Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СЛАВИНА - 2007" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:София, ул. "Цар Асен" № 29
Адрес за кореспонденция:
Телефон:9819441, 032628930, 0889/910524, 0889/910525
Факс:
E-mail:office@slavina.com
Представляващ:Катерина Славчева Манева
Удостоверение:007 / 29.08.2007
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Асеновград Център по слухопротезиране - Асеновград 0888/439444 д-р Хаджиламбрев НЕ 29.08.2007 30.01.2012
гр. Бургас Център по слухопротезиране - Бургас (056) 542745, 0889910526 Божура Николова Чолакова, Елена Варимезова НЕ 29.08.2007 15.04.2014
гр. Варна Център по слухопротезиране - МЦ "Св. Петка", Варна 0889/910528 Добринка Андронова НЕ 29.08.2007 20.02.2014
гр. Варна Център по слухопротезиране - ул. "Иван Драсов" № 5 0889/910528 Добринка Андронова НЕ 10.01.2014 01.12.2014 01.12.2014
гр. Варна Център по слухопротезиране - Варна, ул."Илинден" № 1, каб. 206 0898/233013 д-р Лиляна Миткова НЕ 29.08.2007 15.04.2014
гр. Велико Търново Център по слухопротезиране - Велико Търново 0888844857 д-р Светлин Белчилов НЕ 29.08.2007 21.05.2015 21.05.2015
гр. Велинград Център по слухопротезиране, бул. "Съединение" № 170, партер 0899/999561 д-р Йордан Благов НЕ 29.08.2007
гр. Добрич ул. Независимост № 2, Център по слухопротезиране - Добрич 0884/060999, 058/580111 д-р И. Димитров НЕ 29.08.2007
гр. Дулово Център по слухопротезиране, ул. "Славянска" № 7 0899 875716 д-р Драгостин Драгнев НЕ 29.08.2007 21.05.2015 21.05.2015
гр. Кърджали Център по слухопротезиране - Кърджали (0361) 62564, 0889/910527 Тянка Белакова НЕ 29.08.2007
гр. Монтана Център по слухопротезиране - Монтана 0887/827338 д-р Георги Вантов НЕ 29.08.2007 27.04.2012
гр. Пазарджик Център по слухопротезиране - Пазарджик (034) 444384 Филип Трендафилов НЕ 29.08.2007
гр. Петрич Център по слухопротезиране - Петрич 0898/606384 д-р Христо Френгов, к.м.н. НЕ 29.08.2007 27.04.2012
гр. Плевен Център по слухопротезиране - Плевен (064) 803476, 0898/459280 д-р Силвия Мирчева и д-р Полина Цекова НЕ 29.08.2007
гр. Пловдив Център по слухопротезиране - Пловдив (032) 628 930, 0889/910525 Катерина Славчева Манева НЕ 29.08.2007
гр. Попово Център по слухопротезиране - Попово 0888 643247 д-р Диана Цонева НЕ 29.08.2007 30.01.2012
гр. Разград Център по слухопротезиране - Разград (084) 621869 д-р Елена Маринова НЕ 29.08.2007 27.04.2012
гр. Русе Център по слухопротезиране - Русе (082) 830040 Анна Димитрова НЕ 29.08.2007 27.04.2012
гр. София Център по слухопротезиране - София (02) 9819441, 0889/910524 Катерина Манева НЕ 29.08.2007 20.05.2015
гр. Стара Загора Център по слухопротезиране - Стара Загора 0888/817397 д-р Петър Руев НЕ 29.08.2007 21.05.2015 21.05.2015
гр. Хасково Център по слухопротезиране - Хасково 0888/318671 д-р Никола Янков НЕ 29.08.2007 21.05.2015 21.05.2015
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
с. Марково ул. "Панорамна" № 26 031122881; 0887/841279 Нако Стоянов Начев 29.08.2007
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Асеновград гр. Асеновград, ул. Плиска № 12 0888/439444 д-р Хаджиламбрев д-р Хаджиламбрев 29.08.2007 30.01.2012
