Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СЛАВИНА - 2007" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:София, ул. "Цар Асен" № 29
Адрес за кореспонденция:
Телефон:9819441, 032628930, 0889/910524, 0889/910525
Факс:
E-mail:office@slavina.com
Представляващ:Катерина Славчева Манева
Удостоверение:007 / 29.08.2007
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 BETA FLEX ELEGANCE DGT2 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
2 BETA FLEX ELEGANCE DGT4 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
3 BETA FLEX EXTEND DGT3 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
4 BETA FLEX EXTEND DGT4 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
5 BETA PWR ELEGANCE DGT2 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
6 BETA PWR ELEGANCE DGT4 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
7 BETA PWR EXTEND DGT3 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
8 BETA PWR EXTEND DGT4 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
9 FP R-64 Digital CIC L Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
10 FP R-64 Digital CIC R Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
11 FP R-64 Digital ITC L Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
12 FP R-64 Digital ITC R Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
13 FP R-7 CIC L Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
14 FP R-7 CIC R Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
15 FP R-7 ITC P L Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
16 FP R-7 ITC P R Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
17 FP R-9 CIC P L Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
18 FP R-9 CIC P R Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
19 FP R-9 CIC L PINK Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
20 FP R-9 CIC R PINK Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
21 FP R-9 ITC P L Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
22 FP R-9 ITC P R Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
23 MELODY BABY HEADBAND СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
24 MELODY FLEX DGT3 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
25 MELODY FLEX DGT4 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
26 MELODY FLEX PWR DGT3 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
27 MELODY FLEX PWR DGT4 СЛУХОВ АПАРАТ ТИП ОЧИЛА ПО КОСТЕН ПЪТ 24 14.08.2015
28 NOVAX DT 1P Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 26.11.2018
29 R-64 Digital FRONT Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
30 R-64 Digital FRONT BTE GREY Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
31 R-64 Digital BTE HP Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
32 R-64 Digital BTE STD Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
33 R-64 Digital BTE AGC Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
34 R-64 Digital BTE PP Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
35 R-64 Digital PP AGC Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
36 R-7 BTE AT BEIGE Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
37 R-7 BTE AT DOLPHIN Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
38 R-7 BTE BEIGE Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
39 R-7 BTE DOLPHIN Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
40 R-75 PRO BTE Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
41 R-75 PRO HP Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
42 R-800 Digital ITC P R Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
43 R-800 Digital ITC P l Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
44 R-800 Digital CIC Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
45 R-800 Digital BTE Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
46 R-800 Digital BTE P Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
47 R-9 BTE Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
48 R-9 BTE GREY Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
49 R-9 BTE Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
50 R-9 BTE GREY Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
51 ROYALTONE R-5 RIC ARTIC GREY Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
52 ROYALTONE R-5 RIC BEIGE Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
53 ROYALTONE R-5 RIC DOLPHIN GREY Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
54 ROYALTONE R-7 RIC Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
55 ROYALTONE R-7 RIC DOLPHIN GREY Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
56 ROYALTONE R-75 PRO P BTE Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
57 ROYALTONE R-PLUS BTE Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
58 ROYALTONE FORTE BTE ARTIC GREY Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
59 ROYALTONE FORTE BTE BEIGE Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
60 ROYALTONE FORTE BTE DOLPHIN GREY Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат 24 15.12.2014
61 Антидекубитален дюшек SY 300 PP 24 28.08.2020
62 Антидекубитален дюшек SY 400 PP 24 28.08.2020
63 Антидекубитален дюшек SY 500 PP 24 28.08.2020
64 Антидекубитална възглавница Ricant CC 1 Care 24 28.08.2020
65 Антидекубитална възглавница Ricant Cold - L Care 24 28.08.2020
66 Антидекубитална възглавница Ricant Comfort Care 24 28.08.2020
67 Антидекубитална възглавница Ricant СС 2 Care 24 28.08.2020
68 Бастун регулируем Ricant JP 980 24 28.08.2020
69 Бастун регулируем Ricant JP 980 - 1 24 28.08.2020
70 Бастун регулируем Ricant JP 980 - 2 24 28.08.2020
71 Бастун регулируем Ricant JP 980 - 3 24 28.08.2020
72 Бастун триопорен Ricant JP 660 24 28.08.2020
73 Бастун триопорен Ricant JP 660 - 10 24 28.08.2020
74 Бастун триопорен Ricant JP 660 - 20 24 28.08.2020
75 Бастун триопорен Ricant JP 660 - 30 24 28.08.2020
76 Бастун четириопорен Ricant JP 860 24 28.08.2020
77 Бастун четириопорен Ricant JP 860 - 10 24 28.08.2020
78 Бастун четириопорен Ricant JP 860 - 20 24 28.08.2020
79 Бастун четириопорен Ricant JP 860 - 30 24 28.08.2020
80 Батерии Батерии ZA 10 28.11.2011
81 Батерии Батерии ZA 13 28.11.2011
82 Батерии Батерии ZA 675 28.11.2011
83 Батерии Батерии Za 312 28.11.2011
84 Джобен слухов апарат APOLLON AZ 28.01.2009
85 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат BASEO Q15 UP 24 06.12.2018
86 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат FORTE 24 06.12.2018
87 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON GAN290-DVI 24 05.12.2019
88 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON GAN390-DVI 24 05.12.2019
89 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON ISG273-V 24 05.12.2019
90 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD261-DRW 24 05.12.2019
91 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD262-DRW 24 05.12.2019
92 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD270-DW 24 05.12.2019
93 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD280-DW 24 05.12.2019
94 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2CIC-HP 24 05.12.2019
95 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2CIC-LP 24 05.12.2019
96 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2CIC-MP 24 05.12.2019
97 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2CIC-UP 24 05.12.2019
98 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-D-HP 24 05.12.2019
99 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-D-MP 24 05.12.2019
100 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-D-UP 24 05.12.2019
101 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-DW-HP 24 05.12.2019
102 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-DW-MP 24 05.12.2019
103 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-DW-UP 24 05.12.2019
104 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-HP 24 05.12.2019
105 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-MP 24 05.12.2019
106 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-UP 24 05.12.2019
107 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-W-HP 24 05.12.2019
108 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-W-MP 24 05.12.2019
109 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITC-W-UP 24 05.12.2019
110 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITE-DW-HP 24 05.12.2019
111 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITE-DW-MP 24 05.12.2019
112 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD2ITE-DW-UP 24 05.12.2019
113 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD361-DRW 24 05.12.2019
114 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD362-DRW 24 05.12.2019
115 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD370-DW 24 05.12.2019
116 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD380-DW 24 05.12.2019
117 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3CIC-HP 24 05.12.2019
118 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3CIC-LP 24 05.12.2019
119 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3CIC-MP 24 05.12.2019
120 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3CIC-UP 24 05.12.2019
121 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-D-HP 24 05.12.2019
122 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-D-MP 24 05.12.2019
123 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-D-UP 24 05.12.2019
124 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-DW-HP 24 05.12.2019
125 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-DW-MP 24 05.12.2019
126 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-DW-UP 24 05.12.2019
127 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-HP 24 05.12.2019
128 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-MP 24 05.12.2019
129 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-UP 24 05.12.2019
130 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-W-HP 24 05.12.2019
131 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-W-MP 24 05.12.2019
132 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITC-W-UP 24 05.12.2019
133 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITE-DW-HP 24 05.12.2019
134 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITE-DW-MP 24 05.12.2019
135 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD3ITE-DW-UP 24 05.12.2019
136 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD461-DRW 24 05.12.2019
137 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD462-DRW 24 05.12.2019
138 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD470-DW 24 05.12.2019
