Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:ЕТ "ФАРМКОМЕРС - БОНКА КРУШЕВА"
Населено място:гр. Велико Търново
Седалище:ул."Любен Каравелов" №87
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0889 811 021
Факс:
E-mail:farmkomers@abv.bg
Представляващ:Бонка Стоянова Крушева
Удостоверение:516 / 07.08.2017
Статус: Регистриран
В сила от:03.08.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Велико Търново ул."Любен каравелов" №87 0889 811 021 Бонка Стоянова Крушева, Георги Цветанов Крушев НЕ 03.08.2017 26.09.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул."Св.Св.Кирил и Методий" №21 064 807 170 Борислав Здравков Наков 03.08.2017 03.08.2017
гр. Сливен ул."Попска" №1 044 637 177 Стефан Димитров Таушанов 03.08.2017 03.08.2017
с. Рогош ул."Васил Левски" №74 0886 181 088 Илиян Иванов Илиев 03.08.2017 03.08.2017