Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ЛЕКОВ - 89" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:ул."Енос" №11
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02 963 20 45
Факс:
E-mail:
Представляващ:Алеко Недялков Леков
Удостоверение:561 / 16.04.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Аксесоари-Rexton Кутии, четки, филтри 16.04.2018
2 Аксесоари-SONIC Кутии, четки, филтри 16.04.2018
3 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 100 16.04.2018
4 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 200 16.04.2018
5 Акумулаторна инвалидна количка Express 2000 16.04.2018
6 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 100 16.04.2018
7 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 200 16.04.2018
8 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 500 16.04.2018
9 Акумулаторна инвалидна количка KY110A 16.04.2018
10 Акумулаторна инвалидна количка KY120 16.04.2018
11 Акумулаторна инвалидна количка KY140LA 16.04.2018
12 Акумулаторна инвалидна количка KY152 16.04.2018
13 Акумулаторна инвалидна количка KY160 16.04.2018
14 Акумулаторна инвалидна количка KY160A 16.04.2018
15 Акумулаторна инвалидна количка LEO-707 16.04.2018
16 Акумулаторна инвалидна количка LEO-708 16.04.2018
17 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 16.04.2018
18 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 16.04.2018
19 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 16.04.2018
20 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 500 16.04.2018
21 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 3 16.04.2018
22 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 4 16.04.2018
23 Акумулаторна инвалидна количка Venus 3 16.04.2018
24 Акумулаторна инвалидна количка Venus 4 16.04.2018
25 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Agin-745 12 02.08.2018
26 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Alvaro 12 02.08.2018
27 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Carvo 12 02.08.2018
28 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-101 12 02.08.2018
29 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-110 12 02.08.2018
30 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 141 B 12 02.08.2018
31 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Luggie 12 02.08.2018
32 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Minko 12 02.08.2018
33 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Varga 12 02.08.2018
34 Акумулаторни батерии 16.04.2018
35 Акумулаторни батерии за протеза за горен крайник с електронно устройство АБ 16.04.2018
36 Антидекубитален дюшек ADM 1000 16.04.2018
37 Антидекубитален дюшек ADM 2000 16.04.2018
38 Антидекубитален дюшек Academy 16.04.2018
39 Антидекубитален дюшек BioFlote 200 16.04.2018
40 Антидекубитален дюшек BioFlote 2000 16.04.2018
41 Антидекубитален дюшек BioFlote 300 16.04.2018
42 Антидекубитален дюшек E250+OLA Q1-02 16.04.2018
43 Антидекубитален дюшек EFFECT 2500F 16.04.2018
44 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300 16.04.2018
45 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300/T 16.04.2018
46 Антидекубитален дюшек GM 8002+A 16.04.2018
47 Антидекубитален дюшек GM по т.14.2. 02.08.2018
48 Антидекубитален дюшек OPTIMAL 2000S 16.04.2018
49 Антидекубитален дюшек RICANT 16.04.2018
50 Антидекубитален дюшек ST100 16.04.2018
51 Антидекубитален дюшек ST50 16.04.2018
52 Антидекубитален дюшек ST80 16.04.2018
53 Антидекубитален дюшек SY300 16.04.2018
54 Антидекубитален дюшек SY400 16.04.2018
55 Антидекубитален дюшек T 3036 12 02.08.2018
56 Антидекубитален дюшек АДД по т.14.2. 02.08.2018
57 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 250E+Q1-01 12 02.08.2018
58 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 418+Q2-01/50 12 02.08.2018
59 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 12 02.08.2018
60 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 F 12 02.08.2018
61 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 V 12 02.08.2018
62 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 2500 VF 12 02.08.2018
63 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5000 12 02.08.2018
64 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5200 12 02.08.2018
65 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5400 12 02.08.2018
66 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 5600 12 02.08.2018
67 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8200 12 02.08.2018
68 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8400 12 02.08.2018
69 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRCELL 8600 12 02.08.2018
70 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери AIRPAD 12 02.08.2018
71 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери CODICE 5 12 02.08.2018
72 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 250 12 02.08.2018
73 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 350V 12 02.08.2018
74 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 412 12 02.08.2018
75 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 512 12 02.08.2018
76 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 623 12 02.08.2018
77 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери Eazyflow 934 12 02.08.2018
78 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери GM 105 12 02.08.2018
79 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери SY200 12 02.08.2018
80 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери TKS2012-A 12 02.08.2018
81 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM202 12 02.08.2018
82 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери VCM502 12 02.08.2018
83 Антидекубитален дюшек с компресор ECM 16.04.2018