139 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD480-DW 24 05.12.2019
140 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4CIC-HP 24 05.12.2019
141 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4CIC-LP 24 05.12.2019
142 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4CIC-MP 24 05.12.2019
143 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4CIC-UP 24 05.12.2019
144 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-D-HP 24 05.12.2019
145 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-D-MP 24 05.12.2019
146 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-D-UP 24 05.12.2019
147 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-DW-HP 24 05.12.2019
148 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-DW-MP 24 05.12.2019
149 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-DW-UP 24 05.12.2019
150 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-HP 24 05.12.2019
151 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-MP 24 05.12.2019
152 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-UP 24 05.12.2019
153 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-W-HP 24 05.12.2019
154 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-W-MP 24 05.12.2019
155 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITC-W-UP 24 05.12.2019
156 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITE-DW-HP 24 05.12.2019
157 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITE-DW-MP 24 05.12.2019
158 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD4ITE-DW-UP 24 05.12.2019
159 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD661-DRW 24 05.12.2019
160 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD662-DRW 24 05.12.2019
161 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD670-DW 24 05.12.2019
162 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD680-DW 24 05.12.2019
163 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6CIC-HP 24 05.12.2019
164 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6CIC-LP 24 05.12.2019
165 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6CIC-MP 24 05.12.2019
166 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6CIC-UP 24 05.12.2019
167 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-D-HP 24 05.12.2019
168 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-D-MP 24 05.12.2019
169 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-D-UP 24 05.12.2019
170 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-DW-HP 24 05.12.2019
171 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-DW-MP 24 05.12.2019
172 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-DW-UP 24 05.12.2019
173 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-HP 24 05.12.2019
174 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-MP 24 05.12.2019
175 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-UP 24 05.12.2019
176 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-W-HP 24 05.12.2019
177 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-W-MP 24 05.12.2019
178 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITC-W-UP 24 05.12.2019
179 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITE-DW-HP 24 05.12.2019
180 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITE-DW-MP 24 05.12.2019
181 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON RD6ITE-DW-UP 24 05.12.2019
182 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON SR1110-P 24 05.12.2019
183 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON SR1130 24 05.12.2019
184 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON SR1130-P 24 05.12.2019
185 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON SR1150 24 05.12.2019
186 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON SR1150-P 24 05.12.2019
187 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON SR1170-VI 24 05.12.2019
188 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON SR1180-VI 24 05.12.2019
189 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат INTERTON ISG283-V 24 10.01.2020
190 Комбиниран стол за тоалет и баня Ricant TS 1 24 28.08.2020
191 Комбиниран стол за тоалет и баня Ricant TS 1200 24 28.08.2020
192 Комбиниран стол за тоалет и баня Ricant TS 1300 24 28.08.2020
193 Комбиниран стол за тоалет и баня Ricant TS 1400 24 28.08.2020
194 Комбиниран стол за тоалет и баня Ricant TS 1500 24 28.08.2020
195 Комбиниран стол за тоалет и баня Ricant TS 1600 24 28.08.2020
196 Комбиниран стол за тоалет и баня Ricant TS 2 24 28.08.2020
197 Комбиниран стол за тоалет и баня Ricant TS 5 XL 24 28.08.2020
198 Конвенционален цифров слухов апарат BRIO 09.11.2007
199 Конвенционален цифров слухов апарат DUKE 09.11.2007
200 Конвенционален цифров слухов апарат DYNAMIC 2 PRO 09.11.2007
201 Конвенционален цифров слухов апарат JAZZ 09.11.2007
202 Конвенционален цифров слухов апарат JOLLY 09.11.2007
203 Конвенционален цифров слухов апарат MINI 09.11.2007
204 Конвенционален цифров слухов апарат MODULO 09.11.2007
205 Конвенционален цифров слухов апарат OPERA 09.11.2007
206 Конвенционален цифров слухов апарат PLUS 09.11.2007
207 Конвенционален цифров слухов апарат PRIMO 09.11.2007
208 Конвенционален цифров слухов апарат PRINCE 09.11.2007
209 Конвенционален цифров слухов апарат TWIST 09.11.2007
210 Конвенционален цифров слухов апарат VOX 09.11.2007
211 Конвенционален цифров слухов апарат XENIUM 09.11.2007
212 Масичка за инвалидна количка PMS Iksan 24 28.08.2020
213 Очила по костен път AN-Evo1 28.01.2009
214 Очила по костен път CONTACT MINI (ModelBC5) 28.01.2009
215 Очила по костен път CS-EVO1 28.01.2009
216 Патерици канадки Ricant JP 420 24 28.08.2020
217 Патерици канадки Ricant JP 530 24 28.08.2020
218 Патерици канадки Ricant JP 610 24 28.08.2020
219 Патерици канадки Ricant JP 720 24 28.08.2020
220 Патерици подмишечни Ricant JP 405 24 28.08.2020
221 Патерици подмишечни Ricant JP 406 24 28.08.2020
222 Програмируем цифров слухов апарат Audéo III 28.01.2009
223 Програмируем цифров слухов апарат Certena CIC/MC P Petite 28.01.2009
224 Програмируем цифров слухов апарат Certena CIC/MC Petite 28.01.2009
225 Програмируем цифров слухов апарат Certena FS P 28.01.2009
226 Програмируем цифров слухов апарат Certena FS dAZ 28.01.2009
227 Програмируем цифров слухов апарат Certena ITC/HS 28.01.2009
228 Програмируем цифров слухов апарат Certena ITC/HS Daz 28.01.2009
229 Програмируем цифров слухов апарат Certena ITC/HS Daz Petite 28.01.2009
230 Програмируем цифров слухов апарат Certena ITC/HS Petite 28.01.2009
231 Програмируем цифров слухов апарат Certena M 28.01.2009
232 Програмируем цифров слухов апарат Certena P 28.01.2009
233 Програмируем цифров слухов апарат Certena SP 28.01.2009
234 Програмируем цифров слухов апарат Certena micro 28.01.2009
235 Програмируем цифров слухов апарат Exélia M 28.01.2009
236 Програмируем цифров слухов апарат Exélia P 28.01.2009
237 Програмируем цифров слухов апарат Exélia SP 28.01.2009
238 Програмируем цифров слухов апарат Exélia micro 28.01.2009
239 Програмируем цифров слухов апарат Naída III SP 28.01.2009
240 Програмируем цифров слухов апарат Naída III SP Junior 28.01.2009
241 Програмируем цифров слухов апарат Naída III UP 28.01.2009
242 Програмируем цифров слухов апарат Naída III UP Junior 28.01.2009
243 Програмируем цифров слухов апарат Naída V SP 28.01.2009
244 Програмируем цифров слухов апарат Naída V SP Junior 28.01.2009
245 Програмируем цифров слухов апарат Naída V UP 28.01.2009
246 Програмируем цифров слухов апарат Naída V UP Junior 28.01.2009
247 Програмируем цифров слухов апарат Una CIC / MC 28.01.2009
248 Програмируем цифров слухов апарат Una FS AZ 28.01.2009
249 Програмируем цифров слухов апарат Una FS P 28.01.2009
250 Програмируем цифров слухов апарат Una ITC / HS 28.01.2009
251 Програмируем цифров слухов апарат Una ITC / HS AZ 28.01.2009
252 Програмируем цифров слухов апарат Una M AZ 28.01.2009
253 Програмируем цифров слухов апарат Una SP 28.01.2009
254 Програмируем цифров слухов апарат Una SP AZ 28.01.2009
255 Програмируем цифров слухов апарат Versata CIC/MC P Petite 28.01.2009
256 Програмируем цифров слухов апарат Versata CIC/MC Petite 28.01.2009
257 Програмируем цифров слухов апарат Versata FS P 28.01.2009
258 Програмируем цифров слухов апарат Versata FS VZ 28.01.2009
259 Програмируем цифров слухов апарат Versata ITC/HS 28.01.2009
260 Програмируем цифров слухов апарат Versata ITC/HS Petite 28.01.2009
261 Програмируем цифров слухов апарат Versata ITC/HS VZ 28.01.2009
262 Програмируем цифров слухов апарат Versata ITC/HS VZ Petite 28.01.2009
263 Програмируем цифров слухов апарат Versata M 28.01.2009
264 Програмируем цифров слухов апарат Versata P 28.01.2009
265 Програмируем цифров слухов апарат Versata SP 28.01.2009
266 Програмируем цифров слухов апарат Versata micro 28.01.2009
267 Програмируем слухов апарат Audeo IX 29.08.2007
268 Програмируем слухов апарат Audeo V 29.08.2007
269 Програмируем слухов апарат Eleva 211 dAZ 29.08.2007
270 Програмируем слухов апарат Eleva 311 dAZ 29.08.2007
271 Програмируем слухов апарат Eleva 411 dAZ 29.08.2007
272 Програмируем слухов апарат KIT 09.11.2007
273 Програмируем слухов апарат Kit Eleva 11 CIC/MC 29.08.2007
274 Програмируем слухов апарат Kit Eleva 11 CIC/MC RC 29.08.2007
275 Програмируем слухов апарат Kit Eleva 22 ITC/HS 29.08.2007
276 Програмируем слухов апарат Kit Eleva 22 ITC/HS dAZ 29.08.2007
277 Програмируем слухов апарат Kit Eleva 33 FS 29.08.2007
278 Програмируем слухов апарат Kit Eleva 33 FS Power 29.08.2007
279 Програмируем слухов апарат Kit Eleva 33 FS dAZ 29.08.2007
280 Програмируем слухов апарат Kit MAXX 11 10 29.08.2007
281 Програмируем слухов апарат Kit MAXX 22 312 29.08.2007
282 Програмируем слухов апарат Kit Savia 11 MC RC 10 29.08.2007
283 Програмируем слухов апарат Kit Savia 11 MC 10 29.08.2007
284 Програмируем слухов апарат Kit Savia 22 dSZ 312 29.08.2007
285 Програмируем слухов апарат Kit Savia 22 312 29.08.2007
286 Програмируем слухов апарат Kit Savia 33 13 29.08.2007
287 Програмируем слухов апарат Kit Savia 33 dSZ 13 29.08.2007
288 Програмируем слухов апарат Kit eXtra 11 10 29.08.2007
289 Програмируем слухов апарат Kit eXtra 22 AZ 312 29.08.2007
290 Програмируем слухов апарат Kit eXtra 22 312 29.08.2007
291 Програмируем слухов апарат Kit eXtra 33 13 29.08.2007
292 Програмируем слухов апарат Kit eXtra 33 AZ 13 29.08.2007
293 Програмируем слухов апарат Kit eXtra 33 Power 13 29.08.2007
294 Програмируем слухов апарат MAXX 211 29.08.2007
295 Програмируем слухов апарат MAXX 211 D 29.08.2007
