Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ХЕДЕФ ПРОТЕЗ ВАРНА" ЕООД
Населено място:гр. Варна
Седалище:ул."Кюстенджа" №16
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0894 373 527
Факс:
E-mail:hedefprotezbulgaria@hotmail.com
Представляващ:Фатме Ремзиева Хюсеинова, Хюсеин Изетов Хюсеинов
Удостоверение:573-I / 10.01.2020
Статус: Регистриран
В сила от:11.06.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Варна ул."Кюстенджа" №16 0896 277 801 Фатме Ремзиева Хюсеинова НЕ 11.06.2018 11.06.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Варна ул."Кюстенджа" №16 0986 277 801 Фатме Ремзиева Хюсеинова Хюсеин Изетов Хюсеинов 11.06.2018 11.06.2018