84 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM 8002+A 02.08.2018
85 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM по т. 14.3. 02.08.2018
86 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY 02.08.2018
87 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY-H5 02.08.2018
88 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери OPTIMAL 02.08.2018
89 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери АДДПВК по т.14.3. 02.08.2018
90 Антидекубитална възглавница 4117 16.04.2018
91 Антидекубитална възглавница ADC 10 16.04.2018
92 Антидекубитална възглавница ADC 20 16.04.2018
93 Антидекубитална възглавница KY564 16.04.2018
94 Антидекубитална възглавница KY567 16.04.2018
95 Антидекубитална възглавница KY573 16.04.2018
96 Антидекубитална възглавница SEAT CUSHION 16.04.2018
97 Антидекубитална възглавница Twin 16.04.2018
98 Антидекубитална възглавница АДВ по т.14.1. 02.08.2018
99 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BABY HERO 12 02.08.2018
100 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания BINGO 12 02.08.2018
101 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVB08 12 02.08.2018
102 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF03 12 02.08.2018
103 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVF04 12 02.08.2018
104 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVL0G 12 02.08.2018
105 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания DRVRX 12 02.08.2018
106 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания HERO 12 02.08.2018
107 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PD 12 02.08.2018
108 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PDN 12 02.08.2018
109 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJM 12 02.08.2018
110 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMC 12 02.08.2018
111 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PJMP 12 02.08.2018
112 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSL 12 02.08.2018
113 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PSN 12 02.08.2018
114 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания PST 12 02.08.2018
115 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания RAINBOW 12 02.08.2018
116 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания S-3 12 02.08.2018
117 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания SPRING 02.08.2018
118 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания ВСИПДУ по т. 16. 02.08.2018
119 Детска инвалидна количка 3404 12 02.08.2018
120 Детска инвалидна количка 6800 12 02.08.2018
121 Детска инвалидна количка Aris 12 02.08.2018
122 Детска инвалидна количка DRVB08 12 02.08.2018
123 Детска инвалидна количка DRVF04 12 02.08.2018
124 Детска инвалидна количка DRVG0C 12 02.08.2018
125 Детска инвалидна количка DRVG0E 12 02.08.2018
126 Детска инвалидна количка DRVG0F 12 02.08.2018
127 Детска инвалидна количка DRVG0G 12 02.08.2018
128 Детска инвалидна количка DRVG0H 12 02.08.2018
129 Детска инвалидна количка DRVG0J 12 02.08.2018
130 Детска инвалидна количка DRVRX 12 02.08.2018
131 Детска инвалидна количка MSW-3200 12 02.08.2018
132 Детска инвалидна количка MSW-3300 12 02.08.2018
133 Детска инвалидна количка MSW-3400 12 02.08.2018
134 Детска инвалидна количка MSW-3500 12 02.08.2018
135 Детска инвалидна количка OPTIMUS 12 02.08.2018
136 Детска инвалидна количка PLIKO 12 02.08.2018
137 Детска инвалидна количка Rolid 110-P 02.08.2018
138 Детска инвалидна количка VCWB001 12 02.08.2018
139 Детска инвалидна количка VCWR211 12 02.08.2018
140 Детска инвалидна количка ДИК по т. 12.6. 02.08.2018
141 Детска рингова инвалидна количка 4800 12 02.08.2018
142 Детска рингова инвалидна количка 5900 12 02.08.2018
143 Детска рингова инвалидна количка 6100 12 02.08.2018
144 Детска рингова инвалидна количка 6120 12 02.08.2018
145 Детска рингова инвалидна количка DRVL0G 12 02.08.2018
146 Детска рингова инвалидна количка GR 101 12 02.08.2018
147 Детска рингова инвалидна количка MSW-3000 12 02.08.2018
148 Детска рингова инвалидна количка MSW-3100 12 02.08.2018
149 Детска рингова инвалидна количка Pinguino 12 02.08.2018
150 Детска рингова инвалидна количка Rolid 100-P 02.08.2018
151 Детска рингова инвалидна количка VCWR211R 12 02.08.2018
152 Детска рингова инвалидна количка ДРИК по т. 12.5. 02.08.2018
153 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708 Delight 16.04.2018
154 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 925 16.04.2018
155 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 100 16.04.2018
156 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 101 16.04.2018
157 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 200 16.04.2018
158 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 202 16.04.2018
159 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 500 16.04.2018
160 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Boreal 16.04.2018
161 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване EZ-1 16.04.2018
162 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Eclips 16.04.2018
163 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Elara-118 16.04.2018
164 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Jazz 16.04.2018
165 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 200 16.04.2018
166 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 201 16.04.2018
167 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 500 16.04.2018
168 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 501 16.04.2018
169 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003L 16.04.2018
170 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003LB 16.04.2018
171 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY908LAH-46 16.04.2018