296 Програмируем слухов апарат MAXX 311 Forte 29.08.2007
297 Програмируем слухов апарат PowerMAXX 411 29.08.2007
298 Програмируем слухов апарат Savia 111 dSZ 29.08.2007
299 Програмируем слухов апарат Savia 211 dSZ 29.08.2007
300 Програмируем слухов апарат Savia 311 dSZ Forte 29.08.2007
301 Програмируем слухов апарат Savia Art 11 29.08.2007
302 Програмируем слухов апарат Savia Art 11 CIC/MC 29.08.2007
303 Програмируем слухов апарат Savia Art 211 dSZ 29.08.2007
304 Програмируем слухов апарат Savia Art 22 ITC/HS 29.08.2007
305 Програмируем слухов апарат Savia Art 22 ITC/HS dAZ 29.08.2007
306 Програмируем слухов апарат Savia Art 311 dSZ 29.08.2007
307 Програмируем слухов апарат Savia Art 33 FS 29.08.2007
308 Програмируем слухов апарат Savia Art 33 FS P 29.08.2007
309 Програмируем слухов апарат Savia Art 33 FS dSZ 29.08.2007
310 Програмируем слухов апарат Savia Art 411 dSZ 29.08.2007
311 Програмируем слухов апарат Solo T+ 11 29.08.2007
312 Програмируем слухов апарат Solo T+ 22 29.08.2007
313 Програмируем слухов апарат Solo T+ 33 29.08.2007
314 Програмируем слухов апарат Solo T+ 411 dSC 29.08.2007
315 Програмируем слухов апарат Supero 411 29.08.2007
316 Програмируем слухов апарат Supero 412 29.08.2007
317 Програмируем слухов апарат Supero 413 AZ 29.08.2007
318 Програмируем слухов апарат Una CIC/MC 29.08.2007
319 Програмируем слухов апарат Una FS 29.08.2007
320 Програмируем слухов апарат Una FS AZ 29.08.2007
321 Програмируем слухов апарат Una FS Power 29.08.2007
322 Програмируем слухов апарат Una ITC/HS 29.08.2007
323 Програмируем слухов апарат Una ITC/HS AZ 29.08.2007
324 Програмируем слухов апарат Una M 29.08.2007
325 Програмируем слухов апарат Una M AZ 29.08.2007
326 Програмируем слухов апарат Una SP 29.08.2007
327 Програмируем слухов апарат Una SP AZ 29.08.2007
328 Програмируем слухов апарат eXtra 211 AZ 29.08.2007
329 Програмируем слухов апарат eXtra 311 AZ 29.08.2007
330 Програмируем слухов апарат eXtra 411 AZ 29.08.2007
331 Програмируем слухов апарат iLink S 311 Forte HA 29.08.2007
332 Програмируем слухов апарат microEleva 100 dAZ 29.08.2007
333 Програмируем слухов апарат microExtra 100 AZ 29.08.2007
334 Програмируем слухов апарат microPower III 300 AZ 29.08.2007
335 Програмируем слухов апарат microPower IX 300 dAZ 29.08.2007
336 Програмируем слухов апарат microPower V 300 dAZ 29.08.2007
337 Програмируем слухов апарат microSavia 100 dSZ 29.08.2007
338 Програмируем слухов апарат microSavia Art 100 dSZ 29.08.2007
339 Програмируем слухов апарат microSavia Art CRT dSZ 29.08.2007
340 Проходилка Ricant JP 2330 24 28.08.2020
341 Проходилка Ricant JP 2430 24 28.08.2020
342 Проходилка Ricant JP 2530 24 28.08.2020
343 Проходилка Ricant JP 2630 24 28.08.2020
344 Резервни части 29.08.2007
345 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб Ricant МР 1100 24 28.08.2020
346 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб Ricant МР 1200 24 28.08.2020
347 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб Ricant МР 1300 24 28.08.2020
348 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Ricant MP 200 24 28.08.2020
349 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Ricant МР 300 24 28.08.2020
350 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Ricant МР 400 24 28.08.2020
351 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Ricant МР 500 24 28.08.2020
352 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Ricant МР 600 24 28.08.2020
353 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Ricant МР 700 24 28.08.2020
354 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Ricant МР 800 24 28.08.2020
355 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Ricant МР Plus 24 28.08.2020
356 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i20 BTE 13 15.12.2014 15.12.2014
357 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i20 BTE 312 15.12.2014 15.12.2014
358 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i20 RIC 15.12.2014 15.12.2014
359 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i30 BTE 13 15.12.2014 15.12.2014
360 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i30 BTE 312 15.12.2014 15.12.2014
361 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i30 RIC 15.12.2014 15.12.2014
362 Слухов апарат цифров/програмируем Aries 675 15.12.2014 15.12.2014
363 Слухов апарат цифров/програмируем Aries Pro 675 15.12.2014 15.12.2014
364 Слухови апарати - Очила по костен път AMICO 09.11.2007
365 Слухови апарати - Очила по костен път AMICO@DIGIT 09.11.2007
366 Слухови апарати - Очила по костен път B11 09.11.2007
367 Слухови апарати - Очила по костен път B112 09.11.2007
368 Слухови апарати - Очила по костен път B112 ENERGY 09.11.2007
369 Слухови апарати - Очила по костен път B16 09.11.2007
370 Слухови апарати - Очила по костен път B22 09.11.2007
371 Слухови апарати - Очила по костен път B26 09.11.2007
372 Слухови апарати - Очила по костен път ENERGY@ DIGIT 09.11.2007
373 Слухови апарати - Очила по костен път G1PP/X 09.11.2007
374 Слухови апарати - Очила по костен път PLUS@DIGIT 09.11.2007
375 Стол за баня Ricant JP 4200 24 28.08.2020
376 Стол за баня Ricant JP 4201 24 28.08.2020
377 Стол за баня Ricant JP 4300 24 28.08.2020
378 Стол за баня Ricant JP 4400 24 28.08.2020
379 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 M 24 31.01.2020
380 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 P 24 31.01.2020
381 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 S 24 31.01.2020
382 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 SP 24 31.01.2020
383 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Audeo MINI III 12.02.2010
384 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Audeo MINI IX 12.02.2010
385 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Audeo MINI V 12.02.2010
386 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Audeo SMART III 12.02.2010
387 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Audeo SMART IX 12.02.2010
388 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Audeo SMART V 12.02.2010
389 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Audeo Yes III 12.02.2010
390 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Audeo Yes IX 12.02.2010
391 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Audeo Yes V 12.02.2010
392 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Exélia Art M 12.02.2010
393 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Exélia Art P 12.02.2010
394 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Exélia Art SP 12.02.2010
395 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Exélia Art micro 12.02.2010
396 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Exélia Art micro Petite 12.02.2010
397 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exelia Art FS 13 L DVC6 PSU OM TC DT HP HB 12.02.2010
398 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exelia Art FS 13 L PSU OM HP HB 12.02.2010
399 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exelia Art FS 13 L PSU TC OM DT HP HB 12.02.2010
400 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exelia Art FS 13 R DVC6 PSU OM TC DT HP HB 12.02.2010
401 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exelia Art FS 13 R PSU OM HP HB 12.02.2010
402 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exelia Art FS 13 R PSU TC OM DT HP HB 12.02.2010
403 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art CIC/MC 10A L PSU OM 12.02.2010
404 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art CIC/MC 10A L PSU OM TC 12.02.2010
405 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art CIC/MC 10A L PSU OM TC 262 HP 12.02.2010
406 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art CIC/MC 10A L PSU OM TC ED2 HP 12.02.2010
407 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art CIC/MC 10A R PSU OM 12.02.2010
408 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art CIC/MC 10A R PSU OM TC 12.02.2010
409 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art CIC/MC 10A R PSU OM TC 262 HP 12.02.2010
410 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art CIC/MC 10A R PSU OM TC ED2 HP 12.02.2010
411 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 L CMM TC DT HB HP 12.02.2010
412 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 L DVC6 CMM TC DT HB 12.02.2010
413 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 L DVC6 CMM TC DT HB HP 12.02.2010
414 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 L DVC6 PSM CMM TC DT HB 12.02.2010
415 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 L DVC6 PSM CMM TC DT HB HP 12.02.2010
416 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 L PSM CMM TC DT HB 12.02.2010
417 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 L PSM CMM TC DT HB HP 12.02.2010
418 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 R CMM TC DT HB HP 12.02.2010
419 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 R DVC6 CMM TC DT HB 12.02.2010
420 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 R DVC6 CMM TC DT HB HP 12.02.2010
421 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 R DVC6 PSM CMM TC DT HB 12.02.2010
422 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 R DVC6 PSM CMM TC DT HB HP 12.02.2010
423 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 R PSM CMM TC DT HB 12.02.2010
424 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art FS 13 R PSM CMM TC DT HB HP 12.02.2010
425 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L CMM TC DT 12.02.2010
426 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L CMM TC DT HB 12.02.2010
427 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L CMM TC DT HB HP 12.02.2010
428 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L CMM TC DT HP 12.02.2010
429 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L DVC4 CMM TC DT 12.02.2010
430 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L DVC4 CMM TC DT HB 12.02.2010
431 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L DVC4 CMM TC DT HB HP 12.02.2010
432 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L DVC4 CMM TC DT HP 12.02.2010
433 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L DVC4 PSM CMM TC DT 12.02.2010
434 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L DVC4 PSM CMM TC DT HB 12.02.2010
435 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L DVC4 PSM CMM TC DT HB HP 12.02.2010
436 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L DVC4 PSM CMM TC DT HP 12.02.2010
