Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ХЕДЕФ ПРОТЕЗ ВАРНА" ЕООД
Населено място:гр. Варна
Седалище:ул."Кюстенджа" №16
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0894 373 527
Факс:
E-mail:hedefprotezbulgaria@hotmail.com
Представляващ:Фатме Ремзиева Хюсеинова, Хюсеин Изетов Хюсеинов
Удостоверение:573-I / 10.01.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Антидекубитален дюшек OS 6304 11.06.2018
2 Антидекубитална възглавница XBA 609 11.06.2018
3 Бастун Регулируем XBA 552 11.06.2018
4 Бастун Регулируем триопорен XBA 551 11.06.2018
5 Комбиниран стол тоалет и баня OL 3010 E 11.06.2018
6 Ортези за горен крайник по индивидуална мярка по т.2 от Зап. РД/01/365/22.05.2019 OPT 255 12 17.06.2019
7 Ортези за долен крайник по индивидуална мярка по т.2 от зап. РД/01/365/22.05.2019 OPT 255-20 12 17.06.2019
8 Патерица тип Канадка XBA 550 11.06.2018
9 Патерица тип Подмишнечни XBA 549 11.06.2018
10 Протезни рула PRHDF 11.06.2018
11 Протезни чорапи-бедрени PR36HDF 11.06.2018
12 Протезни чорапи-подколянни PR35HDF 11.06.2018
13 Протективни чорапи-бедрени PRH36HDF 11.06.2018
14 Протективни чорапи-подколянни PRH35HDF 11.06.2018
15 Проходилка XBA 548 11.06.2018
16 Ремонти по т.4 от зап. РД/01/365/22.05.2019 17.06.2019
17 Рингова инвалидна количка GOLFI HDF 32 24 11.06.2018
18 Рингова инвалидна количка OTTOBOK HDF 33 24 11.06.2018
19 Тоалетен стол OS 8707 24 11.06.2018