Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"НОВА САУНД" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул."Белград" №8
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0882 900 225
Факс:
E-mail:nova_sound@abv.bg
Представляващ:Ненко Василев Василев
Удостоверение:564 / 02.05.2018
Статус: Регистриран
В сила от:02.05.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул."Белград" №8 0882 900 225 Румяна Георгиева Пенева НЕ 02.05.2018 30.01.2019 30.01.2019
гр. Пловдив ул."Княгиня Мария Луиза"38 партер 0882 900228 Румяна Пенева, (Кремена Балабанова, Цветанка Ковачева до 20.11.19г.) НЕ 30.01.2019 17.06.2020 17.06.2020
гр. София ул."Балканджи Йово" №13 0882 900 242 Петър Константинов Бонински НЕ 30.01.2019 10.01.2020 30.01.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Русе ул. "Асен Златаров" 30 0898 427225 Асен Филипов Аврамов Асен Филипов Аврамов 10.01.2020 10.01.2020
гр. София ул."Балканджи Йово" №13 0882 900 242 Петър Константинов Бонински Петър Константинов Бонински 02.05.2018 20.11.2019 02.05.2018
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Пловдив ул."Княгиня Мария Луиза"38 партер 0882 900228 Румяна Георгиева Пенева Румяна Георгиева Пенева 30.01.2019 30.01.2019
гр. София ул."Балканджи Йово" №13 0882 900 242 Петър Константинов Бонински Петър Константинов Бонински 02.05.2018 17.06.2020 17.06.2020