437 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L DVC4 PSU OM HB 12.02.2010
438 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L DVC4 PSU OM TC DT 12.02.2010
439 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L DVC4 PSU OM TC DT HB 12.02.2010
440 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L PSM CMM TC DT 12.02.2010
441 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L PSM CMM TC DT HB 12.02.2010
442 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L PSM CMM TC DT HB HP 12.02.2010
443 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L PSM CMM TC DT HP 12.02.2010
444 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L PSU OM TC DT 12.02.2010
445 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 L PSU OM TC DT HB 12.02.2010
446 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R CMM TC DT 12.02.2010
447 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R CMM TC DT HB 12.02.2010
448 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R CMM TC DT HB HP 12.02.2010
449 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R CMM TC DT HP 12.02.2010
450 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R DVC4 CMM TC DT 12.02.2010
451 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R DVC4 CMM TC DT HB 12.02.2010
452 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R DVC4 CMM TC DT HB HP 12.02.2010
453 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R DVC4 CMM TC DT HP 12.02.2010
454 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R DVC4 PSM CMM TC DT 12.02.2010
455 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R DVC4 PSM CMM TC DT HB 12.02.2010
456 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R DVC4 PSM CMM TC DT HB HP 12.02.2010
457 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R DVC4 PSM CMM TC DT HP 12.02.2010
458 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R DVC4 PSU OM HB 12.02.2010
459 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R DVC4 PSU OM TC DT 12.02.2010
460 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R DVC4 PSU OM TC DT HB 12.02.2010
461 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R PSM CMM TC DT 12.02.2010
462 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R PSM CMM TC DT HB 12.02.2010
463 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R PSM CMM TC DT HB HP 12.02.2010
464 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R PSM CMM TC DT HP 12.02.2010
465 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R PSU OM TC DT 12.02.2010
466 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Exélia Art ITC/HS 312 R PSU OM TC DT HB 12.02.2010
467 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus CIC/MC 10A L PSU OM 12.02.2010
468 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus CIC/MC 10A R PSU OM 12.02.2010
469 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus FS dAZ 13 L CMM TC DT 12.02.2010
470 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus FS dAZ 13 L DVC6 CMM TC DT 12.02.2010
471 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus FS dAZ 13 L DVC6 PSM CMM TC DT 12.02.2010
472 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus FS dAZ 13 L PSM CMM TC DT 12.02.2010
473 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus FS dAZ 13 R CMM TC DT 12.02.2010
474 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus FS dAZ 13 R DVC6 CMM TC DT 12.02.2010
475 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus FS dAZ 13 R DVC6 PSM CMM TC DT 12.02.2010
476 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus FS dAZ 13 R PSM CMM TC DT 12.02.2010
477 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus ITC/HS dAZ 312 L CMM TC DT 12.02.2010
478 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus ITC/HS dAZ 312 L DVC4 CMM TC DT 12.02.2010
479 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus ITC/HS dAZ 312 L DVC4 PSM CMM TC DT 12.02.2010
480 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus ITC/HS dAZ 312 L PSM CMM TC DT 12.02.2010
481 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus ITC/HS dAZ 312 R CMM TC DT 12.02.2010
482 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus ITC/HS dAZ 312 R DVC4 CMM TC DT 12.02.2010
483 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus ITC/HS dAZ 312 R DVC4 PSM CMM TC DT 12.02.2010
484 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Kit Milo Plus ITC/HS dAZ 312 R PSM CMM TC DT 12.02.2010
485 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Milo Plus SP 12.02.2010
486 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Milo Plus UP 12.02.2010
487 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Milo Plus micro 12.02.2010
488 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Milo SP 12.02.2010
489 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Milo UP 12.02.2010
490 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Milo micro 12.02.2010
491 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída I SP 12.02.2010
492 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída I UP 12.02.2010
493 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída III SP 12.02.2010
494 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída III SP Junior 12.02.2010
495 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída III SP dAZ 12.02.2010
496 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída III UP 12.02.2010
497 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída III UP Junior 12.02.2010
498 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída III UP dAZ 12.02.2010
499 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída IX SP 12.02.2010
500 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída IX UP 12.02.2010
501 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída V SP 12.02.2010
502 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída V SP Junior 12.02.2010
503 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída V UP 12.02.2010
504 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Naída V UP Junior 12.02.2010
505 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Nios micro III 12.02.2010
506 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат Nios micro V 12.02.2010
507 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат OK! M 12.02.2010
508 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат OK! Plus M 12.02.2010
509 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат OK! Plus SP 12.02.2010
510 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат OK! Plus UP 12.02.2010
511 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат OK! SP 12.02.2010
512 Цифров /Програмируем цифров слухов апарат OK! UP 12.02.2010
513 Цифров слухов апарат Una M 28.01.2009
514 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Alize I SP 28.11.2011
515 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Alize I UP 28.11.2011
516 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Ambra 10 Petite 28.11.2011
517 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Ambra 13 UZ 28.11.2011
518 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Ambra 312 28.11.2011
519 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Ambra 312 Petite 28.11.2011
520 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Ambra 312 UZ 28.11.2011
521 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Ambra 312 UZ Petite 28.11.2011
522 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Ambra Petite 28.11.2011
523 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Ambra SP 28.11.2011
524 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Ambra microM 28.11.2011
525 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Ambra microP 28.11.2011
526 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo III 28.11.2011
527 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo IX 28.11.2011
528 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo MINI III 28.11.2011
529 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo MINI IX 28.11.2011
530 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo MINI V 28.11.2011
531 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo SMART III 28.11.2011
532 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo SMART IX 28.11.2011
533 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo SMART V 28.11.2011
534 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo V 28.11.2011
535 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo YES III 28.11.2011
536 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo YES IX 28.11.2011
537 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo YES V 28.11.2011
538 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo ZIP III 28.11.2011
539 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo ZIP IX 28.11.2011
540 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audeo ZIP V 28.11.2011
541 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S MINI III 28.11.2011
542 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S MINI IX 28.11.2011
543 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S MINI V 28.11.2011
544 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART I 01.11.2012
545 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART III 28.11.2011
546 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART IX 28.11.2011
547 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART IX (Ceramic Black) 28.11.2011
548 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART V 28.11.2011
549 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S SMART V (Ceramic Black) 28.11.2011
550 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S YES III 28.11.2011
551 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S YES IX 28.11.2011
552 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Audéo S YES V 28.11.2011
553 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cassia 10 Petite 28.11.2011
554 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cassia 13 UZ 28.11.2011
555 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cassia 312 28.11.2011
556 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cassia 312 Petite 28.11.2011
557 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cassia 312 UZ 28.11.2011
558 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cassia 312 UZ Petite 28.11.2011
559 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cassia Petite 28.11.2011