172 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY958LС-46 16.04.2018
173 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY959L-35 16.04.2018
174 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY964LAJ-46 16.04.2018
175 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY969LA-46 16.04.2018
176 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY980LA-35 16.04.2018
177 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY988LA 16.04.2018
178 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-100 16.04.2018
179 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-104 16.04.2018
180 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-802 16.04.2018
181 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO -120 16.04.2018
182 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-100 16.04.2018
183 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-122 16.04.2018
184 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-165 16.04.2018
185 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-170 16.04.2018
186 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-180 16.04.2018
187 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-183 16.04.2018
188 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-190 16.04.2018
189 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-195 16.04.2018
190 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-280 16.04.2018
191 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-290 16.04.2018
192 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-700 16.04.2018
193 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-800 16.04.2018
194 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-900 16.04.2018
195 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-100 16.04.2018
196 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-104 16.04.2018
197 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-105 16.04.2018
198 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 400 16.04.2018
199 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 500 16.04.2018
200 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 600 16.04.2018
201 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 700 16.04.2018
202 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 800 16.04.2018
203 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 300 16.04.2018
204 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 333 16.04.2018
205 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 500 16.04.2018
206 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 600 16.04.2018
207 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 200 16.04.2018
208 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 202 16.04.2018
209 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване RPMWCFS1803P 16.04.2018
210 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100 16.04.2018
211 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-D 16.04.2018
212 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 16.04.2018
213 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110 16.04.2018
214 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-D 16.04.2018
215 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 16.04.2018
216 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121 16.04.2018
217 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121-D 16.04.2018
218 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121-P 16.04.2018
219 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200 16.04.2018
220 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200-D 16.04.2018
221 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200-P 16.04.2018
222 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210 16.04.2018
223 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210-D 16.04.2018
224 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210-P 16.04.2018
225 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214 16.04.2018
226 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214-D 16.04.2018
227 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214-P 16.04.2018
228 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230 16.04.2018
229 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230-D 16.04.2018
230 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230-P 16.04.2018
231 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300 16.04.2018
232 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300-D 16.04.2018
233 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300-P 16.04.2018
234 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310 16.04.2018
235 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310-D 16.04.2018
236 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310-P 16.04.2018
237 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320 16.04.2018
238 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320-D 16.04.2018
239 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320-P 16.04.2018
240 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100 16.04.2018
241 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100-D 16.04.2018
242 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100-P 16.04.2018
243 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110 16.04.2018
244 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110-D 16.04.2018
245 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110-P 16.04.2018
246 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120 16.04.2018
247 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120-D 16.04.2018
248 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120-P 16.04.2018
249 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100 16.04.2018
