Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СЕНТИЛИОН" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:ул."Илия Бешков" №6А
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02 439 88 80
Факс:
E-mail:centilion@centilion.eu
Представляващ:Нина Георгиева Горанова
Удостоверение:532 / 13.10.2017
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Консуматив ADHEAR адаптер за закрепяне 13.10.2017
2 Консуматив Батерии Zink-Air 13 13.10.2017
3 Слухов апарат по костен път ADHEAR (модел 701) 24 13.10.2017