560 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cassia SP 28.11.2011
561 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cassia microM 28.11.2011
562 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cassia microP 28.11.2011
563 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art CIC/MC P Petite 28.11.2011
564 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art CIC/MC Petite 28.11.2011
565 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art FS P dAZ 28.11.2011
566 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art FS dAZ 28.11.2011
567 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art ITC/HS 28.11.2011
568 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art ITC/HS P Daz 28.11.2011
569 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art ITC/HS Petite 28.11.2011
570 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art ITC/HS dAZ 28.11.2011
571 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art ITC/HS dAZ Petite 28.11.2011
572 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art M 28.11.2011
573 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art P 28.11.2011
574 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art SP 28.11.2011
575 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art micro 28.11.2011
576 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena Art micro Petite 28.11.2011
577 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena CIC/MC P Petite 28.11.2011
578 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena CIC/MC Petite 28.11.2011
579 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena FS P 28.11.2011
580 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena FS P dAZ 28.11.2011
581 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena FS dAZ 28.11.2011
582 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena ITC/HS 28.11.2011
583 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena ITC/HS Daz 28.11.2011
584 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena ITC/HS P Daz 28.11.2011
585 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena ITC/HS Petite 28.11.2011
586 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena ITC/HS dAZ Petite 28.11.2011
587 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena M 28.11.2011
588 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena P 28.11.2011
589 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena SP 28.11.2011
590 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena micro 28.11.2011
591 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Certena micro Petite 28.11.2011
592 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cira SP 28.11.2011
593 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Cira UP 28.11.2011
594 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Della M 28.11.2011
595 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Della Plus M 28.11.2011
596 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Della Plus SP 28.11.2011
597 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Della Plus UP 28.11.2011
598 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Della SP 28.11.2011
599 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Della UP 28.11.2011
600 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Eleva 211 dAZ 28.11.2011
601 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Eleva 311 dAZ Forte 28.11.2011
602 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Eleva 411 dAZ Power 28.11.2011
603 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Exelia Art M 28.11.2011
604 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Exelia Art P 28.11.2011
605 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Exelia Art SP 28.11.2011
606 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Exelia Art micro 28.11.2011
607 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Exelia M 28.11.2011
608 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Exelia P 28.11.2011
609 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Exelia SP 28.11.2011
610 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Exelia micro 28.11.2011
611 Цифров/програмируем цифров слухов апарат M4 CIC 24 10.01.2020
612 Цифров/програмируем цифров слухов апарат MAXX 211 28.11.2011
613 Цифров/програмируем цифров слухов апарат MAXX 211 D 28.11.2011
614 Цифров/програмируем цифров слухов апарат MAXX 311 Forte 28.11.2011
615 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus CIC/MC 28.11.2011
616 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus FS P dAZ 28.11.2011
617 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus ITC/HS dAZ 28.11.2011
618 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus SP 28.11.2011
619 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus UP 28.11.2011
620 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo Plus micro 28.11.2011
621 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo SP 28.11.2011
622 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo UP 28.11.2011
623 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Milo micro 28.11.2011
624 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Mini VALEO 01.11.2012
625 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida III SP 28.11.2011
626 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida III SP Junior 28.11.2011
627 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida III UP 28.11.2011
628 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida III UP Junior 28.11.2011
629 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida IX SP 28.11.2011
630 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida IX UP 28.11.2011
631 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S CRT III 01.11.2012
632 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S CRT IX 01.11.2012
633 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S CRT V 01.11.2012
634 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S I SP 01.11.2012
635 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S I UP 01.11.2012
636 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S III SP 28.11.2011
637 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S III UP 28.11.2011
638 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S IX SP 28.11.2011
639 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S IX UP 28.11.2011
640 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S V SP 28.11.2011
641 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S V UP 28.11.2011
642 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida V SP 28.11.2011
643 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida V SP Junior 28.11.2011
644 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida V UP 28.11.2011
645 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida V UP Junior 28.11.2011
646 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Nios micro III 28.11.2011
647 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Nios micro V 28.11.2011
648 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PERSEO 111 dAZ 28.11.2011
649 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PERSEO 211 dAZ 28.11.2011
650 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PERSEO 311 dAZ 28.11.2011
651 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra nano 10 L OM M G 01.11.2012
652 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Ambra nano 10 R OM M G 01.11.2012
653 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-10 24 06.12.2019
654 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-13 24 06.12.2019
655 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312 24 06.12.2019
656 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312T 24 06.12.2019
657 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-10 24 06.12.2019
658 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-13 24 06.12.2019
659 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312 24 06.12.2019
660 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312T 24 06.12.2019
661 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-Direct 24 06.12.2019
662 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-R 24 06.12.2019
663 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-10 24 06.12.2019
664 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-13 24 06.12.2019
665 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312 24 06.12.2019
666 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312T 24 06.12.2019
667 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-Direct 24 06.12.2019
668 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-R 24 06.12.2019
669 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-10 24 06.12.2019
670 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-13 24 06.12.2019
671 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312 24 06.12.2019
672 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312T 24 06.12.2019
673 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-Direct 24 06.12.2019
674 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-R 24 06.12.2019
675 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-13T 24 06.12.2019
676 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-312 24 06.12.2019
677 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-312T 24 06.12.2019
678 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-R 24 06.12.2019
679 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M30-RT 24 06.12.2019
680 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-13T 24 06.12.2019
681 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-312 24 06.12.2019
682 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-312T 24 06.12.2019
683 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-R 24 06.12.2019
684 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M50-RT 24 06.12.2019
685 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-13T 24 06.12.2019
686 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-312 24 06.12.2019
687 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-312T 24 06.12.2019
688 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-R 24 06.12.2019
689 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M70-RT 24 06.12.2019
690 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-312 24 06.12.2019
691 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-312T 24 06.12.2019
692 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-R 24 06.12.2019
