Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ЛЕКОВ - 89" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:ул."Енос" №11
Адрес за кореспонденция:София ул."Любен Каравелов" №29
Телефон:02 963 20 45
Факс:
E-mail:
Представляващ:Алеко Недялков Леков
Удостоверение:561 / 16.04.2018
Статус: Регистриран
В сила от:06.12.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Лом ул. "Пристанищна" № 46 0878/84 25 85 Йорданка Христова Борисова, Борис Борисов - до 06.12.18г. НЕ 31.08.2018 19.03.2019 19.03.2019
гр. Лом ул. "Цар Петър I" № 1 0887/57 71 06 Лидия Каменова НЕ 31.08.2018 19.03.2019 19.03.2019
гр. София бул."Христо Ботев" 0120 0887 787 819 Алеко Недялков Леков НЕ 16.04.2018 16.04.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул."Опълченска" №100 0882 977 210 Алеко Недялков Леков Мартин Георгиев Марков 16.04.2018 06.12.2019 16.04.2018
гр. София ул."Овчо поле" 122 Евгени Василев Димитров 06.12.2019 06.12.2019