 Тоалетен стол KY894L 12 03.08.2017
1186 Тоалетен стол KY895L 12 03.08.2017
1187 Тоалетен стол KY896 12 03.08.2017
1188 Тоалетен стол Omega Pliante 12 03.08.2017
1189 Тоалетен стол Omega classique 12 03.08.2017
1190 Тоалетен стол Styxo 12 03.08.2017
1191 Тоалетен стол TS-Care 12 03.08.2017
1192 Тоалетен стол-несгъваем DRVW02 12 03.08.2017
1193 Тоалетен стол-сгъваем DRVW01 12 03.08.2017
1194 Ходилки (проходилки) ACTIO/2 12 20.03.2019
1195 Ходилки (проходилки) ALPHA 12 20.03.2019
1196 Ходилки (проходилки) BANJO 12 20.03.2019
1197 Ходилки (проходилки) FUTURA 12 20.03.2019
1198 Ходилки (проходилки) Fixi 12 20.03.2019
1199 Ходилки (проходилки) Fox 12 20.03.2019
1200 Ходилки (проходилки) JAZZ 12 20.03.2019
1201 Ходилки (проходилки) LEGACY 12 20.03.2019
1202 Ходилки (проходилки) LK7023 12 20.03.2019
1203 Ходилки (проходилки) MAXI+ 12 20.03.2019
1204 Ходилки (проходилки) MELODY 12 20.03.2019
1205 Ходилки (проходилки) Pluto 12 20.03.2019
1206 Ходилки (проходилки) SOPRANO 12 20.03.2019
1207 Ходилки (проходилки) SYMPHONY 12 20.03.2019
1208 Ходилки (проходилки) UN3001 12 20.03.2019
1209 Ходилки (проходилки) UN3002 12 20.03.2019
1210 Ходилки (проходилки) UN3007 12 20.03.2019
1211 Ходилки (проходилки) UN3010 12 20.03.2019
1212 Четириопорен бастун LK 3021 03.08.2017
1213 Четириопорен бастун LK 3023 03.08.2017
1214 Щипки за захапване на предмети от разстояние FS583 12 20.03.2019
1215 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 12 03.08.2017