693 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo M90-RT 24 06.12.2019
694 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-10 24 10.02.2014
695 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-10 24 10.01.2014
696 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-312 24 10.01.2014
697 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-312 24 10.02.2014
698 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-312T 24 10.01.2014
699 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-312T 24 10.02.2014
700 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-10 24 10.02.2014
701 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-10 24 10.01.2014
702 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-312 24 10.02.2014
703 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-312 24 10.01.2014
704 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-312T 24 10.02.2014
705 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-312T 24 10.01.2014
706 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-10 24 10.02.2014
707 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-10 24 10.01.2014
708 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-312 24 10.02.2014
709 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-312 24 10.01.2014
710 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-312T 24 10.01.2014
711 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-312T 24 10.02.2014
712 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-10 24 10.01.2014
713 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-10 24 10.02.2014
714 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-312 24 10.02.2014
715 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-312 24 10.01.2014
716 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-312T 24 10.01.2014
717 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-312T 24 10.02.2014
718 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-10 24 06.12.2019
719 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-13 24 06.12.2019
720 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-312 24 06.12.2019
721 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-312T 24 06.12.2019
722 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-10 24 06.12.2019
723 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-13 24 06.12.2019
724 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-312 24 06.12.2019
725 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-312T 24 06.12.2019
726 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-10 24 06.12.2019
727 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-13 24 06.12.2019
728 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-312 24 06.12.2019
729 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-312T 24 06.12.2019
730 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-10 24 06.12.2019
731 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-13 24 06.12.2019
732 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-312 24 06.12.2019
733 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-312T 24 06.12.2019
734 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-M 24 03.07.2014
735 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-SP 24 03.07.2014
736 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-M 24 10.01.2014
737 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-M 24 10.02.2014
738 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-P 24 10.01.2014
739 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-P 24 10.02.2014
740 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-SP 24 10.02.2014
741 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-SP 24 10.01.2014
742 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-UP 24 06.12.2019
743 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-M 24 03.07.2014
744 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-SP 24 03.07.2014
745 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-M 24 06.12.2019
746 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-P 24 06.12.2019
747 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B30-SP 24 06.12.2019
748 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-M 24 06.12.2019
749 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-P 24 06.12.2019
750 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-PR 24 06.12.2019
751 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B50-SP 24 06.12.2019
752 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-M 24 06.12.2019
753 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-P 24 06.12.2019
754 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-PR 24 06.12.2019
755 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B70-SP 24 06.12.2019
756 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-M 24 06.12.2019
757 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-P 24 06.12.2019
758 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-PR 24 06.12.2019
759 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero B90-SP 24 06.12.2019
760 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-M13 24 10.01.2014
761 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-M13 24 10.02.2014
762 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-M312 24 10.01.2014
763 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-M312 24 10.02.2014
764 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-P 24 10.01.2014
765 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-P 24 10.02.2014
766 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-SP 24 10.02.2014
767 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-SP 24 10.01.2014
768 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 M13 H2O 24 10.02.2014
769 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 M13 H2O 24 10.01.2014
770 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 M312 24 10.01.2014
771 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 M312 24 10.02.2014
772 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 P 24 10.01.2014
773 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 P 24 10.02.2014
774 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 SP 24 10.01.2014
775 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 SP 24 10.02.2014
776 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 M13 H2O 24 10.01.2014
777 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 M13 H2O 24 10.02.2014
778 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 M312 24 10.01.2014
779 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 M312 24 10.02.2014
780 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 P 24 10.01.2014
781 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 P 24 10.02.2014
782 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 SP 24 10.02.2014
783 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 SP 24 10.01.2014
784 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 M13 H2O 24 10.01.2014
785 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 M13 H2O 24 10.02.2014
786 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 M312 24 10.02.2014
787 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 M312 24 10.01.2014
788 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 P 24 10.01.2014
789 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 P 24 10.02.2014
790 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 SP 24 10.01.2014
791 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 SP 24 10.02.2014
792 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-M 24 06.12.2019
793 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-SP 24 06.12.2019
794 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-M 24 06.12.2019
795 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-P 24 06.12.2019
796 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-SP 24 06.12.2019
797 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-M 24 06.12.2019
798 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-P 24 06.12.2019
799 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-SP 24 06.12.2019
800 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-M 24 06.12.2019
801 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-P 24 06.12.2019
802 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-SP 24 06.12.2019
803 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS 312 L 28.11.2011
804 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS 312 R 28.11.2011
805 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS B-13 24 06.12.2019
806 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS B-312 24 06.12.2019
807 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak CROS BTE 28.11.2011
808 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Cassia nano 10 L OM M G 01.11.2012
809 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Cassia nano 10 R OM M G 01.11.2012
810 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Dalia M H2O 01.11.2012
811 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Dalia SP 01.11.2012
812 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Dalia microM 01.11.2012
813 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Dalia microP 01.11.2012
814 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 30 SP 24 06.12.2019
815 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 30 UP 24 06.12.2019
816 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50 SP 24 06.12.2019
817 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50 UP 24 06.12.2019
818 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 50-R RIC 24 06.12.2019
819 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70 SP 24 06.12.2019
820 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70 UP 24 06.12.2019
821 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 70-R RIC 24 06.12.2019
822 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90 SP 24 06.12.2019
823 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90 UP 24 06.12.2019
824 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naida B 90-R RIC 24 06.12.2019
825 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Link RIC 24 06.12.2019
826 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Link UP 24 06.12.2019
827 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-RIC 24 10.02.2014
828 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-RIC 24 10.01.2014
