Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"АНДРЕЕВ ОРТО" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:ж.к."Хаджи Димитър", ул."Скайлер" №70
Адрес за кореспонденция:гр.София, ж.к."Левски В", бл.16, вх.В, ет.5, ап.55
Телефон:0893 322 742
Факс:
E-mail:m.andreev71@abv.bg
Представляващ:Милчо Иванов Андреев
Удостоверение:601 / 26.11.2018
Статус: Регистриран
В сила от:26.10.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ж.к."Хаджи Димитър", ул."Скайлер" №70 02 471 11 52, 0893 322 742 Милчо Иванов Андреев НЕ 26.10.2018 26.10.2018
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ж.к."Хаджи Димитър", ул."Скайлер" №70 02 471 11 52, 0893 322 742 Милчо Иванов Андреев 26.10.2018 26.10.2018