Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СЕНТИЛИОН" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:ул."Илия Бешков" №6А
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02 439 88 80
Факс:
E-mail:centilion@centilion.eu
Представляващ:Нина Георгиева Горанова
Удостоверение:532 / 13.10.2017
Статус: Регистриран
В сила от:13.10.2017


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул. Илия Бешков 6А 4398880 Тодор Христов Абаджиев НЕ 13.10.2017 13.10.2017
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул. Илия Бешков 6А 4398880 Нина Герогиева Горанова Тодор Христов Абаджиев 13.10.2017 13.10.2017
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул. Илия Бешков 6А 4 398 880 Нина Герогиева Горанова Тодор Христов Абаджиев 13.10.2017 13.10.2017