829 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-SP 24 10.02.2014
830 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-SP 24 10.01.2014
831 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-UP 24 10.01.2014
832 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-UP 24 10.02.2014
833 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-RIC 24 10.02.2014
834 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-RIC 24 10.01.2014
835 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-SP 24 10.01.2014
836 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-SP 24 10.02.2014
837 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-UP 24 10.02.2014
838 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-UP 24 10.01.2014
839 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-RIC 24 10.01.2014
840 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-RIC 24 10.02.2014
841 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-SP 24 10.02.2014
842 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-SP 24 10.01.2014
843 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-UP 24 10.01.2014
844 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-UP 24 10.02.2014
845 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-RIC 24 10.01.2014
846 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-RIC 24 10.02.2014
847 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-SP 24 10.02.2014
848 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-SP 24 10.01.2014
849 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-UP 24 10.01.2014
850 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-UP 24 10.02.2014
851 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-RIC 24 06.12.2019
852 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-SP 24 06.12.2019
853 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-UP 24 06.12.2019
854 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-RIC 24 06.12.2019
855 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-SP 24 06.12.2019
856 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-UP 24 06.12.2019
857 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-RIC 24 06.12.2019
858 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-SP 24 06.12.2019
859 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-UP 24 06.12.2019
860 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-RIC 24 06.12.2019
861 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-SP 24 06.12.2019
862 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-UP 24 06.12.2019
863 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 M 24 06.12.2019
864 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 P 24 06.12.2019
865 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 RIC 24 06.12.2019
866 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 SP 24 06.12.2019
867 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 30 UP 24 06.12.2019
868 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 M 24 06.12.2019
869 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 P 24 06.12.2019
870 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 PR 24 06.12.2019
871 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 RIC 24 06.12.2019
872 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 SP 24 06.12.2019
873 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 50 UP 24 06.12.2019
874 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 M 24 06.12.2019
875 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 P 24 06.12.2019
876 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 PR 24 06.12.2019
877 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 RIC 24 06.12.2019
878 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 SP 24 06.12.2019
879 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 70 UP 24 06.12.2019
880 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 M 24 06.12.2019
881 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 P 24 06.12.2019
882 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 PR 24 06.12.2019
883 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 RIC 24 06.12.2019
884 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 SP 24 06.12.2019
885 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky B 90 UP 24 06.12.2019
886 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-M13 24 10.02.2014
887 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-M13 24 10.01.2014
888 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-RIC 24 10.01.2014
889 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-RIC 24 10.02.2014
890 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-SP 24 10.01.2014
891 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-SP 24 10.02.2014
892 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-UP 24 10.02.2014
893 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-UP 24 10.01.2014
894 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-M13 24 10.02.2014
895 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-M13 24 10.01.2014
896 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-RIC 24 10.01.2014
897 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-RIC 24 10.02.2014
898 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-SP 24 10.02.2014
899 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-SP 24 10.01.2014
900 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-UP 24 10.02.2014
901 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-UP 24 10.01.2014
902 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-M13 24 10.02.2014
903 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-M13 24 10.01.2014
904 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-RIC 24 10.01.2014
905 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-RIC 24 10.02.2014
906 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-SP 24 10.01.2014
907 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-SP 24 10.02.2014
908 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-UP 24 10.01.2014
909 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-UP 24 10.02.2014
910 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-M 24 06.12.2019
911 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-P 24 06.12.2019
912 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-RIC 24 06.12.2019
913 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-SP 24 06.12.2019
914 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-UP 24 06.12.2019
915 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-M 24 06.12.2019
916 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-P 24 06.12.2019
917 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-RIC 24 06.12.2019
918 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-SP 24 06.12.2019
919 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-UP 24 06.12.2019
920 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-M 24 06.12.2019
921 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-P 24 06.12.2019
922 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-RIC 24 06.12.2019
923 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-SP 24 06.12.2019
924 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-UP 24 06.12.2019
925 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-M 24 06.12.2019
926 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-P 24 06.12.2019
927 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-RIC 24 06.12.2019
928 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-SP 24 06.12.2019
929 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-UP 24 06.12.2019
930 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana Petite 28.11.2011
931 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana SP 28.11.2011
932 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana microM 28.11.2011
933 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana microP 28.11.2011
934 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana nano 10 L OM M G 01.11.2012
935 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Solana nano 10 R OM M G 01.11.2012
936 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-10 NW O (L PSW OM SP) 24 03.07.2014
937 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-10 NW O (R PSW OM SP) 24 03.07.2014
938 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-13 NW (L DV6M PM MM SP) 24 03.07.2014
939 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-13 NW (R DV6M PM MM SP) 24 03.07.2014
940 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-312 NW O (L DV3U PU OM SP) 24 03.07.2014
941 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-312 NW O (R DV3U PU OM SP) 24 03.07.2014
942 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-10 24 10.02.2014
943 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-10 24 10.01.2014
944 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-13 24 10.02.2014
945 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-13 24 10.01.2014
946 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-312 24 10.02.2014
947 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-312 24 10.01.2014
948 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-10 24 06.12.2019
949 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-13 24 06.12.2019
950 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B30-312 24 06.12.2019
951 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-10 24 06.12.2019
952 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-13 24 06.12.2019
953 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B50-312 24 06.12.2019
954 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-10 24 06.12.2019
955 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-13 24 06.12.2019
956 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-312 24 06.12.2019
957 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B70-Titanium 24 06.12.2019
958 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-10 24 06.12.2019
959 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-13 24 06.12.2019
960 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-312 24 06.12.2019
961 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto B90-Titanium 24 06.12.2019
962 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 10 24 10.02.2014
963 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 10 24 10.01.2014
964 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 13 24 10.02.2014