250 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100-D 16.04.2018
251 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100-P 16.04.2018
252 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110 16.04.2018
253 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110-D 16.04.2018
254 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110-P 16.04.2018
255 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120 16.04.2018
256 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120-D 16.04.2018
257 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120-P 16.04.2018
258 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100 16.04.2018
259 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100-D 16.04.2018
260 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100-P 16.04.2018
261 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110 16.04.2018
262 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110-D 16.04.2018
263 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110-P 16.04.2018
264 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120 16.04.2018
265 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120-D 16.04.2018
266 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120-P 16.04.2018
267 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK4 16.04.2018
268 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване “Breezy 100 Entree” 16.04.2018
269 Инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003LB 16.04.2018
270 Комбиниран стол за тоалет и баня 10677/W 12 02.08.2018
271 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP AV 16.04.2018
272 Комбиниран стол за тоалет и баня 139В 16.04.2018
273 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-10 12 02.08.2018
274 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-20 12 02.08.2018
275 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-30 12 02.08.2018
276 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-40 12 02.08.2018
277 Комбиниран стол за тоалет и баня 2C-50 12 02.08.2018
278 Комбиниран стол за тоалет и баня 9062 16.04.2018
279 Комбиниран стол за тоалет и баня DB-05-01 16.04.2018
280 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW01 12 02.08.2018
281 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW011 12 02.08.2018
282 Комбиниран стол за тоалет и баня DRVW02 12 02.08.2018
283 Комбиниран стол за тоалет и баня GR 129 12 02.08.2018
284 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810 12 02.08.2018
285 Комбиниран стол за тоалет и баня KY810-A 12 02.08.2018
286 Комбиниран стол за тоалет и баня KY813L 12 02.08.2018
287 Комбиниран стол за тоалет и баня KY814 12 02.08.2018
288 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 02.08.2018
289 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 02.08.2018
290 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 02.08.2018
291 Комбиниран стол за тоалет и баня KY895L 12 02.08.2018
292 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 02.08.2018
293 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO 290 16.04.2018
294 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-215 16.04.2018
295 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-270 16.04.2018
296 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 16.04.2018
297 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-D 16.04.2018
298 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 16.04.2018
299 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 16.04.2018
300 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-D 16.04.2018
301 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 16.04.2018
302 Комбиниран стол за тоалет и баня MCR 100 16.04.2018
303 Комбиниран стол за тоалет и баня MCR 300 16.04.2018
304 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68076 16.04.2018
305 Комбиниран стол за тоалет и баня TSS 12 02.08.2018
306 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 12 02.08.2018
307 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU/10585-SV 12 02.08.2018
308 Комбиниран стол за тоалет и баня UMC-140 16.04.2018
309 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 16.04.2018
310 Комбиниран стол за тоалет и баня КСТБ по т. 13.1. 02.08.2018
311 Комплект гуми, лагери за инвалидна количка 02.08.2018
312 Комплект гуми, лагери за комбиниран стол за тоалет и баня 02.08.2018
313 Масичка за инвалидна количка KY561 16.04.2018
314 Масичка за инвалидна количка KY574 16.04.2018
315 Масичка за инвалидна количка KY575 16.04.2018
316 Нерегулируем бастун KY910L 16.04.2018
317 Основен ремонт на инвалидна количка 02.08.2018
318 Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант (комбиниран стол за тоалет и баня) 02.08.2018
319 Патерици тип „Канадка” KY933L 16.04.2018
320 Патерици тип „Канадка” LEO-320 16.04.2018
321 Патерици тип „Канадка” LEO-330 16.04.2018
322 Патерици тип „Канадка” LEO-340 16.04.2018
323 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 16.04.2018
324 Патерици тип „Подмишечни” LEO-310 16.04.2018
325 Патерици тип „канадка” KY923L 16.04.2018
326 Патерици тип „канадка” KY937L 16.04.2018
327 Проходилка G 104 12 02.08.2018
328 Проходилка G 201 12 02.08.2018
329 Проходилка - ролатор Fakto 12 02.08.2018
330 Проходилка - ролатор Ligero 12 02.08.2018
331 Проходилка / Ходилка KY912L 16.04.2018
332 Проходилка / Ходилка KY9143 16.04.2018
333 Проходилка / Ходилка KY9144L 16.04.2018
334 Проходилка / Ходилка KY9146L 16.04.2018
335 Проходилка / Ходилка KY919L 16.04.2018
336 Проходилка / Ходилка KY963L 16.04.2018
337 Проходилка / Ходилка KY970 16.04.2018
338 Проходилка / Ходилка KY9701 16.04.2018
339 Проходилка / Ходилка KY9702 16.04.2018
340 Проходилка / Ходилка KY971 16.04.2018
341 Проходилка / Ходилка KY972R 16.04.2018