гр. Бургас гр. Бургас, ул. Александровска № 88 (056) 542745, 0889910526 Катерина Славчева Манева, Божура Николова Чолакова, Елена Варимезова Катерина Славчева Манева, Божура Чолакова, Ел. Варимезова 29.08.2007 15.04.2014
гр. Варна гр. Варна - 2, бул. "Сливница" № 40, МЦ "Св. Петка" 0889/910528 Добринка Андронова Добринка Андронова 29.08.2007 20.02.2014
гр. Варна ул. "Иван Драсов" № 5 052/600 506, 0889 910 528 Добринка Маринова Андронова Добринка Маринова Андронова 10.01.2014 01.12.2014 01.12.2014
гр. Варна гр. Варна - 1, ул. Илинден № 1, каб.206 0898/233213 д-р Лиляна Миткова д-р Лиляна Миткова 29.08.2007
гр. Велико Търново гр. Велико Търново, ул. Колю Гайтанджията № 3 0888844857 д-р Светлин Белчилов д-р Светлин Белчилов 29.08.2007 21.05.2015
гр. Велинград бул. "Съединение" № 170, партер 0899/999561 д-р Йордан Благов д-р Йордан Благов 29.08.2007
гр. Добрич гр. Добрич, ул. Независимост № 2 0884/060999, 058/580111 д-р Искрен Димитров д-р Искрен Димитров 29.08.2007
гр. Дулово гр. Дулово, ул. "Славянска" № 7 0899 875716 д-р Драгостин Драгнев д-р Драгостин Драгнев 29.08.2007 21.05.2015 21.05.2015
гр. Кърджали гр. Кърджали, бул. България № 72, бл.20, партер (0361) 62564, 0889/910527 Катерина Славчева Манева, Тянка Белакова Катерина Славчева Манева, Тянка Белакова 29.08.2007
гр. Монтана гр. Монтана, ул. Цар Борис ІІІ № 11 0887/827338 д-р Георги Вантов д-р Георги Вантов 29.08.2007 27.04.2012
гр. Пазарджик гр. Пазарджик, ул. Гурко № 5 (034) 444384 Филип Трендафилов Филип Трендафилов 29.08.2007
гр. Петрич гр. Петрич, ул. Рокфелер, каб.200 0898/606384 д-р Христо Френгов, к.м.н. д-р Христо Френгов, к.м.н. 29.08.2007 27.04.2012
гр. Плевен гр. Плевен, ул. Хан Аспарух № 1 (064) 803476, 0898/459280 д-р Силвия Мирчеви и д-р Полина Цекова д-р Силвия Мирчева и д-р Полина Цекова 29.08.2007
гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. Пролет № 2 (032) 628 930, 0889/910525 Катерина Славчева Манева Катерина Славчева Манева, инж. Манчо Георгиев Манев 29.08.2007
гр. Попово гр. Попово, кв. Запад МБАЛ УНГ кабинет 0888 643247 д-р Диана Цонева д-р Диана Цонева 29.08.2007 30.01.2012
гр. Разград гр. Разград, ул. Йордан Чобанов № 29 (084) 621869 д-р Елена Маринова д-р Елена Маринова 29.08.2007 27.04.2012
гр. Русе гр. Русе, ул. Цариброд № 4 (082) 830040 Анна Димитрова Анна Димитрова 29.08.2007 27.04.2012
гр. София гр. София, ул. Цар Асен № 29 (02) 9819441, 0889/910524 Катерина Славчева Манева Галина Георгиева Пильова Катерина Славчева Манева Галина Георгиева Пильова 29.08.2007
гр. Стара Загора гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 97 (042) 602738 д-р Петър Руев д-р Петър Руев 29.08.2007 21.05.2015 21.05.2015
гр. Стара Загора ул. "Александър Батемберг" № 28, Търговски център "Сити", офис 13 (бутон № 3) 0889/571101 Марина Стойчева Добрева Марина Стойчева Добрева 10.02.2014 30.01.2019 30.01.2019
гр. Хасково гр. Хасково, ул. Добруджа № 16, партер 0888/318671 Никола Янков Никола Янков 29.08.2007 21.05.2015 21.05.2015