Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"НОВА САУНД" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул."Белград" №8
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0882 900 225
Факс:
E-mail:nova_sound@abv.bg
Представляващ:Ненко Василев Василев
Удостоверение:564 / 02.05.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Батерии 10 02.05.2018
2 Батерии 13 02.05.2018
3 Батерии 312 02.05.2018
4 Батерии 675 02.05.2018
5 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 13 PM MM TC P 24 02.05.2018
6 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 13 VC6 MM TC P 24 02.05.2018
7 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 13 VC6 PM MM TC P 24 02.05.2018
8 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 312 PM MM TC P 24 02.05.2018
9 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 312 V3U PU MM TC P 24 02.05.2018
10 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 L 312 VC4 PM MM TC P 24 02.05.2018
11 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 13 PM MM TC P 24 02.05.2018
12 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 13 VC6 MM TC P 24 02.05.2018
13 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 13 VC6 PM MM TC P 24 02.05.2018
14 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 312 PM MM TC P 24 02.05.2018
15 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 312 V3U PU MM TC P 24 02.05.2018
16 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev3 R 312 VC4 PM MM TC P 24 02.05.2018
17 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 10 PU OM TC P 24 02.05.2018
18 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 13 PM MM TC P 24 02.05.2018
19 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 13 VC6 MM TC P 24 02.05.2018
20 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 13 VC6 PM MM TC P 24 02.05.2018
21 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 312 PM MM TC P 24 02.05.2018
22 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 312 V3U PU MM TC P 24 02.05.2018
23 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 L 312 VC4 PM MM TC P 24 02.05.2018
24 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 10 PU OM TC P 24 02.05.2018
25 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 13 PM MM TC P 24 02.05.2018
26 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 13 VC6 MM TC P 24 02.05.2018
27 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 13 VC6 PM MM TC P 24 02.05.2018
28 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 312 PM MM TC P 24 02.05.2018
29 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 312 V3U PU MM TC P 24 02.05.2018
30 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron Kit Shine rev4 R 312 VC4 PM MM TC P 24 02.05.2018
31 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
32 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
33 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 L OM DT3 M G 24 02.05.2018
34 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 L PM OM DT4 HBU P G 24 02.05.2018
35 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 L PM OM DT4 P G 24 02.05.2018
36 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
37 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
38 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 R OM DT3 M G 24 02.05.2018
39 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 R PM OM DT4 HBU P G 24 02.05.2018
40 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 10 R PM OM DT4 P G 24 02.05.2018
41 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 13 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
42 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 13 L DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
43 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 13 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
44 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 13 R DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
45 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
46 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
47 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 L DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
48 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 L PU OM DT4 P 24 02.05.2018
49 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
50 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
51 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 R DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
52 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 500 312 R PU OM DT4 P 24 02.05.2018
53 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
54 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
55 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 L OM DT3 M G 24 02.05.2018
56 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 L PM OM DT4 HBU P G 24 02.05.2018
57 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 L PM OM DT4 P G 24 02.05.2018
58 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
59 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
60 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 R OM DT3 M G 24 02.05.2018
61 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 10 R PM OM DT4 HBU P G 24 02.05.2018
62 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 13 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
63 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 13 L DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
64 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 13 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
65 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 13 R DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
66 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
67 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
68 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 L DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
69 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 L PU OM DT4 P 24 02.05.2018
70 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
71 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
72 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 R DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
73 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 600 312 R PU OM DT4 P 24 02.05.2018
74 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
75 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
76 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 L OM DT3 M G 24 02.05.2018
77 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 L PM OM DT4 HBU P G 24 02.05.2018
78 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 L PM OM DT4 P G 24 02.05.2018
79 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
80 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
81 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 R OM DT3 M G 24 02.05.2018
82 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 R PM OM DT4 HBU P G 24 02.05.2018
83 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 10 R PM OM DT4 P G 24 02.05.2018
84 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 13 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
85 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 13 L DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
86 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 13 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
87 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 13 R DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
88 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
89 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
90 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 L DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
91 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 L PU OM DT4 P 24 02.05.2018
92 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
93 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
94 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 R DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
95 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 700 312 R PU OM DT4 P 24 02.05.2018
96 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
97 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
98 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 L OM DT3 M G 24 02.05.2018
99 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 L PM OM DT4 HBU P G 24 02.05.2018
100 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 L PM OM DT4 P G 24 02.05.2018
101 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
102 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
103 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 R OM DT3 M G 24 02.05.2018
104 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 R PM OM DT4 HBU P G 24 02.05.2018
105 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 10 R PM OM DT4 P G 24 02.05.2018
106 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 13 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