342 Проходилка / Ходилка LEO-345 16.04.2018
343 Проходилка / Ходилка LEO-355 16.04.2018
344 Проходилка / Ходилка LEO-360 16.04.2018
345 Проходилка / Ходилка LEO-370 16.04.2018
346 Проходилка / Ходилка LEO-371 16.04.2018
347 Проходилка / Ходилка LEO-380 16.04.2018
348 Проходилка / Ходилка LEO-390 16.04.2018
349 Проходилка / Ходилка LEO 374 16.04.2018
350 Регулируем бастун KY9201L 16.04.2018
351 Регулируем бастун KY920L 16.04.2018
352 Регулируем бастун KY927L 16.04.2018
353 Регулируем бастун KY9282L 16.04.2018
354 Регулируем бастун KY928L 16.04.2018
355 Регулируем бастун KY929L 16.04.2018
356 Регулируем бастун KY930L 16.04.2018
357 Регулируем бастун KY938L 16.04.2018
358 Регулируем бастун KY939L 16.04.2018
359 Регулируем бастун RPM79010L 16.04.2018
360 Регулируем бастун RPM79010LS 16.04.2018
361 Регулируем бастун RPM79010R 16.04.2018
362 Регулируем бастун RPM79010RS 16.04.2018
363 Регулируем бастун RPM79020 16.04.2018
364 Регулируем бастун RPM79021 16.04.2018
365 Регулируем бастун RPM79022 16.04.2018
366 Регулируем бастун RPM79023 16.04.2018
367 Регулируем бастун RPM79030 16.04.2018
368 Регулируем триопорен бастун KY926 16.04.2018
369 Регулируем триопорен бастун LEO-383 16.04.2018
370 Регулируем триопорен бастун RPM70040 16.04.2018
371 Регулируем четириупорен бастун KY922 16.04.2018
372 Регулируем четириупорен бастун KY9322S 16.04.2018
373 Регулируем четириупорен бастун KY942L 16.04.2018
374 Регулируем четириупорен бастун LEO-382 16.04.2018
375 Регулируем четириупорен бастун RPM70045 16.04.2018
376 Регулируем бастун LEO 392 16.04.2018
377 Регулируем бастун LEO 393 16.04.2018
378 Регулируем бастун LEO 394 16.04.2018
379 Резервни части 16.04.2018
380 Рингова инвалидна количка 1618С0102S 12 02.08.2018
381 Рингова инвалидна количка Rolid 100-D 02.08.2018
382 Рингова инвалидна количка РИК по т. 12.1. 02.08.2018
383 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, олекотена, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Tokin 12 02.08.2018
384 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1000 12 02.08.2018
385 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 1100 12 02.08.2018
386 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2000 12 02.08.2018
387 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ACTIVE 2100 12 02.08.2018
388 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1000 12 02.08.2018
389 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1100 12 02.08.2018
390 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1200 12 02.08.2018
391 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1300 12 02.08.2018
392 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1400 12 02.08.2018
393 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ALW-1500 12 02.08.2018
394 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Breezy 90 12 02.08.2018
395 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 2 12 02.08.2018
396 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Budget 9.050 12 02.08.2018
397 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1000 12 02.08.2018
398 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1100 12 02.08.2018
399 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1200 12 02.08.2018
400 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1300 12 02.08.2018
401 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1400 12 02.08.2018
402 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-1500 12 02.08.2018
403 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2000 12 02.08.2018
404 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2100 12 02.08.2018
405 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2200 12 02.08.2018
406 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2300 12 02.08.2018
407 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2400 12 02.08.2018
408 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-2500 12 02.08.2018
409 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4000 12 02.08.2018
410 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4100 12 02.08.2018
411 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4200 12 02.08.2018
412 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4300 12 02.08.2018
413 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4400 12 02.08.2018
414 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-4500 12 02.08.2018
415 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5000 12 02.08.2018
416 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5100 12 02.08.2018
417 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5200 12 02.08.2018
418 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5300 12 02.08.2018
419 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5400 12 02.08.2018
420 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-5500 12 02.08.2018
421 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6000 12 02.08.2018
422 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6100 12 02.08.2018
423 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6200 12 02.08.2018
424 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6300 12 02.08.2018
425 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6400 12 02.08.2018
426 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-6500 12 02.08.2018
427 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7000 12 02.08.2018
428 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7100 12 02.08.2018
429 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7200 12 02.08.2018
430 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7300 12 02.08.2018
431 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7400 12 02.08.2018
432 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MSW-7500 12 02.08.2018
