Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"АНДРЕЕВ ОРТО" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:ж.к."Хаджи Димитър", ул."Скайлер" №70
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0893 322 742
Факс:
E-mail:m.andreev71@abv.bg
Представляващ:Милчо Иванов Андреев
Удостоверение:601 / 26.11.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки А-001 26.11.2018
2 Корекция на детски обувки неортопедични А-КДОН 26.11.2018
3 Корекция на ортопедични обувки А-КОР 26.11.2018
4 Ортопедични обувки за диабетно стъпало А-401 1 26.11.2018
5 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см. тапа А-105 1 26.11.2018
6 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см. Тапа А-106 1 26.11.2018
7 Ортопедични обувки с корково легло с продължение А-201 1 26.11.2018
8 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума А-301 1 26.11.2018
9 Ремонт на апарат обувка /вътрешна обувка/ А-501 РМ 26.11.2018
10 Смяна на токове А-СТО 26.11.2018
11 Смяна на ходила А-СХО 26.11.2018