965 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 13 24 10.01.2014
966 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 312 24 10.02.2014
967 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 312 24 10.01.2014
968 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 10 24 10.01.2014
969 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 10 24 10.02.2014
970 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 13 24 10.02.2014
971 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 13 24 10.01.2014
972 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 312 24 10.02.2014
973 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 312 24 10.01.2014
974 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 10 24 10.02.2014
975 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 10 24 10.01.2014
976 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 13 24 10.02.2014
977 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 13 24 10.01.2014
978 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 312 24 10.02.2014
979 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 312 24 10.01.2014
980 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 10 24 10.01.2014
981 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 10 24 10.02.2014
982 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 13 24 10.01.2014
983 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 13 24 10.02.2014
984 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 312 24 10.02.2014
985 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 312 24 10.01.2014
986 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30-10 24 06.12.2019
987 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30-13 24 06.12.2019
988 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30-312 24 06.12.2019
989 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50-10 24 06.12.2019
990 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50-13 24 06.12.2019
991 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50-312 24 06.12.2019
992 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70-10 24 06.12.2019
993 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70-13 24 06.12.2019
994 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70-312 24 06.12.2019
995 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90-10 24 06.12.2019
996 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90-13 24 06.12.2019
997 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90-312 24 06.12.2019
998 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-P 24 06.12.2019
999 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-UP 24 06.12.2019
1000 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus BTE-micro 24 06.12.2019
1001 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-P 24 06.12.2019
1002 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-UP 24 06.12.2019
1003 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ BTE-micro 24 06.12.2019
1004 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-10 24 06.12.2019
1005 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-13 24 06.12.2019
1006 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ ITE-312 24 06.12.2019
1007 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Vitus+ RIC-312T 24 06.12.2019
1008 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PhonakDalia 10 L PU OM TC P 01.11.2012
1009 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PhonakDalia 10 R PU OM TC P 01.11.2012
1010 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PhonakDalia 13 L DV6M PM MM TC P 01.11.2012
1011 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PhonakDalia 13 L PM MM TC P 01.11.2012
1012 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PhonakDalia 13 R DV6M PM MM TC P 01.11.2012
1013 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PhonakDalia 13 R PM MM TC P 01.11.2012
1014 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PhonakDalia 312 L DV3U PU MM TC DT P 01.11.2012
1015 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PhonakDalia 312 R DV3U PU MM TC DT P 01.11.2012
1016 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PhonakSolana 10 L PU OM TC P 28.11.2011
1017 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PhonakSolana 10 R PU OM TC P 28.11.2011
1018 Цифров/програмируем цифров слухов апарат PowerMAXX 411 28.11.2011
1019 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SUPERO 411 28.11.2011
1020 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SUPERO 412 28.11.2011
1021 Цифров/програмируем цифров слухов апарат SUPERO 413 AZ 28.11.2011
1022 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Savia 111 dSZ 28.11.2011
1023 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Savia 211 dSZ 28.11.2011
1024 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Savia 311 dSZ Forte 28.11.2011
1025 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Savia Art 211 dSZ 28.11.2011
1026 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Savia Art 211 dSZ Power 28.11.2011
1027 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Savia Art 311 dSZ Forte 28.11.2011
1028 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Solana 10 Petite 28.11.2011
1029 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Solana 13 UZ 28.11.2011
1030 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Solana 312 28.11.2011
1031 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Solana 312 Petite 28.11.2011
1032 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Solana 312 UZ 28.11.2011
1033 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Solana 312 UZ Petite 28.11.2011
1034 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Solo T+ 311 dSC 28.11.2011
1035 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Solo T+ 311 dWDRC 28.11.2011
1036 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Solo T+ 411 dLim 28.11.2011
1037 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Solo T+ 411 dSC 28.11.2011
1038 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Una M 28.11.2011
1039 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Una M AZ 28.11.2011
1040 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Una SP 28.11.2011
1041 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Una SP AZ 28.11.2011
1042 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Valeo 211 28.11.2011
1043 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Valeo 211 AZ 28.11.2011
1044 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Valeo 311 AZ Forte 28.11.2011
1045 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art CIC/MC P Petite 28.11.2011
1046 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art CIC/MC Petite 28.11.2011
1047 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art FS P VZ 28.11.2011
1048 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art FS VZ 28.11.2011
1049 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art ITC/HS 28.11.2011
1050 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art ITC/HS P VZ 28.11.2011
1051 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art ITC/HS P VZ Petite 28.11.2011
1052 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art ITC/HS Petite 28.11.2011
1053 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art ITC/HS VZ 28.11.2011
1054 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art ITC/HS VZ Petite 28.11.2011
1055 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art M 28.11.2011
1056 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art P 28.11.2011
1057 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art SP 28.11.2011
1058 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art micro 28.11.2011
1059 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata Art micro Petite 28.11.2011
1060 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata M 28.11.2011
1061 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata P 28.11.2011
1062 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata SP 28.11.2011
1063 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata micro 28.11.2011
1064 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Versata micro Petite 28.11.2011
1065 Цифров/програмируем цифров слухов апарат eXtra 211 AZ 28.11.2011
1066 Цифров/програмируем цифров слухов апарат eXtra 311 AZ Forte 28.11.2011
1067 Цифров/програмируем цифров слухов апарат eXtra 411 AZ Power 28.11.2011
1068 Цифров/програмируем цифров слухов апарат micro Savia 100 dSZ 28.11.2011
1069 Цифров/програмируем цифров слухов апарат micro eXtra 100 AZ 28.11.2011
1070 Цифров/програмируем цифров слухов апарат microEleva 100 dAZ 28.11.2011
1071 Цифров/програмируем цифров слухов апарат microPower III 300 AZ 28.11.2011
1072 Цифров/програмируем цифров слухов апарат microPower IX 300 dSZ 28.11.2011
1073 Цифров/програмируем цифров слухов апарат microPower V 300 dAZ 28.11.2011
1074 Цифров/програмируем цифров слухов апарат microSavia Art 100 dSZ 28.11.2011
1075 Цифров/програмируем цифров слухов апарат microSavia Art CRT dAZ 28.11.2011
1076 Цифрово-програмируем напълно дигитален слухов апарат Alize 1 SP 31.01.2011
1077 Цифрово-програмируем напълно дигитален слухов апарат Alize 1 UP 31.01.2011
1078 Цифрово-програмируем напълно дигитален слухов апарат Cira SP 31.01.2011
1079 Цифрово-програмируем напълно дигитален слухов апарат Cira UP 31.01.2011
1080 Цифрово-програмируем напълно дигитален слухов апарат Della M 31.01.2011
1081 Цифрово-програмируем напълно дигитален слухов апарат Della Plus M 31.01.2011
1082 Цифрово-програмируем напълно дигитален слухов апарат Della Plus SP 31.01.2011
1083 Цифрово-програмируем напълно дигитален слухов апарат Della Plus UP 31.01.2011
1084 Цифрово-програмируем напълно дигитален слухов апарат Della SP 31.01.2011
1085 Цифрово-програмируем напълно дигитален слухов апарат Della UP 31.01.2011
1086 конвенционален аналогов слухов апарат Super-Front PP-C-4 29.08.2007
1087 конвенционален аналогов слухов апарат Super-Front PP-C-L-4 29.08.2007
1088 конвенционален аналогов слухов апарат Super-Front PP-C-L-4 PLUS 29.08.2007
1089 конвенционален цифров слухов апарат Solo T+ 311 dSC 29.08.2007
1090 конвенционален цифров слухов апарат Solo T+ 311 dWDRC 29.08.2007
1091 конвенционален цифров слухов апарат Solo T+ 411 dLim 29.08.2007
1092 консумативи Батерии ZA 10 29.08.2007
1093 консумативи Батерии ZA 13 29.08.2007
1094 консумативи Батерии ZA 312 29.08.2007
1095 консумативи Батерии ZA 675 29.08.2007