107 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 13 L DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
108 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 13 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
109 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 13 R DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
110 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
111 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
112 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 L DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
113 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 L PU OM DT4 P 24 02.05.2018
114 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
115 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
116 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 R DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
117 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera 800 312 R PU OM DT4 P 24 02.05.2018
118 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
119 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 10 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
120 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
121 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 10 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
122 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 13 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
123 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 13 L DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
124 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 13 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
125 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 13 R DV6M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
126 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
127 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 L DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
128 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 L DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
129 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
130 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 R DV3U PM MM TC DT4 HBU 24 02.05.2018
131 Програмируем цифров вътреканален слухов апарат Unitron T Insera Pro 312 R DV4M PM MM TC DT4 HBM 24 02.05.2018
132 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 2 HPm (beige) 24 02.05.2018
133 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 2 S (beige) 24 02.05.2018
134 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 3 HPm (beige) 24 02.05.2018
135 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 3 S (beige) 24 02.05.2018
136 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 4 HP (beige) 24 02.05.2018
137 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 4 HPm (beige) 24 02.05.2018
138 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron Shine Rev 4 M (beige) 24 02.05.2018
139 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 500 (beige) 24 02.05.2018
140 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 500 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
141 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 600 (beige) 24 02.05.2018
142 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 600 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
143 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 700 (beige) 24 02.05.2018
144 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 700 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
145 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 800 (beige) 24 02.05.2018
146 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All 800 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
147 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All Flex:trial (platinum) 24 02.05.2018
148 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All Pro (beige) 24 02.05.2018
149 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi All Pro (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
150 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura 500 (beige) 24 02.05.2018
151 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura 600 (beige) 24 02.05.2018
152 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura 700 (beige) 24 02.05.2018
153 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura 800 (beige) 24 02.05.2018
154 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura Flex:trial (platinum) 24 02.05.2018
155 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Dura Pro (beige) 24 02.05.2018
156 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 500 (beige) 24 02.05.2018
157 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 500 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
158 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 600 (beige) 24 02.05.2018
159 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 600 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
160 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 700 (beige) 24 02.05.2018
161 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 700 (charcoal) 24 02.05.2018
162 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 700 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
163 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 800 (beige) 24 02.05.2018
164 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit 800 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
165 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit Flex:trial (platinum) 24 02.05.2018
166 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit Pro (beige) 24 02.05.2018
167 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Fit Pro (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
168 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss 500 (beige) 24 02.05.2018
169 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss 600 (beige) 24 02.05.2018
170 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss 700 (beige) 24 02.05.2018
171 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss 800 (beige) 24 02.05.2018
172 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss Flex:trial (platinum) 24 02.05.2018
173 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Kiss Pro (beige) 24 02.05.2018
174 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Now 500 (beige) 24 02.05.2018
175 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Now 600 (beige) 24 02.05.2018
176 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Now 700 (beige) 24 02.05.2018
177 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Now 800 (beige) 24 02.05.2018
178 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Moxi Now Pro (beige) 24 02.05.2018
179 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 500 (beige) 24 02.05.2018
180 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 500 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
181 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 600 (beige) 24 02.05.2018
182 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 600 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
183 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 700 (beige) 24 02.05.2018
184 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 700 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
185 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 800 (beige) 24 02.05.2018
186 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M 800 (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
187 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M Flex:trial (pewter shine) 24 02.05.2018
188 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M Pro (beige) 24 02.05.2018
189 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride M Pro (rechargeable) (beige) 24 02.05.2018
190 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P 500 (beige) 24 02.05.2018
191 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P 600 (beige) 24 02.05.2018
192 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P 700 (beige) 24 02.05.2018
193 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P 700 (cinnamon) 24 02.05.2018
194 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P 800 (beige) 24 02.05.2018
195 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura 500 (beige) 24 02.05.2018
196 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura 600 (beige) 24 02.05.2018
197 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura 700 (beige) 24 02.05.2018
198 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura 800 (beige) 24 02.05.2018
199 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura Flex:trial (pewter shine) 24 02.05.2018
200 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Dura Pro (beige) 24 02.05.2018
201 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Flex:trial (pewter shine) 24 02.05.2018
202 Програмируем цифров задушен слухов апарат Unitron T Stride P Pro (beige) 24 02.05.2018
203 Резервни части 02.05.2018