433 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWA1 12 02.08.2018
434 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. MTBWB1 12 02.08.2018
435 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S1 12 02.08.2018
436 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S3 12 02.08.2018
437 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. S4 12 02.08.2018
438 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Sentra EC 12 02.08.2018
439 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Service 3.600 12 02.08.2018
440 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 12 02.08.2018
441 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. Silver Sport 2 12 02.08.2018
442 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 2000 12 02.08.2018
443 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. TSW - 5000 12 02.08.2018
444 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4 12 02.08.2018
445 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42 12 02.08.2018
446 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42L 12 02.08.2018
447 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK42M 12 02.08.2018
448 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43 12 02.08.2018
449 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43B 12 02.08.2018
450 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK43L 12 02.08.2018
451 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK4T 12 02.08.2018
452 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK702 12 02.08.2018
453 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK703 12 02.08.2018
454 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7C 12 02.08.2018
455 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7CP 12 02.08.2018
456 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK7T 12 02.08.2018
457 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AC 12 02.08.2018
458 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AH 12 02.08.2018
459 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AL 12 02.08.2018
460 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9AS 12 02.08.2018
461 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. VCWK9C 12 02.08.2018
462 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 1000 12 02.08.2018
463 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 3000 12 02.08.2018
464 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или др. ТSW - 4000 12 02.08.2018
465 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 100 02.08.2018
466 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 110 02.08.2018
467 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки РИК+ по т. 12.2. 02.08.2018
468 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и свалящи се стъпенки, с бързо свалящи се задни колела и пневматични гуми, стомана CANEO B 12 02.08.2018
469 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулируеми подлакътници и стъпенки 8065 12 02.08.2018
470 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници и свалящи се стъпенки, пневматични гуми, с колелца против обръщане, за тежки хора 3022POGR203SE 12 02.08.2018
471 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR203SPE 12 02.08.2018
472 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми GR 103 12 02.08.2018
473 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, повдигащи се съпенки, пневматични гуми, стомана 4655 12 02.08.2018
474 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки със спирачки, с пневматични гуми, с бързо свалящи се задни колела и пневматчини гуми, алуминиева CANEO E 12 02.08.2018
475 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, с ръкохватки със спирачки, алуминиева Porter 12 02.08.2018
476 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми с бързо освобождаване, алуминиева, за високи хора CANEO L 12 02.08.2018
477 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Caneo S 12 02.08.2018
478 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращ се наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и повдигащи се стъпенки, с опора за глава, с пневматични гуми, с колeла против обръщане Serena II 12 02.08.2018
479 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се по височина ръкохватки със спирачки, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Basik + 12 02.08.2018
480 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми, подсилена рама, за тежки хора CANEO XL 12 02.08.2018
481 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, стомана Basik 12 02.08.2018
482 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с фиксирани подлакътници, с повдигащи стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR104SPE 12 02.08.2018
483 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, свалящи се стъпенки, твърди гуми GR 102 12 02.08.2018
484 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, твърди гуми 1618P0GR102SE 12 02.08.2018
485 Стол за баня BCR 100 16.04.2018
486 Стол за баня BCR 200 16.04.2018
487 Стол за баня KY780L 16.04.2018
488 Стол за баня KY791 16.04.2018
489 Стол за баня KY796L 16.04.2018
490 Стол за баня KY798LQ 16.04.2018
491 Стол за баня RPM68030 16.04.2018
492 Тоалетен стол KY668B 16.04.2018
493 Тоалетен стол KY800L 16.04.2018
494 Тоалетен стол KY810 16.04.2018
495 Тоалетен стол KY811 16.04.2018
496 Тоалетен стол KY813L 16.04.2018
497 Тоалетен стол KY818L 16.04.2018
498 Тоалетен стол KY819 16.04.2018
499 Тоалетен стол KY893 16.04.2018
500 Тоалетен стол KY896 16.04.2018
501 Тоалетен стол LEO-205 16.04.2018
502 Тоалетен стол LEO-225 16.04.2018
503 Тоалетен стол LEO-235 16.04.2018
504 Тоалетен стол RPM68100 16.04.2018
505 Тоалетен стол TCR 200 16.04.2018
506 гуми и лагери 16.04.2018